• Allmogejakt

Regeringen straffar Jägareförbundet

AktuelltPublicerad: 2011-12-06 13:48

Det kostade två miljoner kronor för Svenska Jägareförbundet att inte längre ställa upp på regeringens vargpolitik. För innevarande år har regeringen hållit inne 600 000 kronor från viltvårdsfonden. För nästa år blir det 1,4 miljoner mindre som Jägareförbundet får tillbaka av de pengar som jägarna tidigare betalat in för det statliga jaktkortet till viltvårdsfonden.

Det är i Svenska Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag som den tidigare överenskommelsen med regeringen om vargpolitiken rymts.
När regeringen den 17 augusti i år avskaffade licensjakten på varg, och samtidigt lyfte bort det tidigare överenskomna taket för vargpopulation på 210 individer, tackade Jägareförbundet för sig. De ville inte längre vara med längre och förankra regeringens rovdjurspolitik.

Får totalt 49,6 miljoner för 2012
För detta minskar nu landsbygdsminister Eskil Erlandsson anslaget till Jägareförbundet med 1,4 miljoner för nästa år till totalt 49,6 miljoner kronor.
Pengarna för 2012 ska fördelas enligt följande:
Övergripande information: 15700 000 kronor.
Information om praktisk jakt och förvaltning av vilt: 19 200 000 kronor.
Viltövervakning: 4 700 000 kronor.
Älgförvaltning: 6 500 000 kronor.
Vilt och trafik: 2 500 000 kronor.
Yrkesmässig jägarutbildning: 1 000 000 kronor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. PengarSätt in pengarna på conto länstyrelsen

2011-12-11 21:26

Sätt in pengarna för jaktkortet på länstyrelsens conto ock överklaga det blir ca 250 tusen ärenden

15. Djurvän

2011-12-09 08:49

"Allas våra skogar"!! Vill du ha reda på vem som äger skogen, behöver du bara gå in på ett lantmäterikontor. Där står litteranummer och ägarförteckningar på alla de olika fastigheterna som har skog. 53:3 är Hed Gustavs skifte. 67:3 är Karls Karins skifte o.s.v.
Rätten att jaga och ta tillvara på Guds gåvor på våra egna marker har vi haft ända sen istidens dagar. Det finns till och med i lagboken. Efter det att Gustav 3:e gav folket i södra Sverige tillbaka sin jakträtt efter adelns privilegiejakt där.
Vi är inte skyldiga att utföra några samhällstjänster för att få jaga. Vi behöver inte betala för att jaga på vår egen mark, lika lite som vi behöver betala nån annan för att få plocka vinbär på egna buskar. Vi är inte skyldiga att bevara mer biologisk mångfald än vad majoriteten av svenska folket gör, och det är fullständigt naturligt att vi tar tillvara vad våra egna skogar producerar.

14. Det allvarliga är inte de indragna pengarna

2011-12-09 08:49

Det allvarliga är att jägarna tvingas bidra till sina fiender SNF (enligt tidigare artikel här)! Det omoraliska i detta kan omöjligen få fortgå utan reaktion. Jag ser med spänning fram emot att jägarförbunden övergår till helt egenfinansierad verksamhet (kanske kryddad med lite sponsring från Norma mfl). Dyrt - ja något dyrare för varje medlem men värdet av att ta bort kopplingen till det statliga oket är så mycket större. Inga diskussioner om vad jägarna skall tvingas göra utan snarare vad jägarna vill göra mot skälig ersättning.
Om staten inte kan hävda någon nytta för jägarna med jaktkortet torde snart också diskussionen om nyttan av detsamma att komma upp. Redan nu betalar ju många inte för jaktkortet - bättre att SNF mfl mer eller mindre jakthatande och extremistiska föreningar får bidra via sina egna medlemmars skattsedel till sitt korståg mot jakt och en naturlig livstil på landet. Och nu är tillfället att genomdriva egenfinansieringen - de ekonomiska tiderna blir inte bättre på länge och säg den regering som kommer att kunna lägga minskande skattepengar på ett i-landsproblem som vargförespråkarna utgör när krisfonder skall fyllas på fortare än någonsin tidigare.

Djurvän verkar ha läst fel i almanackan - vi befinner oss inte i Ryssland efter revolutionen - ägandet är skyddat, tom starkt skyddat inom EU. Våra skogar är våra skogar, dvs tillhör oss som har lagfart på fastigheterna i fråga. Vill du ha en eargasm av vargylet kan du alltid gå till statens skogar - dessa kan betraktas som "våra" skogar. Ditt förslag om yrkesjägare är direkt skämtsamt - du tänker alltså inrätta en yrkesgrupp för tjänsgöring 365/24 på en yta av 450 000 km2 med någon som tar arbetsgivaransvar för arbetsmiljö - obekväm arbetstid, farliga uppdrag, risk för dvärgbandmasksmitt mm. Du är roligare än Monthy Pyton - LOL.

13. ett litet tillägg...

2011-12-08 15:57

till # 6, SJF träffade en överenskommelse med nuvarande Regering ang förankring av vargpolitiken. Denna deal innehöll bl.a utplantering av varg kontra löfte om licensjakt och maxtak om 150 st frilevande vargar. Regeringen valde att INTE hålla sin del av övereskommelsen, alltså indragen licensjakt och maxtaket togs bort. Inom all annan verksamhet rubriceras detta som kontraktsbrott, vilket naturligtvis föranleder SJF att agera på rådande sätt. SJF drabbas därigenom ekonomiskt, frågan är på vilket sätt straffas Regeringen, som egentligen valde att avbryta samarbetet ???

P.S Det avtagande intresset hos eftersöksjägarna är baserat på förutsättningarna förändring med varg i markerna, där ingen vill äventyra sin hunds liv, vilket säkert även vargförespråkana inser (de värnar ju alltid om jakthundarnas liv). Innan vargens återkommst tog sig ALLA eftersöksjägare an denna uppgift till 100%.

Att som djurvän skrika efter en yrkesjägarkår till eftersök, rekomenderar jag att fråga dessa yrkesjägare om de har större lust att " offra " sina hundar än de som idag väljer att avstå.

Oopps ! det kanske inte är så lämpligt då det vilar ett arbetslöshetshot över de som har jakt som yrke, på grund av nuvarande rovdjurspolitik.

12. Var hittar man faktaunderlaget

2011-12-08 11:50

Till redaktionen:
Var kan jag hitta faktaunderlaget till denna artikel? Där det framkommer att regeringen fattat beslut om att straffa jägarförbundet eller där det av motiveringen till nedragningarna framgår att det är en bestraffning?

Redaktionell kommentar:
I ett regeringsbeslut 2011-11-10. (L2011/2148) står följande:
”Stora rovdjur
Mot bakgrund av att Svenska Jägareförbundet har beslutat att tills vidare inte genomföra de av regeringen tilldelade uppdragen avseende varg kommer information och förvaltningsåtgärder avseende stora rovdjur tills vidare inte vara en del av det allmänna uppdraget. Medel kan därmed inte lämnas för dessa delar innan arbetet har återupptagits. Medelstilldelningen för verksamhetsområdet har vidare reducerats med belopp motsvarande redan beslutade medel för uppgifterna under 2011.”
Summan fick reportern fram genom att tala med med Helena Busk på Landsbygdsdepartementet.
Naturligtvis används inte ordet ”bestraffning” av regeringen. Men vill du använda ett annat ord för att beskriva beslutet är det din fulla rätt att göra det i något sammanhang.
Anders Ljung, chefredaktör Jakt & Jägare

11. Djurvän, hur tänker du?

2011-12-08 11:32

Du skriver "allas våra skogar", vilket är sant om vi talar om statlig mark.
Vi som jagar betalar ett arrende för detta, om vi inte äger marken själva. I mitt jaktlag betalar laget 240.000 kr om åter för jakträtten. Då har vi tillåtelse att fälla 5 vuxna älgar och 6 st kalvar. "Allas våra skogar" stämmer inte när vi pratar om jakt. Det är ganska nogrannt reglerat vem som får jaga och var.

10. Seriösa yrkesjägare tack!

2011-12-08 10:11

Om man inte utför en uppgift är det väl självklart att man inte får betalt! Hur kan man ens tycka att det är okej att få pengar när man inte utför hela sitt uppdrag. Går jag hem från jobbet får jag avdrag på lönen. Av de pengar ni får ingår eftersök och när ni nu väljer att inte utföra den uppgiften blir det mindre pengar. Det handlar inte om straff det handlar om åtagande! Det är nog dags att införa yrkesjägare, som vet vad de håller på med. Om inte regeringen kan lita på att ni utför alla era uppdrag, som kommer med att få nöjesjaga i allas våra skogar, blir det snart en förändring...och ni har er själva att skylla.

9. Jaktkortsavgiften

2011-12-08 08:43

Den tanke som slår mig när jag läser artikeln och kommentarerna nedan.

Vad säger ni om att kanske helt och hållet låta bli att betala in avgiften nästa år!?

Och att istället sätta in pengarna på respektive förbunds postgiro.

En symbolisk handlig som vår regering kanske skulle fatta! Eller vad säger ni?

8. De statliga jaktkorten

2011-12-07 09:02

Vad skulle hända om vi jägare bara betalade 275 kr för de statliga jaktkorten.
Om SJF får avdrag för att det inte uppfyller en enda del av sina förpliktelser, så borde väl jägarna få avdrag, för att staten frångår några för jägarna mycket viktiga åtaganden.
Intressant tanke! Speciellt om det blev 100% anslutning till aktionen.
Jag skulle då inte tveka en sekund för att sedan skicka mellanskillnaden till SJF

7. Jag undrar, är dän där Eskil egentligen landsbygdsvän.

2011-12-07 09:02

Eller är det något annat som piskar honom inom partiet och regeringen. Det tyder allt mer att "det stora sveket" mot landsbygden är satt i system av Alliansen, för att blidga rösterna i städerna. Nu är frågan, kära vänner på landet, skall vi välja en gemensam väg, stark kampväg eller låta landsbygdsvandalerna helt ta över? Vi är nu vid ett välskäl, det föds 160 vargvalpar nästa år, gud vet hur många lodjur och björnar, 2014 har vi minst 600 vargar, det är bara att välja rätt väg för oss alla.

6. allting har sitt...

2011-12-06 16:24

...pris och i detta fallet anser jag att det att det var värt varenda krona, att ta emot 600000 kr för ett kollektivt självmord, är EJ försvarbart! Nu när vår regering ser över och berättigar minskade anslag, se över NVV:s budget, som i sin tur på eget bevåg finansierar bl.a SNF och SRF:s verksamhet.
Organisationer som för en debatt, så fylld av osanningar, dolda agendor och där anmälningar mot oliktänkande duggar tätt, inklusive regeringen, alltså den hand som föder !! Eskilsson snälla, andvänd dessa pengar till en konsekvensutreding kring nuvarande rovdjurspolitik. Det skulle vara till att " börja i rätt ände".

5. Den relevanta frågan är.

2011-12-06 15:45

Styrs allt i landet på alla områden med denna teknik? Vi vet ju att åsikterna om rovdjuren styrs med hjälp av den statliga propagandan och samma förhållande gäller energiomställningen och utbyggnaden av vindkraften. Staten tar ett beslut om hur det ska vara och sedan driver de igenom det med ekonomiska styrmedels hjälp precis som i vilken diktatur som helst, med våra pengar skatterna! Är det likadant inom all industri också, staten bestämmer villkoren hur det ska skötas och med vad de får syssla (och vilka som får stöd)? Pressen, gäller uttalade villkor där också för vad de får skriva? Och allt allt annat? Är det med bidrag (ekonomiska styrmedel) som allt bestäms uppifrån som vilken dockteater som helst? Fredrik Reinfeldt med sin alliansregering inkl. Eskil Erlandsson bör hängas ut som dåliga representanter för en modern rättsstat för detta. FY! Prat om demokrati och medbestämmande är endast en lögn eller hur?

Vad jag tror spelar ingen roll, vad tror ni själva?

Jag tycker ändå SJF ska ha heder av att de brutit med alliansregeringens rovdjurspolitik. Nu väntar jag på detsamma från JRF. Jag skrev här på sidan i januari i år att detta skulle bli mitt sista år som medlem om inte JRF tar tag i saken och går emot statens krav i bidragsvillkoren och jobbar helhjärtat för sina medlemmar i stället. Jag står fast vid mitt beslut.

Vi får alla se den dag JRF reagerar. Det kommer vi att se när förbundsledningen i skarpa formulerade pressmeddelanden tar helt avstånd från rovdjurspolitiken (fördömer den fullständigt) och fortsätter med det så det syns kontinuerligt i svensk press. Saknas den förmågan hos ledningen finns det andra som bättre är skickade att föra jägarnas talan. Jag vill dock framföra ett stort tack till tidningsredaktionen som har och håller denna webbsida öppen och aktuell.

4. Straff?

2011-12-06 15:03

Men låt dom fta varenda krona! In med "jägare" i SJF`s ledning, kasta gärna ut de sittande nimrodarna! När det är gjort ska jag gladeligen gå med i ett förbund som inte sitter i röven på de styrande som i sin tur sitter i röven på hela EU!

3. En knäpp på näsan

2011-12-06 14:48

Till alla jägare! Så näpsas opinionen av politikerna när menigheten inte förstår sitt bästa. Att anslaget dras ner av jägarnas egna insatser i det statliga jaktkortet gör att varje jägare månne fundera om deras förstånd är intakt. Fast å andra sidan neddragningar kanske vi börjat vänja oss vid här i landet? För mig är det stöld av medlemmarnas pengar. Jag efterlyser en bättre tingens ordning av makthavarna där jag bidrar till viltvårdsfonden.
Rent ut sagt, man blir förbannad helt enkelt hur man nonchalerar jägarnas erfarenheter och kunnande i vård av jaktbart vilt.

2. Straff

2011-12-06 14:33

Dags att ta fram ett nytt parti.
Det här visar vad Regeringen vill, att Jägaerförbundet skall krypa för att få medel som jägarna har betalat in

1. SJF

2011-12-06 13:58

Även om jag inte är medlem i förbundet och därmed egentligen inte har med det att göra, så manar jag er: Fortsätt på den inslagna vägen. Skit i Erlandsson och låt honom ha sina pengar. Jag tror att han begriper att det blir kaos utan jägarnas hjälp. Att det sen finns en massa tomtar som tror att allt löser sig spelar ingen roll. Låt er inte skrämmas till tystnad!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere