• Älgskadefondsföreningen

Regeringen svarar EU om vargjakten

AktuelltPublicerad: 2010-09-04 12:13

Regeringen har nu lämnat svaret till EU-kommissionen om den svenska rovdjurspolitiken och vargjakten.

Frågorna från EU-kommissionen är föranledda av att en rad svenska miljöorganisationer anmälde och ifrågasatte vargjakten i vintras.
Regeringen säger i ett pressmedelande att det 22 sidor långa och med 13 bilagor behäftade svaret visar att den svenska rovdjursförvaltningen stämmer överens med Sveriges EU-rättsliga åtaganden, enligt art- och habitatdirektivet.
Den 8 september kommer regeringen dessutom att hålla ett tjänstemannamöte mellan kommissionen och miljödepartementet för att bland annat diskutera den svenska rovdjursförvaltningen.
Läs regeringens svar här.

Tidigare artiklar i ämnet:
"Frågor om vargjakt ses som kritik"
"Ska varg tillåtas bland renar?"

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. kommande revolution

2010-09-08 22:59

Det är en bomb som kommer att explodera, både vargstammens utveckling och reaktionen från från den drabbade landsbygdsbefolkningen.
Kommer stammen upp till en viss gräns, så kommer den explodera, om vi låter regeringens godtyckliga personer ha lekstuga med oss.
det som händer nu är ingenting som är oplanerat, med rätt personer på strategiska positioner så styr nickedockorna i departementen med oss.
Det är ett lagspel som vi inte kommer vinna i stugorna eller på kommunnivå.
Besluten tas i regeringshuset och det är där som landsbygdsdemokraterna kan göra en förändring.
För under den kommande mandatperioden så kommer det hända mycket.
Tänk till nu, innan det är för sent.

12. Det er inte EU

2010-09-08 15:47

som bestemmar i Sverige. Sverige kan ta bort vargen totalt om dom vil!! Titta på EU-habitatdirektivet artikel 16, stk. A-B-C, da vet ni besked.Vargen er på intat vis hotat nogon som helst stellar i udbredelsesområtet.Til ex. finns i Kasaghstan over 90.000!!!!I Frankrike som upgives at ha en mycket liten stamm, trots det er den nu 180 individer som mindst,samlet i Pyrenæerne, och i går ville dom franske bønder inte længre, dom blokerade vejen, efter 17 angreb på tamdjur i september.
T.E. ni får inte ratt i anmeldingen til EU.
For at være troværdig politiker, skulle gyldigt bevis opnås varje år. Det får du aldrig!!!!

11. Torbjörn Eriksson med sympatisörer...

2010-09-08 10:11

...tycker att det är okey att rysk/baltiska importvargar skall få härja fritt i Sverige! In genom öppna dörrar. Ingen som helst hänsyn till annat annat som finns och blir lidande.
Ett "samhällsfarligt" agerande!

10. Naturvårdsorganisationer?

2010-09-08 07:56

Torbjörn E. nämner i inlägg nedan att fyra naturvårdsorganisationer ligger bakom anmälan till EU om vargjakten. Kan verkligen rovdjursföreningen räkna sig som en naturvårdsorganisation med det smala verksamhetsområde man har och som påverkar många arter negativt. Om nu vargen biter ihjäl några sällsynta fjällkor, eller orsakar att man slutar ha boskap på skogen och fäbodar växer igen, är det naturvård?
Djurskyddet Sverige är också en organisation som det är tveksamt att blanda in i begreppet naturvård, de gör säkert en utmärkt bra insats i t.ex djurtransporter och där bör det ungefär stanna. Att man engagerar sig i vargjakten är märkligt, varför inte i så fall sträcka sig lite längre och även tänka på alla de djur både tama och vilda som får lida inför en fasansfull död, den som vargen åstadkommer.
Bara för att en förening har något med djur i namnet är den ju inte automatiskt en naturvårdsorganisation.
Jag förmodar att "Street Rats" inte heller värnar så värst mycket om naturen.

9. Regeringen har inga svar ang. vargjakten.

2010-09-07 16:35

Regeringen ger inga konkreta svar på EU-kommissionens frågor om vargens bevarandestatus, begränsningen till 210 individer eller hur licensjakten generellt påverkat vargstammen. Det konstaterar Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige i en gemensam kommentar.
Sverige har idag genom regeringen svarat på EU-kommissionens frågor som bygger på den anmälan av den svenska licensjakten på varg som de fyra naturvårdsorganisationerna lämnade in i våras. Föreningarna anser att regeringens svar har stora brister. Syftet med licensjakten på varg är enligt regeringen att öka acceptansen för varg i Sverige. Samtidigt har det nyligen konstaterats att antalet anmälningar av illegalt skjutna rovdjur, inklusive varg, har ökat under 2010.
De vetenskapliga underlag som regeringen hänvisar till är ofullständiga och saknas i vissa fall. Svaren är dessutom generellt mycket vaga. Regeringen är nästan svarslös. Vi hoppas nu på en snabb fortsättning av processen i EU, och stopp för fortsatt licensjakt.
Regeringen för inte fram någon ny information och undviker att svara på flera viktiga frågor. Den kritik som vi gemensamt förde fram i vår anmälan står sig. Regeringen redovisar inte heller de komplikationer och problem som framkommit när man diskuterat den flytt och inplantering av varg som var en förutsättning för licensjakten.
Regeringens svar legitimerar inte heller ytterligare licensjakt på varg kommande vinter.

8. Kerstin

2010-09-06 22:21

En liten korrigering. Det finns ytterligare ett parti som vill verka för ett EU-uträde nämligen SD. Jag misstänker att SD kan bli större än V särskilt efter Ohly,s framträdande sist. och många tänker väl ännu på den gamla dängan "hellre död än röd".
I vilket fall som helst ser det just nu ut att bli vargjakt i vinter igen.

7. Nu har svenska folket...

2010-09-06 21:04

slutat tänka fritt och självständigt..
Ja men det är ju EU som styr o ställer?
Ett jäkla tjat om EU! Naturligtvis så SKALL vi även i fortsättningen "styra o ställa själva", ha sista ordet. Att hela tiden hänvisa till EU...löjligt...
Å vem f-n är EU? Överförmyndare för svenska folket? Tänka o agera kan vi göra själva....fortfarande... ; D

6. Vi skulle ta strid med EU Kerstin

2010-09-06 08:11

Och påvisa att artikel 8J i konventionen om biologisk mångfald och skyddet av traditionella näringar och lagen om djurskydd har företräde framför avel av ryska vargar bland människor.
Luddigheten är "balansgången" mellan att inte avslöja för svenska folket sanningen om den långsiktiga politiken för rovdjursutvecklingen och samtidigt ge EU en bild av kontrollerad tillväxt.
Sen borde raserande-organisationerna begripa att ju större stammen är desto svårare är det att effektivt blanda upp de imbecilla, gravt handikappade svenska vargarna med nytt blod. Vi ser ju hur de inte längre klarar att hämta sin mat "naturligt" utan kalasar på katter vid gårdarna. Vi har tydligen lyckats avla bort vargens berömda skygghet för människor. Inte illa på trettio år.

5. Kerstin

2010-09-06 08:11

tror inte alls att det har med politisk oförmåga att göra, återigen
stämmer uttrycket "utifrån sig själv dömer man andra..." mycket bra på ditt inlägg.

4. Politisk luddighet Calle?

2010-09-05 21:29

Är det inte mer politisk oförmåga att svara på de frågor som ställts?

Hur tror du f ö att LD skulle ha behandlat frågorna från EU? Kan vara något för dom att tänka på, för hur det än är så är vi inte längre fristående.

Ni som önskar att vi går ur EU kan ju alltid rösta på vänstern, för det är väl det enda parti som säger sig verka för just det, sedan Miljöpartiet tänkt om :-D

3. Sidan 15

2010-09-05 21:28

i svaret till EU är intressant läsning...
Döda vargar i Sverige orsakat av illegal jakt enligt SVA...
2007 1st
2008 0st
2009 0st
2010 0st
Svårt att inte hålla sig till sanningen när EU frågar,media
och folket i Sverige inkl. brottsförebyggande rådet är det inte lika noga med om man talar sanning eller kommer med vilseledande uppgifter till...

2. Lekstuga för stadsbefolkningen

2010-09-05 21:27

Skall man inte ta hänsyn till att bytesdjuren utrotas och att även
homo sapiens inte våga idka friluftsliv etc..... Tillåts inte människorna som bor i områdena få nyttja naturen som de gjort i generationer? Har Bryssel rätt att bestämma hur vi skall leva våra liv månne? Det är snudd på rasistiskt

1. Politisk luddighet

2010-09-04 17:05

I för berörd befolkning väsentliga punkter. Hela svaret genomsyras av att det som tillfälligt begränsat stammen storlek är befolknings ovilja att acceptera varg i närområdet. Den beställda utredningen verkar i praktiken ha begränsats till vad den kan rekommendera. Det blir bara ökningstakten som kan debatteras.
Rennäring behandlas men fäbodsbrukets kulturella och biologiska betydelse nämns inte med ett ord.
Alltså för framtiden. Försäkra er att Landsbygdsdemokraterna överlever valet och får resurser att kraftsamla till 2014.
En intressant länk är http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/docs/guidelines_final2008.pdf

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere