• Älgskadefondsföreningen

Rekorddålig älgjakt i Värmland väntas

AktuelltPublicerad: 2016-09-20 10:12

Mycket tyder på att älgjakten i Värmland kommer att nå en bottennivå under detta jaktår, skriver Sveriges Radio P4 Värmland.

I år är tilldelningen av älg 3 600 älgar, men det är inte säkert att så många fälls. De senaste åren har mellan 70 och 80 procent av tilldelningen fällts. Jämfört med 1982 så är det en extremt kraftig nedgång, då nästan 16 700 älgar fälldes.
En stor orsak till den låga tilldelningen är vargen.
– Ja, den har en stor inverkan med den vargstam vi har i Värmland. Inom ett vargrevir är det mellan 100-140 älgar som äts. Då vi har ett 20-tal revir i Värmland är det ett par tusen älgar som går till vargarna istället för jägarna, säger Karin Langöen, vilthandläggare på Länsstyrelsen Värmland, till P4 Värmland.
Hon tror inte att avskjutningen kommer att nå upp i lika stora numerärer som under 1980-talet igen.
– Nej, jag tror kanske att vi kan hoppas på en dubbel avskjutning mot det vi hoppas på i år, 3 600. Det är ett läge där många skulle vilja vara igen, säger hon till P4 Värmland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. Dagge...

2016-09-27 14:45

Fast nu har vi ju vargrevir över hela länet så predationen på älg är ju lika stor överallt dessvärre.
Och det är bara att konstatera att orsaken till den kraftiga nedgången av älgstammen stavas varg....
Och vilka är det som fått stryka på foten med mindre tilldelning,i takt med att vargstammen ökat obehindrat,jo vi jägare.
Och får detta fortsätta kommer inte någon jakt på älg kunna bedrivas alls i framtiden.
Vargen tar allt,så blir det.
Sen får man gå till Skansen och kolla på älgar.
Sen brist på mat,det vete fasen...
Det gallras och slutavverkas överallt så mat lär ju finnas.

25. Inte enbart vargens fel...

2016-09-26 08:56

Läser kommentarerna här och precis som vanligt fastnar allt i vargen, den här gången dessutom uppblandat med statistik viltolyckor. För det första så går det givetvis att slå fast att älgstammen i Värmland minskar, att påstå någon annat är bara trams. Och det finns lika säkert områden i länet där minskningen till stor del beror på vargen. MEN, länet är stort och det ser inte lika ut överallt. Det finns definitivt fler orsaker än enbart vargen till minskningen. En förklaring är brist på mat vilket lokalt ger stora betesskador, en annan förklaring är för högt jakttryck på kor, sunda förnuftet säger ju att minskar stammen så kan jaktlagen inte fortsätta ha ett högt jakttryck på älgkor. Sen kan det finnas andra, betydligt värre förklaringar också, som sjukdomar. Önskar istället för att år efter år satsa alla dessa miljoner på vargforskning att pengarna gick till älgforskningen. Men det är mycket i Sverige som är märkligt numera, inte minst hur skattepengar prioriteras bland våra vilda djur.
/Dagge

24. #14

2016-09-25 10:12

Är väl medveten om att alla officiella siffror är alldeles för lågt satta. Men man får lov att använda siffror som tom kramarna accepterar för att kunna föra ett resonemang. Hur verkligeten ser ut vet vi ju alla (även kramarna) men där saknas siffror. Dessutom vill ju ingen ta ansvar för gränsgångarna. Här vid Värmlandsgränsen är det tydligt att ingen räknar in dem i arbetet med kommande licensbeslut. Om vi har 7 revir som går över gränsen och använder siffran 10 (väl använd i många sammanhang) för antal per revir, får vi fram att vi skulle behöva lägga på 35 djur till i Sverige eller Norge för en halvering. Ännu hellre 70 för att helt ta bort reviren! Inför fri jakt på varg precis som de till slut har gjort i vissa delstater i USA efter att ha plågats av riktig varg under ett antal år av vargkramande!

23. Anders Ekholm igen

2016-09-23 11:42

Du behöver inte tolka in något i det jag skriver som inte står där.
De här talen redovisar VSC när det gäller älgolyckor i Värmland.
2003, 380
2004, 460
2005, 348
2006, 404
2007, 357
2008, 399
2009, 477
2010, 726
2011, 537
2012, 540
2013, 541
2014, 445
2015, 416

Viltskadecenter är noga med att påpeka att siffrorna för 2010 och framåt inte är framtagna på exakt samma sätt och att man ska vara försiktig med att jämföra direkt, men vad du använder för matematisk ekvation för att få trenden från 2003 - 2015 att bli TYDLIGT positiv det förstår jag fortfarande inte.
Jag noterar att du, som jag, anser att snödjupet kan ha en inverkan på antalet olyckor. Vad tror du om de andra två orsakerna som jag redovisar?

22. Märkligt Mats

2016-09-23 10:05

att du hävdar att jag ser det som positivt att trafikolyckor med älg ökar, när jag i själva verket skriver att TRENDLINJEN är tydligt positiv.

Det kan jag bara tolka som att du vill förminska och misskreditera dina meningsmotståndare. Något som inte är helt ovanligt inom de kretsar du representerar och där vissa har oerhört svårt att acceptera och hantera det faktum att andra utanför jägarkretsar har synpunkter på jakt och framför allt rovdjursförekomsten.

Med den inställningen finns det ingen anledning att föra diskussionen vidare.

Ett undantag dock. Det kan inte betraktas som statistiskt giltigt att titta på bara fem år som du gör. Över hela perioden 2003-2015 är september och oktober genomsnittligt tveklöst de månader som har flest trafikolyckor med älg i Värmland.

Detta blir än tydligare i vargbältet (mellersta förvaltningsområdet) och i ännu högre grad i södra området, medan norra området avviker med dec. jan. och feb. som högsta antal beroende på snöförhållanden och troligen älgens vintervandringar.

21. Det finns inga gratisluncher

2016-09-22 19:45

På 1800-talet var det ont om mat så därför emigrerade många svenskar till Amerika. Ont om mat var också anledningen till att de stora rovdjuren försvann från Götaland och Svealand.

1890 hade Sverige en befolkning på 4,78 miljoner och det behövdes ungefär 5 miljoner ha åker, äng och betesmark för att få fram nog med mat. På 1800-talet var "äng är åkers moder" en realitet. Näringsämnen fördes från ängsmarkerna till åkrarna.

I dag har Sverige knappt 3 miljoner åker- och betesmark och ungefär hälften av maten är importerad. För att få fram tillräckligt stora skördar och nog med mat till Sveriges befolkning på nästan 10 miljoner behövs olja och mineralämnen från gruvbrytning.

Olja och gruvbrytning är alltså anledningen till att Sverige har "råd" att ha en växande vargstam. Och miljöpartiet med närstående organisationer vill avveckla oljeberoendet och talar om hållbar utveckling.........

20. Anders Ekholm.

2016-09-22 08:50

Att älgstammen minskat kraftigt i Värmland de senaste 4-5 åren borde knappast behöva diskuteras. När då trafikolyckorna med älg inblandat, trots det inte minskat, eller bara minskat obetydligt, ställer sig då hos den normalbegåvade en fundering.
Kan månne vargens närvaro göra att älgarna drar sig mer mot bebodda trakter, för att undkomma sin Nemesis? Bebodda trakter, som med en naturlighet har fler och mer trafikerade vägar. Kanske , den av dig så omhuldade vargen, medför FLER människors lidande än vad som vore fallet utan, eller med lägre numerär på den till helgon upphöjda vargen?

19. Ja du vargkramarn?

2016-09-22 08:49

Du kanske inte är medveten om de men i september oktober är parningstider för älgen och under brunsten rör dom sej mer än normalt , ta in de i din data fil eller fråga folk som är i skogen å inte sitter vid datorn å bara tycker. Tå å rädda den stackars grävlingen i Stockholm som ska avlivas ,å alla små söta råttor som giftmördas. Dom var garanterat där först . Jag tycker det är dags att rewilda huvudstaden nu , dags att tillåta biologisk mångfald även där.

18. Vargkramare Anders???

2016-09-22 08:49

Citat "Trendlinjen för trafikolyckor med älg i Värmland 2003-2015 är tydligt positiv!!" (din kommentar nr 8)

Sedan kommer i kommentar 16 en lång utläggning som säger att älgolyckorna varit 1,57 gånger FLER mellan 2009 och 2015 än perioden 2003-2008!!!

Jag har flera gånger (negativt) överraskats av hur kreativ du är när det gäller att tolka statistik så att det passar din förenings budskap, men aldrig, jag upprepar, aldrig hade jag trott att jag skulle få höra någon säga att ett ökat antal viltolyckor skulle vara något positivt.

Om du inte är försiktig så kanske någon påstår att en ökande vargstam är orsaken till att älgolyckorna i Värmland ökat trots att älgstammen minskat....

Så tillbaka till din tolkning av statistik.
Du påstår att de flesta älgolyckorna sker i oktober. Av de sex senaste årens statistik (2010-2015) för viltolyckor i Värmland är det bara ett år (2012) som antalet är högst i oktober. (jag använder samma källa som du)
Ännu en av dina statistiska krumbukter?

Jo, det finns en tydlig trend när det gäller antal älgolyckor per månad. Det jag ser är att vi hittar de flesta älgolyckorna när:
- gryning och skymning sammanfaller med tiden på dygnet med den tätaste trafiken (när folk pendlar till och från jobbet)
- älgen brunstar
- snödjupet är som störst

Fråga till dig:
Om du tar hänsyn till att den totala älgstammen varierar genom året (kalvning i maj, konstant avgång till rovdjur genom året och jakt (höst/vinter)), vilken månad på året är risken statistiskt störst att köra på en älg?
Varför tror DU att det är så?


17. #16 Orsaker till älgolyckor...

2016-09-22 08:48

Brunsten är den viktigaste faktorn - den medför större rörlighet hos älgarna.
Tilltagande morgon- och kvällsmörker är nog en av de viktigaste orsakerna till att viltolyckorna ökar under september-oktober. En annan viktig bidragande orsak till flera viltolyckor i oktober-november är övergången till vintertid.

Möjligtvis är också vargarnas höga numerär kombinerat med att valparna blir mer krävande en liten orsak till att där sker fler älgolyckor i årets senare del. Det får vi överlåta till forskarna att ta reda på.

Vad med jägarna då? Orsakar jakten viltolyckor? Det har Wiebke Neumann redogjort för i sin doktorsavhandling. Hon konstaterar att älgjakten inte orsakar fler trafikolyckor med älg. Men den avhandlingen tror Du ju inte på Anders Ekholm.

Älgjakt sker i dygnets ljusa timmar - risken för att komma ut för en älg-trafikolycka är tre-sex gånger så stor under gryning, skymning och mörker!

http://www.jaktojagare.se/kategorier/aktuellt/algjakten-orsakar-inte-fler-algolyckor/

16. Ja, du Mats

2016-09-21 16:14

Jag trodde du hade koll. Det brukar du ha.
Alla data finns att hämta hos Nationella Viltolycksrådet, snyggt och prydligt för månad, år och län. Det är bara att sätta sig ner och sammanställa, det har jag gjort i en Xl fil motsvarande flera tusen värden, men den filen får du inte tillgång till.
Beträffande Värmland perioden 2003-2015, kan konstateras att det är en faktor 1,57 fler trafikolyckor under 2009-2015 (3 682) i jämförelse med 2003-2008 (2 348), trots betydligt fler vargar under senare period.
2014 och 2015 har antalet älgolyckor gått ner något, men dessa är ändå fler än alla år utom 2004 i den första perioden.
Precis samma förhållande råder inom hela vargbältet (O, S, T, U, W, X) där samtliga åren 2009-2015 har betydligt fler olyckor med älg än föregående period (15 542 jmf 9 896 F=1,57).
När du gjort din sammanställning Mats, kan du ta dig en funderare på varför september, men framför allt oktober är de månader som har flest trafikolyckor med älg.

15. Att halvera vargstammen...

2016-09-21 11:54

...räcker inte. Det måste till Nollvision av frilevande varg. Det var ingen som saknade detta odjur när den var borta! Våra förfäder kunde inte leva med vargen, men respekterade björn/järv och lo, ska vi inte lära av historien?

14. 7 #

2016-09-21 11:54

Du bommer veldig på hva som hender i Norge.

Det virkelige tallet på ulv etter inventeringen 15/16 var 93 og de er kun registerte i sona. De som er på utsiden av dette området blir ikke registert eller sporet uten at forskerne MÅ gjøre det.
Etter den tid har vi da fått valper i denne stammen + at vi har en solid innvandring fra Sverige.

Slik at når vi da legger til grunn at alle berekninger er minimum kan dagens antall settes til minst 200 ulv på norsk jord.

Slik at når det kan felles opp til 47 dyr er dette maksimalt 1 / 4 av det totale antallet men burde nok vært 100 og dermed halve antallet?

Realiteten er vel at tilveksten i egen stamme settes i + - 0 men innvandringen gjør at økningen fortsatt er minst 25 %.

13. Anders Ekholm

2016-09-21 11:54

Kan du vara snäll och visa de data som du hänvisar till och var du hämtat dem?

Gärna i tabellform.
År Antal
2003
2004
osv.

12. Lyssna på folket

2016-09-21 11:53

Ja, vad säger folket. Lokalt kan nog många vara för kraftigt minskning av varg. Frågar du hela svenska folket tror jag inte massorna är för minskning av varg för att den äter upp jägares/markägares älgar. Antar att älgolyckor i trafiken och skogsskador gått ner?

11. # 8

2016-09-21 11:53

Och vad ska vargarna äta när älgen tagit slut? Dessutom råkar vargarna ut för trafikolyckor.

10. #8 Trafikolyckorna

2016-09-21 11:52

Det är korrekt att antalet trafikolyckor med älg i Värmland har fallit. De senaste två åren med ca.20% i förhållande till 2012.
Men älgolyckorna har i samma period minskat i hela landet med ca. 16% så vargens inverkan på trafiksäkerheten är tydligen rätt begränsad, då den stora vargtätheten fortfarande är koncentrerad till en liten del av Sveriges yta.
Men varje trafikolycka som undgås skall vi givetvis vara glada för.

De farligaste älgarna på vägarna är de som jagas ut i full fart. Älgjakten pågår några få dagar per år när allmänheten har möjlighet att känna till att älgjakt pågår med skyltning, artiklar i media m.m. Vargen jagar året runt...

9. #8

2016-09-21 11:52

Självklart minskar antalet älgolyckor när älgarna minskar i antal. Måste väl till en vargkramare för att få till en aha-upplevelse av den insikten. 0 älgar kvar i Sverige ger 0 älgolyckor i trafiken. 0 trafikanter på vägarna ger också 0 olyckor med vilt öht. Och inga trafikolyckor alls.

8. Appropå matte skogvaktarn

2016-09-21 09:05

Trendlinjen för trafikolyckor med älg i Värmland 2003-2015 är tydligt positiv!!

7. Enda sättet att nå en bättre älgstam...

2016-09-21 09:05

...är att göra som norrmännen. Halvera vargstammen omgående. Sluta lalla omkring med en massa fåniga uttalanden och dimridåer! Gör något konkret.
Enligt mina beräkningar, som bygger på officiella siffror, behöver vi skjuta åtminstone 325 vargar i vinter för att nå detta! Det skulle rädda 3200 älgar från vargens käftar och i stället kunna bli ett högkvalitativt, ekologiskt hållbart, kött som kan ersätta delar av den medicinbemängda köttimporten som vi ägnar oss åt i det här, miljömässigt, dubbelmoralistiska landet!

6. Älgar och matematik

2016-09-20 17:04

Enligt www.algdata.se så blev där i Värmlands län under åren 2012-15 fällt:
2012 - 6.701 st
2013 - 5.713 st
2014 - 4.526 st
2015 - 3.288 st
Sätter man in dessa tal i ett xy-diagram och beräknar tendensen (kurvans lutning) så kommer det inte att skjutas älg efter 2017-2018!
Jag kan bara hoppas att jag är dålig till matte... och att jag räknar fel.

5. Cirkus varg !!!!!

2016-09-20 15:00

Ja om Karin Langøen legger til at i vinter skal det jaktas på minst 200 vargar i vårt len. Da kan man kanskje tro på intensjonen hennes ???

Men det krever helt klart rask handling nå om elgstammen skal ha mulighet til å være jaktbar i fremtiden!

4. Tjo och hej med farbror Frej.

2016-09-20 13:14

Välkommen till verkligheten. Synd att det behöver ta sån tid att Inse fakta. Skulle kanske ha lyssnat på folket. Men kanske farbror Frej kan trolla fram nått som liknar en älg. Sen kan man undrar vilken värld Karin lever i. Ser hon inte att det bara går åt ett håll? Eller vill hon inte se?

3. Förvånad?

2016-09-20 12:01

Det är ju det här våra svenska regeringar sedan 35 år tillbaka, har jobbat för. Man riktigt njuter nu i Stockholm. Det är inte fritt utan att jag njuter, när det skrivs att det är ''råttproblem'' i Stockholm. Om man vill ha ''naturliga'' jägare i Stockholm, så får man väl släppa ut lite katter, hundar och ormar. Då minskar säkert råttantalet, men istället får man säkert andra problem. Det får man ta tag i då. Långsiktigt tänk är inte riktigt svenska myndigheters område.

2. Och vi sitter stilla i båten...

2016-09-20 11:12

...och låter den sjunka, inom 3 år är i princip all älgjakt slut i "HELA" Värmlands län. Övriga delar där vargen är etablerad släpar efter några år.
Man behöver inte vara ett matematisk geni för att beräkna detta!
Enda räddningen nu är att ställa in all älgjakt och arbeta oavbrutet för nollvision av frilevande varg.

1. Och jag tror på jultomten...

2016-09-20 11:12

Rena hånet att komma med sådana uttalanden som att man skulle kunna hoppas på att dubblera dagens avskjutningsnivåer.

Det kan ju bara gå åt ett håll, nämligen utför.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB