• Allmogejakt

Rekordmånga viltolyckor

AktuelltPublicerad: 2016-03-08 14:00

Under förra året rapporterades den högsta siffran någonsin för viltolyckor i trafiken. Antalet olyckor var enligt Älgfondsföreningen strax under 48 500. Av dem omkom nio personer och flera hundra skadades.

Antalet viltolyckor har under de senaste åren legat relativt still men under förra året anmäldes 48 496 viltolyckor till polisen enligt Älgfondsföreningen som har sammanställt statistik från Nationella Viltolycksrådet. Antalet är det högsta noterade någonsin och kan vara början på en ny trend. Enligt Niklas Dahl på Älgskadefondsföreningen kan antalet olyckor påverkas av om det har varit en mild eller hård vinter.
– Är marken hård och frusen har vildsvinen svårt att böka upp mark och de yngre djuren dör. Dessutom söker de sig därför vägarna för att hitta mat och blir då överkörda. I statistiken kan vi se att det sker färre viltolyckor efter hårda vintrar eftersom stammarna minskat, men de senaste åren har vi haft milda vintrar och viltstammarna har ökat och därmed även viltolyckorna.

Älgolyckor minskar, resten ökar
Älgolyckorna har minskat stabilt sedan toppåret 2010 (7 227) och förra året var inget undantag med 3 500 rapporterade olyckor. Utvecklingen är dock det motsatta med övriga djur. Antalet olyckor med rådjur, vildsvin och hjort har ökat i både antal och en längre tidsperiod. Rådjuret är det djur som alltid har dominerat viltolycksstatistiken och förra året rapporterades 36 688 olyckor till polisen med rådjur. Hjort och vildsvin är inte drabbade av olyckor i lika stort antal, däremot ökar de procentuellt med exceptionellt höga siffror. För tio år sedan anmäldes 620 olyckor med hjort och 1020 med vildsvin. Under förra året hade siffrorna stigit till 2 256 för hjort och 4 213 med vildsvin, en ökning på 363 procent respektive 413 procent.

Flest olyckor i Kalmar län
Flest viltolyckor sker i Kalmar län med 23 olyckor per 1 000 fordon tätt följt av Kronoberg. Anledningen är att länen är skogliga med stora stammar av både rådjur och vildsvin. Minst olyckor sker i Stockholm och Norrbottens län. Även Gotland sticker ut i statistiken som ett län med höga procentuella siffror. Under 2006 rapporterades 26 kollisioner med vilt och förra året hade den siffran stigit till 451 olyckor, en rejäl ökning på 1 734 procent. Olyckorna på ön har hittills uteslutande handlat om kollision med rådjur men rapporter visar att vildsvin har börjat etablera sig på ön.

Informera mera
Både utbildning och kunskap om att det finns vilt i skogarna är viktigt tror Niklas Dahl, både för de nya och till viss del även gamla körkortsinnehavarna. Att bygga om vägar brukar inte vara populärt hos myndigheterna och att sätta upp viltstängsel löser inte alla problem.
– Att informera brukar vara det som ger absolut mest för pengarna. När vi sätter upp viltstängsel kan vi se en lokal påverkan men djuren flyttar ju bara på sig och går över där det är öppet, eller så hoppar de över. Många tror även att viltstängsel är en garant för att inga olyckor sker. Att sätta upp viltstängsel minskar olyckorna med 70-80 procent på de områdena men vi kan inte sätta upp barriärer överallt för då förhindras den naturliga ekologin och det vill vi inte heller, säger Niklas Dahl. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Rådjur inte undra på

2016-03-10 13:38

Skall man ta Gotland som exempel är det inte undra på at siffran är hög
Var 15e rådjur "krockas" varje år!!
drygt 400 olyckor en stam på 6 - 7000 djur!
nu kan man ju inte veta om Gotland kan appliceras på övriga landet, men en indikation är det, ser du 15 rådjur så räkna med att 1 av dessa kommer vara med om en viltolycka närmaste 12 månaderna!!

5. Låt oss få lita tal på...

2016-03-09 12:56

@3 Du skriver att hastigheten har ökat. Det måske där findat någon tal på, så att det går at se om där är hastighetsändringer på de platser hvor viltolyckorna har gået upp.
Hur är det i övrigt med antallet av körta kilometer de berörte platser. Om man ser på viltolykor/km hur ser det så ut?
Har vägnana blivet ändret de platser hvor där nu er flere olyckor?
Det skulle också vära interessant att se på hur det ser ut med avskjutningen av rådjur sammenholdt med ändringen i viltolyckor. Om där har blivet mycket mer rådjur burde det kunne ses i avskjutningen.

4. #3

2016-03-09 12:55

It´s not the fart that kills, it´s the smell...

3. Inte bara vargen

2016-03-09 09:43

Tror inte att vargen skapar en ökning av antalet olyckor på längre sikt i ett område där den finns etablerad, men kanske däremot i början av etablering av ett revir, då viltet får försöka hålla sig undan. När sedan det mesta ätbara är slut så blir det ju självklart inte lika många olyckor. Det som troligtvis är största orsaken till ökningen är att hastigheten på vägarna har ökat mycket. Inte föreskriven, men den verkliga. Att hastigheten ökat och att många bilförare beter sig idiotiskt i trafiken ger givetvis fler olyckor. Som engelsmännen säger, "Speed kills"

2. Gicklas

2016-03-09 09:41

Du har nog rätt, så mycket vargrevir det finns i Kalmar län och Kronoberg. Måste bero på det. :)... Tänk till.

1. Kanske är det...

2016-03-08 17:12

...vargens jakt 24/7 året om som gör att övrigt vilt rör sej mer och därmed blir trafikolyckor?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons