• Älgskadefondsföreningen

Rekordstora rovdjursstammar

AktuelltPublicerad: 2013-08-15 10:59

I dag finns det lika mycket rovdjur i Sverige som i början av 1800-talet, vilket betyder att ingen av de stora rovdjursarterna kan anses vara hotade i landet.

Enligt Olof Liberg, koordinator för forskningsprojektet Skandulv, finns det ungefär 400 vargar i Sverige. Så många har det inte funnits i landet sedan 1850-talet.
Det finns även cirka 3 300 björnar i landet, vilket är den största siffran på 180 år. Det samma gäller för lodjuren, som det i dag finns ungefär 1 500 individer av. Järvens numerär är också lika stor som på 1800-talet och det finns i dag cirka 700 djur.

Rovdjuren omvärderades
I mitten av 1960-talet skedde en omvärdering kring de stora rovdjuren, där en önskan om bevarande tog över. De fyra arterna fridlystes och det skedde en försiktig beskattning och detta har nu gett resultat. Numera är det bara elva europeiska länder som har en större vargstam än Sverige, och när det gäller björn, lo och järv har Sverige de absolut största stammarna i Europa.

Hur många kan det finnas?
Nu är den stora frågan hur många rovdjur det egentligen får plats i landet.
– Rent ekologiskt finns det plats för 3 000 vargar. Men så många har det nog inte funnits sedan stenåldern, säger Olof Liberg till Sveriges Radio.
Liberg tycker att dagens stam på ungefär 400 djur är acceptabel, och att det är tillräckligt många för att vargen ska kunna uppfylla sin urgamla ekologiska roll. 
Teoretiskt kan även björn- och lodjursstammen vara dubbelt så många.
– Frågan är bara hur många björnar folk tål. De kanske kan bli några fler än i dag, men det blir aldrig 10 000 björnar i Sverige, säger björnforskaren Jon Swenson till Sveriges Radio.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Vltfattig natur

2013-08-16 10:11

I ryska Karelen, som är ungefär 3,5 ggr så stort som Västerbottens län medgav man i fjol en avskjutning på ca 1000 älgar i fjol. Älgstammen tålde inte en högre avskjutning pga av att rovdjuren tog så många älgar.
I Västerbottens län har man kunnat skjuta ca 12 000- 13 000 älgar per år de sista åren. Om man haft samma älgtäthet i ryska Karelen som i Västerbottens län skulle man ha kunnat skjuta ca 50 000 älgar per år. Snacka om skillnad i vilttäthet!
Som en följd av det blivit så viltfattigt i ryska Karelen har man där nu beslutat att drastiskt minska antalet vargar och infört skottpengar på varg. Man har för avsikt att minska stammen med ett par hundra vargar, vilket kommer att reducera vargstammen till nästan hälften.
Hur viltfattigt skall vi ha det i Sverige? Vi bestämmer själva. Att inte göra något åt det för höga rovdjurstrycket är att aktivt ta ställning för en viltfattig natur. Något att tänka på för miljöfundamentalisterna! Och även för Olof Liberg verkar det som!

16. #11

2013-08-16 07:54

Myten om att den sk. "Gysingevargen" skulle ha varit en tam varg som senare släppt lös, kommer sig av att Catharina Henrietta Bodoir, hustru till Jean Henric Bodoir som ägde Gysinge Bruk fram till 1820, år 1832 ( vilket är 11 år efter det att händelserna ägde rum), skickade ett brev till "Tidskrift för Jägare och Naturforskare" (= Svenska Jägarförbundets Tidskrift), där hon berättar att dom fick 3 vargvalpar av en Anders Malmberg, 1817, 2 hanar och en hona. Av dessa tog de kvar en hane, som de ett år senare gav Malmberg i order att döda. Rykten skulle senare säga att Malmberg istället släppt den fri. Därav Catharinas brev 11 år senare.
Gysingevargen ska ha varit ovanligt storväxt och mycket mörk till färgen. Vid de första attackerna ensam, senare haft en mindre varg med sig.

15. På 50-60-talet...

2013-08-16 07:54

...vallfärdade hela byn för att få se älgarna som blivit skjutna. Vargen sågs som ett skadedjur och det var skottpengar på den! Vad har ändrats, en massa forskare och föreningar som lagt sig i hur vi ska ha det. Och det anmärkningsvärda är ju att alla tyckare och s.k. "experter" ingen av dem har något att förlora! Varken i livskvalitet eller rent ekonomiskt! Så då är det ju jävligt lätt för en som Olof Liberg att säga att 400 vargar är acceptabelt.

14. Lite om rovdjur på 1800-talet

2013-08-16 07:52

År 1829 gjorde en kommité ledd av Sprengporten en sammanställning av vilken skada rovdjuren gjorde. I 17 län under ett år angavs följande siffror:
465 hästar
3108 oxar,kor och kalvar
19104 får och getter
2504 grisar
Då flera län saknades antogs att ca. 35000 djur togs av rovdjur.
Åren 1820-1850 går under benämningen "Rovdjursplågeåren". Under 1860-talet dyker antalet rovdjur drastiskt. Om vargens "mystiska" försvinnande har många skrivit. Alla möjliga och omöjliga förklaringar har förekommit, från valpsjuka till järnvägens byggande och bättre bössor, men det torde väl vara bristen på bytesdjur (rådjur fanns några i Skåne, älgen fanns ytterst glest i Bergslagen, bävern var utrotad, o.s.v) som gjorde att det bara var i renbeteslandet som vargen blev kvar intill 1970-talet.

13. #3 Filip

2013-08-16 07:51

Ja du, för den någorlunda klarsynte är det uppenbart att det är en j-a skillnad på folk och vart de verkar och har sin försörjning. Pinsamt!

12. VAL 2014

2013-08-16 07:51

Om detta går att läsa, höra och se i varenda media så man behöver ju inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att tro att detta utspel är regisserat av Centern som balanserar på riksdagsspärren med sina 3,9%.

11. Gysingevargen

2013-08-15 15:38

Vargen som rev barn var den så kallade Gysingevargen, den fanns i hägn vid Hofors bruk och ägdes av Brukspatron Greve, vargen rev sedan ett antal barn efter att den rymt ut hänget.

10. Hvorfor så få varg?

2013-08-15 15:37

”Norge har redan tidigare visat att de har bättre koll än Liberg” m.fl. och att det bara är 400 st är ju löjligt att påstå, det är förmodligen minst 700 st. Varje år de senaste 5 åren har det tillkommit c:a 125 st, vart har dom tagit vägen?????

9. Hästeva

2013-08-15 13:30

Har läst en bok, som anger avskjutningen av varg under 1800-talet. (Det var ju skottpengar på varg på den tiden, så myndigheterna dokumenterade alla skjutna vargar för att kunna dela ut skottpengarna) Eftersom skottpengen var generöst tilltagen var, enl författaren, risken liten för att antalet skjutna vargar underskattades. Tvärtom försökte en del få skottpengar för skjutna vargliknande tamhundar.
Med ledning av dessa uppgifter kan man uppskatta antalet vargar. I hela Sverige fanns under 1800-talet sannolikt aldrig mer än 1000 st. Över hälften av dessa fanns söder om Dalälven, eftersom norra Sverige på den tiden inte hyste så många för vargen viktiga bytesdjur (f a älgar och renar). I Norrbotten fanns under en tid i början av 1800-talet 0 (noll)! älgar. I Lycksele (i Västerbotten) sköts, enl en uppgift i boken, endast ca 1 älg per 10 år under en tid i början på 1800-talet! En fälld älg var en sensation på den tiden och folk kom vallfärdandes långtifrån för att se detta märkliga djur
Antalet renar (på den tiden vildrenar) var också väsentligt mindre under 1800-talet än vad den är i dag.
Det var den tidens naturliga balans mellan antalet rovdjur och antalet bytesdjur.
Av detta kan man lära att en oreglerad rovdjursstam ger en viltfattig natur!, Något som de rovdjurskramare, som vill att rovdjursstammarna skall få växa ohämmat utan mänsklig inblandning, borde ta till sig.

8. nr 1

2013-08-15 13:30

Delar ur en artikel av Prof. Eirik Granqvist.
"Linné nämner att vargen före 1720 var mycket sällsynt i Sverige. I och med det stora nordiska kriget och påföljande orosår ökade åter vargstammen. Vargskadorna tilltog och storviltet försvann. En utrotningskampanj startade. Åren 1827 - 39 fälldes 6790 vargar. Kampanjen torde ha startats efter att ett tiotal barn och unga personer hade rivits ihjäl i Gästrikland vintern 1820-21. Därefter var vargproblemen i Sverige åter minimala."

7. Hvorfor så få varg?

2013-08-15 12:49

Siste tall fra Viltskadecenter sier vel 64 til 66 revirer eller familegrupper? Som da burde utgjøre minst 520 dyr. Så er det tilkommet i snitt 150 velper hvert år de siste 3 år og en kan undres hvor alle disse dyra er?
Familer uten valper har ikke vært med i noen telling før de helt siste åra kun revirer med valper. Alle de som tilkommer dør vel ikke når de forlater revirene Liberg?
La oss få et tall som kan harmonere med virkeligheten. Sjekker man på rovobs vil du finne at alle de 400 har vært fremme og vist seg frem 4,5 ganger i året siden rovobs kom til? Hvor sannsyneligheten for at ulvene er så pr kåte spør jeg bare?

6. #1 Hästeva

2013-08-15 12:49

Jag funderade på samma sak. Det är "bergsäkra" uttalanden om hur det var förr. Men forskarna brukar ju vara något att lita på i ur och skur...även om deras "sanningar" brukar ändra sig med tiden...eller beroende på vem som har beställt rapporten.

5. KONSEKVENSERNA !

2013-08-15 12:49

Det kommer att bli höga kostnader för myndigheterna att hålla rovdjuren uppe och mycket tragiska händelse kommer att ske . Mycket öppna landskap kommer att försvinna både människor och djur kommer att få lida . Det är politiker o myndigheter och EU som har Ansvaret och kostnaderna för kalaset . Pengarna kan behövas till mycket annat .

4. 400 vargar

2013-08-15 12:49

Man måste komma ihåg att 400 vargar endast är ett etappmål för många särskilt på värnarsidan. Antalet björn förnekar man också de är ju i det närmaste utrotade enligt Ann D.
Som sagt 400 vargar ett delmål, men vart tog våra mål vägen, hörs knappt något alls nu. Våra mål hade från början ingen chans alls.

3. Nu plötsligt......

2013-08-15 12:48

Basuneras det ut i rikspressen att vi har tillräckligt med rovdjur.
Kan detta vara kopplad till att de stora befolkningscentrar blir påverkade månne?
De måste rättfärdiga att dessa besvärliga vargar i södra Sverige kan tas bort. Samtidigt som den enorma överetablering av varg i Dalarna t.ex. bevaras i oändlighet.
Otack är världens lön. Vargbältet kommer för all framtid att ensamt bära bördan.
NIMBY vinner.
Har du oturen att vara bosatt i varglandet kan du bara känn dig blåst.
Solidaritet och jämnt utspridda revir a la Jägarförbundet är bara ett minne. Det vara tydligen aldrig mer än en rökridå för att hålla hjälpligt tyst på vargbältets befolkning.
Skam. Stor skam.

2. har dom lekt klart nu?

2013-08-15 12:48

Nu vet vi att experimentet lyckades, så nu kan rovdjursstammarna tas ner på ohanterligt nivåer, för det är ingen konst att få upp dom.

1. Vem vet...

2013-08-15 11:24

...hur många rovdjur det fanns på 1850-talet? Finns det verkligen någon källa som kan kallas säker? Jag antar att inventeringen med hjälp av avföringsprover är ett modernt påfund. Det fantastiska i kråksången är ju att INGEN kan säga hur det var då. Man bara spekulerar.
Förr var det katastrof när vargen tog geten eller kon. Det finns ju torplämningar kvar, så torplivet har nog existerat. Det finns ju bilder från mitten på 1800-talet. Det finns nog inga bilder på någon levande varg, kamerorna var ju inte så snabba förr. Synd att det inte fanns mobiltelefoner. Det hade underlättat. IRONI.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB