• Pinewood

Riksdagen antog nya eftersöksregler

AktuelltPublicerad: 2009-11-09 10:46

Riksdagen har antagit de nya reglerna för eftersök av trafikskadat vilt. Det blir höjda eftersöksersättningar, ökade befogenheter för polisen och eftersöksjägarna samt ökat ansvar på trafikanterna att anmäla olyckor.

De ökade ersättningsnivåerna har föreslagits ligga på 1 900 kronor för rovdjur och 700 kronor för älg och vildsvin. Övrigt vilt ska ersättas med 400 kronor. Nivåerna har varit omdiskuterade och Naturvårdsverket har möjlighet att justera ersättningsnivåerna.
De nya reglerna syftar också till att förkorta lidande för trafikskadat vilt. Den som kör på ett djur blir skyldig att göra anmälan. Tidigare har regeln varit att man ska göra anmälan om man bedömmer att djuret är skadat, vilket kan vara svårt för en bilist att avgöra.

Får gå in på annans mark
Vidare ska eftersöksjägare få rätt att passera ägogränser i sin jakt på de skadade djuren. I möjligaste mån ska markägare underrättas, men går inte det så är det ändå tillåtet att fortsätta eftersöket.
Rådjur är det minsta djur som omfattas av eftersökslagstiftningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Försäkring

2009-11-11 10:08

Alla som utför eftersök och är medlem i antingen JRF eller SJF är försäkrade under eftersöket. I JRF;s försäkring så gäller det även eftersök på järnväg (vet ej hur SJFs försäkring är där).
Detta är en del av medlemsförsäkringen. Försäkringen gäller dock ej hund men där finns förmånliga försäkringar man kan teckna om man är medlem hos oss. Man bör ha en bra hemförsäkring också då i alla fall JRFs försäkring inte täcker sakskada på eftersöksjägarens egendom men under ansvarsdelen så täcks andras egendom in.
För mer information om Jägarnas Riksförbunds försäkring se: http://www.jagarnasriksforbund.se/bdh_filearea/Jagarnas_Riksforbund_forsakringsinformation.pdf

9. Christian

2009-11-10 13:11

Eftersom ditt svar andas stor idealism, så kan du väl skänka 100- lappen till "Vargobs"!
Du kan säkert ta på dig ett större område för efersök ,så att det blir fler 100-lappar. Tackar på förhand!

8. Gnäll

2009-11-10 11:06

Vi är många som gör detta jobbet helt utan ersättning, och utan statlig försäkring nu så om man bara skulle få 100kr per vilt så vore det välkommet!
SÅ GNÄLL INTE

7. Henrik

2009-11-09 17:21

Det är inte Smedbergs arbetsgivare som har planterat ut björnarna i skogen. Arbetsgivaren har fullföljt sina plikter. Vet du vad som gäller om en eftersöksjägare eller hans hund skadas eller dödas? Jag vet det inte men så fort staten är inblandad är jag misstänksam. Staten undandrar sig gärna allt ansvar för situationer man har skapat. Och det är staten som har bestämt att rovdjuren ska finnas vid bebyggelse och vid arbetsplatser. Vi ska ju acceptera och samleva med dem. Men Ulf Kallin kanske kan upplysa oss om vad som står i överenskommelsen.

6. Ersättning

2009-11-09 17:21

Är det rimligt att en arbetsgivare ska betala när ett av statens vilt missköter sig då tycker du? Jag menar det är inte så lätt att veta var dessa håller till och det är väl i slutändan staten som vill ha rovdjuren = skadeståndsskyldiga? Jag blir skyldig om min hund anfaller nån annans hund tex, varför gäller inte samma sak med statens djur?

5. Henrik

2009-11-09 17:20

Det enklaste är att ge fan i att göra eftersök på trafikskadat vilt! Henrik är det inte staten som är arbetsgivare åt eftersöks jägare nu? Om dom får någon som ställer upp på den låga lönen dom erbjuder med tanke på egen säkerhet samt hundens säkerhet samt utan försäkring.

4. Calle

2009-11-09 15:42

ligger det inte på var och en att se till att man är rätt försäkrad oavsett vad man håller på med? Vad gäller Jonny, borde inte kraven på ersättning ställas till Jonnys arbetsgivare istället för staten, olyckan inträffade ju när han var i tjänst?
Så fort något händer med rovdjur ställs krav på att vi skattebetalare skall gå in med ersättningar, är det rimligt?

3. Är...

2009-11-09 14:53

...det timlönen? 1 900 verkar vara bra i timmen efter all träning av eftersökshund. Och det ska inte spela någon roll vad det är för djur vi eftersöker. Samma kronor för alla skadade djur som vi tar i hand om.

2. Ersättning vid skada

2009-11-09 14:52

Vad gäller vid skada på eftersöksjägare och hund?
Något som kanske är ännu viktigare än eftersöksersättning. Det är inte säkert att jägaren har ett eget fullgott skydd.
Vi har sett med exemplet Jonny Smedberg att staten tar inget ansvar för personskada från statens rovdjur.

1. Pågående arbete

2009-11-09 14:32

Polisen och Naturvårdsverkat har ett uppdrag att författa förordningar kring eftersöken. Diskussioner har förts i Nationella viltolycksrådet, vilket är den sammanslutning av myndigheter och organisationer som samverkar kring eftersökens utformning och genomförande.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere