• Älgskadefondsföreningen

Ring inte polisen om ”28-skott”

AktuelltPublicerad: 2013-06-27 14:42

Från och med på måndag är det respektive länsstyrelse som tar emot anmälningar om paragraf 28-skott mot rovdjur.

Den 1 juli träder en ändring i jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Ändringen innebär att den som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till länsstyrelsen och inte till polisen, som gällt tidigare.

Förändringen innebär att länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning. Om det sedan finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till polisen.

Regeringens syfte med förordningsändringen är att underlätta ett effektivt skydd för tamdjur samt att stödja djurägare som drabbats av rovdjursangrepp.


Besiktningsman rycker ut
Den som anmäler att ett rovdjur dödats blir kontaktad av en besiktningsman som sedan snarast möjligt kommer till platsen.

Besiktningar av rovdjur som fällts med stöd av paragrafen kommer att utföras av länsstyrelsens naturbevakare.
Skyddsjakt på eget initiativ för att freda tamdjur behöver inte utföras av djurägaren. En tamdjursägare kan be jägare om hjälp för att ge skydd mot rovdjursangrepp.

Paragraf 28-skott får endast avlossas för att stoppa stora rovdjur strax före eller under ett angrepp mot tamdjur.


Skräm först 

Innan skytten skjuter för att döda ska det ha gjorts ett försök att skrämma bort rovdjuret, med till exempel rop eller varningsskott.

I praktiken är det få rovdjur som skjuts med stöd av paragraf 28. Det brukar handla om tre-fyra fall per år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Undrar bara lite stilla

2013-06-30 10:07

hur man ska få tag på folk inom berörda myndigheter ?
Lst stänger kl 16:00, journumren till vilt bevakarna stängs kl 22:00.
Således finns ingen att få tag före kl 08:00. så med andra ord tar vargen, rovdjuren ledigt ca 10 timmar på dygnet mellan 22-08.
Undrar bara om dom verkligen gör det ?

3. stackars...

2013-06-28 08:53

...de i Dalarna...ur askan i elden...

2. Lycka till...

2013-06-28 08:53

...Dalarna. Nu är ni riktigt rökta.

1. Tolkning av §28

2013-06-28 08:52

Det slarvas en del när man tolkar och förklarar §28.
Sällan eller aldrig informeras om att vem som helst som har vapenlicens har rätt att avliva varg som river exempelvis får och lamm.
Givetvis ska man först försöka skrämma vargen men det gäller ju även för djurägaren.
Jag föreslår att redaktionen för Jakt&Jägare publicerar en utförlig artikel om vad som gäller och tolkningar av §28 så man får klart för sig vilka rättigheter man har för att stoppa angrepp.

Nedan ett utdrag ur §28.
§ 28 a: I prop. 2008/09:210 s. 55 står följande. Rätten att ingripa gäller djurets ägare eller vårdare. Även annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren får ingripa för att skydda en jakthund som används i jaktlag, ett tamdjur som befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller annan liknande anläggning. Skulle uppdrag saknas, får ingripande ändå ske om den som vidtar åtgärden har skälig anledning att anta att ett medgivande skulle ha getts om det funnits möjlighet till det.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons