• Pinewood

Risade rovdjursplaner klara

AktuelltPublicerad: 2013-03-04 11:05

Naturvårdsverket har redovisat förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn till regeringen. En förvaltningsplan för varg redovisades 2012. 
”Förvaltningsplanerna löser inte polariseringen, men tydliggör det nationella arbetet för att ta hänsyn till olika intressen”, skriver verket i ett pressmeddelande.

Det ena målet är att det ska finnas långsiktigt livskraftiga stammar med gynnsam bevarandestatus. Det andra övergripande målet är att det ska råda en god samexistens mellan människa och stora rovdjur.


”Synen på rovdjur polariserad”
– Förvaltning av stora rovdjur handlar om både djur och människor. Synen på stora rovdjur är idag mycket polariserad. Det kunde vi bland annat se i remissvaren för de olika förvaltningsplanerna. Men förvaltningsplanernas huvudsakliga uppgift är att planera rovdjursförvaltningen på lång sikt och i planeringen tar vi hänsyn till olika intressen, säger Ola Larsson, projektledare vid Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Länsstyrelsen och dess viltförvaltningsdelegationer har ansvaret för att utifrån regionala förutsättningar ta ett samlat grepp om förvaltningen av stora rovdjur, konstaterar han.

– De nationella förvaltningsplanerna beskriver bland annat Naturvårdsverkets arbete för att vägleda och stödja den regionaliserade rovdjursförvaltningen, tillägger Ola Larsson.


Planerna sågades
Båda jägarorganisationerna sågade planerna när de presenterades.

Här är nyheten om svaret från Jägarnas Riksförbund:


Här är nyheten om svaret från Jägareförbundet:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Regionaliserad rovdjursförvaltning...

2013-03-05 07:59

.....är inget annat än skitsnack! Länstyrelsen har inte ett skit att bestämma! Jo, möjligen över skitinsamling!

1. Genetisk sårbarhetsanalys för lo, björn och varg

2013-03-04 15:46

Eftersom den demografiska sårbarhetsanalysen för varg kritiserades för att den inte beaktat genetiken har de följande sårbarhetsanalyserna naturvårdsverket utfört på regeringens uppdrag både gjort demografiska och genetiska sårbarhetsanalyser, den genetiska är efter samma modell som gjordes för varg, och där det påtalas att analysen för varg är irrelevant eftersom det inte rör sig om en avsnörd stam.
Eftersom liknande metod används, kan samma typ av principiella kritik riktas mot den genetiska sårbarhetsanalysen, och det är direkt oroande att detta inte på något sätt vad jag kan förstå blivit föremål för diskussion i den genetiska sårbarhetsanalysen även om den inte är lika fel som för varg. De andra arterna har också genomgått flaskhalsar som gör det fel att räkna med konstanta antal från början, ursprungsläget var inte vad det antagits då man håller antalet konstant vid den högre nivån man ökar till. Men ”felet” blir mindre, speciellt om man accepterar samförvaltning med Finland utöver Norge. Arterna var aldrig utrotade, de har funnits i norra Sverige kontinuerligt och det har varit en kontinuerlig kontakt österut, hög inavel är inte samma dominerande problem som för varg. Större antal har acceptabilitet så antalen är inte så kritiska som för varg.
Vargflytt och valpflytt är metoder för att överkomma genetisk kontakt över långa sträckor för varg, men knappast för andra rovdjur. Vargens antavla är exakt känd. Men inte desto mindre väcks i princip samma typ av frågor och dessa diskuteras förvånansvärt lite. Varför skall 95% av heterozygotin bevaras? Om man accepterar upp till 10 % chans att arten dör ut, varför kan man inte acceptera att upp till 10% av den genetiska variationen försvinner. 95% av vad skall bevaras? Den genetiska variationen kvarstår ju om en fördelad över ett stort område.
”Kompetensproblemet” att hantera de här genetiska sårbarhetsanalyserna är uppenbara, i det här fallet har bara en och en halv månad stått till förfogande för att göra två olika demografiska analyser för tre arter utan nämnvärd föregående erfarenhet av just detta. En vetenskap som ter sig så outvecklad borde inte få ligga till underlag för så stora beslut som de faktiskt får. De som vill ha få rovdjur borde ha egen bevarandegenetisk kompetens, så bevarandegenetikernas uträkningar kan kritiskt granskas. I vargfallet tålde inte beräkningarna en kritisk granskning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB