• Älgskadefondsföreningen

Risk att mindre markägare kommer i kläm

AktuelltPublicerad: 2009-06-17 15:59

Jägarnas Riksförbunds ordförande, Solveig Larsson, välkomnar i stort den nya älgförvaltningsutredningen, även om hon varnar för att vissa mindre marker kan komma i kläm.

Gamla hjärtefrågor för Jägarnas Riksförbund, som B-licenser, går i graven om utredningsförslaget antas av riksdagen.
Men Solveig Larsson bedömer att det alternativ som utredningen nu föreslår i stort öppnar för jakt på vuxen älg på alla marker, vilket har varit en grundbult i JRF:s älgpolitik.
– Det beror på hur man klarar av samarbetet med sina grannar. Kan man bara komma överens inom ett älgskötselområde så finns det inget som hindrar att en liten mark inom området sköter sin jakt själv. Egentligen finns det möjlighet till alla typer av praktiska lösningar – så länge älgskötselområdets och älgförvaltningsområdets planer följs, säger Solveig Larsson, som tillägger:
– Det rimmar mycket väl med JRF:s paroller: Ansvar, Frivillighet och Samarbete.

Nekas medlemskap
Men det finns också vissa risker med förslaget, vilket Solveig Larsson påpekar i ett särskilt yttrande till utredningen: Älgskötselområden måste inte ansluta nya marker och situationer kan uppstå där markägare inte får vara med – och därför hänvisas till kalvjakt.
– Eftersom markägare kan komma i kläm bör de kunna överklaga till Älgförvaltningsområdet, som också ska kunna göra undantag och ge det mindre området rätt till vuxen älg, förutsatt att älgförvaltningen medger det, säger Solveig Larsson.

Oskyldiga kan drabbas
Utredningen tydliggör länsstyrelsens roll och ger den också befogenhet att lättare kunna upplösa älgskötselområden som fungerar dåligt. Det kan enligt utredningen ske vid stora omotiverade avvikelser mot planen, när planer inte lämnas in i tid, eller om skjutna älgar rapporteras in för sent – vilket i framtiden ska ske löpande, inom någon vecka.
Det betyder alltså att om någon del av älgskötselområdet missköter sig kan samtliga marker drabbas av sanktioner och stå utan jakt på vuxen älg nästa säsong. Det är orimligt, menar Solveig Larsson i sitt yttrande.
– Tredje person ska inte behöva drabbas på det viset, förklarar hon.

Tydligare markägarroll
När det gäller det ökade markägarinflytandet välkomnar hon framför allt att markägarna får en tydligare roll. Men rollfördelningen ändå inte är självklar, eftersom många jägare också är markägare.
– Det har alltid varit ett problem. Som vanligt gäller det att representanterna vet vilken stol de sitter på.
Att det i fortsättningen blir enhetliga fällavgifter över hela landet har hon inget emot, men tillägger:
– Däremot kan man diskutera vad pengarna ska användas till. Trots allt läggs ständigt mer ansvar och arbete ut på jägarna, och då känns det inte bra att man samtidigt höjer och inför nya avgifter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. En massa kanske

2009-06-24 19:37

Anta att det blir "fel människor" som blir satta att leda dylika "kolosser", så är det ju än jäkligare att komma ur denna maktfullkomlighet. Kanske det är kört för all framtid. Bakåtsträvare, ja kalla mig gärna för det, jag har blivit kallad för värre saker än så. Men jag har sett allt för mycket spel under täcket för att köpa detta rakt av. Ingen markägare skall kunnas stängas av från jakt på något vilt, däremot är det ju en fråga om hur stor tilldelning denne någon skall erhålla och dessutom på hur många år det skall förflyta innan marken anses vara älgbärande. Det primära är dock att ingen skall bli utan jakträtt. Så med denna morot kanske det blir lättare att utöka samarbetet. Detta med piskor tillhör ett annat förbund. Detta trodde jag var JRF:s signum, att stötta dom små, därför tycker jag som artikelförfattaren uttrycker sig, att det finns en risk, ja då skall förslaget bordläggas tills detta med risker är elimenerade.

5. Är JRF för detta förslag?

2009-06-20 23:27

Om JRF-LJ är för detta förslag så känner jag inte igen mig riktigt. Att ge upp en av de viktigaste frågorna genom alla tider låter väldigt konstigt...

4. Rollfördelning?

2009-06-19 20:10

Jag är själv Markägare-Jägare liksom många.Jag har inga problem med nån rollfördelning.Jag gnäller inte över några skogsskador, det vore att gnälla på mig själv.
Problemet är nog markägare (främst bolagen) som gnäller över stora förluster genom betesskador och samtidigt vill ha bra betalt om vi jägare hjälper dom med skadedjuren. Betesskador har förtjänstfullt hållts nere tack vare jägarna och har dessutom betalat många gånger om vad älgköttet är värt.
När ska markägarna förstå att jakten är en produkt de säljer och att jägarna är kunder? Hur många markägare gör nån viltvård (tex. anlägger viltvatten) för att deras produkt ska bli mer värd?

3. B-licenserna?

2009-06-19 10:43

Helt klart en fördel som Terrier skriver, det har varit tjafs om arealerna tidigare och i sanningens namn så är det inte vettigt att på 5 ha få skjuta en älg och på endast ett något högre antal ha dessutom få tilldelats sig ett vuxett djur. Var själv lite tveksam till Älgskötselområde i början men nu efter några år så fungerar det perfekt med rätt ledning av detta. Och ska vi få upp den livskraftig och få den att öka så måste något göras och det nu!!!

2. Bra

2009-06-18 10:50

Då försvinner det enda jag tidigare haft emot JRF.
Älgstammen skall skötas över stora områden och avskjutning ske och tilldelas efter markareal.

1. vi får ej glömma

2009-06-18 10:50

att det finns got om tvärträgubbar i älgskogen som ej vill eller passar in i ett jaktlag

sk blomlådejägare har ju inga restriktioner heller som de flesta jaktlag har

vet inte i hur många fall lag har sparat fina tjurar,så har de gått till en blomlådemark och fällts där,sen hör man,ja dä ä di där j-la jaktlagena som skjuter sönder tjurstammen...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB