• Älgskadefondsföreningen

Rovdjur gör renköttet dyrare

AktuelltPublicerad: 2014-01-03 10:55

Allt fler kunder vill köpa antibiotika- och hormonfritt renkött. Men rovdjuren tar nästan lika många renar som slakten till butiksledet. Bristen på renkött har drivit upp priserna till rekordhöga belopp.

Ol-Johán Sikku på kvalitetsgillet Renlycka vittnar i Dagens Nyheter, DN, att allt fler vill köpa renkött när de letar efter nyttig och naturlig mat.
Slakten på 50 000 till 60 000 renar årligen kan inte mätta den stora efterfrågan på naturbeteskött.


Behöver ny rovdjurspolitik
Ändrad rovdjurspolitik skulle öka antalet renar, konstaterar Ol-Johán Sikku.

– Rovdjuren har ökat mycket de senaste 15 åren. Varg, lodjur, järv, björn och örn tar mellan 30 000 och 50 000 renar varje år. Det är nästan lika många som slaktas, kommenterar han i DN.

Lasse Björngrim, marknadschef på Svantes vilt & bär i Harads i Norrbotten, köper ren från närområdet.


Rekordhöga priser
Uppköpare betalar rekordhöga 80 kronor kilot inklusive moms i de nordligaste samebyarna. Det är en ökning med cirka tio kronor jämfört med förra hösten.

– Det slår jättehårt mot priset på det kött som ska ut till butikerna, Vi har fått höja priset på torkat renkött med drygt 30 kronor kilot, säger Lasse Björngrim till DN.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Torbjörn Eriksson - kan du ge ett faktabaserat svar?

2014-01-07 09:39

Du Torbjörn svarar inte med fakta, utan skriver oftast något i stil med – ”allt kött jag äter är Svenskt”, köttet kostar inte jägaren många kronor”, ” Renkött och viltkött ser inte jag som ekologiskt. Hur mycket och vad får dom djuren i sig i naturen. Allt bete och åkrar som besprutas och konstgödslas”. O.s.v...
Det är sant som du säger att ren och viltkött inte definieras som ekologiskt, vilket i sig inte nödvändigtvis betyder att det är bra ur klimatsynpunkt då det kan fraktas långt, men det är i allra högsta grad närproducerat och överlägset ur miljösynpunkt.

Här är några konkreta fakta kring viltkött (källa, www.viltmat.nu):
• Viltkött innehåller högre halt av mineraler än annat kött, speciellt järn och zink.
• Viltkött är klimatsmart mat. Djuren betar inte på bearbetad mark och har inte transporterats långväga.
• Viltkött är magert och proteinrikt. Det lilla fett som finns i köttet har högre halt av Omega-3 än vad fett från tamboskap har.
• Viltkött är fritt från antibiotika, färgämnen, nitrit och andra främmande tillsatser.
• Vilda djur föds fria, lever fria i naturen och väljer själva vad de äter.
• Viltkött är ekologiskt i ordets rätta bemärkelse – naturligt ekologiskt!

M.a.o. miljösmart mat vilket jag inbillar mig borde vara en av de viktigaste frågorna för Miljöpartiet (ni har ju ordet miljö i ert partinamn så jag antar & utgår ifrån att det är viktigt för er att vi kan få fram Svenska köttprodukter med minimal miljöpåverkan)?

Låt oss vidare diskutera några andra kärnfrågor.
Det är så att det som de flesta jägare samt fäbobrukare, renägare m.fl är alltmer oroliga för är att jakten utarmas samt att lokalproducerad mat av ex småskaliga skogs- och fjällbygds jordbruk, med minimal miljöpåverkan, inte kan bedrivas p.g.a allt fler rovdjursangrepp. Detta då kostnaderna för deras produkter blir för höga och att allt fler jägare känner alltför stor olust att jaga när risken är alltför stor att släppa hunden i vargmarker med påföljd att antalet klövvilt som fälls i framtiden sannolikt kommer minska.
Allt detta har debatterats tidigare och du Torbjörn har gett svävande svar i stil med ”alla borde få full ersättning för att sätta upp rovdjursstaket”... Men nu är det ju så att fakta är att långt ifrån alla får ersättning för att sätta upp staket och om man får sina djur dödade så får man inte full ersättning. Detta vet du ju också även om du inte kan/vill ge faktabaserade svar på detta (det finns nämligen inga bra svar/lösningar för dom drabbade).
Det skulle vara intressant om du Torbjörn kunde svara seriöst och faktabaserat på detta samt också kommenterar ett annan debattinlägg här med konkret fakta, nämligen ”Tankevurpa med oanade följder” av Pauline Palmcrantz?
Men det kanske är för mycket begärt?

20. 19 Per

2014-01-05 19:11

Man kan konstatera att beroende på var i landet man jagar, under vilka förhållanden m.m. osv. så skiljer sig kostnaderna, det är bara Torbjörn Eriksson som med sin jaktliga erfarenhet tror att viltkött är gratis. I min enkla kalkyl hade jag inte med andra statliga ersättningar än älgavgiften till Lst. Ej heller några resekostnader som skulle lägga ytterligare ett antal kronor per kg kött.
Jag anser dessutom att man definitivt kan kalla älgköttet för ekologiskt. Miljöpartiet har tydligen en annan bedömning.

19. Kurre E

2014-01-05 14:10

Vadå 60:- kg, jag jagar i Orsa där blev mitt kilopris 160:- då jag räknat in arrende,resor, övriga statliga utgifter, fällavgifter, jäkligt billig för vi fick en älg på 3600 ha

18. Tror verkligen Torbjörn Eriksson...

2014-01-04 18:59

...att viltkött är gratis för jägaren? I så fall är han mer naiv än lämpligt för en politiker. Det är endast en markägande jägare som kan komma undan med ett bra kilopris. En vuxen älg kostar, dels i förarbete, passröjning, jakttorn, kontrollskjutning, hämtning ur skogen, avgift till länsstyrelse, flåning/styckning plus något jag troligen glömt uppskattningsvis 25 kr/kg. En jaktarrendator skall därpå lägga arrendekostnad om 30-40 kr per kilo. Totalsumman hamnar då runt 60 kr/kg. Så visst är viltköttet gratis Torbjörn. Hade man inte för intresset för jakt och natur skulle det vara bra mycket billigare att köpa färdigpackat kött i frysdisken.

17. #13 Så viltkött kostar ...

2014-01-04 18:59

... inte jägaren så mycket? Har du inte med arrendepriserna i kalkylen, kanske man kan säga att köttet inte kostar jägaren så mycket. Varför är det tvärt omöjligt för en miljöpartist att klara av att se helheten?

16. Gratis??

2014-01-04 18:59

Viltköttet som vi jägare får från jakten är långt ifrån gratis. 500:- för jakträttsbevis, 300:- till staten. Sen är det mycket pengar i utrustning, men det slås ju ut på många år. Ammunition är heller inte billigt idag, man övningskjuter upp kanske runt 1000:- före jakten. Men allt detta är ju egentligen frivilligt.

15. Torbjörn Eriksson

2014-01-04 18:58

Helt riktigt viltkött kan man inte räkna som ekologiskt eftersom ingen vet vad och var dom äter, särskilt inte vildsvin som verkar utfodras med vilken "dynga" som helst. För att kött ska räknas som ekologiskt ska djuren enbart äta foder som räknas som ekologiskt, men helt klart oavsett vad vilt äter är viltkött bra.

14. Torbjörn

2014-01-04 18:58

Nu svarar jag dig som du svarar mig. Centern o KD under 4 proc SD ut ur riksdagen, och nu förstår alla varför vi ska ha varg. Trodde inte det var så enkelt, visst ja MP över 20 proc

13. Till 9.

2014-01-04 15:19

Jag har inte förespråkat ekologiskt kött. Jag äter allt kött på det är svenskt. Skulle aldrig falla mig in att äta kött från Danmark, Irland eller Brasilien. Det låter på er som att är man för varg är det fel och nu var det inte bra att jag äter bara svenskt kött. Hur ska ni ha det? Renkött och viltkött ser inte jag som ekologiskt. Hur mycket och vad får dom djuren i sig i naturen. Allt bete och åkrar som besprutas och konstgödslas. När jag handlar i affären så blir man inte överväldigad av allt viltkött som finns på hyllorna. Det är väldigt lite. Det mesta kommer väl inte ut i butiken, utan hamnar i frysboxarna hos dom som jagar. Det köttet kostar inte jägaren många kronor. Det skulle aldrig falla mig in att förlöjliga jägare och småbrukare. Jag har själv varit med och slaktat vilt hemma på gårdar där dom behövt hjälp och vi har också hjälpt till med styckning av kött. Far inte med lögner, sanningen håller längst. Börja leverera viltkött till butikerna så att alla kan köpa det, även jag. Det svenska köttet från tamdjur är billigare än viltkött. Det mesta viltköttet kostar inte jägaren någonting utom dom djur som det är fällavgift på. Jag har ingen hög lön som förrådsarb. på Örebro Kommun. Maten jag äter ska ha bra kvalitet.

12. Tyskterrier #7

2014-01-04 15:19

Nu är det inte riktigt så enkelt som du påstår att det svenska köttet inte räcker till!
Just nu är det slaktköer vilket innebär att om jag anmäler djur till slakt idag så slaktas inte dom för än om ett par månader så just nu finns det svenskt kött så det räcker problemet är ju snarare att många hellre köper utländskt kött som är billigare,det är konsumenterna som bestämmer vad vi ska producera skulle dom vägra köpa utländskt så skulle naturligtvis den svenska produktionen öka,det är tillgång men famförallt efterfrågan som styr.

11. Svårt för ironi Torbjörn?

2014-01-03 23:16

Jag får väl förtydliga att jag var ironisk eftersom det gått Torbjörn förbi.

10. Miljöpartiet ...

2014-01-03 23:16

... är stadens och lustigt nog även landsbygdens fiende nr. 1

9. ok T.E

2014-01-03 23:16

kan du inte för ovanlighetens skull berätta lite i stort hur vi alla skall kunna få tillgång till det ekologiska svenska kött du förespråkar ? Avser det enbart nötkött från sydliga län ? Renkött och viltkött räknas i din värld inte som ekologiskt ? berätta nu hur förvaltningen av vargstammen ska ske i din dröm ! Svamla inte bara runt utan kom med lite konkreta ideér istället för att bara förlöjliga jägare och småbrukare

8. Bra torbjörn

2014-01-03 17:39

Passa på nu för om dina ulvar får fortsätta att härja fritt så får du nog inrikta dig på att käka spenat. Ingen kommer att vilja se sina djur bli sönderslitna av rovdjur

7. #4

2014-01-03 17:39

men det Svenska köttet räcker inte till alla....
och många har inte råd med svenskt kött...
Men det skiter du väl i bara du får ditt som vanligt....MP politiken i ett nötskal...

6. Till Torbjörn!

2014-01-03 17:39

Passa på och njut! Med den politik som du och ditt parti förespråkar som kommer vi inte att ha några gröna näringar kvar. Det ni inte lyckas slå ut med Er rovdjurspolitik tar ni igen med Era sk miljöskatter på drivmedel och handelsgödsel. Ni måste kännas att ni lyckats fullständigt när ni får äta utländskt kött som transporterats hit med öststatsbilar eftersom Ert miljötänk kommer att dräpa även den svenska transportnäringen.
Den dag ni ser helheten kommer ni också inse hur fel ni har.

5. MP ett nytt klassparti!

2014-01-03 17:38

Nu är det ju så Torbjörn E. att alla inte har en lika bra inkomst som du har. De som inte idag har råd med svensktkött som du har, vad gör att MP med sin politik börjar bli ett klassamhälles parti och bara bättre beställda skall ha råd att äta Svensktkött i framtiden för att den svenska näringen också skall ta hänsyn till en fortsatt stort rovdjurtryck? Är det er nya Höger politik som ni börjar anamma? Sorgligt att man kan vara så egoistisk!

4. Till 3.

2014-01-03 14:52

Jag äter bara svenskt kött. Skulle aldrig falla mig in att äta något annat. Det kostar lite mer, men det är det värt.

3. 200 miljoner upp i rök!!!

2014-01-03 14:27

50,000 renar x 50 kg x 80:- blir 200 miljoner kronor som går upp i rök.
Bättre med hormonbehandlat så kallat naturkött från Brasilien än naturligt kött från svensk ren.
Hoppas Mikael K & co är nöjda.

2. Köttpriset...?

2014-01-03 14:27

I en del av världen svälter människor i brist på mat. I Sverige matar vi de alltför många rovdjuren med högkvalitativt kött, såväl älg som ren och rådjur och på tamdjurssidan fårkött och en del nötkött.
Tyvärr ser det inte ut att bli bättre heller, snarare sämre.
Vad tänker omvärlden om oss i Sverige, skrattar eller gråter de?

1. Vi ska göra som MP vill

2014-01-03 14:26

Vi ska inte äta fritt levande i Sverige utan köp bra o billigt från Tyskland o Brasilien

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons