• Pinewood

Rovdjuransvarig i Värmland: ”Vi måste ha vargjakt”

AktuelltPublicerad: 2008-09-11 12:28

Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland, slår larm om vargsituationen i länet.
– Vi måste komma igång med jakt på varg, annars kan situationen bli ohanterlig inom ett par år, säger Lars Furuholm.

– Två tredjedelar av länet har vargrevir i dag. Problemet är att vi fram till snön kommer inte har någon riktig koll på vilka av de revirmarkerande paren som fått valpar. Om vi väntar ännu längre med jakt kan vi plötsligt hamna i ett läge där det kanske måste skjutas ett hundratal individer, säger Lars Furuholm.
Värmland berörs i dag av ett 15-tal vargrevir. Under vintern 2007 konstaterades att det föddes valpar i fem-sex revir. Hur många som fötts i år vet ingen.

Snöfattiga vintrar ger mörkertal
De snöfattiga vintrarna har också gjort att spårningarna inte varit riktigt effektiva. Därför kan det finnas ett visst mörkertal, menar Lars Furuholm.
– Eftersom stora delar av Värmland dessutom är så glest befolkat, har vi inte mycket hjälp av allmänheten heller. I vissa områden är det få människor som ringer och berättar om spår eller observationer, säger Lars Furuholm.
Riksdagen har satt upp som etappmål att den svenska vargstammen ska ha 20 föryngringar per år.
– Räknar vi ihop Dalarna och Värmland så är vi snart är på väg att passera det målet, säger Lars Furuholm.
Han gör ett räkneexempel: Tre-fyra valpar brukar överleva i kullarna. 

20-30 vargar per år måste skjutas
Med 20 föryngringar blir det mellan 60 och 80 vargar i tillskott. Dras den naturliga dödligheten bort, betyder det att det måste skjutas ungefär lika många vargar årligen, 20-30 stycken – om stammen ska hållas på en konstant nivå, säger Lars Furuholm. Han varnar för att utvecklingen, vargstammens tillväxt, börjar gå mycket fort om inte jakt sätts in snart.
– Eftersom vi inte ens kommit i det läget att vi överhuvudtaget kan diskutera beståndsreglerad jakt på varg, kan det här utvecklas till mycket en svår situation om några år. Allmänheten och EU kommer säkert att ha synpunkter om vi måste börja avliva ett stort vargar för att få ned stammen i hanterbar storlek, säger Lars Furuholm.

”Frysa” stammen i tre år
Han tycker att rovdjursutredare Åke Petterssons förslag är bra. Det går till exempel ut på att frysa antalet föryngringar i tre år och införa jakt i väntan på ett nytt beslut om vargstammens framtida storlek.
– I glest befolkade delar av världen går det väl att låta vargstammarna växa okontrollerat. Men i Sverige ska ju vargar och människor samsas på ett rimligt sätt. Tar vi inte tag i saken snart kan situationen bli ohanterlig, säger Lars Furuholm. Det har talats en del om att den svenska jägarkåren behöver några år på sig för att lära sig vargjakt. Lars Furuholm tror dock att jägarna har genomförbara idéer om hur jakten kan gå till.
– Vi hade två ärenden med skyddsjakt, ett i Jangen-reviret och ett i Gräsmark, och där användes samma metoder som vid älgjakt. Det gick bra. Problemet är annars att det krävs snö för att jägarna ska veta vilket område de ska passa kring. Att vintrarna blir snöfattigare kan innebära problem, men jägarkåren har säkert andra idéer om hur jakten kan klaras av.

Få politikerna att förstå
– Det är jag inte orolig för. Värre är att få politikerna och allmänheten att förstå vilken situation som håller på att uppstå med vargstammen, säger Lars Furuholm.
Han anser att besluten om vargstammens utveckling måste ske i samarbete med berörd befolkning.
– Vad det kan innebära i framtiden vet ingen, men just nu finns det skäl att stanna upp några år, säger Lars Furuholm.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. De vet, Pernilla

2008-09-24 17:08

Lars Furuholm och Gunnar Glöersson traffar varje vecka människor som varit utsatta för rovdjursstörningar. Om de inte varnar för varåt utvecklingen leder skulle de begå tjänstefel. Nordulv består idag tyvärr av en liten skara extrema människor som inte har någon förståelse för hur människor påverkas när man hittar sina djur dödade och skadade. Eller som inte begriper att ingen förälder kan lugnt konstatera att vargen och björnen finns i grannskapet och sedan låta barnen leka som förut. Däremot är det sjukt att hävda att varg och björn ska få härja fritt bland människor.

29. Sjukt!

2008-09-24 10:44

Dags att sparka, Lars F och Gunnar G från lst! Oseriösa människor är inte kapabla att ha hand om viktiga ärenden som som kan få ödesdigra konsekvenser bland människor och djur.

28. Knivig fråga, Fredde

2008-09-17 09:54

Älgen är en resurs för hela Sverige. Visst orsakar den vissa problem och jag tror nog jägarna tar sitt ansvar. Efter visst tjat fick vi reducera 80-talets överstora älgstam.
Men vi bestämmer inte över förvaltningen utom i älgskötselområden vilket är en ganska ny uppfinning. Där kan de inblandade nästan själva hur stor älgstammen ska vara. Och de har både plus- och minus-posterna. Så länge summan är plus är det väl ok?
Men vilken balans ska vi med rovdjur? Det bör ju rimligtvis vara samma grupper som har glädjen som bekymren.

27. Ansvar

2008-09-16 11:54

Vad menar du, Calle? Menar du att vi jägare ska ta ansvar för allt de älgen ställer till med eftersom vi "förvaltar" älgstammen? Jag slutar jaga älg direkt om jag ska stå till svars för alla älgolyckor och beteskador inom mitt jaktvårdområde.

26. Så vad du menade med "riktiga" jägare...

2008-09-16 10:44

Calle var alltså kort och gott att allt vilt som går att äta, går bra att förvalta, resten inklusive rovdjuren skiter vi i, dom får andra ta hand om. Vilka var ansvariga för älgexplosionen på 80-talet eller för den delen vildsvinen idag? Där "ställde" du väl upp antar jag? Nej, det har sagts förr här men tål att upprepas. Människor som förespråkar utrotning av dom stora rovdjuren skall självklart inte företräda jägare i förvaltningsfrågan.

25. Calle

2008-09-16 09:18

Jag vet mycket väl vem Furuholm är och hur han verkar och vem som får komma till tals på mötena som Rovdjursgruppen på LST håller. Han vidarebefodrar bara vissa personers åsikter som sitter i den gruppen. Och Furuholm är en populitisk person. Men förhoppningsvis så hinner han gå i pension innan han gör bort sig mer.

Den beslutade skyddsjakten förra året på två vargar i Värmland var under all kritik där han körde över flera organisationer i rovdjursgruppen och tog beslutet att två vargar skulle skjutas. En i Jangen och en i Gräsmarksreviret. Oavsett vilken varg. Det vill säja inte så noga att komma åt den eller dom vargarna som var problemindivider. Än så länge så har det varit lugnt i dom två reviren som tur är.

Jägarorganisationerna har tagit på sig att sköta om viltet i våra skogar och därmed även ansvaret vid framtida jakt på varg. Precis som det är nu med lo och björn. Och ser inget gnäll när det kommer till dom andra två rovdjuren. Tvärtom så spåras det och ringas så det står härliga till när det är dags för lojakt.

Det enda du gör Calle är och sitter och gnäller för att det inte finns någon direkt social service i norra Värmland som du själv skrivit innan så satsas det för mycket på rovdjuren och för lite på sjukvården. Men rent upplysningsvis så är det samma där det inte finns rovdjur. Det är dags att du tar dig ut ur dalen och ser dig omkring här i landet och vart dom verkliga problemen ligger. Går inte in på dom för det tillhör en annan diskussion.

Säger som Torsten Mörner i Ulvemysteriet: "Jag är medlem i olika organisationer" Så välkommen att sätta en stämpel på mig *L*

24. De som skapar problem ska lösa dem

2008-09-16 09:17

Förvaltning av våra rovdjur borde ha som ett av sina främsta mål att människor ska kunna bo och verka på glesbygden. Man ska inte behöva vara orolig för sig själv, sina barn eller sina djur. Man ska inte behöva att få hela sin verksamhet slagen i spillror av rovdjursangrepp.
Den dagen jägarna tar på sig ansvaret för förvaltningen av rovdjuren tar de också på sig ansvaret att människor ska kunna leva med dem.
Är du beredd Dalle att ta på dig detta ansvar?

23. Calle, du vill att andra skall ta hand om problemen...

2008-09-15 11:02

...som ju egentligen borde vara dina/våra. Vad du själv anser vara en "riktig" jägare har du själv präntat ner:
"Någon som sysslar med ALLA delar som hör ihop med förvaltning och skördande av vilt" Alla delar innefattar också rovdjuren och idetta fall vargen Calle. Tror du ditt liv blir enklare med att strunta i att engagera dig i en kommande licenjakt på varg? Vi kan väl bara vänta och se vem som får bestämma vad i frågan, man kan väl inte börja med att gnälla innan några beslut är fattade?

22. Nu gjorde du bort dig Gråben

2008-09-15 08:45

Furuholm är den enda som vågar ha en egen åsikt. Utöver att han studerat utvecklingen utomlands är Värmland det vargtätaste länet. Det är de övriga länsstyrelserna som snällt går i Naturvårdsverkets ledband och alltså kan kallas bandhundar.
Gråben, ge mig ett skäl varför de drabbade ska ställa upp gratis för att jaga varg. Ett djur som ingen vill ha i sin närhet. Och att skjuta bort enstaka individer ger inte tillbaka någon jakt.
För övrigt litar jag på att du Gråben och dina vänner från Rovdjursföreningen tar hand om problemen.

21. Olustigt

2008-09-15 08:44

Kanske ska du sätta dig in lite i frågan, Gråben.

20. Lustigt

2008-09-14 12:13

Det är lustigt. Calle med flera i denna delen har tidigare skrivit att det inte är lönt att jaga varg för det ger inget och staten själv ska ta sitt ansvar "för sina rovdjur".
Nu när bandhunden (Furuholm) har yttrat sig igen så då låter det annorlunda. Då ska det jagas varg så det står härliga till.
Hur ska ni ha det? Jaga eller inte?

19. Holmes...

2008-09-14 12:13

är du säker på att veterinärer ställer upp på avlivning...Detta kommer från SLU:s hemsida för veterinärutbildningen:

”Veterinärprogrammet är en medicinsk universitetsutbildning som ger dig legitimation att utöva veterinäryrket.....
Under de första åren studerar du det friska djurets byggnad och funktion, orsaker till sjukdom och ohälsa, livsmedelssäkerhet, undersökning och behandlingar för olika djurslag. Du lär dig också hur du kommunicerar med djurägarna....”

Efter studierna
”Veterinärer har en bred arbetsmarknad och arbetsfältet spänner över behandling av sjuka djur, förebyggande djurhälsovård, rådgivning, besiktning och övervakning vid slakterier samt undervisning och forskning. Din framtida arbetsplats kan vara vid myndigheter, organisationer, djursjukhus eller läkemedelsföretag. Du kan också verka som egen företagare....”

Ser inget som verkar stödja att veterinärer skulle ägna sig åt avlivning av friska djur – möjligen finns en öppning för kommunikation med djurägaren, dvs staten (LOL). Jämför gärna med vilka som utfört avlivningen av hjortar i de hägn där ägaren motsatt sig detsamma (TBC risk). Om du inte kan svaret så kan jag avslöja att denna avlivning (obs ej jakt) utförts av jägare inhyrda av jordbruksverket i de fall ägaren motsatt sig avlivning...

Se gärna denna länk för lite mer bakgrund

http://www.sn.se/parser.php?sect1=101§2=159&id=189369 .

Som synes verkar oordningen på Kolmården inte bara gälla staket kring varginhägnader utan även allmän administration...(LOL igen).

Det blir nog dyrt om jägarna inte gör detta gratis. Traktamente, övertidsersättning, hardship money (då ju de militanta djurrättsaktivisterna förmodligen tänker göra det surt för dem som ställer upp...), etc.
Tur att inte bara jägarna behöver betala för galenskaperna.

18. Elementärt, Watson

2008-09-13 12:30

Det effektivaste sättet att skatta vargstammen är förmodligen att man går till lyorna och tar bort hela kullar. Det räcker med att en veterinär med medhjälpare utför detta och kostnaderna blir små.
Man riskerar inte att skjuta "fel" djur och därmed skapa oreda i flocken. De jägare som inte vill jaga varg slipper och de som vill jaga får göra det. Vad är problemet?

17. Var inte naiv, Dalle

2008-09-12 17:22

För att en jakt ska vara styrd av jägarna skall vi bestämma nivåer. Så länge Naturvårdsverket går på sina ”livskraftiga, inavelsfria stammar” får vi bara en och annan tröstevarg.

16. Förvaltning eller fernissa?

2008-09-12 17:21

Dalle kanske skulle ta och informera oss oupplysta stackare som inte har kapacitet nog att förstå hur han menar att jakt på varg skall gå till samt att han redogör för omfattningen, syftet och avsedd verkan av den vargjakt han menar står för dörren.
Inget av detta framgår av texten från vare sig Dalle, Jägareförbundet eller länsstyrelsen i Värmland. Innan dessa frågor är besvarade ger inte jag mycket för länsstyrelsens, Jägareförbundets eller Dalles utsagor.

15. Nu är Feynman helt plötsligt...

2008-09-12 14:52

...expert på vargjakt med drev, och effekterna av denna. Var är dessa unika kunskaper inhämtade tro? Visst är det tur för oss vanliga dödliga, att det finns folk med vetskap byggd på egna erfarenheter, uppriktigt troende att världen är en spegelbild av den egna bakgården, som vill dela med sig av denna sanning till oss.
Man tackar.

PS
Ser även fram emot den säkerligen kostnadseffektiva helikopterjakt som förespråkas.
DS

14. Vargjakt

2008-09-12 14:16

Att nu börja jaga varg med drevjakt där en och annan varg blir skjuten kommer inledningsvis att ha motsatt effekt.
Vargflockarna splittras och vargarna sprids och bildar nya små flockar över mycket större områden. Detta medför i sin tur att reproduktiviteten kommer att öka kraftigt på kort tid. Vi måste här lära av Norge hur de håller landet rent för varg (bortsett från ett vargreservat intill gränsen mot Sverige), man använder bl a helikopter och skjuter bort hela vargflockar i taget.
På det viset undviker man att få svårjagade enskilda vargar eller små flockar av varg lite varstans. Det är således mycket viktigt att skjuta bort hela flockar på en gång.
Calle Blåholtz för fram den vanliga trista trossatsen från ekologismen att alla moderna människor skall utrotas, naturen skall klara sig på egen hand och där får endast finnas sådana människor som lever på djurens villkor.
Ett meningslöst tjat, lyssna i stället på vad Roslagsmormor säger Calle B: ”Inte ens de mest fanatiska förespråkarna för rovdjuren kan säga att vi MÅSTE ha rovdjur”.

13. Svar till Arne

2008-09-12 14:00

Naturen har klarat sig bra utan att människan har blandat sig i tidigare och lär göra det även när människan har lyckats utrota sig själv.
Så mitt svar är: NATUREN.

12. Då säger vi så, Calle...

2008-09-12 13:33

Sätt dig ner, strunta i att engagera dig i en av jägare/jägareorganisation styrd vargjakt, och invänta att staten "ställer upp"...du kanske tror att ditt liv blir bättre av det, och att alla vargar försvinner denna väg? Eller är det bara av ren "tjurighet" du vägrar?
I vilket fall som helst verkar inställningen från din sida minst sagt märklig med tanke på hur farlig du anser vargen vara för oss jägare och glesbyggsmänniskor.

11. Till Dalle

2008-09-12 11:26

Vad är det för mening med att sitta i förarsättet när du inte kan bestämma färdplanen? Trots att du tvingas ut farliga vägar blir du som förare ansvarig för allt som händer på färden. Och det är bara staten som kan ställa upp med tillräckliga resurser för att ta bort en flock. De kan ju flytta skattepengar från vård, skola och omsorg.

10. Möte med Furuholm

2008-09-12 08:52

Torsdag kväll hade Folkaktionen ny Rovdjurspolitik ordnat en utfrågningskväll med politiker i Torsby. Lars Furuholm var närvarande från Länsstyrelsen. Han påpekade speciellt att jakten bör bedrivas på hela flockar. Att ta bort enskilda individer kan göra mer skada än nytta. Kvällen var lyckat och politikerna gick nog därifrån med en bättre förståelse för vargens negativa inverkan på bygdens människor. Intressant var att höra Miljöpartiets representant. Från att ha varit odelat positiv till varg hade han efter samtal med människor ändrat uppfattning i frågan. Möten och saklig information påverkar så småningom politiker. Länsstyrelsen är bara tjänstemän som följer givna direktiv. Politikerna kan ändra direktiven. Och arbetet måste göras nerifrån i kommunerna.

9. Nu kanske den öppning vi väntat på kommer...

2008-09-12 08:51

Det verkar ju i alla fall var ett steg i rätt riktning vad det gäller att hantera vargstammen genom jakt. Bara att ånga på nu med konstruktiva och realistiska förslag om hur det hela skall skötas, så kommer vi jägare få vara med och sitta "i förarsätet" i förvaltningsfrågorna. Det borde väl i slutändan ge oss ett bra mycket bättre resultat, än de som envist hävdar att vi strunta i att ställa upp, alternativt propagerar för utrotning... för det är väl resultatet som räknas?

8. Vi kan väl visa Calle Blåholts och hans varg vänner...

2008-09-11 18:05

...vad som händer utan jägare. Vi ger fan i att jaga ett antal år så kan staten sköta detta.
Men vi kan ju börja jaga igen när vargen har blivit.
FREDLÖS.
Vi har nästan redan förlorat allt. Vi kan bara att vinna på
en sådan åtgärd: återfå vår gamla jakt

7. Mer rödgrön röra - denna gång från CB

2008-09-11 18:04

Om jag inte minns fel räddades älgen från utrotning i och med att jägarförbundet bildades under den första delen av 1800-talet, dvs älgen har räddats av jägarna (och älgen fanns väl också här före oss, eller).
På den tiden var självfallet biltrafik inte någon fråga och kunde ej heller förutses. (Intressant vore vad du tänker säga när någon kör ihjäl sig när en varg springer över vägen.)
Vad gäller vargens negativa påverkan på småskalig djurhållning i skogslandskapet var det känt sedan länge och därav förmodligen den hårda hållningen till varg.
Vargen har inte ändrat sig och att anse att varg är en lämplig älgstamsreglerare kan, med tanke på de negativa bieffekterna, bara sant jaktfientliga och glesbygdsfientliga stå för.
Din analys om att jägarna inte är lämpliga viltvårdare med hänvisning till att vildsvinen, trots att de är möjliga att jaga, är utom kontroll slår bara tillbaka mot dig själv. Helt klart är ju vargen minst lika svår att jaga som vildsvin. Så vad ska du göra "when the shit hits the fan"?
Slutligen, sluta med argumenten om att ha råd - detta är ett skitargument som bara någon utan ekonomisk ansvar tillgriper, dvs som tror att pengar är något som bara finns. Varje krona till detta är en krona mindre till något annat - glöm inte det.

PS
Vore intressant om du kan ange hur stora skador vildsvinen gjort på odlad mark - det räcker om du anger antal hektar av de tre miljoner hektar odlingsbar mark vi har i Sverige.
DS

6. Calle Blåholtz

2008-09-11 17:45

Vem tycker du ska ta ansvar och sköta regleringen av viltstammarna om inte, som du tycker, jägarna klarar av det?

5. Jägaransvar

2008-09-11 16:53

Att låta jägarna ta ansvar för vilt är ingen bra ide, det kan man lätt konstatera om man ser på viltsvinen som redan har gått jägarna helt ur händerna trots att det är ett djur som får jagas.De ökar i anttal med en enorm hastighet och gör stora skador på oldlad mark.
Desstom är de åter inplanterade av jägare men nu utom all kontroll.
Även älgarna är något som jägarkåren inte sköter så bra. Dessutom är det så att älgen bevisligen dödar människor. Iofs som trafikolyckor i huvudsak men onekligen är det människor som dödas pga att jägarkåren vill ha en hög älgstam för att få roa sig några veckor var höst.
Som alltid när rovdjur kommer upp så skall det överdrivas , man skulle kunna tro att Värmland är överfullt av varg men det är det inte det finns inte ens 100 Vargar i Värmland.
Med den inställningen som Lars Furuholm har borde man ifrågasätta hans lämplighet som rovdjursansvarig.
Jag vet inte vilka glest befolkade områden i världen som han avser men de facto är Sverige norr om Mälaren ett glest befolkat område i Europa och världen och Sverige som utger sig för att värna natur och miljö har råd att bevara rovdjuren som fanns här innan vi kom hit.

4. Jägarkåren kan nog lösa problemet

2008-09-11 15:31

Mitt förslag är att vi låter staten ta hand om detta själva, tills vi får vargen bedömd som fredlös. Då kan vi börja att hjälpa till. Det är vi som har makten, men vi måste börja att använda den nu snarast.

3. Varför?

2008-09-11 14:43

Varför ska vi anstränga oss för att ställa upp på jakt på varg, när vi ändå inte kommer få komma ner på en sådan nivå att det är lönt att släppa löshunden? Bättre vi låter det barka åt skogen med alltihopa, så kanske vi får rensa på riktigt sedan när det är riktigt ohållbart! Låt vargälskarna få njuta några år, för att sedan med allmänhetens stöd rensa bort vargen från våra skogar.
Hägna in stora reservat där vi kan låta vargen leva och sköta balansen i naturen och även ge tillfälle för våra forskare från Grimsö att studera vargen på nära håll.

2. Furuholm är ganska ensam

2008-09-11 14:43

Lars Furuholm har sett den här situationen utvecklas under några år. Han varnade för den redan förra året. Men eftersom det inte stämmer med Naturvårdsverkats intentioner har han i stort ignorerats. Hans kollegor i grannlänen är mera benägna att stå väl med Naturvårdsverket än att ge honom sitt stöd. Men han kommer att bli sannspådd tyvärr. De politiska långbänken kommer att begära nya utredningar till dess t.o.m. Naturvårdsverket begriper att man tappat kontrollen. Då kommer politikerna att börja jaga syndabockar och skylla på EU. För att erkänna att de har eget ansvar är uteslutet.

1. Vad har hänt?

2008-09-11 13:08

Äntligen har det hänt, det som vi i varglänen påtalat i flera år. Att nuvarande rovdjursförvaltning kommer att haverera. Dagligen kan vi nu läsa att den ena potentaten efter den andra efterlyser vargjakt och det så snart som möjligt.
Undrar just vad som gjort att de nu reagerar ?
Självklart är det bra att frågan nu om vargjakt aktualiseras och att frågan äntligen tas på allvar. Situationen är ohållbar med alla föryngringar!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons