• Älgskadefondsföreningen

Rovdjuren på väg slå ut rennäringen

AktuelltPublicerad: 2009-02-15 13:46

Antalet rovdjur är så stort att rennäringen hotas av kollaps, rapporterar Dagens Nyheter, som intervjuat två forskare.
Samtidigt begär sametinget att statens rovdjursersättning höjs från 61 miljoner till 227 miljoner kronor.

Enligt professor Öje Danell vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala tar rovdjuren så många renar att möjligheterna att behålla renantalet håller på att äventyras. Dessutom dödar rovdjuren för många honrenar, och moderlösa kalvar klarar sig inte.
– Något måste göras nu, annars hotas rennäringen av en katastrof - och det kan gå snabbt, på bara några år. Rovdjursstammen måste drastiskt skäras ned för att inte rennäringen ska slås ut, säger Öje Danell till Dagens Nyheter och tillägger:
– När renskötselföretagen inte kan slakta de renar de skulle behöva, riskerar de att gå i konkurs.

Det saknas avelsdjur
Öje Danells forskning som visar att hotet mot rennäringen är akut får stöd från Norsk Viltskadecenter och forskaren Morten Eilertsen:
– När rovdjuren tar så många renar klarar renskötarna inte av att hålla tillräckligt stora flockar, det saknas helt enkelt avelsdjur, säger Eilertsen.

80 procent av kalvarna rivna
Nu har Sametinget ansökt om ett ökat anslag för rovdjursersättning: 227 miljoner kronor. Förra året räckte de anslagna 46 miljonerna inte till och regeringen fick gå in med 15 extramiljoner. Peter Omma, rovdjursansvarig i Ubmeje sameby berättar för Dagens Nyheter att en grupp i samebyn har förlorat 80 procent av kalvarna i vinter.
– Visst får vi rovdjursersättning, men den täcker inte de ökade kostnader rovdjuren orsakar, säger Peter Omma och fortsätter:
– Kontentan av dagens rovdjurspolitik är att vi bara ska kunna ha några få renar och sedan leva på rovdjursersättning. Men jag vill inte leva på staten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. Fredde, jag håller med dig...

2009-02-18 14:04

...men statistiken motsäger oss. Anledningen är nog att stat, kyrka och bolag har välfyllda kassakistor och köper på sig all den skogsmark de kan och betalar gärna överpris för skogen och låter överpriset vara ett pris för jordbruksmarken. Men vad jag inte håller med om är att detta är ett problem i sig. Problemet är dels att stat, kyrka och bolag får köpa mark överhuvudtaget och problemet är varg som gör att kapitalstarka köpare eller privata som önskar sig ett bättre liv, inte är intresserade av mark i rovdjursland.
Jag flyttar och som du säger, ingen är intresserad ens om de får arrendera jordbruksmarken utan kostnad. Därför har vi nu här på fem gårdar harvat all jordbruksmark så att slyet skall ta över snabbt. Jag säljer dock inte, jag vill avvakta några år och se vartåt galenskapen tar vägen.
Vändningen kommer, men hur länge dröjer det?

34. RFeynman

2009-02-18 10:17

Dina siffror, är det för hela Sverige? Det jag syftade på var skog kontra åker i landsbygd/inland. Kan du hålla med mig då? Jag köper själv en del skog om tillfälle ges och jag räknar ju med 0 värde på åkermark. Det är ju mer bara tur om någon bonde här uppe vill ta hand om åkern.
Att få ut några summor i arrende är knappast att tänka på då man får vara glad så länge någon vill hålla landskapet öppet. Nere i kusten, Umeå för mig, är det ju helt andra värden. Där har ju nya hästgårdar ploppat upp som svampar ur jorden. Du får betala miljonbelopp på vilket torp som helst om hästar går att ha där. Men radien är ca 5 mil från Umeå. Sen är det åter nästan bara skogen som värderas vid köp.

Smålandsbonde: Ja visst är vi lyckligt lottade att vi slipper vattenbrist och hunger. Men som du skriver så blir vårt globaliseringstänk väldigt skört om vi till exempel inte får tag i drivmedel. Hur vi vill ha det i framtiden bestämmer ju VI konsumenter. Fortsätter vi att köpa dansk fläskfilé (vilket vi gör idag) så slår vi också ut det egna jordbruket. Hörde förresten att brasilianskt biffkött åter var ok att importera.

33. Fredde

2009-02-17 23:44

Allt kan köpas för pengar om det finns något att köpa. Den som har vetskap om hur det fungerade under 2:a världskriget lever säkert i en annan verklighet än den som just nu råder med välfyllda varudiskar. Det kanske blir till att köpa kött som innehåller tillväxthormoner och antibiotika och det är säkert billigt och bra. Om uppfödning av gris skulle ske hos oss på samma sätt som i Danmark så väntar åtal. Sedan vore det bara tacksamt om posten kom en gång i månaden - vi klarar oss alldeles utmärkt utan dessa erbjudanden och reklam.
Det är förresten heller inte så säkert att småjordbruken har försvunnit. När allt har blivit ogripbart stort så blir det återigen plats för den lille. Sedan går det att raljera om allt möjligt som kan eller skall drabba oss. Vi är f. n. lyckligt lottade i vårt land som inte har vattenbrist eller hungersnöd. Det räcker säkert om det skulle bli brist på drivmedel för vår del. Hur det storskaliga då skall göra är skrivet i stjärnorna men någon mat blir det inte på ett tag.

32. Fredde, du gissar och det blir fel!

2009-02-17 23:44

Fredde-citat: ” Ett problem som jag ser det i landbygden idag är ju att skogen har ett sådant högt värde kontra odlingsmark.”

Men alla som har lite fakta klart för sig vet att detta inte är ett problem överhuvudtaget!

Enligt officill statistik från SCB/Skogsstyrelen gäller:

Genomsnittliga priser på jordbruksmark 2006: 34300 kr/ha

Priser på försålda lantbruksfastigheters produktiva skogsmark 2006: 39 677 kr/ha

Du kan även gå in och kolla länsvis och kommer att finna att skillnaden inte är särskilt stor. I många fall är jordbruksmark värd betydligt mer än skögsmark!

Är det mera sanning i alla övriga "fakta" du kommer med? Jag tror inte på dina utsagor.

31. Mats Eriksson

2009-02-17 10:45

Visst är det på landbygden livsmedel ska produceras men knappast i små gårdsbruk. Det kan helt enkelt inte producera varor till de priser VI konsumenter är beredda att betala för. Samma sak vill jag säga gäller rennäringen. Även utan rovdjur skulle inte rennäringen klara sig utan bidrag/stöd i foder, transsport och prisstöd. Import av billigt ryskt renkött säjs ju trycka ner priset för renköttet. Men det är ju bara att gå till sig själv. När köpte man sist en bit renkött? Ett problem som jag ser det i landbygden idag är ju att skogen har ett sådant högt värde kontra odlingsmark. Många gårdar ägs av för att skogen har värde inte för att bruka marken. Annat var det förr då odlingsmark och myrar hade ett högt värde. Bara för att förtydliga mig. Jag är inte för gigantiska rovdjurspopulationer men vi kan inte skylla allt på dem. Småjordbruken har försvunnit under en lång tid. Rovdjuren skyndar möjligen på detta men är ensam inte ansvarig för att det ser ut som det gör. Jobben saknas helt enkelt och med detta försvinner förutsättningarna för att kunna bo och verka på landsbygden. Med mindre människor försvinner servive, även på så kallade centralorter. Kanske är det stundande klimathotet det som gör att människor måste söka sig till nya platser.

30. Annsvarskännande.

2009-02-17 10:45

Dom flesta förändringar som förekommer i svedala föregås eller stoppas av något som kallas Konsekvensanalys. Vind o vattenkraft analyceras i dag och man ser på grund av erfarenhet vilka konsekvenser det har gett och kan ge i frammtiden.Större förändringar innom jord o skogsbruk analyceras och man bedömer koncekvenserna av projekten.. Där har man kunnskap och erfarenhet att göra bedömningar av vad som komma skall. Innom rovdjursproblematiken som är rätt ung, saknar Sverige kompetens att göra rätt bedömningar,det är för länge sen, 3-4generationer.sen man hade kunskap om vad rovdjuren kan ställa till med. I dag sitter ett antal "lekmän" "kvinnor" utan bakgrund av rovdjursproblem, och försöker lära sig vilka koncekvenser en rovdjursstam kan förorsaka sveriges fauna. Dom små områden som är glest befolkade och som i alla tider haft rovdjur, och där erfarenheten o kunskapen finns har ingen talan. Efterlyser en utförlig konsekvensanalys av erfarna o kunniga personer som kan tala om för oss Konsekvensen av dagens rovdjurspolitik på ett ärligt sätt.

29. JL

2009-02-17 10:45

Tror Mats menar att politikerna ägnar sig åt skitprat
när de säger sig värna om miljön.

28. Klimatförändringar

2009-02-16 17:33

Mats. Kanske missförstod jag ditt inlägg, men antingen så har vi väl ett reellt klimathot, eller så har vi inte det? Eftersom du argumenterar för närproducerad mat så förutsätter jag att du inte anser att talet om klimatförändringar i allmänhet är skitprat. Annars finns det ju inte heller någon anledning att utifrån miljöskäl satsa på närproducerat. Däremot bör man ju i vilket fall som helst göra vettiga prioriteringar utifrån klimatproblemen. Men som sagt, jag kanske misstolkade ditt inlägg.

27. Svar till Fredde

2009-02-16 17:33

Det är möjligt att glesbygdens tid är förbi, men definitivt inte landsbygdens tid. Det är där livsmedlen skall produceras och hur länge tror du att vi kan fortsätta som nu, att transportera livsmedel runt hela jorden innan de når handlarens disk i Sverige.
Vi måste tro på positiva förändringar, annars har ju alla incitament för att leva vidare fallit bort.
När det gäller det där med konstgjord andning tror jag det är som följer.
Samerna har ersättning för rovdjursskador i förhållande till hur många rovdjursföryngringar de har inom sin sameby. Problemet är bara att antalet rovdjur är för stort. Antalet renar räcker inte. Rovdjuren är så många att avelsbasen håller på att förryckas och då har ersättningar ganska liten betydelse. Du kan ju försöka korsa två tusenkronorssedlar och se om du kan få en renkalv.

26. Bidrag

2009-02-16 17:32

Vi får gå ur EU så ska vi slippa alla bidrag. Det måste vara något sjukt när vi behöver så mycke bidrag för alla problem med rovdjuren. Till vilket pris ska vi ha rovdjur. Det här med avfolkning av glesbyggden vill ju politikerna eller? Varenda bensinmack läggs ju ner utan ett knyst ifrån politikerna.

25. Fredde

2009-02-16 17:32

Det finns säkert på agendan hos politiker men dessvärre så agerar de endast efter kalkylerade röstetal och i glesbygd finns inte många röster att hämta.

24. Stövargurra

2009-02-16 14:33

Jo, det var lite det jag var inne på i mitt första inlägg. Glesbygdens tid är förbi enligt politikerna. Det som odlas och brukas klarar inte sig utan subventioner. Renköttet klarar inte av konkurrens från billigt kött från Danmark och Brasilien även om vi tar bort varenda rovdjur. Så hur ska man göra med småbönder som vill ta bort rovdjur om man ändå vet att de lever på konstgjort andning? Ska vi ta bort rovdjur för att bonden ska få hålla på i 5-10 år till innan han tvingas lägga ner? Helt klart tror jag att dessa frågor finns bland de styrande politikerna.

23. Problemet

2009-02-16 13:21

Mats är att de flesta som är satta att bestämma i dag
inte har ens en ledtråd till hur det ser ut i naturen och
bland våra viltstammar,de får vara glada om de ser
skillnad på om de har en gran eller tall inne till jul,tusan vet om de inte tror att julgran är en särskild art.

22. Talet om klimatförändringar är skitprat

2009-02-16 12:02

Förnyelsebar energi har blivit som ett mantra för de svenska politikerna. Vi blir uppmanade till både det ena och det andra för att spara energi, handla lokalproducerat och tänka miljömässigt.
I Norrland odlar man rovdjur i en omfattning som slår undan benen för i första hand samerna, men även för andra näringar.
Det rörliga friluftslivet håller på att dö tvindöden, men politikerna har inte förstått.
Längre söderut leker vargkramare och forskare med en vargstam som egentligen inte hör hemma här, som inte vill sprida sig enligt uppgjorda scheman på grund av att den inte är byggd på det gamla nordiska avelsmaterialet.
Fastighetsägare säljer sina gårdar på grund av att jakten blivit omöjlig, men fortfarande är politikerna helt kallsinniga.
Undersök och klarlägg de nuvarande vargens härkomst, så kanske den frågan kan få sin slutliga lösning.
Om politikerna menade allvar med sitt prat om klimatförändringar skulle de se till att låta samerna bli de livsmedelsproducenter de vill vara. Då skulle självmorden bland samerna komma ner i samma nivå som för andra svenskar, då skulle de kunna vara de duktiga yrkesmän och kvinnor de eftersträvar och klara sig för egen maskin som de vill.
Jakten är liksom rennäringen en förnyelsebar resurs som vi borde ta till vara på i stället för att göda rovdjursstammar i den omfattning vi gör idag. Men, det kan bara ske om politikerna menar allvar med förnyelsebara resurser, närproducerat, miljövänligt och klimatsmart.
I dag vågar inte politiker i riksdagen öppna näbben och lansera idéer som sticker ut. Då riskerar de att hamna i kylan. Bara det säger en del om det parlament vi röstat ihop.

21. Till Fredde 10:30

2009-02-16 12:01

Det kanske är off-topic men vi kör så det ryker. Kanske är det så att politikerna ser vargförekomsten som ett sätt att skynda på avfolkningen så att det kostar mindre för stat och kommun.

20. Fredde

2009-02-16 12:01

På tal om korpen så kanske det är en nyhet för er talibaner att den tar renkalv. Vi andra har alltid vetat att den tar dom, och råkid, men den jäkeln är också fridlyst som det mesta som går hårdast åt viltstammarna. Naturvårdsverket? Vad är det för djur de vårdar egentligen? Vore det inte bättre att vårda de som det är någon nytta med?
Men jag håller med dig, vargen är inte det stora problemet, det är rovdjurspolitiken som är det stora problemet.

19. Kommentar till 1 000 vargar

2009-02-16 12:00

VF-artikeln finns på Svensk Jakts hemsida där de otroliga förslagen om hur man ska komma tillrätta med den inavlade vargstammen i Sverige finns att läsa.

Redaktionell kommentar:
Nyheten om forskarrapporten står just nu överst på förstasidan i jaktojagare.se. De finns andra forskare som inte håller med om att det behövs 1 000 vargar.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

18. Regional förvaltning och renskötsel

2009-02-16 11:58

Renskötselns problem orsakas främst av lo men också av järv och under kalvningsperioden björn samt kungsörn och i viss mån korp. Räknat på hela renskötselområdet så hittade länsstyrelserna 142 föryngringar motsvarande 710-852 lodjur (beräknat på att varje föryngring motsvarar 5 eller 6 lodjur). Riksdagens mål enligt 2002 års beslut om sammanhållen rovdjurspolitik föreskriver att lodjurstammen inom renskötselområdet inte ska uppgå till mer än 400 lodjur eller 80 föryngringar. Det innebär att redan i fjol fanns dubbelt så många lodjur än vad som sägs i riksdagsbeslutet.
Ovanstående vittnar om en misslyckad förvaltning utifrån givna förutsättningar av ansvariga myndigheter och då främst berörda länsstyrelser. Detta visar också den flod av extra skyddsjaktsansökningar på lodjur som kom in till Naturvårdsverket pågrund av renskötselns problem i fjol och under innevarande år

Vad som är det mest allvarliga är att man på Naturvårdsverket och länsstyrelserna inte tycks förstå att det måste till en förtroendevald styrning på regional nivå med toleransnivåer på vilket rovdjurstryck som näringar och olika brukare (varav jägarna är den största gruppen) av naturen kan acceptera. För renskötselområdet måste här sametinget ha ett kraftfullt inflytande.
På onsdag redogör Naturvårdsverket för sin utredning i ämnet. Ett förslag om ett fortsatt tjänstemannastyre på nationell och regional nivå måste på alla sätt motverkas. Den misslyckade lodjursförvaltningen i renskötselområdet de senaste åren visar på felaktigherena i vårt system liksom utslagningen av rådjursstammen i mellansverige. Våra politiker måste ta sitt ansvar för rovdjursförvaltning och skapa en regional förvaltning med toleransnivåer satta av människorna som berörs.

17. Skogsbonde och jägare i Småland

2009-02-16 10:41

Tärande och närande. Visst ger odlingar mat men Sverige har ju gett upp tanken på att vara självhushållande. Möjligen kan miljörörelsen som drar över världen nu få upp ögonen för lokalproducerat. Vi får väl se. Men problemen för landsbygden är ju att kostnaden för servicen blir för hög. Pratade med en kvinna från Finland som jobbade inom glesbyggd. Posten i Finland har nu lagt förslag på att postutdelning i landsbyggd bara ska ske 2 gånger i veckan eftersom det är för dyrt. Hur länge tror ni innna samma förslag finns hos oss? Finland har även startat sammanslagningar vilket vi ser början på idag här i Sverige. Kommuner som slås ihop samt bildande av storlän finns redan i grannlandet. Rotlöshet var ett av problemen man märkt. Nu är vi dokc off-topic men kanske är landsbygdens död någon som också påverkar rovdjurspolitiken.

16. Vargforskare kräver minst 1 000 vargar

2009-02-16 10:29

Minst 1 000 vargar behövs för att säkerställa den genetiska variationen i landet om inte vargstammen får in nytt blod. Det menar Sveriges vargforskare och zoologer inom genetik i en rapport till Naturvårdsverket.

Redaktionell kommentar:
Mer text från Värmlands Folkblad blir det inte i din läsarkommentar. Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte lägga ut en hel artikel från en annan tidning, Stefan. Vill du sprida deras artikel kan du däremot lägga ut en länk till deras webbpublicering av texten.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

15. Landsbygden utarmas 2

2009-02-16 09:23

Självklart ska vi forsätta att kämpa för att landsbygden skall överleva.

14. Fredde

2009-02-16 09:23

Det finns bara tärande verksamhet i tätorten. På landet däremot är verksamheten närande. Vi har ju ännu inte sett att någon skörd bärgas i tätorten. Men för att förstå hur det hänger ihop behövs ju som en odalman uttryckte sig en del underkunning för att klargöra sammanhangen.

13. Varg

2009-02-16 09:23

Ja, det finns en och annan varg i renbeteslandet. Jag bor själv i Västerbottens inland och träffar regelbundet lappar. Men de är ju inte vargen som dödar alla kalvar som Calle försöker vinkla det till. Lo, järv och björn är det som ställer till mest under kalvningen. Man ska inte glömma korp och örn heller. Jo, ni läste rätt korp. Vargen däremot ställer till med stor oreda då den kommer i närheten då den skingrar hjordarna. Har själv samlat ihop ren efter Bullmarksvargen så jag VET hur renen reagerar. Men vargen är än så länge inte det stora problemet då det gäller förlorade kalvar. De flesta vargar brukar också vara nyfikna och se hur en skotermatta ser ut underifrån vilket är djupt olyckligt eller otur eller ja ganska bra kanske.

Angående glesbyggd. När hörde ni senast en politiker säga att ”hela Sverige ska leva”? Såg ett väldigt intressant program på TV, tror det vara ”Uppdrag granskning” som just handlade om glesbygden i Sverige och att dess förutsättningar inte finns kvar längre. Vi snackar nu inte om enskilda byar utan hela samhällen/kommuner i Norrlands inland som på sikt saknar förutsättningar att överleva. Då man själv är uppvuxen i inlandet och är där så stor del av sin tid som man kan så gör det ju ont i hjärtat men samtidigt kan jag ju inte blunda för den utarmning som sker.

12. Kanske dags att jägarkåren ger tusan i att lösa jaktkort så sinar det i kassan en del på grimsö(gris

2009-02-15 22:33

Då kan Grisö eller grimsö som det visst heter hmm förlåt stavfelet.
Då kan ju alltid dom fråga oss skattebetalare efter mer pengar fattar ni politiker o så kallade forskare att det är illa ställt med djurhållningen ute i Sverige eller kan vi ta ner alla renar till djurgårn i Stockholm där verkar det ju vara säkert att hålla djur

11. Fredde

2009-02-15 22:32

Med den inställningen du har så är det alltså bara att lägga sig ner och vänta på att man ska dö.
Som tur är så är inte alla obotliga pessimister utan det finns faktiskt dom som tror på ett liv utanför städerna och är beredda att kämpa för det.
Min inställning är att motgångar stärker en med tiden. Kämpa på mina vänner!

10. Landsbygden utarmas

2009-02-15 22:32

Landbygden/Glesbygden/Jakttraditioner allt offras när naturmupparna tar över, vi som bor i de glest befolkade delarna av detta land räknas inte längre, vi är lägre stående som inte begriper nåt ........
STOPPA MUPPARNA!

9. fredde

2009-02-15 22:32

inte vet jag var du får din information ifrån men jag vet en som fick sin hund sargad av varg i renbetesland för ett tag sedan

8. Fredde

2009-02-15 22:31

Visst finns det varg i renbeteslandet, inte tu tal om annat.

7. Inte riktigt sant, Fredde

2009-02-15 22:31

Tror inte samerna håller med dig om det vargfria renbeteslandet. Det är förygringar som inte får finnas. Utan rovdjur skulle vi kunnnat ha kvar en liten men dock bebodd glesbygd med djurhållning. Rovdjuren omöjliggör detta dels av ekonomiska skäl och när jakten försvinner tar du bort en viktig anledningen till att många väljer bort stadens pubar och bekvämligheter.

6. Fredde

2009-02-15 22:31

Varg har vi varje vinter i Norrbotten.För tillfället rör det sig
en varg i östra delen av länet.Kan upplysa dig om att hela
länet är uppdelat i samebyar,fjäll,skogs och koncessionssamebyar.

5. Haleljulja!

2009-02-15 22:30

Jodå, snart ligger heliga vargar på gårdstunen på landsbygden och tuggar på något lämpligt offer(bevakade av ett antal tjänstemän från länsstyrelsen) ,allt medan allmogen tittar på likt som hinduerna gör på de heliga kor som traffikerar gator och torg i Indien.
Vargens dag och centerpartiets d:o sammanfaller...
Fanor och nationaldräkter.

4. Samerna viktiga livsmedelsproducenter

2009-02-15 22:30

Det här är egentligen inget nytt. Öje Danell har varnat för detta i flera år, men med politiker som sitter i riksdagen utan engagemang kan det inte sluta på mer än ett sätt.
Hur kan en enda svensk ta svamlet om klimatförändringar på allvar när man stillatigande ser på hur viktiga livsmedelsproducenter berövas möjligheten av verka på grund av ett allt för stor rovdjurstryck.
I renbeteslandet är det inte vargen som är den störste predatorn, det är lon.
Riksdagspolitikerna, utan undantag, har bestämt sig för att rennäringen har gjort sitt. De sitter hånflinande och väntar på att dödsryckningarna skall upphöra.

3. Svälta ihjäl sakta.

2009-02-15 22:29

Glesbygdsbefolkningen är idag en minoritet som allt färre förstår. Alla välfyllda frysboxar med viltkött är snart ett minne blott med dagens rovdjursstam. Lång till jobb, dyra drivmedel, höga skatter ja ja endel står ut ändå och det gör jag så länge man kan jaga på fritiden och släppa hunden. Men men hur länge?

2. Calle

2009-02-15 15:40

Finns ingen varg i renbeteslandet. Det är järv och björn som tar de flesta renkalvarna. Övriga jordbruk, ja för den delen all glesbyggd, dör med eller utan rovdjur, frågan är bara hur snabbt det ska gå.

1. Det mesta kollapsar

2009-02-15 15:17

Rennäringen, fäbod och säterbruk, småskalig djurhållning. Allt offras för de avgudade rovdjuren. När ska vargens dag firas med att slaktade lamm bärs ut i skogen till de svältande, inavlade krymplingarna till vargar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB