• Älgskadefondsföreningen

Rovdjursangreppen mot tamdjur ökar

AktuelltPublicerad: 2010-03-10 01:46

Rovdjursangreppen på både hundar och boskap fortsätter att öka och den helt dominerande delen av angreppen står vargen för. Det visar en ny rapport från Viltskadecenter.

Totalt angreps 70 hundar av rovdjur (björn, kungsörn, lodjur och varg) under 2009, varav 46 angrepp orsakades av varg. Det är det högsta antalet någonsin.

2007 angreps 43 hundar av varg. 2008 var det 41 hundar som utsattes för vargangrepp.
Ser man tio år bakåt i tiden pekar kurvan för varg brant uppåt, medan övriga rovdjur ligger på en ganska jämn och oförändrad nivå. 
När det gäller övriga tamdjur angreps 687 stycken av rovdjur under 2009. Även här dominerar vargen starkt och huvuddelen av de angripna tamdjuren var får, men också en del nötboskap och en och annan get.

Dramatisk ökning
Utvecklingen över åren visar att vargangreppen på tamdjur har ökat dramatiskt sedan 2007, ungefär en tredubbling på tre år. Däremot tycks lo-angreppen minska stadigt och har sedan 2006 halverats.
Totalt har länsstyrelserna beviljat nära 2 miljoner kronor i ersättningar för rovdjursskador på tamdjur, samt drygt 4,4 miljoner i bidrag till förebyggande åtgärder. Dessutom betalades 692 000 kronor ut i ersättning för rovdjursangripna hundar.

Farligt för hundarna i Dalarna och Värmland
När det gäller hundangrepp så är Dalarna och Värmland klart hårdast drabbade, med 16 angrepp vardera. Angreppen på hund stämmer mycket väl med bilden av det så kallade "rovdjursbältet". På tamdjurssidan är det Dalarna, Jämtland och Västra Götaland som är hårdast drabbade.
Det kan också noteras att björnar förstörde 67 bikupor i hela landet under 2009. 50 av dessa bikupor fanns i Gävleborg.

Hela rapporten finns här: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/viltskadestatistik_2009.pdf

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Bra innlägg Anna-Clara!

2010-03-15 08:47

Håller med till 100%.

20. Varför inga vargdödade hundar i Storstadspressen?

2010-03-15 00:50

Tänk om de stora dags- och kvällstidningarna skulle visa bilder på alla hundar och tamdjur som rivits av varg. Men, tyvärr så råder det ingen demokrati i media. Journalister kallar sig för opinionsbildare och är partiska. Man vägrar att ta in debattartiklar och bilder som visar vår sida av saken. Det enda som återstår för oss är att göra gemensam sak och åka till Stockholm för att demonstrera med stora plakat på vargdödade hundar, tamdjur och renar.

Jag är jägare men också djurvän, det är inget konstigt med det. Det är bara det att dom som fjärmat sig från naturen dom tror att köttet dom äter kommer från en fabrik av något slag. Vilket förvisso är sant, men de förstår inte att djuren ofta har det bedrövligt både under sin livstid och under transporter och att man dessutom har varit tvungen att ta livet av ett djur för att få kött på tallriken. Som jägare vet jag varifrån köttet kommer. Jag äter ett ekologiskt, miljösmart kött och är oerhört tacksam för att kunna göra det. Fler skulle ha den möjligheten om de stora rovdjursstammarna decimerades kraftigt.

19. Hunden

2010-03-14 20:08

Rovdjuren tar så mycket renar att det skulle bli orimligt dyrt att ens försöka sig på att hitta och besikta varje slaktplats. Samerna får därför schablonersättningar.
Ersättningem till samerna för rovdjurstagna renar var för år 2009 56,0 miljoner kr.
En upskattning av hur många renar som varje år blir tagna av rovdjur (f a av lodjur) har gjorts av SLU. Under 2009 beräknas ca 60 000 renar ha blivit rovdjursmat. Ersättningen är alltså ngt mindre än 1 000 kr per ren.
Årets slakt är också ca 60 000 renar.
D v s ca hälften av årsproduktion blir rovdjursmat.
Detta är naturligtvis helt ohållbart i längden. Skulle det även etableras vargrevir i renskötselområdet är det definitivt god natt med rennäringen och med den en levande samekultur.

18. Hunden

2010-03-12 23:53

Vargavvisande stängsel, vargsäkra stängsel, herdehundar, vargdräparhundar, herdar, vakter mm. är förödande dyrt, icke fungerande trams. Det finns bara en lösning på ditt och alla andras problem och det är att utrota frilevande varg i Sverige så gott det går. Dithän kommer vi i vilket fall som helst, det är bara synd att det kommer att ta tid och kosta många liv.

17. Inte riktigt sant Lars!

2010-03-12 17:27

Att det beviljas skyddsjakt på diverse rovdjur i renbetesland är sant. Men det tar alltid för lång tid. Vargen hinner ställa till med skador som tar år att bygga upp innan skyddsjakt beviljas. Men att få någon som inte vet hur renskötsel går till att förstå det verkar omöjligt.
Tänk er att någon odlar potatis. När potatisen presis har börjat gro och småpotatisar har börjat synas i rotsystemet, så kommer någon och kör kors och tvärs över landet så 50% av skörden går förlorad. Det som blir kvar ska räcka till försäljning, sättpotatis till nästa vår och egen matpotatis.
Tänk er nu hur det går när denna traktorterrorist kör någon vända till och dessutom dyker upp nästa vår. Man kan inte åka på Granngården och köpa några nya fina vajjor som ska föda friska kalvar nästa vår.
Om en varg kommer in i renarnas kalvningsland i kalvningtider och gör några misslyckade försök att ta en ren. Så kommer garanterat flera vajjor att kasta sina foster för att överleva vargens jaktförsök. En enda sådan attack kan innebära katastrof för den drabbade renskötaren. Då hjälper det inte om det kommer någon och skjuter vargen tre veckor senare från en helikopter.

16. Wilsons minne.

2010-03-12 09:30

Tack Calle!

15. Wilssons matte

2010-03-11 22:49

I äldre tider jämställdes vargen med jordbävningar, storm och andra naturkatastrofer. Samtidigt som man bad fick man i alla fall när tillfälle gavs döda plågoandarna. Idag återstår bara böner till diverse gudomligheter. Vi vet att våra makthavande är totalt likgiltiga.

14. Gud hjälp våra djur!

2010-03-11 15:22

Hoppas hunden på bilden var död, innan Vargen drog av ryggskinnet på den. Det gör ont i mitt hjärta. Jag är inte särskilt troende. Men nu ber jag till Gud, Allah, och Buddha. Alla goda gudar och alla goda krafter. Skydda oss ifrån Vargens angrepp. Hoppas himlens alla goda änglar breder ut sina vingar som skydd mot ondska, död och lidande.

13. Och tänk på att..

2010-03-11 15:22

Deras beräkningar grundas på att någon expert anställd vid länsstyrelserna har konstaterat "utom allt tvivel" att det handlar om rovdjur. Vi vet alla att det finns ett betydande mörkertal, särskilt när det gäller varg och dödade eller "försvunna" hundar. Det räcker inte ens med att vargen faktiskt setts släpa iväg med en hund. Snacka om höga beviskrav.

12. Räkna rätt?

2010-03-11 09:23

Om man ser till antalet rovdjur, så är vargen den minsta skaran. Ca: 200 st sägs det vara. Björnar ca: 3000-4000 st och lodjur finns det också betydligt fler av.
Om man får tro Vf idag, så har skadeutbetalningarna fördelat sig så här. 71% för varg 23% för björn och 5% för lodjur. Detta måste ju bevisa att vargen tillhör en skara som vi inte skall ha. Tänk när vi kommer upp i dubbelt så många, hur i all världen kommer skadorna och kostnaderna att vara då. Skall vi spara i Sverige, så skall vi spara överallt. Bort med skiten en gång för alla och satsa pengarna på något vettigt.

11. Hunden

2010-03-10 22:05

Har du missat att vargar skjuts från luften.
Dom får skydds jakt så fort ohyran finns i renbetesland

10. Rovdjurangreppen på renarna då?

2010-03-10 18:07

Det skulle vara intressant att se hur rennäringen belastats av den växande rovdjursstammen från 1990 till i dag.
Där är dom som får betala det högsta priset för rovdjuren.

9. Dogge

2010-03-10 17:55

Du vet inte mycket du.
Hundar har bevisligen blivit tagna på den egna tomten.
Skulle vargar etablera sig, inte skall väl hundar vara kopplade för jämnan. Det är djurplågeri av största rang. Hundar måste få arbeta både i koppel och i frihet. Beröva inte människans bästa vän att vara inlåst.
Nu måste det väl ändå bli ett slut på galenskaperna.

8. Något skicker ut i statistiken!

2010-03-10 17:54

- Det går en rovdjursdödad hund på
4-5 vargar.
- Det går en rovdjursdödad hund på 221 av de andra arterna.
Vargen tar alltså 50 ggr så många hundar som de övriga rovdjuren.
Skulle vi då, som den urbana rovdjursmaffian önskar, ha uppemot 2 000 vargar så skulle, alltså rent statistiskt, ca 500 hundar årligen få sätta livet till!

7. Dogge

2010-03-10 14:36

Ponera att du har en jämthund som har haft lös i skogen och jagat med på dina egna marker i 5 års tid när ett vargrevir bildas i området.
Vad gör du då med hunden?

6. Just därför Dogge

2010-03-10 14:36

Hör jag att man talar om att när snön är borta och man inte kan spåra av efter varg kommer eftersöksverksamheten att ställas in i vargreviren.

5. Hur många kopplade hundar?

2010-03-10 12:34

Den som är så dum att han eller hon släpper hunden där det finns minsta risk för varg i närheten får ju skylla sig själv om hunden blir tagen. Idiotiskt. Hade jag själv haft hund skulle jag nog värdera hundens liv lite högre än det eventuella nöjet i att jaga med lös hund.

4. Verkligen

2010-03-10 12:20

förvånande (O.B.S,Ironi)...behövs inga forskare till att ta reda på nåt sånt, en femåring hade kommit till samma slutsats...

3. Man undrar...

2010-03-10 10:43

Närmare tusen dödade tamdjur och kostnader för flera miljoner kronor. Är verkligen ett par hundra inavlade vargar värt det?

2. Och...

2010-03-10 09:54

vem blir förvånad, med ökande antal rovdjur så måste angreppen öka, ingen talade om för rovdjuren att tamboskap och husdjur får inte intas som mat.

1. Verkligen

2010-03-10 09:32

förvånande (O.B.S,Ironi)...behövs inga forskare till att ta reda på nåt sånt,en femåring hade kommit till samma slutsats...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons