• Knivar_nu

Rovdjursenkäten – störst motstånd till lo i södra Sverige

AktuelltPublicerad: 2006-08-10 08:58

Närmare 80 procent av de som svarat vill inte ha en livskraftig vargstam. Motståndet mot lodjur är störst i södra Sverige. Det är några av resultaten efter rovdjursenkäten för medlemmar i Jägarnas Riksförbund.

1 549 medlemmar står bakom svaren på den rovdjursenkät som fanns med i Jakt & Jägares majnummer.
Enkäten är en avstämning av vad medlemmarna tycker i rovdjursfrågan.
Resultatet på den här enkäten tolkar förbundsledningen som att medlemmarna i stort sett är nöjda med den rovdjurspolicy som redan finns.
Ulf Kallin, sekreterare i förbundsstyrelsen har sammanställt, resultatet.
– Den låga svarsprocenten gör att svaren bör hanteras med stor försiktighet, kommenterar han.
Enkäten visar att vargen har en särställning bland de stora rovdjuren.
– En majoritet av svaren anser att Sverige skall ha livskraftiga stammar av björn, järv och lo. Cirka 20 procent är för att landet skall ha en livskraftig stam av varg och cirka 77 procent är emot, konstaterar Ulf Kallin.
Förhållandet är ungefär lika regionvis. Undantaget är region syd där majoriteten även är emot en livskraftig stam av lodjur.
En majoritet anser att en eventuell livskraftig stam av björn, varg, järv och lo skall tillåtas spridas i hela landet.
– Även här har region syd en avvikande uppfattning och majoriteten anser att spridningen endast skall vara i norra delen av landet, förklarar Ulf Kallin.
En klar majoritet anser att allmän jakt är bästa sättet att reglera rovdjursstammarna. Många är även för att skyddsjakt skall finnas.
En i det närmaste total majoritet anser att ska bli hundra procent i statlig ekonomisk ersättning vid rovdjursskador.
– Inget distrikt har redovisat nollvision för något av rovdjuren, kommenterar Ulf Kallin.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB