• Älgskadefondsföreningen

Rovdjursföreningen vill behålla rätten att överklaga rovdjursjakt

AktuelltPublicerad: 2009-09-25 21:05

Rovdjursföreningen begär nu att lagrådet granskar regeringens förslag att begränsa rätten för intresseorganisationer att överklaga beslut om rovdjursförvaltningen.

I regeringens rovdjursproposition föreslås att beslut om rovdjursjakt i framtiden ska tas av lokala viltförvaltningsdelegationer, som i sin tur ska bestå av företrädare för olika intresseorganisationer. Samtidigt föreslås att dessa organisationer inte ska kunna överklaga besluten. Den rätten har bara "den som berörs av beslutet".
Det, menar Rovdjursföreningenm, strider både mot miljöbalken, Åhuskonventionen och EG-rätten.
– Förutom det anmärkningsvärda i att intresseorganisationer – och inte myndigheter – ska styra förvaltningen av rovdjuren i länen, är risken påtaglig att de jaktliga intressen som vill har mer jakt på rovdjur kommer att dominera stort i dessa delegationer, säger Ann Dahlerus, Generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Naturvårdsverket inte allmänheten
Rovdjursföreningen är också mycket kritisk mot att en myndighet som Naturvårdsverket ska representera allmänintresset i överklagandeärenden, eftersom Naturvårdsverket är inte ett motstående intresse i dessa sammanhang, utan en del av regeringen. Föreningen hävdar att det blir omöjligt för utomstående att få statens tillämpning av EG-rätten prövad i EU-domstolen. samt att detta strider mot EG-rättsliga principer.
– Det går också stick i stäv med de principer om utökat medborgarinflytande som för övrigt genomsyrar regeringens proposition. Det inflytande bör inte bara gälla rätten att fatta beslut, utan också rätten att överklaga beslut, säger Krister Persson, Rovdjursföreningens ordförande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

50. no ulv

2009-09-30 19:58

Ja du, det är knappt mödan värt att besvara ditt påhopp men vem har försökt att tysta någon på denna sida ?
Om det är Pernilla Hedblom du syftar på så kan jag knappast tänka mig att hon har försökt att tysta någon.
Vi ser det snarare som en stor fördel att ni gömmer er bakom anonymitet och spyr galla över oss.
Det blir som om du spottar i motvind du får det på dej. :)
Precis som Pernilla så står jag med mitt namn då jag debatterar på denna sida.
Vilken extremist skulle göra det ?
Vem som helst som kan läsa ser ju vilka extremisterna är !
Fortsätt så ! ;-)

49. jimmy magnusson

2009-09-30 09:14

Jag undrar vem som för tankarna till ett skrikande sparkande barn när dom inte får som dom vill, jag vet tex en ung dam som är medlem i en rovdjursvänlig förening som brukar skriva här och säger man mot henne så ringer hon omedelbart efter hjälp och föreningen gör genast allt för att tysta ner den som inte delar hennes åsikt och så gör ju endast små barn och extremister så frågan är ju om du jimmy inte ska ta och fundera lite på ordet extremist och läsa på lite så kanske polletten ramlar ner

48. Ideell verksamhet eller välorganiserad stöld?

2009-09-29 11:31

WWF (vd int. årslön 4.5 miljoner kronor), SNF, SRF och övriga vargkramarklubbar uppger sig bedriva ideell verksamhet. Nu är det inte svårt att se att dessa vargkramarklubbar får statliga bidrag och andra stöd i mångmiljonklassen.
Stöden går alltid till väldigt suddigt beskrivna projekt; vad är till exempel ”Förmedling av naturvårdsorienterad kunskap … ”, ”Utveckling av en plattform för spridning av … ”, ja listan kan göras mycket lång.
Men det handlar sällan eller aldrig om att åstadkomma något konkret, något som kan kontrolleras. I stället rinner alla dessa miljoner ned i fickorna till klubbmedlemmarna, den enda redovisning som brukar finnas är att person x har rest till y, oftast i egen bil(!), bott på hotell mm. Innovativ bokföring, men det måste vara slitigt att hitta på utgiftsposter, och det är VÄLDIGT SVÅRT att se vari det ideella ligger när så stora pengar hamnar hos enskilda, skattefritt för det mesta.
Jag kollade till exempel några av Rovdjursföreningens projekt, men några uppnådda mål/resultat var svåra att påvisa. Men jag lärde mig att det inte kan vara enkelt att vara revisor i dessa klubbar när man skall dela upp bytet från Naturvårdsverket. Jämför med att LRF fått avslag på ett projekt riktat till rovdjurens offer i Värmland. Det är svårt att inte bli heligt förbannad, här trampar NV helt fräckt på alla demokratiska värderingar. NV tycker att man kan ge bidrag till allehanda projekt så länge det inte är till en rovdjurskritisk organisation..

MEN VARFÖR KONTROLLERAR INTE MYNDIGHETERNA ALLA DESSA KRAMARKLUBBAR? DET FINNS MILJONER ATT KRÄVA TILLBAKA!

Naturvårdsverkets tjänstemän verkar lida av svår dubbelsidig ideologisk starr.

47. Jimmy Magnusson 2009-09-29 06:36

2009-09-29 11:12

Om du förespråkar en demokratiskt ordning med rösträtt, som du skriver, borde du tänkt mer innan du utgjuter din galla över åsikter och önskemål som jag torgför.

1. Som svar på Andreas Carlgrens frågor i vintras svarade Naturvårdsverket med förslag om inrättande av ”rovdjursgrupper” på länsstyrelserna som skulle ”få yttra” sig för tjänstemännen. De skulle inte inom gruppen tillåtas rösta om en gemensam hållning!
2. Naturvårdsverket föreslog också att de själva skulle få föreskriftsrätt. Det betyder att de själva, helt utan vad människorna i landet tycker, ska få formulera reglerna som ska styra de stora rovdjuren i Sverige.

Det är bl.a. detta jag kritiserar därför att då mister vi det som demokrati förknippas med och får ett fortsatt system av tjänstemannastyre (som jag skrev i min första kommentar).
För detta kritiserar du mig som ett odemokratisk gaphalsigt barn. Nog kan du väl bättre, Jimmy Magnusson?

46. Puff

2009-09-29 09:39

Bra met et indlæg utan ironi, eller bruker du detta?
Detta handlar inte om att jag er trygg i Danmark, det handlar om Sverige, och dom som inte er trygga, såsom,folk på glesbygden,fæbodhållare,djurhållare,hundagare, løshundjagara, manniskor på landet och deres børn. Sverige har ingon abnorm viltstamm, som du udtrykker det. Der finns en mycket varierat vildtstamm, som vargen er i færd met at spolera också, udover den spreder død,ødelæggelse och utrygghet. I Sverige lever manga manniskor på landet i och av naturen ved jakt,fiske,svampe och bær, samt smådjurhold, och de manniskor er drappade, det er deres livsstil som du och dina vennor har på gang at ødelægge. Om ni fik ratt, skulle vargen jo finns i tusindtall over hela Sverige. Den mat du da omtaler til hungriga svenskere och danskare, er vel masseproducerat och intet at regne i forhold til villtkjøt.
Dit fråga met dovhjorten, som du sjalv svarer på, kan jag give dej et annat svar. Dovhjorten er inte invasiv, den var i Sverige for ca. 130.000 år sidan och blev fortrængt av istiden. Om den skal skjutas bort i Sverige, skal jo besluttas lokalt, men da den udgør en bra resource i form av villtkjøt, tyckas jag det inte, och det tror jag inte heller at manga svenkere gør.
Mårdhund och mink er invasive, och dom jagas, samtidig met at der sættes av mycket pengor till utrotning, och i den forbindelse hjalper du och dine venner helt sikkert, eller hvad?
Met vargen er der ingon tvivl om at den har været utrotat i Sverige och Danmark i manga år. I Sverige er den på ny implanterat/invaderat. I Danmark kommar den aldrig mer at finns, och ja, Danmark har underskrevat samma EU-habitatdirektiv som Sverige, her er det blot besluttat at vi inte ønskar vargen blandt manniskor, och det samma kan Sverige helt legalt beslutta.
Hverkan alg,bæver er invasive, dom fandtes i båda Sverige och Danmark før istiden. Bæver er nu implanterad i Danmark, besluttat lokalt, alg siger vi nej tak till, da vi inte tyckar att vi har områder som er store nok till den. Wicent indføres nu på nogle øer, var her också før istiden, och tillstand er givet.
Met vildsvin er jag inte sikker, så det skal jag undlade at besvare. I Danmark har den været her i mange år, forsvandt med istiden. Sedan er bestanden i Tyskland eksploderet, och manga indvandrer fra Tyskland. Det er besluttat lokalt , at Danmark inte vil ha vildsvin, da man tager hensyn til svineproducenterne, altså hensyn till et erhverv. Det kunne du och dina vennor lære mycket, at tage hensyn till erhverv, kulturarv, m.v.
Hvad gør du och dina vennor, for at de turister som besøker Sverige kan føle sig trygge? Har du och dina vennor i løbet av natten sat stængsel om alle svenska varger?
Jag har ingon intention om utrotning av alg,bæver och vildsvin, for f..n får du det fra? Men når jeg har tid, skal jag pråta for(inte predike, det foregår i kyrkan) at vargen inte skall finns blandt manniskor i Sverige. Den har intet godt ført met sej, och utgør ingon resource, men er til evig fare for djur,hundar,kulturarv,erhverv på landet,glesbygden,manniskor som levar av och i naturen,løshundjakt m.v., och har bestemt INGON framtidd som turistobjekt(endast bakom stangsel).

45. Bäste KE

2009-09-29 09:35

Likt Feynman sitter du och spyr galla över ett demokratiskt system, jag ryser vid tanken på vad vi skulle ha för samhällsskick om du och Feynman fick styra.
I opinionsundersökningar i olika dagstidningar där alla kan vara med och rösta, har det oftast slutat med siffrorna ca. 60-70 % för vargens rätt och 30-40 % mot.
Här talar siffrorna sitt tydliga språk.
Att ni en samling högljuda gaphalsar med hjälp av kung och adel har lyckats få igenom era krav är ett under, så vad klagar ni för.
Du KE för mina tankar till ett barn som sparkar och skriker när det vill ha sin vilja igenom.
Att regeringen fallit till föga för en minoritet beklagar jag starkt men du och de dina har ju inget att gnälla över.
Och förresten du kan vara lugn alltför många tjänstemän på Naturvanvårdsverket tycks ju själva vara jägare.

44. Puff the magic dragon

2009-09-29 09:34

Ja ja Puff. Inte lät när folk inte tycker som du? Men nu råkar du var på en jakttidnings sida och knappast på snrf eller någon sådan sida. En sak kan vi vara överens om. T.ex. nä Jehovas vittnen kommer hem till dig för at omväna dig till deras lära? Gillar du det? Det gör inte jag och inte blir jag övertygad anhängare till varg, bara för att du tycker att jag ska bli så, när jag läser dina gullargument!

43. Puff

2009-09-29 09:34

"lilla spillra av en vargstam som lyckats etablera sig i våra marker"

Dina ord!!! vad är det för ett skitsnack!
Du glömde att den fick hjälp av männskliga händer.
Sen kan du lägga av med du får det att låta som om vargen i Sverige skulle vara utrotningshotad vilket den ju inte är på långa vägar, men det är ju det 1a lögnen som ni vargkramare kommer med.
Den 2a lögnen ni sprider ut är ju att den är hårt inavlad och kan ju inte överleva på sikt?

Vargen får ju fortfarande hjälp att sprida ut sig än i dag.
Nu ploppar dom upp i Jämtland värre än flugsvampen.
Det tror väl f*n att alla vargar som dyker upp överallt tycks ha den defekten av att inte vara rädda för nånting
Men det blir väl så när männskliga händer är inblandande och att vargen tycks vara van vid människor.


Du puff, jag äter hellre älgkött än nåt antibiotikainsprutat kött importerat från utlandet (Västafrika, Amerika) Så därför bort med all frilevande varg i Sverige för nu har vi ju alla sett vilket mysdjur vargen är runt om i detta landet, detta lär reta upp er nu när Östersundsposten visar upp hur det kan se ut när vargen har tagit en hund.
Jag hoppas att flera vanliga tidningar i fortsättningen visar upp "verkligheten" vad det gäller vargens härjningar med tamboskap, hundar.m.m

42. Trygghet

2009-09-29 00:02

Skönt att veta att du är trygg i Danmark, Knud! Då vi har en abnorm viltstam i Sverige behöver du inte oroa dig för att viltet ska ta slut heller, det finns gott om mat både till hungriga jägare, både danska och svenska och den lilla spillra av en vargstam som lyckats etablera sig i våra marker. Vet du förrsten att en invasiv art är en art som inte funnits här ursprungligen? Mårdhund, dovhjort, mink osv... Ska vi utrota dovhjorten tycker du? Nähä, inte det.
Med ditt mått är både älg, vildsvin och bäver invasiva arter, ska vi ta dom också när vi ändå har grejerna framme? Vi vill ju så gärna att de turister som besöker oss ska känna sig trygga, vet du. Men har du ork och tid kan du ju sitta i Danmark och predika för utrotning av dessa också.

41. Stryp anslagen.

2009-09-29 00:01

Det är verkligen olustigt att vi idag i Sverige ska ha ett system som "ska lära" folket hur de ska tycka om rovdjuren, och ännu märkligare att det sker under en borgerlig regering. Sådant förknippas väl i stället med diktaturer och kommunism.

Med den nya rovdjurspropositionen får vi nu en ordning där Naturvårdsverket får beslutsrätt om rovdjuren. Då får vi en rovdjurspolitik som blir beroende av verkschefers åsikter och sitter nuvarande personal kvar bådar det inget gott. Folket och politiker kommer framöver att ha än mindre att säga till om. Men säkert som amen i kyrkan är att motståndet kommer att fortsätta med växande skadedjursstammar och snart nog tvingas riksdagen till nytt beslut efter det som kommer att tas nu i höst. Galenskaper har tack och lov relativt kort livslängd.

Javisst RFeynman, du har beskrivit den usla ordningen precis som den är.

Stryp anslagen, (propagandan) omedelbart, stäng pengaflödet till Orsa Grönklitt och Järvsö Zoo och avsluta ordningen med statsstödda organ som remissinstanser. Slå också tanken om nya propagandacenter i norr och söder ur hågen. För barnens bästa, sluta skicka skolklasser till ovanstående platser och mata dem med lögner om rovdjuren. Det får vara nog med slöseriet nu.

40. Kära Lokungen

2009-09-29 00:01

Du skriver att du saknar R Feynmans namn på uppropet.
Hon har säkert skrivit på detta så din oro bör vara obefogad.
R Feynman är en s.k. pseudonym, lånad från en nobelpristagare.
Inte lite självgod alltså. ;)

39. R Feynman

2009-09-29 00:00

" Om revisor saknas så kan detta vara något för Jimmy Magnusson "
Att du är antidemokrat framgår tydligt av det du skriver men jag väljer trots det att själv bestämma vilken förening jag vill företräda.
Att kalla mig extremist för att jag inte delar din åsikt, talar tydligast mot dig själv.

38. Finns det risk med defekta vargar?

2009-09-28 23:59

Det sägs ju att defekterna består i smärtsamma skelettförändringar. En sådan varg blir naturligtvis sämre jägare än sina fullt friska fränder. En sådan varg kommer inte klara av att jaga friska älgar och sjuka sådana är det ont om.
Helt naturligt kommer den då att söka upp bytesdjur som är långsammare och svagare.
Vilka är de långsammaste och svagaste den då troligen träffar på. Plats för gissningstävlan av Torbjörn Pernilla, Falco, RMM m. fl.
Ju fler defekta vargar vi har desto större risk är att vi hittar en med verkliga problem.
Läste just ett intressant brev till Dr Geist av en f.d. amerikansk rådgivare till Shahens Iran på sextio-talet. Vintern var ovanlig sträng så både bytesdjuren och vargarna kom ner från bergen. 5 man skulle gå från en by till en annan efter mörkrets inbrott, en sträcka på kanske 15 km. Ingen kom fram. Dan därpå hittade man spåren där männen blivit anfallna av en flock vargar. Det enda som återstod var sulorna till fotbeklädnaderna som var gjorda av bildäck. På Shahens tid fick landsortsbefolkningen på sin höjd bära kortskaftade yxor. Naturligtvis kan inte något sådant hända här men det beror nog snarare på att inga ger sig ut på långa promenader i vinternatten än på att våra vargar är mera väluppfostrade.
Och kom ihåg, om vargen inte blir störd blir det inga bevis kvar, allt går ned inklusive kläderna.

37. Härligt Knud

2009-09-28 23:59

Håller med dig. Något annar behövs inte.
Oansett vad någa Jollerpellar här på forumet försöker pådyvla alla sunt tänkande människor.
BORT MED VARGEN !!!

36. Alla ni anonyma

2009-09-28 17:14

Ja det er helt klart bedst at skjuta bort alla vargar, och ingon lamna, da den er implanterad/invasiv och i henhold til EU-lag kan jagas, och så blir det. Da kan alla på glesbygden, fæbodar,och løshundjakt och i det hela taget trygghet på landet. Och jakten er på vej!

35. Anonym 2009-09-28 13:29

2009-09-28 15:33

Egentligen vore det bäst att skjuta bort alla vargar i Sverige och importera nya, ifall målet är att städa bort de genetiska defekter vargarna nu har. Att späda ut befintliga ärftliga defekter med nya aveldjur är bara att skuffa problemet till framtiden. Vi använder ju inte bärare till genetiska defekter i husdjursaveln heller. Varför anser anonym att defekta gener skall bevaras inom vargaveln? Är det defekterna som är skyddsvärda?

34. Vargkramare som jag är så vill jag inte vare sämre...

2009-09-28 13:50

...än signaturen finnstövar, så även ett stort tack från mig till RFeynman för allt det arbete du gör!
Tråkigt bara att du inte försöker nå ut till en bredare publik!

33. Calle har sett ljuset

2009-09-28 13:50

"När är det lättare att påverka gensammansättningen? På en liten eller stor population av vargar med ett givet antal invandrare?
Om du kopplar av reptilhjärnan och tänker med storhjärnan inser du att det gäller att skjuta av maximalt med vargar till en stam som blir påverkbar."

Fantastisk Calle, blir riktigt imponerad över ditt resonemang :o)
Vi skjuter bort alla vargar med undantag för en enda och importerar sedan en kommunistvarg av motsats kön, för då får vi ju absolut maximal påverkan på gensammansättningen.

Jag undrar över varför staten inte vill vare med till att financera Folkaktionens experter som kan komma med såna banbrytande lösningar :o)

32. RFeynman

2009-09-28 12:58

Tack för allt arbete Du gör.

31. Tobjörn Eriksson

2009-09-28 12:58

Då ska alla som drabbas negativt av ett avslag på skyddsjakt kunna överklaga. Och det är inte bara djurhållare som drabbas.
Du svarade aldrig på frågan Torbjörn. När är det lättare att påverka gensammansättningen? På en liten eller stor population av vargar med ett givet antal invandrare?
Om du kopplar av reptilhjärnan och tänker med storhjärnan inser du att det gäller att skjuta av maximalt med vargar till en stam som blir påverkbar.

30. Rovdjursföreningen får betalt, de drabbade får inget

2009-09-28 11:58

Om nu Rovdjursföreningen skulle få rätt att överklaga så innebär detta att människor, som inte är berörda men trots detta får ENORMA statliga bidrag till att sprida sin fanatiska lära, i princip kan använda skattepengar för att skriva inlagor MOT de som genom sitt arbete dels betalar in dessa skattepengar och dels är drabbade av denna fanatiska och odemokratiska rovdjurspolitik. Och det som får betraktas som rent KRIMINELLT är att de som är drabbade och dessutom är produktiva inte FÅR ETT ÖRE I BIDRAG FÖR ATT REDOVISA HUR DE HAR DRABBATS.
Det borde stå klart för varje (utom v och mp) RIKSDAGSLEDAMOT att denna ordning ICKE KAN FORTSÄTTA om riksdagen har någon som helst ambition att försvara DEMOKRATIN.
Lokungen: Statens BIDRAGSRÖTA är OMFATTANDE, en grävande journalist skulle ha material för dagliga skandalreportage i lång tid. Tag bara dess kurser i DEBATTEKNIK som rovdjurskramarna håller då och då, två tillfällen bara i år, här får dels den klubb som arrangerar kursen bidrag och dels får de klubbar som sänder dit deltagare bidrag. Sen är det så att de flesta som deltar är medlemmar BÅDE i arrangerande klubb och i deltagande klubb! Härlig ordning.

29. Feynman

2009-09-28 10:40

Du är fantastisk i kampen. Det enda jag saknar är ditt namn på uppropet. I övrigt matar du på med saklig fakta som RMM och dom andra fanatikerna inte kan slingra sig ur. Kör hårt och skriv under uppropet

28. Eftersom Roslagsmormor ständigt slingrar sig från sanningen så skall hon få två klara frågor.

2009-09-27 23:23

Nedanstående lista på 6 bidrag, har SRF fått dessa? Svara ja eller nej.
1. 700 000 kr för projektet: Förmedling av naturvårdsorienterad kunskap
2. 400 000 kr för projektet: Tematiska informationshäften om rovdjur
3. 500 000 kr för projektet: Utveckling av en plattform för spridning av
4. 190 000 kr för projektet: Produktion och spridning av rovdjursinformation
5. 136 000 kr för projektet: Utbildning i argumentation för regionala
6. 635.000 kr för projektet: Naturvårdskunskap och regionsamordning

Mormors lista över föreningar som fått bidrag var:
Naturskyddsföreningen Östergötland, Fältbiologerna, Föreningen Naturfotograferna, Gröna bilister, Miljöforum Halland, Jordens vänner, Insamlingsstiftelsen Ubby Långsjöns bevarande, Forum Bosnien i Sverige, Svenska Botaniska Föreningen, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska rovdjursföreningen, Förbundet Agenda 21, Sveriges Ornitologiska förening, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Studiefrämjandet distrikt Mitt, Miljöbron, Coalition Clean Baltic.
Är någon av dessa vargmotståndare och representanter för glesbygden?
Svara ja eller nej.

Om du nu håller dig till sanningen så är svaret på första frågan JA och svaret på andra från är NEJ. Detta innebär att mina inlägg redovisar SANNINGEN emedan mormor försöker dölja sanningen.

Sen, apropå Calle S inlägg så skall du få en fråga till: Kan du ange en organisation som inte vill ha stora frilevande rovdjur men trots detta fått pengar av Naturvårdsverket för att sprida denna sin åsikt om rovdjuren och rovdjurens konsekvenser för glesbygden? (Som syns så har NV gott om pengar så detta kan inte vara en orsak till avslag).

Slutligen: Mormor kanske kan utveckla lite för läsarna hur dessa projekt har redovisats? Och hur var det med vilket bidragskonto som används för SRF:s generalsekreterares lön? Glöm inte att svara nu, mormor.

27. Bidrag

2009-09-27 20:08

Först. Jägarna betalar in mer pengar till staten än vad de får tillbaka. Att sedan aktörer som Mats Hansson och Jinge försöker påskina att de pengar som kommer tillbaka är skattefinanserade (dvs betalda av alla) visar bara på brist på etik.
Den organisation jag främst tänker på Är Folkeaksjonen i Norge. De senaste åren har de fått ett direkt bidrag på ca 1 miljon per år som stöd.
Vi sökte bidrag för att kunna göra motsvarande information tillgänglig liksom en del specialprojekt som hade med påverkan på och från småskalig djurhållning.
Inte ett öre beviljades. Sedan ser vi hur SRF använder sina pengar till kampanjer mot förväntade riksdagsbeslut. Och det kallar man för att sprida information för att få människor att acceptera en kraftigt försämrad livskvalité. Jämför Sverige 1975-80 med idag. Alla miljonerna som använts för att försämra för glesbygdbrna, kunde de ha använts på ett förnuftigare sätt.
Två människoliv hittills. Hur många fler?

26. Instämmer helt.

2009-09-27 20:06

Självklart ska Svenska Rovdjursföreningen behålla rätten att överklaga all rovdjursjakt.
Torbjörn Eriksson.
Regionansvarig Svenska rovdjursföreningen Örebro Län.
E-mail: torbjorn.eriksson@rovdjur.se

25. RMM

2009-09-27 20:06

Det är ju en jävla tur att du aldrig försöker vrida en text till din fördel då. Och du ska skriva om klumpiga försök att missleda folk, ja du har humor du. Varför försöker du tex få rovdjur att verka ofarliga fast du vet att både varg och björn har dödat människor och kommer att göra det igen

24. Pengar till Rovdjursföreningen

2009-09-27 15:31

John E Mårdner skriver nedan att han ställt frågor till undertecknad om bidrag från SJF till Rovdjursföreningen utan att få någon klarhet. Det självklara svaret då som nu är att SJF aldrig har och aldrig kommer att bidra med några pengar till Rovdjursföreningen. Frågeställning faller givetvis på sin egen orimlighet då Jägareförbundet har en helt annan syn än Rovdjursföreningen på hur vi ska förvalta våra rovdjur och vilka nivåer vi ska ha och vi företräder helt olika intressen.

Att sen John E Mårdner och en del andra för fram sådana helt grundlösa rykten för att misskreditera SJF istället för att arbeta för en bättre rovdjurspolitik och mot bevarandesidans försök att stoppa möjligheterna på vargjakt är bara att beklaga. Eller man kanske ska gratulera bevarendesidan som stillasittande kan se på när jägarna bekämpar varandra med ryktesspridning och osanningar.

23. Kungen

2009-09-27 15:30

har nog många uppdrag som han måste ställa upp på vare sig han vill eller inte. Hans uttalande om vargen visar nog hans egentliga inställning i frågan..

22. Calle!

2009-09-27 15:30

Staten lämnar skattefinansierade bidrag till olika myndigheter att fördela inom respektive myndighets arbetsområde. Naturvårdsverket är t ex tillsatta att fördela pengar som är avsedda för naturvård efter de ansökningar om bidrag som kommer in.

Jag vet att även SJF får bidrag, utanför de ca 50 miljoner då får från Viltvårdsfonden, men huruvida Jägarnas Riksförbund ansökt och fått några bidrag från denna typ av skattefinansierade bidragsformer (de får ca 5 miljoner ur Viltvårdsfonden), vet jag inte – Kanske redaktionen vet mer om detta.

Annars är det knappast en organisations generella ställningstagande till en viss sak som hindrar den från att få ett bidrag från ett projekt som t ex gäller bidrag till: Åtgärder för biologisk mångfald. Det hänger nog mer på hur ansökan är utformad, och hur realistiskt projektet uppfattas av dom som beviljar bidragen.

Lämnas inga ansökningar in, så får man heller inga bidrag.

Vilken typ av anslag är det ”båda sidorna får” i Norge? Är det generella bidrag som alla ideella föreningar får och i förhållande till medlemsantalet?

21. Ytterligare exempel på RFs försök att desinformera okritiska läsare:

2009-09-27 15:29

RF Skriver: ” ’Citat mormor När miljöorganisationerna har tystats … ’ Och sedan räknar mormor upp en lång lista med organisationer som fått bidrag.”

Vad jag i verkligheten skrev var: ” När miljöorganisationerna har tystats – för dom är ju enligt RH ekologister och terrorister - så kommer han att ställa krav på att alla ska tystas som inte följer hans egna ideer. Vi har sett exempel på liknande personer tidigare, och vad de åstadkommit när de lyckats mygla till sig makt, bl a just genom desinformation som RF ger exempel på här.”

Någon lista på organisationer som fått bidrag finns alltså INTE i samband med citatet.

RF, det du gör på denna tråd, är att med desperata, men mycket klumpliga försök vrida till texterna så, att dom som läser lite okritiskt, blir totalt desinformerade. En teknik de flesta normalbegåvade människor lätt genomskådar.

20. Nervösa?

2009-09-27 15:28

Det verkar som att rovdjursföreningen och övriga vargaktivister börjar börjar bli lite nervösa tycker jag, kanske dom anar vad resultatet av inventeringarna kommer att bli och att det måste till en kraftig avskjutning för att nå målet på 210 vargar. Verkligheten kommer ifatt även dom mest inbitna fanatikerna förr eller senare.

19. RFs problem med att tyda texter:

2009-09-27 15:27

RF uttrycker: ”Stoppa pengaflödet så stoppar vi WWF, SNF, SRF med flera,”

Jag frågar: ”Och hur ska det gå till RF? Genom väpnad revolution eller?”

RF tolkar detta som: ”…. hon påstår att det skulle vara liktydigt med REVOLUTION om staten beslöt att inte ge bidrag till parasitorganisationerna WWF och SNF!”

Jag får väl förtydliga min fråga då: Rfeynman, HUR tror du att någon ska lyckas ÖVERTYGA STATEN - om att stoppa bidrag till organisationer som WWF, SNF och SRF m fl?

18. Glesbygdens människor är redan tystade

2009-09-27 11:08

Citat mormor ”När miljöorganisationerna har tystats … ”. Och sedan räknar mormor upp en lång lista med organisationer som fått bidrag. Vän av sanning kan gärna studera denna lista lite noggrannare, den visar nämligen en sak: Att endast stadsanknutna miljöorganisationer som inte är negativa till rovdjurens återinplantering finns med. INTE EN ENDA ROVDJURSKRITISK organisation har fått bidrag. Därtill sysslar SNF med affärsverksamhet i CO2-certifikatbranschen.

Så när det gäller glesbygdens människor så är det sant – de är tystade.

Inte får jägare, samer, bönder, fårägare statliga bidrag för att resa till Falun och Tällberg för att lära sig debatteknik. Inte får de bidrag till att upplysa allmänheten som vad rovdjuren faktiskt ställer till med på landsbygden. Inte får de bidrag till att åka till andra länder för att knyta kontakter med drabbade i andra länder. Inte får de bidrag för att REGIONSAMORDNA sig. Listan kan göras lång.

Vad de får är en massa lagar riktade mot dem, lagar som gör såväl näring som hobby och liv så besvärliga i rovdjursområdena att glesbygdens exodus är under full utveckling. Vem skall fixa miljökvalitetsmålet om att beten och ängsmarker inte skall växa igen?

En enda dagstidning i hela landet vågar visa bilder på vad vargar ställer till med. Att det dessutom reser en stor debatt bland folk säger mycket om åsiktsklimatet i detta land.

17. Carl XVI Gustaf

2009-09-27 00:36

Är inte han ordförande / President i WWF ?
Tillika jägare som uttalat sig i TV om att börja jaga varg.
Nu kanske han skall börja att tala om vilket ben han står på. WWF´s eller jägarnas...

16. Roslagsmormor och hennes revolution

2009-09-26 19:40

Mormor okunnighet når ständigt nya höjder, hon påstår att det skulle vara liktydigt med REVOLUTION om staten beslöt att inte ge bidrag till parasitorganisationerna WWF och SNF! För WWF skulle det väl innebära att chefen Carter S. Roberts skulle behöva sänka sin lön med några hundra tusen eller så, men han skulle i alla fall behålla mer än 4 miljoner i årslön så han skulle nog klara sig. SNF-knuttarna har en tradition av att leva på löner som tas från skattemedel, så även de skulle säkerligen klara sig. Men WWF och SNF som organisationer i Sverige skulle rasa ihop som korthus utan statliga bidrag.

Nu när du ändock är vid datorn så kan du passa på att besvara alla gamla surdegar du hoppat över. Ta gärna med vem som är revisor i SRF och från vilket bidragskonto SRF betalar ut löner till sin generalsekreterare. Eller detta kanske är HEMLIGHETER? Om du inte vet kan du ju ringa revisorn?

15. Rovdjursföreningen och SNF är hot mot MILJÖKVALITETSMÅLEN

2009-09-26 19:39

Naturvårdsverket skall arbeta för att uppfylla statens målsättning ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP.
Kopplat till detta mål finns sex delmål varav de två första är:
1. Senast år 2010 ska samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett
sätt som bevarar deras värden. Arealen hävdad ängsmark ska utökas med minst 5 000 ha och arealen hävdad betesmark av de mest hotade typerna ska utökas med minst 13 000 ha till år 2010.
2. Mängden småbiotoper i odlingslandskapet ska bevaras i minst dagens (2006) omfattning i hela landet.

Men det är självklart att eftersom WWF, SNF OCH SRF med hjälp av statliga bidrag arbetar hårt för att öka och sprida antalet stora rovdjur över landet så hotas dessa mål. I synnerhet utgör Naturvårdsverket och dess pengaflöde till WWF/SNF/SRF ett klart hot och är en obstruktion mot givna direktiv.

Av Ekonomistyrningsverkets undersökning av Naturvårdsverkets arbete med två Miljökvalitetsmål så framgår det även klart av Naturvårdsverkets svar till Ekonomistyrningsverket att man i princip inget gjort för att uppfylla dessa mål, ESV:s kritik är svidande, bland annat säger man: ”att det inte klart går att se av NV:s verksamhetsplanering och dess dokument på vilket sätt miljökvalitetsmålen varit vägledande för vilken verksamhet som planerats och genomförts.”

Nej, det är ju självklart, eftersom det enda som intresserar ekosoferna på Naturvårdsverket är att rovdjuren och då i första hand vargen skall öka och spridas över landet. Och då hjälper det knappast att byta GD.

Men snart är det år 2010 och då skall samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Så nu borde det vara bråttom på NVV.

HUR HAR NVV TÄNKT ATT DETTA SKALL GÅ IHOP MED ATT MAN HAR FRILEVANDE VARG?

14. OK RMM

2009-09-26 19:36

Bryter mot principen att inte kommentera dig. Men vi påstås leva i ett demokratiskt samhälle där olika meningsyttringar ska få få verka på jämbördiga villkor. Hur mycket pengar tror du har delats ut till de organisationer som inte delar glorifieringen av rovdjuren utan varnar för deras negativa påverkan på svensk landsbygdskultur och tradition?
Fast du brukar ju ta för vana att inte svara på besvärliga frågor så jag förväntar mig inget svar här heller.
Jfr med Norge där båda sidor får anslag.

13. Och hur ska det gå till RF?

2009-09-26 15:04

Genom väpnad revolution eller?

Några andra vägar lär knappast vara möjliga, för SNF och WWF är knappast några små organisationer.

12. Stoppa pengaflödet så stoppar vi WWF, SNF, SRF med flera.

2009-09-26 13:34

NATURVÅRDSVERKET, verksprotokoll 2009-05-20 Nr 74-09
Bidrag …
…
e) SNF i Stockholm: Fördjupat samarb med arbet 800.000.-
f) Jordens Vänner Hållbart skogsbruk i Ryssland 260.000.-…
i) SNF Miljörätt 1.100.00.- Basverksamhet EU-frågor 1.920.000,-
j) SRF Naturvårdskunskap och regionsamordning 635.000.-

SUMMA BORTKASTADE PENGAR 4 715 000.-

Svenska Naturföreningen får bara här 3 820 000 dvs. nära FYRA MILJONER KRONER FÖR ICKE REDOVISBARA TRAMSPROJEKT.
Svenska Rovdjursföreningen får 635 000 kronor för att lära sig naturvårdskunskap och syssla med regionssamordning!
Ingen kan förneka att styrelsen i SRF helt uppenbart är i skriande behov av naturvårdskunskap men det är INGET SAMHÄLLELIGT INTRESSE ATT SKÄNKA 635.000 KR till så suspekta verksamheter som här anges. Detta är likvärdigt med att STJÄLA skattemedel och ge till extremister som sedan använder pengarna mot folkets intressen
På vilket bidragskonto hämtar Rovdjursföreningen pengar att betala lön till sin generalsekreterare?
Rovdjursföreningen får många andra små och stora bidrag från skattemedel, exempelvis att föreningen har uppdrag från Länsstyrelsen i Västernorrland att inventera järvar i Medelpad!
Borde vara lämpligare för jägare, men hos ekosofkyrkan Naturvårdsverket är jägare icke betrodda.

I stället för att slänga bort 4 715 000 kronor på trams och ingenting så vore det bättre för skattebetalarna och mera i samhällets intresse att ge dessa pengar till rovdjurspolitikens offer. Mera meningsfullt vore till exempel att anställa 10 livvakter att följa äldre på promenader och bärplockning i rovdjursområden.

John E Mårdner: Det är självklart att de jägare som är medlemmar i SJF också har rätt att få reda på till vilka organisationer och/eller ändamål som SJF lämnat/lämnar bidrag. SJF måste inse att det är SJF själva som skall redovisa detta och då i annat forum. Alternativen blir till större skada för förbundet och dess medlemmar.

Mormor och läskunnighet: Jag sade väl inget om att revisorn skulle sitta med i styrelsen, jag konstaterade bara att ingen revisor var vald.

11. JL

2009-09-26 13:33

Det är inte bestämt än vilka organisationer som får vara med. Blir nog en fråga först efter att proppen tagits upp i oktober.

10. Snacka om desinformation från RF!

2009-09-26 12:57

RF du verkar utgå ifrån att människor som läser dessa trådar är totalt urblåsta, och inte kan ett dugg.

Själv har du uppenbara problem med att tyda dokument. Den länk du ger, går till årsredovisningen för 2008. Alltså ett dokument som medlemmarna fick sig tilldelat vid årsmötet 2009.

Det är först VID årsmötet 2009 som Krister Persson väljs till ordförande. Revisorer är f ö inte med i styrelser, vilket alla som varit med i en styrelse är kunniga om. Det är revisorerna som granskar styrelsens arbete, och då är det knappast lämpligt att de själva sitter med där – eller hur!

Kan man läsa så ser man också att de bidrag som angivits är för både 2007 och 2008.

Gå man vidare så kan man t ex se att de 700 000 är en del av 10,1 miljoner kronor som delats ut till följande ideella organisationer, varav en del är ännu mindre än SRF:
Nataurskyddsföreningen Östergötland, Fältbiologerna, Föreningen Naturfotograferna, Gröna bilister, Miljöforum Halland, Jordens vänner, Insamlingsstiftelsen Ubby Långsjöns bevarande, Forum Bosnien i Sverige, Svenska Botaniska Föreningen, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska rovdjursföreningen, Förbundet Agenda 21, Sveriges Ornitologiska förening, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Studiefrämjandet distrikt Mitt, Miljöbron, Coalition Clean Baltic.

Det RF skriver i sista stycket är värt att tänka på. Han tycker tydligen att bara vissa människor och föreningar ska ha rätt att höja rösten. När miljöorganisationerna har tystats – för dom är ju enligt RH ekologister och terrorister - så kommer han att ställa krav på att alla ska tystas som inte följer hans egna ideer. Vi har sett exempel på liknande personer tidigare, och vad de åstadkommit när de lyckats mygla till sig makt, bl a just genom desinformation som RF ger exempel på här.

9. Svar till RF-eyman

2009-09-26 09:50

Mkt bra RF att du åskådligör de ekonomiska bidragen till rovdjursföreningen. Är det sant att Svenska Jägareförbundet bidrar med pengar till rovdjursföreningen?
I såfall har du några färska uppgifter om vad SJF bidrar med för pengasummor till rovdjurföreningen?

Jag har ställt frågan till SJF representanter här i Västerbotten, men det synes svårt att få fram fakta och ev. exakta ekonomiska uppgifter.

I fall Thorbjörn Lövbom ordf i Västerbottens Jägareförbund och Glöersen i Värmland läser detta kanske vi kan få exakta uppgifter. Båda sitter ju i det Svenska rovdjursrådet och borde kunna svara på frågorna.
1. -bidrar SJF med pengar till Rovdjursföreningen?
2.- hur stor är i så fall det årliga bidraget?

8. Vilka organisationer?

2009-09-26 09:49

De lokala viltförvaltningsdelegationerna kommer då att bestå av företrädare för olika intresseorganisationer. Vilka är de olika organisationerna?

7. Herr Feynman

2009-09-26 09:48

Jag håller med dig fullständigt! Det är åt Helvete. 3 mil från mig bor även skyddsvärde KF.

6. Kan SRF få sådana pengar ?

2009-09-26 09:48

Så skulle Vargobs få minst lika mycket. De gör iallafall ett seriöst arbete till skillnad mot detta j---a trams SRF håller på med.
Instämmer dessutom till fullo i Calles teser härnere, ang rätten att överklaga.

5. Vem slösar våra skattepengar på extremister?

2009-09-26 00:25

Svenska Rovdjursföreningen höll årsmöte i Stockholm den 28 mars 2009 , se länk http://www.google.se/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.rovdjur.se%2FIziDocument%2FIziDownload%2Findex.asp%3FDID%3D1143&ei=aym9SoCBDNLu-QbSjpSfAQ&rct=j&q=rovdjursf%C3%B6reningen+styrelse&usg=AFQjCNGLzYZqbYsO6-55DWkGtTO85_VPjQ

Citat ”Efter årsmötet består styrelsen av Mats Hansson (ordförande), Hanne Simonsen (vice ordförande), Ann Dahlerus, Anders Ekholm (sekreterare), Björn Ljunggren, Marie-Helene Bergstrand, Johan Linder (kassör), Krister Persson, Hans Ring och Claes Björkman. Styrelsesuppleanter är Hanne Simonsen och Hans-Ove Larsson. ”

I artikeln är Ann Dahlerus angiven som generalsekreterare och Krister Persson är angiven som Rovdjursföreningens ordförande. Någon revisor finns ej angiven. Har man redan hållit nytt årsmöte? När bytte man ordförande och när tillkom tjänsten generalsekreterare?
Vilka skall skriva under den bebådade skrivelsen till riksdagen?
Verkar vara en skum och oseriöst liten klubb.
Om revisor saknas så kan detta vara något för Jimmy Magnusson för han tycks vara en revisor utan styrelse.

Men verksamheten är extremt lönsam, här finns några exempel på bidrag de fått:
1. 700 000 kr för projektet: Förmedling av naturvårdsorienterad kunskap
2. 400 000 kr för projektet: Tematiska informationshäften om rovdjur
3. 500 000 kr för projektet: Utveckling av en plattform för spridning av
4. 190 000 kr för projektet: Produktion och spridning av rovdjursinformation
5. 136 000 kr för projektet: Utbildning i argumentation för regionala

eller 1926000, dvs. NÄSTAN TVÅ MILJONER KRONOR till denna pytteförening för att hålla på med lite overifierbart trams. Att denna förening är remissorgan mm. till myndigheter är en nästan lika stor skandal som Nordulv. Det är säkerligen ungefär samma medlemmar i båda klubbarna.

Och denna lilla extremistklubb skriver till Riksdagen och har synpunkter på lagstiftning!? Hur blev det så här i Sverige, folkhemmet skulle det ju bli. Men det blev tummelplats för extremister som inte ens kan äta normal svensk mat. Men att förstöra svensk landsbygd är de på god väg att lyckas med.

4. Kan de som berörs överklaga?

2009-09-26 00:20

I så fall måste ju varje avslag om skyddsjakt kunna överklagas av alla som är drabbade. Djurägare som är oroliga för sina djur, Föräldrar som är oroliga för sina barn, äldre som inte längre vågar ta sina stärkande skogspromenader, jägare som inte kan använda sin hund. Om då dessutom en godtycklig person från t.ex. Gotland ska kunna överklaga har vi verkligen en cirkus framför oss. Krister borde koppla bort reptilhjärnan till förmån för sunt bonnförnuft. (Märkligt? nog har ingen kopplad stadsbor till sunt förnuft.)

3. RMM

2009-09-26 00:20

ni är ju inte lite patetiska i rovdjursföreningen det är ju skrattretande

2. Endast 0,3

2009-09-26 00:20

promille av befolkningen, ändå så skriker dom som om de vore 30% av befolkningen. Men så är de ju bara betraktare på avstånd. Klart denna lag skall igenom om landsbygdens folk inte ska känna sig helt maktlösa

1. Den lilla

2009-09-25 22:01

pytteföreningen skall varken kunna överklaga eller
vara remissinstans,knappt 3 000 medlemmar är ju inte mer
än 0,3 promille av befolkningen, dessutom bor de flesta av dom inte ens i närheten av rovdjuren.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB