• Pinewood

Ryska vargar snart här?

AktuelltPublicerad: 2012-01-20 11:54

Förutom utsättning av vargparksvalpar kan det bli aktuellt att svenska myndigheter åker till Ryssland och köper vuxna vargar, som ska sättas ut i svensk natur. Däremot blir det inga vargar från Finland då den finska vargstammen minskat kraftigt. Det framgår av det pressmeddelande med anledning av att Naturvårdsverket lämnat sin delredovisning av regeringsuppdraget om utsättning av vargar i Sverige.

I december var representanter för Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Djurparksföreningen på besök i Ryssland för att sondera terrängen för att köpa varg i Ryssland.
Under resan träffade de representanter för ryska Naturresursministeriet och Moskva Zoo. Enligt pressmeddelandet var den ryska myndigheterna beredda att bistå Sverige med vargar.
Men innan utplantering av ryska vargar kan ske måste frågor om bland annat smittskydd lösas.

Vill inte lämna ut finska vargar
Planerna på att importera finska vargar tycks ha skrinlagts. Anledningen är att den finska vargstammen minskat kraftig under senare år. Det gäller valpar såväl som vuxna vargar.
Planerna på att plantera ut valpar från svenska djurparker rullar dock på. Naturvårdsverket räknar med att det ska ske nu under våren, vilket Jakt & Jägare berättat om tidigare.
Samtliga varglän, utom de i norra Sverige, har därför fått i uppgift att märka vargtikar. Då blir det möjligt att följa tikarna och veta när de fått valpar. Därefter kan vargparksvalpar placeras i lyan hos de vargtikar som har valpar.

Vargflyttandet ”har fungerat väl”
Flyttvargarna har vandrat tillbaka mot renskötselområdet. I ett fall måste en flyttvarg avlivas när den återvände till renarna. Det har inte fått Naturvårdsverket att beskriva vargflyttandet som misslyckat.
”Det praktiska genomförandet av samtliga flyttar har fungerat väl”, skriver Naturvårdsverket.
Tiken från Tåssåsens sameby flyttades i mars förra året till Kilsbergen utanför Örebro. Tiken vandrade raskt norrut och slog sig ner i norra Dalarna tillsammans med en inavlad svensk hane.
Eftersom vargparet ställde till problem för rennäringen flyttades tiken ännu en gång, nu tillsammans med hanen, till Tiveden mellan Västra Götaland och Örebro län.
Trots att det redan fanns stationär varg i området och trots befolkningens protester släpptes vargarna ut.

Flyttades i hemlighet
Vargarna vandrade som vanligt raskt norrut. Tiken och finns nu i trakten av Ånge medan hanen gått till norra Dalarna, där mycket tyder på att den blivit dödad.
Den tredje flytten skedde i april 2011. En vargtik från Gällivare skogssameby flyttades i största hemlighet till sydöstra Dalarna och släpptes ut cirka 700 meter från en fårfarmare och cirka tre kilometer från en travhästtränare.
Det var först sedan Jakt & Jägare begärt ut koordinaterna för var vargen släpptes som Naturvårdsverket tvingades släppa på sekretessen.
När det blev känt var Naturvårdsverket släppt ut vargen orsakade det stor förbittring och ilska i bygden.
”Oron för bland annat tamboskap och jakthundar gör att det är svårt att få berörda att ge det medgivande till utsättning som behövs enligt lagstiftningen”, konstaterar verket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Åke

2012-01-23 14:17

Talade med en kompis om saken och han skickade en fråga till Grimsö. Vi får se vad svaret blir.

20. Hälge #19

2012-01-23 12:31

Mina kunskaper i genetik är inte heller speciellt märkvärdiga, så jag får basera mina åsikter på vad som skrivits av olika specialister. Och på litet sunt bondförstånd!
Exempelvis har P-E Sungren (en nu bortgången mycket framstående genetiker inom hundaveln) i ett mail till mig för ett par år sedan sagt, att den svenska vargförvaltningen var en enda gigantisk "genetiskt misshandel".
Vidare vet jag att rasklubbarna inom hundaveln (av många skäl ex vis rasvård) vill undvika parningar, som resulterar i att valparnas inavelsprocent överstiger 3 - 4 %. När man i den svenska vargstammen har en inavelsprocent som i snitt överstiger 25% (!), så får man nog kallt konstatera att förvaltningen av stammen grovt misslyckats.
När det gäller möjligheterna att kunna bevara en stam av sibirisk skogsvarg i Sverige rasren, säger många internationella och mycket kunniga forskare med erfarenheter av inplantering av varg i bebyggda områden, att det är omöjligt i längden behålla en sådan population rasren. Och deras argumentering har övertygat mig.
En egen fundering är följande. Den äkta sibiriska skogsvargen är stor och kraftig. Att den är det beror på att den är uppvuxen i mycket viltfattiga, kalla och karga områden. Alla valpar, som inte är fysiska praktexemplar har ingen chans att överleva i en sådan tuff miljö. Utslagningen av mindre starka valpar är obarmhärtig. Endast de allra starkaste överlever.
Flyttar man sådana vargar till exempelvis Sverige, där man byggt upp mycket stora stammar av lättfångade bytesdjur, kommer betydligt fler "svagämnen" att kunna överleva.
På sikt kommer därför egenskaperna hos en sådan population att förändras. Storlekarna på de enskilda djuren blir mindre. Man skapar en vargpopulation, som får allt mindre gemensamt med den ursprungliga rasen, som man ville introducera och bevara.
Har man dessutom hundgener i stammen, så försvinner en hel av den medfödda skyggheten för människor, som finns hos den ursprunglga rasen. Vilket medför att vargarna i allt högre grad kommer att uppehålla sig obehagligt nära människor. Med stora och svårlösta konflikter som följd.
De vargar, som finns i sydeuropa (Italien och Spanien exempelvis) är ganska små och därför ganska ofarliga för människan. De lever mer som vildhundar och hittar inte helt sällan sin föda på soptipparna!
Risken för att en stam med stora sibiriska skogsvargar i Sverige med tiden skulle bli allt mer lik sydeuropeiska "vargar" är därför överhängande. Små djur och med allt större inblandning av hundgener!
Så vill man absolut hjälpa till med att bevara den sibiriska skogsvargen som ras är det nog bättre att se till att den blir kvar i sitt naturliga element - den sibiriska tundran och skogen! Där har den en reell chans att bevara sin särprägel!

19. Åke 14

2012-01-22 17:19

Jag är ingen expert på dna. Men jag tror du har fel. Naturvårdsverket stoppade dna-analysen på denna guling 2 generationer tillbaka. Och man har sagt att 5 generationen kan vara en inblandning av hund och då räknas den fortfarande som varg. Om man inte kan se om det är hund varför då denna regel? Forska Åke lite mer på detta då jag läst dina inlägg och vet att du kan och är insatt.

18. Anders

2012-01-21 11:22

Du måste förstå att Reinfeldt inte har tid att ta hand om såna "triviala" saker som folket på landsbygdens hälsa. Han har fullt upp att fara runt som en lill-Kaiser i Europa och springa Merkels(blivande stor-Kaisern) ärenden för ETT Europa. Gud bevare oss!

17. Blanda inte in statsministern

2012-01-21 11:22

Vis av allt som politikerna åstadkommit tidigare tror jag att vi helt enkelt skall "skita" i de partier som deltagit i de senaste valrörelserna.
Socialdemokraterna borde rimligtvis vara uträknade minst ett decennium framöver. Vänstern och miljöpartiet kan säkert tänka sig tvångsförflyttning av folk för att ge plats åt vargen. De som ingår i den nuvarande regeringen har haft den taktiken att de strax före ett val gått ut och förfasat sig över allt som vargen förorsakar och lovat omläggning av vargpolitiken.
Eftersom jägarna knappt har mer än ett halmstrå kvar griper man tag i det och röstar på Bengt-Anders Johansson gång efter gång.
Nu har han bevisat att han inget är att lita på och inget av de andra regeringspartierna heller så det kanske är dags att testa helt nya grepp.
Bra bevis på att ett litet parti kan göra skillnad ser vi i Sverigedemokraterna. Varför inte dra ett djupt andetag och lägga Landsbygdspartiets valsedel i kuvertet i riksdagsvalet. Då kanske man kan förhandla bort galenskapen att odla ett av världens mest spridda och vanligast förekommande rovdjur i Sverige och låta anslaget i stället gå till äldrevård och skola på landsbygden.

16. Är projektet verkligen lagligt?

2012-01-21 11:21

Rysk varg, finsk varg, norsk varg, dansk varg, dvärgbandmask mm.. Rovdjur som söker människans närhet och därmed orskar hot mot folk och fä hade vi inte innan denna cirkus började.
15. Tvingar EU oss även till detta???

2012-01-21 11:21

Är det någon som på fullt allvar tror att EU tvingar Sverige att inportera vargar från Ryssland?
Icke! Detta är enbart de "rovdjursansvarigas" lekstuga. Visa mig det EU-krav som säger att Sverige måste plantera in vargar. Visa mig det EU krav som säger att vi måste öka antalet vargar.
Detta finns inte! Det finns däremot en väg att minska inaveln genom att helt enkelt avliva större delen av den inavlade stammen. Därifrån kan en genetiskt friskare stam byggas genom naturlig invandring. Det finns inga som helst krav att plantera in ryssvargar i Sverige. Protestera mot detta kraftfullt alla som kan! Varje ny varg skapar bara fler problem, tillför inget positivt överhuvudtaget. Detta vet politikerna och alla tänkande människor. Denna vargcirkus är en våldtäkt på landsbygden! Hoppas at de som medverkar till detta får betala dyrt.

14. Hälge

2012-01-21 11:20

Problemet med en DNA-analys är att man med sådana bara kan spåra släktskap mellan individer.
Man kan således, om man har DNA från en "varg" från Ryssland och DNA från säg en avkomma efter den i Sverige, med mycket stor säkerhet fastställa släktskapet.

Men om den ryska individen är en "äkta" varg säger DNA-proven ingenting om.

Hund och varg tillhör samma djurart och kan para sig med varandra. Och gör det också emellanåt. "Äkta" vargar hittar man därför i områden, där vargarna varit mer eller mindre isolerade under lång tid och därför inte haft möjlighet att para sig med tamhundar eller andra hundjur. I gränsområdena mellan de "äkta" vargarnas utbredningsområde och bebyggda områden hittar man däremot korsningar. I de områden där man försöker återintroducera äkta vargar i bebyggda områden har man stora problem med att behålla vargstammen "rasren". Detta har bl a konstaterats av den numera pensionerade professorn Valerius Geist i USA, som kategoriskt säger att det i längden inte går att behålla en vargpopulation rasren i bebyggda trakter. Roland Kays vid New York museum har i en avhandling, som publicerades förra året konstaterat att antalet korsningar mellan coyote och varg samt mellan hund och arg har ökat markant i varggrupperna i USA under senare tid. I Ryssland, Finland, de baltiska staterna, Tyskland o s v söderut är det ingen nyhet att det finns hund/vargkorsningar i de vilda "vargstammarna".

Så det är inte helt lätt att skilja agnarna från vetet. Om utseendet, kroppsformen, färgteckningen och beteende har från den äkta ryska skogsvargen avvikande utseende finns det dock all anledning att tro att det inte är en äkta varg.
Så skiljer man även olika tamhundsraser från varandra.

Egentligen borde man betrakta olika slags vargar som olika raser inom arten Canis Lupus, den art som alla hundraser också tillhör. Det synsättet speglar bättre den ständiga utvecklingen (förändringen) som sker inom alla djurarter. Och utrotad är arten Canis Lupus inte. Långt därifrån!

Och om man absolut vill bevara rasen sibirisk skogsvarg rasren ska man inte plantera in sådana vargar i bebyggda områden. Tvärtom ska man isolera den i obebyggda områden.

13. Tar statsministern ansvar för de smittor som Ryska vargar för hit?

2012-01-20 19:22

När man började med förslag till inplantering/flyttning av varg så förekom inga uppgifter om vilka smittorisker det skulle medföra.
Första långt senare så blir vi medvetna om smittoriskerna och vår statsminister svarar inte på skrivelser/frågor och miljöministern bytts ut och är det inte så att Naturvårdsverket i sina inplanteringsalternativ anger smittorisken från LÅG till HÖG vad gäller rabies, trikiner och dvärgbandmask (friskriver sig från ansvar)?
Att man avråder från karantän under minst sex månader inom stängslat område här i Sverige för det behövs bara en mus kommer in och ut från stängslet för att föra vidare smittorna?
Likaså några flugor kommer in till de stängslade vargarna för att sprider smittor vidare?

Varken ministrar, departement, utskott, enskilda politiker eller andra har motsagt att men i USA misslyckades med dvärgbandmaskavmaskning av i Kanada hämtade vargar och inplanterade i USA. Uppgift att i enbart Idaho 80 % av inplanterade vargar är smittade med dvärgbandmask och sprider smittan till människor och djur. Varför även vi kommer att misslyckas med dvärgbandmaskavmaskning och att vaccinera en redan rabiessmittad varg går inte utan sprider smittan inom sex månader efter inplantering.

Vargar i ryssland har rabies, trikiner och dvärgbandmask och uppgift om många hybrider.

Vi bör få reda på om statsminister Fredrik Reinfeldt eller miljöminister Lena Ek varit den som föreslagit eller accepterat beslutet att avmaskningskrav tas bort vid årsskiftet 2011/2012 för att om det visar sig att dvärgbandmaskavmaskning misslyckas, som i USA, så kan politiker och olika myndigheter som idag fått/får arbetstillfällen vid inplantering/förvaltning uppge att det är troligen hundar eller katter som fått tas in i landet utan avmaskning som sprider smittan och inte de inplanterade vargarna?

Har beslutet om avmaskningskrav tas bort vid årsskiftet tillkommit för att fritids- och permanentboende, lantbrukare, ridande, de som vistas i skog och mark, bär och svampplockare m fl är mindre värda och de därför inte vill satsa de ca 174 miljoner som det beräknades att kosta att utrota nuvarande dvärgbandmask i tre områden??
Är det inte så att behandling av en människa som blivit dvärgbandmasksmittad blir livslång behandling och kostar minst tre miljoner om vederbörande överlever.

Vår statsminister var inför förra valet runt på landsbygden och för boende och jägare framförde vallöften om rovdjursförvaltningen och var det inte så att 85 % av riksdagen röstade för/beslutade att vi skall ha en vargstam på totalt 210 individer och statministern leder regeringen så därför bör vi få ett klart besked om statsministern tar ansvaret för förvaltning över riksdagsbeslut och ansvar för de smittor mm som inplanteringen kan/kommer att medföra.


12. När jag var ung

2012-01-20 19:20

och gjorde militärtjänst fick vi alltid höra att fienden kom från öster, nu är den bilden tydligen sann. Bara det att det tagit en jäkla massa år.

11. Lite konstigt är det...

2012-01-20 19:20

Kommer den vargstam vi har idag från Kanada eller kanske Spanien. Annars så måste en import vara helt åt he--te. Vi har ju enligt myndigheterna redan varg som stammar från öst. För det kan väl inte vara så att det förekommer fusk.

10. Dna-analys

2012-01-20 16:01

Vi kanske kan samlas och skaffa ett spillningsprov från denna guling (låter nästa som något kansliet håller på med, haha) och samla ihop till en riktig analys. För att få fram något från forskare eller nv som har någon värde är det väl ingen som tror på längre. Vad säger ni?

9. Cirkus "Projekt Varg"

2012-01-20 14:58

Inblandade försöker nu reparera ett av alla gjorda misstag i "Projekt Varg". I detta fall att man inte haft tillräckligt stor avelsbas för att kunna bevara alla ursprungliga egenskaper hos den ras (den sibiriska gråvargen) man säger sig vilja bevara. Man har i princip hittills bara avlat fram en ny ras!
Det finns emellertid en hake i myndigheternas agerande. Den population vi har i Sverige i dag har ganska säkert en hel del hundgener i sig också. Mycket talar för det. En del av "vargarna" har ett utseende som inte stämmer med en "äkta" gråvargs. Det tydligaste exemplet härpå är den tik, som Naturvårdsverket sagt vara en "genetiskt värdefull varg" och som nu har flyttats två gånger. Bl a har hon en gulbrun päls (som en finnspets). Sannolikt har hon en rysk laika en bit bakåt i stamträdet
En del av de andra svenska "vargarna" har vidare utseende och egenskaper, som man normalt inte finner hos äkta vilda vargar. Exempelvis är en del av dem inte så orädda för människor, som riktiga vargar är. De uppträder mer som framavlade varg/hundkorsningar gör.
Kaarlo Nygren, f d chef för finska statens viltforskningsinstitut i Finska Karelen, säger i ett mail till en ung svensk jägare, som frågat om hans åsikt om de svenska vargarnas äkthet, att han är övertygad om att en del av de svenska "vargarna" inte är "riktiga" vargar
Han är helt övertygad om att det finns finns hundgener i den svenska stammen och skriver på ngt bruten svenska:
"Visst skulle det vara bra att ha rena vargar i hela Fennoskandien - om man nu absolut skall ha vargar. Men det innebär att man måste skjuta alla nuvarande vildhundar förrän riktiga vargar förs in. Och det skulle bli ett enormt jobb. Annars blir det bara mer slöseri av skattpengar. Lika bra att släppa ut onödiga hundar, liksom ryssarna brukar göra. Otroliga tider!"
Kaarlo Nygren har en mycket stor kunskap om och mångårig erfarenhet av såväl ryska vargar som ryska varg/hundkorsningar. Hans kunskaper i dessa ämnen torde vara betydligt större än hela den svenska expertisens.
Att han dessutom inte på något sätt är inblandad i fiaskot "Projekt Varg" gör att han inte heller har någon anledning att undanhålla någon information för att dölja gjorda misstag.
Så till dess att annorlunda bevisats, väljer jag att tro på Kaarlo Nygrens påstående och säger som han: Otroliga tider!


8. Ryssarna måste ju tro vi är galna!

2012-01-20 14:57

Vilket land kan vara så otroligt urbota korkat att de vill köpa vargar för att sätta ut bland folket i det egna landet????
Ryssarna måste ju tro att vi är komplett galna! Och det har de ju rätt i tyvärr. Om det inte vore så tragiska konsekvenser av att ta hit massa vargar och släppa ut de i Sverige så skulle man ju kunna skratta åt dumheterna, men tyvärr så verkar ju NVV och våra politiker som stillatigande medtycker till detta vansinne ha totalt tappat allt sans och förnuft.
Hur ska de drabbade få stopp på detta vansinne? Ja det börjar vi ju se...

7. Flyttvargar

2012-01-20 14:57

Åter igen visar myndigheterna vilken respekt man har för oss som lever på landsbygden. Ingen alls.
Det är naturvårdsverket som framkallar hatet mot vargen och att folk tar lagen i egna händer är inte alls konstigt. Men i grunden så är det våra politiker i "Tokholm" som bär den hela skulden. Statsministern har fullständigt glömt landsbygden om han ens någon gång brytt sig.
Alla som orkar måste konfrontera de folkvalda i vargfrågan.
De som sitter i ledningen för Naturvårdsverket måste bort för de sitter i knät på rovdjursföreningen.

6. Är det laga praxis ?

2012-01-20 14:55

Är det förenligt med lagstiftningen och förankrat i delarna i landet som berörs.
Det kan komma till den punkten att det utöser en reaktion av icke skådat mått!
För EU kan inte ge direktiv till att det genomförs.

5. "fungerat väl"

2012-01-20 14:55

Operationen lyckades men patienten dog.
Varför importera vargar. Dom vandrar ju in själv. Åtminstone så påstods det på 80-talet när vargarna dök upp från ingenstans. Skrämmande att inte myndiheterna tar till sig det elände vargen för med sig och varför är våra högsta politiker så tysta.
Har vi hur mycket ekonomiska resurser som helst att lägga på detta nyskapande elände.

4. Vansinnet...

2012-01-20 14:54

...bara växer hela tiden. Hur dumma får myndighetspersoner bli innan dom får sparken? Jag menar, ser inte myndiheterna att dom som blir drabbade av vargen inte vill ha den i sin närhet. Näe dä skiter dom i å så köper vi bara mer varg å sätter ut, detta är nog dä värsta jag har hört.

3. jahapp

2012-01-20 14:53

återigen vill jag rikta ett stort tack till alla som ställde upp på vargjakten och därmed godkände detta makalöst vansinniga motkrav från nvv,vad tänkte ni på? tacktack än en gång

2. Nu börjar...

2012-01-20 12:13

ett nytt mörkt kallt krig mot den svenska landsbygden. När sätter motståndsrörelserna igång, ni har ju fått mandat att göra motstånd. Våga vägra frilevande vargar i Sverige.

1. dumheter

2012-01-20 12:13

vansinnet fortsätter finns det ingen hejd på dumheter?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons