• Älgskadefondsföreningen

S: Minst 200 vargar – inget maxtak

AktuelltPublicerad: 2012-10-22 10:51

Socialdemokraterna vill ha minst 200 vargar, men man säger nej till inplanteringar och maxtak för vargstammen.

Det säger Helén Pettersson, jaktpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Vi hör Helén Pettersson kommentera regeringens utspel, att Sverige ska ha 180 vargar.


Lyssna här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

182. 83 finnmarksbo

2012-11-05 08:12

Ulven som " føds" i Trysil 1976 kom til min lille by i trekasser og vi fikk høre att det var trekkhunder som var kjøpt i Sverige. 2 voksne og 5 hvalper. Etter 1 uke "rømte" alle hundene ut av hundegården. Ingen ettersøk ble igangsatt. Disse påstandene har jeg sikre opplysninger på er korrekte. Min datter som på dette tidspunkt var 3 år lekte mye sammen med datteren hvor " hundene"var. Det fantes ingen ulver her i Trysil i 1976.181. 176 Rickard

2012-11-05 08:12

"Lågutbildad"och "Folket i busken" är två nedlåtande uttryck, som bevarande-sidan har fört fram.
Detta säger mer än ord!

180. nr 177 Rickard miljöpartisten

2012-11-02 09:21

Du tror visst att allt kan lösas med bidrag. Så enkelt är det inte. Pengar kan inte rädda de sällsynta djur och växter som är beoende av boskap och öppna betesmarker. Kan ta ett exempel:
Även om rovdjuren inte alltid lyckas ta sig in i hagar har tamdjur stressats och kastat sina foster och brutit ben i flykten när rovdjur stryker fram och tillbaka utmed staketen.
*Tror du att ökade bidrag till småskaliga lantbruk får sina djur lugna och harmoniska i sina hagar?

Det var visst dubbla budskap det där med skadedjur ;)
Helt plötsligt fanns det tydligen något som du ser som skadedjur trots allt, om det inte tillhörde svensk fauna eller om det fanns livskraftig population gick det också bra att se dem som skadedjur OCH vidta åtgärder...

Jag påstår att vargen är ett skadedjur, då den vållar människan skada genom bla skada egendom i form av tamdjur.
Samhället verkar även använda sig av begreppet då man kan anlita hjälp med bla skadedjursbekämpning och teckna försäkringar, allt fullt lagligt alltså.

Indirekt erkänner du att rovdjur, inklusive varg, orsakar en form av skada. Dessutom positiv till att betala ersättning för bättre skydd mot detta.
*Alltså måste det finnas något en djurägare är skyldig att skydda sin egendom mot, något som annars kan orsaka återkommande skador, eller?

179. Till Rickard Miljöpartist

2012-11-02 09:20

Du skriver att jaktvapen används för att döda varandra. Visst finns det kalibrar som används vid jakt även finna bland kriminella. Men att inskränka folks vapeninnehav kommer inte åt problemen med illegala vapen. Men det verkar vara en trend bland mp och andra politiker att man ska göra det svårt för oss seriösa vapenägare att ha vapen.

Från Mp sidan är detta bara ett sett att komma åt jakten. Sen en direkt fråga till dig Rickard miljöpartist. Anser du att folket på landsbygden skall ge vika för Vargen och andra Rovdjur.

Är Vargen viktigare en mäniskors välbefinnande? Sen hur mycket ska Vargen få kosta våran landsbygd?

178. Utbildning, Rickard?

2012-11-02 09:20

Bara för att man är högskoleutbildad betyder det inte att man vet allt. Att så totalt negligera människor som bor och verkar mitt i vargrevir verkar inte helt civiliserat. Genomsnittsmiljöpartisten är troligtvis inte bonde, varken i stor eller liten skala.
Hur som helst så verkar det som om rovdjursfrågan har kommit upp på bordet. Det är ju två år kvar till valet, så nu gäller det att vara trovärdig.
Om nu vargen är en sådan tillgång, har du en aning om vilket revir som har de mest vargälskande människorna runt sig? Var är acceptansen störst?

177. #174 Av Miss

2012-11-01 13:00

Jag får förtydliga mig ytterligare.
Begreppen skadedjur och nyttodjur är inte biologiskt vetenskapliga begrepp utan någon typ av kulturella begrepp som ur ett ekologiskt perspektiv är tämligen ointressanta.
Begreppen skadedjur och nyttodjur har däremot betydelse för oss om individer eftersom de är subjektiva. Vi kan själva bestämma vad man tycker är skadedjur eller nyttodjur. Så om jag kallar vargen för nyttodjur så är det lika sant som om du kallar den för skadedjur. Men vad du och jag tycker saknar relevans ur ett ekologiskt perspektiv.
OK?
Ja, jag anser att människan inte ska utplåna arters möjlighet att leva i livskraftiga populationer. Men eftersom människan förstör Jorden i så snabb takt betyder detta i realiteten att vi måste anstränga oss för att skapa möjlighet för detta.
Ja, hur ska vi göra med de arter som är beroende av småskaligt jordbruk?
Idag är jordbruk bidragsfinansierat. Det betyder att vi betalar en betydande del av våra matkostnader via skattesedeln. Bidragen ä utformade på ett sätt som missgynnar småskalighet så illa den milda grad att många blir tvingade att lägga ned sin verksamhet. Detta är inte vargens fel.
Det är varje djurägares skyldighet att skydda sina djur från exempelvis rovdjursangrepp. Det betyder att i kostnaden för mat måste man även räkna in dessa kostnader på samma sätt som jag måste räkna in kostnaden för att hålla möss ute ur mitt kök om jag inte vill ha dem där.
Så om jag fick bestämma skulle vi avreglera jordbruksmarknaden. Detta skulle leda till stora prisökningar våra butiker på många livsmedel och mindre på andra, men kraftigt ökade priser totalt. Detta skulle öka möjligheten att bedriva småskaligt jordbruk men inte tillräckligt för att värna alla de arter som idag hotas.
I de fall där detta inte räcker för att värna arter som är beroende av betande djur ska vi även fortsättningsvis betala ut ersättning för att detta arbete utförs.
Hur ställer jag mig till skadedjursbekämpning? Ja, om arten som uppfattas som skadedjur inte tillhör vår fauna så är det inget att bråka om tycker jag så länge det görs med humana och miljöneutrala metoder. Är arten inhemsk och vi i Sverige har en långsiktigt livskraftig population så har jag inget emot det heller så länge det inte påverkar populationens framtidsutsikter.
När det gäller daggdjur och fåglar som uppfattas som störande tycker jag att man i första hand ska använda metoder som stänger ute individerna och därmed undvika skadan. Utan utestängande åtgärder är det svårt att långsiktigt bli av med skador av detta slag.
Oj, det blev långt. Har jag svarat på allt?

176. #173 Av jägare i vargrevir

2012-11-01 12:05

Ja, vad är det som göra att människor röstar på Miljöpartiet i så hög grad att det blivit det tredje största partiet?

Det kan man säkert utreda, men eftersom partiet står för ett hållbart samhälle i perspektivet "solidaritet med allt som lever idag och allt som kommer att leva i framtiden" så för man väl utgå från att det är vad många vill.

Om man sedan blivit medveten om detta via förskola, skola, universitet eller på annat sätt är svårt för mig att bedöma. Men många som röstar på MP har högskoleutbildning så det kanske en fråga om utbildning. Mer kunskap ger ju nya perspektiv.

175. #172 Av Hästeva

2012-11-01 12:04

Ja, något åt det hållet. Jag tycker vi ska se till att våra ekosystem är så kompletta som möjligt och att naturen får ha sin egen gång gällande arters utdönde.

Idag går utdöendet extremt fort och ökningen är människans påverkan. Det som utan människan hände på ett år sker idag på en dag enligt de beräkningar som görs. Men antalet nya arter skapas i samma takt som innan vi började leva om...

174. nr 171

2012-11-01 08:59

Du har fortfarande inte förstått begreppet och innebörden av skadedjur märker jag, då du verkar tro att bekämpning av skadedjur är dessamma som utrotning av en art...

Men det är intressant det du skriver, och så motsägelsefullt, "att ALLA arter ska ges möjlighet att stöttas så att de kan leva i livskraftiga populationer".
Hur blir det då med de redan sällsynta djur och växter som är beroende av boskap och öppna betesmarker för att inte dö ut, när det inte längre går att bedriva ekologisk närproducerad och klimatsmart djurhållning pga införandet av ett av världens vanligaste rovdjur bland landsbygdens verksamheter?
Är det en positiv eller negativ utveckling tycker du?

Hur ställer du dej till företag som bedriver skadedjursbekämpning? Laglig eller olaglig verksamhet?

173. 169

2012-10-31 14:59

Och vad kan det bero på...dagis kanske??? eller walldorfskola eller föreningar?

172. OK Rickard

2012-10-31 13:26

Du tror alltså på tesen att allt får hålla på till dess att det utrotar sig själv. Där ligger människan bra till. För det gäller väl människan också? För vem ska kunna bedöma vad som är rätt eller fel. Vi är ju alla unika. Det är bara att köra på. Den som lever får se.

171. #170 Av Miss

2012-10-31 09:57

Jag anser inte att något djur finns för att göra nytta. Alla arter finns av den enkla anledningen att de uppkommit, har ett livsutrymme och har inte drabbats av något som utrotat dem. Att anföra ett nyttoperspektiv leder direkt in i ett subjektivt synsätt där alla arter kan ses som nyttiga eller onyttiga beroende av vem du frågar. Det rinns med andra ord ingen möjlighet att objektivt säga att det ena eller andra är till nytta.

Bibeln pratar om naturen ur ett nyttoperspektiv vilket även verkar ligga nära det som som många av er som skriver på denna sida verkar ha. Jag tror att jägarutbildningen har ett förvaltarperspektiv vilket ger en typ av nyttoperspektiv som lätt blandas ihop med det rent biologiska egenvärdet som är ett annat nyttoperspektiv.

För mig är egenvärdet helt avgörande. Detta har jag gemensamt med de intentioner som ligger till grund för vår artskyddslagstiftning Alla arter ska ges möjlighet och stöttas så att de kan leva i livskraftiga populationer.

Så vargen är lika nyttig (eller onyttig om man vill) som alla andra arter. Det är faktiskt sant eller falskt beroende av vem du frågar. Men det är ovidkommande när det kommer till Artskyddsförordningen.

Varför då bevara arter ur ett egenvärdesperspektiv? Ja, det kan man undra. Jag tror det handlar om att en majoritet av befolkningen tycker att det känns förfärligt att människan utrotar arter både lokalt och totalt.

Var det svar på din fråga?

170. nr 166 Rickard Miljöpartist

2012-10-31 08:30

Du glömde svara...
Vart kom vargen in som nyttodjur som uppväger de skador den orsakar?

169. #168

2012-10-31 08:30

Ja det kan bli lite hafsigt. Men jo, Miljöpartiet är landets tredje största parti med sina 25 mandat i Riksdagen:

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

168. Störst? 140!

2012-10-30 22:28

Det blir lite hafsigt ibland när det blir så mycket kommenterande - man kan ju tappa andan men Miljöpartiet är inte 3-dje största parti.

167. #164 Av Hästeva

2012-10-30 19:47

Jag har inget emot vildsvin. De får gärna böka upp min gräsmatta.

Jag inget emot älgar heller trots att många ser dem som skadedjur och att de medför att människor dödas i trafiken. Tragiskt för de som drabbas såklart, men lite svinn får man räkna med helt enkelt, om man får vara lite krass.

Jag tycker dessutom att vi ska fortsätta med jakt på ätbart vilt trots att de skjutvapen som behövs för detta regelbundet används på ett sätt som medför att människor vådaskjuts till döds. Ja, det leder ju till och med till att människor använder den till att skjuta varandra avsiktligt men det är ju något som måste minimernas på andra sätt än att förbjuda jakt.

166. #163 Av Miss

2012-10-30 19:47

Det jag vill komma till är att skadedjur är ett subjektivt begrepp liksom nyttoperspektivet.

Du får nog repetera lite biologikunskaper om du ska förstå varför vi vill att alla arter ska finnas i livskraftiga populationer. Biologiämnet är objektivt beskrivande och ger vetenskapliga förklaringar till hur naturen fungerar till skilnad från jägarutbildning som handlar om naturen ur ett förvaltarperspektiv. Ibland får man en känsla av att jägare tror att naturen skulle tappa ballansen och kolapsa om människan slutade reglera den.

165. hästeva 157

2012-10-30 16:32

Vi går ur EU!!!! du skriver om 3-4månader, det är väl klimatrelaterat

164. Subjektivt Rickard?

2012-10-30 09:23

Du har så rätt Rickard. Du tycker tydligen att det är jobbigt att vildsvinen bökar upp gräsmattor. Men du, tänk positivt. Vildsvinen är ju en billig, miljövänlig markberedare. Visst, problemet är ju att få dom att markbereda rätt gräsmatta. Det borde väl en Miljöpartist ha en lösning på. Eller också får du ändra uppfattning och tänka som så, det var bra att få det markberett i år. Sen kan du ju alltid tänka att det är bättre att vildsvinen förstör en gräsmatta istället för bondens kornåker. Maten är ju trots allt viktigare.

163. nr 161 Rikard miljöpartist

2012-10-30 09:22

Nu är det så att det inte är jag som hittat på detta. Detta finns att läsa i div uppslagsverk, vad samhällets syn är på ett skade/nyttodjur.

Slå gärna upp "Skadedjur" på wikipedia och förklara vad för problem detta är för dej. Kommentera gärna sedan vad det är för nytta som "vargarna" bidragit med till det svenska samhället som uppväger skadorna.

162. Fenoskandinavisk eller gybs

2012-10-30 09:22

Fenoskandinavisk varg?? Det var väl den som var så genetisk viktig att bevara men det hör man ingenting om nu, nu är det gybs som gäller men för vilka då? Dom ryska vargar som är i Sverige eller den eller dom om det nu finns någon unik genetisk viktig SVENSK varg att bevara, och om den finns ska man då blanda den med ryssblod räknas den forfarande som Fenoskandinavisk varg ändå jag har lite svårt med att man kan blanda hur som helst och sen säga svenska vargar är unika.

161. #158 Av Miss

2012-10-29 19:22

Jag håller inte meddig om din definition av vad skadedjur är. Anledningen till att jag inte håller med är att det blir väldigt subjektivt alternativt väldigt inkluderande. Men detstårdigfritt att tyckavaddu vill i denfgan för det blir isammanhanget helt ovidkommande eftersom de flesta djur i olika sammanhang kangöra skada på personlig egendom.

Exempel: älgar skadar bilar, rådjur sprider fästingar, vildsvin bökar upp gräsmattor. Vill du utrota dessa eller minska stammarna till 180 individer? Jag skulle inte vilja kalla dem skadedjur.

160. #156 Av Hermelinen

2012-10-29 19:21

Det är varje djurägares skyldighet attskydda sina dju. Detta gäller ävern djur på fäbodar.

Småskaligt jodbruk (exempelvis fäbodar) kan inte konkurrera med storskaliga lantbruk. Därför måste deras arbete ses som ett samhällsuppdrag för kultur- och art-skydd. Detta ska sättas på ett sätt som gör dem konkurrenskraftiga.

159. torparanalysen,rikard o helen

2012-10-29 19:20

torparanalysen ligger i sanning om antal vad jag har hört +500 vargar och det från en säker källa. Rikard jättebra, fortsätt så här så hoppas jag att bakåtsträvarpartiet (miljöpartiet) ökar sina chanser att bli större dock inte hos de som vistas i skog och mark eller är fårfarmare utanför tullarna.
Helen=Rickard fortsätt med uttalanden där det klart framgår att du/ni inte tar ställning utan att allt skall vara öppet så att det går att vända kappan efter vinden

158. nr 154 Rikard miljöpartist

2012-10-29 17:33

Skadedjur är djur som vållar människan skada genom tex sjukdom eller genom att skada livsmedel, kläder, byggnader, grödor, tamdjur eller annan egendom. Exempel på skadedjur i djurhållning är tex räv, järv och varg.
Har du andra uppgifter om att tex vargen INTE skulle klassas som skadedjur inom djurhållningen får du gärna presentera dem!

157. EU-en fantastisk inrättning?

2012-10-29 10:54

Det är inte lätt att få till någon rättvisa i EU. Våra kor ska ju gå på bete minst 3 månader, en del 4 månader beroende på var i Sverige kon befinner sig. Men det finns ingen sådan lag för många, många kor ute i Europa. Varför? Ska vi inte vara lika snälla mot djuren i hela EU? Det säger sig själv att det är betydligt dyrare att ha kor i Sverige. Men varför görs inget åt korna i övriga Europa? Hur kan EU ha mage att kräva att vi ska ha varg, när dom inte bryr sig om sina egna kor? Om man har kunskap om att dra en slutsats, så måste det ju vara att vi får sätta in korna, om vi ska öka vargantalet ute i naturen i södra halvan av Sverige. Visst blir vargen bra för det svenska djurskyddet? Men tanken kanske är den, att vi offrar människorna i Värmland, Dalarna och Närke. Där är ju jordbruket för dåligt i alla fall. Jag tror inte att det är läge att ge sig på samerna. Skulle tro att FN har en åsikt om det. Då blir EU ''lilleman''.

156. Inga svar, Richard

2012-10-29 10:21

Du undviker att svara på mina frågor: Vad gör vi med områdena som måste mulbetas för att rädda hotade arter? Vad gör vi med fäbodarna?

155. #152 Av red bastard

2012-10-29 10:09

Jag tror du missuppfattat en del gällande biologiska begrepp, min uppfattning om natur, min inställning till jägare och vem jag är. Så jag tar mig friheten att kommentera det.

Jägarkåren är ingen art kanske kan vara av intresse att veta.
Om det det finns en lobby som vill utrota jägarkåren känner jag ingen sympati för den. Jag har många jägarvänner som jag uppskattar. Att skörda av vad naturen ger genom jakt ser jag som ett ypperligt sätt att ta vara på jordens resurser.
Jag upplever helst och oftast riktig natur på nära håll och har genom livet fått förmånen att göra detta.

154. #150 Hermelin

2012-10-29 09:19

Du undrar fortfarande vilka regler jag menar och svaret är att vi idag har ett jordbruksstöd som omöjliggör marknadskrafter att verka i lantbrukssektorn samtidigt som småskalighet missgynnas så kraftigt att de marginaler som måste finnas äts upp och slår över på minus redan innan man börjat. Det vill jag ändra på.

Vargen är inget skadedjur. Skadedjur är sådana som ökar på grund av mänsklig aktivitet till skilnad från vargen som faktiskt skulle klara sig bättre utan människan.

Läs på lite och fundra på var din vilja att utrota finner stöd. Vi är med i EU och har därutöver skrivit på en rad olika förbindelser där vi åtagit oss att värna alla inhemska arter och se till att de lever i livskraftiga populationer. Detta gäller givetvis även vargen. Vi har dessutom ett miljömål som säger att förlusten av biologisk mångfald ska stoppas vilket också gäller vargen.

Min slutsats är att vi måste skapa förutsättningar för både varg och småskaliga jordbruk med naturbete. Att du och andra vargmotståndare inte vill detta är helt OK för mig, men ni kommer leva missnöjda tills ni ändrar uppfattning.

EUs svar på Carl Schlyters fråga kommer bli spännande att höra. Tycker du att det var fel av honom att ställa frågan?

Får tillägga att jag skrivit ett svar tidigare som inte accepterades. Vet inte varför men det kanske är så att du är helig i dessa kretsar.

153. 130 Häteva

2012-10-29 09:19

Om lapparna slaktar alla renar så blir det inge mat över till varg o räv

152. # 149

2012-10-29 07:55

"Jag värnar alla hotade arter inklusive vargen. Vilken annan art har en hatlobby som vill utrota den?"
Som svar på din fråga ...

Jägarkåren....????

Med sådana som DIG (läs miljöpartister, med urbaniserade "naturvänner" som helst ser på skapelsen genom nytvättade panoramafönster från förorternas skyddade tillvaro) i spetsen....

151. Politiskt alternativ efterlyses

2012-10-29 07:54

Tack Mikael Moilanen för en bra intervju med sossarnas företrädare i vargfrågan.
Nu är det viktigaste att få fram politiska alternativ till dom etablerade politiska partiernas landsbygdsfientliga politiska kohandel.
Upp med Landsbygdsdemokraterna och Naturdemokraterna på arenan!
Men ni måste upp på arenan NU.
Vi har ingen tid att vänta, det politiska arbetet,det politiska alternativet måste fram.
Vi måste få en möjlighet att rösta på den lösning vi tror på och inte sossarnas domedagspolitik i rovdjursfrågan.
Hjälp oss att få ett politiskt alternativ som visar en politisk väg ur detta mörker innan andra mindre demokratiska processer tar vid.

150. Det fattas svar, Richard

2012-10-28 23:01

Småskaligt jordbruk? Makarna Preiholt på Rörbo gård har försökt bedriva lönsam näringsverksamhet med 115 tackor och 53 kor. Det har gått bra ända fram till vargen återetablerade sig i området. Vilka regler ändrar vi då?
Du frågar om det finns någon annan art som har en hatlobby efter sig. Min fråga är, finns det något annat skadedjur som har en kramarlobby som försvarar det?
Men du fick plötsligt väldigt dåligt minne, Richard. Min fråga var hur vi ska göra med de rödlistade arterna som går förlorade när mulbetet inte kan bedrivas. Min fråga var också hur vi gör när fädbodbruket slås ut.
Min gissning är att du struntar i det, även dom du aldrig kommer att erkänna det. Du fortsätter bara dribbla.

149. #148 Av Hermelinen

2012-10-28 22:50

Förlåt att jag glömde dig. Som sagt, det är inte vargen som skapat de regler som omöjliggör småskaligt jordbruk. Låt oss ändra på reglerna och sluta skylla ifrån oss på vargen.

Jag värnar alla hotade arter inklusive vargen. Vilken annan art har en hatlobby som vill utrota den?

148. Var blev du av, Richard?

2012-10-28 22:19

Fäbodarna, mulbetet och de rödlistade arterna, som jag frågade dig om, hur blir det med dem när du bara vurmar för vargen?

147. Oj, många inlägg.

2012-10-28 21:42

#144 Av Kjell Lennartsson, Svenljungagruppen: Det du kallar "empatilös varglobby " råkar vara EU-kommissionen.

#145 GA: Bra, låt oss då skapa förutsättningar för småskaligt jordbruk. Detta handlar inte om varg, det handlar om en reglering av jordbruket som pågått långt innan vargens återtågochomöjliggjort småskaligt jordbruk annat än för hobbyister.

#146 Av MatsJohansson: Visst är det så. Men varför då utmåla vargen som roten till allt ont? Det är ungefär lika begåvat som att utmåla invandrarna som roten till alla problem vi har att ta itu med i samhället.

Att hålla ihop ett samhälle handlar inte om att utrota vargen. Det handlar om att skapa delaktighet och goda livsvilkor för alla medborga samtidigt som amn värnar all biologisk mångfald.


146. # 135 Rickard

2012-10-28 20:59

Alla arbetare röstar inte på dom som kallar sig arbetarpartier,alla kvinnor röstar inte på FI-ändå ser vi normala personer det som normalt att arbetarparierna för arbetarnas talan,kvinnopartierna för kvinnornas kamp o.s.v.Vad är det som är så fel med att föra landsbygdsbornas talan??
Det kommer aldrig att bli så att alla på landsbygden vill vara utan varg. Det kommer alltid att finnas ett klientel lantsortsbor som inte vill landsbygdens bästa- du kommer alltid att ha arbetare som inte är solidariska med andra arbetare ,röstar på arbetarna,o.s.v.
Det här gäller väl inte så mycket om vi ska ha varg eller inte,det här gäller att vi alla i hela Sverige har samma skyldighet att bevara,samma rättighet att exploatera,skaffa välfärd och arbetstillfällen.Vi kan inte skapa ett segregerat Sverige där sydsvenskarna äger sina marker och bestämmer över dom,och får välstånd och Norrland ska vara nåt sorts naturreservat dit de urbana miljösvinen kan gratis turista och uppleva "orörd" natur.Det vore döden för all norrländsk kultur.Vill du det??

145. Men snälla, snälla Rickard

2012-10-28 20:42

Läs ditt sista inlägg en gång till!
Då tycker ju du precis som vi, vi vill också bevara biologisk mångfald, vet du vilka arter som försvinner snabbast just nu? Nej, det är klart du inte gör. Men det är de insekter som är beroende av öppen mulbetad ängsmark. De är inte speciellt vackra, och långtifrån så stiliga som vargar, men borde ha rätt att leva.

Du för en populistisk och aningslös retorik, precis som det parti du röstar på. Du har ingen aning om helheten och vilka konsekvenser en vargstam får för den biologiska mångfalden i Sverige. Inte minst bland människor, men med alla stöpta i samma form blir de ju lätta att styra.

144. #129 Svar Rickard Miljöpartist - Miljöpartiet vill skada landsbygdens befolkning helt obegränsat!

2012-10-28 20:08

Du kallar Svenljungagruppen för ett gäng varghatande jägare. Vad får du det ifrån? Vi hatar absolut inte vargen eller något annat djur på vår jord. Vår grupp består av bönder, markägare, företagare och jägare och vi bor och verkar på landet. Men vi jobbar för att få till en begränsad vargstam. Vi kan inte se på när politiska partier som miljöpartier och en totalt empatilös varglobby förstör livsmiljön för oss som bor på landet med en obegränsad vargstam. Antalet vargskador som drabbar landsbygdens befolkning hänger tätt ihop med det antal vargar som vi har. Ju fler vargar desto fler skador. Att som miljöpartiet och socialdemokraterna gå ut och deklarera att man vill ha obegränsat antal vargskador hos landsbygdens befolkning gynnar nog inte sympatierna speciellt mycket, varken hos den urbaniserade befolkningen eller hos oss som bor på landet. Det är verkligen tur att regeringen med moderaterna och centern i spetsen nu börjar förstå att skadorna måste begränsas så mycket som möjligt.

143. Biologisk mångfald, Richard?

2012-10-28 20:07

Hur gör vi med marker som måste mulbetas för att en lång rad rödlistade växter och djur ska överleva? På Rörbo gård i Västmanland, som är klassat som världsunik våtmark av Ramsar, kan djurägarna inte längre låta kor och får beta strandzonen.
Du driver en enfaldig linje där du bara värnar en art, vargen, som dessutom inte är ett hotat djur om du ser till hela världen.
Hur gör vi med områdena där tamdjur mulbetat fäbodvallar? Det här måste du ha svar på om du ska fortsätta med din enkelspåriga propaganda.
Här har du en länk från denna tidning till situationen på Rörbo gård:
http://www.jaktojagare.se/rovdjuren-hotar-deras-gard

142. #141 Miss

2012-10-28 19:58

Ordet miljö har många innebörder för mig. Men det första jag tänker på är att vi måste stoppa den människoskapade förlusten av biologisk mångfald.

Idag beräknar man att det utdöendet av arter som naturligt sker på ett år sker på en dag. Det betyder att utdöendet går 365 gånger snabbare än vad det gjort utan människans framfart. Det gör mig rädd, får mig att skämmas för min art och sätter eld i baken på mig att agera för att motverka detta.

141. Rickard miljöpartist

2012-10-28 19:35

Vad innebär ordet "miljö" för dej?

140. #136 & 137

2012-10-28 19:16

Miljöpartiet är landets tredje största parti. De senaste undersökningarna visar att partiet växer men det är ji valresultat som räknas så den som lever får se. Undersökningar visar att cirka 50% av befolkningen kan tänka sig att rösta på MP vilket också säger en del.

Sist jag kollade så levde mina fårägande vänner. Även alla mina jägarkompisar levde och stod fast vid att jakt handlar om att skörda av vad naturen ger och att vi ska se till att vi har en stark vargstam med god marginal. Desamma gäller mina hundägande landsbygdsbor med småbarn. Ja, kort sagt en övervägande majoritet av de landsbygdsbor jag känner. Jag känner en som är vargspkeptiker och en som jag inte riktigt vet var hen står.

Så jag behöver inte ljuga och hitta på. Jag vet dock att många är rädda för att prata om detta då de sett hur det kan gå när sabotage riktas mot rovdjursstängsel med mera.

139. #136 GA

2012-10-28 19:15

Nej, jag är inte talesperson får någon. Att jag är miljöpartist kan dock vara av intresse. Det skulle underlätta debatten om ni andra också berättade vilket parti som företräder er i Riksdagen.

Det är stor skillnad på att skriva "Miljöpartiet" och "Miljöpartist" efter sitt namn. Det ena sättet att skriva gör dig till talesperson, det andra visar var du som person ansluter dig. Det är tydligt i svenska språket hur man anger denna typ status.

138. Rickard

2012-10-28 18:43

Ditt Mp har 15000 medlemmar. Kärnan av dessa i storstäder. Ni saknar representanter i flera glesbyggdskommuner. Jag tror nog jägarorganisationerna med sina 200.000 medlemmar runt om i HELA Sverige är något bättre än ditt stadsparti att pejla av stämningen på landsbygden.

137. Rickard Miljöpartist

2012-10-28 18:07

Ditt umgänge måste nog inskränka sig till närmaste familjen. Sluta att ljuga om att alla du känner(utanför familjekretsen)skulle vara vargälskare. Det finns inte på kartan. Alla dina (och även Torbjörn Erikssons) inlägg i debatten kommer att snabba på MP:s avveckling, åtminstone på landsbygden. Ta en liten titt på den senaste tidens opinionsmätningar så ser kanske även du tendenserna.Partier som uttalar sig positivt om varg kommer att raderas ut i sinom tid.

136. Trams Rickard,

2012-10-28 18:07

kvalificerat trams, ingen nu levande fårägare vill lasta halva sin fårbesättning i plastsäckar för att skickas till destruktion, ingen, Rickard. Dina fårägare är antingen oerhört naiva, och har aldrig råkat ut för vargangrepp, eller så är det så helt enkelt att de inte existerar. Men om de gör det så har de ingen aning om hur det skulle bli med 5000 vargar, det innebär garanterat slut på fårhållningen i Sverige. Men det är förmodligen miljöpartiets mål.

Men käre Rickard, varför skriver du MiljöPartist efter ditt namn, gör du dig då inte till talesman för ditt parti ? Som för övrigt helst vill att alla ska bo i stan. Det viktiga är väl hur man uppfattas, jag vågar nog tala för alla här, vi uppfattar dig som talesman för ditt landsbygdsförödarparti, är det konstigt?

135. #133 MatsJohansson

2012-10-28 16:50

Man får gärna kritisera men man ska inte göra sig till talesperson för människor som inte bett om det.

Den dag alla landsbygdsbor anslutit sig till Svenljungagruppen får de föra landsbygdens talan tycker jag. Fram till dess får de föra Svenljungagruppens talan. Är det konstigt?

Jag skulle lika gärna kunna säga att jag för landsbygdsbornas talan när jag säger att jag vill ha en livskraftig population av varg. Men det gör jag inte trots att alla jag känner på landsbygden (inklusive fårägre, hundägare med mera) vill att vargstammen ska vara livskraftig med marginal.

134. Bra fast tvärtom Rickard.

2012-10-28 16:50

Vad tror du stockholmarna sa om vi stängde alla tunnelbanelinjer, samt kollektivbussar? Om du lovar att vargarna befinner sig under jorden, så är det ok för mig.

133. Rickard#127

2012-10-28 14:01

Finns det nån som ni i Miljöpartiet skulle kunna godkänna att få föra landsortens talan?Landsbygdsdemokraterna?
Eller vill ni helt enkelt inte att nån ska ha rätt att kritisera er??

132. #130 Hästeva

2012-10-28 13:56

En majoritet av Sveriges Riksdag (alla partier faktiskt) står bakom de åtaganden vi har gällande biologisk mångfald. Alla partier anser att alla inhemska arter ska leva i livskraftiga populationer.

Frågan är varför de inte handlar därefter. Ett svar skulle kunna vara att vi skulle bli utsatta för internationella påtryckningar om vi officiellt tog avstånd från dessa. Så att EU reagerar har inte bara med vårt medlemskap att göra. Hade vi inte varit medlemmar hade andra organ reagerat förr eller senare. Det är inte acceptabelt i den moderna västvärlden att utrota djurarter.

Jag svarar gärna på din fråga. Jag tycker att de personer som vill bo i stan ska få bo där och de som vill bo på landsbygden ska få bo där. Nu är det inte alltid så lätt eftersom jobb, sysselsättning med mera sätter gränser. Men jag tycker inte vi ska tvinga någon som hatar varg att bo där de uppehåller sig. Det vore lika fel som att tvinga någon som inte gillar tunnelbanor att bo kvar om man ska bygga en ny linje i Stockholm där personen bor.

131. Mats S

2012-10-28 13:55

ja, vi kan enas om att vargen ska bort från lands och kulturbygder, och ja, vi har varg här som stryker runt fårhagarna, än så länge inget angrepp på mina får, men grannarnas har jag varit med och lastat i plastsäckar. Sedan något år tillbaka verkar inte vargarna trivas så bra häromkring, så vi har inget revir för tillfället.

Rickard MP, det är nog så att Kjell Lennartsson företräder, inte bara ett gäng, utan ca: 300 000 jägare, och ännu fler landsbygdsbor, Vilka företräder du? förutom dig själv och ett gäng jakt och landsbygdshatare?

130. Miljöpartisternas gemensamma nämnare?

2012-10-28 10:52

Vad kan det vara? Jo er gemensamma nämnare är ert hat till jägarna. Försök att komma bort från ert tunnelseende. Även om ert vanligaste transportmedel är tunnelbanan. Vi är kraftigt många som har djur, både näringsmässigt och som hobby. Vi är inte i närheten av jaktvapen. Men vi är fruktansvärt frustrerade över att vissa ''skrikhalsar'' pratar sig varma över alla vargar som ni vill att Sverige ska förvalta. Om länsstyrelsens siffror på ca 300 vargar stämmer, vilket jag betvivlar, ställer till med såpass stora problem (min åsikt), hur stora blir då problemen vid en population av 5 000? När du ändå är i farten kan du väl öka önskat björnantal också. Alla dessa önskemål om rovdjur säger ju klart och tydligt vad ni tycker om landsbygdsbefolkningen.
Vår lokala miljöpartist vill ha vargarna i renbeteslandet. Han säger att fjällräven kommer att få mera mat efter alla kadaver av renar som vargarna tar. Detta ska gynna fjällräven. Men samerna då? Dom behöver vi inte bry oss om, bara vargen och fjällräven får det bra. Allt detta säger väldigt tydligt vad MP tycker om människor i Sverige. MP har nog inte så många anhängare bland samer och övriga landsbygdsbor.
En fråga till Rickard, och svara ärligt. Vill du verkligen att människor ska bo på landsbygden?

129. #127

2012-10-28 09:52

Nu företräder du inte landsbygden utan ett gäng jägare med varghat som gemensam nämnare.

Jag företräder mig själv och redogjorde för vad jag ror EU kommer svara. Att jag troligen kommer tycka bättre om deras svar än sossarnas biologiskt frånvända inställning är en annan sak.

Sverige har åtagit sig att skydd alla arter och se till att de lever i livskraftiga populationer. Gillar man inte det så får man välja företrädare som vill avbryta dessa åtaganden.

128. GA

2012-10-28 09:52

Mitt förslag var att enas om att inte slåss internt. Åtminstone inte nu när rovdjursfrågan är i kanske ett avgörande läge. PS. Jag har varg på "mina" marker. Har du?DS

127. # 124 Rickard Miljöpartist.

2012-10-27 23:30

Varför är det så viktigt för Er att reta upp landsbygden befolkning så mycket som möjligt? Skulle EU komma med något så orealistiskt galet och inte våra folkvalda svenska politiker kan göra något åt detta. Då skall vi omedelbart börja jobba för ett utträde ur denna överstatliga organisation. Det är tur att vi nu har en regering som börjat lyssna på drabbade människor och börjar kommunicera att de tänker ta strid för vår svenska demokrati och självbestämmande. Miljöpartiet verkar vara det mest miljöförstörande partiet för oss som bor på landsbygden så vi får hoppas på att socialdemokraterna håller Er på armlängds avstånd.

126. Ja du Helén

2012-10-27 23:29

och dessa ska du regera med. Allt som ska bestämmas i Sverige ska utredas av OBEROENDE (=av MP godkända) forskare. Inte ens Linda Laikre duger åt MP. Lycka till säger jag.

125. Käre käre Rickard !

2012-10-27 23:29

Har du en aning om hur många 5000 vargar är? Har du en blekaste aning om vad det skulle innebära för landsbygden? Har du möjligen bara en liten gnutta slutledningförmåga?

Mats S, det finns ingen bitterhet i vad jag säger, det är fakta så som jag ser det. Jag är verkligen inte ett smack bitter, jag brinner av kamplust för jakten och landsbygden, om det är enighet jakten och landsbygden behöver, så ställer jag upp. Men det räcker nog inte att jag och du jägarbröder går arm i arm i fronten. Det krävs att rätt många sväljer stoltheten. Men som Joakim skriver vad kan vi enas om? 0, 150, 180 eller 200. Jag vill inte ha några vargar på våra marker, vill du?

124. #123 Hästeva

2012-10-27 20:55

Jag tror att EU kommer svara Carl Sclyter att de vill ha en en utomstående utredning av populationens status och hållbarhetsstatus. När vi väl får en sådan utredning kommer minimiantalet öka med en tiopotens om jag får gissa. Så, i runda slängar 4000 tror jag minimiantalet kommer hamna på. Och det ska garanteras vilket i realiteten antagligen betyder tusen till.

Så, sossarna får nog fundera över sina uttalanden och skaffa sig lite koll för detta kommer de antingen hävda att de inte sagt alternativt få äta upp med underull och allt.

123. Stolt?

2012-10-27 17:40

Jag skulle bli riktigt stolt när länsstyrelserna kunde komma med någorlunda riktiga siffror. Det gäller hur många vargar vi har.Jag skulle tro att det finns ett stort mörkertal. Varför tror jag så? Här i mina trakter var det först tredje årets valpkull som blev officiell. Bara det kanske är 10 vargar. Det är säkert så på flera ställen i Sverige.

122. Konstigt

2012-10-27 13:39

Bra att S inser att man inte kan sätta ett tak utan ett minsta antal. Men konstigt att de föreslår minst 200 vargar när det anses behövas minst 380 om det samtidigt vandrar in nästan en varg per år för att stammen ska vara livskraftig.
Inplantering är ett ickealternativ i mina ögon då det inte är förenligt med en hållbar utveckling. Det gör att minimiantalet måste vara på en sådan nivå att man ha marinal för oförutsedda händelser och att perspektivet är hållbart för all framtid. Att prata om hållbarhet ur ett 100-årsperspektiv är patetiskt.
Min uppfattning är nog väldigt nära den som EU har och det ska bli intressant att höra svaret på Miljöpartisten Carl Schlyters fråga till EU-Kommissionen:

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=264976

121. Börja nu

2012-10-26 08:02

(119. Mats S Johansson)
Man kunde ju börja med ett gemensamt tak om det vore 100,160,180,210 spelar ingen roll just nu för antalet skall sedan ner till den nivå som majoriteten av drabbade mäniskor kan leva med.
Det kommer ta flera år att få ner ohyran till dessa nivåer.

120. GA #119

2012-10-25 22:55

Efter en ny lång harad full av bitterhet och anklagelser skriver du: "Så visst Mats, jag håller verkligen med dig, vapenvila skulle jägarna tjäna på, mycket! Men hur kan vi skapa den, när verkligheten nu ser ut som den gör?"
Jag frågar, räcker det inte bara med att vi jägare låter bli att aktivt attackera och kritisera varandra, så har man väl något som om det inte är en vapenvila så i alla fall något som gör livet lite svårare för bevarandesidan och det vill vi väl båda två, eller hur? Och du, glöm inte att jag bara bad om en tillfällig vapenvila.

119. Mats S Johansson

2012-10-25 22:23

Ingen skulle välkomna ett samarbete våra jägareorganisationer emellan mer än jag. Tyvärr tror jag inte det kommer att ske, trots att vi aldrig varit i närheten av det hot mot jakten som vi nu ser. SJF visar med all önskvärd tydlighet sin avsky mot JRF och den hållning man intagit beträffande 0 frilevande vargar i Sverige. Man hävdar tom att detta varit till förfång för SJF att driva sin målsättning om 150 vargar. JRF har varit och är ett rött skynke i de övre jägareförbundskretsarna. Är det någon som ska ta ett initiativ till ett samarbete så måste det vara SJF. Men dessvärre har de målat in sig i ett hörn, för att använda Glöersens ord om JRF, de har visat sitt förakt mot JRF så många gånger så vi kan nog inte förvänta oss någon invit från det hållet. Ingen jägare vill varg på sina marker, ändå hävdar man att från SJF att vi visst kan hålla 150 vargar, och nu kan man acceptera 180 vargar, jag tror nog förhandlingsutrymmet tom är större än så. Den dag tjänstemännen på SJF hamnar vid ett förhandlingsbord kommer man inte att tveka att höja det där talet förutsatt att man själva hamnar vid köttgrytorna. Tyvärr, är det så det fungerat historiskt, tyvärr är det kanske det vi kommer att få se igen. Om medlemmarna vill ha noll vargar på sina marker, så måste det väl vara det man ska driva oavsett följder, eller hur? Man hävdar att det inte finns någon återvändo, att vi aldrig kommer att få noll vargar, och att det är orealistiskt. Ja, det är möjligt, och då får det vara så, men man ska banne mig driva jägarnas vilja, ingen annans. Tjänstemännen på SJF vet inte mer om framtiden än någon annan, även om det verkar så när de uttalar sig.

Så visst Mats, jag håller verkligen med dig, vapenvila skulle jägarna tjäna på, mycket! Men hur kan vi skapa den, när verkligheten nu ser ut som den gör?

Till sist, vore det väldigt intessant att se Helen Pettersson svara på de frågor som Anders Lundberg ställt, som är mycket relevanta och skulle ge oss en insikt om vad S vill göra för landsbygdsbefolkningen och jägarna.

118. Helén Pettersson

2012-10-25 20:19

Helén Pettersson Minst 200 vargar – inget maxtak = FRITT FRAM FÖR OKONTROLLERAD TILLVÄXT.

Hur ställer sig Helén Pettersson till miniminivå på 1 000 björnar men vi har väl minst 3 300, ja troligen fler? Varför har vi inte hört några protester från socialdemokraterna angående björnförvaltning med minst 2 300 över miniminivån.

Helén Pettersson är det inte så att i de flesta mellansvenska län, utifrån länens areal och riksdagsbeslut, så har man en lodjursförvaltning som är flera hundra procent över de beslutade miniminivåerna = mer eller mindre utslagen rådjursstam.
Varför har socialdemokraterna inte protesterat mot detta.

Helén Pettersson minst 200 vargar – inget maxtak - utifrån björn och lodjursförvaltningen hur skall vi uppfatta detta? Vallöften som slutar i fri tillväxt för vargen?

Borde inte Helén Pettersson och socialdemokraterna se till att Sverige stöder Schweiz begäran (och gör egen begäran) om ändringar i Bernkonventionen artikel 22, som 11 medlemsländer redan har beviljats bl a Finland, att medlemsländerna själva ska sköta rovdjurspopulationen i sitt land som då också automatiskt följes av EU:habitatsdirektiv då EU ratificerade Bernkonventionen 1982?

Helén Pettersson utifrån ” Projekt varg” och ”Sårbarhetsanalysen”..
1.Borde inte vi och EU snarast få del av en utredning hur vi fått vår nuvarande vargstam? Är den inplanterad eller invandrad?
Varför bara DNA analys i bara två steg? En ökning till minst fyra DNA-led skulle troligen ge besked om vår nuvarande vargstam från 1982 härstammar från svenska djurparker?
Om den är inplanterad vem ansvarar för skador, angrepp mm och är den då inte rödlistad?
2. Vad beräknas varg- hela rovdjursförvaltningen kosta för berörda?
3. Hur många räknar ministrar/regeringen med att tvingas upphöra med djurhållning mm
4. Räcker det inte, utifrån Sårbarhetsanalysen, med 38, ja högst 100 vargar här i Sverige?

117. Du Stridsberg..

2012-10-25 14:27

Inte kan vi minska överstora klövvilstammar??
Dom var ju här före oss.

116. Ja tyvärr

2012-10-25 14:10

(99. Helén Pettersson)
Ni har så skrämmande rätt.

115. Beklagar MartinJ1

2012-10-25 13:00

Du har givetvis rätt och om GA vill kommentera mitt förslag så han/hon gärna göra det.

114. Mats S Johansson

2012-10-25 11:21

Det där var nog inte riktat till mig va? utan till GA som gjorde inlägg #112?
Håller dock med dig om att det ligger en del i det Ga skriver om man bortser från stycket om SvJF.

113. MartinJ1

2012-10-25 09:48

Det ligger väldigt mycket i det du skriver i #112 och jag bara väntar på nästa lögn från SRF som med Mikaels och andras hjälp kan krossas här. Det jag inte förstår är vad du tror dig uppnå med att slösa kraft på att kritisera andra jägare. Är det något bevaradesidan har lyckats med (än så länge) så är det att koordinera sina styrkor. Jag tror ingen vunnit ett krig där man valt att kriga på två fronter samtidigt mot en gott kordinerad huvudfiende och det som pågår i rovdjursfrågan är ett krig, inget annat.
Om jag får föreslå något så är det en tillfällig vapenvila mellan JRF och SJF under tiden vi ser till att inte tjänstemännen får full kontroll över svensk jakt. När den här stormen är över, och det är snart, kan vi slåss igen som vanligt.

112. MartinJ1

2012-10-25 01:56

Jag håller med dig om att det är uppmuntrande att Helen väljer att kommentera här. Det säger en hel del om vårt forum. Det är faktiskt den enda plats där man kan få uppleva en motpol till den verklighetsfrämmande värld som t.ex. SRF står för. Om man analyserar de kommentarer från rovdjursvänner som till o från dyker upp här säger de också en annan sak. De ser vårt forum som ett hot, ett stort hot mot deras sak, att fylla landet med rovdjur utan hänsyn till de som får bära konsekvenserna. Jag tror att det är många rovdjursintresserade som iaktar och följer debatterna här. Helt säkert är det många inte minst politiker och vargtjänstemän som loggar in här med jämna mellanrum. Därför är det viktigt att vara på tårna, att ösa på med nya och gamla argument, att trumma på hela tiden. Ju fler vargvänner som kommenterar desto bättre, de gynnar vår sak. Vi får tillfälle att argumentera mot deras rovdjursvansinne. Den okunnighet med vilken vargvännerna kommenterar här, lyser igenom för alla som har den allra minsta gnutta sunt förnuft eller kunskap om landsbygden. Jag dristar mig faktiskt att tro att den massiva kritik som C fått här, har haft betydelse för 180 taket. Vi ska vara mycket glada och tacksamma för Mikke Moilanen o Leif A m.fl. Det arbete de gör betyder oerhört mycket.

Vårt stora broderförbund som lever en alltmer tynande tillvaro, även om de hävdar motsatsen, har inte förstått hur viktigt ett högklassigt journalistiskt arbete är. Man har en dåligt fungerande blogg där Gunnar G i mån av tid lite med vänsterhanden kommenterar, och vågar någon medlem dunka på med kritik av det hårdare slaget, så bemöts de med ett arrogant tilltal, att man minskar sin medlemskader är förståligt. Avståndet mellan tjänstemännen på SJF och den breda medlemsmassan är avgrundslik.

Så välkommen med fler kommentarer Uffe Stridsberg m.fl. När man som ni ser världen genom ett sugrör, blir ni ett lätt byte för människor som upplever verkligheten varje dag, via sitt yrke eller sin hobby.

111. Bra Helen Pettersson !

2012-10-25 01:55

Utmärkt att du tar dig tid och läser kommentarerna. Vädjar nu till dig att verka för en helt oberoende sanningskommission som en gång för alla "gräver fram" hur det gick till då dagens vargar etablerade sig i våra trakter. Det som då framkommer borde bli vägledande i den fortsatta förvaltningen.
Vi som bott ute i denna verklighet hela tiden och fått våran vardag i grunden förändrad, vi måste få upprättelse och få en framtida delaktighet i detta bygge.
Innan ni bestämmer er för något tak hit eller dit, verka också för en heltäckande konsekvensanalys. Den saknas helt i senaste utredningen. Ni kan inte gå vidare med någon form av hedern i behåll utan en konsekvensanalys.
De politiker som rakryggade och ansvarstagande tar tag i den nu rådande situationen, lyssnar på oss ute i verkligheten, ni kommer säkert också att lönas för detta i kommande val.

110. Stiligt Helén

2012-10-25 01:54

att du svarar här på sidan hedrar dig. Sprid gärna ditt högst beundransvärda beteende till dina riksdagskollegor. För en sak är klar. att rovdjuren med vargen i spetsen är en tickande bomb, många människor på landsbygden gör snart uppror och då finns inga rovdjur kvar alls och ni sitter med ett smärre inbördeskrig på halsen. Inte bra.

109. #94 Martin

2012-10-24 19:49

Exakt vad jag försöker debattera med Uffe om, men han ignorerar svara.
Vi har väl fått färre trafikolyckor med älg och rådjur, vi har väl fått mindre med skogsskador tack vare att vi jägare varje år tar ner stammarna,eller??Och dessutom betalar för det!!!
De biologiska skälen till att älg och rådjursstammarna ökat så mycket sen de nästan var utrotade i mitten av 1800-talet,är tre.
1.Dagens skogsbruk med föryngringar i stället för ruttnande skog ger sly.Sly är älgmat-mycket älgmat ger mycket älg.Det är alltså dagens moderna skogsbruk som gör att det sker viltolyckor-inte jägarna.
2.Betestrycket i skogen.Under 1800-talet var skogarna sommartid fyllda av 100000-tals kreatur som konkurrerade om betet.
3.Rovdjurstrycket.Efter att klövviltsstammarna kollapsat ,kollapsade även rovdjursstammarna på 1860-talet några år senare(precis som på Isle Royale),helt naturligt. Rovdjuren flyttade till renbeteslandet,där det fortfarande fanns nåt att äta,Tamdjur=Ren.Frånvaron av stora rovdjur ger en förutsättning för stora klövviltsstammar.Det är biologi-inte Stridsbergs jakt-och jägarhat = naturflum.

108. Skendemokrati

2012-10-24 17:41

"En miniminivå på 200 och sedan är det upp till regionala förvaltningen hur det skall se ut" säger HP.
Titta bara på hur Sveriges mest rabiata naturvårdsenhet i Falun har agerat i exempelvis skyddsjaktsärenden. Där kör en miljövårdsdirektör sitt eget race och struntar blankt i viltförvaltningsdelegationen.
Allt medan en svag landshövding tittar på...
Är det det som är demokrati?

107. Uffe Stridsberg #101

2012-10-24 17:16

Du glömde svara på vad du menade med din hänvisning till biologiska skäl. Du påstår ju att klövviltstammarna är överstora pga av jägarna och inte av biologiska skäl. Jag frågade inte om bevarande skäl för det resonemanget förstår jag. Det jag undrar över är som sagt vad du menar med att öka jakttrycket med hänvisning till biologiska skäl?
Jag tycker du talar mot dig själv...?

106. Kjell Lennartsson #103

2012-10-24 16:52

Tack för ditt svar. Det klipper jag och sparar för framtiden.

105. Uffe

2012-10-24 16:52

Hur mycket kostar vargen om 5-10 år?
Och hur mycket kostar den på väg dit?
Hur ska vi göra med norra halvan av landet ?
Hur gör vi med dom drabbade?
Vem ska betala ?

104. I värnarnas värld är alla djur lika

2012-10-24 16:52

Om rovdjuren skall hållas på en nivå så att de endast bevaras, så skall givetvis betesdjuren behandlas lika. Eller snarare när de fått tänka till ett tag, på en nivå så att de precis klarar av att föda rovdjuren.

103. # 100 Svar Uffe Stridsberg

2012-10-24 16:01

Du undrar över hur bommade vägar kan förbättra mitt liv. Jo det är en av de proteståtgärder som vi kan göra för att få folk att förstå att vi inte kan ha en obegränsad vargstam i Sverige. Dessutom så stänger vi ute dina kompisar i de extrema värnarorganisationerna ifrån våra vägar och fastigheter vilket kan förbättra livskvaliten betydligt för oss som bor på landet.

102. Och så gick det iväg...

2012-10-24 15:15

...ett nytt brev till Herr Potocnik;

http://www.rovdjur.se/objfiles/1/LetterCommissio_-1821762095.pdf

101. Martin j #94

2012-10-24 15:15

Klövviltstammarna har nivåer som ligger långt över gynnsam bevarandestatus och i antal som inte är motiverade av bevarandeskäl. Jämför hur man nu söker lägsta nivå för gynnsam bevarandestatus för varg. Klövviltstammarna hålls överstora för jaktintressets skull, men det har sitt pris. Ett tiotal människoliv och många hundra skadade i samband med 40 000 årliga trafikolyckor med klövvilt.
Därför behövs också en kvalitetssäkrad eftersöksverksamhet som kan ta hand om och förkorta trafikskadade djurs lidande. Givetvis kostar trafikolyckorna också i form av materiella skador stora pengar och därtill omfattande betesskador för skogsägare.

100. Lennartsson #97

2012-10-24 15:14

Ser fram emot att få läsa dina rader. Du skriver här: "En annan konsekvens är att många privata skogsvägar nu har fått låsta bommar."
Att göra det besvärligare för folk som vill ut på skogsvägarna med bil, säg mej på vilket sätt sådana åtgärder förbättrar ditt liv.

99. Helén Pettersson

2012-10-24 13:41

Först och främst skall du ha en applåd för att du faktiskt kommunicerar med väljarna för det är inte ofta man ser.
Men om man skall vara ärlig så spelar det ju inte så stor roll vad S tycker i vargfrågan då ni ändå inte skulle få bestämma om den ifall ni kom till makten eftersom ni behöver V och MP hjälp för att bilda regering. I en sådan regering så lär S knappast prioritera miljöministerposten när ministerposterna skall tillsättas...

98. I Dalarna, med den länsstyrelsen...

2012-10-24 13:41

...kommer regional förvaltning att kräva stödutfodring av vargar, så många lär de bli...
Då blir rovdjursturismen intressant, nästan som i safariparken på Kolmården.

97. # 91 Uffe Stridberg – Nu är tiden kommen för dig att ta ansvar!

2012-10-24 13:41

Vi har redan skickat svar till Borås Tidning så du behöver inte oroa dig för att du inte får ett offentligt svar i den tidningen. Vi svarar Er även i andra tidningar om vi bara får möjlighet. Så fort vi bara får reda på var ni sprider Era lögnaktiga alster så kommer det svar. Att Ni nu vill avsvära Er allt ansvar för att djuren lider kan jag förstå. För Rovdjursföreningen är väl inte direkt kända för att ta ansvar för den vargpolitik som man för. Men nu är det den dagen kommen när det är dags att ställa sådana som dig mot väggen och avkräva ett ansvar för den oresonliga vargpolitik som ni för. Man kan inte kräva en obegränsad vargstam utan att ta konsekvenserna av detta. En av dessa konsekvenser är att många gratisarbetande eftersöksjägare strejkar. En annan konsekvens är att många privata skogsvägar nu har fått låsta bommar. Det kommer även att byggas vargsavvisande staket runt många fina ängsmarker vilket gör att dessa inte blir tillgängliga för allmänheten. Detta är mycket som du och dina gelikar kommer att få stå till svars för mot allmänheten när de vaknar.

96. Helen Pettersson.

2012-10-24 12:00

Intressant det här med regional förvaltning och inga pekpinnar.
Innebär det här med regionalförvaltning att exempelvis Dalarna kan besluta att i Dalarna skall det inte finns någon frilevande varg? Utan att NVV eller staten ska komma med pekpinnar?

95. En eloge till Helen för besöket på sidan!

2012-10-24 11:59

Oavsett vad man tycker i vargfrågan om den politik som Helen Pettersson företräder så borde hon få en eloge för att hon går in och läser kommentarer och svarar på denna sida, det är vi sannerligen inte bortskämda med att rätt högt upsatta politiker gör.

Fler borde göra det, och då kanske får se vad vi som är drabbade tycker om vargplågan!

94. Uffe Stridsberg?

2012-10-24 11:59

En fråga. Du och dina polare skriver dels i er debattartikel men också på andra ställen att vi har en överstor älgstam pga jägarna och inte av biologiska skäl. Varför skriver ni så? I min värld så skulle älgstammen av biologiska skäl varit större än den är idag om inte jägarna skjutit ned den. Far ni med osanning medvetet eller är ni bara okunniga?

93. På en punkt har sossarna helt rätt!

2012-10-24 10:11

Vi skall inte hjälpa miljörörelsen med att bygga upp en livskraftig vargstam med hjälp av renrasiga Ryska zoovargar. Ersätta en frilevande stam av Helt VÄRDELÖSA djurparksbastarder i Sverige, som är grundlagd av miljörörelsens ”Projekt varg” genom kriminella handlingar i syfte att avveckla jakten, jägarna, jakthundarna och rennäringen.
Om vi hjälper till med att ersätta denna stam av värdelösa hybrider som härstammat ifrån Baltiska Zoon mellan hund och varg som väger 40 kilo och som är mer inavlade än helsyskon med renrasig Sibirisk-Rysk varg som väger ca 70 kilo. Den Sibiriska vargen är den största vargen och den värsta dräpare evolutionen har skapat.
Att plantera in Ryssvargar blir det en negativ vargutveckling för Sverige. Som inte heller gynnar jakten, jägarna och jakthundarna.
Så länge vår vilda ”vargstam” består av totalt värdelösa djurparkskorsningar mellan hund och varg som inte har något som helst berättigande i vår natur, så länge finns också hoppet att detta vargvansinne skall få ett slut.
För det enda rätta kravet är att vilda hybrider saklöst skall dödas varhelst de påträffas.
Förr eller senare kommer bevisen fram, om vi sätter stopp för nyinplanteringar.

92. Helen

2012-10-24 10:11

Jag har sagt det förut och säger det igen tyvärr känns det som nästa fas infallit.
Igår: Demokrati, Idag: Demokratins diktatur, Imorgon: Diktatur.
När alliansen lämnäde över beslutet om antalet vargar till NVV inföll diktaturen, Uzbekistan. Tjänstemän med särintressen skall besluta om "hur" mycket jobb de skall ha. Vargen har anställt många, på både NVV och LST, och kommer att anställa många.
Var du fått ditt golv på 200 ifrån ställer jag mig frågande till, har inte sett den siffran någonstans av alla dessa vargberäkningar.
Allt detta sprunget ur ett brott, illegal utplantering. Oavsett om det någonsin kommer en sanning om det eller inte så hade vi ca 40st vid inträdet i EU. Alltså blir 40st golvet om vi skall följa EU:s art och habitat direktiv och vi inte är intresserad av att reda ut brottet.
Skandulv med Liberg i spetsen har räknat fram 38 som ett MVP, det sett i ett positivt perspektiv för vargen då 25 , enligt uppgift, är det korrekta talet.
Så 180, 200, 210, 380 eller obegränsat handlar ju bara om att främja jobb för tjänstemän och kanske politiker, vad vet jag.
Vargen tillför inte landsbygden en enda positiv effekt bara negativa. En annan studie Liberg gjort, ju längre ifrån vargen man bor desto positivare är man och således vice versa. Garanterat majoriteten av befolkning som bor med varg runt knutarna vill inte ha varg.
Skall Pajala, Hansjö, siljansnäs, orsa etc etc etc rösta om det skall vara biltullar i STHLM??
Du pratar om lokal förankring. har du satt dig in i hur de olika LST:erna arbetar? När polisen går in och utfärdar skyddsjakt för att skydda människorna! Helt plötsligt då ändrar sig LST och utdelar ett skyddsjakts beslut.
Vet du att barn åker skolskjuts pga vargen? Vet du att förskolor inte går till skogen pga vargen? Listan kan göras hur lång som helst utan att ens nämna jakthundarna.
Jakten det den som aktivisterna vill åt och ni tjänar deras syfte.
Tyvärr är ju din sida ett ännu sämre alternativ än alliansen då ni genast skulle lämna dessa frågor till MP.
Man kan lugnt säga att vargen testar verkligen demokratins gränser.
Vad är demokrati? Bara majoritetsbeslut?
Finns respekt och ta hand om varandra värden med i demokrati?
Det är möjligt vid en folkomröstning att det skulle bli ett ja för vargen då de flesta bor ej i dess närhet. Tyvärr tror jag att för de flesta är det varken eller som gäller. För oss som skall leva med dom 24timmar om dygnet är en gång en gång för mycket och ingen statistik i världen ändrar ju den personliga upplevelsen.
Anarkin är på väg och riktigt dåliga strömningar känns mer realistiska då landsbygden tappar allt förtroende för samhället. Inget gott kommer ur det. Allt detta för att odla ett av världens mest framgångsrika rovdjur som har ingenting att göra med utrotningshotad.
Vem går först människan eller vargen? För oss känns det som ni ger vargen företräde och ni säger passar det inte så flytta. Är det demokrati????

91. Kjell Lennartsson #65

2012-10-24 10:10

Men oj! Du föreslår att "vi" ska anställa eftersöksjägare och du skriver att jag har kompisar på Naturvårdsverket och att vi kan avsluta eftersöksstrejken genom att " se till att vi får ett tak för vargstammen".
Vilket förtroende du har för min förmåga Kjell! Hur har du fått syre till det?
Men Kjell, eftersom Rovdjursföreningens och Djurskyddets gemensamma debattartikel var publicerad i Borås Tidning igår 23/10, Svenljungagruppens hemtrakter, så tycker jag, med respekt för dina åsikter, att du ska skicka in ditt debattsvar till BT. På så sätt kan vi debattera vidare inför en större och bredare publik än här.

90. Så sant....

2012-10-24 08:03

som det är sagt 89:an.
Det tråkiga i det här fallet har myndigheterna inget intresse i sanningen.
Hittas dock ett varghårstrå som blivit krökt då minsann finns det resurser och VILJA.
Det handlar om jobb och tjänstemän med särintressen.
Korrupta myndigheter och flata politiker.
Vargen omsätter pengar men för oss på landsbygden bara negativt, dvs vi skall betala för kalaset.
Sveriges särklass största faunabrott.
Man skäm av vara del av det NYA Sverige. Alla skall tjäna pengar, hur bryr man sig inte, se bara Karlsson och NSF. Hujedamig...

89. fabler 83.an

2012-10-24 07:24

bevis för införsel av varg finns det kan vi tacka tullverket för, att sen de involverade tjänstemän och annat folk har förtvivlat försökt att få fram en egen bild om vargens härkomst visar endast hur desperata dessa människor är.

88. # 84 Helene Pettersson

2012-10-24 07:22

Man undrar om du verkligen följt med i vargfrågan den senaste tiden. Vi har faktiskt fått en sårbarhetsanalys från forskarna som visar att vi endast behöver 40 vargar i Skandinavien för att vargen skall överleva i 100 år. Man lägger sedan till 150 % på detta antal för att ta höjd för eventuella katastrofer vilket gör att de menar att vi behöver 100 vargar i Skandinavien vilket ger ca 80 vargar i Sverige. I art och habitatdirektivet står det att jakt inte får bedrivas på arter som inte uppnår gynnsam bevarande status därför är det viktigt att uppnå detta. De direktiv som EU har angående gynnsam bevarande status är att man skall ha en sårbarhetsanalys i botten och att gynnsam bevarande status skall ligga betydligt över. Vi menar att betydligt över 80 vargar är 120 vargar vilket mycket väl skulle kunna vara gynnsam bevarande status för då har man lagt på ytterligare 50%. För att drabbade människor skall kunna se någon framtid i detta elände så måste man vara tydligt med vad man vill och vilken framtid som man har att möta. Att som ni gå ut med att vargstammen skall vara obegränsad och låta lokala tjänstemän få avgöra hur många vargar varje län skall ha är det samma som att säja att Ni på landsbygden har ingen framtid. Här måste du inse att för att denna fråga skall få någon typ av acceptans så måste det till ett rimligt tak för hela Sverige som Lena Ek pratade om i veckan. Det finns inte några juridiska krav i art och habitatdirektivet om att man inte får sätta tak på ett viltslag så jag förstår inte varför Ni politiker hela tiden duckar för inför EU kommissionen i denna fråga. Att som socialdemokraterna motarbeta en genetiskt förstärkning genom insättning anser jag är det samma som att jobba för att skada landsbygdsbefolkningen onödigt mycket. Här måste ni tänka om. Om vi kan rätta till inavelsgraden genom utsättning av vargvalpar så behöver vi inte så många vargar. Det är också viktigt att förstå att inavelsgraden lättare rättas till i en liten stam än i en stor stam. Om vi får en obegränsad vargstam som du förespråkar så kostar det oss markägare och bönder minst 1,4 miljarder om året. Det är enorma summor för våra gröna näringar. Det gör att många kommer att knäckas under denna börda.

87. Helén Pettersson #84

2012-10-23 22:15

Jag tycker mig skönja en del taktik både i dina svar i intervjun och i kommentaren här, men om vi glömmer det för ett ögonblick... Långsiktighet och förutsägbarhet är mycket viktigt. Hur tänker ni säkra att er rovdjurpolitik verkligen kommer att verkställas om ni vinner valet? Kan du lova att inte rovdjurspolitiken blir en del av "ge och ta" med era eventuella regeringspartners när ni ska samlas om ett gemensamt program?

86. Helén

2012-10-23 21:58

Vad tror du är bäst för "folket i buskarna" som drabbas av vargens härjningar? Ett tak på 180 vargar eller ett golv på 200?
Vad tror du är bäst för klövviltet? Få eller många vargar? Vad tror du är bäst för tamdjuren? Ett tak på 180 eller ett golv på 200? Vad tror du är bäst för en levande landsbygd? Ett tak på 180 eller ett golv på 200?
På ovanstående frågor är svaret ett tak på 180.

Vad tror du är bäst för betraktarna (stadsbor) ett tak på 180 eller ett golv på 200? På denna fråga är svaret antingen: "ska de skita i" eller spelar ingen roll.

Du Helén kanske kan göra ett försök att förklara vilka positiva effekter som kommer ut av frilevande varg i Sverige?
På vilket sätt gynnar det den globala vargpopulationen på över hundratusen vargar att vi i Sverige på artificiell väg odlar en geografiskt avgränsad population med litet eller inget utbyte? Då kan man ju lika väl avla fram en stam inom hägn där de inte gör någon skada. Eller är hela idén att vargen ska göra skada? Det verkar ju onekligen så.

85. MP?

2012-10-23 21:00

Och hur hanterar S MP i vargfrågan? Är vargfrågan en kompromisskandidat i förhållande till ex höjda skatter eller avskaffande av RUt eller liknande? Vilket parti skulle ta miljöministerposten om S vann? Skulle S tänka sig att stödja Alliansens rovdjurspolitik såsom den kommer att utformas redan nu, i opposition?

84. Intressant.

2012-10-23 20:09

Mycket intressant att läsa era kommentarer. Det verkar finnas många fria tolkningar av vad jag har sagt eller ej. Faktum är dock att vi i Socialdemokraterna står fast vid samma politik i vargfrågan som vi har haft ända sedan Åke Petterssons utredning kom. Vi vill inte ha utplantering av varg, vi vill inte ha ett tak satt, för det slutar ändå aldrig som något annat än en teoretisk siffra, och vi vill ha en långsiktighet i vargförvaltningen. Den svenska vargstammen är inte bestående av genetiskt defekta individer även om den genetiska statusen är låg. Det betyder att vi inte behöver ha så bråttom som regeringen försöker påskina. Deras siffra på 180 vargar förutsätter en mycket stor grad av inplantering. Det stödjer inte vi. Om ni har lyssnat på hela intervjun så hör ni när jag säger att vi inte förespråkar en "fri tillväxt" av varg. Vi vill ha en miniminivå på 200 djur, och sedan är det upp till den regionala förvaltningen hur det ska se ut.
Om vi vill ha en regional och lokal förvaltning av rovdjuren i vårt land så förutsätter det också miniminivåer och inte taknivåer. Annars bestäms ju allt centralt. Men det kanske ni vill? Jag tycker inte det är en bra politik.
I vilket fall. Vi står fast vid den inriktning vi har haft de senaste fem åren. Regeringen kommer med nya siffror, först 210, sen inga, sen 180. Vad har de egentligen för långsiktig strategi? Helt omöjligt att veta.
För oss är det helt avgörande med långsiktighet i all viltförvaltning. Det är synd att inte regeringen delar vår syn på det.

83. Finnmarksbo - 79

2012-10-23 19:51

Vad man vet är att det fanns varg i Trysilområdet 1976 (blev troligen en kull född det året). Jag har också hört när spårarna kom till norra Värmland i början på åttiotalet för att spåra de första vargarna som dök upp att vid samspråk med ortsbefolkningen att några hade sett varg under en längre tid däruppe men det var ingenting som man talade högt om (med risk för att inte bli trodda).
Det finns teorier som säger att det har funnits varg i långa tider i Trysilområdet dvs den var inte helt utrotad.
Alla som blivit utpekade för att ligga bakom utplantering har kategoriskt förnekat all inblanding.
Det gäller NVV, SNF, djurparkerna
Jägarförbundet, Stora skog. Det utesluter inte möjligheten att någon privatperson har agerat. Det är dock en viss svårighet att komma över en vild varg för att släppa ut den i Värmlandskogen. Min tro är att någon av vargarna kom från Trysil och den andra var en långvandrare som tagit sig ner till mellansverige. Något svar lär vi aldrig få.

82. Man börjar fundera

2012-10-23 19:23

hur det är ställt å huvudets vägnar vad gäller politiker. Först störtdyker centern och det börjar pratas om ny partiledare. Anledningen säger man att det dåliga företagsklimatet skall vara. Nådig frun som är näringsminister görs till boven i dramat. Det verkliga skälet till väljarflykten har man fortfarande inte fattat vad det är. En rovdjurspolitik som är förkastlig. Nu börjar sossarna på samma linje. Omvärldsanalys, vad kan det vara? Saknas tydligen i de flesta partierna. Enbart storstadsröster kommer inte att räcka nästa val 2014!

81. VALFLÄSK!

2012-10-23 19:22

Det här med antal vargar börjar verkligen lukta illa nu!
Det är ganska lätt att läsa mellan raderna i den här politiska frågan.
Att sossarna går ut med ett högre tak än det blå blocket är bara ett sätt att värva röster!
PS. Jag har alltid röstat rött.....aldrig mer! DS

80. 60 Stridsberg

2012-10-23 17:34

Att säga att det är jaktintressena som gett stora klövviltstammar är inte biologiskt motiverat,det är jakthat. Det är som att säga att det är Antisimex fel att det finns mycket löss. Vi följer dom tilldelningar som ge oss av länsstyrelser o.dyl.
Men du har ju helt rätt i att det är skogsägarna som bestämmer om vad dom anser är "överstora" viltstammar,hur mycket dom vill få in skogsbruket och hur mycket dom vill få in på jaktarrenden, det ska inte avgöras av några urbana naturflummare.

79. Ulvvän - 75 !

2012-10-23 17:34

Skrönor eller inte ? Du refererar till A.Bjärvall som expert. Du kanske inte har läst en intervju med honom i en fristående jakttidning nån gång på 80-talet. Där säger han som expert att vargen aldrig varit borta från värmlands o dalaskogarna?? Idag tror jag inte att ens han själv skulle säga så igen. Innan vargarna kom till Skrockarberget, så tog samme A.Bj ut svängarna i en artikel i tidningen Dala-Demokraten ( mitten 70-talet). Då ville han uppföra ett stort hägn söder om Fredriksberg ( Eskilsberget) ner mot Hällefors. I detta hägn skulle vargar från djurparkerna ( rapport projket Varg) sättas ut, lära sig ta älgar, för att därefter släppas utanför hägnet.De flesta tog detta utspel som en rötmånadshistoria då.
Experterna från denna tid från Sv Naturskyddsf kom senare att hålla i rovdjursfrågor på Naturvårdsverket. Vi som hela tiden bott o verkat i dessa skogar, vi hade under dessa goda snövintrar stenkoll på spåren ute i skogarna. Fortfarande bodde folk kvar ute på torpen. Några vargspår fanns ALDRIG ute i markerna. Vi ute i verkligheten kommer alltid att kräva ett svar på vilka krafter som olagligt satte ut vargarna.
Dagens politiker torde vara helt okunniga om detta, tävlar om hur mycket varg vi skall ha.En inavlad vargstam som tillkommit på "grumliga vägar".

78. #76

2012-10-23 15:08

Vi kommer aldrig att få enighet i den här frågan, i förhandlingar måste man ge och ta. Det jag menar är att de stora miljöförstörarna skrattar gott när de organisationer som skall företräda den naturintresserade människan ryker ihop och slåss om några vargar. Gruvindustrin och skogsbolagen är nog väldigt glada om det blir mer varg och mindre folk i glesbygden. Vargar klagar inte på miljöförstörande verksamhet ;)

77. Vad jag inte förstår

2012-10-23 11:38

är att det alltid talas om ett visst antal som golv. Är inte det minsta intresserad av minsta antal, utan ett svar på hur många vi ska´ ha som tak. Om politikerna får säga minsta antal hela tiden, så svär man sig fri även om vi får 2000 vargar. Nej, ge oss ett ärligt svar på hur många maxantalet blir. Finns snart inget parti att välja i nästa val, alla är för insyltade i varandra och ser till en hög inkomst och en jättepension. Landbygdsdemokraterna, ge oss ett klart svar var ni står i övriga frågor än rovdjursproblematiken, vilka skulle ni stödja om ni kommer in i riksdagen?

76. Problemet, Dieselpower...

2012-10-23 11:38

...är att vargen finns kvar för de som vill det, men hos de som inte vill ha den. Så länge som merparten av befolkningen är ovetande eller vilseledd, och en liten klick fanatiker som skriker högst tas för mycket på allvar, är det för tidigt att lägga sig.
Och de som tror att man behöver bo i extrem glesbygd (5 mil till närmaste granne, det hittar man inte många) för att ha empati och kunna dra slutsatser är vilsna oavsett vad man tycker om varg. Men det är få som inte inser problemen när de drabbas av dem, och det får man inte hjälp med i SNF,s diskussionsgrupper i storstadskretsen.
Vargcirkusens start och utveckling skulle det behövas en sanningskommission till. Det räcker inte på långa vägar att Bjärvall skriver en bok. Då är det nog bättre att titta på den här filmen han är med i:
http://www.youtube.com/watch?v=lIPUQx4aquQ&feature=related

75. 69 Mårdner

2012-10-23 09:45

Skrönan om vargutsättning i Värmland tar visst aldrig slut.
Om man läser Bjärvalls bok 'Trettio år med rovdjur' eller Henrik Ekmans 'Vargen den jagade jägaren' så får man seriösa beskrivningar om hur det gick till när de första vargarna dök upp i Värmland på åttiotalet. Anders borde veta eftersom han var ansvarig på NVV för rovdjur vid den tiden. Henrik har inte han heller hittat något som bevisar att vargen var utplanterad. Norlens bok är en ren skröna. Inga konkreta bevis har lagts fram men det finns gott om skåpbilar som har släppt ut vargar. Det konstiga är att det blev bara två stycken som blev kvar nämligen det första paret som fick valpar.
Att vargar kan vandra långt vet vi nu. Kynna hannen i Norge och Galvenhannen i Sverige har bägge kommit från Finland på senare år.
En märkt hona där sändaren gick sönder vandrade från södra Norge tills hon sköts i Finland. Man kunde rädda data från sändaren och såg hur hon vandrat upp genom landet.
Frågan om varifrån de första två vargarna kom ifrån kommer vi nog aldrig att få svar på.
Frågan nu är i stället hur vi ska förvalta de vargar som vi nu har och hur man kan minimera riskerna för tamdjur och hundar.
Dessutom finns idag tre olika förslag om antal vargar; högst 180, lägst 200 eller 380

74. Valet 2014

2012-10-23 09:44

Efter det uttalandet från sossarnas talesperson för i rovdjursfrågan så blir det ingen röst på dem i nästa val för min del.

73. 3006 Medelpad

2012-10-23 09:44

Förstår inte riktigt. Så för att man skall ha landsbygds koll så måste man bo på landsbygden och helst inte ha någon granne på på fem mil, eller hur funkar kriterierna? Ofantligt trött på att höra att alla andra inte har någon koll. Med den inställningen så idiotförklarar man ju en majoritet av sveriges befolkning. Att idiotförklara folk brukar inte direkt vara lösningen för att få fram sin åsikt eller förståelse för sin situation. Jag är helt inne på det sista inlägget från Dieselpower istället för 5-års kommentarer såsom den från Jim.

72. Gräva ned...

2012-10-23 09:09

...stridsyxan är det tid att göra nu. Många vill ha noll vargar (jag oxå) en del vill ha tusentals(tex NSF).
En bra kompromiss är 180 stycken, vargen finns kvar för de som vill det men de skador den kommer att åsamka blir hanterbara, vargen kommer att jagas vilket gör att den blir skygg för människor, Nu är det tid för oss som gillar jakt, fiske och naturupplevelser att samarbeta, så att vi kan förhindra den destruktiva påverkan som gruvindustrin och de stora skogsbolagen har på vår natur. Ett lyckat exempel på detta är protesterna mot stenbrottet i Ojnareskogen på Norra Gotland. Finns det ingen skog, då finns det heller ingen plats för oss att jaga eller titta på fåglar, vandra eller vad vi gör.

71. 200 vargar i 08 området då.

2012-10-23 09:08

Det blir ju kalas bra med regional förvaltning. Då kommer dom 200 vargarna finnas innanför tullarna i Sthlm. Helt OK med mig.

70. ser egentligen

2012-10-23 09:08

ingen större skillnad på C och S förslag på vargstammen, ett golv på 180 eller 200 vargar,eller för den delen 380 som NVV vill ha,gör med en obegränsad tillväxt ingen som helst skillnad för oss som bor och verkar i glesbygden. Alla de problem som vargen för med sig kommer att fortsätta eskalera precis som det gjort hittills och så länge vi skall ha varg frilevande kommer det att kosta både blod svett och tårar plus en hel massa pengar.... Nej 0st frilevande vargar är den enda rätta vägen ut ur detta elände och enda valet för alla partier att återupprätta förtroendet från landsbygden igen...

69. 53 finnmarksbo

2012-10-23 09:08

Mkt bra det du tar upp i din artikel. Vargförespråkarna borde sätta sig in i historien om vargens återkomst.
Här i norr är majoriteten av Jägarkåren helt ovetande om vargens återkomst i Sverige. T o m socialdemokraternas taleskvinna i jaktliga frågor tycks höra till skaran okunniga och för att inte tala om SJF representanter här i norr.
Harry Fredriksson Leksand samt journalisten och författaren Nils Norén har ett digert material, bla intervjuer med personer som var med vid vargens återkomst i Värmlandsskogarna.
Västerbotten och Norrbotten är idag i samma situation som det var på 70-talet i Värmland(Bergslagen)

Det är fullständigt obegripligt att inte jägarkåren och politikerna här i norr inte inser den farsot som kommer att drabba norra Sverige.

Åke Edlund Umeå har gjort flera lättfattade exempel på vargens reproduktion om vi som ex skulle gå på SJF linje med 1-2 vargföryngringar i varje län.
Vi har inget beslut om vargjakt och det händer mkt under tiden som beslutsfattarna drar ut på tiden.

VÄSTERBOTTNINGAR, kräv besked av tjänstemannen och rovdjurssamordnare Michael Schneider anställd av länsstyrelsen, han är skyldig att svara på frågor om varg, var varg har obs, hur många vargar han måste ha vetskap om här i Västerbotten.
Redan nu på första snön finns det vargspår på flera ställen i Västerbotten. Det har med stor sannolikhet lämnats rapporter till vederbörande tjänsteman, ställ frågor till honom, han är skyldig att svara.
Sedan kan vi ju ställa oss frågan om Helen Pettersson är en lämplig person att representera Socialdemokraterna som taleskvinna i jaktliga frågor. Jag har haft stora förhoppningar på H P men nu börjar jag tvivla. Det kanske räcker för hennes del med att hon är nyvald ordf. för Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

68. Lite kul

2012-10-23 09:06

Lite kul att på denna sida är det flera som sagt rösta inte på alliansen utan rösta rött, röstar man då för att få fler vargar. Jag trodde vi ville ha bort vargen. Rött är lika med dött parti

67. ja det är upplagt

2012-10-22 23:30

för tragikomik så småningom,och nu har ju bodil blivit vargforskare på någon timme med

http://www.svtplay.se/klipp/363085/bodil-appelquist-om-miljoministerns-vargbesked-motsagelsefullt

66. Uffe Stridsberg

2012-10-22 23:24

Jag ser att jag hade rätt om att du förordar kollektiv bestraffning, men jag betackkar mig dina debattknap, Uffe. Jag har bara repeterat vad ni säger i insändaren, d.v.s att vi som inte strejkar ska betala 63 miljoner som kollektivt straff för något som dessutom i många fall orsakats av en bilförare som inte anpassat hastigheten till förhållandet. 3 miljoner per länstyrelse står det i insändaren att ni uppskattar kostnaden till.(se citat) När en svensk överåklagare går ihop med SRF och förordar kollektiv bestraffning då kan man verkligen tala om att ändamålen helgar medlen.
På tal om omsorg om trafikskadade djur, var det inte ni på SRF som ondgjorde er över att vi jägare var för ivriga när det gällde ett eftersök på en skadad varg i vintras?
Citat från insändaren "Uppskattningsvis kommer det att kosta runt tre miljoner per länsstyrelse att anställa de eftersöksekipage som krävs. Medel för att bekosta eftersöksverksamheten ska, som den viltvårdsåtgärd det är, givetvis tas ur den statliga viltvårdsfonden som innehåller de pengar som årligen betalas in av de som vill jaga, genom att man löser ett obligatoriskt statligt jaktkort. Behövs mer pengar i viltvårdsfonden genom beskrivet förlag, regleras det genom en justering av kostnaden för det statliga jaktkortet."

65. # 39 Svar Uffe Stridsberg – Svenska Rovdjursföreningen

2012-10-22 23:05

Den debattartikel som Ni skickade till ett flertal landsortstidningar för att belysa problemet med att vi eftersöksjägare strejkar från frivilligt eftersöksarbete är enormt ogenomtänkt. Du menar att vi inte skall ha strejkrätt från frivilligt eftersöksarbete för att Jägareförbundet får 2,5 miljoner ut viltvårdsfonden för att organisera eftersöken. För det första så är vildvårdfonden till 100% finansierad av oss jägare vilket givetvis gör det rimligt att en del av dessa pengar skall återgå till jägarorganisationerna. Dessutom så bedriver Jägareförbundet utbildning för eftersöksjägare och när organisationen fungerar så är det en utmärkt välorganiserad verksamhet som står till samhällets tjänst dygnet runt alla dagar på året. Men när Ni inom rovdjurslobbyn nu kör med den hårda linjen och inte är villiga att diskutera en samförståndslösning med oss som bor och verkar på landsbygden så ställer vi inte upp på frivilligt gratisarbete längre. Då kan ni gärna anställa eftersöksjägare om ni vill. Men om du tror att dessa anställda eftersöksjägare inte har strejkrätt så har du fel. De kan strejka för något så trivialt som högre lön. Vi strejkar för något mycket viktigare, nämligen en möjlighet att bo och verka på landsbygden. Vi har beräknat att det kostar ca 74 miljoner per år om man skulle betala timlön för de eftersök som vi nu utför. Men om man skall hålla med egna hundar och dessutom träning för dessa så skulle det säkert kosta fler hundra miljoner för samhället. Men Er lösning var ju inte att samhället skulle betala detta utan det skulle tas ifrån familjekassan hos lansbygden befolkning - nämligen jägarna. Nej Uffe Stridsberg, det är du och dina gelikar i varglobbyn som faktisk är de som i dag är ansvariga för att det ligger djur och lider efter vägarna. Och det är faktiskt du och dina kompisar på NVV som kan avsluta eftersökstrejken omgående genom att se till att vi får ett tak för vargstammen. Men samförståndslösningar är inget för rovdjursföreningen. Ni fortsätter väl som vanligt att kräva en obegränsad vargstam.

64. Börjar du krokna, Stridsberg?

2012-10-22 22:56

Känns som en lite annan ton i dina två senaste inlägg. Du efterlyser en saklig diskussion men det har inte direkt varit ditt varumärke hittills. Tala nu om vad de ska göra, människorna som känner att deras livsplaner raseras av att samhället ska ha en konstjgord vargstam. Något besked måste du ha till dem mer än att de ska flytta eller börja spela bridge.

63. Mats S Johansson

2012-10-22 22:49

Vårt, debattundertecknarnas, mål är att trafikskadade djurs lidande ska vara så kort som möjligt. Samma mål har seriösa eftersöksjägare och de är i flertal. Men faktum är att det ibland inte blir några eftersök, på grund av strejken. Eftersöksuppdraget har då blivit ett politiskt verktyg och det är otillständigt. Då behövs alternativa lösningar och det handlar inte alls om att straffa Jägareförbundet, som nog gör vad de kan. Kanske kan priset för en annan lösning, 63 miljoner skriver du själv, bli för högt för alla jägare. Kanske man inser den eventuellt ekonomiska följden av strejken, även om man inte inser det etiskt förkastliga i att eftersöksstrejka.

62. Tak eller golv?

2012-10-22 22:48

Regeringen pratar om golv på 180. S säger att inget maxtak skall finnas men en siffra på 200. Förra regeringsbeslutet var minst 210 utan tak. Vi måste få ett tak med en siffra så att politiker ej kan slinga sig för valfläsk. Ett TAK. med en siffra som är realistisk.

61. Inaktuella vargantal!

2012-10-22 22:48

Om nu Regeringen klubbar igenom ett tak på vargstammen på 180 individer. Då skall det finnas ca 18 st föryngringar i Sverige. Det föds alltså ca 4st överlevande valp per föryngring 18 x 4st valp = 72st varje år. Dessa valpar/ungvargar är fullstora när licensjakten äger rum alltså under vintern. 180 + 72 = 252st vargar. Sedan har vi ett stort mörkerantal eller som Liberg brukar säga hängslen o svångremm på ca 100%. Detta tak på 180 vargar är alltså en inaktuell siffra och kan i verkligheten vara så stort som ca 504 vargar.
- Taket måste gälla under hela året! Hur kan man som forskare vilseleda människor med sådana missvisande/felaktiga siffror?

60. Mats Johansson #47

2012-10-22 22:46

Kanske även till stövarjägarn #44
Jodå Mats, det är i huvudsak samma debattartikel som i Dalatidningarna och i ett antal andra landsortstidningar.
Vad vi skrev var:
"För jaktintressets skull, och inte biologiskt motiverat, har vi överstora klövviltstammar som är inblandade i cirka 40 000 trafikolyckor årligen."
Så ser det ut. Så många trafikolyckor med ett tiotal dödade och flera hundra skadade människor årligen i viltolyckor och höga materiella kostnader. Stora klövviltstammar ger dessutom betesskador och är ett oönskat inslag och kostnader för de flesta skogsägare.
Storleken på klövviltstammarna är överstora och inte biologiskt motiverade, men givetvis önskade av de som jagar. Men ett högt pris har det. Om du Mats jämför hur man nu försöker hitta minsta biologiskt motiverade vargstam, så kanske du förstår.
Varför du lägger oss till last uttryck som "mördat" när det gäller klövvilt och som du kanske läst andra uttalat, förstår jag överhuvud taget inte.
Kan vi inte försöka hålla oss till en saklig diskussion?

59. Inga inplanterade vargar?

2012-10-22 22:21

Helena Pettersson är tydligen helt ovetande om att vi redan har en inplanterad stam och dessutom att det är hybrider. Socialdemokraterna har tydligen inte sett effekten som slagit mot Centern. Trodde man att det skulle bli regeringsskifte, så är ni nog rökta efter det här.

58. Pinnocio i #39

2012-10-22 22:11

Om ditt namn hade varit Pinnocio hade din näsa varit en meter vid det här laget, Uffe. Din insändare är ett illa dolt angrepp på er huvudmotståndare SJF och inget annat. Jag ställde följande fråga till dig i ett av de medier som tagit in insändaren (varför var det förresten olika personer som skrivit under den samma insändaren i olika media): Ingår det i SJF ansvar att tvinga folk att genomföra eftersök? Du vet mycket väl att SJF inte stöder strejken.
Om inte svaret är ja, varför ska SJF straffas för att några få inte genomför eftersök? Varför ska en hel jägarkår, trots att de flesta, som du skriver här, inte stöder strejken, betala ytterliggare 63 miljoner (3*21) i jaktavgifter för att några få "strejkar". Jag hoppas jag aldrig får se någon jägare föreslå att alla påbevarandesidan ska straffas för vad P-T-P.org håller på med. Kollektiva bestraffningar må vara OK för SRF, Uffe Stridsberg och några till på den s.k. bevarandesidan. I ett civiliserat samhälle hör det inte hemma.

57. Frippe nr 20

2012-10-22 22:09

Denna Helen Pettersson är född i en stad som heter Umeå(wikipedia). Umeå ligger i Västerbotten och har ca åttiotusen innevånare om du klassar det som landsbygd drar jag slutsatsen att du själv bor i en så kallad storstad typ Stockholm o alltså saknar erfarenhet av varg i din omedelbara närhet.

56. Tak!!!

2012-10-22 22:06

Några av Naturvårdsverkets tricks att få politiker m fl att tro att rovdjursstammarna är mindre än de i verkligheten är att att underkänna alla icke "kvalitetssäkrade observationer" av rovdjur. För att en observation skall anses vara "kvalitetssäkrat" har man nämligen så höga krav att många observaionerna ej räknas. Uppskattningarna av antalet rovdjur blir därför därmed med nödvändighet för låga. Det finns ju enl ovan ett s k systematiskt fel i beräkningarna av storleken rovdjursstammarna! Det s k mörkertalet i uppskattningarna tas aldrig hänsyn till. Och mörkertalet är troligen mycket större än de flesta tror!

Så tyvärr, även om vi får till ett maxtak kommer NVV ändå att grundlura allmänheten med sina inventeringssiffror. NVV har aldrig hittills redovisat tillförlitliga siffror, när det gäller uppskattningar av viltstammarna. Historien förskräcker.

Och utan ett tak på rovdjursstammarna blir fältet för manipulering av siffrorna oändligt stort för Rovdjursföreningens medlemmar i NVV. Så därför måste ett tak för antalet absolut sättas.

Något för Helen Pettersson m fl att fundera över

55. Hermelinen

2012-10-22 22:05

Tack! Du har tydligen läst samma desinformation i deras artikel? Jag behöver inte svara UFFE själv tydligen. Ja det var många i vårt län som reagerade över denna fullständigt snedvridna artikel. Att Alhem skriver under den gör mig smått chockad.Som åklagare borde han stå för fakta och sanning.Men när denna dyrkan till ett djur som inte ens kan vara renrasigt går in i huvudet på ena sidan, går förmodligen all sans och vett ut på den andra sidan. Men varje sån artikel slår med kuslig precision in en ny spik i vargens kista. Och vargdyrkarna själva tycks ha garaget fullt av den varan!!

54. Hillbilly

2012-10-22 22:05

Det stämmer jag har kritiserat JRF tidigare och och även försökt att få till jägarsamarbete om ett Nej till frilevande varg i Sverige via en facebook grupp.

Min kritik av JRF var innan de tog beslut om att arbeta för ett Nej till frilevande varg i Sverige och kritiken handlade då uteslutande också om att JRF vid den tidpunkten bejakade vargen.
Arbetet i facebook gruppen har jag av olika anledningar lagt ned.
Jag anser inte heller att det längre behövs ett nytt jägareförbund. Då JRF nu har exakt den vargplicy som jag kämpade för.

53. Valfläsk - okunnighet !

2012-10-22 21:39

Generationer tillbaka i min släkt har varit arbetare och sanna demokrater. Faktiskt glad att min far inte behöver läsa detta utspel från S-kvinnan. Här värnar hon vargen på ett sätt som inte är i takt med den verklighet vi har ute i skogen idag. Säkert okunnig också på vilket sätt vargen fick fotfäste igen i landet efter mer än 100 års bortavaro i de trakter som de återinsatts i. Vädjar till henne att noggrant läsa Svenska Naturskyddsföreningens " Rapport från Projekt VARG" som utgavs 1976. Den behandlar vargens situation och framtid i Sverige. Den här borde alla politiker egentligen läsa, ta sig en funderare om vi skall förvalta någonting som tillkommit på olagliga grunder. S borde också inse att storskogsbolagen inte varit overksamma i denna tid då detta skedde. T o m Skogsstyrelsen var på "hugget" och sökte hos Jordbruksverket (diariefört) om införseltillstånd av varg (tidigt 80-tal). Borde väl vara ngt för journalister att gräva i? Var finns dessa krafter idag i detta bygge? Svenska Jägareförbundet drev också en insamling i mitten på 70-talet för vargens återkomst. Viktigt att veta för dagens jägare.

52. Hur lång tid tar det Björn Isaksson?

2012-10-22 21:37

Hur lång tid behöver Du för att visa att Centerpartiets golv om 180 vargar har lyckats få ner vargstammen i Sverige till 180 individer totalt?
När får vi som tvivlar se det?

51. Snart dags att börja tänka Socialdemokrater

2012-10-22 21:37

Efter genomlyssning konstaterar jag att S inte tagit ställning utifrån senare tids vargdebatt utan hon upprepar vad S sagt tidigare. Dessutom dras politiska växlar i ett försök att vinna fördelar av den havererade rovdjurspolitiken och alliansens hantering.
Vad Lena Ek sagt är intervjusvar och inte politiskt underbyggt i alliansen och inte distinkt. Man talar om tak men det låter som golv i mina öron.
För mig har inget förändrats i sak mer än att Lena Ek inte längre offentligt vågar backa upp tjänstemännen på NVV.
Socialdemokraterna måste ta i vargfrågan i grunden utifrån aspekten en trygg levande landsbygd och att individen hålls skadelös från statens ambitioner att införa ett rovdjur i människors närmiljö. Konfliken mellan miljön, arbetstillfällen, matproduktion och levande landsbygd ställd mot vargens skadeverkningar och hot kan politiken inte fly ifrån. De partier som försöker blir de som på sikt förlorar.
Själv är jag fn en blankröst i riksdagsvalet, får se vad jag hamnar 2014. Jag går efter vad som görs, inte vad som sägs.

SJF har tydligen inte större ambitioner än vad Lena Ek uttryckt, Inte precis en kämpande intresseorganisation. De verkar mer som en organisation i symbios med centerpartiet och makten. Tragiskt. Jag kan nog spara medlemsavgiften dit nästa år.

50. Jo, så här, Stridsberg

2012-10-22 21:31

Jag har läst ert världsfrånvända alster flera gånger. Det har jägareförbundarna säkert också gjort. Men nu strejkar en del av dem, inte de som har ansvar för miljonerna, men andra, eftersom det inte går att få någon rim och reson i rovdjursfrågan i det här landet. Du, Alhem och Stensson får ta på er en ansenlig del av ansvaret för det. Ni förnekar de landsbygdsboendes alla problem med exempelvis vargar, och då kan ni inte räkna med något annat än den fulla konflikt ni drivit fram.
Om det nu är så, Stridsberg, att det finns jägare som strejkar från eftersök, trots att de inte har något eftersöksuppdrag, så borde du bara sitta fullkomligt nöjd, kanske bubblande av lycka, i din skrivarstuga.
Nu tar jag det igen, och jag skriver det som jag skulle ha gjort i skolböcker för särskolebarn:
Det är inte risken för att hunden ska dödas just vid eftersök som leder till strejk. Det är istället risken att det snart inte finns någon möjlighet att jaga med löshund i vargtrakter. När jakthundarna, läs jakthundarna, inte behövs, är det slut med eftersök utförda av jägare med jakthundar/löshundar.
Du kan inte på fullt allvar tro att jägare ska hålla ställande älghundar utan att de kan jaga med dem.
Försök minnas det nu, Stridsberg. Det är alltså inte risken vid eftersök som strejken handlar om utan vargsituationen i stort.
Är det så svårt att fatta att jägarkåren inte kommer att hysa jakthundar den dag de inte längre går att släppa? Varför har du inte själv en ställande älghund som du kan göra jobbet med, det jobb du kräver att jägarna ska göra? Du kan skaffa en hel kennel, Stridsberg, och specialisera dig på eftersök i vargtrakter. Då slår du samtidigt undan fötterna för jägarkårens uppdrag - något du hett eftertraktar.
Dessutom skapar ni ju lite arbetstillfällen. En statlig myndighet för eftersök. Det är inte illa det.

49. Golvet

2012-10-22 20:57

Måste bort! Taket skall ligga så lågt att all verksamhet fortfarande går att utöva. Alla andra frågor har ingen betydelse när det kommer till att vara drabbad. Om så inte är fallet måste samhället ta ansvar och utbetala summor som motsvarar vad den drabbade anser sig har förlorat. Inte vad staten eller NVV/LST anser de ha råd med. De gör inte det idag där varg inte är tillåten, så den som för ett ögonblick tror att de som drabbas får tillbaka något för att de skall hushålla varg tror jag/hoppas jag måste tänka till. Vill vi ha varg skall vi också vara villiga att betala för det. Inte som idag då privatpersoner betalar för något de inte vill ha för att folk som anser att de tillför något skall ha gott samvete medan latte'n rinner ner.

48. ogillar

2012-10-22 20:56

tycker inte om dina åsikter är inbiten socialdemokrat och fackföreningsmänniska men jag är hundförare med drivande hund det funkar inte med varg närvarande.jag ber dig att ta reda på mer om detta

47. Desinformation,Stridsberg

2012-10-22 20:56

Om det var samma insändare som gick i Falu-Kuriren så var den minst sagt full av desinformation-man måste nog vara rabiat jägar-och jakthatare för att överhuvudtaget se nåt sammanhang i svamlet.Det var jägarintressenas "fel" att det fanns så stora klövviltsstammar-annars brukar det ju heta att vi "mördar" stackars oskyldiga djurmammor och pappor-nu blir vi anklagade av Stridsberg,Alhem och djurens rätt att vi inte "mördat" tillräckligt med oskyldiga klövdjur.Det är jägarnas fel att det sker trafikolyckor med vilt o.s.v. Jägarna har inte mördat nog.Jägarna har bevarat "överstora" klövviltsstammar.Vad som är små,stora eller överstora stammar får man känslan av att det ska avgöras av urbana naturmuppar,ornitologer och natur"vänner"="majoriteten".
Att det biologiskt skulle vara det moderna skogsbruket med mycket sly,minskat betestryck o.s.v.som ger mycket klövvilt, tycks inte dessa storbiologer bry sig om-eller vill man hellre sprida jägarhat?
Kan det vara skogsägarens fel att det finns mycket klövvilt,kan det vara bondens sätt att odla som ger mycket viltsvin?Kan det vara så att jägarna minskar skadorna och till på köpet betalar för att göra det??

46. Jo Dick Broman #34

2012-10-22 20:55

Jo, visst har du ett parti att rösta på och som vill ha noll frilevande vargar. Det vet du väl? Två stockholmsdamer som grundat ett parti som ska få "landsbygden att överleva" och har kompassen inställt mot Riksdagen. En punkt på partiprogrammet och den är vad du efterfrågar. Om du inte redan känner till detta, vill jag i demokratins namn tipsa dig Dick.

45. Tak!!!

2012-10-22 20:54

Om man inte sätter tak på antalet vargar går det med vargstammen som det gått med björnstammen. Man beslutade år 2003 att vi skulle ha 1000 björnar i Sverige (inget tak). Detta beslut har mig veterligt inte ändrats sedan dess.
Vi har i dag ca 4 000 björnar. Detta antal har uppnåtts genom att Naturvårdsverket bestämt hur många björnar det max får skjutas varje år

Ett beslut om 1 000 björnar betyder således 4 000 björnar för NVV.
Hur skulle då NVV tolka ett beslut om minst 200 vargar?

NVV har en helt egen agenda och driver den konsekvent. Hur har politikerna kunnat låta detta fortgå under så lång tid?

44. Ulf Stridsberg

2012-10-22 20:54

Desinformationen bestod också av påståendet att älgjägarna jagar ut älgarna på vägarna med ökade älgolyckor som följd.
Sanningen är att de flesta älgolyckorna sker i mörker då ingen jakt pågår. Vidare är viltolyckstoppanra under vintrar med stort snödjup, i samband med kalvning under vår/försommar och slutligen i samband med brunsten i månadsskiftet sept/okt.
Ni far ut med lögner och villfarelser och slår er för bröstet i all er präktighet som i själva verket är okunskap

43. Startade Nordiska Jägaralliansen

2012-10-22 20:52

För 1-år sen kastade du skit över JRF Dick, sen så startade du Nordiska Jägaralliansen för att få en ändring i den Svenska Rovdjurspolitiken ? hur gick det med det nya NJA ?

42. SD

2012-10-22 20:52

En väldigt enkel fråga som då fordrar ett enkelt svar, vart står SD när det gäller VARG?
Det är väldigt många som undrar.Svaret blev: I nuläget så har vi egentligen bara uttalat oss om vargen, där vi menar att den nivå med 210 vargar är en rimlig nivå.

Vi håller på att sätta ihop en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett heltäckande djurpolitisk program, tills dess får vi helt enkelt avvakta

Där vi då kommer ta upp rovdjuspolitiken, landsbygdsproblematiken och så vidare.

41. Realism, Dick

2012-10-22 20:51

Du lever i en fantasivärld, noll vargar är en utopi.
Ek säger 180.
Pettersson minst 200.
Du får kalla mig vad du vill och fortsätta tjura som en unge som inte får ditt lördagsgodis eller försöka stötta ett förslag som har möjlighet att lyckas.

40. S gör politiskt självmord med vargfrågan.

2012-10-22 20:50

Helén Pettersson visar usel insikt och värnar Umeå och Stockholm i.st.f. hennes hemläns glesbygd. Men S gör fler misstag.

Nedanstående är sista stycket i en bedrövlig artikel signerad Elisabeth Höglund från ”deras” största tidning:

”Blir det ingen auktoriserad jakt på varg i vinter, så kommer varghatarna att fixa att lika många vargar dödas i alla fall. Hittills i år har 33 vargar ­under mystiska omständigheter ­dödats i de svenska och norska varg­reviren. Klockan halv tre natten till förra onsdagen kördes en varg ihjäl på en liten skogsbilväg i Dalarna. ­Bilen som dödade vargen var belagd med körförbud. Till saken hör att länsstyrelsen redan beviljat skyddsjakt på en varg i det här reviret men vargen blev aldrig skjuten. Nu ­krossades den i stället av en bil. ­Viltolycka? Nej, jaktbrott, förstås. Men någon polissak lär det väl inte bli – för polisen är väl med i jakt­laget.”

Här kan hela artikeln läsas, http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article15647522.ab

Detta är ett exempel på hur illa tidningarna fungerar. Okunniga tyckare släpps fram men fakta från drabbade förtigs och finns helt enkelt inte i dessa missfoster till tidningar.

Köp inte Aftonbladet.

Aftonbladet har jag avstått ifrån ända sedan Lotta Grönig skrev sina rovdjursskrönor i AB. Nu ser det ut som jag får avstå AB ett tag till då man nu släpper fram ett sådant orakel som Elisabet Höglund med sina lögnaktiga och självsäkra beskyllningar.

Lär av Dalademokraten som med sin poserande och rovdjurspropagerande chefredaktör Göran Grejder lyckats skrämma över sina landsbygdsprenumeranter till konkurrerande Dalarnas Tidningar. Dalademokraten befinner sig nu på ruinens brant och står inför omfattande nedskärningar och förändringar. Överlevnaden på lite längre sikt är högst osäker, både för tidningen och chefredaktören Grejder. Greider är en ekonomisk belastning för S i dubbel bemärkelse.

39. Hermelinen #33

2012-10-22 20:49

I princip svarar jag inte anonyma hojtare, men eftersom signaturen hermelinen går in för Hans-Ove Hansson så gör jag undantag.
Till att börja med, läs vad vi skriver: Länk:
http://op.se/opinion/debatt/1.5128041-kvalitetssakra-eftersok-vid-viltolyckor
Som vi skriver i vår debattartikel så har Jägareförbundet ett arvoderat uppdrag att "tillhanda hålla välutbildade eftersöksekipage". Det innebär i sammanhanget jägare och eftersökshundar. Man har även ett uppdrag att utveckla eftersöksverksamheten.
Läs uppdraget här:
http://www.jagareforbundet.se/Documents/%C3%96vrigt/allm%C3%A4nnauppdraget_2012.pdf

Jägareförbundets länsansvarige för eftersöksverksamheten rekryterar resurspersoner för detta och som då får ett "uppdrag" och ett ansvar att göra eftersök om de har möjlighet när det behövs. När man har möjlighet att utföra sitt uppdrag, men avstår med hänvisning till eftersöksstrejken, då har man svikit sitt uppdrag. Så enkelt är det faktiskt.
Att det sen finns jägare som hojtar om att de strejkar från eftersök utan att ingå i eftersöksorganisationen, så är det bara munväder och det bortser vi ifrån. För att citera Gunnar Glöersen (och det gör jag inte ofta): "Man kan inte strejka från ett uppdrag man inte har."
När signaturen hermelinen sedan försöker göra gällande att eftersöksbojkotten handlar om säkerheten för eftersökshunden, så finns det ingenting i Svenljungagruppens motivering för strejken som stöder det.
Länk till Svenljungagruppen: http://www.vargtak.nu/om-svenljungagruppen/
Jag vet att många jägare är förtvivlade över dessa dumheter som bojkott och strejk är. Man förstår vilket dåligt rykte det ger jägarkåren.
Jag vet också att många ansvarsfulla jägare gör vad de kan för att eftersöksorganisationen ska fungera i trakter där strejken fått fäste.
För att citera en sådan jägare i tidningen Dalabygden:
"Jag har så galet svårt att förstå vad polisen har med göra om vi ska få vargjakt eller inte.
"Polisen är utsedd för att se till att trafikskadade djur inte skall lida och vi är deras förlängda arm."
"Då är det mitt jobb att se till att djuren inte lider, det är det primära" betonar han, som inte tycker att djurs lidande ska göras till ett politiskt vapen.
Det är precis detta vår debattartikel handlar om. Kan man från jägarhåll inte leverera sitt uppdrag, finns andra alternativ och ett sådant pekar vi på i vår debattartikel.

38. #12 Bra med kloka farmödrar.

2012-10-22 20:47

Malmstens farmor sa:Kom ihåg pojk att en lögnare måste ha gott minne.Min farmor sa:Kom ihåg pojk att sanningen flyter alltid ovanpå lögnerna.

37. Ett erkännande om vargproblemen !

2012-10-22 20:46

Den som kan se bortom orden,ungefär som när man ser kroppsspråk !
När man diskuterar antalet för en djurart för hela landet,och kommer fram till ett antal om några hundra djur,då erkänner man samtidigt att denna art medför stora problem.
Det är bara det att istället för att säga det hänvisar man till andra oväsentliga problem fastän man vet att 2000 vargar ger ofantliga problem.
Jämför med att vi har kanske 4000 björnar i Sverige (ett problem för sig men det går inte att jämföra med varg) Vargen är och förblir värst !
Vilket historien tydligt har visat !
En del hönshj....or tycker att vi ska pröva igen ! Och dom är många !
Tänk på vilket jobb din farfars farfar lade ner för att vi skulle kunna vistas i naturen på ett tryggt sätt och kunna beskatta dom ätbara djuren. För jag vet att många i vargmaffian är köttätare.Man kan se om dom är varulvar,dom dreglar när dom ser kött.

36. #32 Uffe Stridsberg

2012-10-22 20:46

Sedan när lyssnar du på vad Mårdner säger? Vi vet alla att med dagens rovdjurspolitik så är Västerbotten inget annat än en potentiell genomfartsled för vargar som inte är dumma nog att försöka stanna där. Vad Mårdners har för avsikt med sin argumentation vet bara han själv.

35. Cassman

2012-10-22 20:45

Håller med dig att vi landsbygdsbor skulle vara varghatare kan inte vara mer fel
Jag håller av alla djur oavsett det är tamdjur, husdjur, vilda djur och även rovdjur. Problemet är att samexistens kan bara ske när det finns plats för alla.
Vargen= ödemarksdjur
Sverige är ingen ödemark, även om vissa tror det, Sverige är glesbygd. Där det bor folk och vargen kommer dit så blir det problem, det är fakta.
Vargen, precis som när röda armen retirerade inför wermachts offensiv operation Barbarossa, lämnar den brända jorden bakom sig. Det är ju något vi på landsbygden inte kan eller tänker acceptera oavsett vad stan tycker. Det här handlar ju om fastighetspriser, arrende , möjligheter att hålla djur och rent kvalitativt leverne. Argumentet passar det inte så flytta är inget vi accepterar.
Alla skall ju självklart få uttala sig men jag motsätter mig att tjänstemän, på statliga verk med sär intressen, driver egen butik. Har själv pratat med rovdjursansvariga på LST och dom säger inte emot mig. Det tolkar jag som att det jag säger är närmare sanningen än myndighetens version. För dom handlar det ju om jobb, ett annat kvalitativt leverne. Då jag tycker stöld är fult och oacceptabelt motsätter jag mig självklart när lögner ligger till grund för vargens utbredning. Jag är bara intresserad av sanningen.
Vargens tillbakakomst i Sverige?
Det finns ingen svensk varg dom är utdöda och kommer aldrig tillbaka. Kontakta gärna JoJ redaktionen så hjälper dom dig säkert gärna med länkar om möten på 70talet till NSF: s erkännande av utplantering av djurparksvargar. Artiklar där utländska forskare påtalar att både utseende och beteende av tex "Rödluvan" tyder på mer hundgener.
Kontakta gärna SJF Närke och be om referatet ifrån vargsymposiet i vålådalen 2012. Läs och speciellt utländska forskares syn på hur vargproblem skall hanteras så kanske ett eller annat ljus kan tändas för dig.
Att det styrs av en liten grupp med bla fd tjänstemän ifrån NVV numera styrelsemedlemar i SRF talar ju sitt tydliga språk. För mig är 1+1=2. Inte som professor H. Rosling vid Uppsala universitet påtalade att aktivister sällan var intresserad av fakta. Rosling föreläser i bl.a. statistik och jobbar med fakta.
Självklart sprids grisarna bäst i 80 km/h, släpvagnsfart dvs. Ingen har ens försökt förneka det.
Som sagt Jag är bara intresserad av sanningen inget annat. Tyvärr omsätter vargen mer pengar än vi troligen kan föreställa oss och då blir lite si och så med sanningen speciellt när tjänstemän får driva butik oemotsagda

34. Björn Isaksson, Din medlöparinsats imponerar inte

2012-10-22 18:38

Björn Isaksson, varken Du, jag eller någon annan kan förutse vad som händer efter nästa val.
Har Du glömt att Fredrik Reinfeldt bjöd in Miljöpartiet att medverka i regeringssamarbetet på valnatten vid förra valet?
Hur kan Du veta att det inte kommer att ske igen?

Dessutom skiljer vi ås åt när det gäller målet. Kenneth och jag vill ha bort vargen och arbetar för Nej till frilevande varg i Sverige, men Du bejakar vargen och stöder SJF och Centerpartiets falska vargpolitik.
Ser man på vargfrågan och Centerpartiet ur två diametralt helt olika perspektiv så blir naturligtvis också svaren helt olika.

Jägare har i dag inget politiskt parti att rösta på om som säger Nej till frilevande varg i Sverige.
Det spelar ingen större roll vem som blir miljöminister heller. Vargstammen kommer att växa oavsett vilken som har miljöministerposten, som partiprogrammen ser ut i dag.

Jag stöder inte Centerpartiet men inte Miljöpartiet, vad som händer på Miljöministerpost sidan efter nästa val, det tar jag ställning till då.
Jag är glad över att vi har JRF.
Men jag är besviken på alla jägare som bejakar vargen, tänker NIMBY och agerar medlöpare till en vargpolitik som innebär att vargen sprids och ökar i Sverige.

33. Om desinformationen, Stridsberg

2012-10-22 18:32

Nu frågade du inte mig, men jag känner mig trängd att svara dig i alla fall, Stridsberg. Du, Alhem och Stensson desinformerar på ett väldigt förslaget sätt. Ni talar om att Jägareförbundet får 50 miljoner ur viltvårdsfonden, bland annat för att tillhandahålla eftersöksekipage, men talar först senare om, lite i förbifarten, att det faktiskt är jägarna själva som betalat in varenda korvöre i Viltvårdsfonden.
Det är exempelvis jägarna som finansierar lejonparten av vargforskningen.
Ni desinformerar när ni vill påskina att eftersöken är jägarnas ansvar. Det är polisens ansvar och det vet ni, men det vill ni inte berätta. Jägarna gör detta på frivillig basis. Därför är det lika mycket Uffe Stridsberg uppgift, som jägarnas, att söka upp och avliva trafikskadade djur. Anmäl dig redan i kväll Stridsberg och räkna med nattmanglingar framöver.
Ni desinformerar när ni påstår att jägarna bojkottar strejken på grund av konkurrens om bytesdjuren. Sanningen är att det inte går att jaga på det sätt vi gör i dag i Sverige, med löshund, där det finns vargetablering. Sanningen är också att du och resten av Sverige kan glömma effektiva eftersök med löshund den dagen ingen längre vill ta ansvar för att föda upp och livnära en hund av löshundsras.
Men det där tror jag att du är glad över. Du ärl väl i grunden ute efter att få stopp på löshundsjakten, om jag inte missminner mig. Visst vurmade du för en utredning av löshundsjakten, som du tycker "hotar" vargarna.
Ja, ungefär så.

32. Mats S Johansson #14

2012-10-22 18:27

Angående vargar i Västerbotten.
Läs #22 Mårdners inlägg om varg i Västerbotten. Mårdner bor visst där och han skriver "Västerbotten har idag varg på flera ställen."
Men du Mats kanske också bor där och vet bättre än Mårdner.

31. Hans .Ove Hansson #11

2012-10-22 18:10

"Vår käre Uffe Stridsberg tillsammans med Alhem och djurskyddets ordförande hade en insändare i Östersundsposten för några veckor sedan. Som var full av desinformation", skrev du Hans-Ove. Men du nämner inte VAD som i så fall var dessinformation. Nämn något som var dessinformativt så får jag se vad du menar.

30. Därmed...

2012-10-22 18:10

tackar jag för mig efter 44 år som trogen socialdemokratisk röstboskap.

29. Inplanterad ? "projekt varg" blir verklighet

2012-10-22 18:10

Kanske dags för alla nya läsare här på "siten" att lägga 60 minuter på Norska uppdrag gransknings reportage från 2010. Allt för många "måste vara en tillfällighet" i interjuer med högt uppsatta svenkar. här kommer länkarna 6 st.
http://www.youtube.com/watch?v=wY8zDeChDGI
http://www.youtube.com/watch?v=lIPUQx4aquQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lBViYhk4RfY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xpuZcEw4iK4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CBgP3_QhObc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KwV3_xt3mEA&feature=related

28. #26

2012-10-22 18:09

Från 120 st till 250.000 på 40 år!
Och det utan prat om inavel och invandrare från andra länder..
Samma med björnen. Nu över 4000 st - utan nya gener?!

27. Både rätt och fel, Stridsberg

2012-10-22 17:44

Naturligtvis är vargen inget stort problem i Norrland. Men då måste man tillägga ännu. För om du och dina gelikar får som ni vill, kommer även renskötselområdet att krylla av varg och då blir det naturligtvis ett problem. Det går inte att stoppa in ett stort och potent rovdjur och tro att ingen kommer att märka någon skillnad.
Det ser vi vargområdena i dag - människor är förtvivlade över vargspektaklet.
Men om det bryr du dig föga, skulle jag tro.

26. Landsbygd= varghat= fel!

2012-10-22 17:31

Jag förstår inte varför det sägs att människor boende utanför städer o samhällen inte accepterar rovdjur, det är enbart en myt! Undersökningar visar på motsatsen. Det är militanta jägare som försöker plantera den uppfattningen. Dom säger också att vi som bor i städerna inte ska yttra oss i rovdjursdebatten! Så min fråga är ganska enkel, ska jägare boende inom tättbebyggt område också förses med munkavle? Skulle det inte vara trevligare med en debatt som är grundad på fakta? Till Skade kan jag bara säga, bevisbördan är din, när, var och hur gjordes den olagliga inplanteringen av vargar? Var det samtidigt som när vildsvinen släpptes ut ur sina hägn? Faktaruta: Mitten på 60-talet fanns det ca: 120 vildsvin i vilt tillstånd i Södermanland det var den totala antalet i Sverige, numera finns det ca: 250000 i vårt land. Där har ni jägare ett ansvar och en samhällsnyttig uppgift!

25. Jaha, Dick och Kenneth...

2012-10-22 17:30

Ska vi fortfarande rösta bort centern, eller ni kanske tycker det här i kombination med MP blir bra?

24. Det är rätt uppenbart..

2012-10-22 16:25

..att Helen Pettersson inte har hängt med i vargdebatten riktigt på sista tiden.
Det hon säger finns inte ens med på kartan vad gäller förvaltningen av varg, då hennes förslag inte på något sätt åtgärdar genetiken eller ger en vettig förvaltningsplan, vilket var det EU krävde av Sverige.
Antalet vargar är inte det viktiga för EU, det är en hållbar förvaltningsplan som säkerhetställer vargens överlevnad som de efterfrågar.
Det har hon tydligen missat, likväl som stordelen av kramarmaffian.

Jag är övertygad om att hon kommer att få göra en vargpudel inom en snar framtid..

23. ???

2012-10-22 16:15

Regional förvaltning som ska sätta maxtaket på varg?
Vad händer om man i regional förvaltning inte vill ha varg eller hamnar på ett antal av totalt 50 vargar?
Kommer (s) då att peka ut vilka regioner som ska ha varg och hur många som ska finnas?

22. Helen Pettersson...

2012-10-22 15:39

...vet egentligen inte vad hon pratar om då det gäller varg, hon borde naturligtvis läsa på och göra sig införstådd med det 40 åriga facit vi har ifrån Bergslagsskogarna i mellan Sverige.
Västerbotten har idag varg på flera ställen. Kommer historien från 70-talet i det numera sk vargbältet att upprepa sig här i Västerbotten?
Ja utan tvekan om socialdemokraterna och vargförespråkarna vidhåller sin vargpolicy.
Det är klart att Helens uttalande minskar sympatin för socialdemokratin här i Västerbotten vilket givetvis medför minskat inflytande av S i kommunerna.Hon bör nog ta lärdom av att SJF nu tappar många,många medlemmar, vilket självfallet kommer att ske även för S-partiet.
Det är tråkigt Helen, att du inte har bättre kunskap om vargens skadeverkningar på viltvården, jakten och de gröna näringarna, du måste inse att vi här i norr har inte samma vilttäthet som i mellan/sydsverige. En vargföryngring kan vara helt förödande i en kommun eller i en jaktvårdskrets här i Västerbotten.

Du vill nog INTE själv ha varg på dina marker eller i din närhet. Vem/vilka menar du ska ha varg här i Västerbotten? Du måste nog komma med ett besked! Som jaktpolitisk taleskvinna för S måste du ge oss klara besked. Skyll nu inte på demokratiska fattade beslut, några sådana beslut finns inte i vargfrågan.

21. S+MP+V = DÖD

2012-10-22 15:38

Bra att politikerna nu börjar berätta hur många vargar de vill att vi ska ha i Sverige. Sossarna tror att fler vargar ger fler röster! Förstår de inte att vargproblemen och motståndet mot varg ökar för varje dag? Förstår de inte att människorna mer och mer genomskådar de lögner som miljömaffian kastar ur sig? Förstår de inte att sanningen vinner i längden? De borde ha lärt sig av Juholtaffärerna. Nåja, då vet ju jägarkollektivet, friluftsmänniskor, djurhållare m.fl. vilka de absolut inte ska rösta på. Noll frilevande varg i Sverige är självklart det mest rationella och bästa alternativet med noll skador/kostnader och stora positiva effekter på djur och natur. Att det ska vara så svårt att förstå att miljömaffian är helt fel ute i denna fråga.

20. Per

2012-10-22 15:37

Mig veterligen så kommer hon från Västerbotten. Det måste väl ändå räknas landsbygden?

19. Du måste komma ut Uffe

2012-10-22 14:33

Uffe det är fult att ljuga. Du ser ju " ung jägare" som drömmer om att köpa en löshund.
I längden är det inte bra att gå och bära på en massa lögner. Sanningen funkar bara i längden och har du sådana kompisar som Alhelm är du ute på farlig is.
Säg som det är, du och resten av vargkramarmaffian, så slipper ni konstant krossa ungdomarnas drömmar. Även du har ju varit ung med drömmar, även om det var länge sen nu och känner mest bitterhet.
Det är inte vargen ni bryr er i.
JAKTEN SKALL BORT OCH VARGEN ÄR NYCKELN.
Det är erat mål och inget annat.
Tyvärr allt baserat på ett brott, illegal utplantering.
Vi jägare måste hålla ihop bättre.
Avstå älgjakt, grisjakt, eftersök, jaga inte och då behöver man ju inget jaktkort( dom pengarna går ju dessutom numera direkt i maffians fickor). Bara då kan vi få en sans i debatten.
Allt ifrån början, man kan inte spela med en massa spöken i garderoben och tro att det skall komma något gott ur det.
Tyvärr är tjänstemännen på SJF för rädda om sina jobb och JRF ännu för små. Synd att JRF inte fått samma tillströmning som SJF tappat, även om JRF gått framåt.

18. Bay bay

2012-10-22 13:39

Tack sossar ni får aldrig min röst någon mer gång

17. Vargrevir

2012-10-22 13:39

En fråga till Uffe Stridsberg i inlägg 9.

Hur många vargrevir finns i Helén Petterssons valkrets Västerbotten?

Skulle tro att det inte existerar ett enda vargrevir där. Kollar man på hennes twitter så förstår man att hon är jaktintresserad men knappast intresserad av att ha varg på sina egna jaktmarker i Västerbotten, utan dessa bestar får andra delar av landet ta hand om!

16. Hoppsan!

2012-10-22 13:39

se där försvann minst 1 halv miljon röster från sossarna på bara en dag. Bra i alla fall att dom ger besked till alla oroliga och berörda på landsbygd som alltid får sitta på åskådarbänken. Inte undra på att J&J har 35000 besökare pr vecka på denna sajt. Grattis!!
Efter denna "politiker-parodi" är ni snart uppe i 1 miljon besökare.

15. # Ulvvän - Det är fler som är ute och cyklar

2012-10-22 13:38

Naturvårdsverket har inte sagt att de vill ha tak på 380 vargar. De vill ha GYBS på 380 vargar vilket är det samma som ett golv. Sedan skall det vara obegränsad vargstam enligt Naturvårdsverket.

14. Uffe Stridsberg

2012-10-22 13:38

För en gång skull ska jag ge dig rätt. Vargen kan ju inte vara ett problem på landsbygden i Västerbotten. Och vad beror det på tro...

13. Tak!!

2012-10-22 13:37

Det är helt omöjligt att utan tak för antalet vargar ens gissa vilka konsekvenser frilevande varg i Sverige medför.

Ett miniantal säger bara att Helene Pettersson och socialdemokraterna accepterar i princip hur många vargar som helst i Sverige. Huvudsaken är att det är minst 200 st.

Bra då vet vi det och röstar därefter

12. EU har aldrig ...

2012-10-22 13:37

Haft synpunkter på antalet vargar i Sverige. Det är/var avsaknaden av en förvaltningsplan som exempelvis SRF utnyttjade för att kasta grus i maskineriet. Min farmor sa till mig: Kom ihåg pojk, en lögnare måste ha gott minne ...

11. Jägare

2012-10-22 13:37

Ta och titta på hur många ledande personer i dom olika partierna samt SRF Nordulv och NSF som bor där det finns problem med varg. Knappt en enda. och dom skall sitta och tycka till om våra problem. Då tycker jag att Norrlands inland skall avgöra trängselavgift, samt infrastruktur i Stockholm,Vi har ju inga problem med dom sakerna så för oss kan dom sluta bygga vägar i Stockholm!!!.Men så agerar inte vi. utan det är problem som dom som drabbas av givetvis skall få inflytande över, Vår käre Uffe Stridsberg tillsammans med Alhem och djurskyddets ordförande hade en insändare i Östersundsposten för några veckor sedan. Som var full av desinformation.Att skriva under den artikeln ifrån Alhem visar ju på total insikt eller medvetet föra allmänheten bakom ljuset. För där stod bland annat att det var jägarnas ansvar att sköta om eftersöken. Bara en sak i en övrigt dåligt skriven artikel.

10. Politiker

2012-10-22 12:50

Vissa politiker i kombination med "vargmaffian" krossar ständigt mina drömmar sedan barnsben, att köpa min egen första jämthund till jakten här hemma i Bergslagen.
Man är född i helt fel tidsepok helt enkelt, sorgligt men sant.

En dröm som jag inte förmår mig att uppfylla i nuläget med dagens rovdjurspolitik.
Blir så otroligt less på detta eviga tjat om att vi ska ha tusentals vargar i Sverige.

9. Per

2012-10-22 12:50

Pettersson är invald i riksdagen från en valkrets i Västerbottens län. Hennes väljare torde i alla fall ha insikt i vad landsbygdens och Norrlands verkliga problem är och dit hör inte frågan om hur många vargar vi ska ha.

8. Lena Ek ute och cyklar

2012-10-22 12:49

Uppenbarligen accepterar inte S Lena Eks utspel om ett tak på 180 vargar som dessutom är lägre än det tak som hennes egna tjänstemän på NVV har sagt (380 st). Jag tror att detta är valfläsk från Eks sida för att lugna jägarna. S säger också nej till utplantering och regeringen har ännu inte lyckats med sina planer att sätta ut valpar eller flytta vargar vilket är en förutsättning för ett tak på 180 vargar.

7. Pga EU...

2012-10-22 12:49

vill inte sossarna sätta ett tak på Sveriges vargstamm. Konsekvensen av att inte sätta ett tak kan bli förödande för landsbygden.
Men det verkar sossarna strunta i.

6. Fegisar!!!

2012-10-22 12:49

Varför är alla partier så jäkla kvicka nu att tala om hur många vargar dom kan tänka sig,varför har man inte talat om detta tidigare? Jo därför att det sitter en massa mesar i riksdagshuset!

5. Socialdemokraterna vill ha obegränsad vargstam!

2012-10-22 12:05

Det är riktigt bra att vi nu får reda på var vi har de olika partierna i denna fråga. Att socialdemokraterna vill ha en obegränsad vargstam är verkligen beklagligt och tyder på stor okunskap om vilken påverkan vargen har på våra gröna näringar. Om nu regeringen står fast vid att de vill ha ett tak på 180 vargar som Lena Ek sa i fredags så är detta en väsentlig skillnad.

4. Lätt för

2012-10-22 12:00

Pettersson att säga, hon har inte blivit jagad av någon varg. Det är samma skit, vilken av sjusovarna som utalar sig. Eftersom (tyvärr) LD verkar ha somnat in, ska SD få min röst. Naturligtvis ljuger politikerna, de är ju trots allt politiker.

3. Ytterligare ett bud

2012-10-22 11:35

Förvirringen bara växer ju fler politiker som uttalar sig. Nu en mingräns på 200 från S. Avser 200 GYBS? Det låter så men hon tar aldrig det ordet i sin mun.

Här är mina funderingar kring förvirringen och dribblandet med siffror.

1. Antalet vargar i Sverige har senaste året sjunkit i en rasande fart, enligt officiella uttalanden. Om vi däremot utgår från vargfaktas beräkningar så hade vi i juli 2011 mellan 350 och 400 vargar med valpkullen 2011 inräknat. Vintern 2011/2012 gjordes p.g.a. snöbrist ingen fullödig inventering. Antal valpkullar 2012 borde, med normal tillväxt i antal valpkullar på 19 %, bli minst 33. Med 4 överlevande till nu i oktober gör det ett tillskott på 133 vargar. Detta innebär att i skrivande stund 22 oktober 2012, bör det finnas mellan 483 och 533 vargar, minus normal mortalitet under ett år. Anta att 50 vargar av olika orsaker försvunnit under året, då hamnar vi på 433 till 483. Vi är alltså redan nu med råge över NVV:s GYBS på 380.

2. Ruona Burman sa i en intervju i Dagens Eko att GYBS ingalunda är ett tak utan ett golv. Om vi då utgår från att 180 och 380 är två olika förslag på värden av samma parameter så måste antingen Lena Ek och SJF, eller Ruona Burman sprida lögner i avsikt att förvilla allmänheten. För det kan väl inte vara så illa att vargministern inte vet vad GYBS är. För visst sa Lena Ek att hon avsåg att 180 skulle vara ett tak och visst säger Sprängare att ett tak på 180 kan SJF acceptera. Jag hoppas någon rättar mig om jag har fel i dessa påståenden.

3. En annan intressant information är att Inga Ängsteg sa på ett seminarium nyligen att vi nu har 80 revir i Sverige. Inga Ängsteg är verksamhetsansvarig på viltskadecenter. Finns risk alltså att vi får rekordmånga valpkullar i år.

Som det låter nu på officiella uttalanden har vi mindre än 300 vargar i Sverige nu. För mig låter detta som rena lögner eller okunnighet.

2. Hmmmm

2012-10-22 11:17

Vad vet denna kvinna om hur läget är i landsbygden, troliogtvis ingenting.

1. Inget tak men ändå tvång?

2012-10-22 11:17

"Vi vill inte sätta något tak" säger S men minst 200 vargar. Om de regionala förvaltningsplanerna (summerade) visar på möjlighet att hålla 110 vargar skall då S tvinga på några län fler vargar och hur skiljer sig det från ett tak (vad gäller tvång)? Vem skall få bestämma ur ett lokalt perspektiv hur stora kostnaderna får vara för kommunen och hur mycket som den enskilda skall stå för? Viltförvaltningsdelegationerna kommer inte innevånarna åt via val men det sitter en majoritet där som inte behöver ta kostnaderna, hur demokratiskt blev det S? Nä, gör om gör rätt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons