• Allmogejakt

S-politiker: Sänk Sveaskogs jaktarrenden

AktuelltPublicerad: 2011-10-26 10:14

Sveaskog har under den senaste tiden höjt sina jaktarrenden rejält. Det vill Helén Pettersson i Umeå och Maria Stenberg (s) få upp riksdagens ögon för och har därför skickat en motion till riksdagen där frågan tas upp.

Det statligt ägda Sveaskog har höjt jaktarrendena betydligt i de norra delarna av Sverige. I motionen skriver Helén Pettersson och Maria Stenberg (s) att "I vissa fall har prishöjningarna varit flera hundra procent, och detta i kombination med höga fällavgifter på älg gör att allt fler jägare och jaktlag inte längre har råd att förlänga sina arrenden".


Riskerar sämre förvaltning
Enligt motionen ska Sveaskog inte se de höjda arrendena och konsekvenserna de innebär för jägarna som ett problem, då de menar att det finns andra köpstarka aktörer attt sälja jakten till.
Motionärerna anser att detta urholkar det lokala engagemanget, där närboende jägare och jaktlag oftast tar ett större ansvar för jaktmarken och viltstammarna. 
"Att istället arrendera ut marken till de jägare och jaktlag som för stunden har råd riskerar att minska långsiktigheten i viltstammarnas förvaltning, och det finns också en uppenbar risk att tilldelade älgar inte kommer att fällas i samma utsträckning", skriver Pettersson och Stenberg i motionen.

Fel roll av statligt ägt bolag
De två menar att det är fel av ett statligt ägt bolag att trissa upp priserna, så att vanligt folk inte har råd. 
"Det borde inte vara Sveaskogs roll att driva upp priserna på jaktarrendenså att de människor som bor i områdena har råd att fortsätta arrendera", anser de.
Sveaskog bör i stället värna om de som tar ansvar för långsiktig och god viltvård, och ge förutsättningar för människor att bo kvar i glesbygd, anser motionärerna.
"Sveaskog är en betydande markägare som skapar arbetstillfällen, och är också beroende av att människor bor kvar i glesbygd", påpekar Pettersson och Stenberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Det ...

2011-10-27 08:29

bra Helen Pettersson och är synnerligen värdefullt att det finns politiker som stöttar jägarkåren i protesterna mot Sveaskogs prispolitik, bra Helen hoppas att du får stort stöd från alla Norrlandspolitiker.
Med all säkerhet skulle du väl passa in i rollen som ordförande för Västerbottens Jägareförbund.

1. Va?

2011-10-26 11:51

Handlar det inte om älgskötsel? Utan om pengar när det gäller Sveaskog? Hade inte jag en aning om..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere