• Älgskadefondsföreningen

S tycker att flyttvargen ska avlivas

AktuelltPublicerad: 2012-11-21 11:52

Socialdemokraternas jaktpolitiska talesperson, Helén Pettersson, är kritisk till att Naturvårdsverket och regeringen låter flyttvargen och hennes partner vara kvar i trakterna av Junsele. Hon tycker att samhället skulle ha beviljat skyddsjakt istället.

– Jag tycker inte att vi ska ha vargetableringar inom renskötselområdet, säger Helén Pettersson i Jakt & Jägares webbradio.

Hon har nu ställt en fråga om saken till miljöminister Lena Ek och väntas få svar den närmaste tiden.


Hör intervjun med Helén Pettersson här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

48. FOLKVALD

2012-11-27 08:15

En politiker ÄR folkvald & ska lyssna på folket? Om vi i framtiden ska ha en levande landsbygd så måste vargstammen kraftigt begränsas! Samma gäller naturligtvis övriga rovdjur som håller på att ta över totalt! Jag kommer att rösta som jägare och boende på landsbygden i nästa val och jag tror att jag har många vänner där ute som tänker samma!? Politikerna som är av oss väljare valda måste lyssna!! Begränsa rovdjuren och gör landsbygden levande igen!

47. Ruttet!

2012-11-25 15:08

Bara röstfiskeri, varför så tyst förut i debatten? Men efter förmodligen noga övervägande av experter i partiet, har dom fattat att det bor även "buskfolk" med rösträtt i landet. Alldeles för sent för mig, att se ngn form av trovärdighet hos (S).

46. Helen Pettersson

2012-11-24 22:58

Jag tror nog att Du Helen gör ett utspel eller på ren svenska en ren lögn till oss drabbade av ryssvargen. Du vill bara fiska lite röster, snart val bäst vara ute i tid. S sammarbetar med MP och då vet vi vad en röst på S ger. Dom flesta politiker ljuger speciellt ju närmare ett val vi kommer du är inget undantag. Liksom myndigheter som Naturvårdverket! Där finns ingen förståelse för problemen som uppstår

45. Helén Pettersson

2012-11-23 17:28

Dina inlägg är bra, framför allt har det skapat en behövlig debatt.
Jag fäster mig särskilt vid 42 Anders Lunbergs inlägg, den tål att läsas både en o två gånger.
Inläggen 31, 34 o 35 är värda att ingående läsa och fundera över.
Vi måste ge Jakt & Jägare en stor eloge som på sin webb ger oss möjligheter att skriva och framlägga våra synpunkter.

44. Uppmuntran...

2012-11-23 08:26

...vore bättre istället för kritiken, vi är inte bortskämda med sådana uttalanden som Helen P. nu gjort.
Vem vet, det kanske sprider sig i de politiska leden.
Kjell Lennartsson beskriver i sitt inlägg 11.44 hur man ersätter Junseletiken, det är bra då knuten uppenbarligen finns där.
Av vikt för acceptansen är att för varje utsläppt varg måste några andra bort kanske 5 inavlade på 1 och FÖRE utsläpp.
Förutom detta måste en större allmän reducering komma till stånd i de s.k varglänen.

43. Nr 21

2012-11-23 08:25

Vad var det värd, inte ett jävla dugg,
tilllåta vargar bland renarna, jag har inte ord, vill de att hela samekulturen skall gå förlorat, har de inget innanför pannbenet. Och så detta EU , det var ju så bra, o vilka pengar vi skulle få till landet, Allt har tagit en SKETEN ände, bara en inbördes förenings beundran. TVI FÖR DEN LEDE. Vem fan hittade på någor så dumt, se er omkring. är det någon sådan förening som har överlevt, UTAN KRIG?

42. Helen Pettersson

2012-11-22 23:40

Helén Pettersson när första människan, troligtvis barn, blir angripen av våra vargar så kommer de flesta svenskar att föreslå, ja kräva, en politiskt beslutad utredning för att fastställa om våra vargar är inplanterade (Projekt varg) eller invandrande.
Eftersom så många idag ifrågasätter att våra vargar invandrat så kommer nuvarande regerings/riksdags politiker inte kunna frågsäga sig ansvar för att vi redan idag, före första människan angripits av varg, får beslut om utredning, är våra vargar inplanterade eller invandrade.
Varför förestår Helén Pettersson och S inte en sådan utredning?

Helén Pettersson. Som troligt underlag för Norges beslut om högst 30 vargar kunde vi 12 februari år 2002 i Svensk Jakt läsa. ”Forskare slår fast att vargen kan döda människor. Den första vetenskapliga genomgången av alla tillgängliga data som finns om vargangrepp på människor visar att varg kan vara farlig för människor. De norska viltforskarna Johan Linell och Tor Bjerke har tillsammans med kollegor på uppdrag av norska miljödepartementet gått igenom skriftliga källor om vargangrepp under de senaste århundradena. Här redovisas bara vargangrepp de senaste 50 åren. Fem barn dödade i Polen. Fyra barn dödade i Spanien mellan 1954 till 1974. Det har inte gått att få bekräftat att 36 barn dödats i Kirov-regionen i Ryssland 1944 till 1953. Trovärdiga detaljer. Åtta dödade under de senaste 20 åren i Nordamerika. Från Indien finns rapporter om minst 273 vargdödade de senaste 20 åren”.
I Kanada den 8 november 2005 kl 15;30 en gruvarbetare dödad av varg under en promenad. Under den senaste tiden kan vi läsa att varg dödat 3 människor i Georgien. Senast en kvinna. Uppgift att myndigheterna förser landsbygdsboende med vapen så att de kan freda sig mot varg. Barn får inte vistas utomhus utan tillsyn. I Kanada ung kvinna dödad under motionsrunda.

3 januari, 2012 kan vi läsa. Det står nu helt klart att 32-åriga lärarinnan Candice Berner dödades av vargar utanför Chignik Lake i Alaska Peninsula. Enligt en utredning går det inte att hitta någon bidragande faktor till varför vargarna gick till attack.
DNA-analyser visar att det var minst två vargar som dödade henne då DNA från två till fyra olika vargar hittades på offret och hennes kläder.

Ovanstående inte helt ofarliga vargar motiverar en begränsad vargstam och ett tak för vargstammen.

Vi har idag län som utifrån riksdagsbeslut om totala antalet i hela landet och länens areal skall förvalt 5 till kanske 8 ja kanske 10 familjegrupper med lodjur men länsstyrelserna har använt sig av minimiantal och vid inventering ser vi att man gått långt över förvaltningsplanen.
Ex utifrån länets areal skall man förvalta 5 familjegrupper med lodjur , lst föreslår minst 20-24 familjegrupper och vid inventering, efter jakt, så har länet ca 30 familjegrupper = mer eller mindre utslagen rådjursstam.
Minimiantal = fri tillväxt.

Helén Pettersson borde inte S föreslå att utifrån riksdagsbeslut så skall varje län, utifrån länets areal, ha ett tak vad gäller varg, björn, lodjur och järv??

41. Å vad tråkigt Helen

2012-11-22 17:18

När du ändå var inte och svarade på frågor här hade du gärna fått berätta hur du ser på varg bland djuruppfödare i odlingslandskapet.

Kan du tänka dig att ge ett svar på den frågan? Är det så att Mellansverige ändå redan är förstört och skall offras för ett par företag med rovdjursturism?

40. Nu har S chansen att backa ur

2012-11-22 16:36

…samhällskontraktet om att Sverige skall varg.
Säg i stället nej till en statlig vargodling av Ryssvarg i väntan på en undersökning som visar vad det är för frilevande hunddjur som ”Projekt varg” har grundlagt i Sverige genom kriminella handlingar.
Starta sen undersökningen!
Om det är djurparksbastarder mellan hund och varg som har inplanteras så har de inget berättigande. Byrackorna skall istället saklöst dödas och absolut inte ersättas eller blandas ut med hjälp av en statlig nyinplantering av renrasig Sibirisk/Rysk varg.

Nu har S chansen att backa ur dåliga överenskommelser med miljörörelsen och börja representera folket i stället för att fortsätta maktmissbruket med statlig vargodling.
Inse att Ni av miljörörelsen har blivit lurade in i odemokratiska samhällskontrakt, som S nu på grund av, tappar sin respekt och även många väljare och förlorar val.

39. Helen Pettersson

2012-11-22 16:11

Jag har sökt på nätet för att hitta skrivelsen jag talar om. Jag är nämligen helt säker på att den har existerat. Underskrivna av Dig och en representant för vardera (v) resp (mp). Om det var ett förslag till debattartikel i ngn tidning eller vad det var, kommer jag inte i håg. Jag såg den i samband med att "Den nya rovdjursförvaltningen" var ute på remiss. Ock Besvikelsen var stor för att Du inte ville ha ett tak för antalet vargar i Sverige

Jag har googlat med alla möjliga kombinationer av sökord på nätet för att hitta skrivelsen, men antalet träffar för varje kombination av sökord resulterar i 10 000-tals träffar. Har dock ännu inte gett upp. Jag kanske måste be J&J:s läsare om hjälp.

Det jag hittat på nätet hittills är, som Du erkänner i inlägg #33, är att (s) 2009/2010 i en egen motion (underskriven av bl a Dig)och (mp) och (v) i en gemensam motion föreslog att taket för antalet vargar skulle tas bort.

Motionerna finns att skåda i protokollet "Miljöutskottet 2009/10.MJU8" från utskottets behandling av propositionen "En ny rovdjursförvaltning".

Att (s),(mp)och (v) skulle vara ense i alla frågor om rovdjurpolitiken har jag aldrig påstått eller någonsin inbillat mig. Fullt så illa med (s) är det inte.

Men vi har i alla fall båda nu konstaterat att (s) medverkade till att ta bort taket för antalet vargar i Sverige. Och utan (s):s ställningstagande hade taket aldrig tagits bort!

Men trösta Dig, Helen, Ditt parti är inte det enda partiet, som agerar irrationellt och konstigt i rovdjursfrågorna!

Jag hoppas vidare att Du inte inkluderar mig i den grupp, som är ute och fiskar röster åt ngt parti med anledning av rovdjurssituationen. Jag gör det inte av den enkla anledningen att jag inte sett något enda parti kritiskt analysera argumenten för och målsättningen med "Projekt Varg".
Vidare har inget parti tillstått att planeringen av detta ytterst tveksamma projekt varit uruselt och amatörmässigt planerat och genomfört. Resultatet hittills (en troligen hybridiserad och ovedersägligen starkt inavlad population) är en katastrof!

Slutligen har konsekvenserna av projektet aldrig noggrant anlyserats.

När katastrofen efter den urusla hanteringen av Projekt Varg är ett faktum, är det inte lätt att göra allt bra igen. Speciellt som man vidhåller strategin att försöka förbättra genetiken i stammen utan att minska antalet genetiskt tveksamma "vargar". Och tveksamma m h t såväl inavel och hybridisering.
Det är svårt att både kissa och hålla igen samtidigt!

Men jag ger Dig kredit för att Du inser att flyttvargen bör avlivas!

38. Bra Helen Pettersson !

2012-11-22 15:18

Bar att Du tar Dig tid att gå in och debbatera på denna sida, vi är inte bortskämda med att riksdagspolitiker gör det.

Det hedrar Dig!

37. S och Helen Petterson

2012-11-22 15:18

…kan inte smita undan ansvaret för att ha klubbat igenom En sammanhållen rovdjurspolitik 2000/2001 då ni hade regeringsmakten tillsammans med V och MP. Skyll inte på dessa partier när S var flera gånger större, frågan hade inte behövt drivas igenom riksdagen. I beslutet står dock att enstaka vargrevir ska tillåtas i renskötselområdets vinterbetesmarker. Det senaste riksdagsbeslutet En Ny rovdjursförvaltning har inte tagit bort den formuleringen utan det betonas att det senaste beslutet i huvudsak är en fortsättning på det första. Om Helen nu menar att det rått någon uppfattning om att vargar inte ska tillåtas inom renskötselområdet är hon helt enkelt inte tillräckligt påläst, och vet vad hon godkänt i riksdagen. Men ett ord till tröst Helen, vi som följt denna debatt vet att du är inget undantag på den punkten. Tyvärr! Vi har mist förtroendet för politiker Helen, de lovar före val men struntar i löftena därefter och nu köper vi inga löften alls. Det krävs handling före nästa val för att få vårt stöd, i annat fall går samtliga nu etablerade riksdagspartier miste om vårt stöd. Jag vill avsluta med ännu ett tröst-argument och syftar på ordspråket ”förlåt dem ty de veta icke vad de göra”. Det gäller er alla i riksdagen, ni är offer för WWF:s idéer. En stiftelse med utländskt ursprung och otydlig agenda.

36. Helén Pettersson

2012-11-22 14:20

Måste bara säga att det är otroligt kul att du tar dig tid att svara på forumet.

Sen håller jag med Mats Erikssons tidigare inlägg i denna tråd. Gör upp med Aliansen nu innan valjobbet drar igång. Ni står ganska nära varandra redan nu och för varken er eller Alliansen är rovdjursfrågan någon stor grej. Ingen av er vinner röster på den i nuläget men för S kan det innebära tappade röster. Det känns väldigt vanskligt att lägga en röst på er då man vet att en av era möjliga partners (Mp) har rovdjursfrågan som en paradgren och som omöjligt kan vika från sin hållning då det är en så viktig fråga för deras medlemmar. Även om du Helen tydligt deklarerar er egna ståndpunkt så vet vi att de slutligen ska kohandlas vid ett val. Har ni då redan gjort upp i rovdjursfrågan med Alliansen så riskerar inte min jägarröst på er att kastas bort till Mp i en kohandel. !!!!

35. Sossarna på läktaren!

2012-11-22 12:46

Som sagt, alla jägare blir hela tiden grundlurade av olika "samhällskontrakten" i vargfrågan.
Det är själva meningen med demokraturens överenskommelser (konsensus) i slitna rum, att sätta demokratin ur spel, vilseleda Svenska medborgare så att de blir ”nyttiga idioter” och plocka dem på skattemedel och jägare på jaktkortspengar till olika vargprojekt.
Maktmissbruket i Sverige har aldrig varit tydligare än vad det är i vargfrågan.
Efter det att ”Projekt varg” hade planterat in de första djurparksbastarderna. Började det med en överenskommelse, ett ”samhällskontrakt”, (konsensus) mellan alla riksdagspartier, miljörörelsen och bägge jägareförbunden SJF och JRF, om att vi skall ha varg i Sverige, söder om Ljungan.
(JRF har senare brutit med överenskommelsen och säger numera Nej till frilevande varg i Sverige)
Därmed var Svenska folket helt maktlösa i vargfrågan. De som inte var med och stöttade samhällskontraktet fick glatt lösa biljett och sitta läktaren, som Svenljungagruppen brukar uttrycka det. Allt och alla som inte är politiskt korrekt och stöder maktmissbruket avvisas till läktaren.
I den Svenska demokraturen negligeras även kriminella handlingar som olaglig utsättning av varg. Sådana avslöjanden sätter käppar i hjulet för samhällskontraktet och i en demokratur måste alla som vill göra karriär eller ta del av skattemedel ställa upp och ge sitt stöd till samhällkontraktet så att det blir konsensus.
Sossarna har inte ändrat sin överenskommelse i vargfrågan och de har tydligen inte deltagit i nuvarande samhällskontrakt som innebär statlig vargodling av renrasig Ryssvarg och vargrevir i Norr.
Statlig vargodling och vargar i Norr är däremot helt enligt SJFs rovdjurspolicy och början till slutet för rennäringen och Norrlandsjägarna.
Samhällskontraktet om att Norrland skall få ta hand om vargplågan, verkställs nu av Svenska myndigheter genom att skydda den gula bastarden, ett arbete som SJF stöder med sin rovdjurspolicy.
Om hon fortfarande finns kvar och valpar till våren säger man, - det ser Ni väl själva att det går att ha vargrevir i Norrlandslänen och renbetesland.
Kan i så fall samerna eller någon annan säga emot?
Nej, simsalabim! då är samhällskontraktet och SJFs rovdjurspolicy ett fullbordat faktum.
Det är alltså inga tillfälligheter! Att Svenska jägareförbundet och alla andra nedan plötsligt var överens om att öppna Norrlandslänen för vargrevir, en helt ny rovdjurspolitik där rennäringen och Norrlänningarna i framtiden skall få ta hand om vargproblemen.
Det är också alltid en politiskt korrekt och statligt bidragsanpassad vargpolicy som Svenska jägareförbundet presenterar.
Alla uttalanden, som gjorts av de som driver ”samhällskontrakt” och människor som avlönas av staten tyder på att "samhällskontraktet" redan är skrivet och att det redan fanns en ny överenskommelse (konsensus) i frågan om att vargarna skall få etablera revir inom renbetesland i Norrlandslänen.
Det är Alliansregeringen, Rovdjursutredaren, Moderaterna, Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Tidningen Expressen, Tidningen Dagens Nyheter, Svenska jägarförbundet, Svenska kennelklubben, Rovdjursföreningen och Karl Hedin.
Som gjort uttalanden om att de stöder vargkorridor i Norrland, vargreservat i norr, två vargrevir per län, vargrevir för att underlätta för invandring ifrån nordöst, öppna för vargrevir i norr, vargrevir för genetiskt viktig varg, vargrevir för extremt värdefull varg, vargrevir för extremt viktig vargs avkommor.
Så låter retoriken när starka krafter nu har enats om att vargplågan skall spridas norrut och Norra Sverige skall offras för vargar.
Det här är ett samarbete om att få till en början på att öppna upp Norrlandslänen och renbeteslandet för vargrevir och få en början på att med skattemedel köpa ut rennäringen.
Då är det alltså bara att öppna ögonen och se vilka som argumenterar för varg i Norrlandslänen, då ser man också vilka som driver frågan om att avveckla rennäringen, jakten jägarna och jakthundarna i Norr.
Eller tvärt om, vilka som säger i mot vargrevir i Norr och som står på jakten, jägarna, jakthundarna, samerna och rennäringen sida.
Och det gör sossarna just nu i detta inslag och det vill jag tacka Helen Pettersson (S) för.
Sossar, välkommen till läktaren!

34. Bra av Socialdemokraterna att de värnar renskötseln, men ansvarslöst...

2012-11-22 12:26

...att samtidigt propagera för en obegränsad vargstam. Helén Pettersson skall ha en eloge för att hon ifrågasätter NVVs och regeringens förslag om att låta den misstänkta hybriden få valpar bland renarna. Samerna klarar inte av mer rovdjur än vad de har i dag. 60 000 renar tas nu av rovdjuren varje år vilket är mycket nära den gräns som anges för en kollaps för rennäringen. Att lägga på ytterligare bördor för dessa människor genom att även släppa upp vargen är verkligen inte genomtänkt. Det finns andra sätt att komma till rätta med en hög inavelsgrad på vargen än att låta den röda vargtiken få valpar i renbetesland. Det vore mycket enklare, billigare och bättre för vargstammen att släppa ut några renrasiga ryska vargar några år. Då behöver vi inte ha någon varg i renbetesland och så kan vi utan problem hävda GYBS runt 100 vargar i Sverige. Helén Petterson och socialdemokraterna bör ändra sin syn på att GYBS skall ligga på så många som 200 stycken. Efter att sårbarhetsanalysen presenterades så finns det inte några hållbara argument för att lägga GYBS så högt. Inavelsgraden kan givetvis sänkas snabbare om vi har en mindre stam så det talar också för ett lägre antal. Givetvis så måste Socialdemokraterna även inse att man måste lägga ett tak på vargstammen. Att propagera för en obegränsad vargstam som man gör i dag är extremt ansvarslöst och mycket provokativt mot landsbygdsbefolkningen i södra och mellersta Sverige. Jag tror att om man sökte samarbete med regeringspartierna i denna fråga och gemensamt arbetade fram ett förslag på ett tak så hade man fått stor respekt för detta inför nästa val. Deklarerar man att man tänker samarbeta med V och MP i vargfrågan så vet däremot drabbade landsbygdsbor var man inte skall lägga sin röst.

33. Åke Edlund

2012-11-22 12:23

Vi gick till beslut i riksdagen om rovdjurspropositionen med egna partimotioner. Vi skrev inte ihop oss, av den enkla anledningen att vi står långt ifrån varandra i vargfrågan. Den enda punkt vi var överens om från den dåvarande oppositionen var att vi inte ville sätta tak. Vi var dock inte överens om motiven för detta, och skrev därför inte ihop oss om det heller i riksdagsbehandlingen. Vi ville inte ha tak med motiveringen att vi vill ha en regional förvaltning, som i och med ett tak inte skulle kunna fatta reella beslut på egen hand. V och mp ville inte ha tak för att de ville se en starkt ökad vargstam. Att försöka få det till att vi har en gemensam syn i vargfrågan är ganska orimligt.
Jag tycker dock att takdiskussionen är intressant, och med vilken emfas regeringens beslut att införa ett tak försvaras på en del håll. Taket på 210 var ju enbart en pappersprodukt, och ingenting som fungerade i praktiken - vilket vi kunde förutspå och därför var av en annan mening. Regeringen satte då också en mycket kortsiktig plan för vargpolitiken, där man trodde att allt skulle vara klart för utvärdering 2012. Så blev det ju, som bekant, inte. Vi la en 20-årsplan, för att vi inte tror på en "quick-fix" av genetiken hos viltstammar.
Noterar också att det emellanåt går rykten om Sverigedemokraternas syn på varg, som att de vill ha en liten vargstam i Sverige. Kan hänvisa till den enda stora debatt vi haft om varg i riksdagen denna mandatperiod. Då var Sverigedemokraterna tydligt för en stor vargstam i Sverige, och att den även skulle finnas inom renskötselområdet. Bara som en information, ifall ni ramlar på den argumentationen någon gång, alla ni som deltar i vargdebatten på ett eller annat sätt.

32. Lita på politiker...

2012-11-22 12:22

... är dumt, oavsett partifärg.
Återkommer till UG i går kväll som handlade om laxen. Där hade forskarna kommit fram till en fiskekvot men politikerna med Eskil i spetsen tyckte inte man kunde lita på forskarnas uppgifter och ökade kvoten med 100 %. Inte konstigt allt kring vargen är bara strul. I bland hänvisar politikerna till forksningen och när det inte pasar så kör man över dom och tar beslut utifrån egna gissningar. Tyvärr är vargfrågan nog så liten att partierna på riksplanet inte behöver bry sig om lokal-befolkningens klagomål, å de lokala kommunpolitikerna vågar ej gapa för högt, då blir det ingen karriär.

31. Har du rät,t Helén?

2012-11-22 10:16

Det känns som om du har rätt Helén, men det är ett problem med det också.
En stor del av landet har varg i sådan mängd att det påverkar det dagliga livet. Man vågar inte låta barnen gå till skolbilen ensamma, man vågar inte ta den där kvällspromenaden och man måste se sig om när man vistas ute med mera, med mera.
Vad säger du till dem?
I det området har vi fäbodbrukare, fårägare, andra djuruppfödare, ridskolor med mera som hela tiden hemsöks av varg.
Vad säger du till dem?
Många har funderingar på att lägga ner och flytta på grund av att det inte fungerar på grund av vargen. Vilket råd har du att ge till dem?
För allt för många människor har vargen blivit en dyr affär. Ersättningarna täcker inte på långa vägar den skada man drabbats av. Tycker du det är just att bland annat du har varit med om beslut i vargfrågan som satt dem i den situationen?
Vad säger du till alla jordägare som upplever att värdena på deras fastigheter rasar på grund av att man inte längre har möjlighet att släppa en hund eller djur kvar att jaga på annat sätt?
Socialdemokraterna har en tung väg att gå om man vill komma åt jägarnas röster. Då måste eventuella koalitionspartners omvändas. Hur ser du på det?
Det går ju inte att lura till sig röster och sedan säga att vi inte fick med oss miljöpartister och kommunister. Det har vi gått på alldeles för många gånger.
Det är mindre än två år till valet och rimligtvis borde valrörelsen så sakta kommit igång. Ni är ju inte dumma ni riksdagsledamöter och borde vid det här laget ha kommit till den slutsatsen att vargen inte går att leva med oavsett var i landet den finns. Det har det norska Senterpartiet gjort och de hade ryggrad nog att föreslå åtgärder. Har socialdemokraterna det?

30. Helén Pettersson

2012-11-22 10:15

Det kan hända att skrivelsen inte var ett remissyttrande. Skrivelsen skrevs under alla förhållanden under den tid, som den sista rovdjurspropositionen behandlades och var ett inlägg i den debatt, som föregick rovdjursbeslutet.

Och i den formulerade representanter för(S),(v)och (mp) en gemensam syn på vargfrågan.
Och Du skrev under den för (s).

Skall försöka leta rätt på den och återkommer, så fort jag hittat den.
Det kan ta litet tid, det var ju ett par år sedan den publicerades, men jag skall göra ett ordentligt försök. Jag är nämligen 100% säker på att den finns.

Anledningen till att jag är så säker är att Du och jag träffades i Lycksele några veckor före det att skrivelsen publicerades. Det var Lse jvkr, som fick en timme med Dig för att redovisa kretsens synpunkter på vargpolitiken. Vid det mötet förklarade vi från kretsen vikten av att ett maxtak skulle sättas för vargstammen. Och jag uppfattade under mötet att Du helt förstod och delade vår inställning. Sedan, när jag såg skrivelsen, blev därför besvikelsen oerhört stor.

Jag återkommer i ärendet!

29. Lantis

2012-11-22 07:16

Det vet du ju redan. Helen och S vill ha minst 200 vargar som golv. Även hon kommer att tvingas lyssna på genetiken så om hon vill ta bort denna varg säger hon ju samtidigt ja till än fler vargar i Sverige totalt sätt.

28. Åke Edlund

2012-11-22 07:15

Jag har aldrig skrivit något remissyttrande till Naturvårdsverket. Jag har aldrig formulerat en gemensam vargpolitik med v och mp. Nog kan vi väl hålla oss till sanningen??
Vad gäller alla era inlägg om röstfiske - ni kan gärna syna debattprotokoll och motioner lagda av s i riksdagen några år tillbaka. Det här är ingen ny s-politik, inga populistiska utspel. Vi har stått för den här politiken länge.

27. Nu vill vi veta

2012-11-21 22:42

Nu vill vi gärna veta vad Helen P tycker om vargetablering i odlingslandskapet och om vargar som går in i folks fårhus som om det var ett snabbköp.

26. Politisk trovärdighet

2012-11-21 22:16

Visst är det bra att Helen Pettersson tar avstånd från vargetableringar av varg i hela renskötselonmrådet,men......

Det var inte länge sedan som (s) genom Helen Pettersson skrev under en skrivelse till Naturvårdsverket, som utarbetats tillsammans med (vp) och (mp). Skrivelsen var ett remissyttrande som föregick den senaste rovdjurpropositionen.

I remissyttrandet tog dessa tre partier kraftfullt avstånd från alla tankar på tak för antalet vargar i Sverige. Jag minns än i dag hur oerhört besviken jag blev , när jag läste skrivelsen och såg hennes underskrift.

Så bästa läsare, ta inte ut några segrar i förskott!

25. Laxen

2012-11-21 21:10

såg just Uppdrag granskning om laxen och laxfisket.
Vår minister Eskil var med och uttalade sig och jag säger bara ... Fullständigt obegriplig och då förstår man ju varför det går åt skogen med rovdjurpolitiken och glesbygden..Vilka ryggradslösa politiker det finns, och hur faskien blir det efter valet. ÄR alla politiker i alla partier lika ryggradslösa och menlösa så kommer aldrig vargfrågan att lösas, aldirg!!
Han hade mage att kalla sverige för världsledande när andra länder ligger ljusår före sverige och bara hånler åt oss.. Huvva så illa jag mår.

24. Lösningen.

2012-11-21 20:59

Jag vill först säja att jag tycker att Helen Petersson är en av de bäst pålästa i jakt o rovdjurs frågor av våra politiker i riksdagen.Att som vissa kommentarer och debattörer tro att problemen med varg i mellansverige skulle bli mindre om vargplågan spreds till renbetesområden eller norra Sverige är nonsens. Problemen i Värmland har väl inte minskat för att eländet spridit sig till Dalarna Gävleborg Härjedalen osv. Inavelsproblemet som för övrigt är en stor myt skulle ej heller förändras då de finsk-ryska vargarna måste passera Finlands renbetesland vilket inte är så lätt. Vad gäller cirkusen med den finskryska vargtiken så vill jag att någon räknar ut vad det har kostat samhället inkl. personalkostnader fram till dags dato, nu senast skulle någon på länsstyrelsen i västernorrland specialbevaka vargen för att kunna varna jägare och djurhållare. Paragraf 28 gäller väl även norra Sverige och bör kunna användas för att lösa frågan.

23. Förvisso

2012-11-21 18:59

Bor vi i norra delen av Konungariket Sverige. Med en sak gör vi inte.
VI LITAR INTE PÅ POLITIKER OAVSETT PARTIFÄRG!
Den landsändan har en lång erfarenhet av politikers syn på dess invånare. Så varför tro att dem ser annorlunda på glesbyggderna idag och invånarna där.

22. Det är bra Helen P

2012-11-21 18:29

Så fick man då äntligen tillbaka tron på Dig. Du har varit ute i skugglandet ett tag.
Norrland behöver starka politiska taleskvinnor/män som tillvaratar våra intressen.
Akta Dig för SJF:s fallgropar!

21. Nu grubblas det nog på "verket"

2012-11-21 18:23

Det här tog en intressant vändning. Nu grubblar nog ekosoferna på naturvårdsverket om hur detta kunde hända. Man bollade ju tillbaka frågan om skyddsjakt till regeringen för att obstruera och hoppas på att Eu-kommisonären ska "ta regeringen i örat".
Istället deklarerar Sveriges nu största parti att ingen vargetablering ska få förekomma i hela renbetesområdet och så var det bestämt med bred politisk enighet.
Ett streck i räkningen för ekosoferna.

20. Tyvärr Sossar

2012-11-21 18:21

Ingen ide att fiska röster.Så länge ni samarbetar med miljöpartiet så lär ni inte få några jägarröster

19. Att kamma in poäng...

2012-11-21 17:38

...till kommande val, innebär att partierna som önskar många röster ser till att det händer något positivt innan valet, och inte göra som man gjort tidigare, lova guld och gröna skogar, och sedan inte göra något. Jag lovar att det parti som först bestämmer att vargstammen drastiskt skall minskas, ska´ få min röst. Har fullständigt slutat tro på politiker, så visa före valet, och kom inte efteråt som vanligt och säg det ni brukar säga " vi sa, om det fanns utrymme för det".

18. Nu är det kört!

2012-11-21 17:37

Socialdemokraterna säger nej till varg i sameland. Med andra ord kommer aldrig Centerpartiet med Lena Ek i spetsen (Sveriges veligaste parti genom tiderna) kunna ändra på sitt beslut om vargavel i renbetesland! Men inget ont som inte har något gott med sig, C kommer bli ett parti utanför riksdagsspärren även utanför de styrande i många kommunalval, sanna mina ord!
Som man bäddar får man ligga!

17. Det var än värre men "rödgröna" makten.

2012-11-21 16:49

Deras miljöminster Larsson ville ha både myggor i Tärnsjö men också 5000 vargar, så vänta bara om S får makten. Vad säger Lövén? Hur kan S hålla maken utan både V och MP? Kom ihåg att det inte finns ett enda parti idag i riksdagen som tänker på landsbygden´s framtid, utom möjligtvis som Fölster i Svenska Näringsliv, Vargturism, alla andra skall då vara bortdrivna och djuren uppätna, kanske en å annan inföding som hankar sig kvar. Tänk före inför nästa val ni alla på landet, jag skall i alla fall rösta på LP, ett eget parti till riksdagen. Det är klart för S att fjäska med hela Norrland, för där är S i majoritet och enda hoppet.

16. Okunnig

2012-11-21 16:48

Hon vet inte ett dugg vad hon pratar om och hon kommer att få rätta in sej i ledet vad det lider.

15. (S)enterpartiet

2012-11-21 16:48

Är det månne samma fenomen som med invandringspolitiken. När ett parti börjar ifrågasätta och de andra ser att opinionssiffrorna stiger då följer dom efter. I det här fallet har tydligen Helen satt upp fingret och kollat vinden. Kanske ser vi en islossning även i Sverige

14. Helen P

2012-11-21 16:47

Ända anledningen till denna varg ska får vara kvar är väl för att hon ska ge gentillskott. Hur har du Helen tänkt lösa det? Du har ju tidigare sagt ett golv på minst 200 vargar. Om du nu ska ta bort genetiskt viktiga vargar är du då beredd att höja golvet till 500 för att kompensera för denna varg eller förlitar du dig på utsättning av valpar.

13. Socialdemokraterna

2012-11-21 16:47

Man må ha vilken uppfattning man vill om socialdemokraterna och deras politik men det vi hör på intervjun är sällsynt. En ledande politiker som vågar säga nej till vargetableringen i det känsliga renskötselområdet. Hon, Helen Pettersson kommer nu att få det ganska hett om öronen från alla håll och inte minst från de egna leden.
Man anar en liten tveksamhet ibland och vi får hoppas att hon nu läser på rejält för det kommer att storma omkring detta uttalande. Men det var modigt av Helen P. att i en infekterad fråga där ekosoferna härjar, att våga säga detta som man tycker Centern borde gått i bräschen för.

12. Lätt att tycka

2012-11-21 16:46

Det går lätt att tycka och anse när man inte sitter i den ställningen att man måste fatta beslut. S har hittills inte visat att man har någon empati för drabbade människor i glesbygden. Det är nog fortsatt utbyggnad av vargstammen som gäller ... tyvärr.

11. Ingen varg bland renarna!

2012-11-21 16:46

...och vi vill inte ha varg bland våra får o övriga tamboskap heller!!!

10. Nu går det bra

2012-11-21 16:46

att leta billiga poäng av S. Men hur är det i renskötselområdet i Dalarna och hur många vill S egentligen ha i landet dvs mellansverige.

9. Fel bild

2012-11-21 16:45

Varför skriver ni om varg och lägger ut bild på en Lajka?

8. Då

2012-11-21 16:45

var det dags igen: Röstfiskesäsongen har åter börjat, dags att lova runt och hålla tunt ännu en gång.....eller?

7. Beklagligt

2012-11-21 16:45

Det är beklagligt att en repessentant för en stor del av dom svenska väljarna byter ut dom i mot gapiga och kostsamma minoriteter.En av dom minoriteterna har ju dessutom gjort sej till talespersoner för all glesbygdsbefolkning vilket är mycket anmärkningsvärt

6. Helen Pettersson

2012-11-21 16:44

Det är bra att SAP visar vad de tycker om varg i renbetesland och tiken i Junsele.
Frågan om frilevande varg måste på ett bättre sätt än som nu är ett virrvarv av genetiker som lägger synpunkter på en livskraft vargstam på den skandinaviska halvön ochi Norden.
För min del ger vid handen varglänens verklighet av varg att mängder av frågor resas.
En konsekvensanalys av en frilevande varg i landet har uppenbarligen gett ett bättre underlag för att fatta beslut som nu belyser de svårigheter som nu pågår.
Avslutningsvis är det min uppfattning att det måste vara fel när ett EU-direktivet ska styra över ett lands inre angelägenheter oavsett vilken fråga som gäller för det enskilda landet.

5. Dick B

2012-11-21 14:09

Frågan alla vill ha svar på ...
Och fick vi då ett svar hur mycket skulle det vara värt?
Politiker och deras löften,har historien lärt oss någonting?
Vi är många vars liv påverkas av vargen och fler lär det bli,summan lika med många procent så var lägger vi våra röster för att påverka så mycket som möjligt??
Jag kan då inte svara på det...

4. Maktmissbruket i den Svenska demokraturen lyser igenom

2012-11-21 13:34

Alla blir hela tiden grundlurade av "samhällskontrakten" i vargfrågan.
Är det inte det som är meningen med demokraturens samhällskontrakt, att vilseleda alla andra människor, Svenska medborgare och skattebetalare?
Maktmissbruket i Sverige har aldrig varit tydligare än vad det är i vargfrågan.
Jag vill ändå säga tack till sossarna, för ett nej till statlig vargodling av renrasig Ryssvarg och ett nej vargrevir i Norr. Frågan är då, vad gäller efter valet?

3. gråben

2012-11-21 12:45

det tror fasen att dom ska bort,vad tillför dom till rennäringen mer än obehag

2. Obstruktion

2012-11-21 12:44

Intervjun bekräftar, vad jag tidigare trott och påpekat. Politikerna har inte förstått att de, som låg bakom texten till såväl riksdagsbeslutet för 10 år sedan som beslutet för ett par år sedan, lurade dem grundligt vid båda dessa tillfällen genom att använda begreppet "renskötselns åretruntmarker" i st f begreppet "renskötselområdet". Begrepp, som ingen politiker visste skillnaden mellan.

Jag tror Helen Pettersson, när hon säger sig ha uppfattat att det fanns en konsensus mellan alla partier utom (mp) och (v)om att inga vargetableringar skulle tillåtas inom renskötselområdet.

Men Naturvårdsverket och deras stödtrupper lurade dem att fatta ett beslut, som bara undantog ett mindre område av renskötselområdet från vargetableringar!

Ännu ett exempel på hur vargmaffian går fram med halvsanningar och undanhållande av fakta och konsekvenser.

Hur länge skall politikerna tillåta att personal inom Naturvårdsverket driver egna hjärtefrågor i verkets namn och därmed lurar in politikerna i omöjliga valsituationer när konsekvenserna av besluten senare visar sig?

Det är hög tid att det sker en utrensning på verket. Om inte annat för att statuera exempel på att sådant inte kan tillåtas.

1. Vänta bara...

2012-11-21 12:26

när/om S kommer till makten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons