• Älgskadefondsföreningen

Så används jaktkortspengarna

AktuelltPublicerad: 2016-03-08 11:00

(UPPDATERAD) Jaktkortspengarna, som betalas in till viltvårdsfonden, bidrar i liten utsträckning till organisationer som motarbetar jägarnas intressen. Av de nästan 86 miljoner som jägarna betalade in förra året i jaktkortsavgifter gick 425 000 kronor till Naturskyddsföreningen för att skydda pilgrimsfalk och vitryggig hackspett. De största summorna fick Jägareförbundet, Polismyndigheten och Naturvårdsverket.

Vi har tidigare rapporterat om att 46 procent av Sveriges jägare inte löser statligt jaktkort. ”En orimligt” hög siffra menade Naturvårdsverket som nu ska undersöka problemet.
Jaktlagen fastställer att den som jagar ska betala en årlig viltvårdsavgift för att främja viltvården och andra liknande ändamål. Avgifterna går till Viltvårdsfonden som i sin tur betalar ut medel, efter ansökan, till olika myndigheter och organisationer som arbetat med jakt, viltvård och naturvårdsfrågor.

Regeringen bedömer ansökningar
Det är regeringen som prövar och beslutar om vilka ansökningar som får bidrag ur fonden. Ett av kriterierna är att den sökande avser att använda det tänka bidraget för ändamålet jakt, viltvård eller naturvård. I propositionen Jaktens villkor (1999/2000:73) redogör regeringen för de avvägningar och bedömningar som gjorts rörande förutsättningarna för stöd ur fonden. I den framkommer även att kostnader som avser mer allmänna intressen som till exempel uppspårning och omhändertagande av trafikskadat vilt ska betalas av allmänna medel.

Forskningen ska ha hög relevans
Viltforskningen är ett viktigt stöd för Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och Svenska Jägareförbundet eftersom de är ansvariga för jakt och viltvård i Sverige. Varje år söker forskare från universitet och högskolor medel från Viltvårdsfonden och i Naturvårdsverkets databas för viltforskning listas vilka forskningsprojekt som blivit tilldelade medel mellan 2007-2017. Här kan man läsa rapporterna från de avslutade forskningsprojekten som handlar om allt från tjädern i Sverige, utmaningarna med förändrade rovdjursattityder till motåtgärder för kronviltets barkskalning. I den nya viltforskningsstrategin från 2014 har man preciserat vad forskningen ska användas till; ”Forskningen ska ha hög relevans och komma till användning i arbetet med vilt och jakt.”

Tilldelade medel
Av Kammarkollegiets bokslut från slutet på februari kan man se att Viltvårdsfondens intäkter under 2015 var drygt en miljon mindre än föregående år. Intäkterna från 2015 uppgick till 85 941 000 kr.

Under 2015 har följande tilldelats medel ur Viltvårdsfonden:

Svenska Jägareförbundet
Tilldelas 52 miljoner kronor för verksamhet avseende det allmänna uppdraget med följande fördelning:
Övergripande information: 16 100 000 kr
Information om praktisk jakt och förvaltning av vilt: 20 500 000 kr
Viltövervakning: 5 600 000 kr
Älgförvaltning: 5 800 000 kr
Vilt och trafik: 2 500 000 kr
Yrkesmässig jägarutbildning: 1 500 000 kr

Polismyndigheten
Tilldelas 36 728 306 kronor för bland annat eftersök av trafikskadat vilt. Dessa pengar betalas senare tillbaka av Trafikverket som står för den egentliga kostnaden. (Uppdaterat) Under 2015 betalade Trafikverket in 69 269 725 kronor till fonden.

Naturvårdsverket
Tilldelas 25 miljoner kronor, varav 18 mnkr är ämnade för viltvårdsforskning. Resterande medel ska bekosta driften av register över jaktkort och jägarexamen.

Jägarnas Riksförbund
Har tilldelas 6 984 570 kronor med syfte att bidra till att riksdagens mål för viltvård och viltförvaltning uppfylls. Bidraget ska ge fortsatta möjligheter till främst rådgivning, utbildning och information i jakt- och viltvårdsfrågor. 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Har tilldelats 3 050 000 kronor för sin viltverksamhet med bland annat viltsjukdomsövervakning.

Länsstyrelser
Har tilldelats 356 269 kronor för arbete med viltvårdsområden.

Naturskyddsföreningen
Har tilldelats 425 000 kronor för arbetet med projekten Pilgrimsfalk och Vitryggig hackspett.

Under perioden 2010-2015 har bidrag ur Viltvårdsfonden även medgetts till följande: Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen.

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. 425 000 till Naturskyddsföreningen

2016-03-09 09:42

Är 425 000 för mycket. Dom kan väl föregå med gott exempel och avsätta lite av sina egna fastigheter till hackspetten. Särskilt med tanke på deras reklamfilm där dom visar bilder på kalhyggen och vill få till en annan skogspolitik. Trots att dom på deras egna fastigheter driver ett produktionsinriktat skogsbruk med kalhyggen. Men det är ju lättare att säga vad andra ska göra. Det finns en intressant artikel på svenskjakt.se om ni är intresserade av deras dubbelmoral.

5. Extra avundsjukeskatt

2016-03-09 09:41

Naturvårdsverket, alltså en redan skattefinansierad verksamhet, får extra pengar av jägarna och det är väl OK för registerhållningen av jägarexamen men resten av pengarna är inget annat än extra skatt för jägarna. Känslan man har av NVV är annars att de är väl anti-jakt för att det ska kännas OK att ge dom jägarnas pengar. Länsstyrelsen snor också åt sig extrapengar för sina viltförvaltningsdelegationer. En över lag anti-jaktföreteelse med politiskt valda företrädare som är ditkommenderade för att de tycker en massa saker samt t.ex skid och friluftsfrämjandet!? Dessutom, delegationerna styrs ganska styvmoderligt och lätt diktatoriskt av landshövdingarna och all annan verksamhet med så tveksam demokrati skulle aldrig ens komma på tal att få ekonomiskt bistånd. Så, tyvärr, jaktkortsavgiften är orättfärdig och pengarna i fonden används godtyckligt till många, många saker som inte på minsta sätt gynnar de som betalat in pengarna, lite som en extra beskattning av de som kan/vill skaffa eget kött på matbordet.

4. Trafikverket

2016-03-08 17:12

När detta började med att polisen tog pengar ur fonden för eftersöken så betalade ju inte trafikverket in pengarna tillbaka.
Gör de det numer?
Går det att finna den informationen någonstans?
Efter att pengarna kommit åter till fonden, vart tar de vägen då? det måste ju bli ett överskott efter att de betalat åter?

3. Varför inte...

2016-03-08 14:55

...budgetera vargfakta och jrf den summan. Hum?

2. Slutat jaga?

2016-03-08 14:54

Kanske är på sin plats att göra en undersökning och kolla hur många som TVINGATS sluta jaga för att de inte kan släppa sina hundar i markerna, av den enkla anledningen att man inte vill ha den LEMLÄSTAD av varg. Och heller kanske inte har ekonomiska möjligheter att söka vargfria marker i Norrland (snart är det också historia ) Men det kanske skulle komma för nära sanningen, bättre då att ha andra bortförklaringar.
Sen skulle det vara intressant att veta hur mycket av våra surt förvärvade pengar som under årens lopp gått till olika projekt i syfte att återplantera vargen. Om viljan finns kan inte det vara svårt att ta fram. Alla som suttit och i dag sitter i olika ansvariga positioner är väl för en demokrati där sådana handlingar är offentliga. Blir för varje dag som går allt säkrare på att en utsättning av varg har skett.
Varför! kanske någon undrar. Jo, därför att det under åren framkommit så mycket som tyder på att en hemlig verksamhet har pågått i skogarna, då speciellt Värmlands. Och under alla år har ansvariga inte kunnat redogöra för vad dom sysslat med utan tvärtom skapat ännu fler ???

1. Svar ger frågor

2016-03-08 13:32

"Polismyndigheten
Tilldelas 36 728 306 kronor för bland annat eftersök av trafikskadat vilt".
Hur fördelas detta - till de som gör eftersöken (jägarna)? Administration? Direkta poliskostnader? Annat?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB