• Allmogejakt

Så blev hund och varg olika

AktuelltPublicerad: 2009-09-10 16:41

Många forskare menar att de skillnader som genom året uppstått mellan hundar och vargar – efter mer än 10 000 års avelsarbete – är så stora att hunden borde räknas som en egen art, Canis familiaris.

Det är inte första hand utseendet – som kanske är mest iögonfallande om man jämför en varg med en liten mops – utan snarare beteendet, som skiljer hund och varg åt.
– Det var säkerligen det första man avlade på redan för 10 000–15 000 år sedan, säger Johan Beck-Friis på Sveriges Veterinärförbund.
När de första hundarna/vargarna såg dagens ljus var det förmodligen självklart att de som var mest lätthanterliga och gjorde som människa ville också blev uppskattade och fick vara kvar. Hundar som inte fungerade togs bort.

Hunden lik människan
– Det är ganska naturligt egentligen. Det här skedde förmodligen omedvetet redan på stenåldern, innan människan ens uppfunnit ordet avel, konstaterar Johan Beck-Friis.
För att uttrycka saken enkelt: Hunden har i vissa avseenden blivit mer lik människan än varg. Precis som människobarn är hundarna intensivt inriktade på att tolka den vuxna människans förehavanden och göra rätt – en förmåga som inte vargen har.
– Hundar är otroliga på att läsa människans förehavanden. Ofta är problemet snarare att människor klarar inte av att läsa och förstå hundarna. Då uppstår ofta bekymmer.

Beteendet avgörande skillnad
Via experiment kan forskarna se att det finns grundläggande och fundamentala skillnader i hundar och vargars beteende. Och det ses allt mer som ett tecken på att en del av vargens gener helt enkelt avlats bort.
Men det finns också andra saker som tyder på att hund och varg avlägsnat sig mycket långt från varandra genetiskt. Till exempel verkar de inte återta sin vargskepnad om de får leva under naturliga förhållanden i frihet under lång tid.
I praktiskt taget alla andra sammanhang brukar en avlad djur- eller växtart efter ett antal generationer återgå till sitt ursprung om de åter hamnar i i frihet. Men det verkar inte ske med hundarna. De fortsätter att vistas i människans utkanter och leva på avfall. Exempel på det finns över hela världen.

Lever sida vid sida
För bara några månader sedan kunde Jakt &ägare skriva om en italiensk studie av varg och vildhundar som visar att hund- respektive vargflockar lever i samma områden, men utan att beblanda sig med varandra.
I en TT-intervju nyligen uttalade sig Lars Werdelin, paleontolog och rovdjursexpert på Riksmuseet i Stockholm, om hundens släktskap med vargen:
– Det kan mycket väl vara så att människan avlat bort vissa genvarianter som gör vargen till varg. Enligt min uppfattning är inte hund och varg samma art. De skiljer sig åt för mycket vad gäller beteende och utseende, det vill säga de kriterier vi använder oss av för att definiera arter, sade Werdelin till TT.

Eget artnamn?
Kanske borde alltså varg och hund få separat artstatus, Canis lupus respektive Canis familiaris.
Men trots det vill ändå Johan Beck-Friis påminna om likheterna mellan hund och varg – inte minst för att förstå hundens fysik.
En fundamental likhet är att hund och varg kan para sig och få fertila valpar. Det kan till exempel jämföras med åsna och häst, som förvisso kan para sig och få avkomma, men avkomman blir sterila mulåsnor.

Avelns avarter
– Man kan nog säga att det här i hög grad är ett intressant teoretiskt resonemang, säger Beck-Friis.
– Det kan vara nyttigt att reflektera över hur långt vi har drivit aveln, inte minst när vi har att göra med avarter som skapar lidande hundar med krämpor och andningsproblem, något som Svenska Veterinärförbundet försöker stävja tillsammans med Kennelklubben.

Skillnader mellan hundar
Och det förekommer som bekant också stora skillnader mellan hundarna.
De mest varglika bedömer Beck-Friis är till exempel draghundar eller flera av jakthundarna – alltså sådana där utseendet är underordnat funktionen och förmågan att klara av hårda förhållanden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

37. Nu talar vi om vad allt handlar om R-mormor, filosofi.

2009-09-18 11:03

Vetenskapen ger oss inte svaret om vi ska ha stora rovdjur i landet eller ej. Och till skillnad från dig är valet för mig därefter enkelt. Effekterna (skadebilden) får avgöra, alltså bort med övertalet rovdjur.

Det du skriver om i sista stycket är också vad jag avsåg med min formulering "Vad skulle hända om nästan samtliga nu levande arter också försvann?" Ett meteornedslag eller en superexplosion av någon vulkan som raderar ut det mesta av livet på jorden. Jag skrev också "..några miljontals år", men menade några hundratals miljoner år. Nog om detta.

Artikeln handlar om hundar, och jag älskar verkligen mina hundar, liksom andras. Det är ett djur som verkligen är våra bästa vänner. Och likt familjefadern som försvarar sin familj med alla medel (i min generation) på samma sätt finns viljan att skydda våra hundar. Vargen är ett tydligt hot, därför ska den bort. Enkel rättfram logik. Ha det bra med dina hundar R-mormor.

F.ö. tror jag RFeynman har samma åsikter men formulerar sin upprördhet över den orättfärdiga rovdjurspolitiken på ett mycket rakt sätt. Fördelen med det är bl.a. att det ej kan missförstås. Jag stöder detta. Vi är så förbenat försiktiga, för att inte säga fega, i Sverige när vi uttrycker oss. Många törs inte ens ha en åsikt, beklämmande!

36. Men du KE…..

2009-09-17 22:22

….jag tycker jag har valt rätt, och du fel – men å andra sidan, om alla tyckte lika, så skulle samhället antagligen stagnera och vi skulle inte komma framåt på något sätt, så det är nog bra att vi tycker olika.

Tro det eller ej KE, jag väger olika saker emot varandra hela tiden, och för mig är det inte alltid självklart att jag håller med mina vänner på rovdjursförespråkarsidan, lika lite som jag alltid håller med mina vänner på rovdjursmotståndarsidan. Jag har min egen åsikt kring detta, och kan någon överbevisa mig, så är jag också villig att omvärdera mina ståndpunkter. Jag håller med om att vargen är till bekymmer för många, men själv ser jag jakt med drivande hund som det största bekymret.

En extremt extrem person som signaturen feynman, får mig dock bara att ruska på huvudet och gå vidare. Jag tror han skrämmer de flesta normalt funtade människor, och är mer till skada än nytta för jägarkåren.

Ja vad skulle hända om vi ”civiliserade människor” försvann från scenen KE? Antagligen skulle det finnas mindre grupper av människor som skulle överleva, tack vara att de alltid varit beroende av sin kunskap för detta. Dom har troligen också en annan syn på naturen, och vet att de i många fall lever i något som kan liknas vid symbios med en massa andra levande organismer. Själva skulle vi väl inte överleva mer än ett par månader utan el eftersom allt numera är beroende av datorer.

Skulle vi ha förstört livsbetingelserna till den grad, att inga människor kan överleva – tja då finns det helt säkert andra former av liv som kan ta vid – annars blir jorden en totalt livlös planet – och vad kan vi göra åt det då? Tidigare verkar ju katastrofer som utrotat stora mängder – upp till 90% av allt liv på jorden - orsakats av händelser utifrån, men det är säkert inte ett måste.

35. Tack för dina svar R-mormor.

2009-09-17 17:16

Du stavar bra och är skapligt tydlig utan person angrepp, det hedrar dig.
Men så innerligt tråkigt att du, som de flesta av oss jägare tycker, valt fel sida, den sida som leder till skador och bekymmer.
Du försöker verkligen hitta något som stöder uppfattningen att alla varelser, vargen i detta fall, har någon viktig funktion att fylla.
Jag tror du kommer att bli besviken, för varför skulle det vara så? Vi människor som art har uppstått trots att dinosarierna dog ut, tänka sig. Vad skulle hända om nästan samtliga nu levande arter också försvann?
Tror du då att det vi har idag skulle återuppstå igen, med samma arter, efter några miljontals år eller skulle helt nya arter evolvera enligt slumpens system som hittills? Denna filosofiska fråga kanske du bör fundera litet på.

34. Du har så rätt Mormor:)

2009-09-17 17:16

Man ska skjuta bort alla besvärliga individer av varg!!!

33. KE

2009-09-17 12:26

Tror jag får ge dig rätt i angående mormors åsikter och jag tror att det är att sluta med löshundsjakt som hon ser som lösning i grund och botten!!!!!

32. Här har du mina svar KE

2009-09-17 12:26


1. Inget vidare. Man borde satsa på att det blir lättare att skjuta besvärliga individer istället för licensjakt på varg + underlätta för samtliga involverade parter att komma samman och gemensamt diskutera de problem som finns.
2. Finns en del i älgjaktsutredningen jag tycker verkar vettig, och det är att bara större viltvårdsområden ska få skjuta vuxna djur. Det är bara på större områden man har möjlighet till en vettig förvaltning av älgstammen
3. Jag saknar morkullejakten, och skulle ge mycket för att få den tillbaka

31. R-mormor. Du är sanslös!

2009-09-17 10:41

Du menar att rovdjuren tillhör människans kulturarv!
Dessutom anför du teorier om att de stora rovdjuren är orsaken till människans intelligens!
Hej och hå mormor, du slår alla rekord.

Vad anser du om rovdjursproppen?
Hur bedömer du Maria Norrfalks älgjaktsutredning?
Vad tycker du om skarv och morkullejakt?

30. Ingemar Löfqvist.

2009-09-17 10:41

De åsikter du förmedlar till r-mormor skriver vi alla under på, men r-mormor bryr sig inte. Hon förespråkar varg, det bör du förstå, inga argument i världen får henne att ändra sig. Hon skriver ju själv: "Nu är jag optimist när det gäller detta, och problemen med varg/löshundsjakt är jag övertygad om kommer lösa sig så småningom." Om vi slutar med löshundsjakten blir hon glad.

29. Mormor

2009-09-16 17:35

Det är hemskt lätt att skriva och debattera när man inte är drabbad själv! Vet att så sent som i fjol pratade jag med en jaktkamrat och han sa att det gör inget om det blir lite fler vargar. Jag träffade samme person nu efter första veckan och dom hade möjlighet till två släpp då en flock rapporterades inne på marken, inställningen hade nu ändrats väldigt dramatiskt kan jag säga!

Det är klart att det idag går att jaga i Dalarna med löshund, det gör jag varje år på två skilda marker, men jag tror nog jag är inne på sista året där nere nu om det inte händer något med vargstammen. Jag släpper ingen hund i ett vargrevir då risken blir för stor att jag blir av med mina jaktkamrater! Jag skrev i mitt förra inlägg att ta upp de andra riskerna men jag skriver väl om det då du inte hade tid att läsa klart:)

Vägar med trafik flyttar gärna inte på sig och söker upp hunden och med skyltning på de mindre vägarna får man ofta ner hastigheten, Jag tycker det är tillräckligt med risker som våra älghundar tar när dom konfronteras med både älg och björn.

Jag tycker det är intressant att du tycker att vi ska göra som länderna i öst mm och inte binda oss med våra hundar så mycket och kanske ha många hundar att släppa på.

Det unika för Sverige och norden är väl knappast den drivande jakt du beskriver utan jakten med ståndhundar där raserna har avlats fram lokalt till ypperliga jakthundar som ställer både älg och björn. Min övertygelse är att de sakta kommer att försvinna allt eftersom vargen vinner mark. Kan säga tio personer på rak arm som inte kommer att skaffa någon mer jämthund pga varg och allt pga ett litet revir.

Hur blir det om den stammen ska öka mer? känner alla jägare tio personer som är inne på sin sista hund pga varg? Det är ju inte möjligt då det skulle bli ca 3-4 milj men tänk tanken vad snabbt det går.

Det jobb man lägger ner en på en älghund avlad för frisök och att ställa älg/björn vid upptagsplatsen är enorm och är en livsstil jag tror att du inte fått riktigt grepp om, vad det innebär trotts att du har hund själv är jag inte säker på att du har riktigt koll på vad det innebär. Sen att hitta den hunden långt ifrån vägar, pass skyttar, mm tagen mitt under pågående jakt! För jag jagar med få eller ingen passkytt här hemma (i Dalarna gäller dock passjakten då det minskar risken för vargattack fast det inte är något revir än där) Du verkar ha koll på drivande jakt i vägtäta söder och därav jämför du riskerna. Antalet passkyttar per hektar måste man ju ta in å.


28. Ingemar Löfqvist!

2009-09-16 15:10

Jag missade ditt inlägg igår kl 19:22, och i frågan om löshund – kanske främst drivande hundar – så är det egentligen det enda problemet, tillsammans med lösgående djur, som jag också kan se, och som kan vara svårare att lösa när det gäller varg.

Jag är ganska väl förtrogen med drivande hund, och jag anser själv att det är en mycket trevlig jaktform när man släpper kortbenta hundar att driva rådjur eller hare. Inga stressade drevdjur, och jag går gärna ut och lyssnar på drevet även om jag själv aldrig går med bössan då – eftersom jag känner mig alltför osäker på djur i rörelse.

Eftersom markerna där jag bor är mer som ”frimärken” än de stora arealer som viltvårdsområdena består av i andra delar av landet, så följer att metoderna för eftersök måste bli olika också (precis som du själv beskriver). Att ha minst 2 hundar, varav en säkerställer att rätt spår följs och den/de andra kan släppas när man får ”kontakt” med det skadade djuret, torde dock vara möjligt även här. Har man varskott grannmarkerna, så brukar det inte vara något problem.

Att jakt med löshund helt skulle omöjliggöras p g a varg ser jag dock som en överdrift. Man jagar fortfarande med älghundar både i Värmland och Dalarna, och jakt med löshund bedrivs även i andra länder med varg – så helt unikt för Sverige är det inte. Skillnaden är nog mer att hundarna där betraktas som rena jaktredskap och inte som familjemedlemmar på det sätt de görs här. Hundarna själva lär inte fara illa av detta (snarare tvärt om i vissa fall), så länge de har sin flock och blir omskötta på bästa sätt.

Jag tycker nog att man kan ta upp alla de risker som jakthundarna utsätts för när de släpps. Skillnaden är egentligen bara att vi accepterat och anpassat oss efter de förutsättningar vi har svårt, eller saknar möjlighet att påverka. Själv släpper jag inte mina labbar i de områden på marken där risken att de ska stöta upp vildsvin är som störst.

Nu är jag optimist när det gäller detta, och problemen med varg/löshundsjakt är jag övertygad om kommer lösa sig så småningom.

27. Roslagsmormor

2009-09-16 10:56

Som vanligt endast påstående. Følg dog met i hvad som hander på landet och glesbygden, men det er nok svært fra Storstaden. Der er jo en grund til at vore forfædre ej heller kunne leve met vargen. Och folk som ni vargkramare er godt på vag, at give fæboder,glesbygder,løshundjakt,djurhold det sidsta dødsstød.

26. Tänkte på en sak till

2009-09-15 23:06

Hur gör vi på ett björneftersök då? Hur jagar man in hundar som ska ställa björn om man jagar mitt i ett revir..... Ska vi spåra björnen och fösa den i pass? Vem går efter en förbannad björn in i en kontortaplantering för att fösa ut den med en hund i band??

25. Och vad var det för fråga …..

2009-09-15 23:06

….den här gången då? Jag tyder det bara som om du kommer med en massa påståenden, som i de flesta fall är totalt grundlösa.

Ska vi tala om äkta gamla svenska kulturarv, då ska rovdjuren vara med som då, annars blir det bara fråga om ett romantiserande av något som var ett hårt och slitsamt måste. Fäbodbruk och fåruppfödning har dessutom ökat under de senaste 10 åren, så det tycks finnas ganska gott om människor som inte räds att leva lite som man gjorde förr under några månader på året.

När det gäller känsla av otrygghet, så finns det vissa som menar att vi svenska är trygghetsnarkomaner, och att det får oss att bli sjuka. Det ligger nog en del i det, för varför skulle annars fler och fler människor söka sig till extremt farliga saker för att känna tillfredsställelse med livet. Det finns t o m vissa som påstår att utan större rovdjur, så hade vi aldrig lyckats bli så pass ”intelligenta” som vi är idag. Det har ju krävts en hel del tankeförmåga för att överleva nere på backen när vi saknat förmåga att springa fort och inte har klor och tänder att försvara oss med.

Att det skulle finnas fler människor på landet idag, än det fanns för 100-200 år sedan – det får allt stå för dig. Vad jag vet så har landsbygden under mycket lång tid avfolkats, delvis p g a att det inte längre lönat sig med små jordbruk, med 5-6 kor. Skolor, affärer – och nu senast – bensinstationer – läggs ner på mindre orter och servicen ute på landsbygden är många gånger minimal. Inget av detta har förorsakats av några rovdjur, utan på rent ekonomiska grunder.

Till sist, jag förstår inte vad du menar med ”Det nya er också at nu finns en minimal motstand mot vargjakt, det var inte dengang.” Vilken gång?

24. Mormor

2009-09-15 23:05

Att det skulle va omöjligt att få älg utan löshund är det nog ingen människa som sagt. Det är väl inte det de handlar om, det finns många sätt att jaga älg på... Ditt sätt att resonera på bevisar att du inte förstår vilket sätt, vilken livsstil, just löhundsjakten är... De flesta passskyttar tycker det är ljuvligt att få höra ett riktigt ett riktigt fint ståndskall och väljer ofta det före en fylld köttback.......

Det där med eftersök kan man göra på flera sätt men att "spåra ihjäl" en älg brukar vara ett mycket tidskrävande sätt, ofta mycket plågsamt när man stöter upp dom ur sårlegan gång på gång......

Det bästa sättet för ett säkert eftersök kräver ofta tre hundar, en alltid och hela tiden i band, en släpper man efter man bedömt att det är det snabbaste sättet och det skonsamaste sättet, en har man i band om den andra hunden behöver assistans för att verkligen få fast djuret, eller om den andra skulle ta fel djur.... (Jag har varit med att spåra en skadskjuten älg i pass då jag va på gäst jakt i söder:)

Att gå endast med en spårhund anser ja inte va tillräcklig för att förkorta djurets lidande i många fall, det beror nog på mycket var man jagar med.

jagar man i södra sverige med mycket vägar och mycket folk då är det klart att det kan vara det enklaste sättet och det säkraste att spåra fram älgen till pass skyttar.
Men i dessa karga, väglösa marker finns det sällan som ett alternativ.

En älg som blir skjuten i käken stannar sällan utan det kan fortsätta kilometer efter kilometer och släpper man en hund kan upptaget komma låååångt bort.

När vargen är här är stängs boken för historien om våra älghundar för löshundsjakt. För värdet på våra hundar som sällskap är betydligt större idag än vad det var för hundra år sedan.

Njutningen av att släppa sin hund för jakt och det den är avlad för genom tusental år liksom försvinner, kanske tycker vi om våra hundar för mycket, kanske vi fäster oss för mycket i dom.... De är våra bästa vänner och dom mår som bäst när dom får göra det dom är avlad för..... Att ta upp alla risker som motargument är inget att ta upp då vägarna och trafiken inte gärna flyttar på sig och söker upp hunden....
Kort sagt det finns nog med risker utan vargen och med vargen i närheten släpper man inte det bästa man vet..

23. Roslagsmormor

2009-09-15 18:31

Som vanligt svaror du inte på mina frågor. Det er inte jag som skrivar i tusindtals år, det er du, jag citerer endast. Stoppa nu och velkommen til 2009, om du kan komma utt av din fantasiverden.,
Knud

22. Knud

2009-09-15 17:35

”I tusindtalls av år har man frit sluppat sin hund i Sverige,…” skriver du, och under tusentals år har vi haft 1000-tals vargar i Sverige och ändå släpptes hundar, och folk hade sina djur frigående. Vilken större skillnad tror du det gjorde när man jagade varg förr, och det ändå fanns gott om varg i närområdet? Det var först senare man hade vapen och gift tillgängligt för att utrota vargen.

21. Du har så rätt Ingemar….

2009-09-15 17:34

….mina eftersökshundar är labradorer, och mig veterligen finns inga labbar som ställer älg. Däremot har jag gått eftersök även med en jämte för ett antal år sedan. Den släpptes inte heller, men genom att sätta ut passkyttar så fick vi efter några timmar tag på djuret och kunde avliva det.

Värre kanske det är om man är ensam, och har skadskjutit ett djur, men min erfarenhet är fortfarande att du inte släpper hunden förrän du har ”kontakt” med djuret. Har du då en hund som är duktig på att ställa älgen, så är du själv hela tiden ganska nära och har stora möjligheter att skydda din hund om det skulle dyka upp några vargar.

Man klagar över att man inte kan jaga älg utan hund, men likväl sköts fler älgar i Värmland förra året, än året innan. Vet inte om hund användes lika mycket som tidigare – men älgarna fick man i alla fall.

20. Knud

2009-09-15 15:50

Detta har inte så mycket med ämnet men jag kan inte låta bli att kommentera.......Mormor tycker nog att hennes "eftersökshundar" är så bra att hon är beredd att släppa dem för att stånda en skadskjuten älg i ett revir (nu säger de att det inte är något revir här i Lillhärdal trots att länstyrelsen inte rekomenderar att släppa någon hund i den södra delen så....) isf är hon gladeligen välkommen upp hit och invänta när tillfälle ges, de flesta jaktlag har knappt jagat någon älg än iår...... Det kan ju hända även den bästa att käken eller ett framben blir avskjutet och om hon har så bra eftersökshundar så är det bara att ge sig in eller hon kanske anser att det lämpligaste är att spåra ikapp en sådan älg men vad vet jag eller så är hon beredd på att släppa sina hundar..... Vad vet jag men jag misstänker att dessa duktiga eftersökshundar inte är särskilt bra ståndhundar?

19. Roslagsmormor

2009-09-14 21:32

Selve artiklen er inte uinteressant, det det blot din drejning av, som vanligt. Du frågor sjalv 2009-09-11 kl 1743, hvad nyt der er kommat till?. Sover du? I tusindtalls av år har man frit sluppat sin hund i Sverige, hvad nyt, skrivar du sjalv. Det nya er nu finns ingon jakt på varg, der finns mer manniskor också på landet, der finns manniskor som benytter naturen, och dom skal inte føle sig utrygge. Ej heller barn och jagare met løshund, det er gammal svensk kulturarv. Det nya er också at nu finns en minimal motstand mot vargjakt, det var inte dengang. Nu har man så indset at implantering av varg, inte har bragt nogot bra met sig, och må tage konsekvensen derav, nemlig som mindsta en mycket kraftig reduktion i vargstammen. Den gang var ingonting planerat på samma vis som nu, vargen blev skudt utan frågor, vor forfædre kunna inte leve met vargen, och så er det. Din empati met andra hundagare synns inte kommat till udtryk!!

18. Vad du tvivlar eller tror på Knud….

2009-09-14 19:28

….är för mig totalt ointressant.

Artikeln vi diskuterar handlar om tamhunden och den avlades uppenbarligen fram i det vi kallar Kina idag.

Varför försöker du själv leda tråden ut på något som inte har ett dugg med artikeln att göra?

17. Roslagsmormor

2009-09-14 09:26

Kina har stadig intet met Sverige och varg att gøre. Om du har eftersøks hunda, skal jag stærkt betivla, da skulle du ha mycket mer EMPATI, for andra hundagare. Igen forsøker du let3e tråden utonom, met at jag skulla ha missa, hvad forskarne har hittat på. Iøvrigt tyckas jag det er mycket bra at du sjalv namner kulturella frågor. Hvad då met glesbygder,smådjurhold, rennæring, fæboder,løshundjakt?? Om inte det er svensk kulturarv, så vet jag inte!
Met hensyn til personangreb, er ni och dom andra vargkramare inte bagud.

16. Till skillnad från dina angrepp….

2009-09-13 23:23

….på person Knud, så har Kina helt klart med saken att göra, eftersom det är där forskarna tror att tamhunden utvecklades en gång i tiden. Det är ju hundar artikeln handlar om – har du missat det? När det gäller ” modbydelig”, så är det många i världen som säger detsamma om oss när vi äter kräftor eller surströmming – det är alltså en kulturell fråga.

Kan f ö tala om att jag har utmärkta eftersökshundar som jag tränat själv, och som jaktlaget här använder – vilket i och för sig är ytterst sällan som det behövs.

15. Huvudet på spiken

2009-09-13 19:44

Svaret er helt enkelt. Vargkramare, Roslagsmormor m.v. har ingon saglige argumenter, och kjender/bruker inte sanningen, eller lag, eller avtal. Ock inte minnst empati, kjendskab til naturen, och viden om hvilkan tid der går på at træne upp en hund och eftersøkshund. Vargen er varg, och kan inte fungera i Sverige blandt manniskor. Ock din kommentar met at aven idag ater man hundkjøtt i Kina er så modbydelig, som nogonting kan være, hva f.. har Kina met Sverige och varg att gjøre? FØJ! Gang på gang forsøker du at lede tråden utenom, och besvarer ingon frågor!!

14. Mormor"bara ordet låter gulligt"

2009-09-13 02:14

När jag ser hennesdebattinlägg, känns det som hon väljer vad hon komenterar? Vinn låtta debatter med enkla argument!

13. Artnamnet....

2009-09-13 02:13

Apropå namnet Canis Familiaris, så användes detta tidigare på hunden. Det ändrades senare till Canis Lupus Familiaris, eftersom man ansåg hund och varg vara så nära besläktade att de inte kunde ses som olika arter.
Så nu ska man alltså ändra tillbaks till det gamla namnet......där ser man.

12. Kommit till Mormor!

2009-09-12 13:13

Det har kommit till inplanterade vargar som inte är vana att skaffa mat själva, då är en drivande hund ett lätt byte, men det är väl helt ok, enligt er, och kom inte med dravlet att inte släppa hund där det finns varg,det börjar bli så nerlusat att dom kan dyka varsomhelst.

11. Roslagsmormor

2009-09-12 02:21

Ursäkta att mitt svar dröjde.
Din fråga, liksom en massa andra människors frågor och funderingar efter våra hundartiklar, gjorde att vi ringde upp en paleontolog och skrev en artikel som nu är publicerad. Den bör ge åtminstone några svar på dina funderingar.
Det finns alltså en mängd arter bland hunddjuren som i det svenska namnet heter hund, eller vildhund. Men de har alltså inget med varken vargar eller tamhundar att göra.
Det går förmodligen att korsa varg eller hund med guldschakalen. Arterna är ju nära släkt och i Ryssland har forskarna korsat hundar med vanliga schakaler. Men DNA-analyser visar att så troligen inte skett tidigare.
Dan Törnström/Red

10. Mormor

2009-09-11 23:06

Du frågar vad som kommit till och det svar jag har är EMPATI... om du nu vet vad det ordet betyder? Skillnaden är att idag till skillnad mot öst så värdesätter vi (jag) våran jaktmedlem (familjemedlem) det är tydligt vad du har för åsikt om det och vi kan aldrig komma överens om den punkten, i grunden har vi säkert samma värderingar..... I mina förfäders spår fortsätter jag att kämpa gör det ni med.......

9. Du har helt rätt Jämten!

2009-09-11 17:48

Man har släppt sina hundar fritt i 1000-tals år, även i Sverige
Vad är det egentligen för nytt som kommit till, så att man inte fortsätter att låta hundarna löpa fritt?
När det gäller aveln, så tror forskarna att den kanske startade för att man skulle ha kött att äta. I Kina – där allt verkar ha börjat – så äter man än i dag hundkött.

8. Anonym 2009-09-11

2009-09-11 15:53

Rättelse: Hundar har släppts lös för jakt mm i tusentals år.... Det är det som det från början har avlats på i 10 000 år och nu önskar dom "riktiga naturmäniskorna" att vi ska sluta med det.... Dom verkar vilja att alla hundar ska sitta fast med en snara kring halsen året om och livet ut...
Mina hundar förtjänar ett bättre öde och det ska jag kämpa för!!!!!!!!

7. Hjalmar

2009-09-11 11:21

Om dom håller sej i djurparkerna, är det väl helt o.k.

6. Svar

2009-09-11 11:21

Man håller den igång grundkonditionen med t.e.x. cykling, simming, promenader m.m. OBS jag skrev ej lös i skogen,(det har du hittat på) tror hunden förstår att glädjas att få vara ute med husse och matte i vår fina natur, att sedan få släppas lös 21:a augusti är toppen, skaffa dej en hund så förstår du allt detta. Varför förvägra människor detta, med att släppa sin hund, det har gjorts i hundratals år.

5. Då kan man fråga sig Anonym...

2009-09-11 10:21

...hur någon kan hålla en hund som då måste vara olycklig 5-6 månader om året, när den inte får springa lös i skog och mark.

4. Härlig Bild enligt Anonym,

2009-09-11 10:21

Ja visst, De som pussar och gosar med vargarna i Kolmården får nog också en härlig bild av det nära släktskapet varg – hund.

3. Fantastiskt...

2009-09-11 09:28

...vad ont det måste göra i T.E. Mormor, Gråben m.fl. att se
en för oss andra så härlig bild, samspel mellan hundar och människor är helt fantastikt och skänker glädje och sinnesfrid, vi som har detta med våra jakthundar, har nu blivit allvarligt hotade i detta p.g.a. av dessa illasinnade fanatiker. En jakthund som inte får komma ut i skogen, är ingen lycklig hund.

2. Mycket intressant kommentar, Dan Törnström!

2009-09-11 09:28

Det finns en blogg om detta på SJF:s hemsida, där man också pratar om vildhundar.
Vet du om det finns/har funnits andra verkiga vildhundar är den afrikanska?
F ö talades det tidigare om att guldschakalen skulle kunna ha varit stamfar till våra tamhundar (bl a Konrad Lorenz), men i och med DNA-tekniken, så har den teorin förkastats.

1. Hunddjuren

2009-09-10 23:20

Intressant.Jag har jämt trott att vi fått hunden genom att tämja vilda hundar,på samma sätt som vi fått tamfår genom att tämja vilda får o.s.v.Betyder det här att våra vildhundar är förvildade tamhundar?
Att Dingon inte tillhört ursprungliga faunan i Australien har jag läst,utan kommit dit med söderhavsfolk nån gång.Men Afrikas fläckiga och Asiens gråa vildhundar - mer sociala än varg,med flockar på 30-40 stycken,fruktade t.o.m av lejon e.t.c skulle dom vara förvildade avkommor av människans avelsverksamhet med varg??Nån som vet?Hur är det med schakalerna?Dom går ju att korsa med hund.

Reds kommentar:
Läs gärna också artikeln "Alla hundar härstammar från tio vargtikar" som publicerades på J&J:s hemsida 2 september i år.

Ett språkligt problem (vilket vi på redaktionen möjligen har kompetens att yttra oss om) är att ordet vildhund används med olika betydelser. Ibland ingår det i det svenska artnamnet, till exempel den art du nämner: afrikansk vildhund (Lycaon Pictus). I detta fall är det alltså en art inom hunddjuren. I just det här fallet tillhör arten ett helt annat hunddjurssläkte än vargen, vilket alltså betyder att den (i vart fall systematiskt) står längre från vargen än vad tamhunden gör. Schakalen är också en egen art inom hunddjuren, men tillhör samma släkte som vargen – och därmed samma släkte som hunden.

Men begreppet vildhund används också för mer eller mindre förvildade tamhundar och gatuhundar. Och det förvirrar naturligtvis.
Dingon är resultatet av förvildade tamhundar, som alltså från början var vargar. Dingon är systematiserad som varg, Canis Lupus, men har ras- eller underartstillägget Dingo.
På motsvarande vis är tamhunden systematiserad som varg, Canis Lupus, men har ofta underartstillägget familiaris.
I artikeln förslås att hundens artnamn ändras från Canis Lupus Familiaris, till – kort och gott – Canis Familiaris. Då klassas hunden som en egen art, skild från vargen, men tillhör fortfrande samma släkte.

Hybrider kan uppstå både spontant mellan arter i naturen och ibland med lite extra hjälp av människan. Schakal-hund-korsningar är ett exempel. Och vissa menar att det kan finnas fler arter än varg inblandade i tamhundens gener. Kanhända återkommer vi i ämnet med intervjuer med forskare på området.
Dan Törnström

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB