• Pinewood

Så drabbas landsbygdsbefolkningen av rovdjur

AktuelltPublicerad: 2011-10-14 08:38

Stora rovdjur som kommer närmare än 500 meter från människor boningar ska tveklöst avlivas och försöker rovdjur angripa tamboskap ska skyddsjakt omedelbart träda i kraft.
Det är några förslag som Jägarnas Riksförbund lyfter fram för att människor på landsbygden ska kunna skydda sig mot främst varg.

Enligt Jägarnas Riksförbund, JRF, måste utgångspunkten vara att människan och hennes livsmiljö alltid ska komma i första hand. Det framför JRF i sitt remissvar till Naturvårdsverket om olägenheter som de stora rovdjuren, och då främst vargen, medför.
I svaret går JRF igenom en rad punkter där vargetablering medför sociala och ekonomiska olägenheter för människor. 


Påverkar på många sätt
Bland annat drabbas markägare ekonomiskt då intäkter från jaktarrenden sjunker. Andra näringsidkare som småbrukare, samer och fäbodbrukare riskerar att få tamboskap angripna och dödade av varg. Socialt drabbas de också av begränsad frihet och ständig oro för sina djur.
JRF pekar även på att i flera fall har det hänt att hotade raser av får och nötboskap har angripits och dödats av varg. Det rör sig då om raser som, till skillnad från vargen som är ett av jordens vanligaste rovdjur, det endast finns några hundar individer kvar av rasen.

Säkerhetsrisk för skogsarbetare
Andra som drabbas av rovdjuren är personer som arbetar i skogen med exempelvis röjning, taxering och avverkning. Rovdjuren orsakar ökade kostnader för att säkra arbetsmiljön och skapar också oro för den egna säkerheten.
Näringsidkare som arbetar med ekoturism som jakt, fiske och ponnyridning drabbas då exempelvis jaktturism kan slås ut helt medan fiske och ponnyridning begränsas på grund av rädsla.
Hundägare drabbas då man inte kan släppa sin hund och därmed heller inte träna den så den kan meriteras på jaktprov.
Hunduppfödare påverkas också av vargetableringen då marknaden för främst drivande hundar minskar när allt färre vågar släppa sin hund. 

Urholkar allemansrätten
Även svamp- och bärplockare drabbas av rovdjuren då många inte längre vågar gå i skogen. Därmed urholkas också allemansrätten.
De här punkterna är bara några exempel av alla de problem som vargen skapar för landsbygdsbefolkningen. 

Sätt att skapa acceptans
JRF menar att för att den beslutade skyddsjakten ska få någon acceptans måste människor få möjlighet att omedelbart avliva rovdjur som kommer närmare hus och gårdar än 500 meter. Vidare vill JRF att så snart rovdjur försöker angripa tamdjur ska ett generellt skyddsjaktsbeslut omedelbart träda i kraft.
Vad som ska avgöra om rovdjur är en allvarlig olägenhet ska bygga på hur den drabbade upplever situationen, alltså på samma sätt som man bedömer trakasserier och mobbing på arbetsplatser eller i skolan. 

Lokalt beslut
Beträffande vem som ska besluta om skyddsjakt så menar JRF att det kan varje läns viltförvaltningsdelegation göra, förutsatt att representationen förändras så att jägare och markägare, som sitter på förvaltningsansvaret, får minst 60 procent av rösterna.
När det gäller kostnaden för skyddsjakt menar JRF att staten ska stå för alla utgifter via medborgarnas skattsedel då de stora rovdjuren anses vara av allmänt intresse.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

39. Sanningen kommer alltid fram så småningom.

2011-10-21 08:46

Vad tycker debattanterna om detta? http://www.alpha-gruppen.com/artikler/dna_analysis.htm
I undersökningen testades 3 prov avseende dna och kromosomer. Följande är ett urklipp:
”Most likely, sample B is a female wolf from the Scandinavian population…” Men ett annat urklipp ser ut så här: “ A similar analysis shows that none of the target samples can be identified as a wolf immigrant from Finland or Russia”

38. Dalle #35

2011-10-19 16:28

Fanns det någon rättvisa här i världen så skulle det göras en polisutredning för att få fram sanningen. Ingen har tagit i det på alla dessa år, varför? det var en olaglighandling de gjorde och befolkningen bör få veta vilka personer som ligger bakom.
Det finns så många som sitter på uppgifter som kan leda polisen vidare. Skall de skyldiga neka så skall de göra det i domstol, inte klara sig med att ljuga för en reporter.
Tror inte det här är en saga:
http://www.jaktojagare.se/jagareforbundet-planterade-ut-varg

37. "Den riktiga och enkla sanningen"...

2011-10-19 15:20

Om vi nu skall fördjupa oss i den, är följande:
Det finns inte ett enda rovdjur som tillför någonting i naturen eller är "betydelsefullt" på något sätt.
Du glömde bara en sak!
Tyvärr "Stockholmare" gäller denna "sanning" alla andra frilevande arter också.
Vi "MÅSTE" inte ha någon nu frilevande art i Sverige.
Eller du kanske har något exempel på en art vi nödvändigtvis måste ha för att klara oss?
Eller som är livsviktig för ekosystemet?

Om du jagar eller inte framgår inte. Men dagens jakt är till 90% (eller möjligen ännu mer) nöjesjakt.
Det är så vi måste se det, för så ser alla andra det, jag lovar.
Frågeställningar som dina kan man ju vända hur man vill, här är ett exempel:
Vad tycker du är den viktigaste, mest akuta och mest angelägna frågan att lösa av följande:
Barn och äldreomsorg?
Skola/utbildning?
Arbetslöshet/skapa nya jobb?
Sjukvården?
Vägar och kommunikation?
Eller 300 frilevande vargar i landet?

Det är ett bra förslag att kunna skjuta rovdjur som närmar sig bebyggelse, tamdjur och boskap.
Det är "så bra vi kan" från jägarhåll.
Vi skall syssla med konstruktiva förslag och lösningar, och argumenten MÅSTE vara dom rätta.
Hat och fantasier kommer inte att lösa några problem för oss... GARANTERAT

36. Sanningar

2011-10-19 14:33

Till att börja med kanske vi ska börja tala om hyckleri. T.o.m. MP-Rickard hävdar ju nu att de vargar som vi tillfälligtvis har i Sverige är "samma som de Ryska vargarna". Av denna gemensamma stam finns mer än 100.000 exemplar, det är alltså hyckleri och osanning att tala om utrotning om man vill minska denna stam med 500 i Sverige.
Vargromantikerna hävdar att vargen är betydelsefull för ekosystemet, vilket är sant, men inte för att den tillför något positivt, utan för att den skadar det ekosystem som finns i Sverige -DET är sanningen som de som lever nära vargen upplever.
Samma sak med den "biologiska mångfalden" -den blir MINDRE pga konsekvenserna av frilevande varg i Sverige. Frånvaro av varg GYNNAR den biologiska mångfalden.
Vargen MÅSTE inte finnas i Sverige. Frilevande varg innebär avsevärt många fler och större negativa konsekvenser än positiva (om det överhuvudtaget finns några positiva?) och vi människor vill väl minska problemen, inte öka dem?
En majoritet i Sverige vill ha varg sägs det, det beror ju på HUR man frågar. Exempel: "Skulle DU vilja ha högre lön?" En majoritet skulle säkert säga ja. Om man istället frågar: Skulle Du vilja ha högre lön om det innebar att tusentals människor på landsbygden fick sina liv förstörda och sina husdjur dödade, så kanske vi inte skulle få samma majoritet.
Skulle det finnas en majoritet för varg i Sverige om alla FÖRSTOD vad det innebar för de som drabbas av varg? Skulle det vara relevant att ens ställa denna fråga? Nej, det skulle vara så självklart att inte plantera ut vargar att frågan inte skulle behöva ställas.
Men, miljöromantikerna har ju lyckats dupera svenskar och makthavare till att tro att det på något vis är nödvändigt och önskat att ha en frilevande vargstam i Sverige. Många tycks tro att det är sanningen, men den riktiga och enkla sanningen är att det INTE är nödvändigt med frilevande varg i Sverige och både ekosystemet och den biologiska mångfalden mår bättre utan frilevande varg samt att människor, tamdjur och annat vilt mår bättre utan varg. DET är sanningen.

35. Bevis?

2011-10-19 08:35

Det finns inte ett enda bevis för att vargen vi har är inplanterad.
Har du några är du välkommen att presentera dom...
Det är bara att tillföra ännu ett dåligt argument "Kolarn"

Vad vi har är skrönor och historier om skåpbilar med övertäckta nummerplåtar, samt några mytomaner som platsar i "hundra höjdare".
Precis som jag skrev är det viktigt att vi håller oss till sanning och fakta...INGET av dessa begrepp platsar i inplanteringsskrönan.

34. "Svenska vargar"

2011-10-19 08:35

Svenska vargar har i alla tider varit de samma som de Ryska vargarna. Skandinavien är som ni vet en halvö som sitter ihop med resten av Europa och vargar bryr sig inte om nationsgränser.

33. Oj oj.

2011-10-19 08:35

JRF sätter sig själv i utvisningsbåset på obestämd framtid och medlemmarna jublar.
Jag har aldrig sett ett mer verklighetsfrämmande förslag. Är det inte på tiden att ni börjar inse att vargstammen kommer att öka? Om ni lade ner hälften av er hatiska energi på att hitta konstruktiva lösningar på hur man jagar samtidigt som det finns varg i skogarna skulle ni snart ha fungerande moderna jaktmetoder.

32. #30

2011-10-19 08:30

"Bevisen" kommer nog, tids nog, tyvärr lär ju våra myndigheter vara för flata för att ta i det, media vill inte heller röra i det av "konstiga" anledningar, men det är min fasta övertygelse att inplantering har skett, dessutom lär det ha förekommit omfattande smuggling av varg från Estland under flera års tid. Trots flitig ryktesspridning har rättsväsendet inte velat angripa ärendet. Men håll med om att det är lustigt att inga försök har gjorts heller att bevisa motsatsen...men du kanske kan?

31. Sluta vara rädda #30

2011-10-19 08:30

Man kan ist säga att NVV (VVV), SNF och skogstyrelsen är skyldiga till den illegala utsättningen tills motsatsen bevisas.

Kolla alla dessa intervjuer med "oförklarliga" händelser och att det skall vara ett sådana mysterier. Man kan ju inte skylla de som gjorde filmen för sagoberättare, det är de inblandade som berättar sagorna här: Kolla alla delar
http://www.youtube.com/watch?v=lIPUQx4aquQ&feature=related

30. Till Kolar´n

2011-10-18 17:57

Om det nu finns så "många" bevis på inplanterade vargar.....Lägg fram dom då.

29. Dalle

2011-10-18 16:08

Jag vet inte vad du menar med "skitsnack och sagor", men om du syftar på min antydan om att vargen skulle vara illegalt inplanterad, så finns det fler bevis för att den är det, än att den kommit på naturlig väg...

28. Bra förslag..

2011-10-18 14:58

...att tveklöst skjuta vargar som kommer in i byar. Dagens stam har såna numerärer att det inte på något vis haotar den fortsatta uppfödningen av en "svensk" vargstam. Trots att de inte har ett dugg gemensamt med vår utrotade vargstam envisas man att kalla våra "nyvargar" svenska. Skamligt!

27. Det spelar mindre roll...

2011-10-18 13:03

Det spelar mindre roll om vi har 150 eller 500 vargar i landet "Kolarn".
Vi bör nog klara dessa siffror på den areal skogsmark vi har.
Det spelar ingen roll för att huvudsaken är att dom håller sig borta från bebyggelse och boskap.

Vi har varg i landet, vi kommer även fortsättningsvis att ha det, oavsett vad "vi" tycker.
Det är bara ett konstaterande "Kolarn" vi har en bred och enig riksdag bakom beslutet.
Jag håller med om att det är "ett jävla larv" med vargen i landet.
Därför ser jag gärna att vi närmar oss därhän att vi kan behandla den som vilket annat rovdjur som helst.

Är man då realist, är argumenten som vi framför från jägarhåll mycket viktiga.
Det duger inte att mata moderna och medvetna människor med massa skitsnack och sagor, vi måste hålla oss tajt med begreppen sanning och fakta...annars kommer vi inte en millimeter med frågan.

Det verkar som du och några andra verkar sätta all er tilltro till LD?
Ett parti som med en "lavinartad" ökning kanske, i bästa fall skulle nå 1% vid nästa val (och då har dom gjort en 1000% ökning).
Rätt väg?
Jo, om man har väldigt långsiktiga mål (sisådär 50-70 år)
Du kanske vill vara den som informerar alla dom boskapsägare som har problem med vargen att detta är det bästa vi kan åstadkomma?
Den inställningen delar i alla fall inte jag, och nog många med mig "Kolarn"...

26. Nja, Tobbe

2011-10-18 13:03

det var det där om hur man räknar igen...bilar dödar också fler hundar...men man måste ställa det i relation till hur många bilar, vildsvin och vargar det finns. Om konkurrens om bytet...tja, jag kan också köpa mitt kött på ica. Men jag vill kunna njuta av ett bra stövardrev eller ståndskall på älg. Det handlar mer om livskvalitet.

25. Vildsvin värre

2011-10-18 09:11

Varför sådan hets mot varg? Vildsvin dödar mångfaldigt fler jakthundar än varg gör. Dessutom förstör de skogar och skörden för många bönder. Men istället för att kräva att de ska skjutas odlas de! Detta handlar ju bara om att varg är en konkurrent om annat vilt! Det är bara att erkänna!

24. Dalle

2011-10-18 07:38

Du kallar dig klarsynt och realist, och vill gå "halva vägen" och bevara en vargstam på...hur många djur hade du tänkt dig? Låt säga att vi ska ha 150...hur ska den stammen kontrolleras? Ska NVV och LST fortsätta med helikopterspaning, spårning, DNA-analyser och övrigt resursslöseri? Hur räknar man vargarna för att behålla en förutbestämd nivå? Våra myndigheter har ju uppenbarligen stora problem att hålla koll på vargarnas numerär, eftersom "taket" helt plötsligt blev golv? Det borde finnas andra saker att lägga pengarna på, än att hålla vargar som en subventionerad hobby åt ett antal rovdjursfanatiker. Hur många vargar du än bestämmer dig för, så är ett säkert: Det kommer bara att skapa konflikter, motsättningar och kostnader. Vi klarade oss utmärkt i 150 år utan varg, ingen saknade den förrän en liten grupp sammansvurna kom på den makalöst dåliga idén att det skulle vara häftigt att ha varg i Sverige igen...men jag hoppas verkligheten kommer ifatt även dem en dag...

23. #22#

2011-10-17 16:42

Jodå,jag bor mitt emellan 4 vargrevir dessutom. Har även hundar och katter, älskar dessutom älgkött och rådjursstekar och har inget emot jakt... Men vi finns också på landet som inte hatar "ohyran".

22. #17

2011-10-17 14:45

du kan helt enkelt inte själv bo på landsbygden med vargrevir runtom som har denna tro...

21. Var inte rädda #17

2011-10-17 12:23

Det är just det du skriver "tro att majoriteten vill ha den kvar" Vi som lever på landsbygden gör namninsamlingar och visar att vi inte vill ha varg. Men ändå finns det sådana som du som "tror" att vi vill det :-s
Att man sedan frågar någon på gatan i staden om de är ok att det finns varg i Sverige, klart de svarar ja, när det ända de kan se i media är positiva nyheter ang varg.
Skulle man gå ifrån "tron" för att komma till ”vet” så är en folkomröstning det ända raka, men den skulle inte vara sann den heller om det inte var enbart de drabbade som skulle rösta, nu går det inte att selektera dem, men då skulle alla rösturnor stå ute på landsbygden så att de som verkligen var intresserad fick ta sig ut dit och lägga sin röstsedel där. Nä det "tros" för mycket, titta vad folket verkligen vill i stället.
Sedan att du inte blir berörd det förstår man ju, men för oss som blir berörd så förstår jag att man kallar dem för ohyra. Finns det något som är bra med vargen? Även om du bor på landsbygden och tycker att det är ”häftigt” att de har sett varg i din närhet, så är det nog inte lika ”häftigt” att ditt hus har dalat i värde när du vill sälja det, för snart är det inte bara skogsfastigheter med möjlighet till djurhållning som dalar i värde, utan även grannens fastighet. Skogsbolagen gnider sina händer med att kunna köpa billig skog, men huset med möjlighet till djurhållning vill de inte ha.

20. Helt rätt väg att gå JRF...

2011-10-17 09:26

Till skillnad från vissa andra skribenter här har ni bakat med realismen.
Realism, och klarsynhet det är en förutsättning för att överhuvudtaget komma någonstans i vargfrågan.
Så länge vi håller oss till att framhäva problemen med boskap och sällskapsdjur har vi stora chanser att lyckas.
"Livsfarliga stora rovdjur" är en del av vår natur.
Rovdjur ingår, och det är bara tråkigt och löjligt att höra delar av jägarkåren älta fobier som hör sagans värld till.

Vill vi ha ett så bra resultat som möjligt (och det borde gälla alla, även fobikerna)så skall vi jobba för detta förslag eller liknande med samma inriktning.
Jobba för att "avdramatisera" vargen, det skall i framtiden inte vara konstigare att skjuta en närgången varg än en räv eller grävling.
Och avdramatisering, det når man inte genom 1700 tals sagor...utan genom att leva i nuet och i verkligheten.

19. folkvalda politiker kan också avsättas!

2011-10-17 07:40

Vi är alldeles för "lagoma" i Sverige. Det kan tyckas som ett bra första steg men det får inte komma som ett önskemål, det skall vara ett KRAV och sittande politiker och beslutsfattare ska bli högst medvetna om att de faktiskt kan avsättas också, likväl som de blir tillsatta. Fram för dyngspridare vid regeringskansliet!! Glöm för all del inte att det finns fler partier än bidragsfifflande och eu/rovviltjamsare, att lägga sin röst på!

18. #9

2011-10-17 07:40

Ingen som är rädd för varg, men hundar, får, fäboddrift lider. Jaktbart vilt försvinner i ett snabbt tempo, vargen tar älg, katten tar rådjuren, björn diverse kalv och alla de tre plus järven tar ren. Sedan ska barnen i glesbygd gå till skolbuss och kunna leka - t o m en sådan stackare som du borde kunna se att det finns nackdelar, eller hur? Det finns mer, men det får du försöka tänka fram själv...

17. Landsbygdsbo

2011-10-17 07:40

Det låter som vissa av er för talan för hela sveriges landsbygdsbefolkning. Vad har ni för belägg att alla vill bli av med "ohyran" som ni kallar vargen för,skulle tro att majoriteten vill ha den kvar.

16. Nollvision

2011-10-15 20:36

är givetvis det enda tänkbara alternativet, men innan opinionen vänt så är detta ett utmärkt förslag, som ett första steg på vägen. Men det är bråttom! Genomför dessa förslag NU! Innan situationen gått helt överstyr, men jag är rädd att den redan gjort det, med den ohämmade tillväxt som sker nu, med eller utan "licensjakt"...

15. Vad kan man göra?

2011-10-15 20:36

Det är så fruktansvärt frustrerande att inte veta hur man praktiskt skall kunna jobba för att få upp ögonen på de övriga i samhället. INGEN kan tycka egentligen att landsbygden skall dö, även MP skulle vilja ha en fungerande landsbygd bara de visste vad som fanns utanför staden, hur allt hänger ihop, vi människor måste finnas där ute för att det skall funka, och vi funkar inte tillsammans med vargen.


Det är så många saker som är helt fel.

Det första jag tänker på när jag läser vad "Anders Hermansson #7" skriver
Och med en mycket läsvärd länk till:

http://www.skogsaktuellt.se/?p=38930&pt=108&m=1422

Att ändra skattepolitiken är ett måste, men det känns ju mycket tungt att ändra den :-s

Men tänk om alla privata skogsägare som tycker att vi skall ha en levande landsbygd sålde sitt virke till de bolag som inte jobbar aktivt med att få ut vargen i skogen. Det måste finnas uppköpare som inte ställer sig bakom vargutsättningar.

Nu har jag ju ingen skog att sälja :-( Så jag har ingen möjlighet att visa Tex Bervik skog och andra som gärna ser vargen i sin skog, att de är inte Ok att trakassera lokalbefolkningen med deras önskan att vargarna skall komma och ta bort älgar och annat vilt från deras marker, ist för att de inte kan anpassa sig och låter annan mat vara kvar på skogen så att de inte gör skada på guld-tallarna.

Men vad kan jag göra?
Jag har ingen skog, jag sitter inte med i någon politisk gruppering. Jag känner ingen som sitter i någon högt uppsatt position som jag kan påverka. Att visa fingret när man passerar det lokala kontoret hjälper nog inte så bra det heller :-s

Många säger säkert "skjut bort dem" men hur enkelt är det egentligen, de slår ju till när man minst annars det, och dyker upp som från ingenstans och är borta lika snabbt. Sedan tycker jag att det känns fel att sjunka lika lågt som de som placerade ut de första paren att gå den illegala vägen.

Det måste finnas ett lagligt sätt att motverka deras hysteriska framfart med att få ut vargen i varje buske på så kort tid som möjligt. Ingen kan ju med allvar tro att vargbeståndet är sårbart när de förökar sig som de gör, och ingen (förutom skogsbolagen) kan tycka att det är bra med varg, förutom för vargen själv. Om det nu är bra för vargen i längden. Skulle vargen ta några människor (vilket inte kan ske enligt vissa) så kanske opinionen vänder och all varg skall bort från planeten.

14. EU direktiv tolkar lag för förordning och författning.

2011-10-15 20:36

Synpunkterna är helt riktiga. Sverige och nya stadsrådet måste omförhandla medlemsskapen i EU, dels den höga avgiften på 15 miljarder dels reservationer att vi skall sköta landsbygdsfrågorna själva både rovdjur och jakten. EU ger i sina direktiv medlemsland rätt att i djurskyddslagen skriva skarpare formuleringar bl.a skydd mot rovdjur. Det finns ingenstans undantaget att rovdjur får döda, skada och lemlästa våra tamdjur. EU ger också klart besked om att en allomfattande djurskyddslag skall tolkas före bl.a jaktförordning. Det är bara att svenska EU politiker och regeringen ser till att människans och djurens skydd är viktigare än rovdjur. Men det kräver pondus och praktiskt handlande och inte bara dravel med rovdjurfanatiker. År regeringen det minsta mån om landsbygdens näringar, djurskydd mot rovdjur och de traditionella fritidsaktiviteterna på landsbygden, ja då skall regeringen se till att kräva omförhandling. Finland krävde reservationer i dessa frågor vid inträde i EU, medan Svenska poltiker sålde oss med hull och hår.

13. Klart och koncist JRF

2011-10-15 20:35

Ni säljer alltså hellre taskan till räven än att föra era medlemmars talan...
Så uppfattar i alla fall jag,och fler med mig, ert ställningstagande...hur i jössenam skall ni överleva som förbund när ni skiter i vad medlemmarna med varg på markerna tycker som står med facit i hand och hela mellansverige kommer att vara omöjligt att jaga med hund i?
Nej, svagt JRF,mycket svagt...rent ut sagt,precis som en kniv i ryggen på era egna medlemmar...

12. ,,,ska vi...

2011-10-15 20:34

..skriva om historieböckerna igen?
Tror de att påföljderna blir annorlunda då?

11. Jag som ordförande i Västmanland.

2011-10-15 20:34

Har under ett antal år och på möten krävt att vargen skall ha samma bevarandestatus som räven, men aldrig fått gehör för min förslag. Men nu har det äntligen kommit en öppning från förbundet, men detta med 500 meters gränsen verkar lite småstolligt för hur många har den avståndsförmågan tro, nej nappa på förslaget om mitt förslag att räven får vara riktmärke.

10. A.K.A.R. har troligen helt rätt

2011-10-15 20:34

Vi har hamnat i en situation där INGEN i detta land kan påverka rovdjurspolitiken. I ett Sverige där vi alltid ansett oss vara förnuftiga och ordna allt på lagom vis? Nu är allt tvärtom, rovdjuren får breda ut sig ohämmat, vi ödelägger stora naturvärden och rikedomar genom att elda torv med förklaringen att torv är förnyelsebar(!?) energi, vindmöllor sätts upp till sjös och till lands, i våra skogar och på våra fjäll, mm. Och rovdjuren, torven, vindmöllorna mm skapar endast förluster och måste finansieras med skattemedel; vi får betala vår egen misär. Du har rätt, A.K.A.R., jag har ingen förhoppning om att vad jag skriver skall kunna stoppa ekologismens makt i vårt land. Vi är dessutom ett lydrike under ett ekologistiskt EU, vad Hitler misslyckades med, har våra politiker fixat. Rovdjuren, torven, vindmöllorna mm skapar rikedom endast för ett fåtal, redan rika. För alla andra medför rovdjuren, torven, vindmöllorna mm sjukdom och fattigdom. I ett Sverige, som tidigare hyllade vetenskap och måttfullhet, härskar nu fundamentalister som ber till Ulven och tror på Naturen. Men en längtan efter förnuft och frihet gror; därför, A.K.A.R., så även om motstånd till synes är hopplöst, så skall vi inte tiga och lida. När det gör ont skall vi skrika - och nu gör det ont hela tiden.

9. Rovdjur

2011-10-15 20:33

Klart att ni jägare inte vågar gå ut i skog o mark trots att ni bär vapen. Sen ser ni till att folk på landsbyggden blir rädda för ett djur som varg trots att dom inte behöver. Jag har själv varg i området jag bor i men är inte rädd trots att jag sett varg bara 400m från mitt hus. Jag tillbringar mycket av min lediga tid i skogen utan vapen men om man ska följa ert råd så kanske man ska sluta med det.

8. ANDERS HERMANSSON !

2011-10-14 17:45

Väl talat, men vad hjälper dina långa uttalande? Kan du inte korta dessa Du måste förstå att vi vet en hel del. Gå rakt på sak för vi förstår dig och håller med dig, vi vill ha nyheter men som sagt gör ett brev kort men ändock innehålls rikt. Har nu gått i strid med massmedia och GT m deras annons och bild av en hittad älg, det gick bra att skriva om, men de får och övrig boskap bryr de sig inte om och det påpekade jag men de tidigare innlägs fakta har jort. Att ge ett korrekt svar om vad somk hänt i frågan är vad vi vanliga väntar på. Inte en massa svammel om en det ena och det andra utan raka spår.

7. Omoraliska politiker och förtroendevalda ödelägger svensk landsbygd

2011-10-14 12:58

I Sverige äger stat, kommuner, kyrka och industri inklusive ett antal kapitalplacerare största delen av skogsmarken. Sveriges 23 miljoner hektar skog sysselsätter närmare 100 000 personer, men både vinster och kapital försvinner från landsbygden till städerna, i stor utsträckning till Stockholm. Även skattesystemet är så utformat att en stor del av vinster OCH kapital från enskilt ägda skogsmarker dras in till städer och kommer huvudsakligen till nytta för stadsbefolkningen. Detta gäller även gruvor, vattenkraft mm. Detta är en GIGANTISK överföring av rikedomar från land till stad, stöden till en "levande landsbygd" är bara allmosor. Nu har den politiska majoriteten därtill beslutat att utsätta landsbygden för ett gigantiskt experiment, staten släpper loss stora livsfarliga rovdjur där landsbygdens människor bor och har sin utkomst, fritid och annan verksamhet. Landsbygdens folk bebor säg 90 % av Sveriges yta, men trots detta är deras problem TABU att ta upp i rikstäckande massmedia, journalisterna törs inte slå den hand som föder dem och har därför tagit ställning för städernas majoritet och har uppenbart inget emot att fattigdom och misär sakta men säkert raderar ut alla spår av mänsklig kultur utanför städer och tätorter. Politikerna sviker tydligen utan att skämmas de demokratiska ideal de skall försvara och låter rovdjuren förstöra våra bygder. Däremot lägger uppenbart samma rikdagsledamöter ned stor möda och mycket tid på skriva reseräkningar och även i övrigt tycks de vara mycket noga med att använda sin tid till att inte missa några bidrag som kan stärka deras privata ekonomi. Att vi har fått in dvärgbandmask som sprider dödlig smitta till landsbygdsborna är å andra sidan inte ett problem som riksdagsledmöterna finner skäl att lägga ned vare sig tid eller pengar på. Det dröjer ju 10 år innan de blir sjuka som nu, denna sommar och höst, har smittas. Hur har det blivit på detta vis? Hur har vi kunnat välja skurkar och sutenörer till vår riksdag? Hur har små ogudaktiga sekter som tillber rovdjur och natur kunna få sådant inflytande i vår rikdsdag, till och med eget parti, Mp?
Häromdagen läste jag dock en artikel i ämnet, skrivet av Rickard Axdorff i Skogsland, artikeln heter ”Ojäm(n)t på landsbygden”, sidan 2 i Skogsaktuellt 9/2011 där han beskriver situationen i Sverige och jämför med hur det kan vara. Men skall någon ändring påbörjas så måste LRF, SJF, JRF, jakthundklubbar med flera våga föra sina medlemmars talan och kräva noll vargrevir i Sverige, se #4.
Noll vargrevir är den enda långsiktigt livskraftiga ståndpunkten!

Läs artikeln i Skogsland!
http://www.skogsaktuellt.se/?p=38930&pt=108&m=1422

6. Rovdjursexperten

2011-10-14 12:57

Rovdjursexperten Nils Carlsson chattade med Norra Skånes läsare i dag. www.norraskåne.se Läs och begrunda.

5. Gör ingen skillnad!!

2011-10-14 12:57

Man tror inte att det är sant, här sitter JRF och tycker det är ok med varg. Om vargen är 501 meter från bebyggelse är det ok enligt JRF. Nollvision är det enda som gäller, varför törs inte JRF kräva detta?
Tacksam för svar av JRF.

4. Var är medlemmens röst?

2011-10-14 10:44

I artikeln finns inte en enda rad om att flera JRF-distrikt i mellansverige, mycket tydligt fattat beslut om nollvision när det gäller varg. Förbundet talar aldrig om det massiva motstånd mot varg, som medlemmarna uttalat på distriktens stämmor. När ska man föra ut medlemmarnas demokratiska rättigheter, de att få säga sin uppriktiga mening i vargdebatten?

3. Mycket bra

2011-10-14 10:44

Nu börjar JRF likna en organisation som jag som markägare, jägare och fårfarmare stödjer till 100%.

2. Jag är...

2011-10-14 10:43

...inte villig att betala på min skatt, varför att vi skall ha dessa frilevande? Som pensionär räcker snart inte pengarna till med alla utgifter som skall läggas på oss. Våga vägra varg. Skyddsjakt är när du har vilda rovdjur inom en km avstånd från hus och hem, och det är jag som avgör skyddsjakten om jag känner mig trängd av dessa. Förklara någon gång varför vi behöver dessa djur i den svenska naturen.

1. Knivskarp logik...

2011-10-14 10:43

...men en total utopi, tyvärr.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons