• Älgskadefondsföreningen

Så kan betesskador minskas

AktuelltPublicerad: 2013-12-24 11:54

Det går troligen att minska älgskadorna i tallskog genom att hålla en hög stamtäthet, undvika överskuggande löv och ta bort skadade träd vid slutröjningen. Det visar en omfattande studie av tallungskogar i Mellansverige.

En tät tallungskog ger en lägre andel skadade huvudstammar av tall, troligen eftersom mängden tillgänglig bete ökar.

– Däremot verkar inslag av björk i beståndet öka de färska betsskadorna från älg. Björken växer snabbt och kan hålla tillbaka unga tallar inom älgens beteshöjd längre. Då koncentreras skadorna, eftersom älgarna ofta återkommer till samma platser och träd för att beta under flera år, säger Märtha Wallgren, viltforskare vid Skogforsk, i ett pressmeddelande.


Bättre skydd för tallskogen
Slutsatsen är att det går att minska de slutliga nivåerna av betesskador i tallskog genom att hålla en hög stamtäthet, undvika överskuggande löv samt att röja och gallra bort skadade träd i slutröjningen.

– Men det viktigaste är en genomtänkt förvaltning av skog och vilt, där mängden vilt står i proportion till foderresurserna, kommenterar Märtha Wallgren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. #7

2013-12-27 17:37

Vad är 13 tusen att tala om för en återväxt på en yta som levererat stora inkomster? Med rätt skogsbruk skulle man inte behöva plantera alls. En älgstam kan ta många årtionden att få tillbaka. Stormen kan ödelägga Sverige och då betyder inte skador på skog mycket.

8. Jägmästaren...,

2013-12-27 17:37

Kalhygge sågs första gången på sent 1950-tal i de s.k. "bondskogar" som jag jagat i sedan över sextio år. Det rörde sig om ett enormt flak på nästan två (2)hektar. Nästa hygge ett par år senare var nästan hälften så stort (ett hektar). Efter hand har så styggelsen (hyggena) ökat i omfång för att idag komma upp mot 15-20 har. Jag vet att tiden kräver effektivitet, men visst ser det för dj-igt ut. Siktmässigt är det bra de första åren sen blir det en ogenomtränglig vägg där pass får väljas där man ser några meter. Röja för jakten är inte populärt. Älgstammen har minskat så pass att skador är sällsynta i planteringarna. Markägarna har också varit så förståndiga att de flesta hyggena återbesatts med tall där det så skall vara. Ett par hyggen om ca tio har är förstagallrade. Oskadade tallstammar ligger kors och tvärs, till ingen nytta ens idag. Där är säkert 100 kubikmeter ved. Visserligen tallved, men ändå. Man skall inte bara se till kostnader, markägarna tar in ca 80 kr/har i arrende, år efter år efter år.
Vid ett kretsmöte i min hemtrakt var det ett dj-a gnäll på markägare att älgtjurarna var för få och för små och att de som fanns dristade sig till att orsaka skada i planteringarna. Jag sa då att stora älgar vill ni ha, mycket kött vill ni ha men ni vill inte att älgarna ska få äta någonting. Det blev några sekunders tystnad i salen för eftertanke innan sorlet återkom, samtidigt som jag lämnade sällskapet. Att älgar ska växa utan mat verkar vara vedertaget på flera håll.

7. #2 och #6

2013-12-26 21:03

Ni har både rätt och fel. Trakthyggesbruket inleddes i stor skala på 1940-talet men har i delar av landet funnits ända sedan 1800-talet. Älgskadorna kom med den exploderande älgstammen som under årtionden "i skymundan" tillät sig växa på de enorma hyggesarealerna som då fanns (SCA avverkade t.ex. 3 % av sin totala skogsareal under enskilda år på 1960-talet!). Det fanns ingen beredskap för vad som plötsligt skedde. Man hade ingen kunskap om inventering av vare sig skogsskador eller älgpopulationer förrän man stod där med katastrofen i knät.

Bergvik har defintivt mer än 1700 plantor per hektar från start. Beroende på boniteten kan det variera men från Västerbotten och söderut är det i regel 2300 eller fler plantor per hektar som gäller. En tidig röjning är vanligen just för att göra som rådgivning säger i detta fallet: Att ta bort det förväxande lövet. Det skapar alltså bättre viltbete då barrmassan får lite skjuts i starten.

Vad gäller om trädslagsval har man snarare av hävd planterat tall- på granmarker historiskt. Orsaken var enkel: Det fanns inga granplantor att uppbringa. Först på 1980-talet fick man fart på granodlingen på allvar. De instabilitetsproblem man drabbades av i skogsbruket var delvis följden av dåliga skogsodlingskassetter (paperpot och liknande plastkassetter med rotsnurrsproblematik) men också att man satte tall (och contortatall) på finjordsrika granmarker. Ofta efter djupharvning eller plöjning. Detta har upphört delvis p.g.a. att man idag kan odla gran på granmarker.
Det är först i modern tid som motsatsen uppstått och orsaken är förstås den kontinuerligt stora klövviltstammen. Vem vill kosta på en plantering av tall i Småland för 13 000 kr/ha när sannolikheten för att klara sig från älgen är en på tusen? Jägare föreslår gärna att man ska plantera lövträd för att skapa foder men tycks helt förringa att oddsen för dessa är än sämre och plantkostnaden än dyrare!

Då återstår till slut bara stängsling vilket förstås också kostar multum. Det är ingen slump att markägare hellre minskar viltpopulationerna...

Jag sitter på två stolar som markägare och älgjägare (hundförare och jaktidiot). Det går definitivt att finna rimliga avvägningar på problemet. Jag vill dock påstå att man måste börja med att lätta på betestrycket genom en hårdare jakt. Om det får gå ett par år med mindre betestryck skapas snabbt en kolossalt mycket större foderbas. Ett obetat toppskott ger grunden för kommande års sidoskott. På bara två säsonger kan barrmassan på en liten planta tiofaldigas. Glöm heller inte att en älgstam snabbt kan återskapas medan en tallskog tar flera årtionden på sig.

Centralt är dock som alltid kunskap och därför är det positivt att det förskas och utdelas råd i frågan!

6. Moment 22

2013-12-24 22:50

Tyvärr så försöker inte ens storskogsbruket att minska älgskadorna genom anpassade skötselmetoder (läs Billerud-Korsnäs och Storaenso på Bergviks marker). I mina hemtrakter så planterar man ca 1700 plantor och röjer tidigt för att hålla nere röjningskostnaden. Skogsskadorna har man tänkt att reglera med älgtätheten. Om man läser vad skogsbruket accepterar vad gäller älgbetning och begriper något om skog så inser man snart att detta håller inte ihop om man vill ha en jaktbar älgstam. Har man dessutom ett rovdjurstryck så kommer det inte att finnas någon möjlighet till jakt på sikt.

5. Annars...

2013-12-24 21:24

...kan man ju satsa lite mer på trädslag som djur tycker om. Men där tryter plånboken. Bra inlägg av KurrE. Skadorna har man skapat själva. Det har aldrig varit ett problem förut.

4. # 1 Uj da.

2013-12-24 19:17

Nu vaknade du också.. Vad ska dina vargar leva av då? Du är ju för mångfald. Utan älg, så blir det inga vargar. Visst ja, du vill ju ha varg i renbeteslandet. Perfekt situation för dig. Älgen borta, så du kan ha gasen i botten och samerna får stå för maten till vargarna.

3. Djurvän

2013-12-24 19:17

Tror inte att vi här i skogsbruksbygderna utarmar naturen nåt mer än vad man gör i jordbruksbygder och tätorter. Tvärtom. Där har djur och växtliv fått ge vika för åkrar,villaområden mm. minsta djur som kan hota skördar - minsta snigel som hotar de egna salladsbladen tas bort.
Skogslänen är inget gratis naturreservat där "vildmark" skall återinföras.

2. Betesskadorna...

2013-12-24 16:23

började visa sig i och med älgstammens ökning i början av 1970-talet. Det var också då kalhyggesbruket började. De tallplanteringar som då kom var alldeles för få. Det tog några år innan man kom underfund med detta. Då började man plantera gran på tallmarker. Vad blev följden?. Jo, givetvis mera betesskador på befintliga planteringar. Hade man planterat tall där det skall vara tall hade aldrig den här situationen uppstått. Betestrycket hade fördelats på flera skogsägare och alla varit nöjda. Jag vet inte vem som envisades med att "det går inte att plantera tall, älgen äter upp den". Jag har med den "dåres envishet " som jag besitter, i uppåt femton-tjugo års tid påstått: Plantera tall där det skall vara tall! Om alla gör så uppstår inte problemet med betesskador i större mängd än att det kan accepteras. Men jag är bara jägare, inte skogsutbildad utan maskinare. Det tog till för ett par år sedan, då fick jag från en skogvaktare: Du har rätt!. "Tack för den!" Nu har tydligen även en forskare, professor? kommit på samma tanke, kanske det äntligen har lossnat att: Om alla planterar tall där dom skall vara och gran likaså så kommer man, speciellt med den älgstam som är en spillra av senare 1970-talets, definitivt inte se mer än promilledelar av de skador som genom dumhet uppstod för 40 år sedan. Man tackar! God fortsättning på helgerna och GOTT NYTT ÅR!

1. Ujujuj!

2013-12-24 16:22

Att utarma växtligheten ännu mer så att vi kan ha fler älgar, på bekostnad av resten av djur och växtlivet. Ja, vad ska man säga!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons