• Allmogejakt

Så kan Svensk Jakt vända upplageraset

AktuelltPublicerad: 2012-05-11 19:09

Det har inte hänt på ett årtionde, men i år blir kanske Svenska Jägareförbundets tidningar upplagevinnare bland jaktpublikationerna i Sverige. Alla medlemmar ansluts nämligen som prenumeranter till förbundets tidningar.

Den som inte vill ha tidningen i sitt medlemskap måste göra ett aktivt val och säga upp den. Men det blir ingen rabatt på medlemsavgiften även om man väljer bort tidningen. Alla ska betala för prenumerationen.
Förbundets tidningar har gått kraftigt bakåt det senaste årtiondet. Flaggskeppet Svensk Jakt har tappat 27 300 exemplar på tio år och noterade i de senaste officiella siffrorna en upplaga på 137 400.
Svenska Jägareförbundet anger att de har ”drygt 180 000 medlemmar”. Det är alltså bäddat för ett ordentligt uppsving i tidningsutgivningen, om alla medlemmar väljer att ta tidningen tillsammans med medlemskapet.

Medlem som protesterar
Det finns medlemmar som protesterar och tycker att beslutet om obligatorisk tidning är ”dumt”. En medlem har skrivit en kritisk debattartikel om saken.
”När jag nu läser jag en blänkare på Jagareforbundet.se angående höjningen av medlemsavgiften – eller ”Påtvingandet av Svensk Jakt” är en mer passande rubrik, så funderar jag för första gången i mitt liv på att lämna förbundet”, skriver medlemmen i en debattartikel hos Svensk Jakt på webben.
Han pekar på att en familj där två vuxna och två barn är medlemmar kommer att få fyra exemplar av varje tidning hem i brevlådan.

Tycker att Internet duger
Den debatterande medlemmen menar på att det finns medlemmar som inte vill ha tidningen.
”Klickar man sig vidare på hemsidan hittar man en vädjan om att betala medlemsavgiften via autogiro ”Visste du att en av de största utgifterna vi har på Jägareförbundet är portokostnader för avier. Om man därtill lägger resursslöseriet det innebär så är det ännu naturligare att betala medlemsavgiften via autogiro"”
Men att skicka ut fyra tidningar istället för en till ett hushåll är inga problem”, skriver medlemmen i sin debattartikel.
Han tycker att Internet kan fungera minst lika effektivt för information kring förbundsfrågor.
Magnus Rydholm, chefredaktör på Svensk Jakt, vill inte kommentera saken utan hänvisar till förbundsledningen.

Enhetligt system
Jägareförbundets kommunikationschef, Lotte Lydeking, tillbakavisar att nyordningen med obligatorisk tidning till alla medlemmar handlar om att öka tidningarnas upplagor.
– Vi vill att medlemmarna ska ha tidningen för att hänga med i vad som sker i förbundet och i jaktfrågorna, säger Lotte Lydeking.
Hon pekar också på att Svenska Jägareförbundet har haft ett snårigt system med många olika priser på medlemskap.
– Vi har haft 400 olika medlemskategorier och det har varit väldigt ineffektivt. Man kan välja bort tidningen men priset blir det samma. Jag tror personligen att man inte kan lura någon att läsa en dålig tidning, säger Lotte Lydeking.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Är det inte lustigt att det bara är här vi kan tycka till?

2012-05-13 17:35

Tycker att det känns lite udda att det är på JRF:s tidnings hemsida som vi kan föra debatten om SJF. Det hade väl varit naturligare om denna möjlighet hade funnits på Svensk Jakt eller SJF:s hemsidor. Men de är ju så rädda att de egna medlemmarna skall ha pinsamma åsikter och skämma ut dem inför EU och våra politiker.

19. Medlemsraset kommer att fortsätta!!

2012-05-13 11:19

Tyvärr måste jag återigen konstatera att förbundet inte lyssnar på sina medlemmar. Jag har varit medlem sedan 60-talet och min hustru sedan 70-talet. När våra barn började jaga blev de naturligtvis även medlemmar de också.
Vi har haft en tidning och det har varit perfekt. varför slösa på papper i onödan. Att vara familjemedlem utan tidning är väl en bra lösning.
Har tidigare framfört detta till förbundsfolk, men som vanligt, de slår dövörat till. Resultatet av förbundets nya giv att få nya medlemmar blir nog tvärt om. Ett av våra medlemskap kommer nu att upphöra. Flera andra föreningar har ju familjemedlemskap men inte SJF!
Den nya visionen om att kraftigt öka medlemsantalet de närmaste åren faller som jag ser det platt till marken. Frågan är egentligen hur stort blir tapptet de närmaste åren? Antalet jägare i de hårt drabbade rovdjurslänen håller ju drastiskt på att minska och detta påverkar ju också möjligheterna till ytterligare medlemmar. Det gamla uttrycket "Lyssna på gräsrötterna" är något som de som sitter isolerade på Öster Malma fullständigt har glömt bort!!
Informationen man får via nätet från de båda Jägareorganisationerna och någon av de fristående Jakttidningarna ger också en bra och aktuell information om vad som händer ute i jägarsverige. Satsa ännu mer på att förbättra informationen på hemsidan! Tänk i nya banor och tänk på miljön, att direkt slänga tidningar i återvinningscontainern är inte något som gagnar vår framtid.

18. Nr. 15

2012-05-13 11:19

Via e-mail går det bra att säga upp medlemskapet med omedbarbar verkan och då kan man få en del av avgiften återbetald om man uppger ett bankkonto där detta kan sättas in.
Funkade bra för mig.
OBS! jag var i många år medlem i båda förbunden. Så fort det finns tecken på lite sans i vargfrågan (dvs. noll frilevande varg i Sverige som målsättning) blir jag åter medlem i SJF, vilket jag var mycket noga att påpeka när jag gick ur.

17. Aldrig mer .

2012-05-12 23:52

Kommer aldrig mer gå över till Ja-sidan.

16. Tidigare medlem!

2012-05-12 23:52

Inte förvånad att medlemmar lämnar organisationen. För egen del lämnade jag och flera arbetskamrater organisationen på 90-talet. Detta efter att en rovdjursansvarig på fullaste allvar menade på att den i tiden så kallade " leksandsvargen " bara på några dagar var kapabel att springa upp till norra Finland och Ryssland.Även insamlingen på 70-talet i Dalajägaren för vargens återkomst har jag alltid ogillat. Att sedan studera Rapport från Projekt VARG så är valet lätt.
Sedan flera år tillbaka mkt nöjd medlem i Jägarnas Riksförbund.

15. Utträde

2012-05-12 19:13

Har varit medlem i SJF sedan barnsben. Har nu ändrat till JRF.
Är det någon som vet hur man går ur SJF utan att man bara slutar att betala till SJF ?.

14. Redan bytt til JRF

2012-05-12 19:13

Redan bytt til JRF från SJF. PGA deras rovdjurspolitik. Tur var väl det när det här dumma beslutet kom.
Snart höjs väl priset på statligajaktkortet och man blir medlem i SJF.

13. läs i

2012-05-12 15:41

Jaktjournalen nr 6 juni 2012 sid 22.
" Svenska Jägarförbundet går back"
Där ser vi några anledningar till att SJF måste höja medlemsavgiften.
Ex. på SJF påtvingande metoder börjar alltmer komma fram i dagsljuset. Men det här är ju i sig inget problem. Det stora problemet med SJF är det mångåriga sveket mot sina medlemar i rovdjursfrågan och framförallt i vargfrågan.Det finns därför flera anledningar för jägarkåren att INTE vara medlem i SJF.
Naturligtvis är det därför förståeligt att SJF valberedning har svårt att hitta en kandidat till ordförandeposten efter Mörner.
Nu ska vi vara så ärliga och inse att Mörner är inte ensam om att ha misslyckats, mkt beror ju naturligtvis på hans medhjälpare, däribland är det säkerligen fog för medlemmarna att ingående granska rovdjursrådets ställningstagande/svekfullhet mot sina medlemmar angående vargens negativa effekter på hela den viltvårdande/jaktliga verksamheten i Sverige.
En annan viktig del är den nya älgförvaltningen som trädde i kraft den 1 janurari, en förvaltning som kommer inom kort att måsta ändras. Den kommer helt enkelt inte att fungera.
Men även här ställde sig SJF på tå och tackade och tog emot.
Teckna medlemskap i JRF det är en bra början, särskilt för våra ungdomar och kommande generation

12. Jag kommer inte att förnya medlemskapet

2012-05-12 12:39

i SJF som jag har varit medlem i sedan -95. Sveket mot medlemmarna måste markeras på något sätt. Men jag kommer nog att köpa något lösnummer av tidningen ibland, för delar av den är riktigt bra. Kanske är det lite som att svära i kyrkan, men jag har alltid läst Mörners kötthanteringstips med stor behållning, och Bernt Karlssons artiklar vill jag helst inte missa.
JRF fick 2 medlemmar (men bara en tidningsabonnent) när SJF förlorade 1, för ett av barnen har glädjande nog börjat intressera sig för jakt.
Gick förresten ur SNF för ett tag sedan då jag förstod hur illa det var med den organisationen och varg, och fick ett samtal nyligen där de frågade varför jag inte ville vara med längre. När jag då förklarade att deras inställning i vargfrågan förstör och överskuggar de bra delar som SNF står för och att jag gärna är med igen om de tänker till och slutar upp med att riva ned vad som byggts upp lade killen på utan vidare diskussion.

11. tidning

2012-05-12 10:52

jag kommer säga upp min medlemskap i SJF med tanke på att blir påtvingad tidning när man kan läsa på nätet och när en jägar familj med 4st medlemmar får hem 4st tidningar då förstår man att upplaga går i höjden

10. NR.8

2012-05-12 10:17

Undertecknad skulle tvingas vara med i SJF om jag skulle fortsätta som provledare, därför slutade jag, inget att vara stolt över att vara medlem i SJF. Är nu medlem i JRF.

9. Sovjetbyrån calling

2012-05-12 10:17

Symtomatiskt beslut av en förening som inte går i takt med tiden. Man får tankar när Sossarna och LO hade tvånganslutning till partiet när man vad med facket. Desutom ingick det i regel en lokaltidning, typ Arbetarbladet. En familj kunde ha 4-5 ex dagligen.
SJF skulle behöva kraftig omdaning.
Det är med sorg jag ser SJF oförmåga att hantera dagens och framtidens frågor. Ett litet hopp tändes med att ordförandefrågan till slut nådde vägs ende. Men det släcktes tyvärr med detta föråldrade tänk avseende premunationsfrågan. Vad är det för folk som tar dylika beslut år 2012?

8. SJF

2012-05-12 07:13

Jag är trogen SJF och kommer fortsätta medlemskap, ny äro att jag också kommer att bli medlem i JRF. Jag är provledare i SJF och grymt stolt över det och det arbete man gör för vårat vilt. JRF följer jag varje dag. På web och tidning är JRF överlägsna gällande journalistik.

7. Rovdjursföreningen mörkar inte Kerstin!

2012-05-12 07:13

Vid varje SRF-årsmöte redovisas hur många som är betalande medlemmar och hur många av dessa som är familjemedlemmar (som f.ö.inte får föreningens tidning).

6. som påtvingad tv licens

2012-05-11 21:38

eftersom jag var medlem i förbundet 2004 när min dåvarande sambo önskade bli medlem så tyckte vi det räckte med en tidning men nej nog skam fick vi 2 trots protester...medlemskap utan tidning finns ej sade man då

5. Men hallå!

2012-05-11 21:37

Dela upp medlemmarna i antal familjer, så kanske antalet tidningar stämmer. Familjemedlemmar brukar väl normalt aldrig få en egen tidning?

När det gäller SJF så kan man f ö vara medlem utan någon kostnad och långt innan man kan läsa, och då behövs väl ingen extra tidning?

För att det inte ska bli några missförstånd, så är jag själv medlem i SJF, men ogillar mörkningen av huvudmedlemmar och familjemedlemmar. Å andra sidan så förekommer detta i de flesta föreningar – även Jägarnas Riksförbund och den förening jag själv gynnar på värnarsidan.

4. lägg ner

2012-05-11 21:37

Vem vill vara med i Hundslaktarförbundet.

3. Helt naturligt !

2012-05-11 21:37

Att tvångsansluta tidningsläsare och jägare är en naturlig sak för denna redaktion. Tvångsanslutningen som lyckosam princip måste utvecklas till att gälla större grupper än små markägare så varför inte skola in tidningsläsare i den andan genom att påtvinga dessa SVENSK JAKT.

2. UTSPELAT?

2012-05-11 21:37

Svenska jägarförbundet det som man en gång trodde på har spelat färdigt.Deras Mörner har vilselett flera och därmed så avstår jag med flera att vara innblandad i eran politik. NI HAR SVIKIT OSS i era motsägande kommentarer mot regering och NVV vi kan ej lita på er längre, därav som ni ser en av vikande medlems antal. HAR MAN ETT FÖRTROENDE SÅ UPPFYLLER MAN DET. Detta har ni inte gjort. Den dag då ni står emot diktaturen från Bryssel och tar kamp mot vargplågan då vinner ni tillbaka medlemmar, feghet är en betraktelse som ett nederlag och det är vad ni signerar just nu.

1. Jag har i vart fall sagt upp mitt medlemskap

2012-05-11 21:35

Jag hade precis anmält autogiro för medlemskapet när dessa dumheter beslutades. Efter mycket vånda, medlem sedan 1974, sade jag upp mitt medlemskap i dag eftersom jag de senaste fem åren varit medlem utan tidning. Detta eftersom jag tyckte det blev lite väl mycket idisslade artiklar som återkom i spalterna. Har inte bestämt ännu om jag skall gå med i Riksjägarna, utan tidning för 250 :- per år eller om jag skall stå utanför. Jag köper lösnummer av båda förbundens tidningar sporadiskt varvat med Jaktjournalen, Jakt & Vapen och Jaktmarker & Fiskevatten eftersom jag tycker att jag då får större variation. Det känns som ett omyndigförklarande från Jägarförbundets sida att tvinga på mig medlemskap inklusive tidning för 600 kr per år för att jag "skall hålla mig informerad". Ja såna bildningsresistenta som jag skall de inte behöva dras med i sin elitkader. Då får de ju skämmas inför EU som de lurade medlemmarna att rösta för.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons