• Älgskadefondsföreningen

Så resonerar forskarna kring vargjakt

AktuelltPublicerad: 2009-12-03 11:48

Nu grubblar Naturvårdsverkets tjänstemän på de förslag som forskarna lämnat in om vargjakten som startar i januari.
Forskarna har listat fyra olika typer av möjliga jakter. Men man lämnar också en rekommendation: Besluta om fri jakt och ge möjligheter till riktad jakt i revir med särskilt besvärliga vargar.
De invandrade vargarna och deras valpar skall dock fredas.

När rovdjurspropositionen klubbades i riksdagen hade Naturvårdsverket redan gett vargforskarna uppdraget att lämna förslag på hur jakten ska gå till. I en 25-sidig rapport finns nu forskarnas förslag. Man resonerar kring fyra olika typer av jakt:
1) Slumpmässig avskjutning, där alla vargar utom de invandrade och deras valpar får skjutas.
2) Jakt på enbart ensamma djur.
3) Bortskjutning av hela flockar.
4) Enbart jakt på reproduktiva djur – vargar som lever i par, oavsett om de fått valpar tidigare eller inte.

Listar för- och nackdelar
Forskarna listar för- och nackdelar med de olika metoderna. Slumpvis avskjutning menar de blir enkel av adminstrera, det behövs inga beslut om vilka djur som ska skjutas och det behövs inga geografiska avgränsningar. Denna metod kommer dessutom, menar forskarna, att upplevas rättvis av landets befolkning och minimera grunderna för osämja och avundsjuka.
Överskjutning undviks genom strikt rapporteringsplikt för varje fällt djur.

Föräldralösa valpar 
Nackdelen med denna modell är att forskarna inte ännu kan överblicka vilka konsekvenserna blir i de revir där vargar skjuts. Revir kan komma att upplösas och ersättas av nya revir – under pågående inventering. Det kan ge svårigheter att bedöma vargstammens storlek i vinter.
Dessutom pekar man på riskerna för att valpar blir föräldralösa relativt tidigt på året.

Redan under älgjakten? 
I metoden med att enbart skjuta ensamma djur, framhåller forskarna att det det i så fall måste skjutas fler vargar för att målsättningen med jakten ska nås, att frysa stammen vid 210 individer. Det här tillvägagångssättet skulle innebära att det inte blir jakt i kända revir.
En fördel, som forskarna ser, är att jakt på dessa ensamma djur skulle kunna påbörjas redan under älgjakten, eftersom inga valpar riskerar att bli lämnade ensamma. Men nackdelarna överväger, det blir både svåradministrerat och krångligt att jaga varg överallt utom i reviren.

Andrum för befolkningen 
Det tredje alternativet är att skjuta bort hela flockar, för att människor som levt med varg längre tid ska få andrum. Fördelarna med metoden är att jakten kan riktas mot inavlade individer och flockar som ställt till stora problem för bland annat djurägare.
Bland nackdelarna anger forskarna bland annat att jakt på hela flockar kan upplevas som myndighetsstyrd och orättvis. Dessutom får inte jakten den skygghetsskapande inverkan på vargstammen som man hoppas. Om alla vargarna i ett revir dör, kommer de inte att ärva ned sin rädsla för människa och jakt i sina avkommor.

Svårt fylla kvoten 
Forskarna varnar också för att det kan vara svårt att skjuta alla vargar på licensen med den här metoden. Vissa individer kan komma undan.
Dessutom är avlivande av samtliga vargar i ett revir ingen garanti för att det inte dyker upp nya vargar i området ganska snabbt.
Det fjärde alternativet, jakt bara på vargar i par, oavsett om de har valpar eller inte, är den metod som skulle ge minst antal individer att skjuta. Här pekar forskarna på att metoden innebär att många vargvalpar riskerar att bli föräldralösa tidigt i sina liv. Ett alternativ vore att endast jaga revirmarkerande vargar utan valpar, men den jakten bedömer forskarna blir svår eftersom nya vargpar kan visa sig sent på säsongen. Det blir svårt att fylla kvoten.

Därför så luddigt om antal
Forskarna anger att mellan 23 och 40 vargar kan skjutas i vinter. Bakgrunden till den luddiga rekommendationen är att forskarna inte med vetenskaplig precision kan säga exakt hur stor tillväxttakten i vargstammen är. Om man tittar på tillväxten under tio år, är den 13 procent. Men de senaste fem åren har den varit högre, 19 procent.
– Vilken nivå man än lägger sig på, blir det en chansning, eftersom vi inte vet exakt. Det kan bli för många skjutna, det kan bli för få, säger vargforskaren Olof Liberg.

Upp till Naturvårdsverket
Nu är det upp till Naturvårdsverket, trots osäkerheten, att bedöma vilken tillväxttakten i stammen är och därefter besluta om hur många vargar ska få skjutas.
– Vår rekommendation är fri jakt som utgångspunkt. Sedan ska man i olika län kunna besluta om speciell jakt i revir där vargarna är väldigt besvärliga, säger Olof Liberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. vilddjur

2009-12-10 17:18

Avyttra alla vargar i våra Svenska Astrid Lindgren miljöer,de passar inte in här....det kryllar av likadana Vargar i Ryssland i deras enorma ogästvänliga ödemarker.De ödemarkerna är så ogästvänliga så att ingen vill bo där..eller ens sätta sin fot..där trivs vargarna bra de är livskraftiga utan mänsklig manipulation..Det tål att nämnas en gång till.Motion 2002/03:03MJ470 av Vivianne Gerdin(C)..Dagens Svenska-Norska vargstam är INTE släkt med den gamla UTROTADE Svenska Vargen.Dagens Vargar är INTE en rest från den ursprungliga populationen.Med vetskap om dagens vargars ursprung och vargens globala utbredningsområden...EXISTERAR INTE RISKEN FÖR UTROTNING av vargstammen.Den biologiska mångfalden i Sverige får betala ett högt pris för de fåtal människor som tycker det är för dyrt och tidskrävande att köpa biljett till Ryssland.Nä..de vill enkelt kunna ta sig ut och titta på när vargen plågar något stackars tamdjur i närheten.Egoism kallas det och har ingenting att göra med omsorg om vår vackra Svenska Natur och artrikedom.Vargens rörliga liv kräver starka krafter,livlig ämnesomsättning och mycket föda,den har en ständigt hungrig mage.Vargen strövar vida omkring och kommer plötsligt till trakter där man inte sett den på flera år,det är därför den blir farlig för våra älskade gårdshundar,husdjur.Man kan tro att det bara är en enda varg men de går i varandras fotspår,så det kan vara flera vargar även om man inte tror det.Vargens normala utbredning är densamma som renens som är Vargens förnämsta villebråd.Om vargfrågan skall hanteras rätt av beslutsfattarna..ja då skulle de plantera in renar också.Vill man förkovra sig kan man läsa på internet om den försvunna Skogssamekulturen i Västmanland,Uppland,Dalarna,Gästrikland,Hälsingland..(Samer i MellanSverige).Svenska staten betalar för att Vargen skall käka upp,plåga våra privata sällskapsdjurdjur därför att Svenska staten inte vill ta sitt fulla ansvar för Vargen och erbjuda den de rätta biotopiska förhållandena som vargen kräver..RENAR,Vildrenar att äta av..nä vi måste sälja våra älskade små chihuahuor och andra småhundar med tvång..vi får inte ens välja.Jag och mitt liv är inte till salu.Jag skall personligen ställa mig vid gränsen mot Ryssland och sparka den sista återvändande Vargen i arselet..och orda högt att den inte hör hemma i vår natur.

20. Classe!

2009-12-06 18:11

www.landsbygdsdemokraterna.se
Läs på deras hemsida. Med det intresse som redan visats är de nog snart igång!

19. Vi måste jobba politiskt!

2009-12-06 17:48

Det går inte att debattera med Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen, det är politik det handlar om. Vi behöver ca. 200 000 röster för att komma in in i riksdagen. Låt oss testa om vi kan bilda ett parti som har en en helt annan rovdjurspolitik än vad vi har i dag.

18. LIBERG...!

2009-12-06 13:38

Du kan väl vara nöjd för din LST har ju förordat att ni ska få skjuta 13 VARGAR så nu har du fått ditt på det torra...! Vad tror du vi andra i distrikten säger Dalsland med sina ca 80-130 vargar jag bara frågar och även delar av Göteborgs län. En sådan kompetent bedömmning av LST skulle vi behöva i V Götaland...!

17. Till Dalmasen

2009-12-04 15:10

NVV kanske har rätt i antalet vargar vad vet jag. Det som jag vänder mig mot är att de gör en Joe Labero. De tar deras egna siffror och deras uppdrag från riksdagen gör något annat än det de skall göra.

16. Svar till Dalmasen m.fl

2009-12-04 14:18

Människor som vigt sitt liv till naturen och dess underbara fauna och vilda djurliv, har som du säkert förstår under de senaste 10-15 åren, med fasa sett hur oansvariga, inkompetenta myndighetspersoner, ofta i eget syfte och absurda föreställningar, skapat en situation som nu blivit okontrollerbar.
Varg och Lo har exploderat i antal, och är i koncentrationer om flockar på 10-15 individer lokalt.
Myndigheten har fått tips, fakta och informationer i detaljerad form, om antal, lyor och revir, men valt att avvisa support. Då dessa i vetskap om att belysa sanning, skulle vara kontraproduktivt mot egna privata syften.
Ett nätverk liknande Vargobs. se är det slutgiltliga beviset för att det i Sverige idag finns långt mycket mer än 300 individer. Och det vet ALLA berörda om, tyvärr.
Att det fortsätts att ljugas och mörkerläggas, måste ses som grovt tjänstefel.

15. Antal vargar

2009-12-04 12:56

Ni som ifrågasätter NVV och dess beräkningar, hur vet ni att det är fler vargar än vad NVV säger?? Hur många av er är ute i hela sverige och spårar och räknar vargar? Eller är det samma grova uppskattning som NVV gör? Även när man pratar om hur många vildsvin det finns så är ju det också en grov uppskattning, för vem kan säga ett absolut tal?? Jag bara undrar..

14. Naturvårdsverket gör inte sitt uppdrag.

2009-12-03 22:50

Vi måste fråga ansvariga om det som Call Selborg skriver längre ned.
Det har fattats ett demokratiskt beslut om att det inte skall förekomma fler än 210 vargar i Sverige. Gilla det eller inte men beslut har fattats. Ur prop2008/09:210 ”Naturvårdsverkets delegationsbeslut ska ta hänsyn till naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå från en populationsstorlek som inte överstiger 210 vargar i Sverige.”
Varför sitter då NVV och räknar på en avskjutningsmodell som skall ge oss 191-230 (ingen modell bättre än 50% konfidens) vargar i vinterstam + 7%, 13%, 19% (NVVs forskare är oense) föryngring under våren? Det de sitter och jobbar med skulle alltså ge oss 204 – 274 vargar sommaren 2010. Vad är det som är oklart i NVVs uppdrag? Med deras modeller och en 75% konfidens (om fördelningen är symetrisk) skall det skjutas av 34 + 64 = 98 vargar vintern 2009/10 för att populationsstorleken inte skall överstiga 210 sommaren 2010.

13. Det blir kallt om fötterna för NVV

2009-12-03 17:41

Håller med Kroppefjäll Gunnar till 100%.
Nu har de subjektiva och partiska NVV lyckats med en matematisk kullerbytta igen. Detta med hjälp av "guru Liberg" (skratt)
Det finns dokument som bevisar att vargstammen är långt över 130 individer i Va Götaland, lägg då till Värmland och Dalarna endast, och vi är långt över 300.
Men om man inom dessa organisationer valt att anställa personal som har privatintressen och egoistiska ideal om en stam på 1 000 djur, HUR i hela fridens namn skall då NVV 1 st Lady kunna annat än be om förståelse??
Den kullerbytta som nu matematiskt försöks kasta över oss, där Liberg förmodligen hoppas på att svensk jägarkår skall skatta sig nöjda med 20-talet avskjutningsindivider, när han i själva verket är fullt medveten om att vi har mer än dubbelt så mycket varg som nämns.
Att NVV sedan hoppas att illegal avskjutning skall upphöra när 23 individer (inkl 8 problemvargar) skjutits, är så patetiskt att man undrar vilket dagis dessa inkompetenta myndighetspersoner fikar på?
Ni är ju hela anledningen till den absurda och sjuka situationen! Den som ni medvetet och självmant skapat under åratal av lögn och mörkerläggning av fakta.
Om det blir snö i januari, kommer ni få det rejält kallt under fötterna!
Sanning och fakta vinner alltid.
Dags att ni förbereder er för ett försvar av denna för svensk natur, våldtäkt ni orsakat i byråkratins högborg!

12. Mörkande

2009-12-03 15:43

av antalet vargar!
I snart 4 år har vi hört att det endast finns 200 vargar i hela landet.
Att det nu skulle finnas 207 stationära vargar är skrattretande.

11. MF skrev vad jag tänkte

2009-12-03 15:42

Beslutet som har fattats är att antalet ej ska överskrida 210. Som en försiktighetsprincip ska vi då skjuta maxantalet i intervallet som angivits, för att inte riskera att antalet vargar efter jakten är mer än 210. Och när man inte ens redovisar att det finns varg norr om Gävleborgs län (som grund för var jakt ska bedrivas) vill jag anse de som fredlösa och jaktbara.

Detsamma ska gälla de icke stationära strövarvargarna, som tydligen inte heller räknas. NVV borde representera folket och inte arbeta så fullständigt på sina tjänstemäns egenintressen.

Att man sedan inte kan räkna vargar utan spårsnö tycker jag är konstigt.

10. Hur räknar vi då? Öppen fråga till Lidberg & Co

2009-12-03 15:06

Lidberg & co anger att det finns 207 vargar(stationära) och så med lite vinklad matematik kommer de fram till att 23-45st ska skjutas, för att efter 2010's valpkull komma ned till 210.
Eftersom det är bara stationära vargar som är verkliga(räknade),får vi ett märkligt fenomen om vi eventuellt skjuter en "strövarvarg"*.
Hur ska denna individ hanteras matematiskt eftersom den inte "finns"
Om avskjutningen blir 25 st och vi räknar ifrån den icke existerande strövarvargen får vi följande matematik 25-0=25 eller hur blir det?

*En lekmannagissning är att det finns mellan 40-80 strövarvargar (delar av kullarna 2006-07-08)

9. 1:an OCH 3:an

2009-12-03 15:05

Finns det andra alternativ ??
Självklart INTE. ALLA andra alternativ faller på sin egen orimlighet.

8. Vargjakt

2009-12-03 15:04

Det måste bli en form av avlysningsjakt i hela landet där alla djur är avskjutningsbara om man skall få någon strimma acceptans i detta.l gör inte om misstaget som med lodjuren.Parodi med 25-40 vargar det skall skjutas minst det dubbla med tanke på ökningen av varg.

7. Som sagt

2009-12-03 15:04

Vi kommer att fler vargar sommaren 2010 än 2009.
Motbevisa mig gärna.

6. Nya kungen

2009-12-03 13:30

När kung Lidberg tar till orda så är det det som gäller. NVV,LST mm lyssnar oavkortat, fastän underlagen är till största del gissningar.
När vår kung Karl-Gustav ordade om varg och jakt, blev det nästan kaos hos NVV och LST för att inte tala om talibanerna.
Otroligt att, från vår Karl-Gustav, väl sagda ord inte åtföljs. Det är väl ändå så att han är den riktiga kungen.

5. Styrd och bestämd beställningsjobb av NVV

2009-12-03 13:30

Återigen har NVV skaffat sig möjligheten att i samklang med sk. forskare och sina kära på Länsstyrelsen, köra över riksdag/regering och svenska folket.IGEN
Man låter människor som har som enda arbetsplatssäkerhet=Vargen, ta fram diagram och teorier som ligger så långt bort från verkligheten som det går. Vidare ger man dessa sk. forskare utrymme att lägga in egna tolkningar, osäkerhetsfaktorer och rena spekulationer. ALLT för att NVV senare i december skall kunna basunera ut :
#Vi tror vi landat rätt med detta beslut att jaga 23 Vargar i fem län"
Man kommer använda sina vänner på Länsstyrelsen och de sk. forskarna att gömma sig bakom. De som redan bestämt och visat sig avstå från sanning och realitet. Objektivitet är ord dom ens inte kan stava till. Skandal är ordet!
ALLA som älskar natur och fauna, som tillbringar sin tid i skog o mark, VET att antalet Vargar redan överstiger 300 med råge. Vi vet ALLA att reproduktionen exploderat och är idag okontrollerad akut.
Självklart skall de individer med hög bevarandestatus skyddas och sparas. Detta för att skapa en stark genetisk stam för framtiden. En skygg för människan sådan!
Men att ta bort 23 individer är som ett hån mot samtliga svenska medborgare, exklusive romantikerna som fortfarande tror vi lever på 1500-talets feodalsamhälle.
NVV har en enda chans att bevisa sin existensrätt: Visa realiteten och verkligheten för er egen överlevnads skull. Minst 50 individer måste bort för att ens komma i närheten av 210 som maxtal.

4. SPÄNNANDE

2009-12-03 12:59

Varg skall jagas och det skall bli spännande. Svårast och mest spännande är hur reglerna och den nya blanketten kommer att se ut. Byråkratin runt en skjuten björn är ju redan den mäktig. Hur skall den då inte bli om du lyckas skjuta en varg? Blir du automatiskt anklagad för jaktbrott tills du lyckats bevisa motsatsen? Får du behålla vapnet under utredningens gång? Besiktningsmän, koordinater, kaliber, förhör, bevittnad skriftlig redogörelse, identitetskontroll, personnummer, klockslag, jaktkort, vapenlicens, föreningstillhörighet???

3. Varför....

2009-12-03 12:59

ska vi lyssna på forskarna denna gång,dom har ju aldrig sagt sanningen förut.Lyssna med folket som lider av dom istället.OM det skulle ske en överskjutning,vilket jag tror är helt omöjlig i detta fall,för det finns så mycke mer varg än vad dessa forskare vill framhäva.Men om,då kan dom ju alltid ta med en på färjan från Tallin nästa gång.Nej släpp jakten lös fram till mars och gör en inventering då,och det kommer att finnas kvar minst över 200 då också.

2. Va??

2009-12-03 12:51

Hur kan det bli för många skjutna?? Om vi skulle skjuta så pass många att stammen stannar på 190st så är det inget fel! Vad som har sagts är ju att stammen inte skall vara större än 210 individer. Alltså mer rätt med 190 st än 220, eller hur? Förstår inte hur dom resonerar.

1. ER

2009-12-03 12:51

dom inte alla indvandrade?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons