• Allmogejakt

Så ska det bli koll på älgstammen

AktuelltPublicerad: 2011-09-30 14:32

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Skogsstyrelsen har lämnat en rapport till regeringen om hur älgstammen ska inventeras. Förutom avskjutningsstatistik, älgobservationer (älgobs), spillningsinventering av älg och kalvvikter rekommenderas fyra utökade metoder. Det handlar om flyginventering av älg, åldersstruktur och reproduktion för älg utifrån skjutet material, hälsostatus och genetisk övervakning.

Regeringen uppdrog i år åt SLU, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att föreslå kostnadseffektiva inventeringsmetoder.
Metoderna ska användas rutinmässigt inom älgförvaltningsområdena för att få nödvändiga kunskaper om älgstammen samt dess foderresurs och inverkan på skogstillståndet.
För SLU:s räkning har uppdraget handlat om inventeringsmetoder som rör älgen.

Vill ha åtta metoder
SLU rekommenderar, efter samråd med Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och en referensgrupp med företrädare för olika intressen, åtta tillförlitliga inventeringsmetoder för älgstammen.
Deluppdraget rapporteras av SLU i form av manualer som kan laddas ned på www.slu.se/algmanual.
Fyra basmetoder rekommenderas att rutinmässigt användas:
• Avskjutningsstatistik för älg.
• Älgobservationer (älgobs).
• Spillningsinventering av älg.
• Kartläggning av vikter på fällda kalvar.

Fyra extra metoder
Vidare rekommenderar SLU att fyra utökade metoder används givet behov och resurstillgång: Flyginventering av älg, åldersstruktur och reproduktion för älg utifrån skjutet material, hälsostatus och genetisk övervakning.
För kvalitetssäkringen föreslår SLU ett system med sex till nio nationellt representativa referensområden för metodutveckling, kalibrering, uppföljning och utbildning.
Professor Göran Ericsson har koordinerat det fakultetsövergripande arbetet inom SLU.
– Grunden för den framgångsrika älgförvaltningen är att den år efter år använder sig av samma inventeringsmetoder och att metoderna är vetenskapligt utvärderade. Gör vi det leder det till ett bra beslutsunderlag som gör det möjligt att ta hänsyn till olika intressen i samhället, kommentarar Göran Ericsson.

”Fyra basmetoder som fungerar”
– De fyra basmetoderna fungerar, är kostnadseffektiva och är redan i dag det som Sveriges jägare och markägare på ett förtjänstfullt sätt samlar in data med, tillägger han.
Inventeringsmetoderna är vetenskapligt utvärderade och kan direkt användas inom ett älgförvaltningsområde (ÄFO).
För att underlätta viltförvaltningsdelegationernas (VFD) arbete med det övergripande mål- och uppföljningsarbetet har SLU i enlighet med uppdraget valt att fokusera på de metoder som kan användas för samtliga älgförvaltningsområden. Älgförvaltningsområden kommer preliminärt att variera i storlek över landet mellan 50 000 och en miljon hektar.
Metoderna är adaptiva vad gäller areal och kan rutinmässigt användas. SLU har också tagit hänsyn till regeringsuppdraget om utbildning i adaptiv älgförvaltning genom att anpassa manualerna så att blir en del av det kommande utbildningsmaterialet.

Nya foderprognoser
Skogsstyrelsen har utvecklat nya metoder för foderprognoser samt för inventering av betesskador som är mer anpassade för södra Sverige.
– Det är viktigt att den nya älgförvaltningen får tillgång till beslutsunderlag kring betesskador och om fodertillgång. Det skapar bättre förutsättningar för en älgförvaltning anpassad till förutsättningarna i skogen, säger enhetschef Johan Wester, Skogsstyrelsen.
Skogsstyrelsen fortsätter arbetet med att färdigställa metoderna under hösten och slutrapporterar i december.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Tack!

2011-10-02 15:38

för gratulationen. Jag är stolt! Ingen osäkerhet här inte:)

7. RK

2011-10-01 23:14

Nu är det så att jag är en av dom som brukar sitta med på möten när alla ÄSO och VVO här omkring träffas och det är inte många om det nu är nån som har en säker uppfattning av hur stor älgstammen är, i stora drag kan man nog säga att allt är bara gissningar.Inventerigar behövs i mycket större utsträckning än nu på dom fleta håll skulle jag tro.
Men jag gratulerar dig för du är antagligen en av de få som vet? hur stor älgstamen är eftersom du i ett tidigare inlägg skrev "varför forska i något vi redan vet?" men du har i alla fall lagt till ett frågetecken så en viss osäkerhet kanske finns i alla fall??

6. Kokillen

2011-10-01 19:37

Det vet viltvårdarna som vårdar viltet där. Dom har intresset av att veta det.

5. RK #4

2011-10-01 19:31

Men va bra att du vet älgstammens storlek,då kan du ju tala om hur många älgar vi har i Arvika och Sunne kommuner så slipper vi inventeringen där??

4. Varför forska i något vi redan vet?

2011-10-01 13:16

Och trots att vi vet hur stor/liten älgstammen är så klarar inte länstyrelser och skogsägare av att hantera älgstammen.

3. Inventering

2011-09-30 17:02

Nu skall man utnyttja jägarna igen och tro att dom skall hjälpa till igen gratis. Jag hoppas att jaktlagen bojkottar detta och jaktorganisationerna sätter ett motkrav för att hjälpa till. Kräv licensjakten tillbaka eller noll varg.

2. Ställ in älgjakten...

2011-09-30 16:18

...i två år. Sedan kan vi diskutera vad vi ska bidra med och vad vi vill ha i utbyte.

1. och vem ska göra grovjobbet

2011-09-30 14:45

medans forskarna får credit i sina salar
hoppas vid gud fader att inte jägarkåren ställer upp gratis på det här... ja skippa älgobsen med..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons