• Allmogejakt

Så skiljer Granqvist ut hybrider

AktuelltPublicerad: 2014-02-26 14:46

Förre överkonservatorn Eirik Granqvist och förre chefen vid viltcentralen i Finska Karelen, Kaarlo Nygren, hävdar att de finska och svenska vargarna till stor del är hybrider.

De framträdde vid ett i Orsa härom veckan och nu finns deras filmade föredrag utlagda på Youtube.
I en av filmerna visar Eirik Granqvist vad som skiljer en hund och en varg anatomiskt. Allt som allt kommer Folkaktionen ny rovdjurspolitik att lägga ut fem filmer från föreläsningsdagen.

Se filmerna här


Om länken ovan krånglar, använd direktlänken:

http://www.youtube.com/playlist?list=UUG0S3NXGdjRJdHcAcNfsiVg

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. 961L

2014-03-03 09:43

Vad jag kan läsa mig till så kan det vara svårt att alltid veta säkert och vilken referens har man? DNA från ett tusen år gammalt vargfossil kan ju också vara uppblandat med hund.
Annars håller jag med dig om att tydliga hybrider skall tas bort.
Hälsningar Ågren.....

15. #14, Åberg gör det enkelt för sig

2014-03-03 08:33

Det finns en verklighet som är oberoende av vad, citat: "Varghatarna VILL .... och kramarna VILL ... ". Åberg har fel, det går att med DNA särskilja varg och hund. Men ett problem är att för WWF/SNF, Miljöpartiet och dylika fanatiker så duger alla djur som ser någorlunda ut som varg - Ågren är ju själv inne på den tanken. Men exempelvis konstaterades det genom DNA-analys att en vargkull som föddes i Østfold i Norge var hybrider och avlivades därför (efter regeringsbeslut som inte överklagades, dock osäkert om alla avlivades). I finska Jocka fann man genom DNA-analys att en varghanne i själva verket var en bastard. I "Förvaltningsplan för vargstammen i Finland" står det tydligt att bastarder skall avlivas, citat "Vargstammen i Finland hålls genetiskt ren." I "Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats" finns formuleringen, citat: "If there is any evidence that some individuals are hybrids, it can be considered to remove them." Av denna lilla mening är det inte svårt att utläsa Bernkonventionens författares ideologiska hemvist: Man kan inte förmå sig skriva att bastarder skall avlivas, utan skriver att de kan övervägas att tas bort ...! Stöd för att som nu i Sverige ovillkorligen bevara bastarder saknas således, vilket naturligtvis är ett skräckscenario för alla som vill ha vilka vargliknande djur som helst lösa bland vuxna och barn, och det till varje pris. Var finns vår regering?

14. Definition

2014-03-02 15:52

Frågan är väl om det ens går att definiera vad som är en renrasig varg.
Varghatarna VILL att våra vargar skall vara hybrider och kramarna VILL att dom skall vara renrasiga, men det blir inte mycket till seriös diskussion av det.
Hundar på rymmen har funnits så länge att man faktiskt kan misstänka alla vargar är mer eller mindre hybrider och att vi nu inte med säkerhet kan veta exakt hur en renrasig varg ser ut även om vi skulle se en.
Uppenbara hybrider finns säkert och dom skall naturligtvis skjutas bort och den här röda honan ser ju verkligen ut som en sådan. Kanske borde man ur strikt genetisk synpunkt och av försiktighetsskäl ta bort henne i stället för att slösa miljonbelopp på att spara henne.
Ser man dessutom till det totala vansinnet i att hon får härja fritt i renbeteslandet så borde beslutet vara enkelt.

13. JOnte har fel - vargbastarder finns både här och där

2014-03-01 16:26

JOnte har helt fel - frågan om vargbastarder kan INTE avgöras på grund av pälsfärg; utan det är ett antal kännetecken som TILLSAMMANS används, färg kan vara vara ett bland flera kännetecken, se till exempel http://dnr.wi.gov/topic/wildlifehabitat/wolf/identify.html. Man talar även om morfologiska skillnader mellan varg och hund. Men JOnte är ihärdig med att vilja diskutera annat än vad som sagts, jag har redan anmärkt på den saken, och jag tycker det är dags att JOnte tar åt sig. I mina inlägg finns inte ett ord om att pälsfärg är avgörande - JOnte är återigen ute och debatterar en åsikt som inte framförts! Vanligtvis anges i facklitteratur att päls hos varg kan ha ett antal olika färger och teckningar, allt från helvitt i arktiska områden till brun, rödaktig, grå, blekgrå och silverfärgad. Vissa hårlag och färgsättningar förekommer inte hos Canis Lupus Lupus, utan endast hos hundar och bastarder. Många av färgerna anses förknippade med hundgener; dit hör svart som beror på en mutation i en känd gen hos hund, men även många andra färgvarianter och mönster kommer från mutationer hos hund. Men om JOnte hade, som jag rekommenderade honom, lyssnat på föreläsningen och läst "Från gråvarg till hybrid" så hade JOnte insett att när man talar om avvikande exteriör så kan färgsättning vara en del, men som klart framgår av föreläsningen så använder man sig av ett antal morfologiska skillnader mellan varg och hund för att bedöma om det är en varg eller en bastard. Att hänvisa till USA är inte smart eftersom vargarna där är av olika arter och är uppblandade med prärievarg och hundar. Så visst, JOnte, har helt rätt, en stor del av vargarna i Yellowstone ÄR hybrider, och ingen förnekar det. I östra USA diskuteras om en ny hunddjursart är på gång, nämligen vad man kallar coywolf, en bastard som alltmer får så stabila egenskaper att den kan betecknas som en egen art. Om "vargarna" i Karelen kan JOnte läsa här: http://www.jaktojagare.se/debatt/svindel-med-odlade-vargar-far-statsstod.
Svenska statens bastardavel är en snabbt växande skandal som måste sluta i katastrof. För vem skall bli först i Sverige att förlora livet i en bastardkäft?

12. 961L Kan du Googla

2014-03-01 10:10

Hur ser vargen ut

Googla; Wolf Yellowstone och sedan bilder

Det är en otrolig variation å vargarna i Yellowstone

Nästan vita
Svarta
Rödfärgade
och så som vargen brukar se ut, skall se ut enl oss.

Men det är väl hybrider som lever i dessa flockar, fömodligen är även dessa fr Finska Karelen

11. JOnte, denna tråd är om vargbastarder!

2014-02-28 16:55

JOnte kör vidare med sin rovdjursföreningsretorik: Prata inte om skadedjuret varg, prata om människor, eller människornas hundar, katter och hästar – det intresserar ALLA - får man lära sig på Rovdjursföreningens av Naturvårdsverket betalda retorikkurser. Men det duger inte, JOnte, ämnet för denna tråd är vargbastarder och inget annat.
Ett annat retoriskt knep som lärs ut är att kritisera något som ingen påstått, i detta fall har ingen påstått att föreläsningen är på ”vetenskaplig” nivå. Så JOnte gör som han lärt sig, citat: ”... men vetenskapligt är kanske inte kvaliten hållbar....”. Men JOnte, ingen har påstått det, tvärtom är det klart utsagt att detta är en information som riktar sig till allmänheten. Beklagligt nog så ger sig JOnte inte; han har lärt sig flera retoriska knep, till exempel diskutera något som inte har med vargar att göra! Citat: ”Jag bara konstatera att det gigantiska skillnader mellan raserna vad det gäller häst och hund”. Detta har självklart inget med vilda vargar att göra: Hästar och hundar är olika därför att det är tamdjur med av människor framavlade raser för olika ändamål, och medför inte att individerna inom arten Canis Lupus Lupus skall uppvisa atypiska drag i sin exteriör. Och det är vad som diskuteras – huruvida vargarna i Sverige är bastarder. Men som Granqvist med andra påpekar så har många av de djur som kallas varg i Sverige exteriöra avvikelser utöver vad som är normala variationer hos Canis Lupus Lupus. Avvikelserna är å andra sidan typiska för bastarder mellan varg och diverse hundraser. Det borde därför ligga i riksdagens intresse att utreda om de djur som kallas varg i Sverige är vargar eller om det är bastarder. Men det kommer EU, WWF, SNF och dylika att motsätta sig med näbbar och klor, därför att även de är övertygade om att det är frågan om bastarder, och för dem är alla vargliknande djur en genetiskt värdefull varg. Vilket innebär att diktaturen EU och vår ansvarslösa riksdag kommer låta bastarder få föröka sig fritt och sprida sig över hela landet, till enorma kostnader för befolkning och en gränslös plåga för vilda och tama djur.

10. Intressant video men vetenskapligt?

2014-02-28 11:31

När han jämför skalle av hund och varg, vilken hundras har han då, det är ju bärande i hela hans resonemang i videon, ändå sägs det inget om det. att få veta vad han jämför vargen med.
Är det skillnad på skallen mellan han och hondjur, på många djur är det skillnad. Man kan bestämma kön på en människa mha kraniet.
Det låter så avancerat i videon, men vetenskapligt är kanske inte kvaliten hållbar, önskar någon hade vågat ställa lite kritiska frågor till honom.
Nej jag diskuterar inte hästavel, jag bara konstatera att det gigantiska skillnader mellan raserna vad det gäller häst och hund, Det kan nog tom du 961L se, men vad det gäller varg är det lätt att sortera ut rastypiska individer.

9. JOnte kan inte skilja på hund och häst?

2014-02-27 20:40

Citat; "Ja hästen samma sak ...". Nej, JOnte, hästar är inte "samma sak", och hundar är heller "inte samma sak". Denna tråd handlar om vargbastarder, om att alla eller delar av den svenska så kallade vargstammen inte är renrasiga ryska skogsvargar utan är bastarder, blandning mellan rysk skogsvarg och olika hundraser och/eller andra vargar. JOnte har tydligen inte lyssnat på Eiriks Granqvists föreläsning. Jag rekommenderar JOnte att läsa Kaj Granlunds utmärkta kompendium "Från gråvarg till hybrid", den finns på nätet att ladda ned. Och återigen JOnte, din rovdjursföreningsretorik är tröttsam, du har inget vettigt att komma med angående vargbastarderna, så därför försöker du att i stället diskutera hästavel!
Enligt Bernkonventionen skall korsningar varg-hund avlivas, därför borde röda bastarden avlivats i stället för att flyttas. Beslut om att avliva bastarder kan inte överklagas på de grunder som gäller för varg. Och JOnte, att Naturvårdsverket säger att röda bastarden är varg, åtminstone de två senaste generationerna, säger inget. Det är en bastard och kommer aldrig att bli annat än en bastard. Men det säger mycket om Naturvårdsverket; att de som en svensk statlig myndighet är omdömeslösa nog att beteckna en bastard som en genetiskt viktig varg. Det säger tyvärr mycket om sittande regering också, och om våra riksdagsledamöter.

8. Tack Webbtidningen...

2014-02-27 17:00

...för inslaget med de finska forskarna.

7. Funderingar Okritiskt

2014-02-27 17:00

När han säger hund, vilken ras är det då, det är ju en enorm skillnad mellan hundraserna, ja det är stora skillnader på "svenska raser" ja det kan vara ganska stor skillnad på det jag kallar schäfer.

Vargen är ju ett hunddjur, då ligger det nära till att vargen också lätt få varierande utseende precis som hunden, Sydeuropas vargar är tex betydligt mindre, stora skillnader på öron mellan Indisk och Afrikansk elefant.

Ja hästen samma sak, finns en otroligt stor variation mellan hästar av olika raser, flera 100 kilo i vikt kanske tom 1 000 kilo. De vilda hästarna som fanns på Öland för 100 år sedan liknar väl inte vildhästarna i Frankrike, men hästar är de båda

Intressant men kritisk granskning är A och O om man skall vara trovärdig, sen kan man nog vara ganska säker på att människan varit inne å petat i djurarten varg.

6. Jo

2014-02-27 16:59

De måste finnas foton & dokumentation på allt hos SVA. Vore bra om dom kontaktades!

5. Haha!

2014-02-27 16:59

Kanske Rovdjursföreningen ska byta namn till "Svenska blandrasklubben"

4. Funderingar!

2014-02-27 12:07

Detta med hybrider gjorde att man började i andra banor. Hur mycket har vi människor ändrat på. Jag tänker på fält och skogsharen, Vildsvinen/ Linderöd, även rödräven/farmad räv mm.
Ser man även till tamboskap så har bonden ändrat på aveln, för man tror och vet att många av dessa individer blir tåligare och ger mer och starkare avkommor.
Jag tror därför att "experterna" har kommit på detta enkla knep för att föra så kallat Vargarna vidare.
Jag undrar varför inte SVA har kunnat se skillnad på kranier från varg och hund? Frågorna är många och tar aldrig slut.

3. Riktiga vargar???

2014-02-27 00:45

Hur många av de upphittade döda "vargarna" har varit riktiga vargar? Kan man svara på det vid SLU, dit alla "hittevargar" skickas? Det borde vara lätt att se på kranierna om det varit riktiga vargar eller hybrider. Eller har man där fått order att mörka detta?

Om det nu är så att majoriteten av alla "svenska" vargar inte är riktiga vargar utan hybrider mellan varg och hund, skall dom ju omgående utrotas. Vi vill ju inte ha en viltstam bestående av hybrider utan av riktiga vargar, som är skygga. Annars förstör man ju hela vargstammen.
Men det har man tydligen redan gjort i och med att man satt ut och importerat utländska hybrider i tron att man har värnat om vargen, och mer sett till antalet vargar istället för att se till kvalitén. Så det enda att göra är att utrota hybriderna, och börja om från början, med alla korten på bordet.
Men detta måste regeringen fatta beslut om och stå fast vid beslutet, som inte skall kunna överklagas av någon. (Hybriderna omfattas ju inte av EU:s habitatdirektiv!) Om dom nu får upp huvudena ur sanden vill säga...

2. Folkaktionen ny rovdjurspolitik är ett föredöme

2014-02-27 00:44

Stort tack til FNR och till föreläsarna, ni gör skillnad i debatten. Eirik Grankvist ger Alliansen chansen att vinna valet: Tillsätt en utredning angående vargbastarder och deras lagliga skydd, lika snabb och snabbt som utredningen om ordning och reda i klassrummen! Men statsministern själv säger nog nej. Anledningen till att jag tror detta heter COP15 dvs. Förenta nationernas klimatkonferens i Köpenhamn 2009. I sitt tal därstädes sade statsministern att han och de andra var där för att enas om åtgärder som skulle begränsa jordens temperaturstegring till max två grader. Jag kan inte tolka detta på annat vis än att statsministern själv personligen är övertygad om att det är möjligt att politiker kan fatta beslut som begränsar en klimatändring till max två grader. Det kan tyckas vara oförargligt att statsministern tror på sådana vansinniga dumheter, men tyvärr är det inte så enkelt. För det finns en stark koppling mellan klimatalarmismen och ekosofi. Därför kommer regeringen inte att ta denna möjliga väg ut ur vargkriget: Statsministern och ett okänt antal övriga ministrar vill av ekosofiska skäl ha varg i Sverige och därför kommer de inte att besluta om att undersöka ett representativt urval av vargarna för att se om det är frågan om bastarder som inte har något skydd enligt några konventioner. Tvärtom så åligger det Sverige och andra länder att korsningar mellan hund och varg skall avlivas för att i detta fall hålla population av sibirisk skogsvarg renrasig. Sverige har ingen skyldighet att bevara sibirisk skogsvarg och bastarder är man skyldig avliva. Men statsministern kommer inte förmå sig ta denna chans, utan han låter vargkriget gå vidare med förutsebara tragiska följder och sedan ett med nödvändighet tragiskt slut. De ministrar som inte vill ha varg har inte det civilkurage som behövs för att hävda sig i regeringen. Det är att icke ta politiskt ansvar.

1. Mycket intressant

2014-02-26 16:26

att höra. Jag har fått bekräftat vad jag hävdat hela tiden. Har fått mycket skit av kompisar för min tro att rödluvan är en hybrid. Vore kul med kommentarer från Torbjörn och Djurvän. Dessa filmer bör makthavarna inkl. Naturvårdsverket och kramarna ta del av.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB