• Allmogejakt

Så trixar SNF med vargstatistiken

AktuelltPublicerad: 2012-12-28 20:37

Naturskyddsföreningen påstår sig ha undersökt människors attityd till varg.

– Undersökningen avlivar myten om att människor som bor på landsbygden skulle tycka illa om varg, hävdar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

Men vad människorna som berörs av vargen anser framgår inte av undersökning.
– Av svaren från de tillfrågade landsbygdsborna kan man dra vissa slutsatser även om felmarginalen är hög. Däremot går det inte att dela upp ett så litet material på regioner, säger Toivo Sjögren, statistiker vid TNS SIFO.

Undersökningen omfattar drygt 1 000 personer och av dessa klassas 129 som landsbygdsbor då de svarat "landsbygd" på frågan "Vilket alternativ stämmer bäst in på din bostadsort?"

Det 129 personerna bor runt om i landet från Norrbotten till Skåne vilket betyder att mycket få av dem bor i områden som berörs av varg. Hur många framgår inte av undersökningen.


Påstår att myt avlivats
Trots det går Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson ut i ett pressmeddelande och påstår att "Undersökningen avlivar myten om att människor som bor på landsbygden skulle tycka illa om varg."

Uttalandet är märkligt då man över huvud taget inte ställt den frågan utan frågan människor besvarat var "Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt".

I riksmedia har många tidningar och TV-stationer hängt på Naturskyddsföreningen och vidarerapporterade det budskap föreningen vill föra ut.


Har ingen redaktion kollat?
Men ingen tycks ha kontrollerat uppgifterna som legat till grund för Naturskyddsföreningens påståenden och som pressenteras i samband med frågan.

Bland annat skriver Naturskyddsföreningen att "Den svenska vargstammen består idag enligt Naturvårdsverket av 260-330 individer."

Påståendet är felaktigt då den svenska vargstammen enligt den senaste inventeringen som gjordes förra vintern då bestod av 260-330 individer. Sedan dess har det skett ytterligare en föryngring.


Varför går Naturskyddsföreningen ut med felaktiga påståenden?

– Ja, alltså det är den senaste siffran som finns och vi ville inte krångla till frågan för mycket, säger Kristoffer Talltorp som arbetar med opinionsbildning på Naturskyddsföreningen.


Naturskyddsföreningens frågor
Frågan som man sedan ska besvara är "Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt?"

Hur frågan formuleras styr till stor del det svar man får, något vi ska återkomma till i en senare artikel.

Det ska nämnas att det är Naturskyddsföreningen som utformat frågorna och inte företaget som utfört intervjuerna.

Kristoffer Talltorp på Naturskyddsföreningen har varit med vid utformningen av undersökningen.


Vad menar ni egentligen med frågan? Överallt där människan är bosatt förekommer det någon for av jakt på djurarter som exempelvis hotar grödor och boskap. Vad är alternativet till jakt?

- Det skulle väl vara gift eller så. Men Naturskyddsföreningen är inte motståndare till skyddsjakt, säger Kristoffer Talltorp.


Menar du att man kan dra slutsatsen som Mikael Karlsson gör att "Undersökningen avlivar myten om att människor som bor på landsbygden skulle tycka illa om varg" trots att frågan inte ställts?

– Ja det menar jag, säger Kristoffer Talltorp.


Siffror saknas
När Jakt & Jägare först går in för att granska siffrorna som ligger till grund för Naturskyddsföreningens undersökning visar det sig att det över huvud taget inte finns några siffror för landsbygdsboende.

De kategorier som redovisas är "huvudstadsområde", "storstad" (mer än 200 000 innevånare men ej huvudstadsområde", "mellanstor stad" (50 000-200 000 innevånare)" och "mindre stad" (20 000-49 999 innevånare)".

Några landsbygdsbor finns inte med i redovisningen.

Ny kontakt med Kristoffer Talltorp från Naturskyddsföreningen som inte kan svara på varför det inte fanns några landsbygdsbor med i sammanställningen.

Istället hänvisar han till Birgitta Halvarsson från företaget YouGov som gjort undersökningen.

– Vad har dom gjort nu? Det fattas ju delar, säger hon sedan hon gått in och tittat på Naturskyddsföreningens hemsida.


När den kompletta sammanställningen kommer...
Birgitta Halvarsson ber att få återkomma och efter en stund mejlar hon den kompletta sammanställningen till Jakt & Jägare.

Det visar sig att de två sista kolumnerna, "småstad färre än 20 000 innevånare" och "landsbygd" saknades på Naturskyddsföreningen hemsida.

När den kompletta undersökningen väl kommer fram så framgår det att sammanlagt 1009 personer runt om i landet har svarat på frågan "Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt?".

Detta efter att de har fått den felaktiga informationen att "Den svenska vargstammen består idag enligt Naturvårdsverket av 260-330 individer".


129 landsbygdsbor
Av de svarande bor 880 i städer och tätorter medan 129 bor på landsbygden.

Av de 129 som bor på landsbygden svarar 29 procent ja på frågan om jakt medan 54 svarar nej. "Vet ej" svarar 18 procent eller 23 personer.

Frågan är då om man kan dra några slutsatser av svaren från så få som 129 tillfrågade personer?

– Ja, man kan dra vissa slutsatser även av ett så litet material som 129 personer. Men felmarginalen ligger på mellan åtta och nio procent, säger Toivo Sjögren, ansvarig för presskontakter vid TNS SIFO.

Det betyder att siffran på 29 procent ligger i spannet från 20 till 38 procent och siffran 54 i spannet 45 till 63 procent.


70 personer från norr till söder
Det är alltså knappt 70 personer, spridda över hela landet, som svarat nej på frågan om "Tycker du att vargstammen ska minskas genom jakt?"

Av detta drar Mikael Karlsson slutsatsen att "Undersökningen avlivar myten om att människor som bor på landsbygden skulle tycka illa om varg".

Dessa 70 personer representerar alltså hela den svenska landbygden vilket betyder att en minoritet av dem bor i något av varglänen.

– Siffrorna gäller ett tvärsnitt av landsbygdsbefolkningen från Skåne till Norrland och de går inte att dela upp ytterligare i olika regioner, kommenterar Toivo Sjögren.


Kompletta undersökningen opublicerad
Naturskyddsföreningens pressmeddelande gick ut den 20 december. Men ännu, den 28 december, finns inte den kompletta undersökningen publicerad på Naturskyddsföreningen hemsida.

Media som publicerat Mikael Karlssons påståenden, exempelvis TV4, har alltså inte kollat om hans uppgifter stämmer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

36. Granskningsnämnden

2013-01-03 22:00

Alla kan anmäla till granskningsnämnden. Det kan man göra från sin dator. Jag själv har anmält Rapports tokvinklade inslag om varg i Rumänien. I Rapports Årskrönika som visades strax efter glömdes naturligtvis den VARGDÖDADE skötaren i Kolmården bort ... vilket jag också tog upp i anmälan.

Det hade naturligtvis varit bättre om ALLA här hade gjort det. Det är inte för sent. Googla på granskningsnämnden. Väl där, guidas du hur man gör. Mycket enkelt att genomföra. Man får dessutom en kvittens på gjord anmälan.

Så sätt fart nu!

35. Granskningsnämnden

2013-01-03 10:12

Jag tycker att Jakt & Jägare och många flera ska anmäla nyhetsprogramen som publicerar SNF:s nästan alltid manipulerade pressmeddelanden och Mikael Karlsons uttalanden till granskningsnämden. Det finns ju krav på att nyhetsprogram ska vara sakliga. Om de blir fällda av granskningsnämden några gånger kommer de säkert att bli mera restrektiva med att publicera SNF:s många gånger felaktiga pressmeddelanden.

34. Trovärdig?

2013-01-02 13:17

För att en sådan här undersökning ska verka trovärdig, så måste den väl först indelas i två delar. Dessa områden är, bor man i närheten av ett vargrevir eller inte.
Som följdfråga för att få en uppfattning om acceptansen borde ju vara, hur ofta kan du acceptera vargbesök på tomten, i djurhagarna, i lekparken.
Jag är säker på att ju närmare ett revir man bor, desto lägre är acceptansen.

33. SNF talesman föreslår gift som alternativ till jakt!

2012-12-31 18:29

Så långt är alltså denna "miljöorganisation" beredd att gå för nå målen! Ändamålet helgar verkligen medlen inom SNF numera.

32. ur Svensk Jakt nr 2/3 2010

2012-12-31 18:29

"Aftonbladet publicerade en SIFO-undersökning gjord 4 januari,alltså efter den värsta mediestormen.Den visade att 60 % av svenska folket stöder licensjakten.I varglänen var stödet hela 70%.
Den högröstade minoritet som både några politiker och företrädare för naturvårdsorganisationerna talade om, visade sig vara dom själva!"
Undersökningen gällde vargjakten 2010.

31. Pajas.

2012-12-30 13:26

En pajasförening det är vad det är!

30. SNF trixar på

2012-12-30 09:19

Var inne på SNFs hemsida för att läsa undersökningen men den gick inte att öppna. SNF håller väl på att trixa tillbaka.......

29. Opinion

2012-12-30 09:18

Kommer ihåg 2006.Då folkomröstade vi i (norra Dalarna) i samband med valet huruvida vi ville ha paragraf 28 = rätt att skydda våra tamdjur mot rovdjur.
70-80 % ville ha det,10-20 % vet ej och ca 10 % ville att vi inte skulle ha rätt att skydda våra djur.
Som man frågar får man svar,men folkomröstningen visade ändå att de urbana naturmupparna är en mycket liten minoritet ,åtmindstone i norra Dalarna.
Hela omröstningen fick förövrigt väldig kritik-Man hade inte rätt att folkomrösta om något lokalt,som allmänheten=stadsbefolkningen, hade lika stor rätt att ha ett tyckande om.Den gången överskuggade kritiken själva resultatet-att folk på landsbygden med mycket stor majoritet, ville ha sin rätt,(eller skyldighet) att försvara sina tamdjur.

28. Som vanligt

2012-12-29 19:28

Med SNF och MK. Dom slår på stora trumman om miljögifter och gud vet allt och får massor med publicitet i media. I efterhand visar det sig att det var helt felaktiga uppgifter men då redovisas det möjligtvis i en liten notis. Ta bara hjälmargösen som exempel. MK skrek ut att den var så full med gift att den absolut inte gick att äta. Senare visade sig att det var fabricerat och helt fel, men vem fick del av den informationen. SNF är en riktigt otäck organisation som inte drar sig för någonting när det gäller att dra in pengar eller skapa publicitet. Stryp tillförseln av pengar och nobba postkodlotteriet.

27. Till Dick Broman inl.nr.23

2012-12-29 19:27

Bockar o bugar för det,Jag gör så gott jag kan.Detta dokument tyckte jag såg mycket intressant ut faktist.

Och jag måste också säga att leif gör ett enastående arbete liksom många flera på redaktionen.

26. En intressant tanke på resultat om man gör..

2012-12-29 18:41

..En SIFO-undersökning i samtliga kommuner i Dalarna samt Värmland som inte är stadskommuner om vargen.

Samtidigt gör man en undersökning bland endast skogsägare som har dessa vargar på sina marker i dessa Kommuner.

Detta vore nog någonting för JRF,SJF,LRF,osv att tänka på.


25. Klart det är bluff

2012-12-29 18:40

Det är liksom en förutsättning för att vara vargkramare att man lever i ständig lögn och förnekelse.

24. Lögn

2012-12-29 18:40

Det finns tre slags lögn:
Lögn, satans lögn och statistik

23. Tack!, SMSL THAILAND

2012-12-29 18:40

För bra information.

Du gör ett jättebra arbete, som gräver fram sanningen om aveln med djurparksvargarna.

Det här anser jag visar att miljörörelsen har avlat fram en helt ny ras betående av djurparksbastarder i Sverige

22. Tack Leif, för informationen

2012-12-29 18:40

Mycket bra information, ett bra journalistiskt arbete, för oss jägare.

Leif, var snäll och gör också en artikel som ger oss information om:
Vad gör JRF i vargfrågan?
Eller så här mycket arbete lägger JRF ned för att rädda jakten, jägarna och jakthundarna i från SNFs försök att manipulera in jägarnas medlemsorganisationer in i stugan för att äta upp dem.
En information som jag tror att JRFs medlemmar behöver, just nu.

21. #6 Fredde

2012-12-29 11:42

Håller med.Fråga skogsbönderna.De är nog fullt kapabla att själva avgöra vad dom vill ha på sina marker.

20. Bojkotta !

2012-12-29 11:42

Sprid på alla vis att inte stödja dessa organisationer.. köp inga produkter med deras logga, köp inte postkodlotter mm
Tyvärr har dessa dödgrävare mycket mer pengar än vad de hinner göra av med-

19. #6

2012-12-29 11:42

Håller med fullständigt. JoJ gör ett bra jobb med att påvisa hur opinionsbildare manipulerar. Detta sker överallt dagligen. Vore smartare att jägarorganisationerna tänkte ut en strategi så att man fick genomslag för sina frågor först istället. Exempelvis skriv officiella brev till alla kommuner och begär hur kommunernas ställningstagande i vargfrågan. Än om inte det ligger i det kommunala mandatet planterar man frågan i folks medvetande på ett helt annat sätt än bara genom ilska på insändarsidor. Hundklubbar, byaföreningar, lokala politikerorganisationer osv kan agera likadant.

18. statestik går att få så det visar vad som helst

2012-12-29 11:41

men mig har dom inte frågat å ja gillar inte ulv på min gård

17. Snf

2012-12-29 11:41

Har väl lite rätt trots fixade siffror. Det är ju inte vargen som djur man tycker illa om utan det den ställer till med. Vargen i sig självt är ett fantastiskt djur i sin rätta miljö . Den miljön saknas i Sverige ,därför är jag för nollvision

16. RJ

2012-12-29 11:41

Gör en egen undersökning i Dalarna och påvisa motsatsen. Fråga 3000 om de vill ha varg i sin närhet. Redovisa det sen i TV och ställ Karlsson mot väggen. Tror hans syn på vargen är ett sätt att få visa sig i TV SKANDAL

15. Journalistik o kramare

2012-12-29 11:40

Att SNF trixar kommer inte att uppmärksammas av något annat media än denna artikel, Sanna mina ord! Storstadsdrevet pågår och ingen övrig journalist eller tidning tar ifrågasätter SNF. Många journalister är miljökramare och trampar inte SNF på tårna. Ty, SNF står ju för det goda,,,,???

14. Politikerna noterar

2012-12-29 11:40

Våra folkvalda understödstagare frossar naturligtvis i detta. När de sedan tar sina beslut i riksdag och regering är det detta som ligger till grund för besluten. Det vet MK och drar en röt. Han har naturligtvis noterat att det fungerar.
Det här noterar politikerna, men det gör man inte med jägarorganisationernas uppgifter.
Det här var naturligtvis riktigt bra. Inte ens en politiker borde kunna blanda bort detta. Förhoppningsvis kommer den här lögnen från SNF att bli föremål för en notering.

13. Fredde

2012-12-29 11:39

Jodå, organisationerna du nämnde gör visst massor, sitter och tjafsar med en massa bakåtsträvande, rovdjursromantiserande, skygglappsförsedda "vargvänner" bl.a. på Fb hela dagarna.....

Lägg ner den skiten säger jag då, vad nyttjar det till...??

Det enda det bidrar med är att man blir förundrad över hur somliga tänker....

Samla ihop, de som visat sig kunna debattera sakligt, skapa en arbetsgrupp, sammanställ material, det finns reportrar, jag tänker närmast på Moilanen och Co. på jakt o jägare, det finns utbildade, sakkunniga biologer, det finna mängder med drabbade människor som säkert gärna hjälper till....

Skapa en tight grupp med folk, som kan arbeta tillsammans, som kan presentera skrivelser med fakta från verkliga livet, som "motvikt" till snf, srf o andra gruppers lögner.....

Faan, åstadkoms något dylikt så skapa en förening och ta medlemsavgift, jag lovar jag kommer vara nr: 1 i medlemsmatrikeln....

12. Vill ha riktig fakta!

2012-12-29 11:38

Mycket märkligt... fick själv en undersökning i höstas med många frågor om varg och landsbygd. Tror den var beställd av lantbruksuniversitetet. Har dock inte sett några siffror publiceras efter det.

Hur mycket kostar en undersökning egentligen!? skulle vilja se siffror på en undersökning där minst 1000 pers från varje län svarat på frågor om varg, hur viktig landsbygden är osv...

11. någon som kan förklara detta - 478 stycken ????

2012-12-29 11:38

Resultat
Släktträd över den skandinaviska vargstammen
Totalt har vi identifierat 478 individer med känt föräldraursprung bland 91 bekräftade föräldrapar
som hittills reproducerat. Totalt har 67 par koppling till den ynglande population 2009 (Figur 2).
Vissa föräldrapar har okänt släktskap (t.ex. Atnedalen, Fulufjället, Linneklappen, Rotna 2) och
vissa har ett rekonstruerat släktskap. De föräldrapar som har rekonstruerat släktskap är
Nyskoga2-5, Uttersberg och Lövsjön 2 (Figur 1). I samtliga fall rör det sig om att en eller båda
individerna i paret har obestämt föräldraskap. Rekonstruktionen av Nyskoga2-5 beskrivs
detaljerat i Liberg m.fl. (2005; Supplementary material) och kommer därför inte att redogöras
här.

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/varg/vargflytt/N-slu-grimso-slakttrad.pdf

10. Gammal sanning lever än...

2012-12-29 11:37

Hur var det nu han sa, den gode Mark Twain?

- Ren lögn, förbannad lögn, och statistik?

På något vis känns han återigen aktuell...

9. Berörd på senaste tiden

2012-12-29 11:37

Tror att så längre man inte är personligt berörd engagerar man sig inte i frågan om man inte är engagerad sen tidigare för eller emot. Flyttar nu från vår gård där våra hundar har haft en underbar frihet. Men med varg om knuten finns ingen frihet kvar. Flytta nu till ett villasamhälle där vi kan känna oss mera trygga. Är säkert inte ensamma, tragiskt!

8. Gnälla kan alla göra!

2012-12-29 11:36

Men är det inte dags att göra en riktigt undersökning?
Jag vet inte hur det skall gå till. Men jag hoppas att någon vet det. En riktig undersökning bland oss som lever med skiten, skulle vara intressant att granska.
Alla dessa funderingar kring varför bonden skjuter en hund OSV.. skulle då få en förklaring.
Alla dessa funderingar varför ingen längre rapporterar in rovdjursspår, skulle också få sin förklaring.
Det fins inte längre någon på min ort, som ringer in och talar om att vi har rovdjursspår. Varför? Frågar sig rovdjursvän... Jo för att det leder bara till att man får naturvårdsverkets tomtar på sina marker.

7. SNF= Extremister

2012-12-29 11:35

Blir inte förvånad när det finns så mycket vänstervridna journalister i media. att Mikael Karlsson för fram dessa uppgifter så visar han bara hur inkompetent han är som ordförande för en organissation som påstår att man värnar om naturen.
Att denne figur får utrymme i media är osmakligt tycker jag. Han skitar ner de som vill och är seriösa i den organissationen. För det finns nog bra mäniskor även där.

6. De gör ju något

2012-12-28 23:09

Tycker det är mer skrämmande att vi har tre organisationer (LRF, JRF och SJF) som med flera hundra tusen medlemmar inte själva kan åstadkomma en undersökning. MK gör ju något istället för våra representanter som bara reagerar. Hur svårt kan det vara att sätta ihop ett underlag som går ut till alla markägare och djurhållare. SNF gör ett fantastiskt jobb för sina medlemmar. Även denna gång lyckades det med fullt genomslag i riksmedia. Snackas väldigt mycket om en konsekvensanalys, med gör den då NU. Annars kommer även där SNF att hinna före och vi jägare ska försöka dementera vilket ingen lyssnar på.

5. Förvånande?

2012-12-28 22:34

Nej. Och ja. Med tanke på Karlssons tidigare "åsikter": http://michaelericson.wordpress.com/2012/12/28/karlssons-tveksamma-metoder/

4. lögner och mera lögner

2012-12-28 22:33

bevarandesidans argument tryter tydligen i debatten då måste man ut med dimridåer och lögner samt halvsanningar, känns skönt att se deras dödsryckningar

3. SNF, WWF och SRF, samma skrot, i samma fålla.

2012-12-28 21:52

Därför skrev jag till HM Konungen och bad honom avsäga sig uppdraget som ordf. för WWFs förtroenderåd. Händelse ett är dödshotet mot en minister på WWFs facebooksida. Vi har i minnet två ministermord i Sverige. Händelse två är att dessa ovan nämnda har skrivit till EU kommissionären och kallat Svenska staten för lögnare, okunniga och fantasifulla i vargjaktfrågan. Hovstaten har svarat och HM Konungen, han är informerad och undersöker fakta i frågan. Skriv Ni också så HM Konungen får mer fakta att beakta. Nu kommer SNF åter med en vinklad åsikt till sin fördel och också till den "grå terroristens" fördel. Det gör ont i en landsbygdsvän som jag och än mer när man vet att Centralmakten, idag Alliansregeringen, som har dessa organisationer som sina remissinstanser i Rovdjursfrågor.

2. Snart

2012-12-28 21:51

spricker bubblan och någon kommer att våga utmana vargkramarna. När det kommer till allmänhetens kännedom vad som sker, så kommer Mikael Karlsson att klassas som tidernas loser tillsammans med ett stort antal journalister.
Man kan leva på lögner ett tag, men domen brukar falla tung.

1. Mikael Karlsson ????

2012-12-28 21:03

Finns det någon som tar MK:s uttalande i vargfrågan på allvar ?
Jag tycker att han har som princip att tycka tvärt emot vettiga argument,han verkar vara felvaggad !
Jag hörde honom på biblioteket i Karlstad !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere