• Allmogejakt

Så vill djurparker plantera vargvalpar

AktuelltPublicerad: 2013-01-18 23:42

I vår är samhällets plan att  djurparksvalpar planteras ut i vilda vargrevir i Sverige. Det blir en konstgjord stam som hålls vid liv eftersom vargen inte klarar sig på egen hand söder om renskötselområdet. Kritiker menar att Naturskyddsföreningens Projekt Varg därmed genomförs inför öppen ridå, med Naturvårdsverket och Djurparksföreningen som huvudaktörer.

Men det håller inte Djurparksföreningens Mats Amundin med om.


”Inga likheter”
– Det tycker jag överhuvudtaget inte har några likheter. Jag tycker inte att man kan dra den pararellen alls, säger Mats Amundin i Jakt & Jägares webbradio.

I inslaget berättar han vilka krav Djurparksföreningen ställt för att medverka i utplanteringen av djurparksvargar.


Hör inslaget här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Fega svenska beslutsfattande politiker.

2013-01-22 14:42

Man kan ifrågasätta vad Svenska politiker har för ansvar för svensk natur och dess artrikedom? Vad skall vi ha Ryska vargar till som finns i enorma mängder på andra sidan Östersjön så att skottpengar införts till och med gift är tillåtet för att decimera vargstammen.Ryska vargar finns i överflöd ej utrotningshotade. Ända sedan inplanterade ryska vargars återkomst i Svensk natur har det inneburit lidande i beteshagar och Svensk natur samt skapat osämja bland olika grupper i sammhället detta elände har inte fört något gott med sig. Varför satsa miljarder på ryska vargar som skapar enbart osämja och lidande. Finland är med i Eu dom jagar varg.Svenska politiker är fega skyller på Eu törs ej fatta egna beslut,makteliten i Eu struntar i hur vi har det på lokal nivå i Sverige, det är dags att ta en röstning om Svenskt medlemskap i Eu. Nej ta bort bidragen till varg ha endast kvar ersättning för skadegörelse och merarbete som detta elände innebär, samt avfångningsavgiftpå varg. Satsa istället på skola vård och omsorg nolltolerans är det enda förnuftiga för Ryska Vargar på Svensk mark.

30. Tack för svar Bengt Bixo

2013-01-21 08:41

Med den njugga inställningen från jägarorganisationerna och LRF till utsättning av vargvalpar från djurparker har vi alltså ingen beståndsbegränsande vargjakt de närmaste 20 åren. Lysande utsikter för vargarna således. Redan om 10 år har vi över 3000 vargar i Sverige. Hur var det i Sakha republiken i Sibirien? Statligt subventionerad jakt på 3000 vargar som kalasade på hästar, kor och renar för att ekorrar och möss som varit vargarnas stapelföda tagit slut. Där har man ändå relativt gott om vildmark. Landet är stort som Indien med en befolkning på 1 miljon. Man ser fram emot hur NVV skall förklara en sådan utveckling för Sveriges befolkning.
Jägare och landsbygdsbor har under decennier varnat för följderna av fri utveckling av de stora rovdjuren. Nu börjar det bli dags för alvarliga reaktioner från jägare och drabbade landsbygdsbor. Låt staten sköta sina rovdjur själva. Låt Polisen göra eftersök. Låt Lst’s personal inventera rovdjursförekomsten och genomföra skyddsjakter. Sluta rapportera rovdjursobservationer - det är i alla fall ingen som tror att ni sett något rovdjur. Använd § 28 och se till att ta juridisk hjälp för att slippa eller förkorta vapenbeslag och andra trakasserier från Polis och andra myndigheter. JO-anmäl och överklaga myndighetsbeslut som gynnar rovdjurens utveckling. Nollvision är det enda rätta.

29. Svar till 25

2013-01-20 23:44

På frågan från Helen Lindahl, vilka deltagande organisationer som skulle kunna tänka sig att verka FÖR utsättning av Vargvalpar i Västra Götaland.
Svar:
Ingen organiosation som deltog på mötet var villig att verka i en positiv riktning för utsättning av Varg i Västra Götaland

28. Djurplågeri.

2013-01-20 21:22

Att sätta ut vargvalpar är ett stort djurplågeri som måste stoppas.Bojkotta djurparkerna.

27. Djurparksbojkott

2013-01-20 17:46

Upprop: Bojkott av djurparkerna Borås, Orsa, Järvzoo och Lycksele. Sprid detta på olika sajter twitter o Facebook samt bland fårproducenter, hundfolk och jägare med flera.

26. Jag förstår inte ...

2013-01-20 17:46

... varför en överklagan inte redan är författad och inskickad. JRF, SJF och LRF har jurister väl skickade att skriva en överklagan.
Dels överklaga jaktstoppet i Junsele och dels detta om valputsättning.
Striden förs med juridik. Är det bara Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen som förstått det?

25. Fråga till Bengt Bixo nr 17

2013-01-20 17:46

Vilka av deltagarna i mötet anmälde att de skulle arbeta FÖR utsättning av vargvalpar?

24. Mats skall inte ta ordet...

2013-01-20 17:45

demokrati i sin mun då han inte vet vad det betyder. Det han beskriver är diktatur och inget annat! Han bryr sig överhuvudtaget inte om de som blir skadelidande. Jag skulle vilja veta vad han menar med "genetiskt bättre kondition" så vitt jag känner till så är genpaketet klart när du föds och kommer därefter inte att förändras. Han kanske menar att de inte är inavlade och borde då säga detta. Mats Amundin tillhör definitivt svamlargrupperna i denna fåga och inger inte något som helst förtroende då han inte vet vad demokrati innebär och kan utanvidare tänka sig att sätta den ur spel. Otroligt ynkligt och lågt. 0 förtoende för Mats o värnarsidan. 0 frilevande varg är enda utvägen och vi kommer dit, men många kommer att få betala dyrt innan dess.
All heder åt mycket skicklige Mikael Moilanen!

23. Stick hål på myten!

2013-01-20 10:32

Vargen är allt annat än hotad. Om vi inför allmän jakt idag så tar det 15 år innan vi har kontroll på situationen. Sen är det bara att fortsätta för vargar har ju en benägenhet att bara dyka upp var som helst. Genetikspöket är bara rent nys!

22. #15

2013-01-20 10:31

Bergvik är ett fodral för Stora Enso. Bara för att reda ut spelpjäserna.

21. Markägare

2013-01-20 10:31

Jag kan inte låta bli att undra 2 saker då....
1. Frågar man markägare som innefattas av "reviret", eller endast den som har lyan på sitt skifte ..??
2. Hur kommer det gå för den stackars markägare som säger, nej tack till detta erbjudande om enfald...??
Jag menar när jakthatargänget får reda på vem denne är...???

20. Demokrati

2013-01-20 10:31

Den är tydligen på utgående , läs New24. se vad EU:s Barosso har
att säga oss
UT UR EU

19. Vi går med i

2013-01-20 10:31

SRF och gemensamt ändrar på hela SRF:s stadgar.
Vi är 300 000-450 000st dom max 4500st. Ganska lätt för oss att överta hela styrelsen med poster.
Sen är det i god SRF anda bara att dela ut dekret order. Oavsett hur odemokratiskt allt är. Respektera ingen och inget.....
Jag är med direkt.

18. Stora Enso

2013-01-20 10:30

och andra skogsbolag ska bojkottas och bekämpas i största allmänhet om de går emot "sina" jägares vilja i denna fråga. Godkänner de utplantering på sina marker är det en krigsförklaring mot de som jagar på markerna och borde omedelbart rendera i en älgjaktsstrejk.

17. Hur kan någon nånsin gå med på detta???

2013-01-20 10:30

Anteckningar från Möte med LSt Västra Götaland 9/1 2013
Helena Lindahl och Lars Plahn från NVV samt konsult Agneta Settervall SLU Uppsala informerade om förutsättningar för utsättning av Varg Valpar i vilda Vargars Lyor.
Övriga medverkande var SJF. JRF. LRF. samt representant för LSt Västra Götaland.
Helena informerade om Regeringens beslut när det gäller gynnsam bevarandestatus av Vargstammen i Sverige. Och hur man skall nå dit. Enligt Helena är snabbaste sättet att nå gynnsam bevarandestatus utsättning av valpar.
Alternativen var följande. Ingen förstärkning av genetiken innebär, ingen Jakt under 20 År för att nå gynnsam bevarandestatus.
Utsättning av Valpar innebär att gynnsam bevarandestatus uppnås efter 10-12 år. Jakt tidigast efter 5 år i de revir där valparna satts ut. Dessutom skall Vargar som vandrar in genom Renbetesområdet fortsätta att flyttas söderut.
Förutsättningar för utsättning är att en Lya skall vara lämplig för utsättning och att tiken tidigare ska ha haft en lyckad valpkull tidigare. Dessutom skall Markägare och Jakträttsinnehavare ge sitt medgivande till utsättning på sin mark.
Om utsättning medgivs kommer Vargtiken omedelbart att efter störningen flytta sina Valpar till ny lya, (erfarenheter av tidigare försök) vilket kan innebära att en annan markägare som inte kontaktats för utsättning kommer att få föryngringen på sina marker.
Kontakten med utsedd markägare kan tas av NV först 1 vecka innan utsättningen kan ske (kort tid för markägarna att ta ställning för eller emot). Detta för att man först då vet om förutsättningarna är gynnsamma. Ett problem i sammanhanget är att vilda Vargar föder sina ungar senare än djurparksvalpar.
Ägare Brukare av Utsättningsmarken kan begära ersättning, ingen annan.
Frågor som ställdes och ej besvarades.
Hur kommer markägare som medger utsättning att skyddas. Det bör finnas en plan?
Oklara mål. Vi behöver ett väl förankrat mål, uppdragstagare och Ministern är inte överens?
Vem utför övertalning av markägaren för utsättning under 1 vecka?
Kommer någon markägare att tvingas tillåta utsättning?
Personliga kommentarer.
Mållösheten och målnivån belyses tydligast av att NVV bygger valputsättningen delvis på en vild tik som inte än är betäckt, inte får märkas, och som befinner sig i Renbetesmarken. Och som efter mötet berövats sin hane.
Regering och riksdag visade sin feghet gentemot EU när Vargjakten stoppades och man frångick sina intentioner med Svenska Vargstammen. Nu skall markägare vara så modiga att de tillåter utsättning av Vargvalpar på sin mark. Vem har det egentliga ansvaret??
Slutligen. På frågan från Helen Lindahl, vilka deltagande organisationer som skulle kunna tänka sig att verka FÖR utsättning av Vargvalpar i Västra Götaland.
Bengt Bixo deltagare på mötet.

16. Inga frågor, ingen kunskap!

2013-01-19 19:53

Från första stund stod det klart för oss ute i verkligheten att de vargar som kom till oss runt 70- 80-talet, att detta möjliggjorts genom mänsklig medverkan.
Vi som vågade ge uttryck för detta sågades direkt av dåtidens skrivbordsnära experter. T om experten A.Bjärvall hävdade att vargarna aldrig varit riktigt borta från Värmlandsskogarna ( Jaktmarker & Fiskevatten ). Revirjägmästare skrek högt om betesskador av älg på tallplanteringarna.Skogsstyrelsen engagerade sig ? Svenska Jägareförbundet tiggde pengar för vargen återkomst ( Dalajägaren )
Märkligt orädda vargar exponerade sig i gränstrakterna Värmland - Norge. Helt plötsligt var det naturligt enligt experterna att ungvargar uppträdde på detta sätt. Detta trots att ingen människa sett en endaste varg på över 100 år i dessa trakter. Bjärvalls överlevare hade uppenbarligen ändrat beteende?
Då ingen i ledande ställning för jägareorganisationer eller andra företrädare vågade eller undvek att ställa relevanta frågor hur detta med vargarnas återkomst var möjligt, så har det hela fått fortgå år efter år.
En utplantering av vargvalpar skulle kunna fördröjas av överklagande från markägare, bondeorganisationer eller varför inte av jägareorganisationer. Vi är betydligt flera medlemmar än SRF?
Förr eller senare är jag övertygad om att personer med insyn och kunskap i de numera preskriberade brotten, att de kliver fram och berättar vilka krafter som "ödelagt" livskvalitén för oss i vargbältet

15. #3

2013-01-19 19:51

Det finns fler än sveaskog som säger ja till insättning av varg.
Bergviks skog är troligen en av de berörda bolagen och som berör oss värmlänningar mycket mer än sveaskog
Men fortfarande är ca 70% av marken i värmland privatägd och den fastighet där lyan med valparna finns där kommer beslutet att fattas.

14. nr 12 Tellen

2013-01-19 19:13

Djurparkerna i Borås, Orsa, Järvzoo och Lycksele är valpfabrikerna som är aktuella vad jag vet.
Men ingen utav de övriga går utan skuld i "varg"cirkusen. Varför inte bojkotta ALLA för den goda sakens skull?

13. Denne man har en tveksam inställning till demokrati !

2013-01-19 18:55

Man kan inte jämföra utsättningar av varg med t.ex. att bygga vägar,jag menar expropiering !
Har lät som Liiberg. Inte ett ord om dom problem att sprida död av omkring sig,sa han !
Hjärtvättad el. avsaknad av empati !
Jag undrar om man får jaga el. vistas på marken efter utsättningar !

12. vilka djurparker?

2013-01-19 15:21

Vilka djurparker är involverade i vargutsättningsprojektet? Läge för bojkott av dessa eller hur skall se på deras agerande?

11. Vill att drabbade tillfrågas.

2013-01-19 15:21

Och det tror ni dom gjort förut ? projekt varg .

10. Mats Amundin

2013-01-19 15:21

Om vargarna i Sverige inte överlever utan hjälp, hör dom hemma här då?

9. NU GÖR VI SOM SRF !

2013-01-19 15:21

Då vi är "SAKÄGARE" i hela vargreviret. Vi överklagar besluten om valputsättningen snarast som dom fattas.
Det är skärmande att SRF som icke är sakägare kan överklaga samt få stopp på varg jakt.
Så det skall väl inte vara några problem för oss att överklaga om vi lever i ett demokratiskt land som privata markägare. Eller hur är det med det !?!?

8. Samhällets plan?

2013-01-19 15:20

Detta är att sopa igen spåren av projekt varg och en olaglighet blir laglig då de infiltrerat myndigheter. Samhället som berörs har inga lagliga alternativ då deras motstånd betraktas som fientligt och fortsatt olagligt. Britterna ska kanske folkomrösta att gå ur EU och detta kanske vore vägen tillbaka till friheten och svensk kultur med fäboliv och jaktraditioner på Svenskt vis. Hoppas SD vinner så de politiker som gett EU denna makt försvinner för de lovade att EU inte skulle lägga sig i sådana saker.

7. Brott av svenska myndigheter lönar sig!

2013-01-19 15:20

BROTT LÖNAR SIG!
Svenska myndigheter har illegalt planterat ut varg från början, allt annat är bara skitsnack.
Svenska myndigheter begår brott flera gånger om i årtionden.
Vargen är ilegalt i landet.
Att svenska myndigheter på detta sätt så nonchalant har struntat i vad vi drabbade tycker är häpnadsväckande.
Varg till vilket pris som helst och skit totalt i de drabbade.

6. knepigt,

2013-01-19 15:19

Om de på 30 år blivit några hundra friska, hur många som dött under tiden vet ja inte. Tycker de tyder på att de klarar sej? eller har de satts ut vargar?

5. Missmodig

2013-01-19 15:19

När jag ser denne mans glada uppsyn och precis läst Anette Skoogs dagbok från Ervalla kan man ju undra vem som skall ställa krav. Staten och EU eftersom regeringen skyller på dem, skall ta det fulla ansvaret för vad deras gosedjur ställer till med. Ingen privatperson skall behöva lägga ut en spänn på dessa mördarmaskiner.Bort med dem och så tycker jag att alla jägar,djuruppfödarfamiljer skall bojkotta alla djurparker. Inga mer besök på dessa RF:s,naturskyddsföreningens uppfödarstationer.

4. Mikael Moilanen glömde ställa en fråga.

2013-01-19 15:18

Mikael glömde ställa frågan om Mats Amundin i något avseende varit involverad i projekt varg

3. #1

2013-01-19 15:18

tyvär kommer du drabbas om dessa inplanteringar fortsätter oavsett om privata markägare ger sitt tillstånd el ej. Vi har ett stort statligt företag- SVEA skog som säkert samarbetar, då kan man hålla efter älgstammen litet snyggt trots att man lobbar för att älgen är ett viktigt vilt ur flera aspekter. Du och alla andra "små" människor kommer även fortsättningsvis inte ha mycket att säga till om betr varg se bara vad en handfull skara inom SRF lyckades med.....

2. Förbättrad situation

2013-01-19 15:18

Citerar Lena Ek:s skrivelse till Janez Potocnik om den så kallade Svenska vargstammen. Varför då genomföra något sådant här idiotiskt projekt?
Lena Ek berättar vidare att den genetiska situationen för vargstammen förbättrats under senare år då två nya vargar kommit till Sverige och förökat sig. Det skedde åren 2008-2010 samt 2012.
Vid den senaste inventeringen vintern 2011/2012 kunde man därför konstatera att var tredje valp bar gener från någon av dessa senaste immigranter.
Det betyder att inavelskoefficienten i populationen minskat från 0,309 till 0,249 åren 2006 och 2011 vilket motsvarar en minskning med 19 procent.

1. Han ställer krav?

2013-01-19 00:08

Dags för denne man att förstå att han gör ingenting utan medgivande av oss markägare. Att han inte ser några likheter med tidigare inplanteringar av vargar/hybrider säger det mesta om denne man, han har för många likheter med tidigare lögnhalsar.
Att behöva läsa samma lögner igen och igen tyder på att argumenten tryter på bevarandesidan.
Undrar när myntet ska ramla ner hos någon högst uppe i herarkin?
Utplanteringen av varg är det äldsta olösta kriminalfallet i svensk nutid detta trots alla dna-nymodigheter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB