• Pinewood

Så vill hon tysta kritiken mot vargpolitiken

AktuelltPublicerad: 2012-05-30 15:09

Svenska Rovdjursföreningen vill att Naturvårdsverket tar fram effektivare metoder för att tysta den ökande kritiken mot den förda vargpolitiken. Med hjälp av administrativa och ekonomiska påtryckningar ska de vargkritiska rösterna stoppas. Generalsekreteren Ann Dahlerus siktar främst in sig på ledningen för Jägarnas Riksförbund, som sagt nej till frilevande varg i Sverige.
– Det är ju en utpressningssituation. Det är underliga umgängesformer när man samtidigt ska sitt med och diskutera vargen, kommenterar Ann Dahlerus.

Det är i Svenska Rovdjursföreningens remissvar på Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för varg som Rovdjursföreningen presenterar hur kritiken mot vargpolitiken ska tystas.

Enligt Rovdjursföreningen ”saknas det nytänkande om hur man ska hantera den ökande polariseringen i opinionsläget”.

Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund ger sin syn på hur motsättningarna i vargfrågan uppstod.


Föreningen anmälde Sverige till EU
– Polariseringen ökade när regeringen stoppade licensjakten på varg och samtidigt tog bort taket på 210 vargar. Regeringens åtgärder var i sin tur en effekt av att Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF anmälde Sveriges vargjakt till EU-kommissionen, konstaterade han.

– Att polariseringen i vargfrågan har ökat kan också bero på den närmast explosionsartade ökningen av vargstammen, som innebär att allt fler människor fått egna erfarenheter av varg, tillägger Ulf Kallin.

Enligt rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelunds har det visat sig att ju mer egna erfarenhet människor får av varg, desto mer negativa blir de.

”Det finns till exempel ett tydligt samband mellan attityder till varg och avstånd till ett vargrevir, där längre avstånd generellt innebär en mer positiv attityd”, konstateras det i utredningen.


Invånarna vill inte ha varg
”Det är dock tydligt att de som är bosatta i Stockholms län är mer positiva till antalsmålen jämfört med invånarna i län som hyser en stor andel av de svenska rovdjurspopulationerna. Värt att notera när att undersökningarna visar att en majoritet av de tillfrågade i vissa kommuner i län med täta rovdjursstammar inte accepterar de mål som riksdagen har fattat beslut om. I kommuner som Berg, Dorotea, Övertorneå och Strömsund vill 57-66 procent minska antalsmålet för björn”, rapporterar Liljelunds utredning.

I kommunerna Rättvik, Ljusdal, Ovanåker och Älvdalen vill 53-64 procent minska målet för antalet varg.

Skillnaderna i synen på varg vill Rovdjursföreningen lösa med tvång.


Ska straffas ekonomiskt
Rovdjursföreningen tycker att Naturvårdsverket ska sätta upp regler för vad organisationer får tycka för att få vara med i diskussionen. För den som tycker ”fel”, och inte stöder EU:s art- och habitatdirektiv, ska det bli ekonomiska påtryckningar.

Jakt & Jägare ringde upp Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

• Är inte det här en mycket stalinistisk skrivning, som går ut på att ni vill tysta all kritik?

– Då har du nog läst den som fan läser bibeln, svarar Dahlerus

• Men det handlar ju om att ni vill använda ekonomiska och administrativa medel för att tysta kritiker av vargpolitiken. Ni skriver ju bland annat att: ”Det skulle vara välgörande om NV explicit skriver i ett inledande stycke att arbetet om kommunikation och delaktighet förutsätter respekt mellan och ett anständigt beteende av alla inblandade parter. Detta bör preciseras i ett antal punktartade förutsättningar som i varje fall skall gälla det arbete som svenska myndigheter själva bedriver eller finansierar genom bidrag till andra organisationer.”

– Det är frågan om hur man uppträder. Det förekommer olika former av hot och utpressningar, säger Ann Dahlerus.

Vad hon avser är dock inte fysiska hot mot enskilda individer, som när till exempel jägare mordhotas. Ann Dahlerus syftar på organisationer som ”hotar” med olika åtgärder.

• Är det eftersöksstrejken som du avser?

– Ja, bland annat. Men också att Solveig Larsson, ordförande i JRF, säger att man vill ha nollvision för varg under vissa förutsättningar. Det är ju en utpressningssituation. Det är underliga umgängesformer när man samtidigt ska sitt med och diskutera vargen, kommenterar Ann Dahlerus.

• Men är det inte Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF som spetsat till konflikten genom att gemensamt anmälde Sverige till EU-kommissionen och därmed slå sönder den överenskommelse som fanns?

– Det var en överenskommelse mellan miljöminister Andreas Carlgren, landsbygdsminister Eskil Erlandsson och jägarorganisationerna. Vi i Rovdjursföreningen hade aldrig blivit tillfrågade, svarar Ann Dahlerus.

• Men hade ni accepterat den om ni tillfrågats?

– Nej, vi hade aldrig accepterat den överenskommelsen, konstaterar Ann Dahlerus.

• Ni skriver om ”det arbete som svenska myndigheter själva bedriver eller finansierar genom bidrag till andra organisationer”. Betyder det att ni vill att man ska kunna dra in bidrag till jägarorganisationerna om de inte delar myndigheternas uppfattning?

– Ja, svarar Ann Dahlerus efter en lång tystnad.
– Men nu har jag inte tid att fortsätta det här samtalet längre, tillägger Ann Dahlerus och lägger på luren.


Frågorna vi inte kunde ställa
Jakt & Jägare fick därför inte möjlighet att fråga om vilka bidrag hon avser, eftersom jägarorganisationerna bara får tillbaka en del av vad jägarna betalar in till Viltvårdsfonden via det statliga jaktkortet.

Inte heller hann Jakt & Jägare ställa frågan om Svenska Rovdjursföreningen, som nästan uteslutande lever på skattemedel, vill acceptera att myndigheter ekonomiskt styr vilka åsikter Rovdjursföreningen får ha.

Jakt & Jägare skulle också ha velat fråga om hur man ska omvända de allt fler människor som i ökande utsträckning ser negativt på vargen. Ska det sättas in ekonomiska påtryckningar mot invånarna i Rättvik, Älvdalen, Ljusdal och Ovanåker där människorna enligt rovdjursutredningen inte accepterar antalsmålen som riksdagen satt upp?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

63. #59

2013-04-08 08:07

Varför Srf inte skulle ha yttranderätt är enkelt. De som syns härja om vargar inne på det forumet är ingalunda de som drabbas av er skyddsling...
Naturligtvis har alla människor sin rätt att få göra sin åsikt hörd, men på det sätt som dessa orerar blir det mest löjligt...
Varför blir det då löjligt?

Jo, därför att, om man decimerar vargstammen till en mer lagom nivå, jag ska inte säga hur många, för det numerärt är ingen statisk siffra, utan beror mer på vart vargen behagar etablera.
En annan faktor man måste ta in i ekvationen är den att oavsett om vi har 3 eller 5000 vargar i landet så påverkas inte dessas tillvaro negativt.
Medans de Ni hör beklaga sig får livsbetingelser, näringar, tillvaro än mer försämrad med varje ny etablering.
I den bästa av demokratier borde de som har det svårt i samhället tas mer hänsyn till än andra, och så görs också, men inte när det gäller vargen....

Varför är det så? Jag tror personligen detta handlar om 2 saker, nämligen;

1. ren svensk avundsjuka

2. ren okunskap...

Att se en helhet vore prio nummer ett i en sådan viktig fråga som denna, men det är bara den ena parten som gör, återigen, varför?
För min egen del, som delaktig i debatterna sedan dryga 3 år kan jag säga att vargen, den borde hållas inom hägn, för mina medmänniskors skull, för våra gröna näringars skull, samt för mångfaldens skull.
Detta säger MINA personlig erfarenheter mig, jag väljer att följa dessa hellre än att jag går på vinklade forskarrapporter.
Situationen som vi ser idag är ett resultat av "miljörörelsens", av någon anledning kallar den sig så, vargrörelse vore mer lämpligt, nåväl, ett resultat av miljörörelsens propagerande för den mytomspunna och söta vargen, och de utan egen insikt i frågan har valt att tro på detta, tragiskt ja, väldigt, men även en katastrof i förlängningen...

62. jobbar

2012-06-04 14:03

ni bara i komentarsfältet? lr försöker ni sprida nyheter vidare till radio och tv? det måste ju synas i löpsedlar över hela sverige.
Ingen ska få vara ovetande!

61. Vart tog svenska yttrandefriheten vägen??

2012-06-04 11:23

Va jag vet så har vi inte avskaffat demokratin i Sverige och infört Diktatur, men om man läser vad Ann Dahlerus säger verkar det som vi är på god väg.
Tycker hon ska läsa länken nedan innan hon öppnar truten igen..

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19911469.htm

Utdrag:
4 § Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska
1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning,
2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, eller
3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

Förbudet hindrar inte efterforskning i fall då denna grundlag medger åtal eller annat ingripande. I sådana fall ska dock den i 3 § angivna tystnadsplikten beaktas.
Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot någon för att han eller hon i ett radioprogram eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Lag (2010:1349).

5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sin tystnadsplikt enligt 3 § ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som i ett radioprogram eller en teknisk upptagning uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar felaktiga uppgifter om vem som är framställningens upphovsman eller har tillhandahållit den för offentliggörande, vem som framträder i den eller vem som har lämnat uppgifter i den.
För efterforskning i strid med 4 § första och andra styckena döms, om efterforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst ett år.
För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § tredje stycket döms, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.
Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om målsäganden har anmält brottet till åtal. Lag (2010:1349).

60. Kerstin #59

2012-06-04 11:23

det som avses i claras inlägg är nog inte det att ni får yttra er, utan hur stort inflytande ni som ett litet sketet marginalparti har,för att göra samma jämförelse som du själv....ett litet parti är alltid ett litet parti och skall ha inflytande därefter,vore ni ett parti till valet skulle ni aldrig ens klara spärren och därmed inte tilldelas något inflytande alls,så pytteliten är er förening egentligen....att du som aktiv medlem tycker annorlunda är däremot inte så konstigt med de
värderingar ni har...

59. Och vilka ska få yttra sig enligt dig Clara Nutti?

2012-06-04 08:15

Ska jag vara ärlig så låter du nu som vissa av extremvärnarna, och det är väl det extrema och fundamentalistiska som sätter sina otäcka fotspår i din önskan.

SRF har koncentrerat tankarna kring rovdjuren, de djur och fåglar som värnas av ett otal organisationer, så även om vi inte har så många medlemmar, så har vi ändå sympatisörer bland många fler.

Se det lite som politiska partier. Inte så många faktiska medlemmar i vartdera partiet, men många fler som röstar på dem när det är dags för val.

58. Lilla SRF bör inte ha någon talan

2012-06-03 16:43

Skall beslutsfattare överhuvudtaget behöva lyssna på en liten klick tunnelseende rovdjursfanatiker? Drygt 4000 medlemmar av vilka drygt 1000 är familjemedlemmar. Det kan tyckas löjligt att de t.o.m. har en "generalsekreterare". Men, det är för att de tror sig kunna legitimera sitt arbete och därmed anser sig ha rätt att föra talan i rovdjursfrågorna över huvudet på vanligt folk som definitivt är mycket mer insatta i ämnet än vad SRFs medlemmar är.
De får dessutom skattemedel från Naturvårdsverket för att betala lön till några anställda - vilket är helt obegripligt.
Ställ detta i relation till medlemmarna i svenska jägarförbunden och deras familjemedlemmar. Detta om något är en folkrörelse som bör ha mycket att säga till om i rovdjurspolitiken!

De flesta vet faktiskt inte hur liten SRF är. När man får höra det så förundras man över hur det kan komma sig att de har sådan makt? Det heter lobbying, och för det behövs det inte så många. Här har faktiskt Jägareförbunden något att lära.

57. heja...

2012-06-03 16:43

schweiz, dom begriper mer än våra politiker, att det inte går att ha varg i våran natur

56. Ryska vargar

2012-06-02 16:41

Det är den ryska vargstammen som etablerat sig i Sverige, här passar den inte in. låt den flytta tillbaka till ryssland där den trivs bäst.

55. #45

2012-06-02 14:58

Ja det är ju fantastiskt att Ann Dahlerus i sin roll som "generalsekreterare" för SRF inte bara får utrymme i media. Hon får också göra utspel för vad den hundrafaldigt större jägarkåren faktiskt tycker! Man häpnar.
40 % av Sveriges journalister är miljöpartister. Näst största parti i Mediasverige är Vänsterpartiet (15 %). Det betyder att 55 % av journalisterna företräder den lilla folkviljan som röstar på dessa partier (15 %). Där klämmer skon och där har vi anledningen till denna enorma snedvridning av medias rapportering.
Hon uttrycker med tvärsäkerhet att vargens status försämrats efter licensjakterna. Detta trots att man bara skjutit de genetiskt likartade vargarna samt att ökningen i vargstammen accelererat kraftigt! Hon har ingenting som stöder sin tes, men det skiter hon ju givetvis i. Målsättningen är bara att genom upprepade lögner söka nya medlemmar. Ivrigt påhejad av kompisarna på ledarredaktionerna...

54. Desperationens stygga skamgrepp

2012-06-02 14:58

Att ge sig in på att styra och ställa i vad som sägs och görs i en debatt där man börjar förlora greppet, är en gammal och väl beprövad metod för totalitära styrelseskick. Den som kommer med icke relevanta och osnygga inhopp/påhopp måste vara välkommen att göra detta men måste då även vara beredd på att ta smällen. Ann Dahlerus och SRF-kommandot trampar taktfast med sina välputsade marschstövlar rakt ut bland den av rovdjuren påverkade landsbygden, här är dock inte marken av betong så det hörs ingenting när de stampar.

53. Mig..

2012-06-02 14:57

...tystar du INTE!
Jag vill inte ha vargar på min mark, jag kan inte säga varg för andra för att jag själv inte vill ha varg. Det vore odemokratiskt att säga ja till varg i Sverige, därför säger jag noll vision. Vargen är inte utrotningshotad som art. Värna för så mycket annat rovdjur, vilt och växter. Värna för oss närproducerat.

52. Storhetsvansinne

2012-06-01 17:33

Eftersom SRF endast har ca 3500 medlemmar så verkar "Generalsekreteraren" lida av någon form av storhetsvansinne.
I en proportionell demokrati, (som vi i Sverige påstås ha), så borde SRF´s uttalanden väga ganska lätt.
Jämför med antal medlemmar i Jägareförbundet, Riksjägarna, LRF mm.

51. SMSL!

2012-06-01 14:58

Jag föreslår att du kontaktar fotografen av vargen på SRFs hemsida och frågar var hon fotograferat vargen.
Som du kan se så är fotot taget i ett hägn, dvs i en djurpark någon stans. Du kan sedan upplysa den djurparken om att det inte är vargar de har, utan hybrider ;-)

50. Jämför dessa bilder.

2012-06-01 13:34

Hänvisar till inlägg 42.
Rovdjurs föreningens sida.
http://www.rovdjur.se/viewNavMenu.do?menuID=4

Jämför med denna bild med
Karelsk Björnhund/ Jämte
http://www.zoonen.com/res/user/783237/galleri/2979262/bild2051_norm_se.jpg

Och titta då sedan på denna länk och ställ er frågan,vilken bild är den närmast likt,den som finns på rovdjurs föreningens sida.
En Karelsk Björnhund/ Jämte

Eller länken nedan??

"The European Gray Wolf"
http://www.cosmosmith.com/european_gray_wolves.asp

Så kanske ni förstår varför jag yttrar mig som jag gör i inlägg nr.42

49. # 48

2012-06-01 10:37

Det kanske blir som Bula säger Bärplockare och svampplockare och alla som befinner sig i skogen måste se upp.
www.jaktojagare.se/se/article_print.php?id=505429

48. Naturintresserad

2012-06-01 09:06

Följer den här vargdebatten ihärdigt och med att man är ute i naturen mycket, inte jakt men med stort fiske- & bärplockningintresse och rent naturintresse så börjar man fundera på vart vi är på väg. Våra förfäder utrotade björn & varg för att dom inte gick ihop med tamboskap (kor, getter, får, hästar, hundar = öppna landskap). Om 20 år blir det samma igen. Skallgång efter varg och björn.1913 fridlystes björnen. Och 1923 så vart det skottpengar på björn, det är bara 10 år. Men då fanns det inte nå varg som det finns nu. Frågan är hur gör vi nu? Jag kan gå ut men frågan hur länge?

47. Roger

2012-06-01 09:05

Du har fått konkreta frågor, men vi saknar dina svar. Kom inte och ha åsikter om saker när du inte står till svar för era åsikter som påverkar människors vardag, företag och husdjur. Ni är duktiga på att argumentera men när det krävs svar på "hur ni tänker" verkar det enklast att undfalla.

46. Nu tar vi dom!

2012-06-01 09:04

Har ikväll läst insändare i J&J, Svensk Jakt och Jaktjornalen. Får en känsla av att nu börjar vårt motstånd mot den förda rovdjurspolitiken att sätta sina spår. Myndigheter, utredningar och organisationer verkar ta våra synpunkter på allvar.
OBS!!! Nu gäller det att detta inte avtar! Nu skall vi ÖKA vårt missnöje, skriva fler insändare, demonstrera, skriva protestlistor osv. Det är nu det gäller att vi är samlade och på alla sätt, ihållande och ökande visar vad vi tycker! Kämpa på och vi skall gå segrande ur det här!
Men det är bra om vi håller oss till sakliga argument.

45. "Vargjakten har inte ökat acceptansen"

2012-06-01 09:04

"Licensjakten på varg har inte ökat acceptancen bland jägare och antalet vargar måste höjas rejält".
Det skriver Ann Dahlerus, Generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen, i sin debattartikel. Ann Dahlerus menar också att regeringen måste göra om politiken i vargfrågan.
Mer finns att läsa på följande länk.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4061&grupp=13599&artikel=4437441

44. Tvång

2012-06-01 09:03

Ingen kommer att få oss medlemmar i Jägarnas Riksförbund att tiga och det är självklart att våra demokratiskt valda representanter står upp för vår sak. Inga som helst hot om repressalier kan tysta oss. Hot, våld och tortyr finns i många stater men de faller till slut på eget grepp. Skräcksamhället har vi förhoppningsvis lämnat bakom oss i vårt land men om någon tar sig makt med fördömande uttryck och nonchalans kan vi stå upp med: En för alla och alla för en.

43. Nr 8 gicklas Jag tror som du

2012-06-01 09:03

Jag tror du har rätt i att en milstolpe för polariseringen var när Stig Engdahl i Dalsland dömdes till fängelse för "grovt jaktbrott" efter att år 2003 ha skjutit en varg som dödat får, både för honom själv och grannen, och nu var på väg tillbaka till hans får. Den slutliga domen föll år 2006. Man behöver inte mycket inlevelseförmåga för att föreställa sig hur en sådan flerårig juridisk process sliter på den utsatte.

Jag vill minnas att det var då jag själv fick upp ögonen på allvar för det absurda i vargpolitiken och jag finkammade internet för att hitta protestlistor för Engdahl och mot vargpolitiken i allmänhet.

Dessförinnan var jag nog rätt oinformerad. Rikstäckande media teg - då som nu - om problemen och mina lokala media hade ingen anledning att ta upp frågan, eftersom jag bodde (och bor) i en del av landet där det då verkade otänkbart att vi skulle få in varg.

42. "Definitivt varghybrids bilder på Rov.Dj.Föreningens sida"

2012-06-01 09:02

Den på bild har alldeles för mycket hundhuvud, kika också gärna på ögonen.
Se länk.
http://www.rovdjur.se/viewNavMenu.do?menuID=4
Para i hop en norsk.Gråhund med jämthund,så kan man få ett snarlikt utseende.Den på bild är ej renrasig varg.
Däremot länken nedan har vi riktiga vargar.
"The European Gray Wolf"
http://www.cosmosmith.com/european_gray_wolves.asp

41. SRF

2012-05-31 17:33

Är en SEKT, där de använder vargen som verktyg för att få bort allt vad jakt innebär.
Bara att titta på vad deras medlemmar skriver i div grupper på facebook, ett hat mot jägare som är helt sjukt, skulle de "säga" samma sak ute i samhället som de skriver så skulle vederbörande åka in direkt till farbror blå(polisen)för olaga hot m.m
Men just det de skiter ju myndigheterna i? för hot mot jägare anses ju vara acceptabelt enligt åklagare och polis.

40. Total masspsykos...

2012-05-31 15:06

...men slutligen kommer vargen att på sedvanlig demokratisk väg ta sig själv av daga eftersom den är sin egen värsta ambassadör.

39. Per B

2012-05-31 13:40

Antingen visade du det rätta ansiktet för en vargkramare eller så gjorde du en rejäl tankevurpa. I vårt land finns fortfarande åsiktsfrihet och rätten att bilda oppinion så, vad menar du egentligen?

38. No Money!

2012-05-31 13:40

Ska dom nu ha mer pengar! Dom har väl fått många sekiner av miljonlotteriet om jag inte minns fel. Så alla jägare uppmanas att säga upp sina lotter där ifrån!

37. Per B har tappat fotfästet!

2012-05-31 13:40

Per B saknar grundläggande kunskaper om demokrati. Demokrati är bl. a. att genom saklig argumentation ändra en orättmätig lagstiftning. Det är vad JRF arbetar med. Per B har liksom övriga likasinnade inom rovdjursfascismen uppenbarligen börjat inse att osanna, känslobaserade ekosofiska argument inte håller i längden.

36. Till Per B.

2012-05-31 13:39

Skrämmande åsikter du har. I en demokrati får man framföra åsikter om att ÄNDRA lagar så det INTE blir förbjudet. Det är mycket som var förbjudet förr som på en demokratisk väg blev lagligt och tvärtom. Det du förespråkar är alltså diktatur och inskränkt yttrandefrihet för allt som är olagligt nu 2012. I din värld får man alltså inte debattera sommardäck på vinterväglag, för det är ju olagligt, mycket skrämmande åsikter kommer från ekofascisterna nu!

35. Detta utspel

2012-05-31 13:39

från Dahlerus kommer bara helt naturligt från en organisation som med näbbar och klor (hot och osanningar) försöker vinna en kamp de mer och mer inser att de håller på att förlora....patetiskt nog
verkar det som att de inte heller inser att de med liknande uttalanden binder ris åt sin egen rygg...

34. anständigt beteende??

2012-05-31 11:17

Detta är väl rovdjursföreningens sätt att kommunicera och få större respekt dock endast bland sina egna medlemmar.
Anständigt beteende av alla inblandade parter kan väl inte detta magplask kallas, dags för omformuleringar.

33. Per B

2012-05-31 11:16

Menar du att det skulle vara brottsligt att driva en politisk linje eller opinion numera? Är det brottsligt att arbeta för ett förbud mot giftiga kemikalier ifall dom skulle vara tillåtna enligt EU? Jag tror att du inte riktigt tänkte dig för nu, eller hur?

32. Skärp tonen istället !

2012-05-31 09:42

Det är jägarorganisationerna själva som bidragit till att ge extremist-grupperingar som denna legitimitet.
Ställ aldrig upp att ha loggor i annonser för föredrag, möten och andra sammankomster tillsammans. Ställ krav på att välja tillhörighet för jägare som är medlemmar i sådana organisationer eller uteslut om man inte tar förnuftet till fånga.
Använd inte deras fåniga titlar som har till avsikt att ge sken att man är större än ett par tusen stollar.
Ifrågasätt när deras s k "experter" används av diverse media. Tillsätt en arbetsgrupp som utarbetar en långsiktig strategi över hur dessa grupperingar ska bemötas.

31. Ställ "Roger Olsson, ordf. Rovdjursföreningen" mot väggen

2012-05-31 09:41

Kom på iden då jag såg Signatur "Lantis" inlägg.
Varför inte ställa klockrena frågor till detta förfinade besök av rovdjursföreningens ordf. ??
Signatur "lantis" har visat oss detta på ett bra sätt,följ gärna hans exempel nu.
Jag är övertygad att vi har fler frågor än så

30. Till "Roger Olsson, ordf. Rovdjursföreningen"

2012-05-31 09:28

Du skriver följande-"Kolla fakta själv"
Vänd på steken,kolla gärna fakta och verklighet istället,på vad som händer o sker med bönder landsbygdsbor samt jägare.
Ni M.Fl har gjort ett stort övertramp emot oss,det är dags för er att ta emot konsekvenserna av erat handlade.
En sak ska ni ha beröm för
Nämligen- Ni har fått oss enade till 1000 procent om vad vi tycker, om sådana som ni M.Fl.
En fråga, hur känns det att ni tar pengar ifrån oss,för att finansiera era tokerier ??

29. "sluta sprida påståenden som inte bygger på verifierbara fakta"

2012-05-31 09:27

Citat från ordf. Rovdjursföreningen ovan är skrattretande.
Vad sägs om de direkta lögner då?
Människans plats utanför naturen?
Vargens "utrotningshotad" status?
Vargens positiva påverkan på sin omgivning?
Det folkliga acceptans för varg?
osv. osv.
Städa framför egen dörr är ett bra råd.

28. Men hallå där Ann Dahlerus ...

2012-05-31 09:25

... det är rena rama sandlådesnacket du håller på med -
vi har faktiskt yttrandefrihet i det här landet och ska inte behöva pådyvlas din åsikt!!!

27. Uppförandekod för vem?

2012-05-31 09:25

Roger Olsson. Att inte sprida påståenden som inte bygger på fakta måste va något nytt för er. Med tanke på er begäran om konsekvensutredningen av löshundsjakten, full av faktafel/lögner.
Att sätta stopp för licensjakten och sedan försöka sätta stopp även för löshundsjakten med hjälp av lögner, tycker du det är ett bra sätt att "dämpa polariseringen på"?
Har Leif Andersson ljugit ihop intervjun med Ann Dahlerus?
Om inte så inleder DU Roger Olsson ditt inlägg med något som liknar ett personangrepp som du fördömer någon mening senare.
Uppförandekoden kanske inte är tänkt att gälla SRF?

26. Bidrag till brottslingar?

2012-05-31 09:24

Ska brottslingar ha rätt till bidrag och medbestämmande i frågor som rör de brott de begått? Faktum är ju att den linje JRF numera driver, dvs noll vargar i Sverige, skulle vara ett solklart brott mot lagen om den genomfördes (i detta fall EUs lagstiftning). Hur kan man då samtidigt kräva både bidrag och medbestämmanderätt? Om man inte håller sig inom lagens ramar får man väl för tusan stå sitt kast?

25. Uteslut SRF från debatten

2012-05-31 09:22

En så uppenbart odemokratisk organisation som Svenska Rovdjursförening borde omedelbart uteslutas från allt arbete som rör den svenska rovdjursstammen. Det måste vara fullständigt ointressant att veta deras övriga ståndpunkter när de så tydligt redovisar att de inte är beredda att höra motståndarnas åsikt utan vill belägga dessa med munkavle.

24. Till Roger Olsson

2012-05-31 08:56

Vågar man avvika från ämnet och i egenskap av bonde ställa en fråga till Rovdjursföreningens Ordförande som ju hedrar oss med ett besök:

1. Varför skall vi ha varg?
2. Hur ser du Roger på de skador som vargen orsakar på våra tamdjur?
3. Tycker du vi skall kompenseras för det extra arbete som vargen orsakar oss?
4. Anser du att vargen passar i odlingslandskapet?

23. Till Ann....

2012-05-31 08:55

Hur skall dom tysta en djurägare som får sitt eller sina djur torterade av varg? I vårt land månar vi om våra tamdjur och hundar oavsett vad det handlar om. Vargar hamnar i konfliktsituationer i civilisationen. Varg skall leva i vildmarken där den inte stör eller skrämmer barn och husdjur eller begränsar tamdjurens välfärd.

22. FN´s konvention om biologisk mångfald.

2012-05-31 08:54

Ett av fem dokument som utgick från FN´s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 var "Konventionen om biologisk mångfald" - ratificerades av EU 1993 (CBD). Den innehåller en bestämmelse som som talar om att man ska respektera och bevara kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionell livsstil som är relevanta för att bevara och på ett hållbart sätt nyttja den biologiska mångfalden."
Om en vecka ska vi buffra med våra djur - fjällkor, hästar och får - till Brudskogens fäbod. Där har det bedrivits fäbodrift sedan 1600-talet. Vi som i dag är fäbodbrukare står i kedjan av århundradens brukande, bevarar kulur, kunskap, sedvänjor, innovationer och mycket annat. Inte minst den biologiska mångfalden. För många djur- och växtarter är fäbodmiljön livsviktig. När vi passerat jul infinner sig en accelerande känsla av olust: Ska vi får behålla djuren i sommar? Kommer framför allt vargen, men även björn och lo att förse sig med föda av våra djur?
Enligt FN och EU är det viktigt att respektera och bevara vårt ursprungliga och lokala samhälles traditionella livsstil - men hur gör samhället/myndigheterna det när man bara talar om ökande rovdjursstammar. Svenska myndigheter vill så vitt jag förstår avskaffa fäbodarna till förmån för vargen och övriga rovdjur. Vidare står det i konventionen att: Lokalbefolkningar ska stödjas i genomförandet av åtgärder som syftar till att återställa den biologiska mångfalden i områden där den minskats. Fäboden specifika miljö är viktig för den biologiska mångfalden men även för kulturen mångfald. Ann Dahlerus - med Naturskyddsföreningen och andra som påskyndare - ser sig blinda på rovdjuren, framför allt vargen och tror att många rovdjur innebär biologisk mångfald. Men vår svenska landsbygd är formad sedan sekler av betande djur och odlande lantbrukare. För både samer och landsbygdsbefolkning har kampen mot rovdjuren varit hård, men livsviktig. Man klarade inte av att leva tillsammans med rovdjuren - och vi gör det inte i dag heller. Det är vi som drabbas som får ta smällarna när våra djur angrips - inte rovdjursföreningen.
När hösten kommer och det är dags att buffra hem till byn igen - då får vi svaret på om vi har klarat oss från vargangrepp! Tills dess är varje dag fylld av stor oro och ångest.

21. Otäcka uttalanden

2012-05-31 08:53

Det här börjar faktiskt bli riktigt otäcka uttalanden som SRF kommer med. Trodde vi lever i en demokrati, men det liknar mer och mer en diktaturstat. Först ska vi underhålla dessa extremistorganisationer med pengar och sedan ska vi med alla medel stoppas (med våra egna pengar).

20. Vilket intresse

2012-05-31 08:52

till och med SRF ordförande skriver inlägg på denna sida. Man kan undra varför men tydligen föll inte generalsekreterarens öppna, ärliga svar i god jord ens inom SRF. Fortsätt Leif! :)
Har läst SRF remissvar och kan bara konstatera att tolkningen inte på något sätt kan vara annat än att hela kommunikationsavsnittet andas åsiktskontroll under hot. Hur Roger Olsson ens försöker att få "Det skulle vara välgörande om NV explicit skriver i ett inledande stycke att arbetet om kommunikation och delaktighet förutsätter respekt mellan och ett anständigt beteende av alla inblandade parter. Detta bör preciseras i ett antal punktartade förutsättningar som i varje fall skall gälla det arbete som svenska myndigheter själva bedriver eller finansierar genom bidrag till andra organisationer, innefattande till exempel följande (utan anspråk på att vara komplett):
Arbetet skall syfta till ökad acceptans och minskad polarisering, inom ramen för den grundläggande förutsättningen att bevarandearbetet avseende varg och de övriga rovdjuren bygger på politiska mål om livskraftiga populationer och gynnsam bevarandestatus, i den mening som gäller enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv och politiskt fattade beslut i direktivets anda..." till att gälla båda sidors parter är helt oförklarligt. Hela andemeningen är ju att om man inte accepterar EUs regler och därpå följande beslut så skall man inte få bidrag eller delta i debatten!
SRF bör ligga lågt efter sitt "landförräderi" i samband med EU-anmälan (inte lika viktigt för SRF att följa politiska beslut tydligen). Jag kommer aldrig att acceptera den ekofiska ideologins "land-grabbing", dess otäcka människosyn eller dess företrädare i form av tex SRF. Ser fram emot när SRF åsiktspoliser, likt Irans religiösa dito, kommer för att bestraffa mig när jag hädar ekosfins lära LOL. Jag betalar hellre 1000 kr i medlemsavgift till en fristående jägar-/brukarorganisation än ett rött öre till någon organisation som, via styrda statsbidrag, går i ekosofins ledband.
SRF kastade handsken och det krävs mer än en konsensussökande vargkommitté (med redan satt resultat) där parter helt utan egen monetär eller verklig insats får delta. I USA finns Hunters Against PETA - ser fram emot Jägare Mot SRF.

19. blev aldrig tillfrågade

2012-05-31 08:51

säger dahlerus, åskådare som inte vill lägga två strån i kors för att sätta sej in i problematiken, tänk om fansen i en hockeyklubb som enbart är betraktare skulle få tillåtelse att styra klubben i detalj... mediokert

18. Låt dom finansiera sig själva!!!

2012-05-31 08:51

Va i helskotta har dom med VÅRA pengar att göra?
Våra jaktkortspengar ska gå oavkortat till våra jägarorganisationer!
Likaväl SKA SRF finnansiera sig själva... har jag fel eller?

17. DET FRIA ORDET

2012-05-31 08:51

Individer och organisationer med dubiös agenda har alltid hatat yttrandefrihet och andra demokratiska rättigheter.
De uppräknade föreningarna inget undantag.Vad skall det bli av Sverige med sådana tomtenissar?

16. Verifierbara fakta

2012-05-31 08:50

Det vore klädsamt om Roger Olsson visar upp de verifierbara fakta han stöder sig på när han tillsammans med en likasinnad kräver ett stopp för löshundsjakten. Om jag inte minns alldeles fel fanns det inte ett rätt den gången.

15. Konsekventa är de.

2012-05-31 08:50

SRF är i vart fall konsekventa.
- Respekt för demokratiskt fattade beslut i Sveriges riksdag? Nej.
- Respekt för det fria ordet och en öppen demokratisk debatt? Nej
- Demokratisk trovärdighet? nej
- Humanistisk trovärdighet? Nej

Demokrati och det fria ordet måste alltid försvaras.

14. VAD ÄR VINNINGEN?

2012-05-31 08:49

Föreningen som sådana är bara till för att splittra och så en frukt av misstro för oss djurhållare och - jägare meningen är att dessa rovdjurs entusiaster tror sig veta allt inom vilt faunan, men detta är inte hela sanningen? Ett Som jag anser bättre budskap från våra ministrar men de tycks stå hand flata och jag anser avsett denna befattning inom det snaraste för dessa utsedda har intet på något sätt visat att de är mogna för den uppgift som härleds till naturpolitiken och dess förfarande utan hör man något från dem så är det bara miljön som står dem närmast-bilar mm. När det gäller övriga frågor inom Rovdjur- Landsbyggd så intet ett ord. En ärlig fråga vad och vem tjänar dom: Så Erlandsson- Ek träd fram och förklara er vad står ni för: behöver vi er behöver riksdagen ha en belastning av era ämbete- ta och sug lite på detta både politiker och vi vanliga medborgare. Jag anser med den erfarenhet både från eftersök och skogsvana tillika jaktledare, vad har vi denna utformning av vargfrågan haft för nytta av dels SJF- dels ministrarna som ska värna oss och SJF vem var först att intressera sig om utplantering om vargen jo ni, kom intet och säg annat. Undra på att ni tappar medlemmar. Nej en som det nu visar sig hur vargen härjar finns det 2 saker § 28 och 0-vision av frigående varg.

13. Dahlerus har tappat greppet!

2012-05-31 08:47

Förslaget till åsiktsförtryck och ekonomiska sanktioner visar tydligt att argumenten börjar tryta för SRF. Jägare, jordbrukare och övriga landsbygdsboende skall öka trycket mot ekosofmaffian. Totalt stopp för eftersök efter trafikskadat vilt som inte återupptas förrän 0-visionen uppnåtts och då skall eftersök betalas marknadsmässigt. Krav på fullständig kompensation för ekonomiska förluster som rovdjur orsakar direkt eller indirekt. Vägra delta i inventering av rovdjurstammar. Dessa inventeringar används till att motivera utökat skydd av rovdjuren. Sluta rapportera rovdjursobservationer som även de används för att skydda rovdjuren. Stäng privata vägar för obehöriga. De som direkt eller indirekt drabbas av skador orsakade av rovdjur har aldrig fått något tillbaka från politiker, myndigheter och rovdjursvänliga intressegrupper för sina eftergifter och uppoffringar. När censur, åsiktsförtryck och ekonomiska sanktioner förespråkas mot dem som inte önskar leva med rovdjur i sin omgivning är det dags att sätta hårt mot hårt.

12. "LYSTRING" Se länk Inlägg NR 4

2012-05-30 17:43

http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=506988&context=7950#c1

11. Kolla fakta själv

2012-05-30 17:36

Om någon, till skillnad från Leif Andersson, är intresserad av att ta reda på vad Ann Dahlerus Rovdjursföreningen faktiskt sagt i denna fråga finns vårt remissvar att läsa på:
http://www.rovdjur.se/viewNavMenu.do?menuID=11

Där finns självfallet inte ett ord om att vissa åsikter inte ska få uttryckas eller att de ska bestraffas ekonomiskt på något sätt, däremot att förvaltningsplanens avsnitt om kommunikation och delaktighet, åtminstone sådana som åtnjuter statliga bidrag. Det framgår också tydligt att vi inte riktar oss mot jägarorganisationerna eller vargmotståndarna.
Riktlinjerna ska självfallet gälla lika för alla parter - i dag sker övertramp från såväl vargmotståndare som vargvänner.
Alla seriösa aktörer borde ta ett ansvar för att dämpa polariseringen genom att avstå från misstänkliggöranden och personangrepp och genom att sluta sprida påståenden som inte bygger på verifierbara fakta. Riktlinjer för hur vi ska kommunicera - men självfallet inte för vad vi ska tycka - vore därför av värde. Jag skulle gärna se att berörda organisationer kom överens om en sådan uppförandekod.

Redaktionell kommentar:
Jakt & Jägares reporter har gjort korrekta citat från Dahlerus skriftliga svar på remissen, vilket länken ovan visar.
Reportern Leif Andersson har ställt frågor till Dahlerus, som svarat vad hon menar med sitt remissvar. Vill Rovdjursföreningens ordförande ta avstånd från hennes kommentarer till Jakt & Jägare är det en nyhet i sig, som vi gärna återkommer till.
Anders Ljung, ansvarig utgivare

10. Kejsarfasoner

2012-05-30 16:57

Rovdjursföreningens attityd och agerande visar att det är hög tid att jägarna protesterar så att det känns. Ett stopp för all inbetalning till Viltvårdsfonden för "jaktskatten" på 300kronor måste bli ett gemensamt krav från jägarnas intresseorganisationer! Betala gärna dessa pengar direkt till SJF eller JRF istället, så att de kan räta på ryggen och börja jobba för oss jägare. Inga jaktkortsmedel till statliga verk eller jakthatare, som SRF, det måste bli ordning på denna helt sanslösa situation, där en liten struntförening med massmediastöd skall tillåtas diktera villkoren för flera hundra tusen jägare och landsbygdsbor

9. Ska vi förstå ?

2012-05-30 16:52

Hur ska vi förstå detta ? Vilket går först vargen eller människan ? Ska vi bara vänta och se vad som händer med människan och tamdjuren , för att inte tala om näringen ? Jag blir inte klok på detta elände med varg som verkar vara så viktigt ! Människan kommer i andra hand !!?? OBS , DETTA är skattepengar som vi alla bedrar med!

8. startskottet för polariseringen

2012-05-30 16:52

var nog snarare när stig engdahl dömdes år 2006 till 6 mån för att ha skjutit en varg på väg tillbaka till hans får..vargkramarna nöjda såklart...sen blev vargkramarna helt bragta ur fattningen då 20 vargar sköts på en dag under licensjakt.. bara det faktum visar ju att det kryllade av varg redan då

7. Haha

2012-05-30 16:52

Ja dra in alla pengar till alla organisationer. Jägarleden har betydligt fler medlemmar som mer än gärna betalar avgifter om så krävs.

6. Ruskigt uttalande.

2012-05-30 16:51

Att en dylik person överhuvudtaget får utrymme i media är ruskigt, genom att vilja tysta det som inte passar denna omstörtande verksamhets ideologi hon tillhör genom att vilja sätta munkavel på åsikter som inte passar denna kvinna och hennes gelikar, vart tog kravet om åsiktfrihet vägen. Okej nu är detta inte genomfört än men att bara uttrycka sig på detta sätt har ett namn, men jag har borstat tänderna idag och vägrar att skita ner dom igen.

5. Ekonomiska styrmedel

2012-05-30 16:51

Ann Dahlerus och SRF blir bara mer och mer löjeväckande. Hur kan den där extermistförening ens tillfrågas i något som handlar om svensk natur?
Ska vi med hjälp av ekonomiska medel på något vis lugna ned debatten och nå en samsyn är lösningen enkel:
Låt SRF och deras anhängare ensamma stå för kostnaderna. Om de nu anser sig vara i en majoritet samt att kostnaderna är så ringa blir det ju försumbart för den enskilda finansiären. Som det är idag är det den enskilt drabbade som får ta hela smällen. Denne är därmed också per automatik den som minst vill ha vargen. Är det så konstigt att det finns motstridiga viljor?
Jag vill för övrigt tacka dig Leif Andersson för ditt fantastiska journalistiska arbete i vargfrågan. Din penna är alltid vass!

4. Filip

2012-05-30 16:51

Därför att du, i hennes ögon är en korkad lantis, som inte förstår att du, din jakt och lantliga livsstil tillhör det förgångna.
Eller, som något annat ljushuvud på den sidan skrev "Människor ska bo städer och djuren på landet".

3. Läs o begrunda

2012-05-30 16:50

http://www.jagareforbundet.se/orebro/images/referat_vargsymposiet_i_v_l_dalen_2012.pdf

2. Tyder på svaghet

2012-05-30 16:49

Dom är väll rädda för att kunna ta en konflikt och vågar ej svara på frågor fult ut .det verkar milda under ytan . Tycker att naturvårdsverket ska redovisa vart pengarna går till .får rovdjursföreningen bidrag ifrån naturvårdsverket?. är dom rädda.? Saknar fortfarande en konsekvensanalys. Var finns den??????

1. Må bra igen

2012-05-30 15:29

Kommer jag att göra (om jag lever länge nog) när jakt på varg inte bara släpps helt fri, men belönas med skottpengar.
För den dagen kommer, var så säker. Denna parentes av förvillade folk som försöker ändra naturen till att inte inkludera människan kommer att ta slut med tårar. Under tiden lider jag med hundarna, fåren och människorna som får sina liv förstörd av detta galna experiment.
Varför vill denna människan mig så illa?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons