• Pinewood

Så vill regeringen hantera blyförbudet

AktuelltPublicerad: 2007-06-16 08:38

Nu har regeringen bestämt grunddragen för hur förbudet mot bly i ammunition ska hanteras. Förbudet mot jakt med blyammunition på fastmark slopas helt. Men det finns fortfarande stora frågetecken för jakt vid våtmarker och hur skjutbanor skall hantera bly.

Regeringens ställningstagande innebär att stora delar av riksdagens tidigare beslut om blyammunition rivs upp.
Från början var det beslutat att all användning av ammunition med blykulor och blyhagel skulle förbjudas 2008. Efter kraftiga protester från både jägare och skyttar gjordes en konsekvensutredning, som slutade med att både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen i stort sett endast ville tillåta jakt med blykulor. Alla skjutbanor skulle tvingas använda miljökulfång, vilket skulle kosta skytterörelsen miljardbelopp.

Förslag från miljödepartementet
Miljödepartementet har gjort ett förslag hur förordningen om bly ska utformas. Sista datumet för synpunkter är 20 juni.
I paragraf 14 c finns en formulering om våtmarker och öppet vatten. Blyförbudet gäller både kulammunition och hagel i våtmarker, vid grunda öppna vatten och markytor där vattenytan varierar ”med de naturliga säsongsvariationerna”.
– Den kan tolkas som att det inte ens blir tillåtet att jaga älg vid myrar, konstaterar Arne Karlsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.
Förslaget till hur förordningen ska utformas skapar också oklarheter när det gäller var man får skjuta med bly vid öppet vatten.

Skjuta harar från roddbåt?
Formuleringen ”inte närmare land än 25 meter” kan tolkas som att jägare måste sitta i en roddbåt och skjuta harar.
– Förbudet bör endast gälla blyhagel vid våtmarker och grunda delar av öppet vatten, fastslår Arne Karlsson.
När det gäller skyttet ska Naturvårdsverket ges möjlighet att tillåta både provskjutningar och jaktstigar med blyammunition. Verket ska även kunna göra undantag från blyförbudet när det gäller det olympiska hagelskyttet.
När det gäller det övriga skyttet är kravet på speciella miljökulfång slopat.
Nu föreslås det istället en skrivning att de som driver en skjutbana eller ett skjutfält ”skall vidta åtgärder så att ammunition innehållande bly samlas upp på ett sätt som är godtagbart från hälso- och miljösynpunkt”.

Sanera banan om blyet är ett hot
Skyttesverige och jägarorganisationerna jobbar nu intensivt på att få en ändring av den här formuleringen, eftersom det är mycket liten risk att bly i skjutvallar sprids ut i naturen.
– Det enda rimliga är att de som ansvarar för en skjutbana måste agera först när provtagningar på skjutbanan visar att blyet kan bli ett hot mot hälsa eller miljö, säger Jakt & Jägares vapenexpert Christer Holmgren, som deltagit i konsekvensutredningen av blyförbudet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Om bly på skjutbanor

2007-06-27 14:45

Den enda seriösa forskningen om bly i fast form, kan utsöndras eller ej, har gjorts av miljöforskaren Björn Gillberg. Hans slutsats blev att bly i fast form INTE utgör någon som helst miljöförstöring.
Jämför gärna med hur det ser ut i backen på någon plats där det stod ett stort fältslag på 1600- eller 1700-talet. Allt snack om bly, i fast form, är bara ett sätt för en del politiker att skaffa poäng från helt okunniga väljare!

2. Ett skämt?

2007-06-18 16:40

Detta känns ju lite som ett dåligt skämt.
Om man läser rapporten så definierar de ammunition som ”hagel och kulor till skjutvapen”. Bara den definitionen borde vara tillräckligt för kasta rapporten.
Sedan att man vill förbjuda blyad kulammunition över vatten och våtmark är ju så dumt det kan bli. Man kan ju undra vad för miljömässiga problem som ligger till grund för detta.
Jag hoppas innerligt att Jägarnas Riksförbund tar upp detta till debatt och gör en kraftig protest.

1. Ropa absolut inte hej innan vi är över bäcken!

2007-06-17 15:36

Kom ihåg att jaktmotståndarna älskar det ursprungliga förslaget till blyförbud. En inte allt för avancerad hypotes är att miljödepartementet har fler jaktmotståndare och mp-supportrar än ett genomsnittligt departement. Skrivningen kring skjutbanor visar tydligt att det fortfarande finns risk för ideologiskt styrd lagstiftning. De olika utfallen av detta är enkla:
• Mindre träning – risk för ökad skadeskjutning – jaktmotståndarna får vatten på sin kvarn – mindre jakt – färre jägare – fler miljöpartister.
• Dyrare träning (med alternativammunition) – mindre träning – se förra punkten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB