• Älgskadefondsföreningen

Så vill SJF tackla vargarna

AktuelltPublicerad: 2012-01-10 10:54

I går publicerade Svenska Jägareförbundet (SJF) en artikel om hur de vill lösa vargfrågan. Förbundet menar att den svenka vargpolitiken gått i stå och att miljöminister Lena Ek duckar, medan allt fler undrar varför inget händer.

Under det närmaste halvåret kommer Naturvårdsverket presentera ett förslag till förvaltningsplan för varg. Rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund ska föreslå det antal vargar som behövs i landet för att arten ska betraktas vara i gynnsam bevarandestatus. Dessa två åtgärder är tvungna om EU ska tillåta Sverige en licensjakt på varg, skriver Jägareförbundet.

Förbundet har upprättat en handlingsplan för varg, där de beskriver åtgärder som de tycker ska leda till en fungerande vargpolitik.

Max två föryngringar per län
Bland de punkter som står i handlingsplanen vill Jägareförbundet att vargstammen högst ska ha 15 vargföryngringar per år. Inget län ska ha mer än två föryngringar per år. SJF menar också att toleransnivån ska byggga på omfattningen av skador på hundar, uttag ur klövviltstammar, människors oro och skador på djurhållning. Enskilda situationer av skyddsjakt – paragraf 28 – ska stärkas och permanenteras, beslut om licens- och skyddsjakt ska tas på regional nivå. Jägareförbundet vill också utbilda jägare i vargjakt.

Inget samarbete
I dag har Jägareförbundet sagt ifrån allt samarbete kring vargfrågan och har bland annat protesterat mot politiken genom en manifestation i Karlstad.
– Vi vet att vargstammen har över 300 individer i dag. Den kommer växa ytterligare. Men det är oacceptabelt – helt oacceptabelt, säger Torsten Mörner, ordförande för Svenska Jägareförbundet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Mats S Johansson #13

2012-01-13 11:33

Självklart tillhör WWF och SNF mfl landsbygdens fiender och lika självklart borde SJF tillhöra landsbygdens vänner, och jag är övertygad om att mer än 99 % av medlemmarna tillhör landsbygdens vänner. Men med nuvarande policy om 150 vargar/två revir per län så tillhör SJF:s ledning de facto fiendelägret.
Jag håller helt med dig om att det är meningslöst att kommnunicera med SNF/WWF och förödargänget, men det spelar inte längre någon roll; förestående utveckling av vargstammen gör att SNF/WWF etc. kan inte längre påverka vare sig rovdjursstammar eller opinion.
Jag hoppas att SJF kommer till sans och förnuft och ansluter sig till kraven på noll vargrevir och noll dvärgbandmaskar i landet. Övriga stora rovdjur måste och kommer att reduceras till en bråkdel av dagens stammar, då kan vi leva med dem. Men vargen är utesluten, noll vargrevir är det enda möjliga målet vilket alla med vargerfarenhet begriper.

13. #12 Anders Hermansson

2012-01-13 09:45

Jag lovar dig Anders, jag har både sett och förstått dina tillväxttal. Det enda jag försökte säga med min kommentar (8) var att jag tycker det är onödigt att bränna av kraft på att bekämpa varandra i stället för att samarbeta. Beklagar om jag var lite onödigt vass. Ett förslag om du har någon kraft kvar efter att ha kritiserat SJF:
vidareutveckla din tillväxtprognos för varg, räkna in effekten av björn och lo och lägg in hur klövviltstammarna kommer att påverkas och sedan frågar du någon representant för SRF hur det samhälle ser ut som kan hantera de svängningar som uppkommer och som de dessutom anser vara inte bara önskade, men t.o.m nödvändiga för att den svenska naturen inte ska gå under.
(får du något svar så lovar jag att aldrig mer säga emot dig)

12. Mats S Johansson #8 -

2012-01-12 20:57

Så länge SJF förespråkar och arbetar för 150 vargar alternativt 2 vargrevir/län så länge kommer jag att kritisera SJF för uppenbar dumhet. Vad beträffar JRF så är det bara enligt min tro en tidsfråga innan förbundet klart uttalar att vi skall ha NOLL vargrevir i Sverige. Jag rekommenderar dig att läsa "Ompröva rovdjurspolitiken" av Kjell Dahlin i detta forum, http://www.jaktojagare.se/debatt/omprova-rovdjurspolitiken.
Vad WWF/SNF/SRF/m.fl. gör eller inte gör har tappat all relevans, nu är det vargstammens tillväxt som sätter agendan, och denna tillväxt kommer inom få år att tvinga riksdag och regering att agera. Låt mig påminna om hur tillväxten av vargar i Sverige har varit och kan tänkas bli enligt sedvanlig exponentiell tillväxt med officiella uppgifter och med korrektion för tillväxten 2010/2011 enligt O. Liberg:

1983 3
1990 10
2000 55
2006 155
2010 310
2014 848
2018 2069
2030 30115

Tror Mats S Johansson att vargstammens tillväxt kan tillåtas fortsätta utan kraftig beståndsminskning genom jakt i säg 20 år till, eller ens i tio år? Kan Mats S Johansson överhuvudtaget finna någon realism bakom SJF:s förslag om 150 vargar/2 revir per län?
Nej, något måste ske och något kommer att ske och det oberoende av EU-direktiv/lagar eller andra dokument. Finns det någon rest av förnuft i styret av detta land så agerar riksdagen nu i stället för att invänta snabbt accelererande skador på egendom och kultur, och innan folkets berättigade missnöje övergår i handling.
Vi får se vad som händer, men tro inte att de kommande 20 åren blir som de förgående 20 åren. Min prognos är att det om 20 år INTE finns 150 vargar i Sverige och att vi har ett helt annorlunda EU.
Beträffande vårt förhållande till EU så är EU inte demokratiskt, utan är organiserat ungefär som Sovjetunionen - en icke folkvald kommission motsvarande centralkommittén styr och ett maktlöst parlament med folkvalda representanter för unionsländerna motsvarande folkrepublikerna är nickedockor. I längden kommer detta att haverera i EU precis som i Sovjet och av samma skäl: Styrelseskicket är icke demokratiskt och är en form av diktatur, rovdjurspolitiken i Sverige är exempel på ett blodigt förtryck inom ramen för denna diktatur. I längden kan man inte ha en icke folkvald kommission som råder över ländernas folkvalda parlament.

11. RS

2012-01-11 13:25

Jo, habitatdirektivet gäller Sverige. Nej, det var ingen viktig fråga vid omröstningen men skulle med största sannolikhet inte spelat något roll då landsbygden generellt sätt var emot EU. Vad du röstar spelar heller ingen roll då Ja sidan vann. I klartext innebär det att förslag för vargförvaltning kastas i papperskorgen om de inte når upp till EU habitatdirektiv (givetvis min egen tolkning). Därför är kanske den viktigaste frågan att ändra detta direktiv som skrev för många år sedan med ett EU som då enbart bestod av ett fåtal länder.

10. Om EU ska tillåta?

2012-01-11 10:30

Habitatdirektivet kan väl inte gälla i Sverige eftersom VI ej fick rösta om detta. Jag hörde aldrig någon politiker nämna detta ord. NÅGON?
NI BLEV ÖVERKÖRDA,LURADE.Jag röstade NEJ,varför röstade "NI" ja till EU?

9. Tack för mig !

2012-01-11 09:09

Nu har jag slutligen bestämt mig för att säga upp mitt medlemsskap i detta pajasförbund som kallar sig SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET.Jag har varit medlem sedan 1981,men inser nu att detta förbund inte tar parti för oss jägare utan bara är rädda om statsbidragen.Ni för inte längre min och mina jägarbröders talan. Jag och väldigt många med mig känner oss svikna och rent av förrådda av vårat förbund.Från och med nu måste vi sluta oss samman i Jägarnas Riksförbund och vara solidariska med varandra och inse att troligen alla jägare inom snar frammtid har jagat färdigt med löshund,on vi inte gemensammt agerar NU. Nollvision är det enda alternativet, varg är inte förenligt med löshundsjakt,fäbobruk eller renskötsel. Vi måste börja lobba detta och ställa krav på politikerna,detta måste få politisk förankring.Vi måste sluta oss samman som en stor stark massa och anstränga oss gemensamt. Jag är övertygad att en majoritet att alla Sveriges jägare är emot vargetablering på sina marker. Stanna upp en stund,slut ögonen och svara ärligt på frågan: vill jag ha vargar på min jaktmark-runt mitt boningshus etc ? Är svaret ja-fortsätt ditt medlemsskap i SJF. Är svaret nej-gör som jag anslut dig till JÄGARNAS RIKSFÖRBUND, och säg ifrån NU ! Denna lekstuga ikring vargarna måste få ett slut. Vi kan om vi tilsammans vill !

8. #4 och 6. John och Anders

2012-01-11 09:09

Intressant strategi! Knappt har opinionen börjar visat tecken till att vända i vargfrågan innan självutnämnda jägarstrateger och "frälsare" vänder vapnen mot sina egna (JRF/SJF). Dagligen visar vargen hur fel SNF/SRF/m.fl. har (och de kan ju knappast argumentera emot sina egna gudar) och så kan ni (som inte ens själva jagar i vargrevir) inte vänta med att skicka den ena sändningen av ammunition till bevararsidan efter den andra. Det råder föreningsfrihet i Sverige. Var så goda. Starta "Jägare för noll vargar". Den dagen ni visar en trovärdig plan på hur ni ska lyckas ska jag betala medlemsavgiften. Till dess säger jag: En hund som skäller biter inte.

7. Jäkla stollerier

2012-01-11 09:01

2 föryngringar i varje län...2st i lilla Västmanland jämfört med Dalarna eller jämtland ger en mycket stor skillnad i hur tätt det skall vara mellan dom...och vem bestämmer vilka stackare som skall hålla reviren? de som får svarte petter kommer inte att kunna jaga,det är alltså SJF,s mening att många många av deras medlemmar kommer att få ge upp jakten,eller tänker SJF erbjuda dom andra jaktmarker i stället och gratis resor och logi? För de tänker väl inte skita fullständigt i dessa medlemmar som de förordar skall drabbas? Nej det är ren och skär dumhet av SJF att föreslå vargar alls.
Någon nämnde att detta måste vara en kompromiss,man går inte ut i en förhandling med en kompromiss,man ställer krav sedan kompromissar man...för en gångs skull tycker jag Glöersens förslag är bra,så mycket varg som ger 0 problem kan alla leva med,men då skall det också vara noll problem inte ett eller två eller tio "mycket ovanliga händelser" som det brukar heta hos länsstyrelsens personal...

6. Torsten Mörner SJF:s Juholt?

2012-01-10 16:31

Nu är det ingen hemlighet att SJF:s ledning VILL HA en JAKTBAR vargstam och det har SJF arbetat för i åtminstone 45 år. Självklart tror INTE Mörner/SJF att någon ändring i vargpolitiken är möjlig INNAN nästa val. I Mörners förslag SAKNAS medel att MINSKA vargstammen - skall vargarna begå masssjälvmord? Eller tror Mörner att efter nästa val så kommer EU att gå med på att vi i Sverige skjuter MINST 400 vargar/år? Nej, knappast. Ditt förslag, Torsten Mörner, saknar ALL trovärdighet och många jägare med mig undrar stort över vad det är SJF håller på med - försöker ni kasta ut alla jagande jägare ur förbundet? Jämför gärna med vad Gunnar Glöersen yttrade i VF 2012-01-06: "Vi driver ingen utrotningslinje, vi driver en linje som syftar till noll problem med vargen".
Finns det två SJF?
Men oberoende av hur många SJF det finns så finns det EN och endast EN lösning på vargproblemet: Noll vargrevir i Sverige. ALLA som VILL ha varg i Sverige MÅSTE redovisa hur detta praktiskt skall gå till! Det gäller även DN:s ledarskribent, men i det fallet har jag inga förhoppningar om ett kunnigt svar.

5. När skall...

2012-01-10 15:19

...SJF fatta att de är ute och cyklar? Fortsötter de så här ett tag till är de arbetslösa. Vem vill vara med i ett förbund som VILL ha vargar?

4. Du är...

2012-01-10 15:19

...för sent ute, Mörner, för att du ska finna den trovärdighet du söker i jägarkåren.
Återigen eftersom som jag ibland, av ngn kallas för lögnare, så vill jag passa på att i den här artikeln hänvisa till de facto att SJF föresår två vargföryngringar i varje län. Må vara att de skriver max två, men det lika fullt två vargföryngringar. Den här ggn behöver ingen gå tillbaka och söka SJF förbundsstyrelses beslut i Svensk Jakt. Det är bara att återigen läsa beslutet.
Innan ngt konkret händer med varglicenser och avskjutning går vi raskt mot en vargstam på minst tusen individer på ett par år. Det är precis den kalla verklighet som råder i dagsläget.
Hur ska då jägarkåren fortsättningsvis känna/finna förtroende för SJF. Nä de går inte!
Här i norr där vi gudskelov hittills varit förskonade från varglänens elände,må väl ändå Jaktvårdskretsarna,VVO,Jaktlag och de stora skogsbolagen börja förstå vad som är på ggn. Rennäringen köps ut, så där har vi ingen stoppkloss som bromsar upp en vargexplsion i norr.
Det är för "djävligt" rent ut sagt hur SJF tillvaratar Jägarkårens/glesbygdmänniskornas intressen. I dagsläget finns väl inget annat val än "noll version" frilevande varg att arbeta för.
Det är drastigt att skriva " släng SJF inbetalningskort i sopkorgen" men det finns inget annat val om jägarkåren ska finna de rätta arbetsmetoderna för att decimera vargstammen.
Glöm inte att Jägarkåren representerar ett mkt stort antal RÖSTBERÄTTIGADE människor vid nästa riksdags/kommunalval 2014
Ni som nu tycker att jag målar fan på väggen, titta bakåt vad som hänt med vargstammen sedan 1970-talet, titta gärna tillbaka vad som hänt de senaste tio åren. Med bästa vilja i världen kan vi inte blunda för den nuvarande situationen i vargbältet.
Tror Ni på fullaste allvar att vi i norr är så dumma att vi frivilligt av "solidaritet" tar på oss varglänens elände.
I den sanna verkligheten som råder i jägarkåren här i norr är det nog bara SJF ledande representant i Västerbotten som tror på sådana fabler.

3. Kompromiss

2012-01-10 15:18

Vad som är otydligt från SJF är ju att detta måste vara en kompromiss. För inga medlemmar i SJF eller för den skulle JRF vill ha varg på sina marker. Men nu är ju vargen inte bara en fråga för jägare så vi behöver antagligen kompromissa. Men det framgår inte att detta är en kompromiss för visst måste det vara så? I denna kompromiss måste man också då tala om hur man ska stärka genetiken samt hur förvaltningen ska gå till. Samt på vilka sätt detta nåt upp till de krav EU ställer. Sen kan man ha en annan punkt där man vill arbeta för att EU inte har att göra med våra viltstammar.

2. Hur kan...

2012-01-10 13:08

ett jägarförbund hålla som sitt mål två föryngringar per län, det ger ju minst 8 nya vargvalpar per år. Detta är ju dödsstöten för allt vad jakt heter. Slut upp bakom våga vägra frilevande vargar i Sverige.

1. Vilket trams

2012-01-10 13:07

Jag tänker mig tanken att två vargföryngringar ska ske i Södermanland. Det kommer väldigt snart att resultera i kraftfulla krav på utrotning av vargarna när dessa visat vilka fruktade mördarmaskiner de är. Inte ens Svenska Jägareförbundets medlemmar vill ha varg i Södermanland. Detta var ett krav på kretsens årsmöte redan för tiotalet år sedan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB