• Allmogejakt

Så vill SJF tackla vildsvinen

AktuelltPublicerad: 2013-02-19 10:11

Svenska Jägareförbundet (SJF) har tagit fram en handlingsplan för vildsvin. Den går bland annat ut på att i högre grad involvera jaktvårdskretsarna i samverkan kring vildsvin.

– Nu har vi tagit fram en egen, enhetlig, handlingsplan som pekar ut förbundets linje i vildsvinsförvaltningen, säger Folke Fagerlund, ordförande i Jägareförbundet Kalmar, till Svensk Jakt.
Handlingsplanen har tre huvudmålsättningar – för avskjutning, för foder och för samverkan. Enligt Folke Fagerlund innehåller handlingsplanen i sig inga direkta nyheter, men strategin för att minska vildsvinsstammen är mer definierad än tidigare. Planen fungerar dessutom att använda för att dels minska vildsvinsstammen, men även för att bibehålla eller öka den.

Höga mål kring samverkan
När det gäller samverkan är målsättningen att ”minst 80 procent av arealen inom jaktvårdskretsar där det finns vildsvin bör omfattas av samverkan. Detta innebär att företrädare för de ingående jaktlagen deltar i årliga vildsvinssamråd arrangerat av jaktvårdskretsen”.
Frågan kring utfodring av vildsvin har länge varit en het potatis. I handlingsplanen är målsättningen att utfodring bara ska ske där det verkligen behövs. 
– Med hänsyn taget till hur vildsvinssistuationen ser ut i olika delar av landet finns det också olika syn på hur foderbitan ska skötas. Nu ger vi med detta dokument Jägareförbundets riktlinjer för hur man bör arbeta, säger Folke Fagerlund till Svensk Jakt.

Viktigt med god etik
För användandet av hund i jakten på vildsvin påpekas att det är viktigt att hålla en hög etisk nivå.
”Hundar som regelmäsigt visar tendenser till att skada friskt vilt ska inte användas”, står det i planen.
– Precis som med all jakt gäller det att ständigt arbeta för att den goda etiken ska genomsyra verksamheten, säger Folke Fagerlund till Svensk Jakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. SJF - håll er borta från grisarna!

2013-02-20 08:21

När man ser vilket elände SJF har ställt till med sin "förvaltning" av älg, kronhjort, varg och övriga rovdjur så ber jag på mina knän att SJF håller sig långt borta från allt som har med vildsvin att göra! Men JRF bör arbeta för att tillåta åtelkameror och sikten med ljusförstärkare.

2. SJF?

2013-02-20 08:21

Samverkan i Svenska Jägareförbundets kretsar. Det är ju fastighetsägaren som har jakträtten och ska fixa detta. Var är markägarna i diskussionen? Den som inte jagar på sin egen mark är nyttjanderättshavare och kan ej fatta beslut.

1. Det får dom fixa själva dom bestämmande

2013-02-19 13:40

Jag pratar om SJF, för varför skulle jägare hjälpa till med den ena typen av jakt när andra jaktformer till ex. varg bara tillåts breda ut sig obehindrat, kliv ned från pedistalen och börja hantera era medlemmar med respekt så kanske ni, jag säger kanske, får hjälp, intill dess ingen byteshandel med rovdjuren absolut ingen hjälp med denna besvärande jakt. Till dom drabbade säger jag bara bearbeta igen och igen med klagomål så att dom får sätta in extra personal för att klara alla ärenden ända tills det blir ändring, sedan får detta ta år.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons