• Älgskadefondsföreningen

Samarbete för att minska vildvinsskador

AktuelltPublicerad: 2008-11-10 09:49

LRF höll ett möte för jägare och markägare i Kyrkhult, Blekinge, torsdagen den 6 november. Mötets syfte var att få igång ett samarbete kring vildsvinen i trakten. Över 90 personer kom till mötet, som hade rubriken ”Vildsvin – hot eller möjlighet”.

– Det gäller att börja prata med varandra i stället för om varandra, säger Mattias Johansson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Blekinge, till Blekinge Läns Tidning, BLT.
Synen på vildsvinen är ofta olika beroende på om man är jägare eller markägare.
– Markägaren ser vildsvinen som ett hot medan jägare ser dem som en tillgång, berättar Björn Olsson, LRF:s Kyrkhultsavdelning, för BLT.

Många små fastigheter
Enligt Björn Olsson har vildsvinsproblemen ökat under de senaste två-tre åren. Med en växande stam ökar också skadorna, menar han.
I Kyrkhult är det största hotet att det finns så många små fastigheter. 
– Om man jagar på små marker sticker grisarna bara vidare till andra områden. Därför måste man organisera större områden där jakt kan bedrivas, säger Björn Olsson till BLT.
En dialog mellan markägare och jägare är viktigast för att kunna lösa situationen.

Hitta en bra balans
– Det gäller att hitta en balans så att de förstår varandra. Det går inte att ha en nolltolerans när det gäller skador på jordbruket. Då kan man inte ha något vilt över huvud taget, säger Mattias Johansson till BLT.
Att de dessutom samarbetar kring förvaltningen av vildsvinen är också en viktig del av det förebyggande arbetet.
– Jägarna kan hjälpa markägarna att sätta upp elstängsel runt åkrarna och markägarna kan köpa in foder, eftersom de kan dra av momsen, menar Mattias Johansson i BLT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Svar till Micke

2008-11-12 08:59

Jag förstår inte vad du menar. Mörkerriktmedel säljs öppet i stora mängder över hela landet. Varken jag, Naturvårdsverkets expert och andra experter jag talat med "vet mycket väl" varför nämnda hjälpmedel inte skulle kunna tillåtas. Ett argument att hjälpmedel inte skall tillåtas inom en smal sektor med problem därför att man då skulle börja använda riktmedlen på annat vilt som inte får jagas i mörker. Det är otillåtet korkat. Kriminella som vill använda mörkerriktmedel under tjuvjakt kan göra det oavsett om det är tillåtet vid grisåtlar eller ej. Många har köpt mörkerriktmedel för att de räknar med att de kommer att bli tillåtna även vid viss jakt i framtiden.
Alla möten med markägare handlar om att grisstammen ökar i det närmaste okontrollerat på vissa håll. Skall stammen minskas så finns det bara ett sätt, genom effektiv jakt. Jagar man i erforderig omfattning med hundar flyttar grisarna mer eller mindre tillfälligt till grannmarker där de får vara i fred. De allra flesta grisarna fälls därför med urval vid åtlar. Tyvärr kommer de sällan fram under den ljusa tiden på dygnet. Lite mäkligt att jägarna får lov att jaga till månljus om det till äventyrs sammanfaller med molnfri himmel, men inte med annat ljus eller hjälpmedel som ger motsvarande siktbarhet.
Micke, jag talar om att lösa problem inte att "skatta stammen vad den tål och tillåter". Det var även därför Naturvårdsverket under vissa omständigheter vill ge utrymme för alla hjälpmedel.
Jag argumenterar givetvis inte för en lagändring för mina personliga mycket begränsade behov. Jag talar för desperata markägare där deras företag äventyras. Jag har hört att på vissa håll har det gått så långt i desperationen att man till och med talar om att bekämpa vildsvinen med gift för att freda sig och trygga sin försörjning. Det finns inte längre utrymme för subjektivt tyckande och stelbent byråkrati.

2. Ja du, Urban

2008-11-11 13:14

Som före detta ordförande i Blekinge så vet du mycket väl varför dessa hjälpmedel inte blir tillåtna.
Att känna sig skyldig till brott, ja, det gör bara den som medvetet bryter mot gällande lagstiftning, gör du det Urban?
Det fanns utrymme i remmisen för just lampor mm men riktmedel med IR/ljusförstärkning mm kan brukas på flera jaktbara vilt därför gör man helt rätt då dessa ej tillåts.
Vilket jag personligen tycker är helt rätt då vi redan har en väl tilltagen jakttid på vildsvin, samt att under jakttiden som är 12 månader så bör någon tid vid fullmåne eller likande även passa dig, Urban.
Detta för att göra det uttag som stammen & arealen tål och tillåter.

1. Mycket snack och lite verkstad

2008-11-10 14:48

Det var bara några dagar sedan de tre viltvårdsnämnderna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län hade ett möte på samma tema. Där deltog även Christer Pettersson från Naturvårdsverket. Man talade där bland annat om stängsling, ultrsljud och hundjakt för att skrämma grisarna från egna marker.
Man talade om en godkänd fälla som markägarna kan köpa för att värna sin företagsamhet. Däremot kan vi inte i närtid se fram emot att jägarna skall få erforderliga beslut från myndigheterna så att de får de verktyg de behöver för att lösa problemen.
Varken fast belysning, rörlig belysning eller sikten med ljusförstärkning och IR är tillåtet. Man står ständigt med ena foten i fängelset när man jagar gris i skymning eller mörker. Det är svårt att alltid vara helt säker att det inte är en ung liten sugga på födosök som man siktar på.
Christer Pettersson vill i Naturvårdsverkets skrivelse till regeringen tillåta mörkerriktmedel under vissa omständigheter. Svenska Jägareförbundet gick emot det med motiveringen att hjälpmedlen kan missbrukas. Mörkerriktmedlen har under en längre tid sålts i enorma mängder här i landet. Man kanske kan tänka sig att att eventuella kriminella tjuvjägare redan har har köpt sådana.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB