• Älgskadefondsföreningen

Sameby förlorade 1 000 kalvar

AktuelltPublicerad: 2012-11-21 11:34

Vid Idre nya sameby pågår just nu renskiljningen vid slakteriet. Det är inga muntra miner, eftersom samebyn kunnat konstatera att rovdjuren tagit 1 000 kalvar under sommaren. Bara under det senaste dygnet har fyra kalvar rivits svårt av varg.

Just nu genomför Idre nya sameby den stora renskiljningen för att sortera ut renar till avel respektive slakt, och för att skilja ur renar som hör till andra samebyar. 
– Normalt skulle vi haft närmare 1800 kalvar. Men nu ser det ut att stanna på samma låga nivå som ifjol med omkring 1000 kalvar, säger Jörgen Jonsson, ordförande i Idre nya sameby, till Dalarnas Tidningar.

Även vuxna djur saknas
Bortsett från de många saknade kalvarna fattas också ett stort antal vuxna renar, men hur många visar sig när det är dags att räkna dem i vinter.
Förlusten innebär att det blir tufft för samebyn att driva verksamheten och att färre renar går till slakt, vilket i sin tur påverkar ekonomin och möjlighet till arbetstillfällen.
– Vi har haft länsstyrelsens representanter på plats för att kontrollräka, då de inte tror på våra stora förluster, säger Benny Jonsson till Dalarnas Tidningar.

Hittade två döda renar
Samma morgon som renskiljningen påbörjades hittades två vargdödade renar i skogen. Vargens närvaro innebär inte bara dödade renar, utan även att hjordar splittras och kalvar skiljs från sina mammor.
– Vi vet att vi har en varg som är inne i området. Att finna de dödade renarna är inte lätt utan det handlar mer om tur om vi ska kunna finna dem, berättar Andreas Jonsson till Dalarnas Tidningar.
Under urskiljningen upptäcktes ytterligare två svårt vargrivna renar, som måste gå till slakt på en gång.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Tillägg

2012-11-28 10:26

Jag vill bara lägga till att CvHV2 är inte enda orsaken till dödligheten men en bidragande orsak till att förlusterna blir så extremt stora. Även om viruset inte fanns skulle renar bli tagna av rovdjur eller dö i olyckor osv men inte i dessa extrema mängder och just därför är det så viktigt att förstå detta virus. Tänk om man kunde halvera förlusterna om man fick kontroll på viruset. Inget vet dock hur det egentligen ligger till och här behövs forskning men även medvetenhet hos renägarna.
Da Silva gör sitt bästa för att öka kunskapen men få känner till detta virus och få vill veta något om det eftersom man vill ha rovdjuren som enda orsak till förlusterna. Men jag säger åter att jag gärna ställer upp. Jakt & jägare har mina kontaktuppgifter.

23. Petra Lernö

2012-11-28 10:26

Det du framför om virus är viktigt och visar att vi behöver forskning, och framförallt forskning där forskningen gör nytta. Inom rovdjursforskningen ser vi allt för ofta att hjulet uppfinns på nytt.

Att hålla ren på ett sätt som gjordes för hundra år sedan är idag inte möjligt, men jämför du med stängslad uppfödning av köttdjur har renhållningen fortfarande många fördelar.

När du kommer till rovdjur är du helt klart ute och cyklar. Rovdjuren tar INTE bara lätta byten och deras påverkan är inte marginell. Bara närvaron av rovdjur stressar betesdjuren. Dessutom är införandet av varg ett stort hot för övrig djurhållning i landet och gör att vi kommer att få flera allvarliga sjukdomar i landet. Jag är glad att du vill förmedla kunskap om virus, ett allvarligt hot som är försummat, men jag hoppas att du tar till dig kunskap om vargen i synnerhet och rovdjur i allmänhet så att du kan se hela bilden. När du läser på om vargen kommer du även att se många brister i vår myndighetsapparat. Vargen är en indikatorart för dumhet.

Tack för litteraturtipsen, här får du några:

Wolfes in Russia, Anxiety through the Ages. Will N Graves

Vargen är värst. Olov J Sikku, Eivind Torp

Och så läs gärna vad Eirik Granqvist skriver, lättläst ögonöppnare. Hittas kanske lättast på Stövarjägarens blogg.

22. Cervid Herpesvirus 2 (CvHV2)

2012-11-28 08:36

CvHV2 fann man första gången under 70-talet men på den tiden konstaterade man enbart att ett alfaherpesvirus cirkulerade bland renar. På senare år har man letat efter en reservoar för bovine (nöt) herpesvirus 1 eftersom detta virus orsakar stora ekonomiska förluster för bönderna om det etablerar sig bland djuren. I stället konstaterade man att det fanns ett ART specifikt virus för ren som under inga omständigheter går att återfinna hos till exempel varg.
Och varför ökar problematiken för varje år? Det är här man skulle behöva mer forskningspengar. Djuren får utbrott av CvHV2 när de blir stressade till exempel vid flytt, transport, märkning, svält och dräktighet. Förr hanterade man djuren mer och hade också bättre tillgång på bra betes- och kalvningsplatser. Allt detta minskade stressen på djuren och därmed minimerades utbrotten.
I dag måste man transportera djuren i lastbil mellan betesplatser och betes och kalvningsområden blir mindre allt eftersom skogsbolag osv vill maximera sina inkomster även utbyggnad av vägar och ökad trafik stör. Varg, björn, järv och lo passar bara på att ta lätta byten.
Men jag förstår att ni vill blunda för det verkliga problemet. Vi människor fungerar ju tyvärr så. Och som jag sagt tidigare så ställer jag gärna upp och delar med mig av mina kunskaper och den pågående forskningen. Det är svårt att förklara allt så här via en kort text. Och området är nytt. Förr visste man inget om kopplingen av CvHV2 viruset och följdsjukdomarna av viruset.
Lite referenser till den intresserade

Das Neves, C. G., Rimstad, E., Skjerve, E., Tryland, M. 2009. Alphaherpesvirus infections in semidomesticated reindeer: a cross-sectional serological study. Vet. Microbiol. 139 (3–4), 262–269.

Läs denna först då den sammanfattar bra
Das Neves, C. G., Roth, S., Rimstad, E. Thiry, E., Tryland, M. 2010. Cervid herpesvirus 2 infection in reindeer: A review. Vet. Microbiol. 143, 70-80.

Thiry, J., Keuser, V., Muylkens, B., Meurens, F., Gogev, S., Vanderplasschen, A., Thiry, E. 2006. Ruminant alphaherpesvirus related to bovine herpesvirus 1. Vet. Res. 27, 169-190.

21. Här ser vi tydligt att kunskap

2012-11-27 16:09

inom ett område inte automatiskt medför kunskap inom andra. Men genom att uttala sig utan att göra riktig litteraturstudie och sätta sig in i problemet ifrågasätts starkt kompetensen inom det egna området.
Som Per H skriver så är vargen en vektor för ett antal sjukdomar, varför spridningen av Herpesvirus mycket väl kan misstänkas påskyndas av varg. En sak vet vi definitivt om Herpesvirus och det är att stress försämrar värddjurets chans, och vargen stressar renen. Vi vet också att det finns en gräns för varje djurhållare när han inte orkar med att kämpa mot myndigheterna som tvingar på honom det ena efter det andra. När man inte får bekämpa den ena plågan kommer man inte orka med att bekämpa den andra.
Själv önskar jag att forskare uttalade sig klokt och förståndigt så att inte ordet forskare blir synonymt med tunnelseende tomte.

20. Konstigt!

2012-11-27 08:16

Spontant så tycker jag att det är konstigt att det här viruset helt plötsligt skulle dyka upp där det finns stor förekomst av rovdjur, i det här faller varg!
För det är trots allt så att antalet renar, kalvar, har minskat dramatiskt sedan vargen kom dit! Kan det vara så att vargen sprider viruset?
Ytterligare ett skäl till att vi ska ha nollvision i så fall!
Eller vad tycker du Petra?
Om inte annat ett intressant ämne att forska i, bör bedrivas i labb och inte i naturen dock.
Eller är det ytterligare ett försök att försöka få det till att det inte är vargen som dödar och äter ren.
Undrar vad den livnär sig på i så fall. Älgtillgången, samt annat vilt, i det området är nämligen väldigt dålig.
Jagar inte långt därifrån så jag vet!

Nollvisionen den enda rätta.
VVV

19. Okunskap

2012-11-26 08:39

Tyvärr råder okunskap som så ofta annars. Jag är expert just vad gäller virus och infektionssjukdomar. Hepesvisrus är en lömsk sjukdom och det är slumpen som gjort att man upptäckt den hos ren. I Sverige sker ingen forskning tyvärr och orsaken är att ingen vill finansiera. Fanns pengarna skulle jag börja på en gång. Lyckligtvis så pågår det i Norge om än i liten skala och resultaten är mycket oroande i mina öron i fråga om sakkunnig. Sen är det alltid enklare att gå på det som syns och som man lätt kan döda med en kula. Är någon intresserad ställer jag gärna upp och håller föredrag om hur läget ser ut i dag och riskerna om man inte agerar. Det är allvarligt, tyvärr..... Jag har haft diskussionen men en doktorand som just forskar om rovdjurs problematiken men de har inte kunskaperna eller resurserna att väga in herpesvirusets effekter. Men de är inne på samma linje som jag. Det här är inga konstigheter för den sakkunniga.

18. Djurvän,Petra,Håll er till fakta

2012-11-23 20:15

Varför skulle Jonsson ljuga??Om kalvantalet sjunkit drastigt p.g.a. herpersvirus,döfödda,övergivna,påkörda,tappat bort mamman o.s.v. varför skulle Jonsson säga att det är det ökade rovdjurstrycket som är orsaken ??
Jag kan nånstans förstå-ta till mig- att man som naturmuppe inte accepterar saker som går mot en-man har indoktrinerats att tro att "dom andra" tror på sagan om Rödluvan."Dom andra" ljuger när dom publicerar artiklar som talar om att rovdjurspolitiken kostar pengar,är en kostnad,sänker "deras" standard.
Det vore ju hemskt om "dom" skulle ha rätt,om "dom" skulle betala för att "vi" gratis kan gå ut på deras marker att uppleva natur.

17. Laglöst land

2012-11-23 15:04

Att vi lever i ett laglöst land där i synnerhet myndighetspersonal har befogenhet att göra vad de vill är inget nytt utan speglar hela vårt samhälle. Vad gäller inavel av vargstammen så går det lätt att lösa genom att ha fler vargar. Inavelsproblemet ökar ju färre vargar vi har så det är bra att frågan blir belyst och att man får ökad förståelse för varför vi ska ha fler vargar än färre.
Själv önskar jag att ni jägare kunde lägga mer energi på vildsvinsproblemet än på vargarna. Där har vi ett problem som eskalerar lavinartat och dessa djur (om mängden blir tillräckligt stor) utgör ett verkligt hot både mot människor och djur.
Här har vi massor av vildsvin men i samma takt som de har ökat har rådjur, hare och räv försvunnit :( Jag vet vilka djur jag hade föredragit...

16. Laglöst land

2012-11-23 12:31

Det finns lagar och förordningar som berör renbeteslanden,b.la att det INTE ska finnas varg i renbetesland. Punkt. Verkar som att folk får hålla på att bryta lagar och regler åt alla håll bara för att gynna den inavlade vargstammen. Varför har vi ens regler och lagar i detta land, om dom inte följs? Och speciellt inte av myndighetspersonal? Vad ger det allmänheten för signaler?

15. Finns värre rovdjur än varg

2012-11-23 08:24

Tyvärr florerar ett värre rovdjur än varg bland våra renar och som är betydligt lömskare. Det är ett herpesvirus som heter Cervix Herpes Virus 2. Viruste orsakar aborter, svaga eller döfödda kalvar, ögoninfektioner, akuta lunginflammationer, för att inte tala om att skadorna på luftvägarna och i ögonen öppnar upp för sekundära bakteriella infektioner. Viruset är fast etablerat i våra renflockar och förekomsten ökar stadigt. Men detta rovdjur är lömskt. Det syns inte annat än att dödsantalet stiger. Vore jag samer skulle jag börja här, vargen är det sekundära problemet som arbetar ihop Cervid Herpes virus 2. Det finns naturligtvis forskning som styrker detta men mer behövs göras. Ett betydligt större och viktigare problem än vargen!

14. 8 o 9

2012-11-23 08:23

Ja ni undrar, ta reda på fakta då, det finns väl att hämta. Bor mitt i vargrevir, idag visade kartan att vår egendom låg MITT I DÄR VARGARNA BEFANNS SIG, jag törs inte gå till postlådan och ha hunden med mig. ÄR DETTA DET LIV VI SKALL HA??

13. OleJan 5c

2012-11-23 08:23

Så rennäringen är en hobby! Liksom jakten är en hobby. Skogsbruket läste jag nyss var bara ett sätt att tjäna pengar och fylla plånboken.
Man blir lite brydd över synsätt. Era näringar och arbeten - era födofång söderut - går ni till jobbet för att tjäna pengar eller är det hobby, eller är det ideellt arbete, eller vad?? Hur kan allt ni gör vara så riktigt??
Man har boskap i Södra Sverige. En stordrift som inte har bevarat nästan några naturvärden eller bevarat nån mångfald. Man har odlat upp ädellövskogar och strandängar, täckdikat, gött. För det kammar man hem storkovan av EU-bidrag - Man har boskap i Norra Sverige. Skillnaden är att i Norrland förväntas vi bevara natur också. Utöver. Skogarna och fjällen är allas "våran" natur. Allt vi norrlänningar gör jämförs med hur det skulle vara i "en orörd natur". I nån sort vildmark som inte funnits sen flera generationer.

12. #8

2012-11-23 08:22

Om Du verkligen är intressrad av att få svar på Din fråga, läs de utredningar SLU ha gjort ang rovdjurens predation av renar.

Om Du inte är intresserad av att få ett svar, sluta låtsas att Du är det!

11. #7 Ole-Jan

2012-11-23 08:21

Be att Jörgen Jonsson, som det skrivs om i artikeln, att få följa med i "renskogen" en vecka. Tror inte att Du efter en sådan vecka fortfarande skulle beskriva renskötseln som en "hobbyverksamhet".
Är dessutom tveksam till att Du fysiskt skulle palla för en hel vecka.

10. Håll er till fakta och djurvän

2012-11-22 23:59

Ja visst är det konstiga och märkliga saker som sker.
Älgkadaver tas för tjuvskjutna vargar, inte bara 1 gång utan 2 gg. Ett bevis på att ni vargromantiker verkligen är dessperata och ser hjärnspöken gång efter gång, så fort ett djur av något slag hittas död, så tas den för att vara en varg?.
Sen verkar det som i er värld så kan vargen inte dö av varken ålderdom eller sjukdom?
Inte ens när en varg konstaterades drunknad, nä omöjligt?
För så fort en varg hittas död så är den automatiskt tjuvskjuten?
Vad märkligt att alla andra djur och förövrig vi människor dör av ålderdom eller sjukdom?
Men inte vargen?
Ja jag håller nog en slant på att renarna dör till 99% av rovdjursangrepp.

9. Djurvän

2012-11-22 17:18

Visst är det märkligt.
Jag undrar över samma saker som du.

8. ?

2012-11-22 10:19

Hur urskiljer man ihjälsvultna, övergivna, sjukdom, skadade (ej av rovdjur), dödfödda, påkörda, tappat bort mamman osv från rovdjurstagna kalvar? Eller är renen ett djur som bara avlider av rovdjur?

7. Tveksamt antal.

2012-11-22 10:19

Det finns Samebyar som får lika mycket i slaktbidrag som antalet Ranar man får ha! Ändå finns det Renar kvar i byn!. Försök har visat att Renkalvar som sköts om under sina första levnadsveckor har avsevärt större chans att överleva sitt första år. Eftersom renskötsel idag för de flesta Renägarna är en hobbyverksamhet, vaktas Renarna inte som förr.

6. jörgen

2012-11-22 10:19

jag har en fråga, får ni använda paragraf 28 eller har ni blivit fråntagna den?

5. Kanske

2012-11-21 17:09

vore på sin plats att Lena Ek åkte upp till Idre och hjälpte till med kontrollräkningen. Då får hon möjlighet att se vilka konsekvenser hennes beslut får.

4. Stoppa eländet

2012-11-21 17:09

Kan inte någon få stopp på denna eskalerande situation?

3. När inget annat hjälper

2012-11-21 14:08

Det blir till att skvätta vatten och banka med kastruller då.

2. Vem bryr sig?

2012-11-21 14:07

Undrar om ngn får läsa eller se något alls om en så'n här
förskräcklig sak i någon rikstidning eller i TV?
Denna nyhet får säkert vika för en viktigare nyhet, exempelvis en artikel om vilken hatt någon kändis haft på sig vid ett mingelparty härom dagen.

1. tillåts permanenta vargar i alla renbetesland nu?

2012-11-21 14:07

varför har vargarna fått varit kvar i över ett år i renland?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons