• Allmogejakt

Sameby överklagar om Junseletiken

AktuelltPublicerad: 2013-02-27 10:30

Frågan om den finskryska vargtiken i Junsele och avlivningen av henne fortsätter mala i de rättsliga kvarnarna. Nu överklagar Vilhelmina södra sameby Förvaltningsrättens stopp av skyddsjakten och saken kommer upp i Kammarrätten.

Det är andra gången som bevarandeorganisationerna lyckats stoppa den skyddsjakt som Naturvårdsverket beslutat om. Följden blir att den finskryska vargtiken uppehåller sig i renskötselområdet.
I sin överklagan till Kammarrätten pekar samebyns juridiska ombud på att situationen med vargen mitt i renhjordarna skapar en ohållbar situation, med dödade renar, skingrade hjordar och stressade dräktiga vajor.
Det går inte längre att bedriva ordnad renskötsel i området, skriver samebyn.

Hänvisar till folkrättsligt skydd
I sin överklagan menar samerna på att en skyddsjakt på flyttvargen ryms inom EU:s art- och habitatkrav.
”Samerna, dess livsstil och kultur åtnjuter ett folkrättsligt skydd genom bland annat Förenta nationernas konvention om mänskliga och politiska rättigheter (CCPR), artikel 27. Konventionen stadgar en rätt för urfolken och minoriteter att kräva skydd av staten för sin livsstil. Detta innefattar även urfolkens rätt till medbestämmande i angelägenheter som berör dem”, skriver samebyn i sin överklagan.

Läs hela dokumentet här.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Per Mattson,

2013-02-28 13:14

Det är NVV som valt tid för hur länge skyddsjakten ska få pågå. Man hade lika gärna kunnat besluta om två månader som 1,5 vecka.
Jag antar att NVVs jurister vet hur systemet fungerar, så vad NVV vill med skyddsjakten får var och en bedöma.
Det är lätt att räkna ut att man fattat ett beslut som var dödsdömt från början.
Vad ville man egentligen?
Det här vore intressant att få förklarat från NVVs sida.

16. Björn Isakson!

2013-02-28 11:28

Jag förstår gången men detta innebär ju i praktiken att den följande domen som skall avgöra målet är meningslös, tiden för skyddsjakten är begränsad och garanterat kortare än handläggningen hos kammarrätten. Detta är en ordning som urholkar rättsväsendet när en inhibering har samma effekt som ett stopp av beslutet.

15. Trötta handläggare på Kammarrätten

2013-02-28 11:28

Som befarat är de minst sagt trötta på Kammarrätten vad gäller samernas överklagande.

Det lär väl inte vara så att detta ärende prioriteras precis.

14. Siggan

2013-02-28 11:28

Så här funkar systemet: Förvaltningsrätten är första instans när man vill begära ett myndighetsbeslut prövat. Nästa instans är Kammarrätten, där överklagar man Förvaltningsrättens beslut om man är missnöjd. Högsta instans är Högsta Förvaltningsdomstolen.
Som regel inhiberar rätterna beslut som kan betraktas som oåterkalleliga, t ex avlivning av varg eller underskrift av kontrakt. Ibland gör man det för att först utreda om den klagande har talerätt i målet, det har miljörörelsen ju fått genom Åhus-konventionen.
För att ett beslut ska tas upp av högre instans krävs att den instansen meddelar prövningstillstånd. Det gör man endast om man anser att den lägre rätten har fel eller om det saknas prejudicerande dom inom området.
Ibland häver man lägre instans dom, ibland återförvisar man målet för förnyad prövning och ibland står sig domen.
Det är väl i stort hur det funkar.

13. Ovanligt snabbt rättsväsende...

2013-02-28 08:50

Belutet om stopp på Junseleskyddsjakten togs av en ensam rådman, (namn får man om man mejlar Förvaltningsrätten och frågar, offentlig handling). Det torde vara svenskt rekord i snabbehandling inom domstolsväsendet... Luktar det månne kramarkopplingar även inom rådmanskåren?

12. #8

2013-02-28 08:24

Jag håller med Dig, men bara till en del.

Det, som jag vänder mig emot är, att man måste använda sig av ett så juridiskt invecklat språk för att bli tagen på allvar av myndigheterna.

Med de labyrinter av regler och lagar, som reglerar lagstiftningen ang våra rovdjur, stänger regelmakarna i Sverige och i EU effektivt möjligheterna för vanligt folk att få gehör för sina synpunkter på rovdjurspolitiken.

Man uppfinner ett språk, som endast invigda har lärt sig. Man hittar på spelregler, som utesluter de drabbade från att deltaga i diskussionerna.

Men visst håller jag med Dig i sak. Samerna gör rätt, som försöker svara på på rätt tungomål och hävdar att de har rätt att bli tagna på allvar.

Men nog är det märkligt att de måste ligga på knä framför och kyssa fötterna på och be om nåd av de bödlar, som säger, att de enligt sin sekts spelregler har rätt att ta död på samekulturen.

Hur har det kunnat bli så här?

11. En fråga...

2013-02-28 08:23

..som jag väldigt gärna vill ha svar på av någon som kan det här med domstolar.
Kan Kammarrätten häva Förvaltningsdomstolens beslut? Jag tycker det är en otroligt snårig djungel.
Är det Högsta Förvaltningsdomstolen som tagit det senaste beslutet?
Jag tycker det luktar om det hela. Sitter det folk som beslutar i Förvaltningsdomstolen som tillhör SNF, SRF eller WWF? Märkligt snabba beslut så fort dessa organisationer överklagar!
Och Allvarligt talat signaturen GA håller jag med dig. Men hur har det gått för Landsbygdspartiet, någon framgång med medlemmar?

10. Per Mattsson

2013-02-28 08:22

Precis, men man beslutar om inhibition av verkställighet av beslutet, tills man hinner behandla ärendet och det kan ta tid.
Så funkar förvaltningsrätten och även prioriterade mål kan ta tid
Det här vet alla som sysslar med myndighetsutövning utom NVV, se mitt tidigare inlägg.

9. Allvarligt talat !

2013-02-27 18:30

Björn, har helt rätt. Problemet som tynger landsbygdsbefolkning, jägare och samer, är just samordning. Vi är mångfalt fler brukare än betraktare, än så länge. Vi MÅSTE börja ta plats på allvar. Hur svårt kan det vara för de organisationer som företräder oss, att skapa en form av samarbete, en landsbygdens plattform, där jaktliga frågor, där man kan enas, behandlas och där formulera ett motstånd och en stark förhandlingspart. Det kan inte vara så svårt, det måste bero på traditioner och organisationskulturer att det inte händer. Vi har inte varit så här illa ute som vi är nu, någonsin. Nu gäller det att se gemensamma intressen, framför antal vargar hit eller dit. Alla som vill ha mindre vargar än nu, räcker upp en hand. Framför allt så lider vi av ett medialt ointresse för allt som berör landsbygdens frågor. Kalla det för landsbygdskongressen eller vad som helst, men gör något, för Guds skull. Innan det här vansinnet blir ett normaltillstånd för gott.

8. Bra överklagan!

2013-02-27 17:55

Bra att samerna nu börjar använda Art och- habitatdirektivet på rätt sätt. Dvs för den egna saken - mot vargen. Katastrofalt att ingen annan kunnat se den möjligheten för länge sedan. Inte undra på att kramarna har ett sådant övertag.
Bra Jenny Wik Karlsson!!

7. ?????

2013-02-27 17:54

Har Samerna aldrig hört talas om § 28?

6. Rättsröta!

2013-02-27 17:54

Förvaltningsrätten säger sig behandla målen i den ordning de kommer in, dock finns det undantagsmål vilka jag listar nedan.
-Tvångsvård av missbrukare och unga.
-Psykiatrisk tvångsvård,
-Rättspsykiatrisk vård,
-Offentlig upphandling.
Jag måste ta till en hel del fantasi för att få in Junseletiken i något av dessa alternativ.
Har ordningen gällt detta fall? I så fall har man för lite att göra på denna myndighet, vilket jag finner mindre troligt. Det kanske finns andra regelverk och oskrivna lagar...

5. Man undrar

2013-02-27 17:54

vad det är för sorts känslokalla människor, som sitter i förvaltningsrätten, har de inga känslor för människor och djur.
Undrar om de sover gott på natten.

4. En fundering om NVV:s agerande

2013-02-27 17:54

Jag tror att dom vill att skyddsjakten inte ska kunna genomföras!
Varför tror jag det?
Jo, om man fattar ett beslut om skyddsjakt den 25/2, som man VET kommer att begäras överprövat, varför gäller då beslutet bara till 5/3?
Det här innebär att beslutet, med automatik, inte kommer att kunna genomföras!
Oavsett om man får ett positivt beslut under denna vecka, vilket verkar osannolikt, så är chansen att hinna skjuta vargen liten innan nästa överklagan till Kammarrätten kommer. Beslutet upphör 5/3…
Sedan måste man invänta en ny skyddsjaktsansökan och fatta nytt beslut som kan överprövas… osv.
Varför inte fatta ett beslut som gäller i tre månader, så att kvarnarna hinner mala?
Min slutsats är följande: Antingen saknar man kompetens på hur det förvaltningsrättsliga systemet fungerar eller så vill man i praktiken att skyddsjakten inte ska kunna genomföras, ett tredje alternativ är att man är lite korkad, men det har jag svårt att tro.
Agerandet från NVV är så oproffsig att det saknar motstycke! Motivet till agerandet hoppas jag att Lena Ek snabbt klämmer ur Maria Ågren!
Agerandet är oproffessionellt, och under tiden åderlåts samerna, skulden faller tungt på ansvariga på NVV.

3. Funkar det så?

2013-02-27 17:53

Kunde inte samebyn begära inhibering av inhiberingen... Eller är det bara kramarsidan som kan styra vargförvaltningen?

2. Opartisk Kammarrätt?

2013-02-27 12:29

Förmodligen lär Kammarrätten dra ut på ärendet tills 5 mars passerat.

Att agera skyndsamt på samebyns överklagande ligger inte i Kammarrättens intresse. Kammarrätten är förmodligen livrädd att fatta ett beslut som går SNF emot då de är en viktigare och mer högljudd aktör i media.

Kammarrätten vill inte få kritik av en sådan organisation utan kommer hellre att slira på beslutet med hänvisning till diverse paragrafer.

Skickligt agerat av SNF mot en splittrad "motståndare" som inte alls är lika skicklig på mediakommunikation, strategi och taktik i övrigt.

Där brister det för samer, jägare, landsortsbor och andra som vill begränsa skadorna av vargens aktiviteter.

Skall det bli någon ändring så att balansen mellan samer, landsort och jägare kontra SNF och liknande organisationer krävs helt andra resurser och en samordning och en strategi och taktik som är smartare än idag.

1. Dräktiga renvajor

2013-02-27 11:28

Hur kan någon acceptera denna vanvördiga slakt på dräktiga renvajor, som nu sker? Hur kan någon som kallar sig djurens vänner, vara så ondskefull?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons