• Pinewood

Samekritik mot att utreda jakträtt

AktuelltPublicerad: 2012-11-30 15:25

Svenska Samernas Riksförbund ifrågasätter den kommande utredningen av svensk jaktlagstiftning. Bland annat ska det utredas om man kan ta bort den dubbla jakträtten för älgjakt och hur man långsiktigt ska trygga fjälljakten.

Girja sameby har tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund, SSR, lämnat in en stämningsansökan mot den svenska staten, där de vill att en domstolprocess ska fastställa samebyarnas jakt- och fiskerätt. Därför ifrågasätter de nu varför samma sak ska utredas i den nya utredningen av den svenska jaktlagstiftningen.
– Vi ställer oss ganska frågande till att börja utreda något som föremål för en domstolsprocess, säger Jenny Wik-Karlsson, förbundsjurist hos SSR, till Sveriges Radio Sameradion.

”Orättvist med dubbla jakträtter”
Den dubbla jakträtten finns inom vissa delar av renskötselområdet och innebär att både samebyar och övriga jaktlag får jaga på samma områden. 
Lars-Jonas Johansson är partiledare i Landspartiet Svenska Samer. Han är positiv till att avskaffa den dubbla jakträtten, eftersom han anser att den är orättvis mot dem som nyttjar markerna, bland annat de samer som inte är med i samebyar.
– Det är statens skyldighet att utreda det här, för det är staten som har ställt till det här eländet som drabbar många enskilda samers rättighetsutövning, säger han Lars-Jonas Johansson till Sameradion.

Inte säkert att den avskaffas
Håkan Larsson, som ska hålla i utredningen, menar att det är för tidigt att säga något om hur det blir med den dubbla jakträtten.
– Vi vet ju inte om den ska avskaffas. Vi ska titta på vilka förutsättningar det finns för att finna en lösning. Det finns ju lite olika uppfattningar. Så det är det utredningen ska titta på, säger Håkan Larsson till Sameradion.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Varsågod Ce.

2013-05-25 19:09

Ce jag bifogar en länk så kan du själv läsa. http://www.natverketnorden.se/fakta/fakta_sameby.htm och en till http://www.folkbladet.nu/92228/jag-ar-lapp-men-jag-har-inga-renar .

4. Förstår inte..

2013-05-24 09:27

De samer som flyttat ut från samebyn är inte medlemmar i samebyn längre med de rättigheter samebyn har i jakt och fiske. De rättigheterna upphör i samband med utflyttningen. Så har jag uppfattat det.

Om jag som lantbrukare säljer min fastighet, avvecklar rörelsen och flyttar från fastigheten, så upphör även min jakt- och fiskerätt på likartat sätt. Jag har alltså ingen rätt till jakt och fiske på mina tidigare ägda marker. Är det egentligen någon skillnad om jag vore en renägare som flyttat ut och inte bedriver rennäring? Som lantbrukare kan jag ju heller inte åberopa mitt tidigare ägande för att få bedriva jakt och fiske.

Snälla, förklara för mig skillnaden!

3. Varför inte?

2012-12-03 14:31

Lite fakta om vad det skulle innebära om Sverige skrev på och ratificerade ILO 169. Allt handlar om rätten till land och vatten, eller ensamrätt om man så vill. Av alla Sveriges samer är 14,5% renskötare, det är dessa ca 2500 som skulle komma att äga 52% av hela Sveriges yta, och då menar jag äga gruvor, vattenkraft allt, det är därför de renskötande samerna vill att Sverige skriver på ILO 169. Det är därför om nu någon undrade varför Sverige inte har skrivit på.

2. Ett steg i processen.

2012-12-02 13:56

Svenska Samernas Riksförbund har Tillsammans med Girjas sameby stämt Svenska staten för att få ensamrätt till Jakt ock Fiske. Se http://www.sapmi.se/samer.pdf. Om denna stämning skulle gå igenom kommer övriga 50 samebyar att följa efter och stämma Svenska staten. Se alla Sveriges samebyar http://www.jordbruksverket.se/download/18.84f66510fa3ffaedf8000593/samebykarta.pdf . En Sameby styrs av Renägarna, den som äger flest renar har störst rösträtt vanligtvis en röst per 100 renar. För att vara medlem i en Sameby måste ma vara Same och äga renar. Allt handlar om rätten till Jakt och Fiske eller rättare sagt ensamrätt.. Om det blir så att SSR o Girjas skulle vinna hela vägen i rätten blir som jag nämnde att övriga samebyar följer efter. Nästa steg i processen blir att stämma Svenska staten till EG domstolen för att skriva på ILO 169.

1. Ensamrätt.

2012-12-01 12:17

Tvärt emot vad Girjas sameby påstår så handlar allt om pengar. I det närmaste alla älgar som semebyns medlemmar skjuter säljs. Här en intressant länk: http://www.expressen.se/nyheter/dokument/har-svenska-staten-forsnillat-samernas-ratt-till-jakt-och-fiske/.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons