• Allmogejakt

Samer i desperat utspel om rovdjuren

AktuelltPublicerad: 2013-04-07 19:09

De svenska samebyarna skriver ett desperat öppet brev om den svenska rovdjurspolitiken. Budskapet är att rovdjurspolitiken är på väg att orsaka en fullständig kollaps för rennäringen. Samtliga 51 svenska samebyar har skrivit under brevet, som publicerats i Svenska Dagbladet.

”Det totala politiska ointresset för samernas huvudnäring gör att rovdjurspolitiken i dag är helt överordnad de samiska intressena. Om ingenting drastiskt sker kommer rovdjurspolitiken också i fortsättningen att formuleras utan hänsyn till dess konsekvenser för rennäringen och det samiska folket. Rennäringen ligger i dag på gränsen till att inte kunna upprätthålla renstammen och ekonomin är körd i botten i de flesta renskötselföretag”, skriver samebyarnas representanter.


Avfärdar myter om ersättningar
Det får till följd att den samiska kulturen utarmas eftersom den bygger på renskötsel. Samebyarnas företrädare framhåller att det florerar många myter kring renägarnas rovdjursersättningar.

”I själva verket ligger statens ersättningar alltså inte ens i närheten av skadans faktiska nivå. Till detta kommer de avsevärda ökade driftskostnader som rovdjuren förorsakar i renskötseln och de mycket stora uteblivna intäkterna i förädlingsledet”, heter det i brevet.

Sametinget kan tolerera max fem procents skador av rovdjur. I dag dödar rovdjuren årligen cirka 25 procent av renarna.


Hälften ersätts
”Genom att riva livdjur och potentiella slaktdjur ödelägger rovdjuren varje år över hälften av renägarnas potentiella produktion av renkött. Det motsvarar ett produktionsbortfall på mer än 2000 ton av den svenska rennäringens produktionspotential på drygt 4000 ton, givet det tillåtna renantalet på 280 000 djur. Detta ersätts av staten med cirka 65 miljoner kronor, vilket utgör mindre än hälften av den direkta produktionsförlusten i rennäringen.”

Samebyarna kräver att den positiva särbehandlingen av rovdjur, på renskötselns bekostnad, måste upphöra.


Vill att Erlandsson sätter ned foten
”Det är dags för ministern med ansvar för rennäring och samiska frågor, Eskil Erlandsson, att sätta ned foten i denna fråga internt i regeringen och i sitt parti”, skriver samebyarnas företrädare.

Brevet är även undertecknat av Jörgen Jonsson, ordförande i Samernas riksförbund, Kurt Alanentalo, ordförande i Koncenssionssamebyarnas intresseförening, Mirja Lindberget, utredare Sametinget och Öje Danell, professor emetrius i renskötsel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. RE skogen

2013-04-13 12:01

JA du erik, jag vill gärna se skogskadorna renar åsamkat din skog, har du kontaktat berörda samebyar och LST för att dokumentera skadorna som uppstått? Har du fått skador på plantor? och kom nu för jösses namn inte och säger att renarna betat av dina plantor för renar äter inte tall och granskott, deras magar tål inte det. har du fått skador har du rätt till ersättning men då kan du inte komma månader el år efteråt skadan uppstått och hävda att renar gjort skadan. mitt tips är att kontakta samebyn som utnyttjar din mark för renbete så ska du se att ni kommer överens om en skada uppstår

26. Skogen

2013-04-12 08:36

Varg och lo sprider ren och älg från att gå och beta på samma ställen hela tiden.
Jag äger skog. Renarna och älgen orsakar stora skador på skog och mark för mig.
Samerna klagar på att ersättningen de får inte är nog. Jag får ingen ersättningen från staten eller från samerna när deras gosedjur förstöra ekonomiska värden för mig.

Eventuellt borde jag kanske kalhygga all min mark för att utrota de lavar som renarna alltid ska åt. Tar en jävla tid att driva upp ny skog men då är jag i alla fall kvitt otyget ren.
Är det vad ni vill ha samer? Ett kalhugget Sverige utan skog för att ni inte håller efter era djur?

25. # 13

2013-04-10 13:56

Tyckte som Du att det var konstigt att inte artikeln dykt upp i Sv D.
Har nu kollat det hela.
Det öppna brevet skrevs för ca ett år sedan! Det publicerades då också av Sv D.
Det som skrevs då är dock ännu mer aktuellt i dag! Flera samebyar ligger nära konkursens brant eller nedläggning. Detta p g a det stora rovdjurstrycket (framför allt från björn och lodjur) Får man in varg permanent i renskötselområdet kommer många samer att tvingas sluta med renskötseln.

Redaktionell kommentar:
Ibland ställer omvärldsbevakningstjänsten till spratt när sökroboten hittar nyheter på webben som inte är nypublicerade. En del tidningars webbupplagor kan dessutom ha inte alltför lätthittade rader när artikeln är publicerad. Nu låter vi artikeln om debattutspelet ligga kvar eftersom problematiken är minst lika aktuell nu.

24. Kjell Lennartsson

2013-04-10 08:59

Hej Lennart, Per här igen, vad menar du med att sluta upp för samerna? I vårt jaktlag gör ingen eftersök. När börjar ni? Tror du på allvar att Ek hjälper oss som vill ha bort vargen?

23. Till Luskas, mer mycket bra att veta

2013-04-09 13:23

Läs i annan länk på denna sida "Forskare ser rebjord gå under".
Läs också boken "Vargen är värst" om Samernas förhållande till rovdjur!

22. vars tog min kommentar vägen?

2013-04-09 10:38

Jag redogjorde för ett förädlingsföretag och slaktbolag och ett reinbeitesdistrikt kostnader i Norge vilket är samma kostnader som i Sverige. Slaktbolaget hade slaktat mellan 2700-3000 ren mindre än i fjol fördelat på 4 distrikt (samebyar) vilket utgjorde i slaktlön 192000 kr, köttvärdet ca 4,5mil kr och förädling ca bara i lön kring 1 miljon. Avelsvärde ca 30 miljoner. Så 4 distrikt gör en förlust på ca 30 miljoner kr och siffrorna i Sverige är det Samma så i ca 8 samebyar är rovdjursersättning uppe i ca 60 miljoner. Problemet är att vi är 52 samebyar i Sverige. Vem står för kostnaderNa? Jo renskötarna

21. Vi måste nu stå enade mot NVV tjänstemannastyre!

2013-04-09 08:20

Vi bönder och jägare måste sluta upp kring samernas svåra situation. Naturvårdsverkets tjänstemän har sakta men säkert tagit ifrån samerna sin näring och gjort dom till bidragstagare i stället för företagare. Dessa tjänstemän är nu även i färd med att bryta ner fårskötseln, jakten och fäbodriften på samma sätt. De stödjer sig på EUs art och habitatdirektiv men detta är rent nonsens. Vi har långt mer rovdjur än vi behöver för att uppfylla dessa krav. Detta handlar om är ett ansvarslöst tjänstemannastyre som indirekt styrs från Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen. När skall våra politiker se vad som håller på att ske?

20. För många.

2013-04-09 08:20

Kan det vara så att det finns för mycket ren! Läs http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4299868

19. Mer bra att veta.

2013-04-08 16:59

Läs om Renskötsel. http://www.sametinget.se/6916

18. #12

2013-04-08 13:08

Professor Öje Danell (professor emeritus på SLU i Umeå) gjorde för några år sedan en undersökning om rovdjurens predation av renar. I den uppskattade han rovdjurens predationen av ren till över 60 000 renar per år. Han reviderade denna siffra något år senare till över 65 000 renar. Detta p g a att antalet rovdjur fortsatt att växa
Lodjuren var de, som dräpte mest renar. Vargens predation var mycket liten jämfört med lodjurens och björnens predation. Detta naturligtvis för att vargen ännu inte etablerat sig på allvar i renskötselområdet. Men vargen är värst, som samerna säger, då den skingrar hjordarna.
Med varg i renskötselområdet är det godnatt med renskötseln. Och därmed går samekulturen i graven.
Om Du söker på SLU, Öje Danell eller Sametinget hittar Du säkert rapporten från Öje Danell.
Det är bra att Du väcker frågan. Samernas situation är mycket värre än man kan föreställa sig. Eftersom samerna vid höstslakten strävar efter att ha ca tre renkor per rentjur i vinterstam finns det många "livdjur" i vinterstammen och därför slår vinterpredationen väldigt hårt på reproduktionen. Med varje under vintern dödad renko blir det även en mindre ungren till slakten under hösten.

17. Samer och rovdjur

2013-04-08 11:53

Ja Du Eskil. detta kan ju vara ett sätt för Dig och De Dina att få vara kvar som politiskt parti i riksdagen. Som varande ett "landsbygdsparti" så kanske Ni ska börja gå landsbygdens ärenden. Vet inte varför jag jämt kommer att tänka på Amerikas indianer när det gäller våra samer. Vill Ni utrota dom?

16. Till LRF

2013-04-08 11:53

Nu är det verkligen hög tid att ni hjälper landsbygdens folk och dess näringar innan det är för sent!!! Ni är ju till för dess medlemmar men vi ser inte mycket av den hjälpen när det gäller rovdjursfrågan. Dessutom stöder jag verkligen er samer! Är upprörd över vad människor på landet får utstå pga rovdjurspolitiken. Det är också skamligt med allt djurplågeri som drabbar renar, får, hundar, och inte minst alla vilda djur som plågas och lemlästas till döds. Gör något åt denna orättfärdiga situation!!!

15. Samerna...

2013-04-08 10:27

...har stått ut med stora kalvförluster i många år. Mer än en tredjedel av de födda kalvarna har blivit mat åt järv,lo, björn,korp och örn. Varg i renskötselområdet blir den slutgiltiga dödsstöten för näringen. Ska det området hållas fritt måste även antalet vargar minskas i odlingsbältet där det börjar bli fullt och vargar härifrån kommer a dra sig norrut hela tiden. Antalet måste minskas kraftigt i HELA landet !

14. Bidrag?

2013-04-08 10:26

Kan inte rennäringen få EU;s arealsbidrag, djurenhetsbidrag, miljöbidrag osv. osv. precis som godsen,storjordbruken och djurfabrikerna söderut. Det behövs ju inte heller bevaras mer naturvärden där man bedriver renskötsel än där storjordbruk bedrivs. Norrland är ju inget naturreservat åt sydsvenskar och stockholmsfjollor.

13. var på svd?

2013-04-08 10:26

söker efter utspelet på svd´s websida, men kan inte hitta det. Kan någon ge en direktlänk?

12. 75000 djur!?

2013-04-08 10:26

Kan denna siffra verkligen stämma eller räknar man in djur som dött av annan orsak?
Skulle gärna vilja se lite länkar med tydlig fakta angående detta.

11. Nummer 7

2013-04-08 10:26

Du har en god poäng, men jag tyckar att vi alla ska gå ihop nu jägare, hundägare och boskapsägare, då blir det några röster.
Och samerna borde längre än det, EU och FN, som politiker sa prio 1 är att inte hamna i EU domstolen.

10. Rovdjur

2013-04-08 10:26

Politikerna är stendöva för alla fakta om utvecklingen när det gäller rovdjur. Om ingen lyssnar från ansvarigt håll kommer problemet att lösas på annat sätt.
Moraliskt är det bra att tillhöra Jägarnas Riksförbund för ett rent samvete i framtiden. De indragna 200000:- kronorna väger då lätt i straffavgift för att inte buga sig när piskan viner. SNF:s recept: "Mera varg" får stå för dom och deras syn på natur år 2013. Att inte LRF kräver mindre rovdjur och noll varg i det fria är också minst sagt förvånande. Hur skall matlandet förverkligas? Som medlemsland i FN borde vi ha en annan utveckling och skydda medborgarna.

9. Samstämmer!

2013-04-08 08:09

Mitt varma stöd till er alla samer!
Från mig i Värmland

8. LRF

2013-04-08 08:08

Borde inte LRF "stämma i bäcken" på detta? Deras medlemmar, tex fårfarmare lider ju kraftigt av rovdjuren också. Rent ekonomiskt, torde det inte vara speciellt komplicerat att påvisa kostnaden för dagens hantering, likt den samerna gjort.
När alla fakta och konsekvenser finns på bordet, kan beslut om framtida rovdjurspolitik fattas.

7. Ställa upp

2013-04-08 08:08

Visst men då ska inte samerna säga att de vargar de har ska flyttas söderut. Ställer de upp för oss?

6. Äntligen !

2013-04-07 23:16

Det var på tiden att samerna skrev detta öppna brev. Majoriteten av den svenska befolkningen (och tydligen även politikerna) har inte en blekaste aning om vilken allvarlig situation de renskötande samerna har försatts i p g a den svenska rovdjurspolitiken.

Dock är det anmärkningsvärt att inte samerna vidtagit denna åtgärd långt tidigare. Att det skulle gå så här har varit förutsebart under flera år.

Hoppas nu innerligt att SvD tar in denna debattartikel (Den fanns inte i SvD:s nätupplaga, när jag skrev dessa rader). Gör inte SvD det, så är det bara att konstatera att Sv D aktivt hjälper till med att förpassa samekulturen i graven

5. Hellre en varg än 51 samebyar

2013-04-07 23:16

Det är Naturvårdsverket, SRFs, SNFs och WWFs paroll.

4. FN

2013-04-07 23:16

Vänd er till FN och tala om hur det ser ut för er näring. Sätt nålsögat på SRF NSF m flera och kontrollera upp deras relation till potocnik. I det sammanhanget är denne miljökommissionär bara en reserv till en bollkalle. Det får banne mig vara nog med denna rovdjurshysteri, som förlamar och förstör för flera av landets näringar.Omförhandla bort rätten att dessa värnarorganisationer skall ha rätt att överklaga skyddsjakter. Använd paragraf 28 när tillfälle ges,Björnstammen är mer än 3 gg GYBS, vanvett!!

3. Ställ upp för samerna såställer du upp för dig själv

2013-04-07 23:15

Det är dax att vi jägare mangrant sluter upp bakom samerna och bidrar med kraftfulla protester.Stoppas inte detta politiska missgrepp så får vi en "etnisk kultur rensnig" motsvarande demoleringen av eskimoernas livskultur. Det lär inte stoppa med samerna utan näst i tur står alla som vill leva på skogens överflöd och mångfald.Jägarna kommer i närtid att få se förslag om förbud på att använda drivande och ställande hund vid jakt. Omklassificering och begränsningar av vapen e.t.c. Inga sakliga argument kommer att sätta stopp för detta.Politiska protester genom direkta mail till lokala- och rikspolitiker samt insändare i lokaltidningar påverkar mer än chabbel om GYBS med bevarandefolket. Juridisk påverkan på EU är även det av stor betydelse.

2. Bra att veta.

2013-04-07 23:14

Här kommer lite fakta läs http://www.labba.se/saami_info/_parasit2.html och en länk till http://www.sourze.se/Rensk%C3%B6tsel_som_n%C3%A4ring_en_ren_myt_10660581.asp.

1. Vilka hjälpmedel, används?

2013-04-07 23:14

Det är så att vi, övriga ska ställa oss bakom detta, eller lägga ner vårt engagemang...
En för alla, alla för en...
Men då bör det bli lika från båda hållen...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB