• Älgskadefondsföreningen

Samer i krismöte om flyttvargen

AktuelltPublicerad: 2011-09-17 13:35

Samerna i Idre och Ruvhtensijte samebyar kallar myndigheterna till krismöte om den finskryska vargtiken och hennes partner. På måndag träffas man i kommunhuset i Älvdalen för att diskutera samernas krav – att vargtiken och hanen hon rör sig tillsammans med avlägsnas från renskötselområdet.

Tjänstemän från Naturvårdsverket och länsstyrelsen kommer att delta. Man har även bjudit in Älvdalens kommun.
– Den finskryska vargen och hennes partner rör sig i våra åretruntmarker och har även börjat gå upp till Ruvhtensijtes vinterbetesmarker. Här har vi ett fast etablerat par, trots att det i rovdjurspropositionen klart står att Sverige inte ska ha fasta etableringar bland renarna, säger Benny Jonsson, rovdjursansvarig i Idre sameby.

Fruktar valpar 
Han fruktar att ärendet drar ut så på tiden, att det till och med hinner födas valpar i området. En skyddsjaktsansökan från samebyn har avslagits.
Bland samerna finns ett missnöje med hur länsstyrelsen i Dalarna hanterar ansökningar om skyddsjakt.
– Länsstyrelsen hänvisar till att ensamma vargar ska få röra sig i renskötselområdet, för att de ska ha chans att vandra vidare. Men här handlar det om vargar som uppehåller sig i renskötselområdet konstant. Det är antagligen en av de vargarna som den finskryska tiken nu tagit som partner. Hade vi fått skyddsjakt innan snön försvann hade hon kanske aldrig hittat något partner utan vandrat vidare, säger Benny Jonsson.

Vill ha svar 
Samernas önskan är att myndigheterna vid måndagens möte meddelar vilka åtgärder de tänker sätta in mot den finskryska flyttvargen och hanen hon lever med.
– Vi anser att det handlar om juridik och hur man ska tolka rovdjurspropositionen. Vi vill peka på att länsstyrelsen är återhållsamma med skyddsjakt på vargar i renskötselområdet, trots att det finns så in i helsicke med varg söder om renarna, säger Benny Jonsson.
Det är inte bara samerna som har problem med flyttvargen och hennes partner. De misstänks bland annat ligga bakom en attack mot får i Foskvallen i Idre. Tre tackor och sex lamm dödades 22 juli och nu beviljas fårägaren 14 700 kronor i ersättning av samhället

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Stockholmaren #24

2011-09-20 14:16

Menar du att varg inte tillhör den svenska faunan? Hur tänker du då?

Det finns många saker man kan uppfatta som läskiga och obehagliga i naturen. Men, skadedjur är djur som lever i och av vår närhet. Vargen är inte ett skadedjur eftersom den inte lever av utan trots vår närhet.

Du har en skev bild av naturen, i alla fall om man ska vara objektiv och vetenskapligt grundad. Det är helt ok att tycka som du och det skulle kunna förklaras av att du är religiös. För i bibeln kan man läsa att naturen är till för människan.

Religion är något personligt. Religioner ska inte användas för att skapa regler i ett modernt samhälle.

Menar du på allvar att vi plötsligt 2011 inte längre kan leva med varg. Vi människor har levt med varg i tusentals år långt innan den senaste istiden och vi i Sverige har aldrig varit så väl rustade att fortsätta göra det och vi har aldrig varit fler och fetare. På vilket sätt menar du att vargen hotar mänskligheten?

24. Rickard

2011-09-20 12:59

när ska du sluta sprida ditt dravel? Vargen i Sverige är inte en ekologisk fråga, det är politik. Ditt sätt att resonera saknar all förståelse för mänskligt liv. De ryska vargar som tillfälligtvis befinner sig i Sverige och sprider olycka och elände i den svenska naturen påverkar människor och andra arter oerhört negativt där de drar fram. Vi människor kan, genom att återigen ta bort vargen från den svenska faunan, skapa en miljö utan de problem och lidanden som nu skapas av vargen. Vad är det för fel med det? Vi dödar ju myggor som bits, råttor, kackerlackor etc. Vargen är också ett skadedjur som finns i hundratusental i världen. Finns ingen som helst anledning att inte bekämpa även dessa skadedjur i Sverige.
Dogmatiska vargromantiker som du som tycker att vargen och råttan är lika mycket värd som människan kan väl flytta ut till vildmarken bland vargar och råttor och ingå i det ekosystemet utan att pådyvla vanliga människor sin religion! Vargens dokumenterade negativa effekt på människors och djurs liv och väbefinnande kombinerat med att den inte medför några som helst positiva effekter för människor och andra djur, utom möjligen kungsörn, är huvudorsaken till att den kommer att förpassas bort från den svenska naturen igen.

23. Byråkratiskt trams

2011-09-20 12:59

Innan alla papper och beslut är klara hinner dom väl ändå käka upp en halv renhjord!
Låt samerna idka skyddsjakt utan byråkratiskt knussel så som alla andra borde kunna göra för att slippa rovdjur runt bosättningar och boskap/tamdjur.
Människan har ju sedan inlandsisen drog sig tillbaka skyddat sitt närområde från rovvilt. utrotning behöver väl kanske inte vara nödvändigt om man kan få freda sitt närområde och hålla varg/bytesstammen på hållbara nivåer i stället för att föda en inplanterad stam av halvtama vargar!

22. Stockholmaren

2011-09-20 08:24

När ska du sluta sprida din smörja? Ditt sätt att resonera saknar all ekologisk vetenskaplig grund. Du har antagligen tittat på TV eller läst bibeln och lärt dig om att arter finns för att de behövs och använder det som argument när du nappar efter skäl att utrota vargen. Det är ett felaktigt antagande. Arter existerar av ett enda skäl, de har livsförutsättningar.

Ingen art är mer eller mindre värd ur ett vetenskapligt perspektiv. Detta har en majoritet av världens nationer insett och handlar nu därefter. Det är huvudorsaken till att vargen kommer få fortsätta leva i växande stammar i Sverige och förhoppningsvis i andra länder.

21. Lasse i 20.

2011-09-19 19:53

Du är ironisk va? Jättebra tycker jag då, roligt att läsa. Du bidrar faktiskt till humorn på denna sida, tack.

20. #19

2011-09-19 17:03

Förstår ditt problem med att acceptera rovdjurens roll i ekosystemen och att Yellowstone inte passar, dvs om man bestämt sig för att vissa rovdjur inte "bidrar". Det borde inte vara svårt att förstå att det är en komplicerad kedja av samband som rått under miljontals år, dvs att de stora rovdjuren gynnar mindre djur och fåglar, håller efter bytesdjur, påverkar därför vegetationen som påverkar vattendrag som i sin tur påverkar fiskar och mindre djur, växter och mikroskopiska levande varelser. Du kan läsa längre ned att kungsörnen gynnats av vargen. Havsörn påverkar exv skarven som påverkar livet i vattnet men skarven gynnar växtligheten på sikt, mångfalden på markytan och kväve och fosforupptagning från haven, dvs främjar miljön. Tag av jakt och jägarglasögonen och se utvecklingen som den är sedan miljontals år tillbaka innan människan fanns och körde över naturen som en ångvält. En springande punkt är att jägarna inte kan ersätta rovdjuren vilket egentligen är självklart men som också visats i undersökningar.

19. lasse #12

2011-09-19 13:05

de sista åren har åttasiffriga belopp lagts för forskning på att kartlägga och finna de fördelar som vargen för med sig i ekosystemet i Sverige....och de kan fortfarande inte peka på en enda sak...och kom nu inte dravlande med hur det är i Yellowstone,enligt samma forskare är det en omöjlighet att detta skall ske i vårt land...tala om att andra upprepar samma felaktiga sak gång på gång när du gör det själv som ett mantra för att få det till en sanning,i alla fall för dig själv...

18. Kokillen

2011-09-19 08:02

Så människan är ett rovdjur och alltså del i ekosystemet, det var ju bra med en bekräftelse på detta från dig. Som du vet placerar man människor som dödar andra människor och skadar andras verksamhet bakom lås och bom så att de inte kan göra det framöver. Nu är det ju viss skillnad på människor och djur ändå, vilket kanske inte du tycker, men ändå. Dessa vargar som nämns i artikeln har ju dokumenterad track record och sannolikheten att de kommer att döda renar framöver är nära nog 100% om de inte dör innan dess. Bättre att ta dem av daga innan de ställer till mer skada. Eller vi kanske ska skapa ett vargfängelse dit vi skickar alla stygga vargar?

17. Stockholmaren

2011-09-19 07:44

Det värsta rovdjuret är väl människan??Och eftersom människor dödar människor och skadar varandras verksamhet,så enligt ditt sätt att se det hela så ska dom bort åxå då???

16. Nytt blod jättebra

2011-09-18 23:06

Nästan ingen riksdagsman förnekar varg plats i Sverige. En massa avtal och fördrag ger vargen utrymme. Rovdjursutredning har identifierat den höga inaveln som det viktigaste problemet. Det bästa sättet att minska inaveln är att låta invandrarna från öst etablera sig i Sverige, det är bättre än valpflytt! Det händer inte varje år att en invandrare kommit så långt i att etablera familj i Sverige. Hälsa detta som ett välkommet tillskott och önska denna varg och dess framtida familj ett gott liv.

15. Lasse

2011-09-18 21:40

Så du menar att det är en vedertagen sanning att det finns en "Skandinavisk varg" och att vargen är utrotningshotad? Det är ju mycket troligt....
Ta bort dessa odjur ur vår fina natur så att lidandet för folk och fä minskar och ekosystemen kan börja blomstra igen. Jag är en del av ekosystemet också och jag har visst rätt att ha en åsikt om vargarnas sätt att jaga. Eller menar du också att du själv och t.ex. andra miljöpartister inte har rätt att ha någon som helst synpunkt på hur jag och andra jagar? Eftersom vi också är en del av naturen. Eller menar du att människor inte är del av naturen, att vi på något sätt lever vid sidan av naturen och inte är del av ekosystemen?
Det naturliga är ju att vi människor, som en del i ekosystemet tar bort dessa vargar som skadar vår verksamhet. Vi är ju också en del av naturen. Om ekosystemen vore statiska skulle det väl springa omkring dinosaurier och mammutar här? Fatta att vargens tid är förbi i Sverige och att vargen för länge sedan tagits bort ur Sveriges ekosystem till godo för alla andra arter, inklusive människor och renar. Den konstgjorda varginplanteringen som nu sker i Sverige liknar mest Jurassic park. Bort med dem!

14. Ersättningen är en skandal!

2011-09-18 20:52

14700 kr för 9 djur blir 1633 kronor per djur. Den ersättningen är en skandal och ett rent hån mot fåruppfödarna. Dessutom får fårägarna ingen kompensation för all nedlagd tid: Eftersök av saknade djur, kontakt med veterinär, kontakt med myndigheter på plats, ändringar i stalljournaler, rapporter till fårhälsan och till eventuell avelsförening m.m. Enbart detta arbete borde rätteligen betalas med 14700 kr. Sedan kan vi börja tala om ersättning för dom förlorade fåren! En avelsbagge kan kosta 25.000kr och något av lammen kanske hade utvecklats till avelstacka eller bagge. Den förlorade framtida affärsmöjligheten borde ochså ha ersatts. Tyvärr är de enskilda fårägarna utlämnade till godtycke i en psykiskt svår situation genom att Fåravelsförbundet inte tar sitt ansvar. Den styrelsen tycks ha gått under jorden i vargfrågan!

13. Bra "Stockholmaren!"

2011-09-18 20:51

Ett bra och faktafyllt inlägg. (Fast du glömde de Nordamerikanska vargarna. Dom är ju också släkt sedan den tid då det gick att vandra över Berings Sund.) Svaret från "Cicki och Lasse" visar på deras svaga punkt: Dom hatar fakta! Så snart fakta kommer på bordet så blir vargen förlorare och vargkramarna drar sig tillbaka och börjar prata känslor och allmänt tyckande. Så ös på med mera fakta!! Jag ger gärna lite fakta direkt: Stängsel runt alla 15000 fårgårdarna kostar över fem miljarder kronor! T.o.m. kostnaderna för Länsstyrelsernas dribblande med vargar och flygfrakt hit och dit är bara felräkningspengar i sammanhanget!

12. Stockholmaren

2011-09-18 19:40

Du kör efter receptet att om man upprepar samma sak ett antal gånger blir det sanning. Jag håller mig till de etablerade och vedertagna sanningarna inte de som sprids av särintressen. Rovdjur har alla en plats i ekosystemen och sättet de jagar på har varken du eller någon annan moralisk rätt att ha någon som helst synpunkt på. Det är en del av naturen.

11. Cicki, förvirrad igen?

2011-09-18 16:48

Två vargar på en yta av halva Sverige? Nej, två varghybrider i Idre och Ruvhtensijte samebyar.
150.000 vargar i hela världen. Knappast någon risk för utrotning alltså! Det viktiga är väl inte vad politiker går med på eller inte, det viktiga är väl att människorna som drabbas av "vargarna" får en bra lösning på sina problem! Sen är det ju inte politikerna som bestämmer i denna fråga, det är tjänstemännen. Kan inte du åka dit med dina djur och låta dem bli vargmat så att samerna slipper offra sina renar. Eller tycker du att det är OK så länge det bara drabbar någon annan? Det är ju du som vill ha varg, då får väl du se till att de får mat också, och betala för den.

10. Lasse

2011-09-18 16:48

För det första så är de "vargar" du talar om inte skandinaviska, de är ryska eller avkommor till ryska "vargar". Den ryska spillra av "varg" som tillfälligtvis uppehåller sig i Sverige är förhoppningsvis utrotad snart eller flyttad tillbaka till Ryssland, där det finns utomordentligt mycket bättre förutsättningar för dem.
Ekosystemet i Sverige har inte behövt "vargar" på över hundra år, det har tvärtom klarat sig oerhört mycket bättre utan "varg". Varg eller hybrider av varg hör inte längre till något ekosystem i Sverige och har inte gjort på över hundra år. Att på konstlad väg försöka återinplantera "varg" skadar bara det över hundra år gamla ekosystemet som är etablerat i Sverige och som fungerat oerhört bra utan "varg". Märkligt dålig kunskap om detta från vissa håll...
Du, Lasse, är bara en romantisk flummare som tror att vargen på något sätt skulle vara viktig för ekosystemet i Sverige. Egentligen tror jag att du vet att den inte är det, men du är en dogmatisk miljöromantiker, och då måste man ju säga att det finns en "skandinavisk varg" som är "utrotningshotad" och behövs. Vilket kvalificerat skitsnack.
"Vargen" i Sverige skadar ju bara miljön, den plågar och lemlästar andra djur till döds, den gör fäbodbruk mer eller mindre omöjligt med följd att bl.a. mulbetade marker försvinner. Dessutom, vilket du uppenbarligen inte bryr dig det minsta om, människofientlig som du är, så påverkar det människors möjligheter att vara i naturen på ett mycket negativt sätt.
Men sitt du där och läs dina ekologiböcker och hoppas på att människorna försvinner och "naturen" tar över jorden...
Jag kommer att jobba stenhårt på att människorna i "vargbätet" ska få tillbaka möjligheterna att vistas i naturen och utöva sina aktiviteter där och att vargplågan inte sprids så att den drabbar ännu fler!
Till att börja med kan man ju ta hand om de två "vargarna" som nämns i denna artikel, varför inte skicka tillbaka dem till Ryssland? Då borde väl till och med du bli glad, eftersom de där kan få chansen att leva i riktig vildmark och träffa andra icke inavlade riktiga vargar och bli del i ett riktigt ekosystem.

9. Ovanligt.

2011-09-18 16:46

Synnerligen ovanligt att samerna inte redan har "tagit hand om" denna varg.Nu menar jag inte tjuvskytte eller något sådant, men det brukar vara "raka rör" och full fart med att lösa sådana problemen. Varför inte denna gång? Vargen är ju inte välkommen i renbetesland så bara skjut eländet. Eller skall denna varg få ytterlgare en 1:a klass flygbiljett söderut med fullständiga rättigheter och full betjäning av naturvårdsverket? Att den sedan "knatar tillbaka" igen är ju bara en rolig grej.Vilken väg den tar har Länsstyrelsen och naturvårdsverket som en rolig vadslagningstävling.Satsa på vägen via Norge. I vilket fall som helst är det säkra pengar att betala för oss skattebetalare...

8. Ansvar!

2011-09-18 16:45

Regeringen har beslutat att varg föryngringar ej får förekomma i dessa trakter! Nu har ett revir bildats! Nvv och lst skall ta sitt ansvar! Avliva dessa individer omgående! Att flytta dessa individer är kriminellt! Det finns inget föreslaget område där lokalbefolkningen är positivt inställda till en sådan åtgärd!

7. vad är problemet

2011-09-18 16:45

enl vad riksdagen har beslutat så SKA det inte få finnas vargrevir inom renbetesland.
men det är väl som vanligt när det handlar om varg, man ska bara använda sig av riksdagsbestlutet när det är till fördel för vargen.
cicki det är ju politikerna som har beslutat om detta så dom måste väl följa sina egna beslut eller??
2 vargar på en yta av halva sverige hur naiv får man vara, dessa argument som kommer direkt från SRF börjar att tappa i värde, dax att börja komma med nya argument nu.

6. Krismöte

2011-09-18 10:35

NÄR skall jakt organisationerna kalla till krismöte med jordbruksministern. Det måste sättas tryck från dessa nu annars är det inte någon mening med att vara meddlem längre i någon jaktorg.
Vi jägare känner oss fruktansvärt bakbundna och överkörda.

5. Ekosystem

2011-09-18 10:34

Har Guldfisken aldrig hört talas om ekosystem och ekologi. Märkligt dålig kunskap om detta i dessa spalter. En komplett natur behöver den skandinaviska utrotningshotade vargen och allt stöd den kan få. Det är miljötänkande till skillnad från särintresse!

4. Det räcker nu...

2011-09-18 10:33

bortsett från eländet med varg så anser jag inte att skattepengar ska gå till vargforskare, rovdjurshandläggare (sic!) och ersättningar etc. Ingen eller få vargar så kan pengarna gå dit de behövs - skola, äldreomsorg, sjukvård och 1000-tals nyttigare ting än vargrelaterat trams...

3. Samer ...

2011-09-18 10:33

Panik ...
Två vargar på en yta av halva Sverige!
Otroligt om politiker går med på detta.

2. Vi tar och väntar ett tag...

2011-09-17 23:01

Vad är det som det är så bråttom med?
"Vi" tar och förhalar det som vi brukar göra när det gäller allt som har med vargen att göra, så får vi hoppas att protesterna dör ut...
Eller nått sånt...
Känns det igen sen tidigare?
En mycket bra och effektiv taktik från myndighetshåll. Tillämpat ett otal gånger med stora framgångar.

1. miljöntänket

2011-09-17 18:00

Miljötankandet verkar vara som bortblåst när vargen debatteras,allt klimatsmart/ekologiskt kött som går till spillo.Vargen smaskar i sig detta till ingen nytta,hela rovdjurpolitiken är ett miljöbrott.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere