• Pinewood

Sant och falskt i vargdebatten

AktuelltPublicerad: 2012-10-23 15:44

I fredags lämnade Naturvårdsverket och miljöminister Lena Ek två helt skilda siffror på det antal vargar de anser att Sverige bör ha. Därefter bröt det ut en hätsk debatt, där olika vargförespråkare gick till våldsam attack mot Lena Ek. Men vad är egentligen bakgrunden till de olika siffrorna?

Sanningen är att båda siffrorna är tagna ur samma grundmaterial, som finns redovisat i Naturvårdsverkets ”Friskare vargstam kan begränsa antalet vargar” under ”Populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige”.


Åtta nya vargar på tio år
Enligt vargforskarna Olof Liberg och Håkan Sands beräkningar behövs det under en tioårsperiod komma in åtta genetiskt nya vargar till den svenska vargpopulationen för att kunna ha en vargstam på 180 vargar. Då skulle man uppfylla en ”genetisk MVP (miniminivå) och därmed gynnsam bevarandestatus”.

Från siffrorna i sista kolumnen ska 30 individer dras bort som tillhör den norska stammen. Väljs Naturvårdsverkets modell med sju nya vargar per decennium blir det 416 vargar minus 30 norska vargar, det vill säga 386 svenska vargar. Väljs istället Lena Eks modell med åtta nya vargar per decennium blir siffrorna 210 vargar minus 30 norska vargar, vilket ger 180 vargar i Sverige.

Enligt Naturvårdsverket är deras siffra ett golv för vargstammen. Uppåt har det alltså inte satts någon gräns.

Enligt Naturvårdsverket ska det göras en genetisk förstärkning av vargstammen under några år. Sedan ska vargstammen få klara sig själv utan mänsklig hjälp. Något tak har Naturvårdsverkets tjänstemän inte satt.

Även frågan om vad som kallats urvalsjakt, riktad mot de vargrevir där den största släktskapen finns, har väckt protester.

Att plocka bort de mest inavlade individerna för att ge nya vargar ett snabbare genetiskt genomslag i vargpopulationen ifrågasätts av många vargvänner.


Plocka bort inavlade vargar
– Vi får ett mycket snabbare genomslag av de genetisk nya vargar som kommer in om vi plockar bort de vargar som är närmast släkt med varandra. På lång sikt får vi samma effekt. Men det går mycket fortare om vi plockar bort de närbesläktade, kommenterar vargforskaren Olof Liberg.

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen ställer sig helt avvisande till Naturvårdsverkets siffror och Lena Eks val av räknemodellen med 180 vargar. Han anser att Lena Ek ”utrotar vargstammen” med sitt förslag om 180 vargar.

Att det finns 10 000-tals vargar på andra sidan Östersjön att fylla på med om de svenska vargarna mot alla förmodan skulle dö ut spelar ingen roll enligt Mikael Karlsson.


Vill ha minst 700 vargar
Han godkänner inte heller den modell, som både Naturvårdsverket och Lena Ek tagit sina siffror från. Mikael Karlsson hävdar att Sverige behöver minst 700 vargar. Något tak för stammen vill han inte se. Dessutom ska vargstammen även i hans modell få genetisk förstärkning på konstgjord väg.

Någon begränsning för var vargarna ska finnas vill han inte ha, utan de ska få finnas där de själva väljer att slå sig ner i landet.

Enligt Mikael Karlsson är vargen heller inget större problem för djurägarna. Det handlar främst om ökade ersättning för stängsling och ersättningsfrågor för slagna tamdjur.

Han tror heller inte att en ökad vargstam kommer att innebära att djurskyddslagen måste skrivas om då det blir svårt att låta nötboskap gå ute i den omfattning som lagen kräver, något som djurägare i vargbältet redan idag efterlyser.


”Svenskar vill ha varg”
Att vargen skulle försvåra för djurägare och annan näringsverksamhet i de vargtäta områden tror han inte på, utan menar att det är andra faktorer som påverkar näringsklimatet.

Mikael Karlsson hävdar också att svenska folket vill ha varg.

• Men är det inte så att det främst är människor i storstäderna som vill ha varg? I kommuner där man har erfarenhet är man inte lika positiv. Ju mer man vet om varg desto mer negativ är man?

– Nej så är det inte. Människor vill ha varg. Det är bara massmedia som lyfter fram negativa saker om vargen, svarar Mikael Karlsson.

• Men det framgår ju bland annat av rovdjursutredaren Lars Erik Liljelunds utredning?

– Nej, det gör det inte. Den har jag läst noga flera gånger, säger Mikael Karlsson.

Men så här står det i utredningen:

”I kommunerna Rättvik, Ljusdal, Ovanåker och Älvdalen vill 53-64 procent minska antalsmålet för varg. Det har i dessa kommuner visat sig att motståndet mot antalsmålen tilltar. Det finns således en stad-landdimension i attityderna till rovdjurens förekomst där människor i städer och större tätorter är mer positiva till rovdjursförekomst än människor på landsbygden.”

Längre ner i samma stycke står det att:

”Forskare på Grimsö forskningsstation vid Sveriges lantbruksuniversitet har visat att avstånd till ett vargrevir är en faktor som påverkar attityder till varg i lika hög grad som andra faktorer, t.ex. ålder, utbildning, kön, medlemskap i jägar- eller bevarandeorganisation, innehav av tamboskap osv. Ju större avståndet är mellan platsen där man bor och närmaste vargrevir, desto mer positiva är attityderna till bevarande av vargen.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

51. Sanningen om inavling

2012-10-30 16:36

Hej, har här i Finland följat svensk debatt om vargstammens inavelsgrad och hur hela stammen kommer att försvinna pga inavel, om inte det finns minst 1000 vargar härjande i de svenska skogarna.
Tänk, att hela finsk vitsvanshjortstammen baserar sig på 1 stk hane och 4 stk hundjur från år 1932 + 3-4 stk mer som blev levert till Finland år 1934 som man inte är säkert på hur många hanar klarade resan levande. Alltså hela stammen på ca. 30.000 stk idag baserar på max 3 stk hanar och det är ingen symptomer på inavel...Detta kan verifieras från Wikipedia.
Varför behövs så jävla många vargar då för att dom kan överleva ?

50. Mats i 49

2012-10-28 21:34

Mycket bra inlägg, där har du ytterliggare ett bevis på att betraktarhopen totalt missar helheten i sitt hysteriska rovdjursvansinne.
När alla "goda"krafter borde samverka i försvaret av den biologiska mångfalden, så springer SNF m.fl benen av sig för att vi ska ha så många vargar som möjligt, och dirrarna på SCA m.fl. fnissar glatt och beställer in en ny flaska skumpa :-)

49. Vargen har splittrat naturvännerna

2012-10-26 20:16

Mikael Karlsson har genom sitt urbana konfrontationsnaturskydd, försvagat de organiserade naturvännerna.
Det är inte konstigt att skogsbolagen är tysta. De sitter i styrelserummen och ler. För under tiden landsbygdsbefolkning, samer och naturvänner bråkar om vargen, hinner de ställa om de sista naturskogarna till produktionsskogar.
När en enad miljörörelse på 70-talet med stöd av samer, landsbygdsbefolkning och jägare lyckades förbjuda flygbesprutning log de inte.

48. Behöver vargen

2012-10-25 01:44

Mikael Karlsson?
http://michaelericson.wordpress.com/2012/10/24/behover-vargen-sverige-behover-sverige-vargen/

47. 180 är bättre än flera tusen

2012-10-24 17:16

Men inte om de ovetande skall vakna och slå näven i bordet. Att förhandla så alla blir nöjda är svårt när det är frågan om mer eller mindre lidande endast för den ena parten, och den sitter inte ens vid förhandlingsbordet. Inte slutar man borsta tänderna bara för att tandläkaren skall ha något att göra nästa år också? Och har man slutat borsta tänderna så kanske det är bättre med ett par rejäla borrningar så man börjar borsta igen, än att det är svaga kariesangrepp som ger något litet hål då och då.
Håller verkligen med om att SNF har blivit förstört, skäms lite att jag inte såg det förrän förra året. Kändes konstigt att gå ur efter så många år, men nödvändigt.

46. Kompromisslös

2012-10-24 16:02

Det tillhör god sed i Sverige att man förhandlar och kompromissar så att alla blir nöjda, men det har tydligen inte herr Karlsson tagit till sig. Många vill ha noll vargar en del vill ha flera tusen, max 180 borde kunna accepteras av de flesta, men icke av kramarna. Får den gråe föröka sig ohämmat blir skadorna väldigt kostsamma för samhället och det personliga lidandet stort.

45. tragiskt värre

2012-10-24 15:08

Att han skall få hålla på och husera så här, men jag är inte alls förvånad, för alla vi som undersökt projekt varg vet att lögnerna har haglat tätt mellan varandra, jag behöver ej nämna de tidigare inblandades namn, för den som vet historien vet också vad jag pratar om.

44. Omval

2012-10-24 13:10

Det är inte länge sedan Mikael Karlsson omvaldes som ordförande och detta är en stor framgång för alla utom för SNF som helt tappat styrförmågan i naturen. SNF står helt upp på devisen: "Mera varg."
Det påminneer i någon mån om förslaget att sätta in svenska marinen i öknen i Lybien. Resultatet talar för sig själv.

43. Fredde #32

2012-10-24 11:56

"100% i riksdagen är för varg", skriver du. Visst, men är inte det konstigt? Riksdagen ska väl spegla folkviljan, eller hur?
Är det då inte konstigt att det stora motståndet mot varg inte på något sätt avspeglar sig bland våra folkvalda i riksdagen. Att det ute i landet hela tiden ökande motståndet mot vargen inte på något sätt fått genomslag bland de 349 folkvalda ledamöterna, representerande hela landet, alltså även de av varg drabbade områdena. Detta faktum säger mera om riksdagens folkvalda än någonting annat. Folkets representanter representerar definitivt inte folket. För om de gjorde det skulle inte denna galenskap gå att genomföra.

42. Vargförespråkarna...

2012-10-24 10:03

...liknar mer och mer religiösa sekter.
På toppen står pastorn, Karlsson, och predikar samtidigt som han kollar på hur bankkontot växer.
Verkligheten har ingen plats i deras värld.
Jag tänker på pastor Hannes i Nilecity men han hade annat än pengar i sitt sikte...

41. Demagogen..

2012-10-24 10:02

..MK och hans korståg mot jakt, jägare, djurhållare, fäbodbruk och klövvilt har märkbart tappat fart, det märks tydligt på hans nuvarande argumentation och för den som lyssnade på inslaget på P1 häromdagen, där Torbjörn L från SJF effektivt fick igen truten på MK, så står det fullständigt klart att MK är en blivande föredetting i denna debatt om rovdjuren.
Jag skulle bli mycket förvånad om han sitter kvar som ordförande efter nästa val i föreningen, då han av många ses som en pinsam belastning..

40. Falskt

2012-10-24 10:02

Fel av Mikael Karlsson om det stämmer det som står i artikeln. Jag är inte jägare, snarare en 'naturmupp' med stort intresse för växter och djur. Jag ser vilka negativa konsekvenser varg medför pga av att landsbygdsbefolkningen inte kan ha betesdjur. Ängsmarker växer igen med följd att fågel-,insekter och blomster kommer att decimeras. Det är biotoper som redan idag minskar hastigt. Jag vill i framtiden kunna se kattfot, fjärilar flyga i öppna hagmarker. Om Mikael släppte sitt tunnelseende och hade mer förstånd skulle han inse konsekvenserna av varg och också ta till sig att väldigt många inte vill ha varg.

39. håller med .36

2012-10-24 08:02

Det är synd att Naturskyddsföreningen har tagit sådana extrema positioner på senare år. Känner många som gått ur. Tänk att bo på landet, driva ekologiskt jordbruk och INTE vilja va med i Naturskyddsföreningen? Rimmar detta?

38. Mikael

2012-10-24 08:01

Du och Liberg värnar vargen före människan. Tragiskt eller hur, synd att du och dina kära inte blir drabbade då kanske du skulle ha annan syn på det hela. Klövviltet har också ett existens berättigande ELLER. Alla vet att det mörkas med hur mkt varg vi har så gör man även med björnen

37. Utrotningshotade?

2012-10-24 07:29

Det är ju häftigt att för bara något år sedan så var vargen utrotningshotad i alla länder enligt alla rovdjursorganisationer, men idag så säger Mikael, citat:Att det finns 10 000-tals vargar på andra sidan Östersjön att fylla på med om de svenska vargarna mot alla förmodan skulle dö ut spelar ingen roll enligt Mikael Karlsson. slutcitat.

Det är väldigt egendomligt att de sprider lögner och åter lögner inom betongmurarna. Men det är tur att vi har vildsvin som bökar upp golfbanor tycker jag. för de som är intresserade av golf kan spela minigolf.


36. NSF

2012-10-24 07:29

Mikael Karlsson har fått mig att avsky naturskyddsföreningen. Tänk vad denna förening kunde vara min förening, jag som älskar naturen och är en del av den, vatten som land. Men denna ordförande är avskräckande och de vill ha honom som ordförande.

35. positivt

2012-10-24 07:28

äntligen erkänner Mikael Karlsson att det finns bekymmer med varg, ett stort framsteg för honom i debatten om varg.

34. Om!

2012-10-24 07:27

Vi bad Mikael Karlsson att halvera sin lön samtidigt som han skall betala för att få fortsätta ha sin tjänst inom snf. om någon inte anser att han sköter sig så skall han bestaffas i form av mindre ersättning. det är nog lätt att förstå hur SNF precis som SJF tappar medlemmar då de totalt tappat kontakten för medkänsla för de drabbade. De ser endast till sitt eget i tron av att vi glömmer att vi förlorat allt. Som jägare stävar vi efter att ha största möjliga antalet djur i skogen av egen intresse. Det SJF och SNF söker är det absoluta motsatsen i en tvistad värld där röster räknas mer än medlemmar.

33. ett citat från snf medlem..

2012-10-24 07:27

"genom att flytta gränsen mellan engagemang och extremism mot det senare gör ordföranden miljön en otjänst"

32. Bästa Dalarna

2012-10-24 07:27

Håller med, en utredning typ mkb borde göras. Men lägre än 180 tror jag aldrig går att få då 100% av riksdagen är för varg. Är det någon som ärligt trodde på färre vargar än 180?

Jag hoppas dock S och alliansen kan samarbeta i denna fråga. Då vi behöver en bred överenskommelse. Tyvärr är det nog viljan liten då båda inte vill låsa denna fråga mot Mp.

31. Mållös

2012-10-24 07:26

I mitt län känner jag personligen ingen som vill ha varg. Träffade idag en person som bor i vargrevir. Personen ville inte säga så mycket men personens min sa det mesta om hur vargen vargen "togs om hand". Personen vet min ståndpunkt, 0 VARG, men tiger som muren.
Var bor denne Mikael Karlsson, inte på landsbygden väl?
Jag blir så j...a arg!!

30. Naturskyddsförening???

2012-10-23 22:12

Borde inte Naturskyddsföreningen byta namn till Rovdjurs skyddsföreningen?
Verkar vara det enda som gäller just nu! Gick ur Denna förening när jag såg vart det barkade!
Människor vill ha varg? Jag bor i Ovanåker och ingen jag känner vill ha vargen kvar, många av dem är icke jägare.
I Alfta stryker en varg just nu runt Furan dagis, senast i morse var den ca 400m från skolgården?
Kanske Mikael Karlsson skulle vilja ha sina barn där?
Utrota denna farsot så fort som möjligt.

29. En heltäckande KONSEKVENS UTREDNING fattas.

2012-10-23 22:12

Än så länge så lyser en riktigt heltäckande KONSEKVENS UTREDNING med sin frånvaro, beträffande den svenska vargstammen.
Det är hög tid att en sådan gemomförs och det skall vara på ett seriöst sätt, en sådan konsekvens utredning skall genomföras.

28. Herregud...

2012-10-23 22:11

Vilken verklighetsfrämmande människa.
Att vara blind vargkramare är en mkt sjuk böjelse.
Frågan är vad som är starkast hos denna grupp, den blinda kärleken till vargen eller hatet mot landsbygden och dess befolkning?
Jag skulle påstå att minst 9 av 10 människor inom vargrevir är mycket skeptiska till varg... och vilka har mest kunskap om hur det är att leva med vargplågan?

27. Politisk olydnad

2012-10-23 22:11

Intressant att intresseorganisationer som SNF, samt myndigheter typ SNV tror sig besluta i vargfrågan. Jag är dum nog och tror att besluten skall tas av departementen, regering och riksdagen.

Vore jag i Lena Eks kläder, skulle jag tala om beslutsgången och tacka SNF och SNV för information och sen vänligen tydliggöra deras roll....

26. Statliga jaktkortet

2012-10-23 21:01

I avgiften för det statliga jakt kortet får naturskydsföreningen ca 9milj kronor i bidrag, det är jägarnas pengar! Jag vill inte bidra med pengar till en förening som vill oss på landsbygden och framförallt oss jägare så illa. naturskyddsföreningen måste vara sjuk de har fått storhetsvansinne av all publicitet. Varför ge bidrag?

25. Karlsson ???

2012-10-23 21:00

Jag som i mitt hela liv 65 år hitils trott att naturskyddsföreningen stod för det de verkligen ger sig ut för skydda naturen dvs en balans mellan olika individer där faktiskt människan ingår, men Mikael Karlsson är ytterligare en av dessa urbana individer vars kunskap sträcker sig typ tillbaka då han gick på dagis och lekte mulle i stadsparken
LÄS PÅ OCH KOM TILLBAKA ANNARS FÅR VÄL DIN MOR O FAR SKÄMMAS SKAMMEN

24. Ja

2012-10-23 21:00

hu jeda mig för MK. Med en sådan ordförande behöver SNF inga fiender. Tycker verkligen synd om er seriösa medlemmar vars talan detta praktexemplar säger sig föra.

23. Sanningen

2012-10-23 20:11

Varför finns det inte längre någon som vet att i alla tider har naturen sjävt bestämt vem som är den starkaste. I Norden har naturen utsett människan till den starkaste och därför ansåg man vargen utrotad i Sverige ända till mitten av 1970-talet då man ska ha funnit en ensam hane i Värmland som märkligt nog fick en valpkull. Om naturen fått sköta sig själv hade givetvis denna kull aldrig fötts. Därför kan man med ganska stor sannolikhet anta att hanen fick "hjälp" att valpa. Man kan också i samma andetag anta att någon måste ha gjort olagliga utplanteringar.
Något liknande har ju faktiskt hänt med den svenska vildsvinsstammen som ju grunden skall vara tysk. Troligen kommer problemen med vildsvinen att bli minst lika stora som vargproblemen fast på ett något annorlunda sätt. Tänk tanken: eftersök på en trafikskadad galt i vargrevir. Skicka ngn från Rovdjursföreningen att göra eftersöket, dom har ju åtminstone vargen på sin sida.

22. Mikael Karlsson

2012-10-23 19:56

Det finns ju bara ett att säga om denna Karlsson,vilken tragisk person.

21. ja om inte...

2012-10-23 19:56

svenska folket begriper vad för människa M K är ,ja då är vi utom all räddning.
Funderar då på om man ska fly till Finland eller Norge.......

20. Fy Karlsson!!

2012-10-23 19:56

Nu kom detta som jag hoppades slippa. Jag har varit medlem i SNF i många år Men nu får det vara nog! Du har ju helt tappat fotfästet och är ej en trovärdig representant för oss andra.

19. Kommuner

2012-10-23 19:55

Tänk om fler kommuner kunde kontakta sin länshövding och säga vad de anser i vargfrågan. Dels skulle dessa skrivelser diearieföras så alla kan ta del av dem och även om landshövdingen inte vill uppfylla kraven så är det ju svårt att bortse ifrån dem då det lagras som offentliga brev. Än svårare blir det ju för Mikael Karlsson att dra massa lögner om det finns officiella uttalande från kommuner.

18. Karlsson är expert.

2012-10-23 19:55

Karlsson är expert på alla skogens djur. Det är därför han fått platsen som ordförande i SNF. Han själv begriper och förstår mera än både Liberg och Sand tillsammans trots att de forskat om varg i 20-25 år. Att han begriper mera än Naturvårdsverket och Lena Ek det förstår väl alla. Han kommer till tals i massmedia också med sina makalösa teorier.
Det är nog dags att ge honom sparken nu innan SNF är en förening utan medlemmar.

17. 30 norska vargar

2012-10-23 19:54

Varför blanda in norska vargar, ett revir på 6 vargar sågs på en viltkamera i Trysil, detta revir var det ingen som hade kännedom om sade vargforskaren Vabakken, trodde om de kom från Värmland, vilket revir är detta. 0 koll både i Sverige och Norge.

16. JAG VILL INTE HA VARG

2012-10-23 19:53

bor mitt i vargreviret och vill inte ha varg, jag vill kunna gå i naturen utan att vara rädd, som det är nu har vi fått ett mycket sämre liv. OCH JAG ÄR INGEN JÄGARE.

15. Mikael Karlsson

2012-10-23 19:53

Lever i fablernas värd.Han berörs inte själv av varg han är ju stadsbo!Och vad vargen ställer till med verkar han inte fatta.Han har väl mindervärdskomplex för sina mer kända familjemedlemar?Något fel är det iallafall!

14. Förtäckt jakthat

2012-10-23 19:53

Karl´n är ju helt förlorad i sitt hat mot jakt och jägare. Han hittar på helt egna antal vargar som skall vara förankrat i sin organisation. Vem har gett honom mandat att föra fram dessa radikala åsikter. Detta skulle medföra på snar sikt en död landsbygd. Det är dags för medlemmarna att reagera på hur han försöker skaffa sig en egen teater. vilken ordförande i vad det än må vara kör ett eget personligt race utan förankring. Jag uppmanar j&j att lyfta frågan om hur han för sig o media och om de står bakom sådana här radikala utspel.
Det har funnits andra radikala ledare som flippat ur totalt som ledit till katastrofala följder.
Min åsikt om MK är att han trivs i rampljuset och hoppas bli upptäckt för större uppdrag men att han redan bränt sina broar och insett detta och nu försöker han i ett sista desperat försök att komma i rampljuset

13. Mikael karlsson

2012-10-23 19:52

man kan ju fundera på om du Mikael karlsson om du inte är med i verkligheten.

12. Mikael Karlsson

2012-10-23 19:52

…kan vi glömma. Han är en gaphals och en belastning för Svenska Naturskyddsföreningen. Han saknar också vetenskapligt underlag för sina påståenden, usch.

Men den som vill veta mer om fakta i målet, om genetik och bakgrunden till detta beslut ska absolut läsa här: http://vargdag.wordpress.com/2012/10/23/omarbetning-av-brev-om-varg-till-naturvardverket/

11. JÖSSES!

2012-10-23 19:51

Hur kan en sådan här person få så stort utrymme i den här debatten?
Han är väl inte drabbad av varg?
Han känner garanterat ingen som är det heller.
Han kan inte på nå vis försöka sätta sig in i hur stort problem vargen är för många människor.
Att det finns människor som vill ha varg, det har jag förstått även om jag INTE är en av dom, men lyssna isf på någon annan i det blocket, för den här killen har ju helt vansinniga siffror framför ögonen!

10. Betraktarna...

2012-10-23 19:22

...nöjer sig aldrig med ett tak. Av den anledningen att dom är just betraktare. Mikael Karlsson drabbas ju inte av varg. Men att då sitta och överklaga alla beslut, önska att hela djurhållningen mer eller mindre ska utplånas och håna dom som drabbas visar på total brist på ampati. Hur i hela världen kan en förening hålla sig med en sån ordförande? Efter att ha läst E Höglunds artikel i Aftonbladet så förvånas jag inte över nåt snart. Blir hon inte anmäld för förtal efter den, ja då måste det vara fritt fram att skriva precis vad som helst

9. Var rädd om Mikael!

2012-10-23 19:22

Vi jägare och landsbygdsbor skall vara glada att SNF Mikael till ordförande! Oftast när han uttalar sej i media så inser allt fler tänkande människor att den mannen, (och därmed organisationen), INTE är speciellt trovärdig.

8. Mikael karlsson

2012-10-23 17:32

är en skam för SNF. Han måste omedelbart bort ur organisationen. Han saknar helt verklighetsförankring och saknar helt grundläggande kunskaper om de stora rovdjurens påverkan.

7. ja du mikael

2012-10-23 17:32

är det inte dags sätta sig ner å rannsaka dig . det verkar som du inte vet vad du säger. verkar lite desperat detta. men sanningen närmar sig ska du se. sakta men säkert kommer människorna att förstå detta vansinne. ha en fortsätt bra dag.

6. Det måste vara våldsam kritik mot Karlsson

2012-10-23 17:32

Inom Naturskyddsföreningen. Och medlemstappet lär väl nå nya höjder om inte Karlsson tvingas avgå. Naturen består ju av annat än vargar och jag tror det är ett fåtal NSF-medlemmar som vill offra älg, rådjur, får, kor och hästar som håller landskapet öppet bara för att Sverige på konstlad väg ska odla varg utanför sitt naturliga utbredningsområde.

5. Denne M. Karlsson.

2012-10-23 17:31

Far med osanningar om vargens popularitet, är inte detta unikt så säg och så länge han får komma till tals ofentligt så ivrigt förblir vargen detta hatobjekt eftersom han tror att genom att ideligen anmäla till EU när han känner sig emotsagd brinner det till, ta i stället och sätt dig ner och lyssna på fakta utan att förvanska sanningen inför svenska folket, det skulle du behöva för att få lite verklighetsförankring.

4. jägarnas fällavgifter ?

2012-10-23 17:31

som går till ?
En fårbonde i Hedemora har tilldelats 1 200 kronor för ett vargdödat lamm efter beslut från Länsstyrelsen i Dalarna.
Den 24 september i år blev ett lamm vargdödat i Sjulsbo, söder om Hedemora. Den efterföljande besiktningen visade på att det var just varg som legat bakom angreppet varför länsstyrelsen beviljat ersättning ur viltskadefonden.

3. Dagens jesuiter

2012-10-23 16:19

"Ändamålet helgar medlen" var jesuiternas rättesnöre. Mikael Karlson-gruppen har som sitt ändamål att befolka Sverige med varg. Därför förnekar man allt som är negativt i kopplingen varg-människa. Forskare vars slutsatser inte behagar honom fördömer han. Djurhållare som inte orkar längre under rovdjurstrycket bagatelliserar han och säger att det är deras fel. Mikael Karlsson offrar med glädje fäbodkulturen med dess mångfald i utbyte mot några extra vargar. Liksom samernas renhållning. Han föredrar att Amazonas djungel huggs ned för att förse oss med den mat vi skulle kunna ha framställt själv. Allt för ett av världens vanligaste stora rovdjur som i sekler har hemsökt människor. Den betraktades av våra förfäder som en naturens hemsökelse.

2. mikael karlsson

2012-10-23 16:18

Denne miljökarriärist måste väl vara en belastning för den egna organisationen nu..? Missade han elementa i grundskolan?

1. Har

2012-10-23 16:18

Herr Karlsson fått fnatt, han tror tydligen att den gråe är en helt harmlös varelse som inte påverkar miljön det minsta. Karlsson spelar i samma lag som den miljöförstörande gruvlobbyn, inga betande djur, inga hävdade ängar, bara snårig ödemark, det blir facit när folk flyttar, det passar exploatörerna perfekt. Betalar exploatörerna Karlssons vargpropaganda ?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere