• Pinewood

Satsa på utrotning av dvärgbandmasken

AktuelltPublicerad: 2011-06-18 14:25

Jägarnas Riksförbund accepterar inte beskedet att utrotning av dvärgbandmasken anses ”för dyr”.
– Att kostanden på 174 miljoner kronor skulle vara för hög är högst anmärkningsvärd då man redovisar att enbart statens kostnad för vargen årligen uppgår till cirka 200 miljoner kronor, säger förbundsordförande Solveig Larsson.

JRF menar att en spridning av dvärgbandmasken i hela landet hotar svenska traditioner. Förbundet pekar också att samhället kommer att få reella kostnader för den behandling som insjuknade människor behöver.
– Att man sedan väljer att riskera att ett antal personer årligen kommer drabbas av parasiten med livslång behandling som följd är inte acceptabelt. Det går inte att värdera det i pengar och till den dessutom relativt låga kostanden att försöka stoppa problemet i dess linda, säger Solveig Larsson.

Ersättning till jägare
”Jägarnas Riksförbund upprepar sig tidigare uppmaning till myndigheterna att införa ersättning till jägare som avlivar räv och kräver att alla andra djur som kan vara värddjur för dvärgbandmasken ska avlivas året runt med ersättning från staten. Enligt rapport från Jordbruksverket konstaterar man bland annat mårdhunden och vargen som spridare av parasiten”, skriver Jägarnas Riksförbund i ett pressmeddelande från årsstämman som pågår i Åre under helgen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Loppet är förlorat

2011-06-25 00:21

Facit kommer om 10-20 år. Vid kommunikation med "experter" framkommer att man anser att smittan nu finns i Sverige. Och den är troligen inte begränsat till de områden där smittade rävar hittats. Det framgår också klart att några åtgärder för att minimera stammarna av huvudvärdar finns inte med i några planer.
Det är bara att beklaga alla som älskar att utnyttja vår natur. För personer under 60 är varje utevistelse en form av rysk roulette. (Vi som är över 60 hinner nog drabbas a andra sjukdomar.)

12. #11, myndigheterna har samma studieteknik som fan när han läser bibeln.

2011-06-21 00:19

Svenska myndigheter har inte förstått att deras ansvar är att skydda allmänheten, myndigheterna skall vara självständiga och hålla sig till sanningen, dvs. vad som är vetenskapligt accepterat som sanning.
Vad har nu hänt före och efter fynden av rävens dvärgbandmask?

Före fynden hette det från Jordbruksverket i skriften ”Värt att veta om dvärgbandmask” om två olika sätt för människor att bli smittade:
1) Man får in ägg i munnen via livsmedel eller via sina händer. Då smittade djur släpper sin avföring i naturen kan äggen i avföringen hamna på bär och svamp. Människan kan smittas av att hantera eller äta dessa bär. Människan kan sannolikt också smittas genom att få maskägg på händerna efter att ha klappat en smittad hund/katt, och sedan få in äggen i munnen i samband med att hon äter mat. Äggen är små och lätta och kan fastna i djurets päls då det släpper avföring. De kan sedan föras runt i pälsen bort från anus, och människan uppfattar inte någon risk med att klappa det till synes friska djuret.
2) Man andas in ägg, som förs runt med luften exempelvis då man städar i ett rum där det finns ägg spridda i omgivningen.

Detta stämmer väl med vad som står i utländska och svenska vetenskapliga artiklar i ämnet.

Efter maskfynden gäller annat: På sin nuvarande hemsida påstår Livsmedelverket att, ”Livsmedelsverket har gått igenom den kunskap som finns när det gäller dvärgbandmask och livsmedel”.
Det är inte utan att jag blir imponerad, verket har kollat av all kunskap som finns! Ännu märkligare är det att då kommer verket fram till att ”Slutsatsen är att det inte behövs några nya specifika råd på grund av att dvärgbandmask hittats i Sverige. Risken att smittas av dvärgbandmask genom bär och svamp är obetydlig.” Strider fullständigt mot vad WHO rekommenderar. Jordbruksverket svarar på frågan om hur hundar och katter smittas, att ”De smittas genom att äta infekterade sorkar eller andra gnagare.”
Men hur man än letar i de numera samstämmiga myndigheternas skrifter så kan man inte hitta något om HUR BLIR SORKAR OCH ANDRA GNAGARE SMITTADE?

Sorkar och gnagare är liksom människor mellanvärdar och skall man tro en helt enig vetenskaplig litteratur så smittas mellanvärdarna genom att få i sig osynliga maskägg genom att äta sin normala föda, dvs. gräs, blad, örter, bär, frukter, svampar, etc. Att detta inte skulle gälla människor är en helt ny vetenskaplig tes, vilken jag inte sett vare sig rapporter eller försök som stöder. Min hypotes är att Livsmedelsverket ljuger. Inte finner jag stöd i vetenskapliga artiklar till varför myndigheterna utelämnar varg, av vad jag har läst så finns det en vetenskaplig tveksamhet om mårdhundens kapacitet som smittspridare, men absolut inte vad gäller varg, snarare tvärtom, eftersom den har betydligt fler maskar i tarmen än till exempel räv och vandrar långt och snabbt. Ja, förlåt, i en frågespalt medger Jordbruksverket att även varg kan sprida dvärgbandmask, men vargen uppges knappt äta sork, varför vargen antas inte sprida några maskägg. Av någon anledning glömmer (?) våra myndigheter även att nämna att det INTE är rödräv som är egentlig huvudvärd för rävens dvärgbandmask, utan att det är fjällräv (polarräv).

Jag ställer återigen samma fråga som Kenneth Erikson: Varför ljuger myndigheterna?
Svar: Därför att de vet att upprepar de lögnen tillräckligt många gånger så tror folk att lögnen är sanning. Myndigheterna kan dessutom slänga iväg ofattbara mängder av skattemedel på propaganda. Nu gäller nämligen krishantering: Se till så att allmänheten inte förknippar varg med dvärgbandmask! Använd vilka metoder som helst!

11. Hårda små nötskal att knäcka.

2011-06-20 13:53

På livsmedelsverkets informationssida står att läsa, "det finns inga STUDIER för att säga om det finns ett samband mellan att äta bär, svamp och grönsaker och att bli sjuk, angående dvärgbandmask!" NU FÅR DOM VÄL TA OCH GE SIG! man blir upprörd. Skall folk läsa mellan raderna. Är det deras nya tillvägagångssätt att slingra sig ifrån ansvar? Forskning finns att tillgå ifrån andra länder och deras områden där det hyses varg, om det är som så att livsmedelsverket inte ORKAR eller TÖRS framhäva ett samband.

10. Tyvärr så

2011-06-19 13:27

har det gått prestige i denna fråga, så därför skall landsbygden offras.

9. Någon som är förvånad?

2011-06-19 00:11

När människor slog larm om vargen och dvärgbandmasken, bemötte myndigheterna och bevarandesidan det närmast med hånleenden: Nä, vargen sprider ju knappt den här farsoten, var beskedet.
När det sedan inte gick att ljuga längre, när det stod uppenbart att långvandrande hunddjur är perfekta mellanvärdar, och myndigheterna till och medger att vargen sprider smittan, då meddelar myndighetssverige plötsligt att vargen kan sprida masken.
Ungefär i samma veva, när det är panik i planerna för inflyttningar av varg, hjälp för finskryska vargar att vandra in, och så vidare, dyker plötsligt det första fallet av rävens dvärgbandmask upp i Sverige.
Då anser myndigheterna att 174 miljoner kronor är för mycket för att satsa på utrotning.
Alldeles uppbart finns det starka intressen för att dvärgbandmasken ska finnas i Sverige - annars kan ju vargarna få skulden.
Det är därför människor som Kokillen förringar riskerna. För en grupp på bevarande sidan finns nämligen bara ett mål - att vargen ska finnas, helst så mycket som möligt och gärna överallt. Övrigt skiter dom i, rent ut sagt.
Själv brukar jag normalt luta mig på vetenskapliga fakta. Det här ärendet stinker för mycket för att inte konspirationsteorierna ska börja smyga sig på.
174 miljoner kronor är en piss i Vättern jämfört med vad vargarna kommer kosta i skador och minskad livskvalitet i all evinnerlig framtid.
Härligt att JRF inte spelar med i den här uppsättningen av Kejsarens nya kläder.

8. 174 milj ?

2011-06-18 23:42

Vänligen läs utredningen från sjv och sosst. kostnaden är endast ca. 35 milj/område där parasiten finns.
Detta under flera års tid. En ringa kostad jämfört med de kostnader Sverige får med en större spridning av denna parasit. Endast minskad attraktion för turism bör vara 100tals miljoner/år.
Regering/rikstad skall fatta beslut/handlingsplan på grundval av denna rapport. Bollen ligger där nu. Om ej possitivt beslut får vi väl göra som i egypten, libanon mfl länder.

7. från 2005 rapport från naturvårdsprojekt

2011-06-18 22:51

http://www.xfabodar.se/PDF/rovdjursrapport.pdf
(bara bland växter finns 50 arter som är beroende av betad skog)
Utrotningshotade lantraser bevarade i sin ursprungliga miljö
Betet på fäbodar och i skogsmarken runt dessa har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det finns uppgifter som redovisar att åtminstone 50 växtarter är intimt bundna till beteshävdad skog. Flera sällsynta och direkt utrotningshotade insekter är beroende av det fria fäbodbetet. Många gamla husdjursraser bär på unika anlag som anpassats till miljön på fäbodbete. Dessa anlag är beroende av att bevaras i sin
ursprungliga miljö och kan i framtiden visa sig vara värdefullare än de hos moderna raser av tamdjur. De i dag utrotningshotade gamla lantraserna fjällko och rödkulla finns på tolv av länets fäbodar och ska enligt de nationella miljömålen säkras en långsiktig överlevnad. Av dessa tolv besättningar går djuren på fritt bete på sju fäbodar som ligger i norra och östra Hälsingland.

6. -Hej Lotta!

2011-06-18 22:10

Det gäller att sprida budskapet.Att få rasklubbar,hundklubbar och enskilda hundägare att reagera kraftigt med namninsamlingar och skrivelser till SKK och få Svenska kennelklubben att agera med starkt stöd från hundägarna.SKK är en stark part och samarbetar nu med viktiga organisationer i Nationella viltolycksrådet. Hundägarna är en stor väljargrupp som politikerna borde vara måna om.Skriv,vädja och förklara för rovdjursvännerna att släppa på prestigen i vargfrågan.Kom ihåg att pennan besegrar alltid svärdet till slut.Först måste denna fråga lösas annars blir vargen värsta syndabocken och rovdjurshatet kommer att ta ofantligt större proportioner än idag.Tro mej.Dvärgbandmasken är inte bara ett glesbygdsproblem då smittotrycket på hund kan bli mycket stort i hundtäta rastningsområden vid tätorterna.Lotta och Ni andra som är kampvilliga,försök att påverka media,lokala politiker och organisationer som LRF och Same organisationer samt skogsnäringen,skogsbolagen.Vem vågar/vill jaga älg och rådjur,hjort och vildsvin med hund, vid stor spridning.Skiftar man jakten mot rovdjursstyrd klövdjurs balans,som en del dåligt insatta säkert önskar, så kommer skogsnäringen/skogsägarna.Främst i norr,att få betesskador för enormt större belopp än 174 miljoner kronor.Rennäringen,stora förluster och många miljoner back.Även bönderna i söder kommer att få stora kostnader,främst ökade markskador från vildsvinen.I våra stora marker i norr måste vi använda löshund för att jaga älg.Något annat alternativ finns inte.Hur mycket pengar förlorar turismen sommartid vid värsta scenariot?Turistnäringen borde också blanda sig i debatten och visa lite muskler.Lycka till Lotta!

5. håller med Brun O Björn

2011-06-18 20:43

hur kan jag på bästa sätt hjälpa till i arbetet MOT dvärgbandmasken. Det parti i Regeringen som tar bekämpandet av dvärgbandmasken på allvar kommer att vinna i popularitet. Det är inte ekonomiskt försvarbart att inte agera SNABBT!! Men jag tror att vi medborgare MÅSTE POÄNGTERA hur VIKTIGT detta är för oss för de som inte lever i detta kan omöjligt gissa hur det ser ut i realiteten, därför måste vi också ta vårt ansvar och informera. Någon som har någon ide om vem som kan hjälpa oss att påverka. (Carlgren och Erlandsson har redan hört detta tror jag, vi behöver någon annan.) Enade vi stå!!

4. Det sitter i en bra handlingsplan och inte i amm!

2011-06-18 20:42

Trean.-Nej, nog kan jag bekosta ammunitionen själv och mer ändå. Bara vi snabbt får stopp på detta hot.Annars får vi en svår situation i landet för alla hundägare,jägare och friluftsfolk,bärodlare o hobby bärplockare,jordbrukare samt hos rid och travfolket.Minns hur snabbt rävskabben spreds.Nu finns utom räven även varg,mårdhund och mest farligt, en större transport än förr av hundar runt land och riken.Tar eu dessutom bort avmasknings kravet vid årskiftet är vi alla riktigt illa ute oavsett hur vi brukar naturen och tycker i jakt och rovdjursfrågor.Agera i tid dvs,NU DIREKT!!!

3. vid andra liknande oroshärdar

2011-06-18 19:15

går samhället in och bekostar vaccin etc...jag antar att staten står för ammunitionen om vi ska reducera både räv varg och mårdhund då...

2. Alliansen,ni måste stoppa spridningen!

2011-06-18 15:42

Tack för ett riktigt bra initiativ från förbundet.Nu måste det jobbas hårt innan det är försent.Om jag som enskild medlem kan göra något i denna jätte viktiga fråga så är jag redo 24 timmar om dygnet! Alliansen,dessa miljoner är smulor i statsekonomin mot vad det kommer att kosta i faktiska kostnader och goodwill att få spridning i landet.Maud visa på lite glesbygdskänsla och C anda nu i slutet av din partiledare tid.Ge allt för skapande av ekonomiska möjligheter att stoppa dvärgbandmasken från att nå vidare spridning.Med dagens opinions siffror, tror jag att det måste till ett äkta och stort C engagemang i denna viktiga fråga i Alliansens agenda.

1. som sagt som var

2011-06-18 14:40

ser jag en mårdhund får den fri lejd..vsvm vi som värnar mårdhunden

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB