• Älgskadefondsföreningen

SD: ”Förläng vargjakten”

AktuelltPublicerad: 2015-12-18 11:10

Sverigedemokraterna vill förlänga jakttiden för licensjakt på varg för att förhindra att jakttiden riskerar att ha gått ut när eventuella överklaganden dragits i domstol.

– I och med Högsta förvaltningsdomstolens dom om att beslut om licensjakt på varg skall kunna överklagas till domstol, måste diskussionen nu leda till lösningar för att undvika samma scenario som när miljöorganisationer rutinmässigt, under samma beslutsgång, stoppade och förhalade jakten både 2012, 2013, 2014, säger Runar Filper, Sverigedemokraternas jakt- och viltpolitiske talesman, i ett pressmeddelande.

En ohållbar situation

Situationen är redan ohållbar i stora delar av det mellersta förvaltningsområdet och koncentrationen är explosionsartad både vad gäller antal och folks uppgivenhet i framför allt Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län i nämnd ordning.
– För att undvika att vargjakten ställs in, för att domstolsbeslut kommer efter att jakttiden gått ut, vill Sverigedemokraterna att jakttiden skall kunna förlängas fram till att domstolsutslag kommer och snarast därefter kunna verkställa jakten. Eftersom vargjakten är beroende av spårsnö och om domstolsutslag dröjer tills vintern är till ända, skall den kunna flyttas fram till kommande vinters första snödagar i november/december under samma år, säger Runar Filper (SD) i pressmeddelandet.
Sverigedemokraterna vill därmed att jakttiden för licensjakt mellan 2 januari till 15 februari, får ovanstående tillägg i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. "Lisensfellingsperioden er for ulv fra og med 1. oktober 2015 til og med 31. mars 2016."

2015-12-18 16:53

I Norge går det bra med licensjakt på varg under sex månader. Sverigedemokraterna föreslår licensjakt mellan 2 januari till 15 februari. Vad är det för skillnad på norska och svenska bastarder?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons