• Allmogejakt

SD vill ha cirka 170 vargar

AktuelltPublicerad: 2015-10-08 10:05

Vargens referensvärde för en gynnsam bevarandestatus skall vara i enlighet med propositionen en hållbar rovdjurspolitiks nedre gräns för minsta livskraftiga population, innan licensjakt kan komma på tal. Det skriver Sverigedemokraterna i sin kommittémotion Jakt och vilt.

Skandulvs redovisning av minsta livskraftiga population om 100 individer, var regeringens utgångspunkt i förslaget om ett intervallet 170-270 individer som riksdagen senare röstade igenom hösten 2013. Sverigedemokraterna anser att den nedre gränsen i detta intervall skall vara vägledande, skriver Runar Filper, Sverigedemokraternas jaktpolitiske talesman.
– Denna gräns skulle öppna upp för en större licensjakt än vad som möjliggörs genom den utredning Naturvårdsverket offentliggjorde den 6 oktober, om hur många vargar det krävs för gynnsam bevarandestatus, där Naturvårdsverket menar att det behövs mins 300 vargar i Sverige för att gynnsam bevarandestatus för varg inte ska äventyras, säger Runar Filper (SD).

Älgstammen åldras
Sverigedemokraterna menar att den svenska älgstammen är på väg att föråldras, eftersom sju av tio kalvar hamnar i vargarnas magar.
”Vi kan inte fortsätta med samma tandlösa politik år efter år, utan måste vidta åtgärder för att lyfta problematiken. I Värmland, Örebro och Dalarnas län är koncentrationen som tätast och situationen är ohållbar i många bygder som ligger mitt inne i vargreviren. Hälften av landets vargstam beräknas dessutom finnas i Värmland”‚ skriver Runar Filper (SD).
– Ett tydligt tecken på detta är resultaten av förra årets älgjakt i Värmland, där jaktlagen bara lyckades nå runt hälften av avskjutningsresultatet från 2013, påpekar Filper (SD).

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. 0 frilevande vargar

2015-10-08 19:21

LPo (landsbygdspartiet oberoende) är det enda parti som klart och tydligt säger att vi inte skall ha någon varg alls i våra skogar.

3. HEJA RUNAR

2015-10-08 13:08

Bra att någon i riksdagen pratar klarspråk. Jag vet flera jägare här i Värmland som delar dina åsikter. Stå på dig.

2. Varför?

2015-10-08 13:08

Kan Runar förklara varför vi ska ha så många vargar som 170 st i Sverige och vem som ska bära bördan av dessa vargar och varför just dessa ska behöva dras med varg?
Sedan vore det intressant att veta vad han menar med en föråldrad älgstam och vad som är felet med den! Den kommentaren visar att han inte riktigt vet vad han pratar om utifrån ett biologiskt perspektiv.

Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

1. Vill ha och vill ha!

2015-10-08 13:07

Finns det inte ett enda politiskt parti som står på djurbönders och landsbygdsbors sida när det gäller vargfrågan?
Det riksdagsparti, som går ut med kravet "inga frilevande vargar i Sverige", skulle få betydligt fler röster i nästa val.
Pratet om att "hela Sverige skall leva" är som vanligt bara tomma ord!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons