• Älgskadefondsföreningen

Se upp för radioaktiva grisar

AktuelltPublicerad: 2012-10-05 18:51

Du som jagar i de svenska ”Tjernobyllänen” bör se upp med vildssvinsköttet.

Strålsäkerhetsmyndigheten har påträffat vildsvin som innehållit mer än tre gånger gränsvärdet av det radioaktiva ämnet cesium 137.

Enda sättet att vara på den säkra sidan är att testa köttet.

Bestört. Vildsvinsjägaren Peter Carlsson i Västerås, här med ett vildsvin han sköt i veckan, tror att många jägare lägger av med jakten om köttet inte kan tas till vara.

Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en pilotstudie på vildsvinskött, den första i Sverige. Den handläggare som ansvarat för undersökningen var inte i tjänst under fredagen, men länsveterinär Per Sahlander på länsstyrelsen i Västmanland har underrättats om resultatet.

– Man har tagit 24 prover på olika platser i landet. Sex av proverna visar cesiumhalter som ligger över gränsvärdet. Det är tre prov i Västmanland och tre i Uppsala län, säger Per Sahlander.


Västerås, Tierp och Heby
För viltkött gäller att det inte får saluföras om det innehåller mer än 1 500 becquerel per kilo. I Västerås och Tierp har två prover med mer än tre gånger för höga värden påträffats.

– Det högsta värdet har hittats hos en cirka fyra år gammal sugga skjuten i Västerås. Där var cesiumhalten 4 860 becqurel per kilo. Det näst högsta resultatet noterades i Tierp och där innehöll vildsvinsköttet 4 840 becquerel, berättar Per Sahlander.


Livsmedelsverkets rekommendation
Livsmedelsverkets rekommendation är att livsmedel som innehåller mindre än 300 becquerel kan ätas i normal omfattning. Vid halter mellan 300 och 1 500 bescurel bör varan inte ätas mer än någon gång i veckan.

I Västerås togs ytterligare två prover där halterna överskred gränsvärdet och låg på 1 710 respektive 1 669 becquerel per kilo. Förbjudet att sälja, alltså. Det samma gäller två prov från Heby kommun, där två analyser visade 2 380 respektive 2 140.


Salukött måste testas
Vid halter över 1 500 becqurel avråder Livsmedelsverket ifrån intag mer än ett par gånger per år. Mat med mer än 10 000 becquerel bör inte ätas alls.

– Den som säljer kött måste testa det så att halterna inte ligger över 1 500 becquerel. Den som använder köttet i sitt eget hushåll och är orolig kan inte göra annat än låta testa det, säger Per Sahlander.

Jägaren Peter Carlsson i Västerås tar emot nyheten med bestörtning.

– Jag tror att det innebär en katastrof i förlängningen. Hur många jägare kommer att lägga ut x antal tusenlappar på foderplatser när köttet inte kan användas utan måste grävas ned, säger Peter Carlsson.

Han funderar på hur det kommer att gå när vildsvinsstammen exploderar på allvar i exempelvis Västerås.


Tror många lägger av
– Om det inte ens går att ta reda på köttet tror jag att många jägare lägger av, säger Peter Carlsson.

Enligt Per Sahlander är teorin att vildsvin får förhöjda värden av cesium eftersom de bökar i den ytligaste markfaunan, där resterna efter 1986 års ukrainska kärnkraftskatastrof i dag ligger lagrat på nedfallsplatserna.
Strålsäkerhetsmyndighetens slutsats efter pilotstudien är att ”fortsatt studie kan vara motiverad”.

Kartan över katastrofen. Så här fördelade sig nedfallet över Sverige. Kartan är hämtad från Livsmedelsverket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. #4

2012-10-07 17:59

nej troligen inte då det inte fanns nån vildsvinstam varken i V-ås eller Gävle då...det rörde sig
förmodligen bara om Älg och Rå...

4. Svinen bökar upp Cesiumet

2012-10-07 13:44

Eftersom svinen bökar i smittad jord, äter mask, rötter, svamp mm som innehåller höga halter så är det helt naturligt att de får höga halter. Det måste vara synnerligen olämpligt att få en etablering av svin i de mer drabbade områdena.

Tyskterrier, var det svin med i den kontrollen du tänker på?

3. Anmärkningsvärt...

2012-10-06 19:40

enstaka djur nådde de första tio åren,utom 1987,över 4000bq i Gävle som var värst drabbat...däremot låg medianen under 4000bq alla år i alla drabbade län...26 år har gått och
cesium 137 har en halveringstid på 30 år...ytterst anmärkningsvärt att ett svin i Västerås,som låg i utkanten av de drabbade området visar upp ett så högt värde...

2. ***

2012-10-06 10:41

-Hur gick jakten?
-Strålande!

1. Jag nog minns man TJn-Byl

2012-10-06 09:19

Det är ju rysk stämpel på det också,liksom de införda vargarna ryskt rakt igenom.

Men väl värt att veta,var att olyckan var ett faktum,och vad som medförde med det,var väl mer eller minre oundvikligt till skillnad då från varghysterin på att importera ryssvargar som går att undvika på många sätt.

En liten tankeställare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB