• Älgskadefondsföreningen

Sex nya vargar födda i Galvenreviret

AktuelltPublicerad: 2009-06-04 13:04

När norska och svenska forskare nyligen undersökte fem varglyor i svenska och norska vargrevir var det valpar i samtliga. I två ”inavlade” revir har det fötts fler vargar än i det genetiskt friska Galvenreviret, där det fötts sex nya valpar.

I de fem undersökta reviren hittades 32 valpar, men forskarna bedömer att de kan ha missat någon eller några valpar. Av dessa fick 24 valpar ett mikrochips och undersöktes närmare, med DNA-analys, könsbestämning, vägning och mätning. Alla befanns i god kondition.
I samtliga fall återvände föräldrarna till lyan inom någon timme efter undersökningen. Forskarna rapporterar att samtliga valpar de hanterat har varit i god vigör och i god kondition.
Enligt Olof Liberg, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Grimsö, är det intressant att samtliga undersökta revir haft föryngring.

Flest i inavlade revir
– Det är också intressant att minst två inavlade kullar faktiskt är större än den icke-inavlade Galven-kullen, åtminstone vid den här tiden på året. Hur det kommer att se ut i vinter får vi väl se, kommenterar vargforskare Olof Liberg.
Kontrollen av varglyorna gjordes av Skandulv i samarbete med Viltskadecenter, berörda länsstyrelser och Direktoratet for Naturforvaltning.

Följande revir har undersökts:

Revir                           Hittade valpar        Märkta valpar
Kloten, Örebro         4                            2
Aamäck, Värmland    7                            7
Acksjön, Värmland     5                            0
Fulufjället, Dalarna    2                            1
Galven, Gävleborg     6                            6

Osdalen, Norge         8                            8

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

40. Falco.

2009-06-10 15:34

Vi äldre jägare och jordbrukare som skrivit (skriver) på denna sida har argumenterat mycket komprimerat, för att inte säga sammanfattat, av vår visdom. Pedagoger är få av oss, om ens någon. Därför lyckas vi inte enligt dig och G. Att förvänta sig att vi, genom vårt uttryckssätt, ska lyckas utbilda andra som fått börja livet med att läsa propagandan om rovdjuren i skolan och med uppfattningar om naturen som får oss äldre att gråta eller skratta, är för mycket begärt. Den uppgiften har jag ej heller åtagit mig utan ungdomar och okunniga får kosta på sig att försöka förstå oss. Men då måste de först förstå att de blivit förda bakom ljuset om de tagit åt sig av de5storas uppgifter om att människan är värst som sitter i sin källare och hittar på tortyrmetoder.

Kom med eget material Falco, som jägare!

Glöm inte kärleksbudskapet, kan tilläggas.

39. Jo, hej KE.

2009-06-10 11:06

Nej, "G" dikterar, vad jag kan se, inga åsikter och uttryckssätt, signaturen framför bara hur jägarkåren börjar betraktas av gemene man.
Och det är ett stort problem när kåren framstår och uppfattas som okunnig, pubertal, naturfientlig och miljöignorant. Då spelar det ingen roll om jägarkåren har en annan självbild. Det är hur vi uppfattas som är problemet.
Här kan du själv bidra genom att torgföra mindre rappakalja och mer av ödmjuk levnadsvisdom.

38. Hej Falco.

2009-06-09 23:32

"Stollar i kåren har, med förödande verkan, alltför länge tillåtits måla en negativ, närmast nattsvart, bild av svenska jägare medan majoriteten suttit tyst."
Med "Stollar", menar du då jägarna på Naturvårdsverket, eller vilka då?

Du vill ge G rätt när han torgför rappakalja! Han kan lika lite som någon annan diktera våra åsikter och uttryckssätt. Men han är välkommen med en tydlig åsiktsförklaring, eller den kanske du vill ge Falco. En Pr-konsult och informatör för JRF är nu anställd.

Hjälp till själv Falco med mogna kloka formuleringar så ickejägarna förstår vad vi menar, så jägare du påstått dig vara. Hittills har du bara fördömt och opponerat.

37. Och

2009-06-09 23:32

tyvärr så beror det på, att när man känner förtvivlan av sin situation, när man känner sig undanträngd så hanterar man tyvärr sin situation orationellt och lite smådumt kan på ett sätt hålla med G...... Tyvärr är den här situationen ohållbar, folk är helt enkelt knäckt! Tror igenteligen att man inte är särskillt rädd för rovdjuren utan folk känner hopplöshet inför framtiden när man pga stadsbor inte kan fortsätta sin livsstil och man känner sig förtryckt av dessa som inte kan eller vill sätta sig in i hur folk på lansbygden mår av situationen utan de rycker lite lätt på axlarna och liksom bryr sig inte/ förstår inte........ En tår kryper fram när man ser det vackraste och underbaraste man vet, bara liksom rycks bort och kvar står man utan själ. Ståndskallen då? Jo de tystnar mark efter mark.... Rädd? Ja! Ledsen? Ja! Frustrerad? Ja!

36. Tyvärr har G alldeles rätt......

2009-06-09 14:49

.. i sin beskrivning av hur den svenska jägarkåren börjat framtona för ickejägare. Detta reella imageproblem viftas nu dumdrygt bort med argument som att de ingenting förstår av jakt och jägare.
Jag vill hävda att jägarkollektivet verkligen inte har råd med en sådan förnekande, arrogant attityd och att det finns ett skriande behov av pr-consulting på förbundsnivå och medlemsnivå.
Stollar i kåren har, med förödande verkan, alltför länge tillåtits måla en negativ, närmast nattsvart, bild av svenska jägare medan majoriteten suttit tyst.

35. G

2009-06-09 10:26

Naturligtvis kommer du inte att svara...du har väl helt enkelt inga svar
att komma med eftersom du nästintill inget vet och förstår...

34. G

2009-06-08 12:27

Ja, jag säger då det. Visst, det finns väldigt duktiga och kompetenta individer,

33. Tråkigt

2009-06-08 10:47

"Skulle Skandulv även vilja komma med en beräkning av hur många kilo kött som går åt varje dag för att föda den Skandinaviska vargstammen."

Va? Är detta menat som någon sorts argument för någon sorts poäng?
Finns det inte föda att tillgå, kan inte heller vargstammen existera. Finns det god tillgång kan den expandera, och är tillgången mindre än vad som krävs så går utvecklingen åt andra hållet.

Jag är inne på den är sidan och kikar ibland, med någon sorts förhoppning om att jag skall motbevisas i min övertygelse att den svenska jägarkåren hyser en stark avsky inför naturen - men tyvärr, det blir aldrig så. Artikel efter artikel kommenteras med oändliga haranger av hat och rädsla. Rädsla att tappa makt, att dela sin omgivning. Skyll hur mycket ni vill på stadsbor, men det är inte stadsbor ni är rädda för, det är naturen runt omkring er. Ni vill inte låta den ha något inflytande över er, ni vill att det är ni sjävla som ska vara den allenarådande maktfaktorn. Ni vill kunna göra som ni vill. Men det går inte. Det får ni inte.

Stadsbor är ännu mer avskärmade från naturen än vad ni är. Därmed är de på sätt och vis ursäktade. De har aldrig haft chansen att lära sig något annat. Ni, sveriges jägare, är de som borde vara de starkaste förkämparna för vår natur. Ni är de som borde hysa störst respekt och ödmjukhet inför den. Men så är det inte. Ni är så fyllda av rädsla och hat att det gör ont i mig. Er oförmåga att känna samhörighet med alla levande varelser runt omkring mig får mig att vilja gråta. Jaga - jag har ingeting emot det - men gör det med respekt, och gör det av rätt anledning.

Om vi inte kan lära oss ett annat sätt att tänka kommer vi att gå under.

Jag kommer inte att svara er, det hjälper inte. Jag kommer inte att argumentera, det hjälper inte. Jag pratar för döva öron, men jag måste.

32. Calle

2009-06-08 01:08

Visst är det så. Men etappmålet är för Sverige och då 20 föryngringar. Förra året var 22 st och en misslyckad.

Se länk:http://www.viltskadecenter.se/images/stories/ovrigt/prelimin%E4ra%20resultat_varginventeringen_vintern%202008_15_mars_09.pdf

31. Gråben

2009-06-07 18:04

22 föryngringar i Sverige och 3 i Norge = 25.

30. Sverige 2009

2009-06-07 18:04

Ligger det inte namnet "stockholm 2009" lite närmare hjärtat för det är väl där du bor.. Det är väl där du finner dina åsikteri frågan?

29. Naturligtvis inte Fredde

2009-06-07 15:02

Det kräver att man tror på Andreas ord att frysa stammen vid 210. Naturligtvis tror jag inte på det. Det är bara ett sätt få tyst på kritikerna ett år till under tiden som den stackars defekta stammen fortsätter att växa. Man kommer inte att vakna förrän den sista traditionella fäboden lagts ned och jägarna går i strejk.

28. Frivillig älgjakt?

2009-06-07 15:01

Skjut de älgar vi bestämt eller också mister du jaktarrendet. Men visst ingen kan tvinga en arrendejägare att skjuta älg, det är helt frivilligt. Låt bli att skjuta och mist jaktarrendet. Det är bara att välja.

27. Calle

2009-06-07 15:01

Förra året så var det 22 föryngringar och detta årets preliminära rapport visar på att det finns färre revirmarkerande par än förra året. Allt enligt VSC

26. lars

2009-06-07 15:01

Det är en MYT att ingen kramare har sett en varg på sin "gård". Det har inte med det att göra. Du har ju inte heller sett någon. Det var ju timmerbilen som såg den.

25. Försiktighetsprincipen är GROV OFÖRSIKTIGHET och OMDÖMESLÖSHET

2009-06-07 15:01

I EU:s fördrag (Artikel 174) finns försiktighetsprincipen med.
I Miljöbalken skrevs den in 1998 (2 kap. 3 § i miljöbalken).
I Rio-deklarationen (1992) finns den med.

Försiktighetsprincipen innebär att ÄVEN OM det saknas vetenskapligt belägg för att det finns en risk för skador och olägenheter, så är staten likväl skyldig att att vidta nödvändiga åtgärder för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas. TROTS att BELÄGG för detta SAKNAS. Därmed tas pengar bort från kända problem.

Och det saknas vetenskapliga bevis för att en varaktig klimatändring är på gång och framförallt saknas det vetenskapliga bevis för att det är möjligt att påverka en sådan eventuell klimatändring. Men med försiktighetsprincipen i ryggen så fattar politiker världen över extremt kostsamma beslut som avser att minska utsläppen av CO2. Beslut som ÖKAR fattigdom och nöd och ÖKAR risken för KRIG och konflikter.

Det saknas vetenskapliga bevis för att avsaknad av stora i rovdjur i Sverige innebär någon som helst risk för befolkningen. En världsomspännande ideologi, ekologismen, som omfattar organisationer som WWF, LCIE, SNF, mfl. har gjort gällande och lyckats få svenska myndigheter att acceptera försiktighetsprincipen i SIN tolkning, dvs. att man måste återinföra stora rovdjur i svenska faunan därför att man INTE VET vad frånvaron av sådana innebär.

Fast detta är ju INTE SANT, stora rovdjur har varit borta från många områden i långa tider.

Men hur man än använder försiktighetsprincipen så innebär användandet av en sådan princip STORA RISKER, ty satsar man pengar på en idé så saknas det pengar att genomföra åtgärder mot andra VÄL KÄNDA OCH UPPENBARA RISKER! Statens pengar är ju alltid BEGRÄNSADE.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN används för att tvinga politiker att genomföra EXTREMISTERS GALNA IDÉER mot folkets vilja och behov!

När det gäller klimatet så innebär den enorma satsningen på att HEJDA EN FÖRMODAD klimatändring (som ingen vet om den kommer eller om den kan hejdas) att medel saknas för att anpassa oss till en BEVISAD befolkningsökning och en BEVISAD fattigdom och en EVENTUELL klimatändring. I stället för att tramsa om CO2-utsläpp (som ger miljoner i fel fickor) borde man satsa på vetenskap och ny teknik, bygga avsaltningsanläggningar, nya städer, avloppsrening, nya fordon, få bort landsbygdsfattigdomen mm.

När det gäller miljön så innebär den ENORMT KOSTBARA SATSNINGEN, PÅ ATT ÅTERINFÖRA STORA ROVDJUR, att man i Sverige och annorstädes går miste om VÄRDEFULL MATPRODUKTION, MINSKAT TRYCK PÅ STÄDERNA och man FÖRSTÖR liv, hälsa och utkomstmöjligheter för stora befolkningsgrupper.

Enligt ovannämnda lagar och avtal så är dock staten SKYLDIG att förebygga dessa risker för befolkningen! Men det STRUNTAR man i därför att man även använder FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN utifrån ideologi och inte med förnuft.

Allt detta därför att man satsar på något som inte kan visas vetenskapligt vara sant. Att introduktionen av stora rovdjur har MYCKET STORA OCH KOSTBARA nackdelar är det däremot lätt att visa.

IDEOLOGI får kosta HUR MYCKET SOM HELST, även FOLKS LIV, LYCKA OCH HÄLSA.

24. Fredde

2009-06-07 15:00

Du är ingen inbiten jägare!Fågeljakt kan man ju lika gärna skjuta på lerduvor?Varg frågan är ju den viktigaste i modern tid! Det verkar inte som det påverkar din framtid iallafall!!

23. Calle

2009-06-07 03:07

Men du har glömt att räkna med försiktighetsprincipen i din kalkyl. Att starta licensjakt med 50 vargar tror jag inte på, det skulle bli för märkbart. Du ska dessutom tänka på att Sverige är EU ordförande till hösten. Det är ännu ett skäl att man inte vill sticka ut speciellt mycket. Så jag sparar nog mina semesterdagar till fågeljakten den 25:e.

22. Anonym

2009-06-05 22:58

Nej ingen tvingar mig att skjuta någon älg!!!! Det gör jag av helt fri vilja!!! Men hur många älgar som ska skjutas bestäms väl knappast av jägarorganisationerna utan det är skogsbolagen som styr detta jägarna har oftast en bättre uppfattning hur stammen ser ut och hur stor avskjutning som marken tål..... Jägarna vill som oftast ha en mycket större stam än vad dom som tar besluten gör......

21. Till alla som jagar

2009-06-05 22:52

skit i jakten?
vargen kan härja?
DET TYCKER ALLA KRAMARE!!!!!!?????????
Men jag tror inte någon kramare sett en varg på sin gård???
Här hemma var det en timmerbil som såg en mellan mina grind stolpar

20. Ett räknexpriment

2009-06-05 22:50

Förra året hade vi 24-25 föryngringar. Ska vi gissa på att årets antal blir 30. Genomsnitt för de registrerade är ca 5,5 per kull. 30 ggr 5,5 är 165 vargar. Antag att 50% av dessa blir kvar till inventeringen och att dödligheten i befintlig stam är 15% . Det nya antalet vargar blir då 210+82-30=262. Årets ökning blir kommer alltså att bli 25%. Licens + skyddsjakt måste alltså bli på 52 individer för att hålla stammen konstant. Dags att se över bössan Fredde, hoppas du har mycket semester sparat.

19. Vargantalet!

2009-06-05 10:36

Antalet vargar i sverige dryga 200 enligt forskarna!En siffra som inte stämmer det är ca 300! Är det inte hög tid att vakna vargantalet efter årets valpning kommer att ligga på mellan 400-500. 32 valpar i 5 kullar!!! Om vi bara tittar på värmland där vet vi ju att det var minst 16 revirmarkerande par. Om man sen tittar på alla varg länen så behöver man inte vara ett matte snille för att förstå att vi står inför en vargexplosion!!!

18. Skulle tro att

2009-06-05 10:35

om vi nu tror på forskarnas siffror om 214 vargar innan
årets tillökning kan se fram emot en ökning av stammen
med 60-80 procent vid kommande inventering....minst...
tyvärr...och till största delen beror detta på att de 214
är långt i underkant av sanningen...detta är forskning på
hög nivå det,som kostar miljoner varje år.

17. Liten fundering

2009-06-05 10:35

Födotillgången är inget problem för vargarna än så länge, det är väl uppenbart.
Sedan att två av kullarna, av sex, är större i "inavlade" revir än i det "icke inavlade" Galvenreviret är väl inget man kan dra några vetenskapligt underbyggda slutsatser av. Det gör säkerligen inte heller Liberg även om det finns belägg för att, på sikt, minskade kullstorlekar blir en konsekvens av inavel.
Men intressant kan man ju tycka att det är.

16. Fredrik

2009-06-05 01:30

Blir mellan 20-30, det vill säga knappt 15% av det dokumenterade antalet. Allt över det blir en bonus. Varför säger jag det. Jo, vargstammen har enligt forskarna vuxit med ca 15% under de senaste 5 åren. Men har också sagt att man ska jaga försiktigt. Antalet vargar idag enligt forskarna är dryga 200st.

15. Hur det blir Fredrik?

2009-06-05 01:28

Det har regeringen presenterat idag, här är ett urklipp:

"I fråga om jakt redovisar regeringen sin uppfattning att jakt efter björn och lo som huvudregel bör utformas som licensjakt, ATT JAKTEN EFTER VARG OCH JÄRV BÖR VARA I FORM AV SKYDDSJAKT, men att licensjakt också bör kunna ske samt att all jakt måste ske under noggrant kontrollerade förhållanden."

http://www.regeringen.se/sb/d/11547/a/127782

14. Vargen borde bort

2009-06-05 01:28

Win - WIn situation. Inga hundar dör pga varg. Inga bidrag och därigenom sparade skattekronor till
SCANDULV Grimsö m.fl. Forskarna behöver inte ljuga mer. Åtminstånde inte för att kunna behålla sitt jobb.
Inga får behöver ersättas av staten. Inga pengar till staket för att hålla vargen borta.
Inget gnäll i jägar resp kramarleden.
Inget intrång i den traditionella jakten. Inga stadsbor som springer runt under jakten för att räkna varg eller skithögar efter dem.
Inga politiker löften som bryts.
Inga vargar att ta ställning till vid nästa val.
Ingen chans för samerna att äska ersättning för vargdödade renar.
Ingen fri invandring av vargen och då slipper vi dvärgbandmasken m.fel otyg den vägen. SJV slipper dessutom veterinärbesiktiga dem vid ankomsten till Sverige.
Ingen orsak av "Mormor" m.fl. att stoppa skit i halsen på motparterna. ALLA varglobbyister kan ta en välbehövlig semester efter allt slit i sina försök att övertyga jägarkåren. Ja det finns säkert ändå fler relevanta och giltiga orsaker att suga på, för att vargen borde bort.

13. Skillnad på olika...

2009-06-05 01:26

Nämen... kan man tänka sig, det finns en (en) varg i Sörmland! Nu måste den därför avlivas snabbt som bara den enligt Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Viltskadecenter. Avlivningen ses till och med som "ett prioriterat ärende" eftersom den betraktas som "en problemindivid" då den till allmän bestörtning visat sig ha ett så avvikande beteende från ett normalt varguppförande att den angriper tamdjur. Kan man tänka sig. Vojne, vojne en sådan best!
Och, "eftersom så få tamdjur i Sörmland är stängslade mot rovdjur" så förstår ju var och en att det självfallet inte går att ha en vargetablering i detta vackra län.

Mmm, vi som bor där det rent kryllar av varggosingar har ju naturligtvis den största förståelse för att områden som inte ligger alltför långt från Stockholm måste skyddas från vargetableringar, för tänk om alla vargkramare bland sörlänningarna skulle få en realistisk bild av vargen! Hur skulle det se ut och vilka konsekvenser skulle det inte kunna få för alla rundhänta anslag till vargens (och VARGFORSKARNAS) fromma.
Nej, nu får ni ursäkta mig men jag vänder mig bestämt mot alla planer på att mörda den stackars vargen. Njut av den istället och börja med lite nyttig motion genom att stängsla in tamdjuren.


Källa: http://mobil.sr.se/site/index.aspx?artikel=2879539&unitid=87

12. Ingemar

2009-06-05 01:23

Så du menar på fullt allvar att skogsbolagen tvingar dig att skjuta älgar?

11. Illa

2009-06-05 01:23

Idag fick tyvärr ej den gamle mannen på äldreboendet komma ut i friska luften p.g.a underbemanning och personalneddragningar, och så läggs det ner miljon efter miljon på dessa mördarmaskiner, som inte gör någon nytta, man mår illa.

10. Johannes

2009-06-05 01:23

Eller ska jag kalla dig 99 för fullt hundra är du inte! Många dumma förslag från vargfanatikerna ditt är en av dom värre! Vad är det som driver er? För dom flesta av alla fanatiker så påverkas inte vardagen av vargens förekomst ett dugg!För oss som lever för jakten,hundarna och skogen så är vargens förekomst en katastrof! Denna galna fanatism har gått överstyr! Sök hjälp!

9. Johannes

2009-06-05 01:23

Du tror du vet bäst i allt du skriver, om alla vore lika duktiga som du då hade världen inga bekymmer.

8. Sedär!!

2009-06-04 18:31

Nu ska ju minst 110 st skjutas i vinter, Eller? Ska bli roligt å se hur det blir!!

7. Anonym

2009-06-04 18:31

Det är väl skogsbolagen du ska hacka på eller? Om man inte följer deras avskjutning mister man ofta jakten så..... Läs på lite innan du kommenterar så korkat....

6. Anonym

2009-06-04 18:31

..eller så skjuter man mer vargar helt enkelt...
Kan man göra avdrag på deklarationen för detta vansinne? Jag VÄGRAR vara med o pröjsa denna idioti..

5. Johannes

2009-06-04 16:54

Med tanke på att 75% av älgarna dör av jakt så borde jägarorganisationerna ta ett större ansvar i vargområden. Skjuta färre älgar helt enkelt.

4. Sex kullar minst 32 st valpar i medel 5,33 st

2009-06-04 16:54

Troligtvis så föds minst 35 kullar till det blir 186 st sammanlagt 218 st nya vargar bara nu. Detta med tanke på att det föddes 27 kullar föra året. samman lagt ca 67 kullar gånger 5 så stammen har ökat med ca 335 st på 12 månader. Suck Suck Suck vart tog våran jakt vägen med våra hundar samt Fd mångfalden. Mångfald om 2 år = VARG VARG VARG ingen mångfald kvar

3. Födotillgång?

2009-06-04 16:17

Är det någon av vargforskarna som tänkt på att minskade kullar i vissa revir kanske beror på en minskad födotillgång? Det är vida känt att t.ex rävens kullstorlek varierar i direkt relation till mängden tillgängligt byte, varför skulle vargen vara annorlunda? Det känns som om att problematiken med inaveln skrivs upp på felaktiga grunder.

2. Pigga o friska.....

2009-06-04 15:33

"Inavlade" utrotningshotade importvargar. De verkar
inte bry sig om vad forskarna tror, tycker o påstår.
De lever o frodas i alla fall tydligen....Möjligen så beror
det på att dom inte kan svenska? ; D

1. Dags att fira

2009-06-04 15:33

Korka upp skumpan.
I år föds över hundra valpar om trenden håller i sig.
Skulle Skandulv även vilja komma med en beräkning av hur många kilo kött som går åt varje dag för att föda den Skandinaviska vargstammen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere