• Älgskadefondsföreningen

Sinkabirumfälla stoppas för vildsvin

AktuelltPublicerad: 2013-02-22 10:28

Naturvårdsverket drar in tillståndet för att fånga vildsvin i Sinkabirum L112, eftersom tester har visat att vildsvin riskerar fysiska skador och stress i fällan.

Fällan Sinkabirum L112 har varit godkänd för fångst av räv, grävling, vildsvin och efter ett särskilt beslut även lo. Nu har Naturvårdsverket beslutat att återkalla godkännandet för att använda den till att fånga vildsvin.
Anledningen är att fällan har visat sig orsaka fysiska skador på vildsvin, och att hälften av de vildsvin som fångats i fällan har blivit stressade. SVA har även konstaterat att ventilationen i fällan inte är tillräcklig.
– Eftersom vildsvin ofta uppträder i grupper eller flockar har flera vildsvin fångats samtidigt i Sinkabirum kombi. Mot bakgrund av att ventilationen är otillräcklig medför detta en fara för att djur utsätts för onödigt lidande. Därför återkallar vi beslutet, säger Christer Pettersson, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Förbudet gäller direkt
Förbudet börjar gälla med omedelbar verkan. Dock är det fortfarande tillåtet att fånga räv, grävling och efter särskilt beslut lo i fällan.
– Det är viktigt att komma ihåg att fångst av vildsvin inte är tillåten även om man ändrar konstruktionen. Ändringar kräver ett nytt beslut om typgodkännande. Den som vill förbättra sin Sinkabirum måste ansöka om att få ändringarna godkända, avslutar Christer Pettersson i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Hur är det med bifångst?

2013-02-22 12:49

Även om tillståndet för att fånga vildsvin i fällan är indraget så får man väl ta om hand eventuell gris som gått in? Så länge syftet med uppställningen av fällan inte varit att fånga gris.

1. Bifångst

2013-02-22 12:49

Man får väl ändå avliva bifångst i fällor... då borde det räcka med att ange att det är grävling som fällan är avsedd för.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB