• Allmogejakt

SJF- och SKK-brev till Potocnik

AktuelltPublicerad: 2012-11-13 14:47

Svenska Jägareförbundet (SJF) och Kennelklubben (SKK) har gjort en gemensam skrivelse till EU-kommissionären Janez Potocnik om vargfrågan. Organisationerna menar att värnarsidan framför felaktiga uppgifter kring frågan i sona skrivelser till kommissionären.

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen har tidigare skrivit ett brev till EU-kommissionären Janez Potocnik som enligt Svenska Jägareförbundet och Kennelklubben innehåller flera felaktigheter. De menar att felen ökar polariseringen och konflikterna i vargfrågan. Därför skriver de nu gemensamt en egen skrivelse till kommissionären.
De två organisationerna skriver till kommissionären att det senaste budet i vargpolitiken, med en stam på 180 vargar, kan ligga till grund för en långsiktig och hållbar vargförvaltning.

”Jakt ett verktyg i en bevarandeplan”
”Under tidigare år har vi visat att vi med hög precision kan reglera vargstammen genom jakt. Därför förespråkar vi en heltäckande plan med tydliga bevarandemål, där jakt är ett av många verktyg. Enligt vår mening finns det litet eller inget tålamod kvar i de orter som hyser vargar. Därför är det av avgörande betydelse att en förvaltning där aktiva åtgärder kommer igång så fort som möjligt”, skriver de.
”Vad som skulle vara mest lämpligt för vargfrågan är att det beslutas på nationell nivå. Vi uppmanar er att låta detta vara fallet även i Sverige”, avslutar Jägareförbundet och Kennelklubben.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Hade gärna...

2012-11-15 08:32

sett att även LRF undertecknat brevet.
Det ideala upplägget vore att LRF driver frågan uppbackade av enade jägarorganisationer, svenska kennelklubben och ridsportförbundet mfl.
Jaja, drömma går ju i alla fall.

2. Per Mattsson

2012-11-14 14:04

Jag håller med "EU EN KOLOSS".Vi boende på landsbygden MÅSTE tillsammans arbeta för ett vargfritt sverige. Vid EU-röstningen nämndes ej något om att vargen skulle inplanteras i Sverige. Jag röstade NEJ till EU-medlemskap.
Hoppas att Ni får framgång i kommande val!

1. EU-kommissionären...

2012-11-14 10:42

...Potocnik har genom EU:s organisation Sveriges regerings försorg givits allt för stor makt att styra i frågor som denne inte har någon egentlig erfarenhet och kontakt med. Detta är ett organisatoriskt problem som genomsyrar hela EU:s förvaltning.
Subsidiaritetsprincipen infördes för att beslut som påverkar lokalt skall behandlas lokalt, så är inte fallet idag.
Sverige är ett förhållandevis glesbefolkat land med förhållanden som skiljer sig starkt från större delen av Europa vilket gör att jag ställer mig frågan hur en EU-kommissionär kan ges denna makt som kräver djuplodande lokal kunskap om problemen som en svensk vargetablering innebär? SJF:s och SKK:s begäran om ett lokalt beslutsfattande är mer än väl berättigat men skall denna korespondans verkligen behövas? Denna fråga tillsammans med många andra har inte EU med att göra. Kan någon tala om för mig på vilket sätt den svenska jakten och naturanvändningen utvecklats genom att vi blev medlemmar i denna koloss på lerfötter?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB