• Allmogejakt

SJF försiktigt positiva om vargförslag

AktuelltPublicerad: 2013-08-23 14:06

Svenska Jägareförbundet (SJF) är försiktigt positiva till Vargkommitténs slutbetänkande Det gäller främst att det i olika former föreslås bli enklare att jaga varg.
– För att få till en fungerande vargförvaltningen, krävs det att den är aktiv. Då krävs jakt. Det är viktigt ur flera synvinklar men framför allt för att skapa acceptans hos de som påverkas av djuren.

Det säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, i ett pressmeddelande.

Även Jägareförbundets företrädare är besvikna över att det saknas en socioekonomisk beräkning över vilka samhällskostnader vargarna orsakar.


Fortsatt ekonomisk utredning
– Det är därför viktigt att Egardts förslag om en fortsatt ekonomisk utredning kommer med i regeringens rovdjursproposition, kommenterar Torbjörn Lövbom.

– Det allra viktigaste för Svenska Jägareförbundet är att vi får igång en aktiv förvaltning av vargarna. Inte att frågor dras i långbänk hos myndigheter eller i EU. Genom en attitydstudie från Umeå Universitet ser vi att 62 procent av landets befolkning vill ha vargjakt. Det är dags att ta rätt beslut så jakten kommer igång, avslutar Torbjörn Lövbom i SJF:s pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. DL - GYBS ger inte mer jakt, det ger mindre jakt

2013-08-25 11:57

Citat: "För att det skall bli mer jakt fordras gynnsam bevarandestatus ...".
Detta är fel, eller rättare lögn och förbannad dikt. Av svensk lag (se ”En sammanhållen rovdjurspolitik”, prop. 2000/01:57 respektive ”En ny rovdjursförvaltning”, 2008/09:210) framgår så tydligt att envar bör kunna begripa att enligt internationell expertis behövs MINST 5000 vargar, ..., om INTE Sverige "vargmässigt" ansluts till Rysslands stora vargpopulation. Men en anslutning kräver att svensk och finsk renskötsel UTROTAS, och det strider mot FN-konventioner Sverige anslutit sig till. Propositionerna resulterade i lagstiftning som är gällande lag. Så innan någon ändring kan ske så måste dessa lagar bort. Att riksdagen kan besluta om GYBS och att sedan EU inte skulle lägga sig i svensk vargpolitik är således bara fabler. Fabler avsedda att lura godtrogna så att Alliansen inte förlorar makten och Jägareförbundet inte förlorar sina medlemmar samt att SNF/WWF inte förlorar sina bidrag.

2. Gynnsam bevarandestatus ger lättare förvaltning

2013-08-24 09:47

För att det skall bli mer jakt fordras gynnsam bevarandestatus och gynnsam bevarandestatus erhålls om riksdagen tolkar "betydligt mer" som högst tre gånger mer, och det är en subjektiv tolkning som inte kan göras naturvetenskapligt, dvs riksdagen dvs regeringen som skriver propostion har nu fullmakt att bestämma hur många vargar som skall vara golv. Om regeringen bestämmer sig för att inte bestämma det lär inte förtroendet för statsmakternas rovdjurspolitik öka.

1. oj oj oj !

2013-08-24 09:47

Positiva för att det blir lättare att skjuta en varg.En varg här och där spelar väl ingen större roll för oss löshundsjägare. Här i värmland finns 27 revir! Man borde prata om hur många revir som ska bort inte enstaka vargar!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB