• Allmogejakt

SJF gör ”historiskt” rovdjursavtal

AktuelltPublicerad: 2014-06-10 15:03

Svenska Jägareförbundet (SJF) har varit med och undertecknat något som Världsnaturfonden (WWF) betecknar som en ”historisk överenskommelse om rovdjur i Europa”.
– Rovdjurens återkomst är en framgångssaga. Exempelvis finns det nu varg i Danmark. Det skapar dock konflikter på många håll och vi måste lösa dem i samförstånd, säger WWF:s rovdjursexpert Tom Arnbom om avtalet i ett pressmeddelande från WWF.

Idag, den 10 juni undertecknar, EU:s miljökommissionär Janez Potocnik, Tony Long från WWF och flera andra europeiska företrädare för olika intressen en överenskommelse om hur rovdjurskonflikter bör lösas inom EU.

Vid ett möte vid SJF-sätet Öster-Malma har avtalstexten stött och blötts tillsammans med de andra jägarorganisationerna i EU, som samarbetar i Face.

De som undertecknat överenskommelsen, som heter Coexistence between People and Large Carnivore, förbinder sig bland annat att art- och habitatdirektivet ska vara den juridiska grunden.


Rovdjursförvaltning ”ska tåla granskning”
Dessutom ska förvaltningen av rovdjuren vara vetenskapligt förankrad och tåla granskning.

En annan punkt är att kulturella och socioekonomiska avväganden ska göras när det gäller rovdjurspolitiken.

– Den här plattformen är ett viktigt steg framåt för att lösa konflikter som kan uppstå kring rovdjur i Europa, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, i ett pressmeddelande.

Gunnar Glöersen, rovdjursexpert på SJF, poängterar att jägarorganisationen inte frångått någon punkt i förbundets policy när SJF gick med på avtalet om ”samexistens mellan människor och stora rovdjur”.


”Kan vara med och påverka”

– Om vi inte är med här är det andra som kan sätta agendan och beskriva verkligheten med rovdjuren i Sverige. Nu kan vi vara med och påverka, kommenterar han.

De första utkasten av överenskommelsen innehöll inslag som var ”helt oacceptabla”, enligt Gunnar Glöersen.

– Den första versionen gjorde att det inte gick att gå in för att förändra art- och habitatdirektivet. Vi vill ju ha ändra direktivet, säger han.

– Den här överenskommelsen är inte optimal, men gör att vi kan vara med och påverka. Inget är heller hugget i sten. Fungerar det inte kan vi dra oss ur, förklarar Gunnar Glöersen på Jägareförbundet.


Ett stöd för att ändra direktivet
Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd, säger i sin tur att avtalet blir ett stöd för att påverka i EU om direktivet.

– Kommissionens initiativ visar på att det finns ett behov av att skapa nya dokument som klargör hur art- och habitatdirektivet ska tillämpas och tolkas. Det pekar med all önskvärd tydlighet på de problem som uppstår när ett direktiv inte uppdateras och följer med i samhälls- och djurpopulationernas utveckling, kommenterar han i ett pressmeddelande från SJF.


Ger en öppning

Enligt Lövbom ger avtalet en öppning för ett nationellt självbestämmande i rovdjursfrågan.

– Det står uttryckligen också i det undertecknade initiativet att rovdjursförvaltningen ska ta hänsyn till regionala och lokala förutsättningar. I Sverige har vi stora erfarenheter av detta, förklarar Torbjörn Lövbom.

Viltförvaltningsdelegationerna i de olika länen har skapat en bra grund för regionala erfarenheter som EU kan ta del av. Det gäller framför allt att föra ned besluten närmare de som berörs, poängterat Torbjörn Lövbom.

– Dagen när EU behöver göra om art- och habitatdirektivet kommer allt närmare. Och vi kommer göra allt i vår makt för driva på den processen. Det måste bli enklare att kunna förvalta en rovdjursart, säger Torbjörn Lövbom.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

59. #58 - Vargangrepp på människor?

2014-06-21 20:24

Inte tror jag det hjälper, ens om tiotals jägare, samer eller bönder blir vargdödade. Kanske att det skulle göra skillnad om en hel skolklass från viss stockholmsskola blir vargmat i skidbacken. Men Sofo ligger på Söder och det är långt till Bryssel, så det kanske skall mer till. Maskägg på salladsbladen kanske?
Tack detsamma, ha en trevlig helg.

58. 57

2014-06-21 13:13

Tyvärr är jag rädd för att du får rätt, ingenting kommer att bli bättre innan det blir väldigt mycket sämre.
Det måste tydligen gå så långt som till angrepp på människor.
Jag vill ändå försöka att tillsammans med likasinnade i Europa försöka få styr på vargstammen innan någon får sätta livet till.
Men jag tror aldrig, oavsett dödsfall, att det kommer till utrotning, varken här eller i USA.
Men begränsning är värt att jobba för.
Jag önskar dig en trevlig helg.

57. #56 - fri tillväxt leder till utrotning

2014-06-19 21:31

Din analys håller jag inte med om. Det är på grund av EU, och att vi skrivit under diverse dokument som myndigheter typ Naturvårdsverket garvar arslet av sig åt vår folkvalda riksdag med tillhörande regering. Förr fanns ämbetsmän med ämbetsansvar och verkschefer med respekt för riksdag och regering. Vi hade heller inga vargar.
Sen har du missat att jag visst vet hur vi får noll vargar i landet. Det har jag talat om tidigare. Varje stort rovdjur som tillåts fritt föröka sig, förökar sig exponentiellt, vilket ofelbart leder till minst lokal utrotning. Ofta av en kombination av orsaker. Vargen är inget undantag, det har visats många gånger. Exempel är Skandinavien, Amerika, Europa, Polen, Ryssland etc.Men det är en utrotningsmetod som kostar och tar tid. Det lustiga (eller snarare olustiga) är att om vargen jagades under likartade bestämmelser som vildsvinen så skulle vargen som art troligen överleva i Sverige. Men med EU och WWF som vän behöver vargen ingen fiende, vargen kommer åter att utrotas i alla bebodda delar av Europa. Finns inte en chans att folk kommer att acceptera täta vargstammar.

56. 961L

2014-06-19 15:01

Och du har heller inga svar på hur du ska komma till noll, så då är vi väl kvitt då.
Precis som om vi vore politiker. :)
Angående artikeln i Svensk Jakt så ska vi inte blanda ihop EU med vad Naturvårdsverket hittar på.
Vi har ett stort demokratiskt problem när vi har myndigheter som skiter i vad riksdagen har beslutat. Jag ser dem som ett större problem än EU.

55. #53, hur var det Jägarförbundet hade tänkt sig förvalta varg?

2014-06-19 09:44

Björn Isaksson, du glömde svara på min fråga om vargförvaltning.
Citat Isaksson: "Jag föredrar att vi samverkar med franska bönder för att få till en förändring hellre än att sitta med armarna i kors och invänta katastrofen för att få glädjen att säga, vad var det jag sa."
Att det skulle bli precis så som nonlupus visar till, i artikeln i Svensk Jakt, har varit uppenbart för alla som velat se, och det i åratal. Tror Björn Isaksson fortfarande på att det går att MINSKA antal björnar och vargar genom att Jägarförbundet "förhandlar" med diverse kommissionärer eller Naturvårdsverkets "oväldiga" ämbetsmän? Om inte förr så borde Jägarförbundet dragit de rätta slutsatserna efter sitt förnedringsmöte med kommissionären Potočnik. Var det inte detta möte som var så framgångsrikt för jägarna?
Tyvärr Isaksson, oberoende av om vi låter Potočnik förnedra oss, eller sitter med armarna i kors, så kommer katastrofen. "Det är lika bra att det går fort, allt är en övergång sa räven, när han blev flådd.".

54. Som sagt var...

2014-06-18 17:38

Nu är det upp till bevis att deklarera eventuellt värde av SJF's historiska rovdjursavtal??!!

http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2014/06/verket-oppnar-for-fri-tillvaxt-av-rovdjur/

53. 961L

2014-06-17 11:17

Allt du tar upp om vad som skett i USA är säkerligen helt korrekt. Men jag ser inget svar på vad vi ska göra för att få jaga varg. När inte ens två riksdagsbeslut med mellanliggande val innebär att vi får börja decimera vargstammen så måste vi inse att vi måste ta debatten på EU-nivå.
Att sitta hemma och skrika noll bidrar bara till marginalisering. Noll kommer det aldrig att bli, det finns inget politiskt stöd för det, det finns det heller inte i USA.
Om jag tolkar dig rätt har du helt enkelt gett upp och inväntar helt enkelt att vargplågan utvecklar sig till en katastrof i Sverige. Tror du EU bryr sig om det om vi inte försökt vara aktiva? Knappast.
Om vi inte deltar så sitter EU och snackar ihop sig med WWF, Greenpeace mfl, ska dom få göra det ostört tycker du?
Många fler EU-länder börjar nu få problem med vargarna och initiativ att ändra direktivet tas hela tiden, i det arbetet måste vi delta. Tillsammans med andra intressen blir vi starkare inom EU. Det är så miljölobbyn lyckats.
Jag föredrar att vi samverkar med franska bönder för att få till en förändring hellre än att sitta med armarna i kors och invänta katastrofen för att få glädjen att säga, vad var det jag sa.

52. Björn Isaksson - beskriv hur varg förvaltas

2014-06-17 09:34

Björn Isaksson, lite perspektiv på det amerikanska vargäventyret: Innan medel beviljades och tillstånd gavs för en liten vargstam inom Yellowstones parkområde så beställde biologerna vid National Park Service och U.S. Fish and Wildlife Service ett simuleringsprogram för varginplantering. Genom körningar av detta datorprogram kom omdömeslösa biologer fram till att inplantering av varg i Yellowstone inte i någon större grad skulle påverka antal hjortar i parken, och att jakten därför inte skulle påverkas. Hur blev det sedan? Att ”förvalta” vargarna inom parkområdet visade sig omöjligt; vargarna förökade sig fritt och bredde ut sig över flera delstater. Under de första 17 åren ökade antal vargar från 31 till 2500, antal hjortar sjönk från 20000 till 4000, älgstammen utraderades nästan helt, och många andra arter minskade kraftigt. Jakten blev fullständigt spolierad i ett område om ca 25 kvadratmil! Norr om Yellowstone minskade jaktaffärernas försäljning med 75 procent. Dvärgbandmask blev vanlig i Yellowstone, och rabies har blivit så vanlig att sommaren 2013 försattes hela Yellowstone-distriktet i rabies-karantän. I Sverige tillkommer dessutom de riktigt svåra följderna av vargintroduktion genom det hot vargen innebär mot landsbygdens folk, djur och verksamheter.
Björn Isaksson, motsvarande är tveklöst även konsekvenserna av varginplanteringen i Sverige. Detta innebär att varg kommer aldrig att bli accepterad – finns inte en möjlighet! Ingen har kunnat visa att en förvaltning av en liten vargstam är möjlig, i Sverige eller någon annanstans. Det blir i Sverige som i övrigt; glada och totalt ansvarslösa biologer släpper lösa några vargar som sedan förökar sig exponentiellt och mer eller mindre utraderar befintliga viltstammar, sprider sjukdomar och omöjliggör för människor att fortsätta med sin verksamhet.
I USA, Kanada och Ryssland med flera länder pågår nu kampanjer för att reducera vargstammarna - vilket har visat sig svårt. Men detta till trots så kommer vargen att utrotas över stora områden. Så kommer även att ske i Sverige, och i Europa. Hur decimeringen kommer gestaltar sig i Sverige går inte att spå, men var förvissad om att varje stam av stora farliga rovdjur som tillåts föröka sig exponentiellt alltid når en punkt där stammen helt eller nästan utrotas - oavsett vad EU vill eller inte vill. Om Björn Isaksson känner något fall som motsäger detta, så är det intressant för läsarna av denna sajt att få en noggrann beskrivning.

51. Tack 961L!

2014-06-16 17:42

Det är med stort nöje jag läser dina inlägg på detta forum. Dina synnerligen pedagogiska inlägg är alltid lika klockrent pricksäkra och ger en väldigt god beskrivning samt perspektiv på vargproblematiken som har sin grund i utomparlamentariska ”avtal”.
Ser fram emot fler inlägg!

50. 49

2014-06-16 17:41

Jajjamensan, inget fel på det du vill göra.
Knepet är bara hur man ska komma dit om man bestämmer sig för inte delta utan låta miljölobbyn diktera villkoren i EU? Så har man garanterat inte gjort i USA. Eller har man bara suttit med armarna i kors och låtit miljölobbyn köra sitt eget race, det kanske är snabbaste sättet?
Kan du redovisa hur vi ska uppnå dina mål? Det är inget fel på dem.

49. #47, jag har bättre förslag

2014-06-16 15:42

Björn Isaksson, trist att du inte förstod liknelsen. Jag kan inte hjälpa dig förstå. Förstår du hur värdelöst detta ”Avtal om deltagande i EU-plattformen för människors samexistens med stora rovdjur i Europa” skulle vara om bara Janez Potočnik och WWF skrivit under?
Och ja; jag har bättre förslag på hur vi ska komma tillrätta med vargproblemet. Vi skall lära oss av USA och Kanada. I USA är nu jakt på varg tillåten året runt, och fällfångst är tillåten under lång tid. Men inte ens detta räcker enligt myndigheterna; särskilda jaktlag hyrs in för att skjuta bort hela vargrevir i avlägsna trakter. I Kanada är det tillåtet att jaga varg året runt; vapen, fällor, skottpengar, flygplan och gift får användas.
Vem skulle trott detta för ett par år sedan? I USA planterades varg in 1995 och skyddades genom stränga lagar. Varg kan nu räknas i tusentals, dvärgbandmask och rabies har följt i vargens fotspår; Candice Berner blev riven till döds av varg under en träningstur. Mängder av tama och vilda djur har blivit vargdödade, bland annat ett större antal lamadjur. Och förra sommaren försattes hela Yellowstone i rabies-karantän! I Kanada har det varit många vargincidenter, bland annat blev Kenton Carnegie, Patricia Wyman och Taylor Mitchell rivna till döds av vargar eller varghybrider. Vargen var så helig att forskarna var beredda att låta varg utrota den kanadensiska skogsrenen. Insikten om att varg är en omöjlig art bland folk och fä har ständigt ökat, och nu är det andra bullar i Amerika. Vi kommer efter, frågan är när, några fler kanske måste bli vargdödade? Att skriva under fåniga papper tillsammans med Janez Potočnik bromsar, och ger oss fler vargar innan en nödvändig decimeringsjakt kan verkställas.

48. Påverkan,jojo

2014-06-16 13:27

Jag har sagt det förut och jag säger det igen,,så länge som vargen är strikt skyddad i Bernkonventionen kan jakten på sin höjd bli en liten begränsning av vargstammens ökning, ingen decimering av vargstammen kan det bli tal om . Genom denna överenskommelse har man cementerat fast den nuvarande vargpopulationen i Europa. Alla inblandade är lurade och man har t.o.m. gjorts delaktiga.

47. 961L

2014-06-16 13:27

Liknelsen förstod jag inte, men jag förstår att du har bättre förslag på hur vi ska komma tillrätta med problemet.
Hittills har bara EU pratat med miljölobbyn. Genom Avtalet får brukarna samma möjlighet.
Har du någon bättre lösning för att påverka?
Berätta i så fall hur.

46. Björn Isaksson - en liknelse

2014-06-16 10:37

En liknelse är att polisen skriver avtal med knarksyndikaten om att i fortsättningen skall föräldrarna acceptera att knark säljs inte bara ute på skolgården men även inne i lektionssalarna. Föräldraföreningen skriver också på, och lovar att inte bestrida avtalet. Anledningen för föräldraföreningen att skriva på uppges att de vill sitta med i förhandlingarna och vara med att påverka. Lärarföreningen skriver också på därför att de vill och vara med och påverka, så de lovar att inte hindra knarkkommersen. Städpersonalen skriver också på, de vill ju också sitta med inne på rektors kontor!
Så, tragikomiskt så det räcker; Jägarförbundet uppger sig alltid nå stora resultat därför att de alltid skriver på allting så att de får vara med och påverka. Deras påverkan - snarare medverkan - har medfört en konstant hög reproduktion hos vargstammen. Nu medverkar Jägarförbundet och LRF(!) till att även vargens utbredningsområde skall uppnå gynnsam bevarandestatus!

45. Mikael och Svante

2014-06-16 10:36

Om det hade blivit regeringsskifte 2010 hade Mikael Karlsson och Svante Axelsson på Naturskyddsföreningen blivit sakkunniga och tjänstemän på miljödepartementet.......
För övrigt är ledarsidorna.se en läsvärd blogg.

44. Frågan är...

2014-06-16 09:12

...hur man ska få inflytande utan delta? Att FACE nu får samma status som WWF i diskussionerna med EU i rovdjursfrågorna är bra eftersom fler länder än Sverige börjar få ökande vargproblem. Hittills har bara miljölobbyn haft inflytande.
Vargen är ett faktum i EU, för att påverka måste vi delta i de forum som finns och inte stå utanför.
Vill man stå utanför alla överenskommelser och säga noll så är det helt OK, men jag tror inte att särskilt många makthavare lyssnar, de har i alla fall inte gjort det hittills.

43. SVEK

2014-06-16 09:12

Om SJF och dess paraplyorganisation FACE tillsammans med LRF och dess paraplyorganisation Copa-Cogeca vägrat delta i detta "rovdjursavtal" hade detta tappat all legitimitet. Nu har istället rovdjursförespråkarna i Bryssel fått vind i seglen.. Nämnas kan också att samerna skrev under.
Vi i "Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik" tillsammans med kolleger i Frankrike har under flera månader försökt påverka jägarförbunden och jordbruksnäring i respektive länder att inte delta,,men utan resultat.. Nu har man godtagit samexistens med varg i Europas kulturlandsskap. En samexistens som bara blir värre och mer okontrollerbar i takt med att vargstammarna ökar och sprider sig. Jag kan förstå glädjen hos WWF. Men hos jägare, fårbönder, boskapsuppfödare och landsbygdsbor är detta det stora sveket.

42. #41 - vilka problem hade uppkommit utan detta avtal?

2014-06-15 08:52

Göran Gunnarsson missar det väsentliga; för vems nytta är detta avtal skrivet? Är det av intresse för jägare, samer, bönder etc. att EU-kommissionen kommer överens med särintressen om att det skall finnas varg över hela Europa, såväl i vildmark som i bygder? Är det av intresse för jägare, samer, bönder etc. att EU-kommissionen kommer överens med särintressen om att Art- och habitatdirektivet inte får ifrågasättas?
Nej, absolut inte. Jägare, samer, bönder etc. vill naturligtvis ändra direktivet så att vi inte skall syssla med avel av ryska bastardvargar. Jägare, bönder, samer etc. är produktiva befolkningsgrupper vilkas intressen EU-kommissionen skall tillvarataga. Men i stället går EU-kommissionen ihop med tärande fritidsintressen typ WWF, och skriver ett "avtal" som saknar all legitimitet eftersom det helt tillkommit utanför det demokratiska systemet med folkvalda parlament. "Avtalet" är lika meningslöst och verkningslöst som motsvarande "Brukardokumentet" visat sig vara. Det enda värde detta papper har är som propaganda för WWF och dylika. Att SJF låter sig luras börjar jag bli van vid, men det är sorgligt att LRF tycks ha tappat omdömet helt. Till SJF, LRF etc. vill jag säga: Sluta stödja WWF:s odemokratiska metoder. Arbeta genom folkvalda politiker för demokratiska lagar som gynnar folket.

41. Historiskt avtat

2014-06-14 17:46

Man klan ju tolka detta som man vill. Men min uppfattning är att bara säga nej nej nej inte är en framgångsfaktor. Så vitt jag förstår så har inte Svenska Jägareförbundet skrivit på något avtal utan det är den internationella organisationen FACE där jägareförbundet är medlem som skrivit under. Efter att ha läst överenskommelsen så kan man klart utläsa att den ger en öppning för mera inflytande för medlemsländerna och att art o habitatet bör skrivas om och anpassas efter dagens förhållanden. Vad är det för konstigt med det. Bara bra tycker jag. Vill man finna anledning att lämna jägareförbundet finns det säkert många andra saker som är mera relevanta.

40. Storstadsparti

2014-06-13 23:11

Enligt en ledare i Expressen vill miljöpartiet ha 150 000 fler bostäder i Stockholm än den styrande Alliansen.
En förklaring till miljöpartiets rovdjurs- och landsbygdspolitik

39. +1 #34

2014-06-13 23:11

Som vanligt ett tydlig analys. Självklart är detta avtal samma sak som att frivlligt stoppa huvudet i hängsnaran! Ekofascisterna i WWF är euforiska över dumheten hos brukarna. SJF försvarar sittt ställningstagande med att kunna påverka agendan och att man kan "hoppa av" när som helst. Men vem plockade poängen? Hur många överklagade skyddsjaktbeslut från obskyra, ekofascistiska men under grön täckmantel dolda grupperingar kommer SJF att räkna innan man river "skithuspapperdokumentet"? Kom ihåg Vargkommittén och dess slutdokument. Värt vatten! Att försvara underskriften med att man nu kan sätta agendan och inte låta motståndaren göra det är skämtsamt - om bara ekofascisterna skrivit under - vilken legimitet hade då detta gett? Kom ihåg det ekofascistiska WWF har inget annat mål än att långsamt utrota brukare och behålla sina "nyttiga idioters" bidrag!
Brukarna har personligt ansvar att skydda och ägandet...
Varför bry sig om en odemokratiskt tillsatt miljökommissionär? - let him dry!

38. " Insamlingen"

2014-06-13 23:10

På 70-talet var SJF med och tiggde pengar av medlemmarna för vargens återkomst i de svenska markerna! Var själv medlem på den tiden, tog detta som ett skämt. idag vet vi bättre. Här skulle Glöersen bli både aktad och ihågkommen om han verkade för en öppenhet om vilka pengar SJF bidrog med i projektet VARG. Vilken roll SJF hade i vargens återkomst? Vi ute i vargbältet kräver den sanningen. Därefter tror jag det går att skapa en bättre dialog beträffande förvaltningen.

37. #35

2014-06-13 17:13

Vill man inte ha en levande landsbygd är det bara att bli medlem MP eller?

36. # 35

2014-06-13 17:13

Jag förstår inte att du är emot nejsägare. Jag tycker bl a att det är helt ok att säga nej till alkohol, när jag ska köra bil. Ja till varg i kulturlandskapet kan i och för sig jämföras med att köra rattfull. Det slutar olyckligt.

35. Till 32.

2014-06-13 10:48

Man lär sig inget av att vara medlem i JRF. Det är ju bara nejsägare där.

34. SJF och LRF - vad sysslar ni med?

2014-06-12 13:20

Är det inte märkligt att EU-kommissionen kan upprätta ett avtal med CIC, IUCN, WWF, , EUROPARC Federation, FACE, COPA-COGECA, ELO samt samer om inplantering av stora rovdjur över hela Europa? I Sverige motsvarar detta att Lena Ek skulle avtala med Jägareförbundet, LRF och SSR (dvs. under en halv miljon medlemmar i organisationer som företräder brukarintressen!) + organisationer som företräder åskådare om att införa stora rovdjur över hela Sverige, samt avhända samtliga alla möjligheten att klaga på detta beslut? EU är en icke-demokratisk union av demokratiska stater och skall syssla med gemensam lagstiftning, dvs. politik. Hur kan då en icke-folkvald EU- kommissionär komma överens med företrädare för åtta särintressen om att det skall finnas stora livsfarliga och sjukdomsspridande rovdjur överallt i unionen? Har medborgarna tagit ställing till frågan i fria val? Hur kan kommissionären Janez Potočnik komma överens med dessa särintressen om att alla skall acceptera Art- och habitatdirektivet och inte försöka ändra detta? Jägareförbundet tror att detta avtal skall göra just det möjligt – men Jägareförbundet kommer snart upptäcka att de har fattat det hela fel – avsikten är helt klart att förekomma eventuella hot mot Art- och habitatdirektivet. Jägareförbundet borde ha frågat sig varför skall detta avtal upprättas och vad är syftet? Inte tror väl Jägareförbundet att WWF och IUCN skriver under på ett avtal med syftet att det skall bli färre björnar och vargar i Sverige? Nej, självklart inte. Syftet med avtalet är entydigt – att säkra de stora rovdjurens fortbestånd i samtliga EU-länder, och att deras utbredning inte skall begränsas till vildmark, utan rovdjuren skall ”ha rätt” att finnas såväl i vildmark som i det odlade landskapet. Dokumentet är även en bekräftelse på att alla EU-medborgare "accepterar" stora rovdjur! Nu har man fixat den länge eftersträvade ”lokala acceptansen”. Borde inte Jägareförbundet frågat sig hur många färre vargar vi fått, och hur mycket större den lokala acceptansen har blivit det senaste året, dvs. i tiden efter att förbundet skrev under det så kallade ”Brukardokumentet”?
Verkligheten är som alltid brutal – i svenska varglyor finns det hundratals nya vargar som väntar på att de skall ut på ”jaktträning” i närmaste fårhage, lamm är ju enkla byten. Hur många bönder lägger av i år och hur många betesmarker börjar gro igen denna sommar? Tror verkligen Jägareförbundet, LRF och samerna att det nyss påskrivna avtalet kommer att minska antalet vargar? Endera är LRF/SJF godtrogna bortom alla gränser, eller också accepterar de vargar över hela landet. Finns det överhuvudtaget NÅGON i detta land som tror att nyss undertecknade avtal leder till färre björnar och färre vargar? Det leder nog inte till ökad tillväxt heller för den delen – tillväxten är redan maxad. Nästa år blir det ännu fler vargar, och året därefter ännu fler, …

33. Torbjörn Eriksson.....

2014-06-12 08:28

Gick du ur JRF i år då, med tanke på att du förra året 2013 debatterade om att du lärde dig så mycket genom att vara medlem i flera föreningar......
För nog var du medlem när beslutet "nej till frilevande varg" har varit taget, eller?!

32. Men Torbjörn Eriksson?

2014-06-12 08:28

När ska du flytta ut på landsbyggden, börja jaga på riktigt med löshund och/eller bedriva djurskötsel?
Först DÅ kommer du märka vad framförallt vargplågan ställer till med!
Lätt för er värnare att tycka bra om dessa djur som aldrig drabbar er negativt personligen!

31. Och

2014-06-12 08:27

Vilka representerar markägarna?

30. Glad att jag lämnade SJF

2014-06-12 08:27

När man läser detta så är jag glad att jag lämnade SJF och bytte till JRF.

Är detta dödsstöten för SJF har dom grävt sin egna grav nu? Kan jägare i Sverige verkligen lita på dom? Vems ärenden går dom?

29. Till 26

2014-06-11 15:46

Det är bra med demokrati så man kan välja. Jag är medlem i både MP och SJF.

28. Svar om medlemskap

2014-06-11 15:30

Jag har varit medlem i JRF i flera år men har gått ur.

27. Ja eller nej?

2014-06-11 15:30

Enligt min åsikt så säger man NEJ till ett levande kulturlandskap, om man säger JA till varg i kulturlandskapet. Går inte att säga JA till både och. Pengar kan inte ersätta allt. I alla fall inte hos folket ute i "buskarna".

26. sjf/mp

2014-06-11 15:23

Tack gode gud att det är frivilligt att gå med i miljöpartiet o SJF

25. ”Majoritetsdiktatur”

2014-06-11 15:23

När har vargvurmarna någonsin förhandlat? Aldrig!
Våldtäkten av Sveriges glesbygd har aldrig föregåtts av någon "förhandling"! Än mindre en konsekvensutredning.
En lurad och lättledd stadsbefolkning helt utan kunskaper i ämnet har utnyttjats av sådna som TE för att införa en "majoritets diktatur". Minoriteten, dvs. folk som bor i glesbygden får snällt stå ut med att bli effektivt utrotade av rewilding aktivisterna och rovdjursdyrkarna.
Hoppas att sådana fullständigt empatilösa jakthatare får smaka på sin egen medicin till slut.

24. Torbjörn Eriksson.....

2014-06-11 15:20

Var i texten står det att utläsa, JRF ogillar förslaget ?
Och med tanke på ditt påhopp om 0-tolerans, så är inte du medlem i JRF ?
Är det så att du är en liten smygare iaf...

23. Till 21.

2014-06-11 14:29

Det är ingen som finner någon mening med att förhandla med nejsägare och nolltoleransare.

22. Torbjörn Eriksson

2014-06-11 13:56

om du tycker att JRF inte är något att bry sig om. varför är du så ofta här då?21. Ja, hittills har det gått bra utan avtal...

2014-06-11 13:56

...då har bara miljörelsen haft något att säga till om. Vi andra har inte ens blivit tillfrågade av EU.
De bästa spelarna sitter alltid på läktaren, som man brukar säga.
Ska vi låta andra diktera villkoren och frånsäga oss rätten att påverka?
Det här är samma sak som när JRF skrev på om att man ansåg att vargarna skulle uppnå GYBS.
Det är inte problemfritt, men om vi väljer att stå utanför alla forum som hanterar rovdjursfrågorna så kan vi skrika noll hur mycket vi vill, ingen kommer ändå att lyssna.
Att FACE skriver på innebär att man får en betydligt starkare röst i EU än om bara SJF skrivit på. Det börjar vara många länder som har problem med vargar nu, tillsammans blir vi starkare. Det är så miljörörelsen har vunnit sina framgångar.

20. Början till något bra

2014-06-11 11:10

Art- och habitatdirektivet som förstås är internationellt ska följas, bred forskning och granskning ska beaktas, så början till något bra!

19. Helt...

2014-06-11 11:05

...rätt Calle Seleborg.

18. Till 4

2014-06-11 11:05

Bra gjort SJF.
Att JRF =nolltolleransare skulle ogilla det här visste väl alla på förhand. JRF är inget att bry sig om.

17. Lurade igen...

2014-06-11 11:03

Att jägarna går på samma nit hela tiden. Liknar Indianernas avtal med den vite mannen - blåst.
Man kan inte ingå avtal med an motpart som inte respekterar, och i det här fallet avskyr sin medpart.

16. Vi måste ut ur EU

2014-06-11 11:03

Sveriges Landsbygds väl å ve , är under inga omständigheter en förhandlingssak.!
Finns endast 1 parti inom riksdagen , som vill begära ett utträde ut ur EU , och det partiet är SD.
Däremot finns ett annat parti till inom riksdagen som har " Indikationer " på att också begära ett utträde ut ur Eu , och det är V, Vänsterpartiet.
Men däremot finns ett annat Parti som är på uppgång , men sitter inte i riksdagen ännu , som verkar för ett utträde ut ur Eu , och det är ju då LPO.
Men med tanke på vilka partier som är närmast ,att kunna påverka till ett utträde som är närmast till det - så är det antingen SD eller V.

15. Vilken tur

2014-06-11 11:01

Vilken tur att man inte valde det förbundet!
Whats next?
Svenska jägarförbundet hörsammar Miljöpartiets krav på att avväpna svenska jägarkåren?
" Det är glädjande att se att vi kan kompromissa om stora frågor"?

14. Vettig rovdjurspolitik?

2014-06-11 11:00

Det är bara att lyfta på hatten till Världsnaturfonden som lyckats linda Svenska Jägareförbundet runt sina fötter. Jag gick med i förbundet i min tro att de var för en vettig rovdjurspolitik. Jag betalar medlemsavgift på 600 kronor om året till en jägarorganisation som förespråkar varg där jag bor. De vargar som stryker runt min djurhage och som hindrar min fru och mig att åka på semester, i rädsla för angrepp, har Svenska Jägareförbundets stöd.
Nu drogs visserligen medlemsavgiften härom dagen, men det är de sista pengarna Svenska Jägareförbundet får av mig.

13. Saga

2014-06-11 10:59

Rovdjurens återkomst på bred front är helt klart en saga, men definitivt ingen framgång. Visst är det en saga, när det beskrivs hur vargen kom till Värmland. Slyet ökar i samma fart som rovdjuren ökar. Om det är en framgång som man längtat efter, då är det en framgångssaga. Men jag vill nog kalla det för ett stort nederlag.

12. Medlemmar

2014-06-11 10:58

Å där tappade dom 5 000 medlemmar igen.

11. Svammel

2014-06-11 10:58

Inte kommer EU att göra om art- och habitat direktivet utan hårda påtryckningar. Glöm det, Lövbom.
Trevligt att Glöersen tycker att det är kul att sitta med där besluten tas, typisk SJF-strategi. Det kommer att kosta.

10. Avtal..

2014-06-11 10:56

Rovdjursvännerna skriver ALDRIG på något som inte gynnar dom. Det ska väl utredas igen och fördröjas så att vargstammen får bli större och mer svårstoppad.

9. " Historiskt" avtal

2014-06-11 10:55

Tack för mej SJF. Avslutar härmed mitt medlemskap i SJF. Hur kan tänkande människor vilja återplantera varg i Sverige? Vem ska ta bort vargarna när den dagen kommer?

8. sjf medlemmar är ni tillfrågad om detta?

2014-06-11 10:55

har ni bestämt detta över jägarnas huvuden?

7. Omyndigförklarad ?

2014-06-11 10:54

Med vilken rätt tar sig SJF rätten att föra stora delar av landsbygden och jägarkåren talan , och tycka att vi skall ha varg . Är inte detta ett sätt att omyndigförklara stora delar av Sverige. Är det inte dags att SJF snart lämnar maktens boningar , och lyssnar på landsbygsbefolkningen .

6. Att få vara med och bestämma?

2014-06-11 10:54

Vilka skrev under? CIC – rovdjurkramare, IUCN – rovdjurkramare, WWF – rovdjurkramare, EU – rovdjurkramare, EUROPARC Federation – rovdjurkramare och rovdjursuppfödare, FACE – jägare och rovdjurkramare, COPA-COGECA – bönder, ELO – markägare, finska och svenska renägare. Bland rovdjurskramare är glädjen stor, nu har man äntligen satt munkavle på alla gnällande bönder, jägare och renskötare! Förvånande är att dessa aldrig lär sig – förhandlingsupplägget är alltid detsamma från rovdjurskramarnas sida; först presenteras extremt provokativa förslag. Sedan får bönder, jägare och renägare reda på att det går att ändra om de skriver under ett gemensamt dokument om att de alla vill ha rovdjur. Ja, oh ja, klart vi skriver på – då får vi ju vara med och påverka! ropar bönder, jägare och renägare i kör. Norge och Schweiz – som inte ens är med i EU – borde inte ha något att säga till om? Men vilka länder, Norge/Schweiz eller en EU-stat, bestämmer mest om sina rovdjur, om sitt fiske, om sina råmaterial, om sin skog, om sin ekonomi, om sina skatter, om sitt försvar, om sin valuta etc.? Norge/Schweiz uppenbart. Men då är är de väl utfattiga som inte kommer i åtnjutande av EU:s bidrag? Nja – de är Europas rikaste länder, ett helt utan kust och det andra nästan bara kust! Fast båda har fjäll och stålar.

5. Helig enfald

2014-06-11 10:53

Känner igen det här: "Det är viktigt att vi är med för då får vi vara med och bestämma". Samma resonemang som gav oss så mycket inflytande när landet gick med i EU.
HUR naiv får man vara?

4. Det viktigaste

2014-06-10 16:54

Svenska Jägareförbundet har ställt sig till den skara som anser att varg ska vi ha i kulturlandskap. Jag skulle hellre sätta min tillit till ett avtal med satan själv än med vargens vapendragare. Nu är det bara att vänta på ett angrepp av en varghybrid på en människa i Västeuropa. För angrepp längre österut räknas inte.

3. Kul det där med EU!

2014-06-10 16:52

Kul det där med EU, det kanske vi skulle prova å gå med i. Dom verkar ha så mycket vettiga saker som dom behandlar. NOT!
Noll och ingen varg i svenska skogarna. Lokalt förankrade beslut hos dom som bor där det finns varg för då får dom som blir drabbade säga sitt, inte hos dom däringa EU.
Nej usch och tvivale för varg!

2. Avtal?

2014-06-10 16:15

Vad innebär det i verkligheten? Jag ser det mer så "att ger man ett finger så tar de inte bara en hand utan två". Har jag fel?

1. Framtiden får utvisa

2014-06-10 16:14

Vi får se hur bra det blir. Risken är nog stor att SJF står relativt ensam och får rätta in sig efter majoritetens beslut. Värnarsidan är mycket aktiva gällande detta avtal.
Visar det sig att jag har fel kommer jag att lyfta på hatten.
Känslan är dock inte god.
Vill påminna om att dessa beslut borde ligga på lokal nivå och verkligen inte utanför landet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB