• Älgskadefondsföreningen

SJF hittills nöjda med ny viltförvaltning

AktuelltPublicerad: 2009-12-11 16:15

Svenska Jägareförbundet har ingen kritik att framföra mot de nya viltförvaltningsdelegationer som regeringen beslutat om.
– Vi vill prova och se hur de fungerar. Naturligtvis kommer vi att föreslå förändringar omedelbart, om vi ser att något inte fungerar bra, säger Jägareförbundets generalsekreterare, Håkan Weberyd.

Jägarnas Riksförbund har begärt krismöte med företrädare för jordbruksdepartementet och miljödepartementet. Förbundsledningen är mycket kritisk till att jägarna bara får en plats av 16 i delegationerna i vissa län.

”Inte lika drastiska”
– Vi är inte lika drastiska som JRF. Vi vill inte uppfatta det som att vi bara får en 16-dels inflytande. Det handlar om att vi jägare måste ha kunniga och intresserade människor som representanter, människor som kan argumentera för vår sak. Vi har aldrig haft illusionen att jägarna skulle vara i majoritet i delegationerna, säger Håkan Weberyd.

Talar varmt
Han talar varmt om att besluten ska flyttas ned lokalt. Nu ska besluten om all viltförvaltning fattas lokalt, av de olika intressegruppernas lokala representanter. Dessutom ska fem lokala landstingspolitiker ingå i delegationerna.
– Vi vill att de här besluten ska lyftas från tjänstemannanivå. Vi vill bort i från ett anonymt beslutsfattande, säger Håkan Weberyd.

Har ni ingen kritik mot förslaget?
– Möjligtvis kan vi tycka att det är väldigt många intressegrupper som ska vara representerade. Men jag kan inte peka på vilka som skulle tas bort. Låt oss nu prova det här och föreslå förändringar om det är någonting som inte fungerar bra, säger Håkan Weberyd.

Det blir bara en jägarrepresentant i varje delegation. Ska SJF och JRF dela på landets län, så att hälften av delegationerna har JRF:are som representanter och andra hälften SJF:are?
– Jag vet inte hur de är tänkt att de olika representanterna ska väljas ut, svarar Håkan Weberyd.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Stor förvåning

2009-12-16 17:10

Om jag har förstått rätt, så är regeringens beslut om en ny förordning om viltförvaltningsdelegationer, i begynnelsen tänkt att vara till för att på ett lokalt sätt administrera rovdjursjakten. Men nu tyder allt på att även den nya älgjaktsförvaltningen ska införlivas i dessa delegationer. Det förvånansvärda i mitt tycke är då den tystnad som råder kring denna tilltänkta sammanslagning. Visserligen så är inte Maria Norrfalks älgjaktsförslag slutligt fastställt, men genom denna sammanslagning, så börjar konturerna att synas på den nya älgjaktsförvaltningen, utan någon reaktion. Det förvånar mig. Kan någon ge en förklaring till denna tystnad?

10. Observar: Ömma tår?

2009-12-15 22:27

Att en hänvisning till en verklig intervju kan förorsaka så mycket ilska tyder på att någonstans finns det hela plutoner av ömma tår. I sin ilska förefaller Observar överskatta min betydelse. I varje krig försöker man slå ut motståndarens farligaste pjäser, skall jag känna mig hedrad?

9. Va?

2009-12-15 22:27

Vad menar herr Observer? Enfald? Att han håller med om att det inte får skjutas för många vargar? På vilket sätt skulle det hjälpa jägarna ? Att bevarandesidan hotar med att myndigheterna ska sköta vargjakten, jamen det är ju alldeles utmärkt, då har ju vi och bevarandesidan samma åsikt. Då slipper vi stå och frysa timme efter timme i skogen i väntan på varg. På vilket sätt är det negativt för jägarna? Fattar faktiskt ingenting. Ska vi bevara löshundsjakten finns det två vägar att gå, antingen påverka myndigheter och beslutsfattare att vi får skjuta så många det bara går, eller ge fan i det helt och hållet, avvakta några år och då MÅSTE myndigheterna göra något åt en ohållbar situation. Eller?
När Glöersen sitter på två stolar är det svårt att få till något som blir trovärdigt. Glöersen representerar sina medlemmar, och det som medlemmarna vill, det ska Glöersen uträtta. Eller?
Ja, jösses.

8. RFeynman fortsätter på enfaldens väg

2009-12-15 19:50

RFeynman förnekar sig inte. Om han läst och tagit del av vad Glöersen och företrädare för Jägareförbundet sagt i andra sammanhang (och det har RFeynman med säkerhet gjort eftersom han dagsgärning ständigt verkar kretsa runt detta ämne) så avser uttalandet risken att vi får en kraftig överskjutning som den som skett på lodjur i exempelvis Dalarna. Problemet med detta är givetvis inte att det skjuts nån varg för mycket ur förvaltningsperspektiv utan att det ger motståndarsidan argument för att vanliga jägare inte ska delta i jakten utan att eventuella vargar som ska plockas bort ska skjutas av myndigheterna. En senario som hela bevarandesidan förordar. Så RFeynman spelar i sin enfald än en gång bevarandesidan i händerna.

7. Viktigt att inte skjuta för många vargar

2009-12-15 14:00

Enligt norska aftenposten, http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3423317.ece, så är Glöersen på turné i Sverige och säljer kurslitteratur om vargjakt. Bland annat säger glöerssen till Aftenposten: "Vi snakker også om viktigheten av å ikke skyte for magne ulver".

6. vilddjur

2009-12-12 15:52

Problemet är djurskyddsfrågan,och att djurskyddslagen inte följs....men den biten tar vi tag i på Måndag....Sedan kan människor kasta så många bakade pajar som de vill, på varandra.

5. Till Mats

2009-12-12 15:52

Naturligtvis skall våra jägarrepresentanter kämpa fär 0 rovdjur.
Skogsägarrepresentanten för 0 klövdjur på grund av betesskador och Jordbrukare representanten för 0 vildsvin på grund av alla skador på jordbruket.
Ja med ditt tanke sätt blir det intressant att jaga i framtiden, men vad skall vi jaga om alla skall driva sina frågor utan hänsyn till övriga intressenter.

4. Värt att pröva

2009-12-12 15:51

Jag är i många frågor starkt kritisk till Jägaseförbundets agerande, men i denna fråga kan jag inte annat än hålla med Håkan Weberyd. Upplägget är värt att prövas. Att soppan blir dålig med många kockar, behöver inte alltid stämma.

3. Jägarerepresentanter.

2009-12-12 01:53

Representera oss jägare tycker jag den förening skall göra som motverkar rovdjursplågan.Ingen riktig och sann jägare finner någon mening i jakten om man inte kan använda lösa hundar.Hundarna är samma sak som jaktkamrater.

2. Det finns bara en väg

2009-12-11 20:41

Det finns bara en väg att följa i denna nya viltförvaltningsgruppen och det är att föra en nyanserad debatt i alla frågor och skapa ett stort förtroende för Jägarna bland de övriga intresse grupperna. Trots alla inlägg om varg och rovdjur så kommer ju denna grupp att förhoppningsvis hantera alla viltarter i respektive län. Detta har jag hoppats på länge och instämmer fullständigt med Weberyd att det är värt att pröva. Mina förhoppningar är att båda jägarorganisationerna skall vara representerade men kanske det inte blir så. Jag är lite rädd för att en stor del av allmänhetens förtroende för våra båda jaktorganisationer kommer att minska om vi börjar bråka om vilka som skall representera jägarna i länen.

1. Vem blir var!

2009-12-11 18:01

Spekulera kan man göra! Vad sägs om att JRF,s representanter tar varglänen medans SJF får resten, de är ju ändå fler medlemmar och kanske vore nöjda om de slipper kritiken från sina medlemmar i de län som vargen härjat värst. Nå, skämt åsido, här skall nog inte prestigen gå före utan här måste den väljas som för jägarnas talan bäst, en skicklig förhandlare och en alldeles utmärkt person i att kunna argumentera, en sådan företrädare måste vi ha om vi framöver skall ha något inflytande av vikt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons